Chocolatey paketihaldur (Package Manager)—hea vahend programmide / tarkvara installeerimiseks, nende uuendamiseks ja süsteemist eemaldamiseks.

 

 

Paketihaldur ehk pakettide haldur on vahend, mis lubab Sul kiiresti, mugavalt ja turvaliselt uusi programme installida, neid konfigureerida, uuendada ja vajadusel süsteemist eemaldada (uninstallida). Peale selle kontrollib paketihaldur ka paigaldatava tarkvara terviklikkust ja selle autentsust. Kõik paketihaldurid kasutavad allalaaditava ja installitava tarkvara allikatena nn varamuid (repositooriume ehk repo'sid), nendes andmehoidlates hoitaksegi siis tarkvara ning muid andmeid. Nende varamute kaudu saab kontrollida ka juba süsteemi installitud tarkvarade jaoks uute versioonide saadavust.

Kui Sa oled Linux'it või Mac'i kasutanud, siis tead, et nendes saab rakendusi installeerida mitmel viisil. Need mõlemad operatsioonisüsteemid pakuvad ka käsurealiidest, mis lubab kasutajal võtta ühendust eemalasuva serveriga, seejärel laadida sealt alla ja installeerida spetsiifilise paketi / rakenduse. Windowsis saab rakendusi installeerida ainult kas graafilise kasutajaliidese (GUI) või siis Windows Store kaudu.

 

Chocolatey on paketihaldur just Windowsi jaoks ja temaga võib uusi programme installeerida kahel viisil:

1) Kas Windowsi Command Prompt (CMD) või siis PowerShell konsooli käsurea kaudu

või siis

2) tavakasutajale palju mugavama ja arusaadavama Chocolatey graafilise kasutajaliidese (Chocolatey GUI) kaudu - sellest tulebki siin natuke pikemalt juttu.

 

Chocolatey paketihalduri enda ja seejärel Chocolatey GUI installeerimine:

* Ava adminõigustega Command Prompt aken (konsool). Tee näiteks Start nupul paremklikk ja vali süsteemikäskude ehk Win+X hüpikmenüüst "Command Prompt (Admin)" käsk:

Ava adminõigustega Command Prompt aken (konsool)

Märkus: Win+X menüü ja PowerShell konsooli kiirkorraldus: Kuna PowerShell konsool on kahtlemata parem käsurea käskude töökeskkond kui seda Command Prompt ("cmd.exe"), siis on PowerShell alates Windows 10 Creators Update väljalaskest defakto esmaseks käsukonsooliks. Seega asendab ta nüüd selles Win+X menüüs seda vana Command Prompt kiirkorraldust - pilt. PowerShell kiirkorraldus/käsk on nüüd ka File Explorer (Juhtpaneeli) akna File menüüs ja ka selles kontekstmenüüs, mis ilmub siis kui Sa teed seal tühjal kohal Shift-paremklõpsu.
Need kasutajad, kes aga eelistavad seda Command Prompt konsooli käsuviipa, need võivad ta sinna Win+X menüüsse jälle tagasi panna: mine 'Settings > Personalization > Taskbar' alla ja lohista seal paremal see 'Replace Command Prompt with Windows PowerShell in the menu when I right-click the start button or press Windows key+X' lüliti asendisse 'Off''.

 

* Sisesta käsureale järgmine käsk ja vajuta ENTER:

@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"

Antud käsu näide - pilt.

* Pärast ENTER klahvile vajutamist näed Sa mõne hetke pärast sellist pilti:

Pärast ENTER klahvile vajutamist näed Sa mõne hetke pärast sellist pilti

 

* Seejärel sisesta käsureale alltoodud käsk ja vajuta ENTER:

choco upgrade chocolatey

choco upgrade chocolatey

 


Märkus: Sellega on Sul Chocolatey paketihaldur installitud ja kui Sa tunned Command Prompt (CMD) või siis PowerShell konsooli käsureal end üsna mugavalt, siis võid kohe selle käsuviiba kaudu alustada vajalike programmide installeerimist jne. Sulge see Command Prompt (CMD) või PowerShell konsool ja ava ta seejärel uuesti, et alustada... Kui Sa tahad seda Chocolatey paketihaldurit näiteks Command Prompt akna kaudu kasutada, siis et mingit rakendust (paketti) installeerida, sisesta käsureale choco install <paketi nimi>, näiteks:

choco install git

või

choco install 7zip.install

Kui tahad mingit juba installitud tarkvara värskendada, siis sisesta käsureale choco upgrade <paketi nimi>, näiteks:

choco upgrade 7zip.install

Kui Sa tahad aga korraga KÕIKI installitud programme turvaliselt ja kiiresti uuendada (värskendada), siis sisesta CMD akna käsureale alltoodud käsk ning vajuta ENTER:

choco upgrade all -y

Aga sisestades käsuviibale choco /? käsu, saad teada kõik, mida selle choco käsu abil teha saab - pilt.


 

Aga need kasutajad, kes ei soovi seda Command Prompt (CMD) või siis PowerShell konsooli kasutada, võivad endile installeerida Chocolatey graafilise kasutajaliidese (Chocolatey GUI). Sel juhul Sa ei peagi vahepeal näiteks seda Command Prompt akent sulgema vaid jätka kohe sealtsamast, pärast selle Chocolatey paketihalduri installeerimise lõpetamist. (Või tee seda siis hiljem: ava uuesti see adminõigustega Command Prompt aken ja sisesta selle käsuviibale Chocolatey GUI installeerimiseks vajalik käsk, sellest käsust tuleb kohe ka juttu.)

* Seega, sisesta nüüd käsureale järgmine käsk ja vajuta ENTER:

choco install chocolateygui

choco install chocolateygui

 

* Vahepeal tuleb Sul ka Y ja seejärel ENTER klahvile vajutada - vaata ülemist pilti. Ja Sul saigi see Chocolatey paketihalduri graafiline versioon installeeritud, nüüd võid selle CMD akna sulgeda - vaata järgmist pilti:

graafiline versioon

 

Ja nii näeb siis välja selle Chocolatey GUI installeerimise kogu protsess:

Ja nii näeb siis välja selle Chocolatey GUI installeerimise kogu protsess

 

Sa leiad selle graafilise kasutajaliidesega Chocolatey paketihalduri (Chocolatey GUI) üles oma Start menüüst:

Chocolatey GUI

 

Chocolatey GUI avaaken, kus selle vasemas paanis olev "This PC" näitab parempoolses paanis seda et millised tarkvarad jms on antud Chocolatey paketihalduri enda kaudu siia kasutaja kompuutrisse installeeritud. Aga vasemas paanis oleva "chocolatey" kaudu saab siis kättesaadavaid programme jms sirvida ning installeerida:

Chocolatey GUI avaaken

 

Märgista avaaknas vasemal "chocolatey" ja Sa võid seejärel parempoolse paani kaudu endale vajalikke programme otsida ning need installeerida. Siin on kasutaja poolt, nende kättesaadavate programmide kuvamiseks, valitud ikoonide või plaatide vaade. Üleval asuva "Search" otsingukasti kaudu võid vajalikke programme kiiresti otsida:

ikoonide vaade

 

Märgista avaaknas vasemal "chocolatey" ja...

 

Teed vajalikul tarkvaral paremkliki ja klikid ilmuvas kontekstmenüüs näiteks Install menüüpunktile, et alustada antud asja installeerimist. Kui Sul ei antud tarkvarast aga selget pilti, siis kliki hoopis Details käsule ja Sind viiakse antud tarkvara tutvustamise aknasse. Sealtkaudu võid minna ka Chocolatey varamusse, kus saad selle programmi kohta piisava ülevaate ja seal näed ka seda et kas antud terkvara on turvalisuse kontrolli läbinud (seda näitab seal ümmargune roheline ikoon - pilt):

Install...

 

Eelmises aknas klikiti sellele "Details" käsule ja seejärel jõuti antud tarkvara tutvustamise aknasse, ka siitkaudu võib kohe tema installeerimist alustada:

tutvustamine...

 

 

Üks näide programmide installeerimisest (GIMP tarkvara installi näitel):

GIMP tarkvara

GIMP tarkvara-2

Ja see GIMP tarkvara saigi installeeritud, seda näitab ka tema plaadil asuv "Installed" kiri:

Ja see GIMP tarkvara saigi installeeritud, seda näitab ka tema plaadil asuv "Installed" kiri

 

Kui Sa teed nüüd oma süsteemi installeeritud programmi plaadil paremklõpsu, siis ilmub järgmiste võimalustega kontekstmenüü...:

Kui Sa teed nüüd oma süsteemi installeeritud programmi plaadil paremklõpsu, siis ilmub järgmiste võimalustega kontekstmenüü...

Nüüd mindi selle süsteemi juba installeeritud GIMP programmi detailsesse vaatesse...:

Nüüd mindi selle süsteemi juba installeeritud GIMP programmi detailsesse vaatesse...

Kui Sa klikid vasemas paanis "This PC" elemendile, siis näed Chocolatey paketihalduri enda või siis selle Chocolatey GUI kaudu oma masinasse installeeritud programmide plaate:

Kui Sa klikid vasemas paanis "This PC" elemendile, siis näed Chocolatey paketihalduri enda või siis selle Chocolatey GUI kaudu oma masinasse installeeritud programmide plaate

 

Sa võid edaspidi, üleval nupuribal asuva "Update All" nupu abil, kõiki siitkaudu oma süsteemi installitud programme korraga värskendada. See nupp saab siis ligipääsetavaks kui mingile programmile on ilmunud tema uuem versioon:

Update All

 

 

Chocolatey GUI paketihalduri peaaknas võid ka "settings" nupule klikkida, et natuke seda programmi ka oma maitse järgi seadistada:

settings

 

Avati "Settings" aken...:

Avati "Settings" aken...

 

virusCheck

 

Chocolatey GUI paketihaldur installeeritakse vaikimisi C:\Program Files (x86)\Chocolatey GUI kaustateele:

Chocolatey GUI paketihaldur installeeritakse vaikimisi...

 

Chocolatey komponendid, raamatukogud jms installeeritakse aga C:\ProgramData\chocolatey (%ProgramData%) kaustateele - seda turvalisuse tõstmiseks.

Chocolatey varamu (https://chocolatey.org/packages) sisaldas antud artikli kirjutamise ajal tervelt 6178 paketti ja seega on see tarkvarade ning muu sellise valik seal väga suur.

 

Chocolatey paketihalduri ja/või Chocolatey GUI süsteemist eemaldamine (uninstallimine):

Chocolatey GUI uninstallimine käib niisamuti nagu seda tehakse Windowsis ka kõikide muude programmide puhul. Või siis käivita Chocolatey GUI tarkvara, seejärel tee Chocolatey GUI plaadil paremklikk ja vali tema kontekstmenüüst "Uninstall" käsk:

Uninstall

 

Kui Sa tahad ka selle Chocolatey paketihalduri enda süsteemist eemaldada, siis lihtsalt kustuta see terve chocolatey kaust, mis asub C:\ProgramData\ kaustateel (st C:\ProgramData\chocolatey).

Etteotsa