Skype'i heli ja audio seadistamine


Windows XP või Windows 2000 kompuutrites (Classic Style vaates)

Kirjutatud 2005. a.

 

Märkus: Järgmised juhised võivad mõne kasutaja süsteemis olla natuke erinevad, olenevalt nende audio tarkavarast, riistvara tootjafirmast ja nende Windowsi versioonist, aga siintoodud põhiseadistused jäävad üldjuhul enam-vähem samaks.
Üldjuhul peavad Sul allpool toodud parameetrid olema seadistatud niisamuti nagu need siin kirjas on ja nad kehtivad enam-vähem kõikide audio/helisedmete ja programmide kohta, sealhulgas ka Skype'i suhtes. Ja kui Sul tekib Skype'i esmakordsel proovimisel helistamisega probleeme (ei kuule vastasrääkijat või tema ei kuule Sind või kui Sul ei tööta mikrofon ja kõlarid jne), siis kontrolli kohe allpooltoodud seadistused üle!

Kuidas…

kontrollida ja seada audio seadistusi
muuta taasesituse parameetreid
muuta salvestamise parameetreid
kontrollida Skype’i konfiguratsiooni, et ta kasutaks Windows'i vaikimisi seadmeid
ja testida oma Skype'i programmi ning ka oma heliseadmeid (OLULINE!)

 

 

Kuidas kontrollida ja seada audio seadistusi

Kui Sinu audio'ga on midagi viga (heli kadus ära või kui uues kompuutris puudub heli või ei tööta mikrofon, kõlarid jne...), siis tee lühikontrtoll (Windows XP's ja umbes samamoodi ka Windows 98's):

I. Kontrolli:

a) tee paremklõps My Computer'il ja kontekstmenüüst käsk Properties;
b) ava sakk Hardware ja klõpsa üleval nupule Device Manager;
c) otsi loetelust ülesse Sounds and game controllers ja vaata, et kas seal on umbes taoline rida, mille sees on sõna ....Integrated.... (või siis seda et kas seal on eraldi real näidatud välist helikaarti);
d) vaata, et kas seal heliseadmete ees on mingit kollast hüüju- või punast ristiga märki, mis näitab, et antud seadmega on mingi probleem;
e) uue kompuutri puhul vaata, et kõik poest kaasaantud draiverid jms on ikka diskettidelt ja CD plaatidelt kompuutrisse installeeritud.

II. tee:

a) Klõpsa nupule Start ja vali Control Panel (Start > Control Panel) või siis Start > Settings - Control Panel. Ilmub Control Panel'i aken:

control panel

b) otsi siin Control Panel aknas ülesse ikoon Sounds and Audio Devices ja tee tal 2x klõps;
c) ava sakk Volume (ta ongi vaikimisi lahti) ja korista linnuke ruudust Mute (kui ta peaks seal olema); klõpsa nupule Advanced ja korista linnukesed ruutudest Mute; klõpsa allpool nupule Speaker Volume... ja kontrolli, et kas heliliugurid on õieti seatud;
d) ava sakk Audio ja vaata, et kas Sul on seal kolmes rippmenüüs toodud ära heliseadmeid, juhul kui on, siis on hea ja klõpsa seejärel igale sealsamas igale nupule ning kontrolli, et kõik oleks OK;
e) ava sakk Voice ja teosta samad toimingud...
f) Klõpsa Start -> Control Panel -> Sounds and Audio Devices; ava sakk Sounds, vali alt loetelust 'Program event' või 'Program error' või siis midagi muud ja selle peale peab allapool asuvasse rippmenüüsse Sounds ilmuma vastav helilugu (võid sealt ka mingi muu heliloo valida) - klõpsa paremal kõrval asuvale Play nupule. Sa pead kuulma vastavat helilugu, kui seda või mingit muud lugu sealt kuulda ei ole, siis pead oma helidraiverid ümber installeerima...Üldiselt, kui kui Sinu helikaart ei tööta või kui teda ei ole 'Sounds and Audio Devices Properties' dialoogiaknas isegi näidatud, siis tuleb proovida järgmisi vahendeid:

1) kui sul on oma välise helikaardi jaoks mingi diskett või cd plaat tema draiveriga olemas, siis installi sealt kogu kraam kompuutrisse, tee arvuti restart ja vaata, et kas kõik on OK;
2) lae Microsoft'i kodulehelt alla AC97 sound drivers, juhul kui sul on oma emaplaadile sisse intgreeritud helisüsteem;

2a) või katsu Internetist oma välise helikaardi kodulehelt laadida alla tema draiver ja installi see;
2b) kui tead oma emaplaadi tootjafirmat, siis lae sealt alla kõik uuemad pakutavad draiverid ja installi need;
2c) kui sul on mingi kindla firma kompuuter (nt Dell), siis lae tema kodulehelt alla heli ja muud draiverid, juhul kui heli on emaplaati integreeritud;
3) lae Microsoftist alla kõik värskendused (updates) ka riistvara omad (heli);

4) kui sul on väline helikaart, siis lülita kompuuter välja, ava arvutiblokk, tõmba helikaart PCI pesast välja ja torka ta siis jälle korralikult tagasi; siis käivita kompuuter  ja vaata kas arvuti tunneb sinu helikaardi ära;
5) aadressilt
www.belarc.com - ka sealt saad programmi, mis testib sinu kompuutrit...;
6) kontrolli oma välist helikaarti mingi teise kompuutriga;
7) kui helikaart on nässus, siis uus osta, nad on suhteliselt odavad...
8) klõpsa Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices; ava sakk Sounds, vali alt loetelust Program event või Program error või midagi muud ja allapoole rippmenüüsse Sounds ilmub vastav helilugu (võid sealt ka mingi muu heli valida), klõpsa paremal kõrval asuvale Play nupule. Sa pead kuulma vastavat helilugu, kui seda või mingit muud lugu sealt kuulda ei ole, siis pead oma helidraiverid ümber installeerima...

< Ülesei
 

Kuidas taasesituse (playback) parameetreid muuta?

Ava Sounds and Audio Devices Properties aken

Ava seal sakk (tab) Audio

Avatakse Audio seadistuste sektsioon

Üleval Sound playback sektsioonis ava noolekese abil rippmenüü ja vali sealt seade, mida Skype kasutab, aga tavaliselt on seal ainult üksainus seade ja las see siis jääbki... või kui Sul on rohkem seadmeid, siis proovi esialgu seal juba vaikimisi valitud seadmega.

Nüüd klõpsa nupule Volume..., mis asub sealsamas rippmenüü all:


audio

Ilmub Volume Control paneel

Menüüst Options vali käsk Properties:

omadused

Ilmub Properties paneel

Vaata, et oleks aktiveeritud raadionupp Playback

Otsi ülesse Show the following volume controls sektsioon

Pane kõikidesse kontrollruutudesse linnukesed ja klõpsa OK

taasesitus

Veendu, et mikrofoni helitugevuse kontroller oleks taasesituse jaoks tühistatud (hääletuks tehtud)—vaata, et paneelis Volume Control, veerus Microphone oleks linnuke ruudus Mute (vaata allolevat pilti)

Kõik ülejäänud ruudud peavad seal olema tühjad...

Ava uuesti menüü Options ja klõpsa käsku Exit

exit

< Ülesse
 

Kuidas muuta salvestamise (recording) parameetreid

Otsi ülesse Sound Recording sektsioon (paneelis Sounds and Audio Devices Properties)

Sound recording sektsioonis ava noolekese abil rippmenüü ja vali sealt seade, mida Skype kasutab, aga tavaliselt on seal ainult üksainus seade ja see siis jääbki...või kui Sul on rohkem seadmeid, siis proovi esialgu seal juba vaikimisi valitud seadmega.

Klõpsa nupule Volume

salvestamine

Ilmub Recording Control paneel (st salvestamise juhtimispaneel)

Vali menüüst Options käsk Properties:

properties

Ilmub Properties paneel

Veendu, et seal oleks aktiveeritud raadionupp Recording

Leia ülesse Show the following volume controls sektsioon

Pane kõikidesse ruutudesse linnukesed ja klõpsa OK

salvestamine2

Veendu, et paneelis Recording Control (allolev pilt...) oleks veerus Microphone linnuke ruudus Select

Vali nüüd menüüst Options käsk Advanced Controls

advanced

Klõpsa nüüd veerus Mikrofoni helitugevuse kontroller (Microphone volume controller), teise veerus, nupule Advanced

Ilmub Advanced Controls for Microphone paneel

select

Leia sealt altpoolt Other Controls sektsioon

1 MIC Boost peab siin olema tavaliselt välja lülitatud, st tolles kontrollruudus ei tohi olla linnukest, aga siiski tuleb ta mõnedel juhtudel hoopis aktiveerida (st tuleb panna sinna ruutu linnuke), seda juba proovi siis kui Sa katsetad Skype'ga oma mikrofoni või siis kõrvaklappe koos sinna sisseehitatud mikrofoniga. Kui Sinu vastasrääkija ei kuule Sinu kõnet või Sa ei saa oma mikrofoniga midagi salvestada, siis pane sinna ruutu linnuke ja siis peaks asi korda saama.

Klõpsa nupule Close

kontrollruut

Recording Control paneelis vali menüüst Options käsk Exit

< Ülesse

 

Lõpuks testi oma Skype'i programmi ja ka oma heliseadmeid

 

Kui Sul on mikrofoniga ikkagi probleeme, siis:

1. Pane linnuke ruutu 1 MIC Boost, nii nagu me seda alles äsja ülevalpool vaatlesime ja proovi siis uuesti;

2. Klõpsa nupule Start, siis jätka All programs > Accessories > Entertainment - Sound Recorder ja seejärel ilmub Heli salvestamise programmiaken.
Räägi midagi oma mikrofoni ja salvesta see "linti" ning proovi seda nüüd uuesti taasesitada...
, ku Sa aga ei kuule oma salvestatud häält, siis mine uuesti sinna Sounds and Audio Devices aknasse (Start > Control Panel kaudu) ja vaata seal uuesti need audioseadistused üle, muuda neid seni kuni mikrofon tööle hakkab...
Kui Sa aga kuuled oma salvestatut häält, siis kontrolli üle ka see, et Skype kasutaks Windows'i vaikimisi audioseadistusi (järgi neid samme):

 

Kuidas kontrollida seda et kas Skype ikka kasutab Windows'i vaikimisi seadmeid:

Käivita Skype

Menüüst Fail (File) vali käsk Seaded...(Options...)

seaded

Ilmub Skype -Seaded paneel

Ava sakk I/O Seadmed (Hand/Headsets)

Vaata, et nendes kolmes rippmenüüs oleks valitud Windowsi vaikimisi seade

Klõpsa nupule Salvesta

IO

 

3. Oma helisedmete testimiseks on veel üks hea võimalus, tee nii:

Start > Control Panel ja tee kahekordne klõps ikoonil Sounds and Audio Devices;
Uues avatavas dialoogiaknas ava sakk Voice;
Antud lehe allosas klõpsa nupule Test hardware...;
Nüüd avatakse Sound Hardware Test Wizard (Heliseadmete Testimise Nõustaja);
Klõpsa Next ja oota kuni testimisriba jookseb lõpuni;
Nüüd tuleb teha algul oma mikrofoni testimine—selleks loe midagi oma mikrofoni ja kui kõik on korras, siis peab Sinu rääkimise ajal liikuma vertikaalne Recording slaider, klõpsa Next;
Seejärel testi oma kõlareid või siis kõrvaklappe—loe jälle midagi oma mikrofoni ja Sa pead nüüd oma kõlaritest või siis kõrvaklappidest kuulma enda häält ning liikuma peavad nii Playback kui ka Recording slaiderid...; klõpsa Next ja ilmub lõpuleht, kus teatatakse testimise õnnestumisest—vajuta Finish.

TÄHTIS! Kui Sa kasutad kõlarite asemel kõrvaklappe (või kasutad siis kõrvaklappe koos sissehitatud mikrofoniga nii kõlarite kui ka mikrofoni asemel), siis vali sellessamas Sounds and Audio Devices Properties dialoogiaknas lehel Volume allasuva nupu Advanced... kaudu avatava akna alt rippmenüüst parameeter Stereo headphones! Siis ava Sounds and Audio Devices Properties dialoogiaknas sakk Audio ja klõpsa esimeses sektsioonis nupule Advanced... ning vali avatava akna allosas olevast rippmenüüst parameeter Stereo headphones - ama asja korda ka vahelehel Voice.

Toon siin all vahelehel Volume kehtestatud seadistuse näite, tee:

a) Start > Control Panel ja siis tee 2x klõps ikoonil Sounds and Audio Devices,
b) Avatavas dialoogiaknas on juba lahti
sakk Volume, klõpsa nüüd seal all sektsioonis Speaker settings nupule Advanced...,
c) Avatakse Advanced Audio Properties dialoogiaken, kus on juba lahti
sakk Speakers (kõlarid); vali nüüd alt rippmenüüst parameeter/seade Stereo headphones või siis Sinu enda poolt kasutatava seadmele kõige sarnasem parameeter/seade:


kuularidkuularid2

 

4. Oma Skype programmiga helistamist saad Sa kontrollida ka Skype'i enese programmi kaudu:

  • käivita oma Skype programm, siis mine Skype'i saidi tugilehele, vajuta siia, seejärel vajuta lehe vasems paanis lingile Troubleshooter;
  • uues lehes aktiveeri paremal pool raadionupp My mic is not working, no one can hear me ja vajuta Next;
  • avatavas uues dokumendis leia paremal poolelt ülesse link Call to Echo123 ja klõpsa temal;
  • nüüd ühendatakse Sind Skype'i helistamise testimisteenistusega: algul tuleb natuke ingliskeelset jura ja siis selle lõppedes, kui kuuled lühikest "tirinat", räägi umbes 10 sekundit oma mikrofoni; seejärel kostab uuesti "tirin" ja nüüd pead Sa oma kõlaritest või siis kõrvaklappidest kuulma sedasama juttu, mida Sa äsja enda mikrofoni rääkisid—kui nii, siis on kõik korras;
  • lõpuks soovitan Sul avada oma Skype programmis sakk Ajalugu, siis teha seal sellel viimasel testhelistamisel (Echo / Sound Test Service) hiire paremklõps ja valida kontekstmenüüst käsk Lisa kontaktide hulka; sellega lisatakse see link Sinu kontaktide loetellu ja Sa saad alati kontrollida tema abil enda heliseadmeid...

 

Kui on küsimusi, siis helista mulle Skype'i abil, hi.
 

< Ülesse

 

Tagasi Skype'i

Tagasi Vistasse

Tagasi Windows 7'sse

 

Arvutiabi > Skype > Audio (heli) seadistamine; 2005