Kaustadele ja failidele juurdepääsu saamine ehk kuidas saada failide ning kaustade omanikuks.

Failide ja kaustade üle täiskontrolli ("Full permission" / "Full control") saamine.

Kui Sa saad näiteks sellised teated: "Teil ei ole antud kaustale juurdepääsemise luba" või siis "Ligipääs keelatud" ("Access denied"), siis kuidas seda probleemi lahendada.

Ühesõnaga, Sa võid mingi kausta või failiga töötamisel saada järgmised teated: "You'll need to provide administrator permission to delete this folder", "You need permission to perform this action", "You don't currently have permission to access this folder" või siis "You have been denied permission to access this folder" – kuidas sel juhul tegutseda.

 

 

Kui Sa üritad avada mingit kausta või modifitseerida suvalist süsteemifaili, siis võib ilmuda näiteks järgmine teade: "Access denied" ("Juurdepääs keelatud") või siis "...denied permission" ("...keelatud luba") teade ja kogu lugu. Ja seda vaatamata sellele et Sa oled süsteemi administraator või administraatori õigustega kasutaja ning peaksid seega omama kõiki õigusi, et oma arvutiressurssidele ligi pääseda.

Sa võid saada näiteks järgmised teated:

"You'll need to provide administrator permission to delete this folder."

"You need permission to perform this action."

"You don't currently have permission to access this folder."

"You have been denied permission to access this folder."

"Location is not available. D:\ is not accessible. Access is denied." (kui Sa ei saa ligi oma lokaalsele kettale või partitsioonile, sellest siin lõpus)

Registry Editor aknasse ilmuvad veateated: Mõnikord võib nii juhtuda, et Sa ei saa mingit kaitstud registrivõtit või tema väärtust redakteerdia vaid Sa saad selle asemel näiteks sellise veateate: "Cannot edit _____: Error writing the value’s new contents.". Ka sel juhul tuleb selle kaitstud registrivõtme jaoks anda oma kasutajakontole (või grupile) tema üle täielikud õigused - sellest siin kõige lõpus.

 

Näiteks kui Sa tahad mingit kausta (või faili) kustutada, siis võid saada järgmised teated:

Näiteks kui Sa tahad mingit kausta (või faili) kustutada, siis võid saada järgmise teate

Kui Sa klikid nüüd eelmises aknas sellele "Continue" nupule, siis ilmub järgmine teade ja sellele "Try Again" nupule klikkimine ei anna mingit tulemust...:

Try Again

 

Või kui Sa tahad mingit kausta avada, siis võid saada aga järgmised teated:

Või kui Sa tahad mingit kausta avada, siis võid saada järgmise teate

...ja klikkides eelmises aknas sellele "Continue" nupule, siis ilmub järgmine teade:

...ja klikkides eelmises aknas sellele "Continue" nupule, siis ilmub järgmine teade

 

Antud probleemi võivad põhjustada järgmised asjad:

* Kui kasutaja või grupp oli kausta omadusteakna "Security" vahekaardi "Group or user names" loetelust juhuslikult eemaldatud.
* Kui kaustale või failile juurdepääsu selge keelamine oli kasutajale või grupile ekslikult rakendatud'.
* Kui fail või kaust loodi selle kasutajakonto poolt, mis on nüüdseks süsteemist eemaldatud.
* Kui Sa tahad ligipääsu mingile konkreetsele süsteemifailile, et seda muuta.
* Kui kasutaja muutis ise ekslikult neid juurdepääsu lubasid ja selle tulemusel tekkis konflikt.

 

Märkus: Kui Sa jooksutad XP, Vista, Windows 7 või Windows 8/8.1 operatsioonisüsteemi, siis leiad sellistele probleemidele lahenduse seal.

 

Juhul kui Sul on mingile failile või kaustale juurdepääs keelatud, siis tuleb antud failile või kaustale saada omandiõigused.

 

Et saada mingi kausta või faili omanikuks (owner), et seejärel saada talle ligipääsu, tee järgmist:

1. Kõigepealt kontrolli Settings äpis seda et kas Sa logisid süsteemi sisse kui administraator: mine 'Settings > Accounts > Your info' lehele ja vaata seda paremalt:

Kõigepealt kontrolli Settings äpis seda et kas Sa logisid süsteemi sisse kui administraator

 

Sa võid seda ka nii kontrollida: Kliki Start > Windows System > Control panel, seejärel kliki 'Category' vaates User Accounts lingile ja siis kliki uues aknas jälle User Accounts lingile - pilt.

2. Seejärel, et Sa saaksid ligi ka süsteemi poolt varjatud elementidele, tee järgmist:

- Windows 7 ja 8/8.1: Klõpsa nupule Start, siis All Programs, siis Accessories (Tarvikud) ja lõpuks Windows Explorer (File Explorer). Seejärel ava üleval nuppuderibal Organize (Korralda) rippmenüü ja vali sealt punkt Folder and search options (Kausta- ja otsinguvahendid). Kui Sa olid varem aktiveerinud seal ka menüüriba, siis võid ka valida menüüst Tools käsu Folder Options... (Tööriistad > Kaustasuvandid...).
Seejärel ava vahekaart View (Vaade) ja aktiveeri raadionupp Show hidden files, folders, and drives (Kuva peitfailid, -kaustad ja -draivid). Pärast seda keri "liftiga" sealsamas allapoole või tagasi ülespoole ja korista linnukesed järgmistest ruutudest: Hide extensions for known file types ja Hide protected operating system files (Recommended). [Hiljem, pärast oma töö lõpetamist, tuleks sinna Hide protected operating system files (Recommended) ruutu linnuke jälle tagasi panna!]
Kui ilmub mingi hoiatusaken, siis klõpsa lihtsalt nupule Yes. Kui said seal lehel View valmis, siis klõpsa sealsamas üleval nupule Apply to Folders (või Apply to All Folders) ja sulge see dialoogiaken nupu OK abil.

- Windows 10: Kliki Start > Windows System > File Explorer või siis ava see File Explorer (endine Windows Explorer) otse alt tegumiriba kaudu, klikkides seal tema ikoonile. Seejärel avad View vahekaardi ja siis klikid üleval ribamenüüs Options nupule - pilt. Pärast seda avad 'Folder Options' dialoogiaknas View vahelehe, aktiveerid Show hidden files, folders, and drives raadionupu ja koristad linnukesed järgmistest ruutudest: Hide extensions for known file types ja Hide protected operating system files (Recommended) - pilt. [Hiljem, pärast oma töö lõpetamist, tuleks sinna Hide protected operating system files (Recommended) ruutu linnuke jälle tagasi panna!]

!!! Windows 10 puhul saad kiiresti varjatud elementidele ligipääsemiseks teha ka järgmist: Klikid all tegumiribal File Explorer ikoonile, avad View vaate ja paned ribamenüü Show/hide sektsioonis linnukesed 'File name extensions' ning 'Hidden items' ruutudesse - pilt.

 

3. Seejärel tee ennast vajaliku kausta või faili omanikuks (owner). Teeme seda näiteks "Bmirror87" kausta näitel. Tee vajalikul kaustal- või failil paremklõps ja vali ilmuvast kontekstmenüüst käsk Properties. Seejärel ava vahekaart (sakk, tab) Security ja kliki allpool nupule Advanced (Täpsemalt):

Advanced (Täpsemalt)

4. Kliki üleval 'Change' lingile:

Kliki üleval 'Change' lingile

 

5. Järgmises "Select User or Group" aknas võid kasutada kahte meetodit:

* Sisestad "Enter the object name to select" tekstikasti oma kasutajakonto nime ja klikid seejärel kõrval asuvale "Check Names" nupule, mis muutub pärast enda kasutajanime sisestamist kohe ka ligipääsetavaks. Kui Sa sisestasid ikka õige kasutajanime, siis kuvatakse selles tekstikastis, pärast "Check Names" nupule klikkimist, Sinu kasutajanime näiteks järgmisel kujul: ahv landfield (xxx@hot.ee) - seda siis kui Sa töötad oma Microsofti konto all. Kuid Sinu kasutajanime võidakse selles tekstikastis ka näiteks selliselt kuvada: DESKTOP-Lenovo\PKP (seda siis lokaalse kontoga töötades; Sinu kompuutri nimi asub siin enne seda tagurpidi kaldkriipsu). Kui valmis, siis klikid all "OK" nupule.

* Aga siin on lihtsam klikkida kohe sellele 'Advanced...' nupule, teemegi seda:

Nüüd kliki 'Advanced...' nupule

 

6. Kuna me klikkisime eelmises aknas sellele 'Advanced...' nupule, siis kliki nüüd järgmises aknas 'Find Now' nupule:

Find Now

 

7. Seejärel otsi allpool otsingutulemustes enda kasutajanimi üles, märgista ta ja kliki ülevalpool nupule OK:

Seejärel otsi allpool otsingutulemustes enda kasutajanimi üles

 

8. Pärast seda kliki ilmuvas varasemas aknas nupule OK:

Pärast seda kliki ilmuvas varasemas aknas nupule OK

9. Nüüd pane üleval linnuke ruutu "Replace owner on subcontainers and objects" ja kliki all nupule Apply:

Replace owner on subcontainers and objects

 

10. Kliki ilmuvas teateaknas nupule OK. Kliki jälle OK - pilt.

Kliki ilmuvas teateaknas nupule OK. Kliki jälle OK

 

11. Ja kliki lõpuks esimeses aknas nupule OK:

Ja kliki lõpuks esimeses aknas nupule OK

Etteotsa

 

 

Failide ja kaustade üle täiskontrolli ("Full permission" / "Full control") saamine.

 

Esimene meetod:

Näiteks kui Sul on vaja mingit süsteemifaili (või kausta) kustutada või teda üle kopeerida või teda mujale siirdada jne, siis võib ilmuda teade, et Sa ei oma antud faili suhtes vajalikke õigusi, mis sest et Sa oled administraatori õigustega. Ühesõnaga, Sa võid saada näiteks järgmise teate: "You don't currently have permission to access this folder."

Seega tuleb Sul antud faili (kausta) üle saada ka täisõigused ('Full permission', 'Full control') ja tee selleks järgmist:

1. Nüüd võtame siin näiteks "KMC" kausta üle täiskontrolli saamise ja anname igaühele (Everyone) täiskontrolli selle kausta üle. Tee vajalikul kaustal või failil, mille üle Sa tahad täiskontrolli saada, paremklõps ja vali ilmuvast kontekstmenüüst käsk Properties:

Võtame siin näiteks "KMC" kausta üle täiskontrolli saamise

2. Ilmuvas dialoogiaknas ava vahekaart (sakk, tab) Security ja kliki nupule Edit...:

Ilmuvas dialoogiaknas ava vahekaart (sakk, tab) Security ja kliki nupule Edit...

3. Kliki järgmises aknas Add nupule:

Kliki järgmises aknas Add nupule

4. Nüüd tipi tekstikasti Everyone ja seejärel kliki nupule Check Names. Lõpuks kliki nupule OK:

Nüüd tipi tekstikasti Everyone ja seejärel kliki nupule Check Names. Lõpuks kliki nupule OK.

5. Ja Sa jõudsid tagasi sinna eelmisse aknasse, kus märgista üleval "Group or users names" all see Everyone ja pane akna alumises osas linnuke sinna Full control ruutu (veerus "Allow"). Seejärel kliki Apply ja OK ning sulge see omadusteaken.

Full control

 

Teine meetod (omistame ainult enda kasutajakontole täielikud õigused):

Antud meetodiga anname ainult enda kasutajakontole vajaliku kausta või faili üle täiskontrolli ehk siis kõik õigused. Selle meetodi näide oli tehtud juba Vista ja Windows 7 aegadest, aga ta kehtib täielikult ka Windows 10 osas.

Ok, Sa oled küll selle "Access denied" ("Juurdepääs keelatud") või siis "...denied permission" ("...keelatud luba") probleemiga hakkama saanud ja faili või kausta omanikuks saanud, aga üsna tihti juhtub nii et sellest ei piisa. Näiteks kui Sul on vaja mingit süsteemifaili (või kausta) kustutada või teda üle kopeerida või teda mujale siirdada jne, siis võib ilmuda teade, et Sa ei oma antud faili suhtes vajalikke õigusi, mis sest et Sa oled administraatori õigustega. Ühesõnaga, Sa võid saada näiteks järgmise teate: "You don't currently have permission to access this folder."

Seega tuleb Sul antud faili (kausta) üle saada ka täisõigused ('Full permission', 'Full control') ja tee selleks järgmist:

1. Esmalt pead Sa ligi saama süsteemi poolt varjatud elementidele, sellest oli eelpool juba ka juttu - seal.

2. Teiseks pead Sa ka vajaliku kausta või faili omanik olema, seda juhul kui ilmus see "Access denied" või siis "...denied permission" teade - ka sellest oli eelpool juttu - seal.

3. Nüüd tee sellel kaustal või failil, mille üle Sa tahad täiskontrolli saada, paremklõps ja vali ilmuvast kontekstmenüüst käsk Properties.

4. Ava ilmuvas dialoogiaknas vahekaart (sakk, tab) Security ja märgista seal enda kasutajanimi ning kliki nupule Edit - pilt.

5. Seejärel vaata, et akna ülemises osas oleks märgistatud Sinu kasutajanimi, pane siis allpool veerus Allow kõikidesse tühjadesse ruutudesse linnukesed ja klõpsa nuppudele Apply ning OK:

Allow

6. Sa jõuad nüüd tagasi esimesse aknasse, kus kliki OK ja Sa omadki antud kausta, faili või draivi/partitsiooni üle täisõigusi:

Sa jõuad nüüd tagasi esimesse aknasse, kus kliki OK

Ja näide, kus administraator omab antud faili suhtes kõiki õigusi (st täielikku kontrolli ja ligipääsu):

Ja näide, kus administraator omab antud faili suhtes kõiki õigusi

 

Kolmas meetod (juhul kui Sinu kasutajanimi puudub 'Security' vahekaardi ülaosas...):

Juhul kui Sa ei näe seal kausta või faili omadusteakna Security vahelehe ülaosas, "Group or user names" loetelus, enda kasutajanime, siis lisame ta sinna. See näide on tehtud Windows 10 süsteemis:

1. Kui Sinu kasutajanimi puudub, siis klikime üleval nupule Edit...:

Kui Sinu kasutajanimi puudub, siis klikime üleval nupule Edit...

2. Klikime üleval nupule Add...:

Klikime üleval nupule Add...

3. Seejärel klikime nupule 'Advanced...':

Seejärel klikime nupule 'Advanced...

4. Siis klikime jälle nupule Find Now:

Siis klikime jälle nupule Find Now
5. Seejärel otsime allpool otsingutulemustes enda kasutajanimi üles, märgistame ta ja klikime ülevalpool nupule OK:

Seejärel otsime allpool otsingutulemustes enda kasutajanimi üles, märgistame ta ja klikime ülevalpool nupule OK

6. Klikime nupule OK:

Klikime nupule OK

7. Märgistame üleval enda kasutajakonto, paneme allpool veerus 'Allow' kõikidesse ruutudesse linnukesed ja klikime OK:

Märgistame üleval enda kasutajakonto...

8. Klikime lõpuks OK ja sulgeme selle akna:

Klikime lõpuks OK ja sulgeme selle akna
'

Etteotsa

 

Kui Sa saad "Location is not available. Access is denied." veateate.

Kui Sa üritad avada oma lokaalset ketast või partitsiooni, siis Sa ei saa seda avada ja ekraanile ilmub näiteks järgmine veateade: "Location is not available. D:\ is not accessible. Access is denied."

Muuda juurdepääsu antud kettale või partitsioonile:

1. Ava File Explorer (Windows Explorer), tee sellel kettal või partitsioonil või USB draivil, millele Sa ligi ei pääse, paremklikk ja vali ilmuvast kontekstmenüüst Properties käsk.

2. Ava "Security" vaheleht ja kliki all Advanced nupule:

Ava "Security" vaheleht ja kliki all Advanced nupule

3. Kliki järgmises aknas allpool Add nupule - pilt.

Märkus: Juhul kui Sa kohe ei näe seda "Add" nuppu vaid näed selle asemel Change permissions nuppu, siis kliki esmalt sellele nupule ja Sa näed järgmises aknas ka seda "Add" nuppu.

 

4. Kliki uues aknas Select a principal lingile:

Kliki uues aknas Select a principal lingile

5. Kliki järgmises aknas Advanced... nupule:

Kliki järgmises aknas Advanced... nupule

6. Kliki uues aknas Find Now nupule, otsi oma kasutajanimi üles ja kliki OK ning jälle OK.

7. Seejärel vali järgmine informatsioon ja kui valmis, siis kliki allpool OK ning siis jälle OK, et kõik tehtu salvestada ja aknad sulgeda:

Seejärel vali järgmine informatsioon ja kui valmis, siis kliki allpool OK ning siis jälle OK

Etteotsa

 

Kuidas saada täisõigusi kaitstud registrivõtmete muutmiseks.

Mõnikord võib nii juhtuda, et Sa ei saa mingit kaitstud registrivõtit või tema väärtust redakteerdia vaid Sa saad selle asemel näiteks sellise veateate: "Cannot edit _____: Error writing the value’s new contents." Õnneks saab ka antud juhul teha end vajaliku (kaitstud) registrivõtme omanikuks, et seejärel teda muuta.

Et saada kaitstud registrivõtme üle täielikku õigust / täielikku luba (Full Permissions), et seda seejärel redakteerida, tee järgmist:

1.Tee Registry Editor aknas sellel võtmel (või võtmel, mille väärtust Sa ei saa muuta) paremklikk ja vali ilmuvast kontekstmenüüst käsk 'Permissions...':

Permissions...


2. Kliki ilmuvas aknas all "Advanced" nupule:

Kliki ilmuvas aknas all "Advanced" nupule

3. Kliki järgmises "Advanced Security Settings" akna ülaosas "Change" lingile.

4. Sisesta uues aknas "Enter the object name to select" tekstikasti oma Windowsi kasutajakonto nimi (või siis email aadress, juhul kui Sa töötad Microsofti konto all) ja kliki seejärel seal paremal "Check Names" nupule, et valideerida oma kasutajanime. Seejärel kliki OK ja siis jälle OK, et sulgeda need kaks akent.

Märkus: Sa võid alternatiivina klikkida selles aknas esmalt "Advanced..." nupule ja seejärel uues aknas "Find Now" nupule ning leida sealt loetelust oma kasutajanimi. Ühesõnaga, tegutse nii nagu sellest siin eelpool ka kausta või faili omanikuks (owner) saamisel tehti - alates sealt.

5. Pärast seda jõuad Sa tagasi sinna esimesse "Permissions for..." dialoogiaknasse, kus märgista akna ülaosas oma kasutajanimi või siis kasutajate grupp ja pane akna allosas veerus "Allow" linnuke sinna "Full Control" ruutu. Kui valmis, siis kliki OK nupule ja sulge see aken.

6. Sa oled seejärel tagasi Registry Editor aknas, kus võid nüüd antud registrivõtit muutma hakata...

 


!!! Juhul kui Sa ei saa, vaatamata nendele eelpool toodud protseduuridele, ikkagi mingi kausta või failiga midagi ette võtta, siis mine pärast neid tegevusi otse Kaitstud Režiimi (Safe Mode) ja proovi seal edasi - aitab! Windows 10 puhul on sellest Kaitstud Režiimist juttu seal.

Kui Sa jooksutad XP, Vista, Windows 7 või Windows 8/8.1 operatsioonisüsteemi, siis leiad sellistele probleemidele lahenduse seal.


Etteotsa