Windows XP/2000 Taastamiskonsool ('Windows Recovery Console')

Kirjutatud 2005. a.

 

Miks ta vajalik on?

Kuna Windows XP ja Windows 2000 ei tunnista enam MS DOS'i, siis ei saa me oma kõvaketastele DOS-režiimi kaudu ligi, et parandada või siis taastada enda rikutud faile ja opsüsteemi ennast. Eriti vajalik on see näiteks siis, kui meil on rikutud (kas siis mingi pahatahtliku viiruse või mingil muul põhjusel) kompuutri alglaadimine/buutimine (bootup).
Loomulikult võime kasutada ka sellist head vahendit nagu on seda Winows XP/2000 repairinstall, aga sel juhul peame me omama kindlasti Windowsi installeerimise CD-plaati ja meil tuleb pärast seda installeerida ka kõik turvauuendused / värkendused (st installima uuesti hotfix'id ja patch'id või siis SP1/SP2).

 

NB! Seda Windows XP parandusinstalleerimist (nn 'Windows XP Repair Install') tuleks aga kindlasti siis kasutada, kui muude vahenditega (sh ka 'Recovery Console') ei ole enam võimalik oma "vigast" või isegi "töökõlbmatut" Win XP opsüsteemi parandada, loe sellest, et kuidas seda teha siit!

 

Kui me kasutame aga Windows Recovery Console vahendit, siis ei pea me kohe alustama puhta või siis repair (parandus) installeerimisega ja me saame limiteeritult ligi oma NTFS, FAT ja FAT32 failisüsteemidega ketastele, et seejärel palju lihtsamal viisil likvideerida ilmnenud vead. Sel juhul ei ole meil vaja siseneda Windowsi graafilisse keskkonda ((Windows graphical user interface (GUI)). Ja kui me olime varem selle Windows Recovery Console'i installeerinud oma kompuutrisse, siis ei vaja me süsteemi vigade parandamisel ka Win XP/2000 installeerimise CD-plaati vaid saame seda Recovery Console'i kasutada otse enda kompuutrist.

 

Windows Recovery Console abil saame:

 • Kasutada, kopeerida või siis asendada opsüsteemi faile ja kaustasid;
 • Seadmete või teenistuste (services) lubamine või siis keelamine kompuutri järgmise käivitamise ajal;
 • Failisüsteemi laadimissektori või siis alglaadimise/buutimise ((Master Boot Record (MBR)) parandamine/taastamine—eriti oluline;
 • Ketastel partitsioonide (partitions) loomine ja formaatimine.
 

Me saame Windows Recovery Console'i käivitada kahel viisil:

1) kas siis otse Windowsi installeerimise CD-plaadilt;
2) või siis kompuutrist enesest, st pärast arvuti käivitamist või pärast tema ümberlaadimist valime alglaadimisel Start menüüst parameetri Recovery Console, selleks aga peame me eelnevalt installeerima oma arvutisse selle Windows Recovery Console vahendi (sellest tuleb kohe allpool ka juttu).

 

Recovery Console insatalleerimine:

Kui me installeerisime oma kompuutrisse Windows XP või 2000 opsüsteemi, siis sellega ei installeerita Recovery Console vahendit. Me võime aga ta ise juurde installeerida, et siis teda kasutada, juhul kui me hiljem mingil põhjusel ei pääse oma Windowsile ligi, st kui mei ei suuda süsteemi sisse logida.
Aga me võime selle Recovery Console käivitada ka otse Windows XP CD-plaadilt (st Windows'i opsüsteemi installeerimise CD plaadilt), sellest tuleb hiljem juttu.

Et installeerida seda Recovery Console'i, selleks tee:

1. Pane oma Windows XP CD-plaat (installeerimisplaat) CD-ROM seadme sahtlisse;
2. Klõpsa Start ja siis Run (st Start > Run);
3. Dialoogiaknasse Open tipi käsk d:\i386\winnt32.exe /cmdcons kus d on Sinu CD-ROM seadme ketta tähis ((selle oma CD-ROM seadme ketta tähist saad vaadata My Computer aknast, näiteks kui Sul on CD kirjutamisseade, siis võib seal olla kirjas umbes taoline: CD-RW Drive (H:) ja sel juhul tuleb Sul sinna käsku tippida "h" sümbol—h:\i386\winnt32.exe /cmdcons)). Klõpsa OK;
4. Süsteem palub Sul nüüd kinnitada installeerimist , klõpsa Yes;
5. Tee kompuutri restart (ümerlaadimine).
Järgmine kord, ku Sa käivitad oma kompuutri, siis näed Sa laadimismenüüs ka "Microsoft Windows Recovery Console" kirjet:


valikuaken

 

Windows Recovery Console'i käivitamine (Windowsi installeerimise CD plaadi abil):

Pane oma Windows 2000 / XP installeerimise CD-ROM plaat CD-ROM seadme sahtlisse ja käivita kompuuter või tee siis restart (kompuutri ümberlaadimine):
(märkus : mõned Windows XP Revovery CD-ROM seadmed ei luba alustada Windows SETUP'it, sel juhul kasuta Windows XP Boot disketti ja tee alglaadimine temalt...)

Kui Sul on kompuutris Windows 2000 opsüsteem, siis vali "Windows 2000 Professional Setup" menüüst parameeter "R" (st vajuta algul klahvi R ja seejärel klahvi ENTER):

setup

Järgmises ekraanis vali "Repair Optons" parameetriks "C", et kasutada "Recovery Console" vahenit (st vajuta klahvi C ja seejärel ENTER):

repair

 

Aga kui Sul on installitud Windows XP opsüsteem, siis:

Vali "Windows XP Professional Setup" menüüst parameter "R" (st vajuta klahvi R ja seejärel klahvi ENTER):

vali R

Edaspidine käib nii Windows 2000 kui ka XP kohta: Järgmises ekraanis palutakse Sul valida see ketas, kuhu Sul on oma Windows installitud, tavaliselt asub ta C: kettal ja seega vajuta klahvi 1 ja seejärel klahvi ENTERE (NB! Pea meeles, et klahv NumLock peab sel ajal olema välja lülitatud!):

logimine

Nüüd pead Sa tippima oma parooli (Administrator password). Juhul, aga kui Sa ei kasuta enda kompuutrisse sisselogimisel parooli, siis vajuta lihtsalt klahvi ENTER:

parool

Märkus: Kui Sa tipid kolm korda oma parooli valesti, siis Windows Recovery Console läheb välja ja Sa pead ta uuesti käivitama...
Samuti, kui on rikutud Security Accounts Manager (SAM) andmebaas või ta puudub, siis ei saa Sa parooli olemasolul kasutada Recovery Console't, sest sa ei saa oma parooli sisestada. Ka võib juhtuda nii, et Sa sisestad õige parooli, aga ikkagi ilmub teade, et parool on vale...
Peale selle ei saa antud režiimis kompuuter alati aru Sinu klaviatuurilt sisestatud klahvidest, st MS DOS režiimis tuleb teatud sümbolite puhul kasutada hoopis teisi klahve ja nende leidmine võtab aega...;
Seepärast, juhul kui Sa kasutad parooli, siis soovitan Sul juba varem seada nii, et Sa ei peaks tippima sinna aknasse oma parooli vaid lubada automaatne administratiivne sisselogimine, selleks tee:

 • Klõpsa Start ja siis Control Panel.
 • Klõpsa vasemas paanis lingile Switch to Classic View ja seejärel tee paremas paanis 2x klõps Administrative Tools'il ja seejärel tee uues aknas vasakul 2x klõps ikoonil Local Security Policy.
 • Laienda vasemas paanis Security Settings'it (st tee tal 2x hiireklõps, juhul kui ta ei ole juba avatud), siis laienda Local Policies ja klõpsa Security Options'il.
 • Nüüd tee selle akna paremas pooles 2x klõps real " Recovery Console: Allow automatic administrative logon policy" ja vali siis uues aknas raadionupp Enable.

Nüüd, kui Sa järgmine kord käivitad oma Recovery Console, siis ei ole Sul vaja tippida oma parooli vaid Sa saad sinna sisse automaatselt...

PS! Lihtsalt teadmiseks (kui soovid, siis võid ka kontrollida...): Pärast seda protseduuri peab Sul Windowsi registrivõtmes HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole SecurityLevel DWORD registriväärtus olema paigaldatud 1-le.

Kuid pea meeles, et tee seda ainult sel juhul, kui Sinu kompuurile ei saa võõrad füüsiliselt ligi.

 

Piirangud Recovery Console vahendile:

Kui sa kasutad Windows Recovery Console'i, siis saad Sa kasutada ainult järgmisi võimalusi:
• juurkausta (tavaliselt C:\)
• %SystemRoot% kausta ((tavaliselt C:\WINDOWS (või C:\WINNT)—sinna on installitud Windows XP või siis 2000)) ja tema alamkaustu
Cmdcons kausta
CD-ROM/CD-RW või DVD-ROM/DVD-RW kettaseadmeid—me saame ka nende kaudu kopeerida uusi faile oma kõvakettale...; seda saame me teha ka disketisisendi kaudu

Aga me saame Recovery Console'i käivitada ka Windowsis (juhul kui me sinna sisse saame ja meil on ta süsteemi installitud), selleks: Start->Run ja tipime käsu "CMD" + vajutame OK, et avada tema akent. Tipi käsureale käsk HELP ja vajuta klahvi ENTER, et näha kõiki ligipääsetavaid funktsioone.

Märkus! Kuid me võime Recovery Console'is saada siiski ligi ka oma kõvaketta teistele kaustadele, selleks tee:

Lae ennnast Recovery Console'i ja tipi tema käsureale käsk: set AllowAllPaths = true ja vajuta ENTER. Kuid pea meeles, et tee seda ainult sel juhul, kui Sinu kompuurile ei saa võõrad füüsiliselt ligi.

 

Nüüd, kui Sul on see Recovery Console käivitatud, võid Sa selle käsureale tippida suvalise lubatud käsu. Et saada aga ülevaadet kõikidest lubatud käskudest, selleks tipi käsureale käsk HELP ja vajuta seejärel klahvi ENTER:

help

Nüüd kuvatakse kõikide lubatud käskude loetelu:

korraldused

Käskude loetelu

Et aga iga käsu kohta saada täpsemat infot, selleks tipi vajalik käsk koos sellele järgnevate /? sümbolitega, mis kuvab ekraanile siis juba spetsiifilisema info, vaata ülemist pilti.
 

Nagu ma juba ülevalpool ütlesin, saame me Recovery Console kaudu ligi:

• juurkaustale (tavaliselt C:\)
• %SystemRoot% kaustale ((tavaliselt C:\WINDOWS (või C:\WINNT)---sinna on installitud Windows XP või siis 2000) ja tema alamkaustadele
Cmdcons kaustale
• CD-ROM/CD-RW või DVD-ROM/DVD-RW kettaseadmetele (ja ka disketiseadmele).

Alumisel pildil me asume algul kaustas WINNT (st käsurida oli algul selline: C:\WINNT>), seejärel lähme me üle oma juurkausta (st C:\) käsu cd .. abil ja lõpuks avame selle C: ketta juurkausta, et näha tema sisu/faile, käsu dir abil. Päris lõpus aga püüdsime minna kausta paintshp, aga sinna me sisse ei saanud, sest see kaust ei asu ei juurkaustas ega ka C:\WINDOWS kaustas:

windowsi kaust


Sa võid kopeerida disketilt faile oma kõvaketta sinna kausta, millele sa ligi pääsed. Aga Sa ei saa kõvakettalt kopeerida faile disketile!

Allasuval pildil aga avame algul enda disketi (käsu dir a: abil), et näha temas olevaid faile, seejärel kopeerime käsu copy abil disketilt setup.log faili oma C: kettale...

copy

Et väljuda Recovery Console'st, selleks tipi käsk EXIT ja vajuta ENTER, nüüd tehakse restart....

 

Laadimisprobleemide (Bootup) lahendamine - VÄGA OLULINE:

Kui kompuutri alglaadimise ajal ilmub ekraanile teade, et puudub" NTLDR või NTDETECT", siis võid Sa need ntldr või ntdetect.com failid kopeerida oma XP CD plaadilt uuesti süsteemi (st C: ketta juurkausta). Selleks mine algul Recovery Console'i ja tipi seal käsureale järgmised käsud (kus "X" tähistab Sinu CD-Rom seadme tähte) ja vajuta ENTER klahvi pärast igat käsku:

COPY X:\i386\NTLDR C:
COPY X:\i386\NTDETECT.COM C:

või siis käsud (vaata, et Sa asuksid sel ajal C: ketta juurkaustas, st käsuviip peab olema selline C:\>, kui Sa ei asu juurkaustas, siis tipi selleks enne käsk cd \):

COPY X:\i386\NTLDR
COPY X:\i386\NTDETECT.COM

Allasuvas näites asume me algul oma C: ketta juurkaustas, seejärel avasime me käsu dir d: abil oma Windows XP installeerimise CD-plaadi ja oletades, et meie CD-ROM seadme tähiseks on D: ((st My Comuter aknas tähistatakse teda sel juhul nii: CD-ROM Drive (D:). Aga kui meil on hoopis CD kirjutaja, siis oleks ta kuvatud My Computer aknas selliselt: CD-RW Drive (D:)). Pärast installimisplaadi avamist näeme me temas sisalduvaid kaustu ja faile. Seejärel kopeerime me käsu copy abil failid ntldr ja ntdetect.com, mis asuvad installeerimisplaadi i386 kaustas, oma süsteemi:

peakaust

Et parandada C: ketta rikutud Boot Sector'it (st laadimissektorit), selleks tipi käsureale käsk FIXBOOT ja vajuta ENTER.
See käsk näeb siis käsureal välja selline: c:\>fixboot ja vajuta klahvi ENTER.
Seejärel vasta jaatavalt (Yes) klahvi Y abil.
Kui aga on probleeme terve kõvaketta Master-Boot-Record'iga (võib olla on ta rikutud viiruse poolt), siis kasuta käsku "fixmbr", et kirjutada uus MBR (Master-Boot-Record):
c:\>fixmbr ja vajuta klahvi ENTER.

fixboot

 

Käsu "expand" abil failide väljavõtmine CAB-failidest (st Windowsi arhiivifailidest):

cab

Näide:
Siin kopeeritakse CAB-fail Windowsi Installeerimise CD plaadilt, kusjuures kuvatakse ka CAB-faili sisu ja siin kasutati käsku "expand xxx.CAB /d /f:*", seejärel võeti vajalikud failid välja (extract) käsu"expand xxx.CAB /f:yyy" abil:


expand

 

 

Partitsioonide (ketta oblastite / jaotuste) probleemid:

 

Sa võid kasutada käsku "diskpart", et juhtida oma kõvaketta partitsioone:

diskpart

Kui antud käsk tippida ilma ühegi parameetrita, siis ilmub lihtne kasutajaliides:

kasutaja interfr

 

Teenistused ja seadmed (Services ja Devices):

Käsk "listsvc" toob ekraanile kõikide teenistuste ja seadmete loetelu:

listsvc

Sa võid kasutada "enable" ja "disable", et lülitada sisse funktsioon on/off :

enable
disable


 

 

Kuidas Recovery Console'i abil formaatida oma kettaid või partitsioone. Ole selle 'format' käsuga ettevaatlik, sest seda kasutades kustutad Sa oma KÕIK andmed:


format [drive:] [/q] [/fs:file-system]

Kasuta ülemist "format" käsku ja tema parameetreid selleks, et formaatida kõvaketta (sisemise või välise) mingit spetsiifilist partitsiooni või mälupulka, kus parameeter /q teostab draivi kiire formaatimise, drive: on selle partitsiooni / ketta tähis, mida Sa tahad formaatida ja parameeter /fs:file-system määrab kasutatava failisüsteemi [FAT, FAT32, või NTFS]).

Järgmise näitega formaadime kiiresti C partitsiooni (tavaliselt siis TERVE kõvaketta juhul kui sinna ei oldud varem teisi partitsioone loodud) ja määrame talle NTFS-failisüsteemi:

FORMAT C: /Q /FS:NTFS

Alumise näitega me teeme C draivi (tavaliselt siis TERVE kõvaketta juhul kui sinna ei oldud varem teisi partitsioone loodud) täisformaatimise ja seda FAT32 failisüsteemiga:

FORMAT C: /FS:FAT32

*** Märkus: Kui me aga ei määra failisüsteemi, siis jäetakse alles olemasolev failisüsteem, st sel juhul kasutame lihtsalt käsku format C: ja vajutame ENTER klahvi ning terve meie kõvaketas pühitakse puhtaks.

 

Kuidas Recovery Console'st väljuda:

Sa ei saa selleks kasutada Ctrl+Alt+Del klahve. Selle asemel tipi käsureale "EXIT" ja vajuta klahvi ENTER.

 

 

Recovery Console'i kõrvaldamine (juhul, kui ta oli meil varem oma süsteemi installeeritud ja me ei soovi teda enam hoida oma kompuutris):

 • Ava My Computer.
 • Tee 2x klõps kettaikoonil, kuhu Sa installeerisid Recovery Console (tavaliselt C: ketas).
 • Tools menüüs vali käsk Folder Options (Tools > Folder Options).
 • Ava View leht (tab).
 • Klõpsa Show hidden files and folders, puhasta Hide protected operating system files kontrollruut ja vajuta siis OK.
 • Juurkaustas (C:\) kustuta kaust \Cmdcons ja fail Cmldr.
 • Leia juurkaustas ülesse Boot.ini fail ja tee tal paremklõps ning vali käsk Properties.
 • Puhasta Read-only kontrollruut ja klõpsa siis OK.
 • Ava see Boot.ini fail Notepad'is ja kõrvalda kirje, mis käib Recovery Console'i kohta. Ta paistab välja umbes taoline:
  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

Salvesta see fail (menüü File > Save) ja sulge Notepad..

 

< Ülesse

 

 

Tagasi abilehele või siis vajuta üleval oma brauseriakna tööriistaribal nuppu tagasi, et minna tagasi täpselt sinna, kus Sa pooleli jäid!

Arvutiabi > Windows Recovery Console; 2005