Vista sisukordaVista sisukorda

Koju_1 Koju1 Koju_2 Koju2 icon SISUKORDicon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Kui Sa ei saa mingit faili avada või programmi käivitada või kui mingi fail avatakse vale programmi poolt (Vista, Windows 7, Windows 8 ja Win XP)

 

Täiendatud 02.03.10

Peaaegu kogu informatsiooni, mida hoitakse meie kompuutris, võib nimetada failideks (files). Programmid, dokumendid, pildid/fotod, muusikafailid, filmid, draiverid, DLL'id, videod, mängud jne—kõik nad on failid ja neid erinevaid failitüüpe (file types) on palju. Faile hoitakse olenevalt operatsioonisüsteemist kas kaustades (folder—Windowsis) või kataloogides (catalog, directory).
Faile eristatakse (identifitseeritakse) nende nimede järgi ning ühes -ja samas kaustas peavad kõikidel failidel olema unikaalsed/erinevad failinimed, näiteks kaustas "Minu fotod" ei tohi olla kahte minu fotot nimetusega Minu_foto_2007.a..jpg. Kuid kusagil mujal kaustas või siis sellesama Minu fotod mingis tema alamkaustas võib küll olla ka sellesama Minu_foto_2007.a..jpg foto mingi sama nimega koopiafail.
Mõnedes operatsioonisüsteemides (ka Windows'is) kirjeldatakse faile nende formaatide (failitüüpide) järgi ja faililidele lisatakse lõppu nn suffix ehk laiend (faililaiend—extension). Tavaliselt koosneb see laiend 3 tähest ja ta eraldatakse failinimest punktiga (.), näiteks: Minu_foto_2007.a..jpg või Kassi-pilt.gif või Koera_pilt.bmp—kõik nad on pildid, aga nad on eriformaatides ja nad on seega erinevad failitüübid, sest nende laiendid (.jpg, .gif ja .bmp) on erinevad.
Või veel üks natuke teist liiki näide: Kaustas "Minu_lemmikmuusika" on neli ühesugust muusikapala: Jumal_päästa_Eesti_Vabariik_2008.mp3, Jumal_päästa_Eesti_Vabariik_2008.mp4, Jumal_päästa_Eesti_Vabariik_2008.wav ja Jumal_päästa_Eesti_Vabariik_2008.wma ja nad kõik on erinevad failitüübid ehk formaadid, mis sest et tegemist on ühe -ja sama lauluga; nad on erinevad seetõttu, et neil igaühel on teist tüüpi faililaiend (Siin rasvaselt kirjutatud). Kuigi eelpool sai õeldud, et ühes -ja samas kaustas ei tohi olla mitut ühe -ja sama nimega faili vaid et igal failil peab olema omaenda unikaalne failinimi, siis antud näite kohta see ei käi, sest siin on tegemist erinevate failitüüpidega. Kui ma üritan näiteks nüüd kusagilt mujalt kaustast kopeerida faili Jumal_päästa_Eesti_Vabariik_2008.mp3 siiasamasse Minu_lemmikmuusika kausta, siis seda teha ei saa, sest nüüd langevad ka nende faililaiendid kokku—kas kirjutatakse seal juba olemasolev sama fail üle või siis tuleb mul see kopeerimine katkestada.

 

Faililaienditest (Extensions) täpsemalt:

Kõvakettal olevad failid identifitseeritakse nii et operatsioonisüsteem võiks nad ülesse leida. Failinimi oma spetsiifilisi reegleid ja failinime baasformaadiks on:

tüvi/juurnimi.laiend (rootname.ext)

Punktist vasemale poole jäävat nime kutsutakse juurnimeks ja teist punktist paremale jäävat osa nimetatakse laiendiks, mis on täienduseks ja sageli koosneb laiend kolmest sümbolist (tähest), aga see ei pea ilmtingimata nii olema.
MS-DOS süsteemis võib failinimi koosneda ainult kuni 8 sümbolist ja faililaiend võib olla kuni 3 sümbolit pikk. Kui fail omab laiendit, siis peab failinime ja tema laiendi vahel olema punkt, näiteks: hea lugu.mp3
Windows'is võib see juurnimi sisaldada ka mitut punkti, aga ainult viimane punktisümbol lahutab faililaiendi tema failinimest, näiteks: Minu.eriti.jube.pilt.gif

Failinimedes võib kasutada järgmisi sümboleid:

 

Enamik programme, mida Sa kasutad, on seotud teatud kindlate failitüüpide ja protokollidega. Sellised ühendused/seosed (associations) lubavad Sul kindlat tüüpi faili avada automaatselt temaga vaikimisi seotud tarkvaras. Näiteks kui Sa teed Windows Explorer aknas mingil Windows Media Audio failil (.wma laiendiga) 2 x klõpsu, siis laetakse see fail automaatselt Sinu audiomängimise programmi, et seda lugu kuulata. Või kui Sa klõpsad oma dokumendis mingile internetilingile või e-mail sõnumile, siis avatakse Sinu veebibrauser, mis viib Sind vastavasse saiti.
DOS ja Windows operatsioonisüsteemides kasutatakse faililaiendit (extension) tavaliselt selleks, et identifitseerida programmi, millega mingi fail on seotud. Näiteks .EXE laiend (näiteks WinPatrol.exe) esindab täitmis ehk programmifaili, .DOC laiend (näiteks Kiri_vaenlasele.doc) esindab põhiliselt Microsoft Word dokumendifaili jne.
Kui meie ja Windows näeme mingit faili koos tema laiendiga, siis me teame, et millise failitüübiga meil tegemist on ja et millist programmi on vaja, et antud faili käivitada. Tundub nii et kindlat failitüüpi, st teatud kindla laiendiga faili avab kindel programm, mis on seotud (associated) selle faililaiendiga, jah paljudel juhtudel see nii ongi, aga tegelikult on asi palju keerulisem.


Toon praktilisi näiteid:

Tegelikult on see .dream laiendiga fail tavaline uut tüüpi dreamscene fail, mis jookseb niisama Windows Vista Ultimate versioonis, aga teda võib avada ja vaadata näiteks ka VLC Player'i abil ja kui meil ta olemas on, siis otsime ta ülesse ning teeme seejärel antud programmi dream failitüüpide avamise vaikimisi programmiks (Kui meil on Windows Vista Ultimate versioon, siis ei ole selleks vajadust vaid ta avatakse niigi).


Allpool on toodud ära Windows'is enimkasutatavad failitüübid/formaadid ja nende laiendid (Tegelikult on neid failitüüpe väga-väga palju ja neid tuleb aina juurde...):


Märkus:
Unix/Linux süsteemides on tavaliselt ainult üks failitüüp ja lisaks veel ka mõned nn spetsiaalsed failid, seal ei ole sellist failitüüpideks jagamist nagu seda on Windows'is. UNIX-süsteemis on iga asi fail, kui mingi asi seda ei ole, siis on ta protsess.
Nendes süsteemides ei tehta vahet failide ning kataloogide (Directory; Windows'is on ta kausta/folder nime all) vahel, kuna kataloog on ka seal fail, mis sisaldab teiste failide nimesid... Seal nimetatakse teenistusi (services) ja põhiliselt ka kõiki seadmeid samuti failideks.

Vistas, Windows 7 ja Win XP's faililaiendite ('extensions') nähtavaks tegemine:

Kui Sa installeerid Windowsi, siis Sa ei näe neid tuntuid faililaiendeid vaid Sul tuleb nad ise nähtavaks teha ja selleks tee:

Windows XP's:

Ava Windows XP's suvaline kaustaaken (Näiteks My Computer või My Documents). Seejärel...

 

Windows Vistas:

Ava Windows Vistas suvaline kaustaaken (näiteks Computer või Documents). Seejärel...

1) Kliki nupule Organize;

2) Vali käsk Folder and Search Options - pilt.

3) Ava vahekaart View. Seejärel keri "lifti" allapoole kuni jõuad parameetrini "Hide extensions for known file types" ja korista tema ees olevast ruudukesest linnuke.
Klikid ka raadionupule Show hidden files and folders (see küll antud asja kohta ei käi, aga ta kogenud kasutajale edaspidi vajalik).

4) Lõpuks kliki ülaosas nupule Apply to Folders ja seejärel OK, et sulgeda aken:

Korsita linnuke ära

Nüüd näed suvalises avatud kaustaknas kõiki failitüüpe nende laiendite järgi - pilt.


Windows 7's:

Klõpsa nupule Start, siis All Programs, siis Accessories ja lõpuks Windows Explorer (või ava lihtsalt suvaline kaustaaken).
Seejärel ava üleval nuppuderibal Organize rippmenüü ja vali sealt punkt Folder and search options (Kui Sa olid varem aktiveerinud seal menüüriba, siis võid ka valida menüüst Tools käsu Folder Options...) - ühesõnaga tee täpselt sedasama mis Vista puhulgi, pildid siin kohe eelpool.
Seejärel ava vahekaart View ja aktiveeri raadionupp Show hidden files, folders and drives (see küll antud asja kohta ei käi, aga ta kogenud kasutajale edaspidi vajalik) ning korista linnuke ruudust Hide extensions for known file types.

Ava sakk View ja tegutse

Kui said seal lehel View valmis, siis kliki sealsamas üleval nupule Apply to Folders (või Apply to All Folders) ja sulge see dialoogiaken nupu OK abil.Kui Sa ei saa mingit faili avada või programmi käivitada või kui mingi fail avatakse vale programmi poolt (Vista, Windows 7 ja Windows XP)

A) Vaikimisi programmide (Default programs) ja failitüüpide seoste (File type associations) seadistamine ehk faililaiendite juhtimine:

Enamik programme, mida Sa kasutad, on seotud teatud kindlate failitüüpide ja protokollidega. Sellised ühendused/seosed (associations) lubavad Sul kindlat tüüpi faili avada automaatselt temaga vaikimisi seotud tarkvaras. Näiteks kui Sa teed Windows Explorer aknas mingil Windows Media Audio failil (.wma laiendiga) 2 x klõpsu, siis laetakse see fail automaatselt Sinu audiomängimise programmi, et seda lugu kuulata. Või kui Sa klõpsad oma dokumendis mingile internetilingile või e-mail sõnumile, siis avatakse Sinu veebibrauser, mis viib Sind vastavasse saiti. Selle kohta sai toodud ülevalpool juba piisavalt palju näiteid nii et asume kohe asja juurde...


I. Windows Vista's:

Kui Sa installeerid Windows Vista, siis tema Setup programm paneb paljud sellised ühendused juba ise paika. Ka paljude programmide omaenda Setup programmid loovad automaatselt vajalikud ühendused selliste failitüüpidega, mida nad kasutada saavad. (Mõnikord, kui Sa installeerid mingi uue programmi, siis võib ta muuta olemasolevaid failitüüpide seoseid, aga üldiselt küsivad nad selleks enne Sinu luba.)

Kuid vaatamata sellele, et kuidas need failitüübid ja programmid ning protokollid on momendil omavahel seotud, lubab Windows Sul neid vaadata ja ka ümber seadistada. Et seda teha, kliki nupule Start ja siis kliki Default Programs, mis asub kohe stardimenüü paremas pooles või siis alternatiivina ava Control Panel, kliki Programs ja seejärel kliki Default Programs. Mõlemal juhul jõuad Sa Control Panel'i vastavasse sektsiooni - pilt.

Vaikimisi programmide (Default programs) seadistamine:

Selle akna menüü esimeseks elemendiks on Set your default programs, mille kaudu saab ligi Windows Vista enda programmidele (pluss Firefox, sest tema oli kasutaja enda poolt installeeritud), mis on suutelised töötama erinevate failitüüpide ja protokollidega ning mis käivitatakse vaikimisi siis kui me käivitame mingi vastava failitüübi. Me võime siin mingi programmi aga siduda ka kõikide failitüüpidega, mida ta on võimeline käsitsema:

valime vaikimisi programmid

Et illustreerida nüüd seda, et kuidas see ülemine aken ka töötab, märgistame selles ülemises aknas Firefox veebilehitsemise programmi (brauser'i) ja vaatame siis akna paremas pooles allosas toodud kirjeid ja nagu näha, on Firefox antud momendil määratud vaikimisi programmiks ainult ühele failitüübile või protokollile kümnest, mida ta on võimeline käivitama (Nagu allolevast aknast näha, siis võib Mozilla Firefox käsitseda tegelikult 10 failitüüpi).

Et vaadata nüüd seda et milliseid vaikimisi failitüüpe Firefox momendil "omab" ja neid seejärel vajaduse korral modifitseerida, klõpsame selleks Choose defaults for this program lingile ning avatakse järgmine dialoogiaken, kus on ära toodud kõik faililaiendid ja protokollid, mida Firefox on suuteline käsitsema:

valime laiendid ja protokollid

Nagu ülemisest aknast näha, siis Firefox “omab” momendil vaikimisi ainult GOPHER protokolli, kõik ülejäänud kuuluvad Internet Explorer ja "Unknown application'le".

Kui me soovime teha oma Firefox'i ka mingitele muudele laienditele või protokollidele vaikimisi programmiks, siis paneme vajalikesse kontrollruutudesse linnukesed ja klõpsame nupule Save. (Siin võiks talle anda vähemalt .shtml, .xht ja .xhtml failitüübid, juhul kui me soovime jätta ülejäänud Internet Explorer'ile.) Kui me soovime aga teha ta kõikidele vaikimisi programmiks, siis aktiveerime kõik ruudud või veelgi lihtsam, lähme tagasi sinna üle-eelmisse aknasse ja klõpsame Set this program as default lingile.

Failitüüpide seoste (File type associations) muutmine ehk faililaiendite juhtimine:

Defaults Programs peaaknas on teiseks elemendiks Associate a file type or protocol with a program (Seo failitüüp või protokoll programmiga), vaata järgmist akent - pilt.

Kui me klõpsame seal ülevalt teisele lingile, siis avatakse aken, kus on toodud ära failitüüpide ja nendega momendil vaikimisi seotud programmide pikk loetelu:

muudame seoseid

Failitüüpide loetelus on faililaiendid pandud ritta alfabeetilises järjestuses. Iga laiendi jaoks kuvatakse tema kirjeldus ja programmi nimi, mis on käesoleval momendil temaga seotud (assotsiatseeritud/ühendatud).
Seega, nagu me ülemisest aknast näeme, siis laiend .gom esindab GOM Media faile ja et momendil on selle failitüübiga vaikimisi seotud GOM Player programm. Teise sõnaga, kui me teeme mingil .gom faililaiendiga failil 2 x klõpsu, siis laetakse ta GOM Player'sse.

Kui me soovime seda vaikimisi programmi muuta, siis klõpsame nupule Change program ja avatakse Open With dialoogiaken, kus on kaks sektsiooni: Recommended Programs (Soovitatavad programmid) ja Other Programs (Muud programmid). Siin soovitataksegi ainult GOM Player'it ja kogu lugu, isegi sektsioonis "Other Programs" ei pakuta midagi; seega las jääbki see GOM Player. Muidugi võib kasutada ka allasuvat Browse nuppu, et leida mingi muu programm, aga tavaliselt ei ole sel mingit mõtet...

GOM

Allpool toon .bmp failitüübiga akna ja pilt on hoopis "kirevam":

Muuda programme

Siin sisaldab momendil Recommended Programs sektsioon vaikimisi programmi (Windows Photo Gallery) ja muid programme, mis on samuti võimelised avama antud tüüpi faile (selles näites siis bitmap pilte).
See dialoogiaken sisaldab ka Always use the selected program to open this kind of file kontrollruutu, mis on halli värvi ja mitte ligipääsetav. Ja selle põhjuseks on see et Windows oletab et Sa saabusid siia Open With dialoogiaknasse käsu Default Programs abil (Start menüü või siis Control Panel'i akna kaudu) ning seega saad Sa muuta siin ainult seda programmi, mis avab alati antud failitüüpe. (Seega nagu näha, on ka teine moodus siia Open With dialoogiaknasse tulemisks, sellest tuleb hiljem ka juttu.)

Other Programs sektsiooni ei olegi algul näha vaid me peame tema nägemiseks klõpsama väikesele noolekesele, mis asub neid kahte sektsiooni lahutavast joonest paremal pool. (Mul on see teine sektsioon juba nähtavale toodud, vaata ülemist pilti.) Siin sektsioonis ole ettevaatlik, sest siin kuvatakse ainult Sinu süsteemi installeeritud programmid ja siit ei maksa valitud failitüübile midagi valida, sest tavaliselt on see kehv valik!

Vaikimisi programmi muutmine Windows Explorer'i kaudu:

Kui Sa teed Windows Explorer'i aknas mingil failil paremklõpsu ja valid siis käsu Open With >, siis programmid, mis ilmuvad selle käsu alammenüüsse, ongi needsamad programmid, mis ilmuvad failitüüpide Recommended Programs loetellu, vaata eelmist pilti.
Allolevalt pildilt on näha, et me tegime Windows Explorer'i aknas paremklõpsu ühel .bmp failil ja valisime käsu Open With > ja seal tema alammenüüs on esitatud Microsoft Ofice Picture Manager, Paint, Snagit 8 ja Windows Photo Gallery programmid, st samad 4 programmi, mis olid ka seal Recommended Programs sektsiooni loetelus (ülemises pildis):

Open With

Selles Open With käsu alammenüüs on programmid ära toodud alfabeetilises järjestuses ja seal ei ole näidatud, et milline neist on antud failitüübi vaikimisi programmiks. Ja seda ei ole vajagi, sest me kasutame seda käsku tavaliselt siis, kui me soovime oma faili avada ajutiselt mingi muu alternatiivse programmiga.

Sa võid seda Open With käsu alammenüüd kasutada kas valitud faili ühekordseks avamiseks mingi muu programmiga või siis muuta vaikimisi programmi. Et vaikimisi programmi muuta, klõpsa seal alammenüüs käsule Choose Default Program, vaata eelnevat pilti. Avatakse jälle seesama Open With dialoogiaken (üleeelmine pilt), aga nüüd on seal üks muudatus, nimelt Always use the selected program to open this kind of file kontrollruut on nüüd ligipääsetav. See ruut on ligipääsetav ja ka eelnevalt aktiveeritud, juhul kui Sa ei taha vaikimisi programmi muuta, siis korista enne programmi valimist sealt ruudust see linnuke ära ja klõpsa OK.


Windows XP's:

Sa pääsed siin failitüüpidele ligi suvalise Windows Explorer'i akna kaudu (Näiteks My Documents kaustaakna kaudu)...

NB! Pakun siin välja ka ühe tasuta utiliidi, mille abil saab nii Windows Vista's kui ka Windows XP's juhtida Windowsi failitüüpe, nende käskusid ja ka shell laiendeid, mine sinna aadressile: http://frank.neatstep.com/node/1


Windows 7's:

Loe sellest sealt ja seejärel klõpsates seal lõpus vastavale "tagasilingile" jõuad siia tagasi...B) Kui Sinu süsteemis on kõik EXE seosed (assotsiatsioonid) katkenud ja Sa ei saa enam käivitada ühtegi programmi, kiirkorraldust, CMD Promt akent, Regedit’it, System Restore’t, ühesõnaga mitte kui midagi!

See käib nii Vista, Windows 7 kui ka Win XP kohta ja ma tegin sellest eraldi lehe, loe sellest sealt!

Seejärel klõpsates seal lõpus vastavale "tagasilingile" jõuad siia tagasi...C) Veel üks võimalus katkenud failiseoste parandamiseks/muutmiseks eraldi failitüüpide jaoks:


Windows Vistas:

Kui ülaltoodud meetodid ei aita või kui Sul on probleeme mõne üksiku failtüübi avamisega, siis saab seda viga parandada ka Windows Vista registri kaudu ja see kehtib ainult Windows® Vista süsteemi jaoks.
Et Sinu elu lihtsamaks teha, siis võid siitsamast laadida alla ühe Failiseoste_fikseerimine_Vista.zip faili, mis sisaldab terve portsu .reg faile, millede abil saad parandada oma mingi faili avamise/käivitamise probleemi.

Kasutamisjuhis:

Lae ta alla siit!


Windows XP's:

Windows XP puhul pakun siit allalaadimiseks .EXE failiseose parandamise utiliidi, sest just .exe failitüübiga tekib probleeme. Näiteks kui Sa teed mingil .EXE failil 2x klõpsu, siis antud programmi ei käivitata vaid ta laetakse hoopis Notepad programmi (Et kuvada .exe sisu) või siis käivitatakse mingi muu (vale) programm.

Lae siit alla exefix_xp.com utiliit, salvesta ta oma töölauale ja tee tal 2x hiireklõps. Sellega parandatakse antud probleem automaatselt - lae ta alla siit!


Windows 7's:

Sobib ka Vista ja Win XP jaoks - juhis seal.

Ülesse

 

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

< Tagasi Windows 7'sse

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us | Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik