Kuidas teha nii et programmid käivituksid automaatselt siis kui käivitatakse Windowsi süsteem? Programmide, failide ja kaustade lisamine nn 'Startup' kausta ja seda selleks et nad kävituksid automaatselt koos Windowsi startimisega.

Üleliigsete automaatselt startivate programmide väljalülitamine — seda süsteemi jõudluse tõstmiseks.

 

Programmide, failide ja kaustade lisamine nn 'Startup' kausta ja seda selleks et nad kävituksid automaatselt koos Windowsi startimisega

Kui Sa käivitad oma kompuutri, siis koos Windowsi startimisega käivitatakse automaatselt ka osa programme. Seega, kõiki programme, mis on konfigureeritud nii et nad stardivad automaatselt siis kui Sa logid end süsteemi, nimetatakse startup programmideks.

Osa programme konfigureeritakse juba nende installeerimise käigus nii et nad stardivad automaatselt koos Windowsi startimisega. Mõned "viisakad" programmid küsivad installeerimise käigus selleks ka luba, aga osa neist sätivad end salaja startup kausta programmide loetellu ja kui Sa järgmine kord käivitad oma Windowsi, siis näed tegumirea parempoolses osas, kella lähedal, antud programmi ikoonikest. Mida rohkem Sul neid, koos süsteemiga, automaatselt startivaid programme ja muid elemente on, seda aeglasemalt Sinu süsteem käivitub. Tavaliselt saab taoliste programmide eneste sätete kaudu nende automaatse startimise tühistada (või lubada), aga seda võib ka muul lihtsamal viisil teha (sellest siin lõpus).

Automaatselt peavad aga käivituma näiteks sellised programmid nagu tulemüür, Windowsi enda antiviirus (Windows Defender Security Center) või siis Sinu poolt installitud antiviirus; Windowsi enda teatud süsteemiprogrammid ja lõpuks Sinu enese poolt lubatud ning määratud programmid (või failid või kaustad).

 

Esimene meetod (kõige lihtsam). Tee oma programmid (või failid või kaustad) automaatselt startivaks koos Windowsi käivitamisega:

Sa võid automaatselt käivitada suvalise rakenduse, faili või avada kausta koos Windowsi stardiga, lisades selle kiirkorralduse Windowsi "Startup" kausta. See Startup kaust asub tehniliselt %APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup kaustateel. Tee järgmist:

1) Kõigepealt avagi see C:\Users\SinuKasutajanimi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup kaust. See "Startup" kaust on varjatud süsteemikaust ja et seda avada ning näha, pead esmalt avama Filer Explorer akna, seejärel tema View vahelehe ja panema seal linnukese Hidden items ruutu:

Hidden items ruut

 

Aga märksa lihtsam on seda Startup kausta avada järgmisel viisil: vajuta Windows + R klahvikombinatsiooni, sisesta Run aknasse shell:startup ja vajuta ENTER:

Aga märksa lihtsam on seda Startup kausta avada järgmisel viisil...

Sellega avatakse see "Startup" kaust ja nagu alltuleval pildilt on näha, siis on antud momendil see kaust tühi:

Sellega avatakse see "Startup" kaust

 

2) Pärast selle "Startup" kausta avamist loo sinna sisse oma automaatselt startiva programmi või faili või automaatselt avatava kausta kiirkorraldus ehk otsetee. Esmalt otsi üles see element, mille jaoks Sa tahad selle kiirkorralduse / otsetee luua. Ava nüüd ka teine File Explorer aken ja leia sealt see vajalik täitmisfail (.exe), fail või kaust üles, mida Sa tahad buutimisel automaatselt käivitada või avada. Kiirkorralduse loomiseks on küll mitu võimalust, aga kasutame antud juhul seda kõige lihtsamat parema hiirenupuga lohistamise meetodit (right-drag meetodit): hoia oma paremat hiirenuppu all ja lohista see element, mille jaoks Sa tahad seda kiirkorraldust/otseteed luua, otse sinna "Startup" kausta.

* Otsime näiteks vajaliku programmi käivitusfaili (.exe laiendiga) üles, vajutame parema hiirenupu alla ja lohistame selle programmi sinna "Startup" kausta:

lohisteme .exe faili...

* Kui Sa vabastad selle parema hiirenupu, siis kliki avanevas hüpikmenüüs "Create shortcuts here" käsule:

Create shortcuts here

* Ja Sul ongi automaatselt startiva programmi kiirkorraldus sinna "Startup" kausta loodud, antud juhul siis Command Prompt (cmd.exe) oma:

Command Prompt

Aga kohe allpool siis näide "Startup" kaustast, kuhu loodi otsteed "Music" kausta, MS Office Excel dokumendi ja Command Prompt tarkvara jaoks. See tähendab, et kui Sa käivitad kompuutri või teed tema restardi, siis käivitatakse koos süsteemiga automaatselt ka MS Office Excel programm (koos selle .xlsx dokumendiga), peale selle avatakse ka Command Prompt konsooli ja "Music" kausta aknad:

Käivitatakse programmid ja avatakse aknad

 

Märkus: Juhul kui Sinu kompuutrit kasutavad mitu kasutajat, siis võid automaatselt käivitatava elemendi teha ka nende kõikide kasutajate jaoks kättesaadavaks. Kõikide kasutajate "Windows startup" kaust asub aga C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp kaustateel. Et seda kausta kiiresti avada, vajuta Windows+R klahvikombinatsiooni, sisesta Run aknasse shell:common startup ja vajuta ENTER. Seejärel loo sinna vajalike elementide kiirkorraldused nii nagu seda siin äsja kirjeldati. Näiteks antud juhul on siin tegu APS UPS seadmega ehk toiteallikaga, mille tarkvara installeerimisel lisati automaatselt tema kiirkorraldus ka sinna "Startup" kausta - seda siis kõikide kasutajakontode jaoks:

Kui Sa tahad mingi automaatselt startiva elemendi tühistada, siis mine jälle sinna C:\Users\SinuKasutajanimi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup või siis C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp kausta ja kustuta see element seal.

 

Teine meetod (kogenud kasutajatele). Lisa automaatselt käivitatavad programmid Windowsi Registrisse:

Run ja RunOnce registrivõtmed põhjustavad programmide automaatse startimise iga kord kui kasutaja logib end süsteemi sisse. Lisa nendesse registrivõtmetesse oma automaatselt startivate programmide kaustateed.

Need registrivõtmed asuvad seal. Nad on "All Users" all (kõikide kasutajate jaoks - HKEY_LOCAL_MACHINE all...) ja "Current User" all (käesoleva kasutaja jaoks - HKEY_CURRENT_USER all...) — käivita programm iga kord (Run) või siis käivita ta ainult üks kord (RunOnce):

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Üks näide...:

Üks näide...

 

Kolmas, ka hea meetod. Kasuta 'Group Policy Editor' konsooli abi (ainult Windows 10 Pro versiooni kasutajatele):

Group Policy Editor: See konsool (tipi Run dialoogiaknasse käsk gpedit.msc ja vajuta ENTER) sisaldab kahte poliitikat, mida kutsutakse Run these programs at user logon. Need sisaldavad automaatselt käivitatavate programmide või failide loetelu, mis käivitatakse siis kui kasutaja end süsteemi sisse logib. Sa võid ka ise siia oma automaatselt startivaid programme või faile lisada, tee järgmist:

* Käesoleva kasutaja jaoks: Ava vasemas paanis 'User Configuration > Administrative Templates > System > Logon' haru ja tee seejärel paremal 2 x klikk 'Run these programs at user logon' kirjel:

Run these programs at user logon

* Nüüd aktiveeri uues aknas raadionupp Enabled ja kliki seejärel allpool sellele "Show..." nupule:

Show...

* Seejärel lisa ise sinna uude "Show Contents" dialoogiaknasse vajaliku programmi kävitusfail (.exe laiendiga) või siis dokumendi fail ning vajuta ENTER. Seejärel lisa soovi korral sinnasamasse allapoole järgmine element, siis vajuta jälle ENTER jne... Kui valmis, siis kliki nupule OK, et jõuda tagasi eelmisse aknasse, kus kliki jälle OK ja pärast seda sulge ka see 'Group Policy Editor' konsool. Tee arvuti restart ja testi...

Märkus: Kui see fail ei asu seal %Systemroot% (C:\Windows\) kaustas, siis tuleb näidata ära faili täielik kaustatee (st selle aadress ehk tee selle failini), näiteks C:\Users\sm2\Documents\Minu_vaenlased.docx või siis C:\Program Files\NovaStor\NovaStor NovaBACKUP\NovaBackX.exe

NovaBackX.exe

* Kõikide kasitajate jaoks: Vali konsooli vasemas paanis 'Computer onfiguration > Administrative Templates > System > Logon' haru ja tee paremal 2 x klikk 'Run these programs at user logon' poliitikal jne...

Kui Sa tahad kunagi hiljem siin konsoolis tühistada mingi automaatselt startiva programmi või faili, siis tule siia 'Group Policy Editor' konsooli tagasi ja aktiveeri jälle see raadionupp Not Configured. (Või juhul kui Sul on mitu automaatselt startivat elementi, siis kustuta seal "Items to run at logon" aknas ainult see mittevajalik element ja kliki OK.)

 

Neljas meetod. Kasuta automaatselt käivitatavate programmide lisamiseks tasuta tarkvara:

Kasuta selleks näiteks tasuta Quick Startup programmi, millega võid teha järgmist:

* Näha kõiki startup kirjeid.
* Turvariski hinnang iga startup kirje kohta.
* Saada üksikasjalikku teavet iga individuaalse startup kirje kohta.
* Lisada automaatselt startivaid kirjeid (programme jne), redakteerida või kustutada neid.
* Kommenteerida programmide kirjeid.

Quick Startup programm


Add program...

 

Märkus: Tema installeerimise lõpetamisel ja kohesel käivitamisel korista sealt viimasest aknast linnuke ära sellest ruudust, kus see Glarysoft kompanii pakub kohe ka oma teiste utiliitide allalaadimist ning installeerimist.

Lae ta alla sealt.

Etteotsa

 

Üleliigsete automaatselt startivate programmide väljalülitamine — seda süsteemi jõudluse tõstmiseks.

Mida rohkem Sul neid, koos süsteemiga, automaatselt startivaid programme ja muid elemente on, seda aeglasemalt Sinu süsteem käivitub. Sa vaata need startup programmid üle ja lülita mittevajalikud välja, sest see on üheks põhjuseks, miks Sinu Windows nii aeglaselt käivitub. Kindlasti on seal üleliigseid, sest paljud programmid, mille Sa oled installinud, soovivad kindlasti ka automaatselt startida, kuigi selleks ei ole mingit vajadust. Näiteks Apple Quicktime paneb oma ikoonikese tegumirea parempoolsesse ossa, kella lähedale (nn 'system tray' oblastisse). Adobe Acrobat stardib automaatselt, et ta saaks võimalikult kiiresti avada neid PDF faile, aga kas Sa loed neid väga tihti..., või näiteks soovivad kõik suhtlus -ja helistamisprogrammid (nt Skype) ennast automaatselt käivitada ning istutavad enda ikoonid ekraani allaäärde jne, jne. Osa programme konfigureeritakse juba nende installeerimise käigus nii et nad stardivad automaatselt koos Windowsi startimisega. Mõned "viisakad" programmid küsivad installeerimise käigus selleks ka luba, aga osa neist sätivad end salaja startup kausta programmide loetellu ja kui Sa järgmine kord käivitad oma Windowsi, siis näed tegumirea parempoolses osas, kella lähedal, antud programmi ikoonikest. Tavaliselt saab taoliste programmide eneste sätete kaudu nende automaatse startimise tühistada (või lubada), aga seda võib ka muul lihtsamal viisil teha.

Startup programmid asuvad järgmistes kohtades (Windows 10 süsteemis):

1. C:\Users\SinuKasutajanimi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup kaustas - sellest oli juba eelpool ka juttu.
2. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp kaustas - sellest oli juba eelpool ka juttu.
3. Run võti (Windowsi registrivõti - Registry Editor aknas): HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - siin asuvad kõikide kasutajate startup programmid.
4. RunOnce registrivõti: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce - siin asuvad kõikide kasutajate startup programmid.
5. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - registrivõti praeguse kasutaja jaoks.
6. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce - registrivõti praeguse kasutaja jaoks.
7. Task Scheduler apletis määratud startup programmid (Start -> Windows Administrative Tools -> Task Scheduler): Ka siia pannakse automaatselt käivitatavad programmid / ülessanded.
8. Group Policy Editor: See konsool (tipi Run dialoogiaknasse gpedit.msc käsk ja vajuta ENTER) sisaldab kahte poliitikat, mida kutsutakse Run these programs at user logon. Need sisaldavad automaatselt käivitatavate programmide loetelu, mis käivitatakse siis kui kasutaja end süsteemi sisse logib. Sinna võib Win 10 Pro versiooni jooksutaja ka ise uusi automaatselt startivaid programme lisada.
9. Policies\Explorer\Run registrivõtmed (Registry Editor aknas): Juhul kui eelmises punktis äratoodud Group Policy aknas määrati ära mingid startup programmid, siis luuakse Windows registrisse ka vastavad väärtused ja need pannakse ühe järgnevatest võtme alla: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run või siis HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run.
10. Logon skriptid: Need käivitatakse automaatselt koos süsteemi stardiga ja nad võivad käivitada ka teisi programme. Nad määratakse ära Group Policy all ja täpsemalt Computer Configuration\Windows Settings\Scripts (Startup/Shutdown) ning ka User Configuration\Windows Settings\Scripts (Logon/Logoff) haru all.
11. Ka Task Manager akna "Startup" vahelehe kaudu saab neid automaatselt startivaid programme näha ja neid vajadusel ka välja lülitada - sellest siin edaspidi.

 

Üleliigsete automaatselt startivate programmide väljalülitamine:

1) Kasuta selleks Task Manager'i (Tegumihaldurit).

* Tee Start nupul paremklik ja vali süsteemikäskude hüpikmenüüst Task Manager käsk:

Tee Start nupul paremklik ja vali süsteemikäskude hüpikmenüüst käsk Task Manager

* Nüüd ava siin "Startup" vaheleht, märgista mittevajalik startup programm ja kliki all nuple Disable:

Nüüd ava siin "Startup" vaheleht, märgista mittevajalik startup programm ja kliki all nuple Disable

Märkus: Siin on ka üks 'Startup impact' nimeline veerg, see on sisseehitatud instrument ja ta mõõdab aega, mis lisatakse antud automaatselt startiva elemendi poolt üldisele alglaadimisele / buutimisele juurde. Kui mingi elemendi puhul on see parameeter siin liiga kõrge (High) ja kui ta ei ole Sinu jaoks nii oluline, siis võid ta siit startup loetelust välja lülitada.

"Startup" vahelehe ülaosas kuvatav "Last BIOS time" kirje näitab aga seda et kui palju kulub kompuutri BIOS / UEFI firmwarel aega selleks et initsialiseerida Sinu riistvara enne kui alustatakse Windowsisse buutimist - seda siis sel juhul kui Sa käivitad kompuutri.  Kui kompuuter käivitub, siis laeb ta esmalt emaplaadil asuvast kiibist UEFI firmware (sageli refereeritakse kui "BIOS"). UEFI firmware on pisike programmike, mis initsialiseerib Sinu riistvara, rakendab erinevad riistvara sätted ja annab seejärel juhtimise üle Sinu operatsioonisüsteemi alglaadurile (bootloader), mis buudib Windowsisse või mingisse muusse opsüsteemi.
Kõige kaasaegsematel kompuutritel on see "Last BIOS time" suhteliselt väikse numbriga, kusagil 4-5 sekundi ümber ja ka see on normaalne kui see arv on umbes 10 sekundi ümber. Juhul kui Sinu kompuuter aga buudib üles liiga kaua, näiteks üle 30-40 sekundi ja kui Sa näed siin väga suurt numbrit, siis pead üle vaatama oma UEFI firmware sätted. Näiteks kui Sa kasutasid vahepeal buutivat USB mälupulka, et oma süsteemi parandada või Windowsi ümber installida, aga unustasid pärast seda BIOS/UEFI firmware sätetetes panna tagasi alglaadimise esmaseks seadmeks oma kõvaketast. Selle tõttu otsib kompuutri käivitamisel BIOS/UEFI firmware esmalt seda buutivat USB mälupulka ja kui ta seda ei leia, siis alles seejärel lülitub ümber kõvakettale, see aga kulutab aega. (Ülemisel pildil ongi see "Last BIOS time" tsipa suurevõitu, aga antud juhul oligi BIOS/UEFI firmware sätetetes selleks alglaadimise seadmeks jäetud just USB mälupulk.) Kui tegu on aga üsna vana emaplaadiga, siis ei aita ka see BIOS/UEFI sätete ülevaatamine.

!!! Loe Task Manager'ist (Tegumihaldurist) ja sellest et kuidas temaga töötada Windows 8 veebilehelt (sealne jutt kehtib ka Windows 10 suhtes).

 

2. Kui Sa lisasid ise sinna "Startup" või "StartUP" lausta mingi automaatselt kävitatava programmi, kausta või faili:

Kui Sa tahad mingi automaatselt startiva elemendi tühistada, siis mine jälle sinna C:\Users\SinuKasutajanimi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup või siis C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp kausta ja kustuta see element seal. (Nende kaustade kiirest avamisest oli juttu eelpool.)

 

3. Kui Sa kasutad CCleaner programmi:

Ava CCleaner, seejärel kliki vasemal paanis nupule "Tools", siis märgista mittevajalik programm / element ja kliki paremal Delete (või Disable) nupule:

Kui Sa kasutad CCleaner programmi

 

4. Kasuta selleks mingit sobivat kolmandate osapoolte tasuta tarkvara, näiteks...:

* Tasuta Quick Startup programmi — sellest oli juttu eelpool.

* Autoruns (Windows 10 / 8 / 7) - see väga hea utiliit kuvab kõik startup elemendid, mis asuvad Sinu Startup kaustas, Run, RunOnce registrivõtmetes ja mujal. Sa võid siitkaudu need ka välja lülitada või siis kustutada.

Etteotsa