LPT, USB, COM pordid, kaablid, üleminekud ja info portidest:

 

Kirjutatud 2005

 

NB! Täiendus (2011): Lauaarvutite, sülearvutite ja televiisorite video konnektoritest (portidest), videokaardi portidest ehk väljunditest (väljundpesadest) ning ühenduskaablitest saad uuema ja põhjalikuma ülevaate sealt.

 

LPT port ja ühenduskaablid:

LPT1 port - Selline näeb Sinu kompuutri tagapaneelil asuv paralleel ehk LPT1 port ('ema').

 

LPT on IBM PC-ühilduvate kompuutrite paralleelpordi kasutajaliidese originaalne/peamine nimetus.
Paraleelne port - tema kaudu kantakse andmed üle paralleeelselt mitme traadi kaudu. Paralleelport kannab iga traadi kaudu üle biti andmeid ja seda siis korraga mitme traadi kaudu, mis on ühes kaablis (vastandina COM ehk järjestikule pordile). Seega toimub andmete edastamine kompuuutrist mingile seadmele (näiteks printerile) LPT-pordi kaudu tunduvalt kiiremini kui seda saab teha COM-pordi kaudu! Tavaliselt edastatakse andmeid ainult ühes suunas, st kompuutrist seadmele (printerile), kuid on ka seadmeid, mis toetavad kahesuunalist andmevahetust (st ka seade saab oma andmeid saata kompuutrisse), näiteks on sellisteks seadsmeteks osa printereid ja zip-seadmeid (arhiveerimisseadmed). Kahesuunalis andmevahetust/ühendust nimetatakse be-directional connection`iks.
LPT ehk paraleelport loodi algselt IBM kompuutrites kasutatavate tekstiprinterite jaoks. Hiljem loodi antud pordi tarbeks ka graafilised printerid ja muud seadmed, mis nõudsid kiiret andmevahetust. LPT port saigi tööstustandardiks nimetuse IEEE 1284 ja hiljem 1990 all. Tänapäeval paralleelpordi kasutajaliidese tähtsus väheneb, sest kasutusele on võetud Universal Serial Bus (USB) ja FireWire (IEEE 1394) seadmed.
Enamik PC-ühilduvaid süsteeme omavad ühte või kahte paralleelporti, mida siis defineeritakse kui:

LPT1: I/O port 0x378, IRQ 7
LPT2: I/O port 0x278, IRQ 5

Toon nüüd ära ka ühenduskaabli otsiku ('isA'), mille abil ühendatakse näiteks Sinu printer sellesse LPT1-porti arvutiblokis, pildi:


LPT isa LPT kaabli otsik (ühenduskaabli üks selline otsik ühendatakse arvutibloki LPT1-porti ja teine selline otsik printeri LPT-porti)

 

Reaalselt omavad arvutid siiski ainult ühte LPT porti, seega nimetusega LPT1. Printer ühedataksegi tavaliselt LPT1 pordi külge (juhul kui ta ei ole ühendatud USB porti). Kuid kui teil on ostetud näiteks USB-ühendusega printer, siis võib teda ühendada ka vajaduse korral sellesse LPT1 porti ja seda saab teha nn üleminekute/konnektorite/konvertorite/spetsiaalsete kaablite abil:


Ühendajad Antud kaabli ühe otsa võib siis ühendada Sinu arvuti LPT1-porti ja teise Sinu printeri USB-pessa või siis vastupidi (sel juhul peab Sinu printeril olema LPT pistikupesa)...

 

Kaabel Teine selline LPT - USB ühenduskaabel...


 

Universal Serial Bus (USB) port:

Universal Serial Bus (USB) on seadmete järjestikuse ühendamise standartiks ja neid seadmeid ühendatakse tavaliselt kompuutri külge, teda kasutatakse ka muude seadmete tarbeks, näiteks nagu mängukonsoolide jaoks.
USB süsteem on asümeetrilise ehitusega ja ta koosneb host kontrollerist (see asub arvutibloki sees) ja mitmest seadmest, mis on omavahel ühendatud puuvõra kujuliselt spetsiaalsete hub seadmete abil. Ühe kontrolleri kohta võib olla kuni 5 hub-seadet. Üheainsa host-kontrolleri külge võib ühendada kuni 127 seadet(!), aga siia hulka kuuluvad ka hub-seadmed. Kaasaegsed kompuutrid omavad mitut host kontrollerit (host controller).


USB USB portNeed kaks pilti kujutavad endist arvutibloki tagaosas, aga ka esipaneelil asuvaid USB porte.

 

Otsik See on aga USB ühenduskaabli otsik...

 

usb-hub See on USB hub-seade (neid on igasugust tüüpi...).

USB loomise eesmärgiks oli likvideerida vajadus lisada erinevaid laienduskaarte kompuutri ISA või PCI siinidesse ja täiustada plug-and-play võimalusi, mis lubab lisada seadmeid süsteemi kompuutri töö ajal, ilma, et peaksime tegema kompuutri ümberlaadimisi.
USB võib ühendada meie kompuutriga selliseid seadmeid näiteks nagu klaviatuur, joystick, skanner, digitaalkaamera, printer, väline kõvaketas ja ka võrgukomponente. Ka printerite jaoks on ta muutunud väga populaarseks, nii, et ta hakkab välja vahetama paralleelporte (LPT) kuna ta võimaldab ühendada kompuutriga korraga mitu printerit. USB külge ei saa ühendada ainult monitore ja kõrgekvaliteedilisi vidoekomponente, sest need nõuavad kiiret andmevahetust (data rate)...
Alates 2005 aastast on USB spetsifikatsiooniks 2.0 kuid ta toetab ka tema eelmisi versioone(0.9, 1.0 ja 1.1). Windows`is saab kontrollida seda, et kas kompuutris on USB 2.0 spetifikatsioon või ei ole, nii: ava Device Manager ja kontrolli, et kas USB kirjeldus sisaldab sõna "Enhanced".
Uueks ja ka tulevikutehnoloogiaks saab olema nn Wireless USB (traadita USB), mis on USB laienduseks ning pakub suuremat kiirust andmevahetusel ning ka turvalisust traadita võrgutehnoloogias. WUSB (Wireless USB) pakub ülekandekiirust 480 Mbit/s kolme meetrisele kaablile ja 110 Mbit/s 10 meetrisele kaablile, samal ajal kui tavaline 2.0 spetsifikatsiooniga USB lubab ülekandekiiruseks 12 Mbit (1.5 MBytes) sekondis ja USB 2.O Hi-Speed rate lubab 480 Mbit (60 MBytes) sekundis, aga mitta kõik USB 2.0 seadmed ei toeta sellist kiirust.

 

USB AA Ka siin on USB (USB AA tüüp) ühenduskaabli otsik... otsik jälle Teist tüüpi USB ühenduskaabli otsik...

USB-LPTSiin on aga USB - LPT ühenduskaabel, st antud kaabli abil saab ühendada kompuutriga siis nii USB kui ka LPT seadet...


 

Järjestikused pordid (COM ports):

Järjestikune port (COM port) on aga kompuutrisüsteemi liides, kus infot edastatakse sisse või välja kiirusega üks bit ühe korraga (vastandina paralleelpordile).

COM Järjestikuse ehk COM-pordi pesa arvutibloki tagaosas. Jälle COM Teine pilt COM pordist.

 

Kõik korragaSiin toon aga ära foto ühenduskaablist, millel on korraga nii LPT, USB kui ka COM otsikud...

 

Tavaliselt on arvutiblokil 2 järjestikust porti (COM1 ja COM2) ja nendesse võib ühendada klaviatuuri, hiire, modemi jne...; kuid tänapäeval on need pordid juba üsnagi mõtetud, sest näiteks klaviatuurid ja hiired ühendatakse nüüd nn PS/2 portidesse (mini-DIN ühenduspordid, mis on loodud IBM Personal System/2-le); modemid aga USB portidesse või arvutibloki PCI-siini (st sisse) jne...

 

MiniMini-DIN otsik (5 kontaktiga) S-Video S-Video konnektor

 

Tagapaneel Siin toon ära ühe kompuutri arvutibloki tagapaneeli, kus on ära näidatud siis nende portide asukohad: A -- hiire PS/2 connector-port (mini-DIN port), B -- klaviatuuri PS/2 connector-port (mini-DIN port), C -- USB pordid (Universal Serial Bus; 2 tükki), E -- kaks COM porti (Serial Port) ja D -- LPT1 port ((Parallel Port (Printer Port)).

 

NB! Täiendus (2011): Lauaarvutite, sülearvutite ja televiisorite video konnektoritest (portidest), videokaardi portidest ehk väljunditest (väljundpesadest) ning ühenduskaablitest saad uuema ja põhjalikuma ülevaate sealt.

 

Sulge see aken ülevalt paremalt x-nupu kaudu või mine arvutiabisse