Kuidas panna kaustale ikoon nii et seda ikooni kuvatakse igas süsteemis ja admekandjal (näiteks USB mälupulgas)?

 

 

Eeljutt...:

Oletame, et Sul on erinevates kompuutrites kaks Windowsi operatsioonisüsteemi ja Sa tahad, et neis mõlemates operatsioonisüsteemides kuvatakse Sinu mingil olulisel kaustal ühesugust ikooni. Või näiteks kui Sa tahad, et Sinu mingi kausta harjumuspärast ikooni kuvatakse ka USB mälupulgas siis kui Sa ühendad selle mälupulga suvalise süsteemiga.

Igale kaustale võib panna ikooni järgmise meetodiga:

* teed vajalikul kaustal pareklõpsu ja valid ilmuvast kontekstmenüüst "Properties" ("Atribuudid") käsu;
* Seejärel avad ilmuvas dialoogiaknas "Customize" ("Kohandamine") vahelehe ja klikid seal Change icon... ("Muuda ikooni...") nupule;
* Pärast seda valid kas mingi süsteemi enda poolt pakutud vaikimisi ikooni (kaustateega %SystemRoot%\system32\SHELL32.dll) või siis kasutad ülal seda "Browse..." ("Sirvi...") nuppu ja valid mingi enda sobiva ikooni...

Niipea, kui Sa olid mingile kaustale ikooni omistanud, kuvatakse seda ikooni File Explorer akna kaustade loetelus ja mõnes süsteemis ka kaustaakna allosas nn "Olekuribal" (& kaustaakna aadressiribal).

Kuid pärast mingile kaustale ikooni panemist ilmub antud kausta sisse ka varjatud desktop.ini fail, kus tuuakse ära selle ikooni kaustatee ja ressursi number, näiteks:

1 [.ShellClassInfo]
2 IconResource=C:\Windows\system32\SHELL32.dll,27

Selle ikooni kaustatee (aadress) kuvatakse siin desktop.ini failis absoluutsel kujul. Selleks et seda kaustaikooni kuvataks nüüd igas süsteemis, tuleb Sul see vajalik ikoon panna antud kausta sisse ja näidata desktop.ini failis ära selle ikooni suhteline kaustatee (aadress), st tuleb näidata ära ainult faili nimi ja ressursi number.

 

Selleks et mingi kausta ikooni kuvataks igas süsteemis, teeme järgmist:

1. Teeme selle varjatud desktop.ini faili meile nähtavaks ja kättesaadavaks (näide Win 10 süsteemist):

* Ava File Explorer aken, seejärel ava tema "View" vaheleht ja kliki ribamenüül Options nupule:

Ava File Explorer aken

* Seejärel ava "Folder Options" dialoogiaknas "View" vaheleht ja korista seal "Hide protected operating system files (Recommended)" ruudust see linnuke ära. Kui selle peale ilmub hoiatusaken, siis kliki seal nupule "Yes":

Hide protected operating system files (Recommended)

* Kliki nupule OK:

Kliki nupule OK

* Selle peale näed Sa nii oma töölaual kui ka nende kaustade sees, millele Sa olid juba mingi ikooni omistanud, neid desktop.ini faile:

desktop.ini

 

desktop.ini fail

 

2. Seejärel paneme (omistame) oma vajalikule kaustale mingi ikooni:

* teed vajalikul kaustal (antud näites siis "Truvalisus" kaustal) pareklõpsu ja valid ilmuvast kontekstmenüüst "Properties" ("Atribuudid") käsu;
* Seejärel avad ilmuvas dialoogiaknas "Customize" ("Kohandamine") vahelehe ja klikid seal Change icon... ("Muuda ikooni...") nupule;
* Pärast seda valid kas mingi süsteemi enda poolt pakutud vaikimisi ikooni (kaustateega %SystemRoot%\system32\SHELL32.dll) või siis kasutad ülal seda "Browse..." ("Sirvi...") nuppu ja valid mingi enda sobiva ikooni...

Alltoodud pilt näitab seda et kasutaja pani oma "Turvalisus" kaustale esialgu selle kolmnurkse hüüumärgiga ikooni (süsteemi enda poolt pakutud ikooni). Selle ikooni võib hiljem aga mingi muu sobiva ikooniga asendada ja seda me edaspidi teemegi:

Turvalisus

Selle peale ilmub sinna "Truvalisus" kausta kohe ka see desktop.ini fail.

 

3. Nüüd otsime üles mingi meile sobiva ikooni ja paneme / kopeerime selle ikooni sinna kausta, mille ikooni me tahame igas süsteemis näha - antud juhul siis sellesse "Turvalisus" kausta. Antud näites lohistati sinna "Turvalisus" kausta kasutaja enda "TURVALISUS.ico" fail.

4. Redakteerime seda desktop.ini faili:

* Avame selle "Turvalisus" kausta, teeme seal sellel desktop.ini failil paremklõpsu ja valime ilmuvast kontekstmenüüst Edit käsu:

Edit

* Nüüd asendame selle "C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll,77" rea siin selle TRUVALISUS.ico,0 kirjega. Ehk siis asendame selle esialgse süsteemi poolt pakutud ikooni omaenda ikooniga, mille me sellesse kausta panime ja ressursiks paneme siis lihtsalt nulli (0)...:

TRUVALISUS.ico,0 kirje

...ja tulemus:

...ja tulemus

Ühesõnaga, selles desktop.ini failis tuleb "IconResource=" järel tulev kirje asendada oma ikooni nimega ja ressursiks tuleb näidata null (st IconResource=ikooni_nimi.ico,0). See ikooni_nimi.ico fail peab olema ka sellesse kausta pandud.

* Salvestame selle muudetud desktop.ini faili, sulgeme antud kausta ja seejärel näeb see kaust ning tema ikoon välja selline nagu ka alltoodud pilt seda näitab. Juhul kui seda kaustaikooni kohe ei muudeta, siis ava ja sulge see kaust paar-kolm korda ning tulemus ongi käes:

ja seejärel näeb see kaust ning tema ikoon välja selline

 

Seda ikooni (antud juhul "TRUVALISUS.ico") kuvatakse nüüd igas süsteemis ja seda isegi siis kui see kaust asub mälupulgas.

 

Märkus: Sa võid juba alguses panna, dialoogiakna "Properties" ja selle vahelehe "Customize" kaudu, oma kaustale mingi endale sobiva ikooni ning seejärel paned sellesama ikooni ka sinnasamasse kausta sisse. Pärast seda redakteerid vastavalt selle kausta sees olevat desktop.ini faili ja kogu lugu.

 

5. Lõpetuseks ava uuesti File Explorer aken ja pane "Folder Options" dialoogiakna "View" vahelehel see linnuke sinna "Hide protected operating system files (Recommended)" ruutu jälle tagasi ning kliki OK — sellest oli eelpool juba ka juttu — seal.

Etteotsa