RSS ja RSS agregaatorid / lugejad

 

Kirjutatud 2005. a.


Ära Sa nüüd hakka kohe "karjuma", et oh jälle üks pikk ja "keerulise" tekstiga dokument, ei ole mul aega siin seda lugeda ja võib olla ei saa ma nagunii millestki aru...
Kuid soovitaksin Sul siiski kasvõi "diagonaalis" selle dokumendi osad läbi lugeda ja kindlasti lugeda hoolikamalt läbi vajalikud osad (st sissejuhatus, juttu tulevast RSS agregaatorprogrammist, tema installimisest ja kasutamisest ning RSS vajalikusest), sest lõppkokkuvõttes on see väga lihtne ja kasulik asi...!

Toon ka ühe kiire ja suvalise näite. Oletame, et Sulle meeldib iga päev visata kiire pilk peale Eestis ilmuvatele tähtsamatele ajalehtedele/ajakirjadele või isegi hoopis mingitele välismaa väljaannetele. Nüüd, et neid lugeda, tuleb Sul kebida Internetti, hakata seal otsima ja avama igasuguseid saite, otsima värskeid artikleid jne—ühesõnaga üsna suur ajaraiskamine ja tülikas ettevõtmine, pealegi segab Sind seal igasugune reklaam ja muu pahn.
Nüüd aga kui Sa installid endale ühe väga lihtsa ja mugava programmikese, siis tuuakse Sinule need lemmiklehed, artiklid, teatud kodulehtede värsked uudised jms Sinule otse tõõlauale. Sa ei pea isegi Internetti minema vaid võid lugeda artikleid offline režiimis. Soovi korral saad võid aga minna ka Internetti ja otse sinna kohta, kust värsked uudised pärit on...
Aga on ka muid mõnusaid võimalusi...

 

Sissejuhatus:

Antud dokumendis tuleb juttu ühtedest väga mõnusatest abivahenditest, mis aitavad meil kiiresti saada ülevaate oma lemmiklehtedes, ajakirjades, kodulehtedes, ajaveebides (weblog) ja loomulikult RSS uudistevoogudes (RSS feeds) ilmuvatest värsketest artiklitest, uudistest, sõnumitest ja muust taolisest. Seejuures saame me neid materjale lugeda kas siis offline režiimis (st ilma Internetti minemata) vastava programmi/lugeja abil või siis lähme sellesama lugemisprogrammi kaudu otse Internetti ja jätkame seal lugemist.
Selles programmi/lugeja aknas tuuakse kuupäevade (ka kellaaegade) kaupa ära loetelu värskelt ilmunud artiklite/sõnumite pealkirjadest, mis annavad ülevaate meie endi poolt tellitud lemmiklehtede, ajakirjade, kodulehtede jne sisust ning selle järgi me siis otsustame, et kas me jätkame nende lugemist või ei. Lugeda saame me neid artikleid offline režiimis, st me ei pea üldse Internetti minemagi. Soovi korral aga võime me antud lugemisprogrammist minna otse Internetti ja seal käsilolevat teemat edasi lugeda.
Näiteks mina kasutan seda lugemisagregaatorit nii: 1) olen tellinud endale vajalikkude uudisteväljaannete ja kodulehtede kanalid (feed'id), nende "tellimine" on ülilihtne (ainult mõned hiirenupuvajutused) ja ei ole vaja ei mingit registreerimist jms jama; kusjuures kui "silmapiirile" ilmub mingi uus põnev koduleht või uudisteleht või ajaveeb, siis võib iga hetk oma tellitud kanalite loetelu pikendada, 3) nüüd hommikul kodus või siis töö juures avan oma selle lugemisprogrammi ja viskan kiiresti enda poolt tellitud kanalitele pilgu peale, olenevalt artikli/teema sisust loen sii kas kohe edasi või jätan ta hilisemaks lugemiseks; muu üleliigse pahana aga kustutan...
Kusjuures avatakse antud lugemisprogrammis mitte ainult kuiv artikkel vaid ka kõik sinna juurdekuuluv (pildid, video, flash jne), välja aga jäetakse see neetud reklaam jms segav pask.
Kuna teen siin antud teemast üsna põhjaliku ülevaate, siis ei pea Sa kõike siin läbi lugema aga soovitan kindlasti lugeda läbi see osa, kus tuleb juttu nendest uudiste lugemisprogrammidest (RSS reader'id/agregaatorid) ja nende installeerimisest ning kasutamisest — Sa ei kahetse...:-) — jälgi allpooltoodud sisukorda...

 

Sisukord:

 1. Mis on RSS?
 2. Terminite tähendus
 3. Miks Sulle see RSS siis vajalik on ja RSS agregaatorid/lugejad
 4. Mis on OPML?
 5. Kuidas tellida endale kanalit ehk RSS feed'i (st värskeid artikleid ajalehtedest, kodulehtedest jms)?
 6. RSS agregaatori/uudistelugeja (st programmikese) allalaadimine/installeerimine ja tema kasutamine ning RSS kanalite/feed'ide (st värskete ja ka vanade uudiste) tellimine. (See ongi siin just see kõige olulisem osa!)
 7. Olulised lingid

Mis on RSS?

RSS on lühidalt õeldes Weebidokumentide sisu edasitoimetamise formaat, st uuemad artiklid ja uudised toimetatakse edasi teistele saitidele ning seejärel siis nende kaudu juba laiale lugejaskonnale. Sellist info edastamise viisi nimetatakse ka sündikaadiks (syndicate) ja RSS ongi siis suhteliselt uus (vähemalt meil Eestis) infovahetamise standart.
RSS on tavaline andmete esitamise formaat, mis põhineb XML-keelele. Esialgselt oli see formaat loodud spetsiaalselt selleks, et eksportida uudisteartiklite pealkirju, aga nüüdseks on tema võimalused tunduvalt suurneneud. On võimalik eksportida igasugust infot ja suvalist materjali ning lõpplugeja saab need andmed kätte juba ühtlustatud standartiseeritud kujul, mis lihtsustab nende lugemist ja kasutamist.
RSS eeliseks ongi siis andmete/uudiste lihtne kasutamine, uudiste kiire, lihtne kättesaamine (tellimine) ja igasuguse spam'i ning reklaami puudumine.
RSS on akronüüm ja ta ei tähenda iseenesest midagi, kõik sõltub sellest, et kes küsib ja millist tema versiooni silmas peetakse. Teda võib tõlgendada : 1) Really Simple Syndication, 2) Rich Site Summary, 3) RDF Site Summary või siis nende variatsioonidena. Kuid Sa ei pea teadama tema tähendusi ja versioone (0.90 ja 0.91, mis on loodud Netscape poolt; 1.0—loodud RSS-DEV poolt; 0.9x ja 0.2—loodud UserLand Software poolt), sest enamus RSS lugemisprogramme käsitlevad RSS feed'isid ja tema erinevaid versioone. Sama kehtib ka temaga sarnase Atom formaadi kohta, millest tuleb edaspidi ka juttu.
RSS on tekstipõhine formaat ja ta on üks XML-i tüüpe. Sa võiksid seda teada seepärast, et sageli on RSS failidele pandud nimeks XML. Aga RSS failide nimeks võib olla ka RDF (sest RSS 1.0 versioon on samuti ka RDF).
RSS failid ((mida kutsutakse ka RSS feed'ideks või siis kanaliteks (channels)) sisaldavad lihtsalt elementide loetelu (element-item). Tavaliselt sisaldab iga element (item) pealkirja (title), kokkuvõtet ehk siis lühikirjeldudt ja linki kodulehele (URL). Aga elemendis võib olla ka muud informatsiooni, näiteks nagu kuupäev, artikli autor jne... Link osutab siis tervele artiklile enesele, st kodulehele kus see artikkel asub.
Kui mingi koduleht omab RSS feed'i ehk RSS faili (seega mitte kaugeltki kõik kodulehed ei oma seda ja eriti uus on see värk veel siin Eestis!), siis õeldakse tema kohta, et ta on "meediafirmadega liitunud" ( syndicated).
RSS failid ei oma mingit kindlat faililõppu/laiendit kuid siiski lõpevad nad tavaliselt kas .xml, .rss või siis .rdf laiendiga.
Mis see Atom on?
Atom on RSS formaadile üsna sarnane formaat. Ta loodi inimeste poolt, kes tundsid, et RSS formaati tuleks edasi arendada ja ta on praegugi veel täiustamisel; tema versiooniks on momendil 0.3. Ta on RSS formaadist rohkem keerulisem...
Seega lühidalt kokku võttes on RSS suhteliselt uus infovahetusstandard, mis lubab saitidel ükteisega uudistepealkirju ja artikleid vahetada. Tänu RSS'ile saab nüüd kodukasutaja spetsiaalsete programmide abil kiiresti tutvuda oma lemmiksaitide ja uudistelehtede sisu ülevaadetaga ja neid siis soovi korral ka pikemalt lugeda. See RSS satandart on avatud ja igaüks võib esitada omaenese "uudiseid", tuleb lihtsalt need asjad avalikustada RSS formaadis.

Toon nüüd lihtsustatud kujul ära ka ühe RSS näidisformaadi, mis on XML fail:

 • <title>Ahvi saidi uuendused </title>
 • <link>http://www.hot.ee/uudised/</link> 
 • <item>
 • <title>Uus kodulehe vorming </title>
 • <link>http://www.hot.ee/uudised/index.html</link>
 • </item>
 • <item> <title>Lisatud dokument, mis kirjeldab RSS'i </title> <link>http://www.hot.ee/uudised/feedreader.html</link> </item>
Tagasi sisukorda  

Terminite tähendus:
 
   
 • RSS = Really Simple Syndication = Rich Site Summary = RDF Site Summary = kes kuidas soovib?
 • RSS file = RSS feed = RSS channel = feed = channel (kanal)
 • Atom = sarnaneb RSS formaadiga; nagu ka RSS faili võidakse ka teda kutsuda feed'iks või channel'iks
 • XML = eXtensible Markup Language = RSS formaat on temas kirjutatud= oluline on ainult see, et RSS'i nimeks võib olla XML
 • RDF = Resource Discovery Framework = RSS versiooni 1.0 formaat= oluline on ainult see, et RSS'i nimeks võib olla RDF
 • OPML = Outline Processor Markup Language = XML formaat kontuurjoontes (üldjoontes), mida saab kasutada kui soovitakse loetleda paljusid RSS kanaleid korraga, allpool tuleb sellest ka juttu
 • my website is syndicated = minu sait omab/genereerib RSS faili/feed'i ja teda publitseeritakse teistele
 • scraping (välja rehitsema, sõeluma jne) = kui Jüri loob Kalle saidile RSS feed'i, ilma et Kalle sellest midagi teaks, siis sellist feed'i nimetatakse scraped feed'iks
 • blog = weblog = log on the web = ajakirja tüüpi veebsait, milledest paljud omavad RSS feed'i
 • RSS reader = uudistelugeja = RSS aggregator (agregaator) = programm, mis võib lugeda RSS kanaleid/feedisid

Tagasi sisukorda

 
   

Millkeks meile RSS'i vaja on ja RSS lugejad/agregaatorid:

 
   

Sissejuhatuses ja ka eelpool oli sellest juba juttu, aga täpsustan siin nüüd selle RSS satandarti vajalikust.
RSS kanaliga/feediga/failiga ei saa me midagi peale hakata, sest brauserites on ta esitatud nõ "toorel" kujul ja sellest on raske aru saada, aga tema lugemiseks on loodud vastavad programmid ning siis täidab ta oma rolli 100%-liselt.
Meie seisukohalt on RSS vajalik seetõttu, et me ei pea enam ronima Internetti ja seal avama ning otsima saite vajalike uudistega vaid meie poolt tellitud uudised/artiklid jõuavad ise meie kompuutrisse ja siis me ise valime sealt vajalku välja. Seega teeb see meie elu tunduvalt lihtsamaks ja mugavamaks ning me hoiame tunduvalt oma aega kokku. Ka ei sisalda RSS mingit reklaami ega ka muud segavat ja seega saame me keskenduda info sisule.
On olemas hulk RSS'ile baseeruvaid otsingumootoreid, millede suureks eeliseks on see, et nad indekseerivad üksikuid elemente saidis (st RSS kanalit). Maailmas on loodud juba tohutu hulk neid RSS feed'e ja loomulikult ka nende ülesleidmiseks vastavad otsimisvahendid, toon siin ka ühe lingi, mis viib Sind lehele, kus on ära toodud selliste otsingumootorite loetelu:
http://www.faganfinder.com/blogs/

Arvatavasti on RSS'i kõige populaarsemaks vahendiks nn RSS agregaatorite kasutamine. Neid tuntakse ka uudistelugejatena ja uudiste agregaatoritena ning nad on loodud just RSS failide/feedide lugemiseks.
Neid agregaatoreid on suur hulk (nii tasulisi kui ka tasuta) ja neid on kahte tüüpi:

 • tarkvaraprogrammike, mille Sa laed Internetist alla, installeerid ta oma kõvakettale ja siis kasutad teda väljaspool brauserit (st Sa ei pea olema Internetis);
 • online agregaatorid; selline programmike/plugin installitakse Sinu brauserisse ja Sa saad siis neid RSS kanaleid lugeda ainult oma brauseriaknas, st Internetiühenduse ajal. Üheks populaarsemaks online agregaatoriks on Bloglines.

 

Seega võib uudistelugemisprogramm olla kas iseseisev programm või siis agregaator, mis on itegreeritud programmi, mida Sa juba kasutad (nt Internet Explorer või Mozilla Brauserisse või siis hoopis MS Outlook'i integreerituna).
Enamus RSS lugemisprogramme on esitatud kolmepaneelilises vaates, vaata allasuvat pilti, kus on ära toodud vägagi hea rss agregaatori/lugeja GreatNews aken:


GreatNews aken

Antud programmiaknas on seega tema vasemas paanis ära toodud Sinu poolt tellitud RSS kanalid (feed'id), akna paremas pooles ülemises osas aga kuvatakse Sinu poolt vasemas paanis märgistatud/valitud kanali kõik artiklid. Ja kui Sa nüüd märgistad akna paremas pooles ülemises osas mingi artikli pealkirja, siis kuvatakse kohe all selle artikli sisu ja/või link mis viib Sind antud artikli kodulehele.
RSS agregaatorid/lugejad kontrollivad pidevalt Sinu poolt tellitud RSS kanaleid/feede ja kui nad avastavad nendes uuut infot, siis kohe laetakse see info Sulle alla ja Sulle antakse sellest ka kohe teada. Programmi saab aga seadistada igatmoodi, näiteks kui Sa oled tellinud mitu lehte, siis tüütab Sind see uuete materjalide saamise teadustamine üsna ruttu ära, aga seda saab ka vcälja lülitada—täpsemalt tuleb sellest juttu allpool.

Millist RSS lugejat/agregaatorit endale valida?

Neid on saadaval üsna suur hulk ja nii tasulisi kui ka tasuta programmidena. Üldiselt on nad kõik üsna ühetaolised ja suurt vahet neil ei ole. Kuna nad on väga väiksed programmid ja neid on väga lihtne installeerida, siis võib neid järjest ühekaupa proovida ning siis sobivaim välja valida. Esialgu soovitaksin Sul proovida sellist agregaatorit nagu GreatNews ............või siis FeedReader, mis on tasuta ja üsna head programmid ning FeedReader'ist teen allpool ka täpsemalt juttu.

Toon siin näiteks ühe aadressi, kus on nende RSS agregaatorite üsna täielik loetelu:

 

RSS agregaatorid ja Atom formaat:

Kuna Atom formaat on uuem kui RSS formaat, siis ei ole kõik RSS agregaatorid võimelised lugema Atom kanaleid (feeds) ja kui Sa soovid lugeda ka Atom formaadis kanaleid, siis mine järgmisele aadressile, seal on agregaatorid, mis loevad ka Atom formaadis feed'isid: http://www.atomenabled.org/everyone/atomenabled/index.php?c=5

NB! Paljud agregaatorid aga "mõistavad" nii RSS kui ka Atom formaadis kanaleid...

Tagasi sisukorda

 
   

Mida tähendab OPML?

 
   

OPML on samuti üks XML formaadi eriliike, OPML fail võib kõikidest Sinu RSS kanalitest, mis Sa oled endale tellinud, luua üheainsa loetelu (faili) ja see on väga vajalik asi. Oletame, et Sa oled endale tellinud 50 RSS feedi/kanalit (ajalehed, ajakirjad, mingite huvitavate saitide artiklid/värskendused jne, jne) ja Sa kasutad nende lugemiseks näiteks RSS lugejat/agregaatorit PluckReader'it. Nüüd aga sooviksid Sa proovida endal mingit uut RSS agregaatorit, näiteks Aggie't. Sa installeerid endale selle uue agregaatori, aga temas ei ole algul ühtegi kanalit ja Sul tuleb endale uuesti tellida need 50 lemmikkanalit, see aga võtab aega ning pealegi ei mäleta Sa, et mis kanalid need kõik olid ja kustkohast Sa nad endale Internetist tellisid...
Nüüd tulebki see OPML fail Sulle kasuks, sest praktiliselt igas RSS lugejas/agregaatoris on menüü File all sellised käsud nagu Import OPML ja Export OPML. See tähendab, et käsu File > Export OPML abil saad Sa algul luua endale oma kõikidest kanalitest üheainsa faili ja seejärel käsu File > Import OPML abil saad Sa jälle need kõik kanalid tuua mingisse uude RSS lugejasse. Või Sa võid näiteks need oma kanalid viia kusagile hoopis teise kompuutrisse või siis saata oma kanalite OPML faili kellegeli oma tuttavale e-maili teel. Sa saad viia enda OPML faili ka töökohas asuvasse kompuutrisse või siis hoopis laadida ülesse Internetti oma kodulehele, et ka siis teised võiksid Sinu tähtsa info endile alla laadida...
NB! Mõnedes RSS agregaatorites asuvad need OPML failide importimise ja eksportimise käsud menüü Edit all ja nendele käskudele võib ligi saada ka hiire paremklõpsu kaudu (enne märgista oma RSS agregaatori akna vasemas paanis element My Feeds ja tee tal hiire paremklõps).
Peale selle, paljud inimesed panevad oma kanalite OPML failid Internetti, et siis ka teised saaksid need failid kõikide nende kanalite/feedidega alla laadida ja siis importida enda RSS lugejasse (agregaatorisse)—käsu File > Import OPML abil.

Nende OPML failide allalaadimine Internetist käib nii: tee vastaval lingil või siis OPML kirjaga pisipildil (ikoonil) hiire paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Save Link As... või siis Save Target As.. ning lae siis see OPML fail oma kõvakettale (nt Desktop'ile). Antud OPML fail laetakse alla kas .opml või siis .xml laiendiga. Pärast allalaadimist impordi see allalaetud OPML fail enda RSS lugejasse.
Mõnede OPML failide allalaadimiseks piisab lihtsalt klõpsamisest vastaval lingil ja kohe avatakse allalaadimise dialoogiaken.

Tagasi sisukorda

 
   

Kuidas tellida endale kanalit ehk RSS feed'i (st värskeid artikleid ajalehtedest, kodulehtedest jms)?

 
   

Ühtset standartit selleks ei ole, aga üldjuhul on selleks kaks moodust: a) Internetist leitud kanali/feedi aadressi (URL) sisestamine enda RSS agregaatorisse (uudistelugejasse), b) klõpsa vastaval tellimise lingil (subscribe link), sellise lingi nimeks võib siis olla näiteks: subscribe with Bloglines või ddd to My Yahoo! või midagi taolist...
Mõned RSS agregaatorid/lugejad aga on ka ise võimelised lugema ja salvestama endile feed'isid siis kui Sa sisened kusagile saiti, mis sisaldab RSS kanaleid...
Selleks, et enda RSS agregaatorisse tellida mingit RSS feed'i/kanalit (näiteks "Päevalehte"), selleks tuleb antud kanali URL aadress kopeerida mälupuhvrisse ja siis kleepida (paste) oma olemasolevasse RSS agregaatori vastavasse tektilahtrisse. Sa võid aga ka käsitsi tippida leitud RSS kanali URL aadressi oma RSS agregaatori vastava dialoogiakna tekstilahtrisse.
Mõned RSS lugejad lasevad ka lohistada selle RSS feed'i ikooni brauseriaknast otse Sinu RSS agregaatorisse.
RSS kanalite tellimisest tuleb näidisjutt kohe allpool, siis kui käsitlen RSS agregaatori (programmi) installimist ja tema kasutamist!

Tagasi sisukorda

 
   

RSS agregaatori/uudistelugeja (st programmikese) allalaadimine/installeerimine ja tema kasutamine ning RSS kanalite/feed'ide(st värskete ja ka vanade uudiste) tellimine:

 
   

A) Allalaadimine ja installeerimine:

Neid RSS agregaatoreid/lugejaid on suhteliselt palju (ülevalpool tõin ka lingi kust neid leida võib!), aga siin toon Sulle näiteks sellise RSS agregaatori, mis peaks esialgu sobima ja mis tuleb Sul siis installeerida oma kõvakettale (st ta ei ole brauseripõhine RSS lugeja) ning selleks agregaatoriks on tasuta FeedReader.
FeedReader loeb nii RSS kui ka Atom formaadis kanaleid ja teda on lihtne installida ning kasutada, pealegi sobib ta hästi just eestlastele. Kuna neid tasuta ja ka erinevate võimalustega RSS lugemisprogramme on Internetis piisavalt , siis võid hiljem ka teisi taolisi programme proovida, lingid nende kohta on siin lehel olemas.
Kõigepealt mine aadressile:http://www.feedreader.com/ ,siis klõpsa akna paremal poolel üleval lingile Download the latest version ja Sa jõuad allalaadimise lehele. Seal keri akent natuke allapoole kuni jõuad teise tabelini "File Releases" ning klõpsa siis seal tabeli ülaosas lingile FeedReader290Setup.exe. Sa jõuad seejärel uuele lehele, kust vali siis allaladimise riik (nt Europe) ja klõpsa tema kõrval asuvale lingile Download.
Ilmuvas allalaadimise dialoogiankas klõpsa nupule Save ja ilmuvas uues aknas vali ülevalt rippmenüüst Save in: Desktop ja vajuta nupule Save. Fail laetakse Sinu töölauale.
Nüüd siis tee sellel allalaetud FeedReader290Setup.exe failil 2x hiireklõps ja algab RSS agregaatori installimine. Esimeses aknas vajuta lihtsalt nupule Run, siis Next, siis aktiveeri raadionupp "I accept the agreement" + Next. Nüüd ilmub aken, kus küsitakse, et kuhu kausta Sa soovid selle programmi installida, las jääb vaikimisi pakutud kaust (st C:\Program Files\FeedReader) ja vajuta Next, nüüd ilmub aken, kus õeldakse, et Sinul sellist kausta ei ole, kas luua see, klõpsa nupule Yes; seejärel vajuta Next ja jälle Next. Lõpuks vajuta nupule Install ja siis Finish. Kogu lugu ja programm käivitatakse automaatselt, juhul kui Sul on ka tulemüür olemas, siis luba antud programmil minna Internetti.
PS! Installeerimise käigus luukse ka selle programmi kiirkorraldus Sinu töölauale, las see jääbki sinna, sest tulevikus läheb Sul teda vaja.

B) Programmi kasutamine ja RSS kanalite/feed'ide tellimine:

Nii nüüd on meil siis see RSS lugeja installitud ja ka automaatselt käivitatud, Sinu töölauale peaks ilmuma järgmine aken:


esmaaken

Nagu Sa näed on selle akna parempoolne osa täiesti tühi, see tähendab seda, et Sul ei ole ühtegi RSS kanalit veel tellitud. Aga akna vasemas paanis on neli elementi. Tegelikult oli neid seal isegi 6 või rohkem tükki, üleliigsed ma aga kustutasin ära, kohe selgitan. Nimelt on see RSS agregaator (st FeedReader) üsna "Eestisõbralik" ja kohe pärast installimist on selle akna vasemas paanis ära toodud ka kaks Eesti saiti, kus on olemas Eesti olemasolevate uudistekanalite loetelud või on siis ära toodud väljamaa mingid kanalid, mis on omakorda grupeeritud vastavatesse kaustadesse. Aga nad esialgu ainult segavad ja nad tuleks ära kustutada, seda tee nii: kui kanalid on grupeeritud kaustadesse, siis ava "+" sümboli kaudu kõigepealt need kaustad, seejärel tee kanalitel hiire paremklõps ning vali hüpikmenüüst käsk Delete current feed (Kustuta käesolev uudistekanal), seejärel ilmub kinnitusaken, kus vajuta OK. Samamoodi kustuta antud kaustas ka kõik ülejäänud kanalid. Kui see kaust on tühjaks tehtud, siis tee juba kaustaikoonil enesel hiire paremklõps ja vali käsk Delete folder. Täpselt samuti hävita ka kõik ülejäänud mittevajalik "praht". Nüüd jääb Sul alles 4 elementi, neid ei saagi Sa kustutada.
Tulevikus saad Sa hiire paremklõpsu kaudu täpselt samamoodi kustutada mittevajalikke kanaleid, lisada omaenese uusi kaustu, et siis nendesse grupeerida kanaleid jne...

Nüüd siis sellest, et kuidas ikkagi Internetist leida ja tellida olemasolevaid kanaleid. Kui Sa kolad Internetis, siis oled võib olla märganud järgmisi ikoonikesi: 7 või siis 2, 3, 4, 5, 6 (selline ikoon ilmub näiteks Firefox'i brauseriakna allaäärde, juhul kui kuvatav sait omab RSS kanalit), 7—vot sellised ikoonikesed tähistavadki seda, et tegemist on kanaliga (feed) ja nende kaudu saabki siis tellida endile kanaleid. On ka teist tüüpi ikoone aga siintoodud pildikesed on siiski kõige enam kasutatavad ja peaaegu, et standartiseeritud... Kirjad ja numbrid nendel ikoonidel näitavadki, et mis formaadis ning versioonis kanalitega tegemist on. Näiteks, aga kui Sa otsid mingi spetsiaalse otsingumootoriga RSS kanaleid ja kui Sulle kuvatakse nendest pikk loetelu, siis võid Sa paljude ees neis näha hoopis sellist ikoonikest: 8—see näitab, et antud kanal ei omagi omaenese ikooni ja antud ikoon on siis otsingumootori enese poolt lisatud; tavaliselt viib sellisele ikoonile klõpsamine antud feedi omaniku blog'isse (nn ajaveeb'i ehk webblog'isse—nendele luuakse automaatselt RSS kanalid), kust saab siis tellida ka feed'i ennast...

RSS kanali tähistuseks võib olla ka lihtsalt rss link ise; esineb aga ka taolisi RSS kanalite ikoone:

9, mis näitab, et tegemist on kanaliga ja klõpsates temal, saame me tellida endile antud uudistekanali; 10—see ikoon lubab meil aga antud RSS kanali faili saada kätte E-Maili teel.

Lähme nüüd oma äsjaistallitud RSS lugejaga edasi ja tellime oma esimese uudistekanali. Olgu selleks näiteks "Eesti Päevaleht". Kõigepealt klikime siinsamas Eesti kanalite (uudistevoogude või rss-voogude) loetelusse viival lingil: http://kika.trip.ee/rss/list ja me jõuamegi antud saiti (NB! Allpool toon ära terve rea vajalikke linke).


Eesti Päevaleht


Nagu Sa näed on siin brauseriaknas Eesti osade kanalite loetelu ja nende tähistuseks ongi need XML-ikoonid. Nüüd, et ka endale tellida mingit kanalit, selleks on mitu moodust:

 • Teeme sellel Eesti Päevalehe kõrval oleval roosal XML ikoonil hiire paremklõpsu ja valime kontekstmenüüst käsu Copy Shortcut või siis;
 • Klõpsame lihtsalt antud XML ikoonil ja seepeale avatakse antud XML fail (st kanal tema toorel XML kujul) uues brauseriaknas, nüüd klõpsame üleval brauseriakna aadressiribal, et teda märgistada, siis teeme temal hiire paremklõpsu ja valime käsu Copy.

 

Seejärel lähme tagasi oma avatud FeedReader'i programmiaknasse ja valime seal menüüst File käsu Add feed (File > Add feed), avatakse dialoogiaken Add new feed, teeme nüüd seal tekstilahtris jälle oma hiire paremklõpsu ja valime käsu Paste, seepeale peab Sul olema selline pilt nagu siin kohe allpool:


tellimine

Nüüd klõpsa nupule Next ja siis Finish.

PS! Sa võid ka käsitsi sinna tekstilahtrisse tippida endale teadaoleva kanali URL aadressi, osa RSS agregaatoreid lubavad lohistada brauseriaknast selle kanalit tähistava ikooni otse enda programmiaknasse.
Seepeale peab Sinu FeedReaderi akna vasemasse paani ilmuma Sinu poolt tellitud esimene kanal/feed, st Eesti Päevaleht, vaata all pilti:


esimene feed

Nagu Sa olemasolevalt pildilt näed, on sinna Eesti Päevalehe kõrvale ümarsulgudesse ilmunud mingi kummaline number (15), see number nätab, et momendil on Eesti Päevalehes 15 värsket artiklit ja Sa ei ole neid veel vaadanud.
Nüüd siis tee sellel Eesti Päevalehe uudistekanalil lihtsalt hiireklõps ja seepeale kuvatakse programmiakna paremas pooles üleval antud ajalehe kõikide artiklite pealkirjad, vaata allasuvat pilti:


pealkirjad

Pane tähele, et seal on ka "lift", selle abil saad kerida ja vaadata kõiki pealkirju. Sa saad ka akna suurust muuta, samuti võid hiirega lohistada programmiakna eraldusjooni ning ka akna paremas pooles üleval veergude vahelisi eraldusjooni, et akent endale sobivamaks muuta...


sisu


NB! Vot siin tahangi nüüd täpsustada selle ülemise akna sisu.

Kuna kõik lugejad/agregaatorid ei ole ühesuguste võimalustega, siis tuleb teada järgmist. Osad agregaatorid võivad lugeda offline režiimis kõiki RSS formaate je nende versioone aga osad neist seda teha ei saa. Näiteks meie Feedreader võib lugeda offline režiimis RSS ja Atom formaate, aga ta ei saa antud režiimis lugeda RDF faile (RSS versioon 1.0). Eestis on aga osa uudistelehti esitatud just .rdf failidena ja seepärast vaadates nüüd ülemist pilti, näeme me, et seal on avatud Eesti Päevalehe üks artikkel, aga see artikkel ei ole avatud tervenisti vaid ära tuukakse tema lühikirjeldus ja allservas link Read on. Kui antud artikkel peaks meid nüüd huvitama, siis klõpsame sellel Read on lingil ja antud artikkel avataksa tervenisti siinsamas agregaatori akna paremas allosas aga seda juba online režiimis.
Ülejäänud RSS versioonide ja ka Atom formaadi uudistekanalite puhul aga klõpsates mingi artikli pealkirjal avatakse seepeale kohe allpool antud teema sisu terviklikut ja seda offline režiimis, vaata jägnevat pilti:

offline

Juhul, kui me aga soovime antud artiklit lugeda otse Internetis (st minna artikli asukoha kodulehele ja jätkata lugemist online režiimis), siis teeme üleval tema pealkirjal hiire paremklõpsu ja valime hüpikmenüüst käsu Open in new window.
Seega näiteks Feedreader loeb RSS, XML ja Atom faile offline režiimis, st kui Sa klõpsad Feedreader'i programmiakna paremas ülemises pooles mingi artikli pealkirjal, siis avatakse selle akna paremas allosas brauseriaken koos antud artikliga, tema piltide, linkide ja muu sellisega... Aga RDF faile loeb ta ainult online režiimis, see aga ei ole nüüd küll mingi eriline mure...

PS! Ka mina tegin enda kodulehe puht katsetamise huvides RSS kanaliks/feed'iks, st lisasin siia XML-faili ning selle RSS versiooniks on vanemat tüüpi rss versioon 0.91, mida saavad lugeda ja ka offline režiimis kasutada kõik RSS agregaatorid. Panin ka vastava XML nupu ühele oma kodulehele ja Sa võid tema kaudu vaadata ka selle xml faili tegelikku toorest varianti (klõpsates sellel nupukesel seal) ja seejärel soovi korral ka oma RSS agregaatoris proovida... Kui oled selle oopuse siin läbi lugenud, siis tule siia lõiku tagasi ja kliki siia, et asja lähemalt uurida. Loomulikult võid Sa prooviks minu kodulehe RSS kanali/feed'i enda RSS programmi lisada, aga siis kustuta ta sealt ära, sest minu sait ei ole mingi huvitav ja põnev uudisteportaal ja ka uusi "asju" lisatakse siia harva. Seegi artikkel lisati siia ainult seetõttu, et mulle tuli tervelt 7 meili just sellesama RSS kanalite kohta käivate küsimustega...
Ära unusta, et siin ma toon need programmiaknad ära väiksemas formaadis, antud aknaid saab teha ka Sinu ekraani suuruseks...

Nagu Sa nüüd näed on programmiakna vasemas paanis Eesti Päevalehe kõrval asuv number muutunud järsku nr 14-ks, see näitab seda, et Sa oled ühte artiklit juba vaadanud, seda näitavad ka paremal pool üleval artiklite ees asuvad ikoonid (nüüd on seal üks ikoon oma kuju muutnud).
Kui Sa soovid nüüd seda avatud artiklit lõpuni lugeda, siis klõpsa lihtsalt paremal all sellele sinisele Read on lingile ja kogu lugu...
Täpselt samamoodi võid Sa neid uudistekanaleid lisada niipalju kui aga soovid ja üldiselt tõõtavad peaaegu kõik RSS agregaatorid umbes samamoodi, on muidugi ka erinevusi, aga üldpõhimõte jääb samaks.
Kui oled mingi artikli läbi lugenud, siis võid ta kustutada, selleks tee paremal üleval tema pealkirjal hiire paremklõps ja vali käsk Delete headline. Kui soovid aga mingi kanali/feed'i kõki artikleid kustutada, siis tee akna vasemas paanis vajalikul kanalil/feedil hiire paremklõps ja vali käsk Delete headlines.
Nüüd uuri programmiakna vasemas paanis kohe üleval asuvaid elemente: Unread headlines ja Today's headlines—kui Sa klõpsad neist esimesel, siis kuvatakse akna paremas pooles üleval Sinu poolt veel avamata artiklid ja klõpsates seal teisel real, kuvatakse Sulle tänased artiklid.


TÄHTIS! Pärast RSS agregaatori installeerimist on seatud vaikimisi nii, et kui Sa tellid endale mingid kanalid, siis hakatakse kohe ka Sulle alla laadima uusi värskeid artikleid ja nende saabumisest ka teatatakse Sulle! Kui Sa nüüd vaatad oma ekraani paremale allaäärde, siis märkad Sa seal uut rombikujulist ikoonikest, mis isegi pöörleb. Ja nii kui ilmub värkse artikkle, siis kargab sealt välja teateaknake, mis hõiskab uue artikli allalaadimisest. Oletame aga et Sul on tellitud mitu kanalit (nt mitu lehte), siis hakkavad need teateaknad Sulle varsti närvidele käima—niigi elu närviline!

Mida nüüd siis ette võtta? Tee nii:

 • Vali menüüst Tools käsk Properties (Tools > Properties) ja ilmub programmi omadusteaken;
 • Nüüd korista seal lipud/linnukesed ära järgmistest ruutudest: a) Show pop-up window on taskbar,
  b) Enable taskbar animation, c) Play sounds;
 • Pane linnuke ruutu Update all feeds on program startup;
 • Ruutu Run program on startup võid lipu panna kui soovid, mina ei paneks vaid käivitaksin antud agregaatori vajaduse korral käsitsi tema kiirkorralduse kaudu(kui mäletad, siis installeerimise käigus pandi ka see kiirkorraldus Sinu töölauale...);

 

Nüüd kui Sa soovid oma kanalite värskeid artikleid uurida, siis käivita programm tema kiirkorralduse kaudu (juhul kui ta Sul ei ole nii seatud, et ta käivitub automaatselt koos kompuutri käivitamisega—programmi Properties aknas on aktiveeritud parameeter Run program on startup), siis otsi ülesse oma ekraani paremal allservas kella läheduses asuv FeedReader'i ikoonike ja tee temal 2x hiireklõps. Selle peale avataksegi siis programmiaken ise, siis tee akna vasemas paanis vajalikul kanalil hiire paremklõps ja vali käsk Update current feed. Võid lihtsalt ka märgistada seal rea My feeds ja valida siis menüüst Actions käsu Update (Actions > Update).
Aga kui Sa oled tellinud ja kasutad ainult mõnda uudistekanalit ning soovid nendest saada operatiivset infot, siis jäta need linnukesed nendesse kontrollruutudesse alles. Ja pane linnuke ka ruutu Run program on startup.
Sellega peakski nüüd olema tähstam ära räägitud, eks seal programmis on veel muidki käske ja võimalusi, aga midagi keerulist seal ei ole, isegi mina va lollakas sain aru...

NB! Ja ära siis unusta ka seda OPML failide värki, ülevalpool oli sellest juttu!

Juhul, kui Sa ei ole seadnud nii, et Feedreader programm käivitub automaatselt koos kompuutri käivitumisega, siis et teda mingil vajalikul ja sobival ajal käivitada uudistelugemiseks ning uute artiklite allalaadimiseks, selleks tee oma töölaul tema kiirkorraldusel 2 x hiireklõps ning seejäral ilmub ekraani paremale allaäärde tema kuubikujuline ikoonike. Nüüd tee sellel ikoonil hiire paremklõps ja vali käsk Show window.

Nüüd aga vaata alumiselt pildilt minu enda tellitud kanaleid:


minu feedidUuh! Vahvad kanalid, vää, eks ju! Kas soovid ka klubisse astuda?

Tagasi sisukorda

 
   
Mõned lingid:  
   

RSS agregaatorid/lugejad:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_feed_aggregators;
http://allrss.com/rssreaders.html;

 
   

Eesti:

Eestis eesti rss kanalite leidmiseks tipi Google või Bing otsingulahtrisse sõnad "eesti rss kanalid" ja vajuta ENTER.

Paljud omavad ka ajaveebi (blog) ja need ona ka kõik RSS kanalid.
Igaüks võib enda kodulehe muuta uudistekanaliks/feed'iks, selleks tuleb luua ainult üks XML või RSS fail ja kogu lugu...


 
   

RSS kanalite otsimine saitidest:

Sa võid juba lugedagi saiti, mis võib omada RSS feed'i aga Sa ei oska seda näha või ei leia seda ülesse ning kui Sa soovid selle saidi lisada oma RSS agregaatori kanalite loetellu, siis mine järmisele aadressile ja tipi sinna ülesse lahtrisse vajaliku saidi aadress. Nüüd, juhul kui antud koduleht omab RSS kanalit, siis saad ka selle kätte. Mine aadressile: http://www.blogstreet.com/rssdiscovery.html

 
   

Kataloogid:

Syndic8 - tema on RSS kanalite kataloog (üle 25 tuhande), seal on hea vaadata kategooriate järgi...
News is Free - tema on nii online uudisteagregaator kui ka RSS kanalite kataloog (üle 5000-nde)
BlogStreet's RSS Directory - omab üle 10 tuhande ajaveebide ehk blog'ide RSS kanaleid

 
   

RSS kanalite otsingumootorid:

http://www.faganfinder.com/blogs/
http://www.search4rss.com/
BlogDigger - otsingumootor RSS kanalite otsimiseks, otsingutulemus ilmub lehe ülemisse ossa paremale poolele lingina;
http://www.faganfinder.com/blogs/ - otsingumootorite loetelu!

http://www.octora.com/

 
   

RSS kanalite jms otsimine Google või Bing otsingumootorite kaudu:

Tipi otsingukasti sõnad "rss feeds addresses" või siis "rss feeds channels".

Tagasi sisukorda

 

 

Koju