Kaustas asuvate kõikide failide loetelu salvestamine või printimine

 

Kui Sinu kaustad sisaldavad sadu või tuhandeid mitmeid liike faile, siis on mõnikord vaja mingis kaustas asuvatest failidest loetelu luua ja see salvestada (või välja printida), et seda failide nimekirja edasi töödelda. Sa salvestad mingis kaustas asuvate failide loetelu esialgu puhtasse tekstifaili, kus Sa näed siis nende failide nimesid, nende mahtu (suurust) ja ka seda et millal Sa neid viimati muutsid. Sa võid selle loetelu avada hiljem näiteks MS Word tekstiredaktoris või siis mingis muus tasuta tekstiredaktoris (näiteks FreeOffice, LibreOffice või ONLYOFFICE), et seda nimekirja siis edasi töödelda: üleliigse info eemaldamine, sortimine, printimine jne.

Sama kehtib ka mingis kaustas asuvate alamkaustade suhtes, Sa võid ka nendest alamkaustadest nimekirja luua. Näiteks kui Sul on alla laaditud suur hulk seriaale, mida Sa hoiad mingis eraldi kaustas, siis need seriaalid ise asuvad seal igaüks omaenda eraldi kaustas (ehk siis antud kausta alamkaustades).

Sa võid ühekorraga luua nii antud kausta ja lisaks sellele ka tema sees asuvate kõikide alamkaustade sisust loetelu ehk tekstifaili.

Et mingis oma kaustas asuvate kõikide failide (ja/või almakaustade sisust) loetelu luua, tee järgmist:

 

Esimene meetod:

1. Vajuta ja hoia Shift klahvi all, tee vajalikul kaustal paremklikk ja vali ilmuvast kontekstmenüüst "Open PowerShell window here" käsk.

Märkus: See protseduur töötab ühtemoodi nii PowerShell kui ka Command Prompt konsooli kasutamisel. Windows 10 süsteemis leiad Sa sellest Shift-kontekstmenüüst just selle "Open PowerShell window here" käsu aga varasemates Windowsites "Open Command Prompt window here" käsu. Seega kasuta neist seda käsku, mis Sulle kättesaadav on.

Open Command Prompt window here

2. Sisesta käsuviibale alltoodud käsk ja vajuta ENTER. (Asenda see “loetelu.txt” ükskõik millise nimega, sellega, mis Sulle paremini sobib, näiteks filmid.txt või siis Vaatamata_seriaalid.txt jne.)

dir > loetelu.txt

loetelu.txt

3. Windows loob sellega sinnasamasse kausta Sinu poolt valitud nimega tekstifaili:

Windows loob sellega sinnasamasse kausta Sinu poolt valitud nimega tekstifaili

4. Kui Sa avad nüüd selle tekstifaili kas Notepad’is või suvalises muus tekstiredaktoris, siis näedki antud kaustas asuvate kõikide failide loetelu. Juhul kui see kaust sisaldab peale failide lisaks ka alamkaustu, siis tuuakse lisaks ära ka nende nimed, aga nende alamkaustade sisu ehk faile ei tooda ära. Kui see kaust sisaldab ainult alamkaustasid, siis tuuakse ära ainult nende nimetused. Ära on toodud ka iga faili (ja/või alamkausta) viimane muutmine, tema maht / suurus, nimi ja režiim. Antud näite puhul loodi see loetelu just selles "1.SERIAALID" kaustas asuvate seriaalide loetelu ja seega sisaldab see nimekiri ainult alamkaustasid, sest iga seriaal asub omaenda eraldi kaustas ning seetõttu on see "Length" veerg siin ka tühi:

1.SERIAALID

Allpool tuleva näite puhul loodi aga "2. FILMID" kaustas asuvate failide (filmide) loetelu:

2. FILMID

5. Juhul kui Sa tahad kohe saada ainult failinimede ja/või alamkaustade nimede loetelu, siis lisa sellesse eelmisse käsku veel ka /b võti:

cmd /r dir /b > loetelu.txt

Märkus: Selle käsu cmd /r osa kasuta ainult PowerShell konsooli puhul. Juhul kui Sa kasutad aga Command Prompt konsooli, siis Sa ei pea seda cmd /r osa lisama, kasuta ainult dir /b > loetelu.txt käsku:

Märkus: Selle käsu cmd /r osa kasuta ainult PowerShell konsooli puhul.

Ja veel üks selline näide...:

Ja veel üks selline näide...

Antud käsu kasutamisel saad tekstifaili, mille avamisel näed siis umbes sellist failide loetelu, siin siis nimekiri selles kaustas asuvatest kasutaja poolt veel vaatamata seriaalidest:

vaatamata seriaalid

Ja kohe järgmisena siis loetelu kasutaja poolt veel vaatamata filmidest:

Ja kohe järgmisena siis loetelu kasutaja poolt veel vaatamata filmidest

6. Kasuta dir > failinimi.txt /s käsku, et printida korraga lisaks ka alamkaustade SISU tekstifaili. Järgmise pildi puhul loodigi käsu dir > Tapeedid.txt /s abil loetelu "tapeetide" kausta ja tema kolme alamkausta sisust (Tapeedid.txt fail):

alamkaustade sisu


Sa võid antud juhul kasutada ka dir /b > failinimi.txt /s (või cmd /r dir /b > failinimi.txt /s) käsku, et saad ainult kõikide failide- ja alamkaustade nimedega loetelu (st ilma nende "Mode", "LastWriteTime", "Length" ja "Name" veergdeta):

loetelu-1

loetelu-2

 


Illustratiivsed näited:

1) Ja selle esimese meetodi lõpetuseks veel üks illustratiivne näide sellest et kuidas luua ühe kausta ja lisakas ka tema alamkaustade kogu sisust loetelu. Selles loodavas tekstifailis (loetelus) tuuakse ära siis antud kaustas asuvad failid, alamkaustade nimed ja ka nendes alamkaustades asuvate failide nimed (käsu cmd /r dir /b > loetelu.txt /s abil...) — vaata näidet!

Selle näitega loodi antud kausta ja lisaks ka kõikide tema alamkaustade sisust loetelu, aga Sa võid selle kausta ning iga tema alamkausta jaoks luua ka eraldi loetelud. PowerShell konsooli puhul võid siis näiteks seda cmd /r dir /b > loetelu.txt käsku kasutada, st sel juhul jätad selle /s võtme lisamata.

2) Järgmise näitega luuakse ühes kaustas asuvate kasutaja poolt veel vaatamata filmide loetelu, kus tuuakse ära siis ainult antud filmide nimed. See kaust ei sisalda ühtegi alamkausta ja siin kasutati seda mugavamat cmd /r dir /b > Vaatamata_Filmid.txt käsku — vaata näidet!


Etteotsa

 

Teine meetod (Windows 7 ja hilisemates Windowsites):

1. Märgista vajalikus kaustas kõik failid.

2. Vajuta ja hoia all Shift klahvi, tee märgistatud failidel paremklikk ning vali kontekstmenüüst Copy as path käsk:

Vajuta ja hoia all Shift klahvi, tee märgistatud failidel paremklikk ning vali kontekstmenüüst Copy as path käsk

3. Ava seejärel Notepad või mingi muu tekstiredaktor ja kleebi Windwsi lõikelauast (mälupuhvrist) see failide loetelu sinna:

Ava seejärel Notepad või mingi muu tekstiredaktor ja kleebi Windwsi lõikelauast (mälupuhvrist) see failide loetelu sinna

Märkus: Juhul kui Sa kleebid selle loetelu otse Notepad’i, siis on seal iga faili nimi pandud jutumärkidesse ja ära tuuakse ka antud faili täis kaustatee. Kui Sa tahad nüüd näha ainult failinimesid, siis märgista selle loetelu esimese faili nimes algul see osa, mida Sa ei taha näha (näiteks "C:\Users\sm2\OneDrive\Pictures\1.Minu_Wallpapers\Fantaasia(1920x1200)\) ja kopeeri see Windowsi mälupuhvrisse (lõikelauale). Seejärel vali menüü Edit > Replace… käsk.

Pärast seda kleebi Windowsi mälupuhvrist see sisu dialoogiakna “Find what” tekstikasti ja kliki kõrval Replace All nupule:

Pärast seda kleebi Windowsi mälupuhvrist see sisu dialoogiakna “Find what” tekstikasti ja kliki kõrval Replace All nupule

Seejärel korda sedasama protseduuri ka selle failinimede lõpus asuva jutumärgi (") jaoks ja lõpptulemus on siis selline:

Seejärel korda antud protseduuri ka selle failinimede lõpus asuva jutumärgi (") jaoks ja lõpptulemus on siis selline


Kui kleepisid Windwsi lõikelauast (mälupuhvrist) selle failide loetelu aga näiteks MS Word tekstiredaktorisse, siis kasuta sedasama protseduuri, aga nüüd siis koos Word’i tekstiredaktori Find and Replace vahendiga. Ja üleüldse, kui Sa näed mingis tarkvaras ka seda "Find and Replace..." või näiteks "Replace..." vahendit, siis on ta üks igati vajalik ja kasulik funktsioon...:

Find and Replace

 


Illustratiivne näide:

Ja selle teise meetodi lõpetuseks ka üks illustratiivne näide: antud meetodiga luuakse siis loetelu nendest failidest, mis asuvad kaustas "1.SERIAALID". Kuna tegemist on seriaalidega, siis asuvad nad kõik omaenda eraldi kaustades ja see loetelu siis sisaldabki ainult neid seriaalide kaustasid. Peale selle tuli siin kasutajal äsjaloodud vaatamata seriaalide tekstifaili salvestamisel veel lisaks ka natuke lisatööd teha: nimelt sisaldavad mõned neist seriaalidest Unicode formaadis sümboleid ja kui see tekstifail salvestada nüüd sellesse vaikimisi pakutavasse ANSI kodeeringusse, siis hiljem, kui Sa avad selle tektifaili, on mõned neist seriaalide nimedest loetamatud ja Sa näed nende kaustanimede asemel hoopi ? sümboleid. Seega tuli selle loodud tekstifaili salvestamisel valida just see Unicode kodeering — vaata näidet!


Etteotsa