Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Windows Vista 'System Restore' vahend ja probleemide tekkimisel Vista eelmiste seisukordade taastamine

Varikoopiad (Shadow Copies) ja Ülekande NTFS (Transactional NTFS)

 

 

Windows XP 'System Restore' vahendist saad väikse ülevaate sealt

Windows 7 'System Restore' vahendist on ülevaade seal

Windows 10 'System Restore' vahend - loe sealt!

 

 

'System Restore' parameetrite konfigureerimine:

System Restore (Süsteemi Taastamine) oli juba Windows ME, 2000, XP, Windows Vista ja Windows 7 operatsioonisüsteemidesse sisseehitatud instrument, mida kasutati selleks et viia süsteem tagasi tema varasemasse seisukorda/olekusse juhul kui kompuutriga oli juhtunud mingi TÕSINE probleem või tõrge. Alates Vista opsüsteemist teeb System Restore vahend meie kompuutri partitsioonidest nn ülesvõtted ehk "varikoopiad" (snapshots / "shadow copies") ja salvestab need kui taastamispunktid ehk taastepunktid ('restore points'). Reaalselt tegeleb nende ülesvõtetega aga Volume Shadow Copy teenus. Neid taastepunkte kasutabki siis System Restore funktsioon, et taastada süsteem tema varasemasse seisundisse siis kui juhtus mingi suurem tõrge (näiteks pärast mingi tarkvara või draiveri installeerimist).
Volume Shadow Copy teeb ülesvõtte tervest süsteemist. Juhul kui kõvakettale on loodud mitu partitsiooni, siis on ta vaikimisi sisse lülitatud süsteemipartitsiooni jaoks (tavaliselt C: draiv/ketas), kuhu on installeeritud Windowsi operatsioonisüsteem ja seega on KÕIK andmed antud kettal ka kaitstud. Kui Sinu kõvakettal on ainult üks C: partitsioon, siis tehakse ülesvõte tervest kõvakettast.


Märkus: Windows XP puhul System Restore vahend ei kasuta seda Volume Shadow Copy teenust. Siin on tegemist märksa lihtsama mehhanismiga: Sel momendil, kui mingi programm üritab süsteemifaili üle kirjutada, luuakse antud failist reservkoopia ja see salvestatakse eraldi kausta. Siin kaitstakse ainult teatud laienditega süsteemifaile (näiteks DLL või EXE), registrit ja ka mõnda muud asja. Siin EI KAITSTA kasutajaprofiili ja My Documents kausta alla kuuluvaid faile (sõltumata nende laienditest).Varikoopiad ehk taastepunktid (restore points) luuakse automaatselt ENNE järgmisi sündmusi:

* Nad luuakse automaatselt enne rakenduste / programmide installeerimist (eeldusel, et installeeritav rakendus kasutab installerit, mis ühildub süsteemitaastega). Seega ei looda neid taastepunkte kaugeltki mitte iga programmi installeerimisel. Kui pärast sellise programmi installeerimist tekivad probleemid, siis saad taastada täpselt samasuguse süsteemi seisundi, mis oli ka enne antud programmi installeerimist.

* Enne Windowsi värskenduste (updates) installeerimist. (Ka seda võimalust ei maksa alahinnata, sest ka Microsoft on ISE aeg-ajalt vigaseid värskendusi teele saatnud. Ja kui kasutaja avastab, et süsteemi probleem tekkis pärast Windowsi värskenduste installi, siis saab ta oma süsteemi pöörata tagasi värskenduste installeerimise eelsesse aega. Küll siis hiljem on aega Internetis surfata ja uurida seda et milline nendest värskendustest selle vea põhjustas. Tavaliselt ilmub selle kohta kohe hulga infot ja ka Microsoft annab ise sellest teada ning pakub lahendusi.)

* Enne seadmete / riistvara draiverite ja süsteemikomponentide (näiteks DirectX) installeerimist. Näiteks kui Sa laed kogemata alla videokaardi vale draiveri, siis saad pärast selle installeerimist (ja probleeme) kerida oma süsteemi tagasi antud draiveri installeerimise eelsesse korralikult töötavasse seisukorda.

* System restore (süsteemitaaste). Kui Sa valid näiteks oma süsteemi tagasikerimisel kogemata vale taastepunkti, siis saad selle tagasi võtta ja valida selle taastepunkti, mis oli kohe enne süsteemi taastamise alustamist (valid System Restore konsoolis "Undo my last restoration" või "Undo System Restore" ja seejärel jätkates tühistad süsteemi viimase tagasikerimise). Seejärel saad süsteemi taastamiseks valida juba õige taastepunkti.

* Lisaks sellele luuakse AUTOMAATSELT taastepunktid (nn System Checkpoints) teatud ajaintervallide järel, mida on aga väga raske ette ennustada. Esimene asi, mida me peame teadma, on see et selliseid System Restore taastepunkte hakatakse looma ainult siis kui Vista, Win 7 ja Win 8 süsteeme ei kasutata vähemalt 10 minutit ning siis kui toidet saadakse elektrivõrgust (mitte akudelt). Süsteemi tegevusetust ehk mittekasutamist ("idle" seisundit) kontrollib selline vahend nagu Task Scheduler. Ta teeb seda iga 15 minuti järel. "Idle" seisund on see kui kõikide protsesside ja kõvaketaste töö on peatatud rohkem kui 90% 15 minutilise ajaintervalli jooksul, pluss klaviatuuri ja hiire mittekasutamine. Seda saavutada on üsna keeruline ja see võib võtta päevi, enne kui Sinu masin läheb nn "idle" seisundisse, eriti seda siis kui taustrežiimis töötab hulga programme (näiteks viirusetõrje).
Nagu näha, siis on väga raske ennustada, et millal sellised taastepunktid automaatselt luuakse. Aga kui Sa kasutad masinat iga päev ja seda elektrivõrgu toitest ning kui miski ei sega teda "idle" seisundisse minemast, siis luuakse need taastepunktid Vista puhul iga 1-2 päeva järel ja Win7 / Win 8 puhul iga 7-8 päeva järel—see on nii ideaalis. Seepärast näedki Sa Vista, Win 7 ja Win 8 süsteemide puhul taolisi süsteemi enda poolt automaatselt loodavaid taastepunkte üsna harva või Sa ei näe neid peaaegu üldse. Seega jutud sellest et System Restore väljalülitamine säästab Sinu süsteemi ressursse, ei pea kaugelki paika. Arvestades seda, kui Sa hakkad midagi suuremat ja riskantsemat katsetama, siis loo eelnevalt ise käsitsi see süsteemi taastepunkt. (Win XP puhul käis see süsteemi taastepunktide loomine teise mehhanismiga ja seepärast nägid seal taolisi taastepunkte kohe palju rohkem. Näiteks kui Sa käivitasid seal System Restore vahendi, siis sealne kalender oli nendest automaatselt loodavatest taastepunktidest "kirju".)

* Vista puhul loob System Restore taastepunkti iga 24 tunni järel juhul kui sel ajal pole ühtegi teist taastepunkti loodud ja kui süsteem on eelpool kirjeldatud "idle" seisundis.
Windows 7 ja Windows 8 puhul loob System Restore taastepunkti ainult siis kui viimase 7 päeva jooksul pole ühtegi teist taastepunkti loodud ja kui süsteem on eelpool kirjeldatud "idle" seisundis.


Windows lubab igal ajal luua ka käsitsi omaenda taastepunkte (restore points), näiteks igaks juhuks enne mingite suuremate muudatuste tegemist oma süsteemis. See oli ka ses suhtes hea, et seda meie enese loodud taastamispunkti hoiti alles ka siis kui teised automaatselt kustutati seoses System Restore'le eraldatud kettamahu täissaamisega! Mingi probleemi korral sai oma süsteemi siis selle Süsteemi Taastamise Nõustaja (System Restore Wizard) abil taastada. Seega saame me selle kasuliku instrumendi abil viia oma arvuti kiiresti ja hõlpsasti tagasi tööseisukorda ilma et me peaksime selleks sooritama igasuguseid "trikke", rääkimata juba operatsioonisüsteemi ümberinstalleerimist ning seejuures ei lähe meie andmed kaduma.

Märkus: System Restore taastepunktide loomise automaatset käivitamist võib reguleerida ka "Task Scheduler" vahendi kaudu. Avad ta ja klikid vasemas paanis Microsoft -> Windows -> SystemRestore. Seejärel teed keskmises paanis 2x klõpsu "SR Queued Multiple triggers defined" elemendil, et alustada vaikimisi seadete muutmist. Sellega võiksid tegelda siiski ainult kogenud arvutikasutajad.

 

System Restore:

Start > Control Panel, klõpsa System and Maintenance, klõpsa System ja seejärel klõpsa vasemas paanis lingile Advanced system settings. Ilmub UAC dilaloogiaken, kus klõpsa Continue ja seejärel ava vahekaart (sakk) System Protection. Ilmub järgmine aken:

System Restore leht

Vaikimisi luuakse taastamispunkt süsteemiketta / partitsiooni jaoks [siin OS (C:) (System)], st sinna, kuhu on installeeritud Windows Vista, aga peale selle on kasutaja lasknud luua taastamispunktid ka kahe muu partitsiooni jaoks. Kui me lubame automaatselt luua kettale restore point'sid , siis hoitakse nende taastamispunktide tarbeks kuni 15% antud ketta kogumahust, seega üsnagi palju.

Antud dialoogiakna abil võime me lubada automaatset monitooringut iga lokaalse partitsiooni / ketta jaoks, vaikimisi tehakse seda ainult süsteemiketta jaoks. Kui Sul on mõni ketas ainult oluliste andmete hoidmiseks, siis võiks ka nende ketaste jaoks kehtestada automaatse restore point'ide loomise, eriti oluline on see siis kui me viime oma profiilikaustad üle kusagile teisele kettale (partitsiooni) kui see, kuhu on installeeritud Windows Vista.
Et lubada või siis tühistada mingile kettale taastamispunktide loomise, selleks paneme või koristame linnukese antud ketta ees olevast ruudust (dialoogiaknas System Properties, lehel System Protection). Kui me koristame linnukesed ketaste eest, siis ilmub hoiatus/kinnitusaken, mis küsib, et kas me ikka tahame sellel kettal lülitada välja System Restore't ja kui tahame, siis kustutatakse antud taastamispunk (taastamispunktid) ja uut ei looda.NB! Seda taastamispuntide kustutamist tuleks aeg-ajalt kasutada, sest sellega vabastame oma kettaruumi. Kui meie süsteem töötab korralikult, siis lähme sinna System Properties dialoogiakna System Protection lehele ja kustutame kõik restore point'id.
Peale selle on vaja kustutada kõik taastamispunktid ka siis kui meie süsteemi on tekkinud ebasoovitatavd "külalised" (viirused, troojalased jne) ja me hakkame neid skaneerima ning "maha tapma"! Kui me ei lülita System Restore't välja ja ei kustuta oma olemasolevaid taastamispunkte, siis mis kasu meie tööst ja vaevast on sest kui me mõne aja pärast peame mingitel põhjustel oma süsteemi taastama tema mingisse varasemasse olekusse, siis toome me tagasi ka needsamad "toredad" külalised... - System Restore vahendiga me ei elmineeri viirusi! Seejärel paneme linnukesed tagasi ja loome kohe ka uue taastamispunkti—loe sellest siit altpoolt täpsemalt või vajuta kohe siia.

 

Sa võid ketastele, milledele on kehtestatud taastamispunktide loomine, luua ka käsitsi neid taastepunkte. Et luua neid taastamispunkte käsitsi, klõpsa selleks nupule Create, mis asub lehe System Protection allosas (vaata eelmist pilti).
Vaikimisi kasutatakse System Restore taastamispunktide salvestamiseks 15% (!) kogu vabast kettaruumist (miinimum nõutav ruum selleks on aga 300 MB). Windows XP's sai System Properties dialoogiakna lehe System Restore kaudu seda kettamahtu ka muuta, aga Windows Vistas on see võimalus kadunud. Kuid Sa võid ka Windows Vistas seda System Restore jaoks ettenähtud kettaruumi vähendada, näiteks siis kui Sul hakkab oma vaba kettaruumi väheseks jääma.
Et seda teha, ava selleks Registry Editor (Regedit.exe): klõpsa Start > All Programs > Accessories - Run ja tipi regedit + OK või siis klõpsa Start ja tipi kohe regedit.
Seejärel otsi registri redaktoris ülesse HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore\Cfg võti. Tee parempoolses paanis kahekordne klõps DiskPercent väärtusel, vali uues dialoogiaknas raadionupp Decimal ja muuda tema vaikimisi olev 15 seadistus endale sobivaks suuruseks (Näiteks 10-ks). See % kehtestatakse kõikidele ketastele ja individuaalselt neid muuta ei saa. Kui Sul on vaba kettaruumi piisavalt, siis jäta see suurus rahule, aga kui seda vaba ruumi hakkab väheseks jääma, siis muuda...

 

Märkus: Veel üks moodus System Restore poolt hõivatava kettamahu suuruse muutmiseks:


Muudame mingi ketta System Restore mahtu


NB! Command Prompt (CMD) aknas käskude sisestamisel jälgi tühiklahvide Pane tühiklahv õigesse kohta panemist, et nad oleksid tipitud sinna kus nad olema peavad - tühiklahvide (Spacebar) ärajätmine on üheks enamlevinud vigadest nende cmd käskude sisestamisel.


Klõpsa Start ja tipi otsingulahtrisse sõna cmd ja tee üleval otsingutulemustes cmd.exe'l paremklõps ning vali käsk Run as adminsistrator. Seejärel tipi käsk Vssadmin list shadowstorage ja vajuta ENTER.

Näiteks allolevalt pildilt on näha, et System Restore kasutab momendil C: kettal (Jaotuses) kettaruumi 2.467 GB mahus.

Palju ruumi võtab System Restore


System Restore andmete vaikimisi asukohaks on d:\System Volume Information, kus d on iga ketta tähis. Iga restore point asub omaenese alamkaustas unikaalse 32-sümbolise (tähenumbrilise) koodi all, mida kutsutakse GUID'iks. Seda asukohta ei saa muuta ja nendele failidele kasutajad ligi ei saa, isegi siis mitte kui nad kuuluvad Administraatorite gruppi. Sinna saab ligi ainult Süsteemi Administraator.

HOIATUS! Kui Sul on dual-boot / multiboot masin, kus asuvad nii Windows XP kui ka Windows Vista, siis sel juhul kui Sa laed ennast Windows XP'sse, kustutab ta kõik Windows Vista poolt loodud taastamispunktid. See juhtub seepärast et Windows XP ei tunne ära uuema formaadiga Windows Vista restore point'isid ja arvates, et nood on rikutud, pühib ta nad minema ning loob seejärel uued omaenese taastamispunktid. Ühesõnaga kui Sa jooksutad näiteks kahte erinevat Windowsi, siis logides sisse Windowsi eelmisse vanemasse versiooni, kustutatakse uuema hilisema Windowsi kõik taastepunktid. Seega logides enda tagasi uuemasse Windowsisse (näiteks Vista alla), loo ise käsitsi uus süsteemi taastepunkt!

Kuna see System Restore on väga vajalik vahend, siis ära lülita teda välja! Sa võid ta välja lülitada mingil väga mõjuval põhjusel, näiteks kui Sul on kõvakettale jäänud vähe vaba ruumi. System Restore poolt hõivatud kettaruumi saab vähendada ka muul moel, sellest tuleb kohe ka allpool juttu.
System Restore funktsiooni väljalülitamine ei tõsta Sinu masina kiirust/jõudlust vaid Sa võid tema elimineerimisega hoida kokku ainult oma kõvaketta ruumi, aga tänapäeva suuremahuliste kõvaketaste puhul ei peaks sellist probleemi tekkima.
Reaalselt töötab System Restore ainult siis kui Sa installeerid värskendusi (Windows updates), draivereid, süsteemikomponente ja mõningaid programme. Peale selle käivitub ta ise automaatselt siis kui Sinu süsteem on nn "idle" ehk tegevusetus olekus.

 

System Restore intervallide seadmine:

System Restore seadistusi hoitakse registri HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SystemRestore võtmes. Enamus parameetreid, mis siin asuvad, saab turvaliselt muuta ka System Properties akna System Protection lehel, aga osasid saab muuta ainult siin võtmes.
Tavaliselt loob System Restore taastamipunkti iga 24 tunni järel. Et seda intervalli korrigeerida, muuda parameetri RPGlobalInterval vaikimisi 86400 seconds (24 tundi) suurust. Näiteks, et luua restore point iga kolme päeva tagant, tuleb see sekundite arv korrutada kolmega ja seega saame 259200 sekundit.
Vaikimisi on seatud nii, et restore point'id kustutatakse ümmarguselt iga 136 aasta järel (Sic! Mina isiklikult üritan nii kaua elada, et seda imelist kustutamise aega ära oodata!). (Windows XP's kustutati need iga 90 päeva järel.)
Kui Sa tahad, siis muuda RPLifeInterval väärtus näiteks 7776000 sekundiks, mis võrdub 90 päevaga või siis näiteks 2592000 sekundiks, mis on 30 päeva. (Parem on ikkagi aeg-ajalt käsitsi kustutada need System Restore taastamispunktid, sellest tuleb allpool ka juttu.)

 

System Restore abil süsteemi tagasikerimine tema eelmisse stabiilsesse seisundisse:

System Protection on vahend, mis võtab (Volume Shadow Copy teenistuse & Tasc Scheduler vahendi abil) Sinu süsteemi seisukorrast pidevalt ülesvõtteid (snapshots), sealhulgas ka kasutajakontode informatsioonist, riistvara- ja tarkvara seadistustest ning failidest, mida nõutakse süsteemi käivitamiseks. Peale selle tehakse ülesvõtted ka meie poolt tehtud süsteemi muudatuste puhul. System Protection loob nn taastepunktid (restore points) ja kui Sinu süsteem muutub mingil põhjusel ebastabiilseks, siis saad System Restore vahendi/funktsiooni abil viia ta tagasi mingisse varem loodud taastepuntini.

System Restore ei tee imesid, aga ta võib Sinu süsteemi päästa järgmistel juhtumitel:

 

System Restore kasutamine:

System Restore funktsiooni võib käivitada mitmel moel:

 

Kui ilmub UAC dialoogiaken, siis lase programmil oma tööd jätkata (Sa pead System Restore kasutamiseks omama administraatori õigusi).

Kui ilmub System Restore nõustaja avaaken, siis klõpsa Next, juhul kui ta soovitab Sulle kõige hilisemat restore point'i (taastamispunkti/taastepunkti), siis võid sellega nõustuda või ka mitte nõustuda. Et näha aga kõikide kättesaadavate taastamispunktide loetelu, vali selleks Choose a different restore point ja klõpsa Next ning seepeale ilmub nõustaja järgmine aken, kus on toodud ära kõikide taastamispunktide loetelu.


Vali sealt endale sobiv restore point ja klõpsa Next - pilt.

Nüüd ilmub Conirm disks to restore kinnitusaken, kus klõpsa nupule Finish.

Kui Sul System Restore hõlmab mitu ketast, siis võid Sa valida siit vajaliku ketta taastamiseks, aga oma süsteemiketta (see, kuhu on installeeritud Windows Vista) pead Sa igal juhul alati taastama.
Ilmub veel üks aken, mis teatab, et Sa ei tohi süsteemi tagasikerimisele vahele segada, klõpsa Yes. Algul luuakse uus restore point ja seejärel viiakse süsteem tagasi Sinu poolt valitud kuupäevani. Tehakse arvuti ümberlaadimine, ilmuvad veel mõned aknad ja kogu lugu.


TÄHTIS—seda peaks teadma:

 

PS! System Restore vahendi tähtsusest:

Kogu see eelnev jutta viitab ikkagi sellele, et kui oluline on see System Restore utiliit igasuguste probleemide ja vigade lahendamisel, millega Sa ei saa hakkama või siis on see väga keeruline ja aeganõudev protsess...
Kahjuks ei ole paljud sellisest vahendist kuulnudki või siis alahindavad tema tähtsust, mõned on "heade onude" soovitusel ta isegi välja lülitanud, et hoida kokku oma kõvaketta ruumi. Tänapäeva kompuutritel on piisava mahuga kõvakettad (alates 300 GB'st) ja vaba kettaruumiga ei peaks küll nüüd muret olema. Kuigi jah vaikimisi kasutatakse Vistas System Restore taastamispunktide salvestamiseks 15% kogu vabast kettaruumist (miinimum nõutav ruum selleks on aga 300 MB) ja see arv on küllaltki suur, aga seda mahtu võib ka reguleerida (st vähendada) ning alati on ju võimalus oma kõvaketast üleliigsest jamast puhastada. Kui vaba ruumi hakkab väheseks jääma, siis viska üleliigsed asjad välja: vaadatud filmid, videoklipid, programmid, mida Sa kunagi või siis väga harva kasutad, üleliigsed pildid, tapeedid jne... Pealegi omavad kõik tänapäeva kompuutrid DVD kirjutamisseadet, millega võib üleliigse, aga võib olla tulevikus vajamineva materjali põletada oma DVD-plaatidele; kellel on aga lisaks ka väline kõvaketas, siis võib osa asju sinna üle viia.
Peale selle võib neid System Restore taastamispunkte (Restore points) aeg-ajalt kustutada, et vabastada oma kõvaketta ruumi ja pärast seda kohe luua käsitsi uus omaenda taastamispunkt, tee seda nii:

- Kõigepealt veendu, et Sinu süsteem töötab käesoleval momendil korralikult;
- Tee Computer ikoonil paremklõps ja vali käsk Properties;
- Avanevas System aknas klõpsa vasemas paanis lingile System protection;
- Klõpsa ilmuvas UAC dilaloogiaknas Continue;
- Avatakse System Properties aken, kus on see System Protection tab (vahekaart) juba avatud ja oblastis Automatic restore points on ära toodud need kettad (või jaotused), kuhu luuakse automaatselt taastamispunktid, seda näitavad nende ketaste ees ruudukestes oleva linnukesed. Kui Sul on ainult üks füüsiline kõvaketas (tavaliselt nii see ongi) ja kui Sa ei ole enda kõvakettale loonud uusi jaotusi (ka loogilisi kettaid), siis kuvatakse Sulle seal ainult üks ketas (C:) üheainasa jaotusega (+ OEM Vista versiooni puhul ka RECOVERY jaotus). Alumisel pildil on küll üksainus kõvaketas, aga sellele kõvakettale on kasutaja poolt loodud mitu uut jaotust (partition'i) + on ka nn RCOVERY (I:) jaotus.

Restore points

 

- Nüüd selleks et Sa saaksid kõik taastamispunktid ära kustutada, korista oma C: ketta (draivi/partitsiooni) ja ka muude partitsioonide (juhul kui neid on) ees olevatest ruudukestest linnukesed ära. Pärast igal ruudukesel klõpsamist ilmub hoiatusaken, kus klõpsa nupule Turn System Protection Off ja jätka tegutsemist, lõpuks kliki nupule Apply.

System Protection off

- Seejärel klõpsa nupule Create..., et luu esimene süsteemi uus omaenda taastamispunkt, siis tipi ilmuvas aknas oma loodavale uuele taastamispunktile mingi kirjeldav või äratuntav nimi ja klõpsa nupule Create...

NB! See jutt, et System Restore on mõtetu asi ja ta ei täida oma funktsioone korralikult, on täielik jama (need tainapead peaksid oma ajus tegema ühe korraliku "System Restore", aga arvatavsti see nende puhul ei aita...) —käivita oma System Restore kas Safe Mode's või Windows Recovery Environment'is või siis otse Vista DVD-plaadi kaudu ja kõik saab olema OK. Mõnikord harva ei saa jah süsteemi taastada tema teatud varasemasse olekusse, aga sel juhul võib valida mingi muu veelgi varasema taastamispunkti.

 

Varikoopiad (Shadow Copies)ja Ülekande NTFS (Transactional NTFS):

Vista lõi uue huvitava tehnoloogia, mida kutsutakse Transactional NTFS või lühendatult TxF. Kui Sinu andmetega juhtub midagi (süsteemi kokkukukkumine, programmi kinnijooksmine, failide ülekirjutamine jne), siis võimaldab Vista selle TxF abiga kerida Sul tagasi rikutud failide eelmiste versioonideni. See sarnaneb väga System Restore'le, välja arvatud see et ta ei tööta terve süsteemi jaoks vaid ainult individuaalsete failide, kaustade ja ketaste (draivide/partitsioonide) suhtes. Tervet süsteemidraivi/partitsiooni (st seda, kuhu on installeeritud Windows Vista) ei saa kerida tagasi tema eelmise versioonini, aga kui Sul on loodud mitu muud partitsiooni/jaotust (nn loogilist ketast), siis neid saab küll tagasi kerida. (Aga süsteemiketta kaustasid ja faile saab küll taastada.)

 

NB! Kahjuks ei saa seda väga vajalikku vahendit kasutada Windows Vista Home Basic ja Vista Home Premium versioonide puhul. Kuid ka siin on väljapääs ja sellest tuleb juttu antud teema lõpus.

 

Windows Vista võimaldab taastada faile ja kaustasid nende eelmiste versioonideni kahe protsessi abil:

 

Nende kahe protsessi abil saabki Windows Vista taastada failide ja kaustade eelmisi versioone. Peab teadma seda et neid varikoopiaid (Shadow Copies) luuakse automaatselt iga päev, sest antud mehhanism töötab koos System Restore vahendiga, samuti luuakse nad ka siis kui Sa installeerid mingi programmi või draiveri. Kuid neid varukoopiaid ei looda iga kord kui Sa muudad mingit faili vaid muudatustest tehakse "fotoülesvõte" ainult teatud ajamomentidel.


NB! Kui Sul on System Restore vahend välja lülitatud, siis ei looda ka mingeid varikoopiaid. Kui Sa kustutad oma System Restore taastamispunktid (restore points), siis kustutad ka varikoopiad.


Ketta (draivi/partitsiooni), kausta või faili tema eelmisesse versiooni tagasipööpramine:

Windows Vista pakub eelmiste versioonide kasutamiseks kolme erinevat stsenaariumi:

 

Kaustasid ja faile võib "kerida tagasi" kahel viisil:

1) Tee selleks vajalikul objektil (st draivil, kaustal või failil), mida Sa tahad taastada, hiire paremklõps ja vali käsk Properties, siis ava sakk/vahekaart Previous Versions.

See pilt näitab ketta (draivi/partitsiooni) eelmiste versioonide vahekaarti, mis on avatud ja mille nimeks on siis "Previous Versions":

ketta taastamine


Alumine pilt näitab faili eelmiste versioonide sakki/vahekaarti.

faili taastamine


Klõpsamine mingi kuupäevaga versioonile aktiveerib kolm järgmist nuppu:

 

2) Teine võimalus seda teha, on see et tee vajalikul objektil (st draivil, kaustal või failil), mida Sa tahad taastada, hiire paremklõps ja vali käsk Restore previous versions ning tegutse.

 

Veel näiteid:

- Antud näites üritatakse paremklõpsu kaudu taastada kausta (folder) - pilt.

- Siis mingi varasema kuupäevaga kaustaversiooni väljavalimine ja seejärel tema taastamine (tagasiviimine) - pilt.

Märkus: Kui seal Previous Versions vahelehel ei ole midagi, siis tähendab see seda, et antud kaustast või failist ei ole tehtud varikoopiaid, st me ei olnud neid vahepeal muutnud...
Ära looda ainult sellele "Shadow Copy" vahendile vaid tee oma tähtsamatest failidest (või veelgi parem tervest oma süsteemist) ise varukoopiad ja seda seepärast et kui Sinu kõvaketas väljub rivist, siis ei saagi Sa enam talle ega ka sellele "Shadow Copy" vahendile ligi...


Kuidas seda "Shadow Copy" vahendit kasutada?

Vaikimisi luuakse need varikoopiad kõikides Windows Vista versioonides, aga Vista Home Basic ja Vista Home Premium omanikud ei saa teda lihtsalt kasutada ja kogu moos...

Mine aadressile http://www.shadowexplorer.com/downloads.html ja lae sealt alla tasuta pisike ShadowExplorer programmike ning installeeri ta. Installeerimise käigus luuakse töölauale ka tema kiirkorraldus, käivita kiirkorralduse abil see programm (Sa pead omama administraatori õigusi) ja ilmub järgmine aken:

Vali ketas ja kuupäev

 

Vali akna ülaosas esimeset rippmenüüst vajalik draiv/partisioon (juhul kui Sul on neid rohkem) ja seejärel vali kõrvalasuvast rippmenüüst see kuupäev, mis oli enne kui Sul juhtus mingi jama. Nüüd otsi programmiakna allosast ülesse see kaust või fail, mida Sa tahad taastada ("tagasi kerida"), tee temal paremlõps ja klõpsa Export... Avatakse dialoogiaken, kus vali välja see koht, kuhu see kaust või fail tuleb taastada. Algab taastamine ja juhul kui Sa valisid kausta või faili, mis on juba olemas, siis ilmub diaoogiaken, mis teab, et antud kaust või fail on juba olemas, siis klõpsa nupule Ja (Yes).

 

Windows XP 'System Restore' vahendist saad väikse ülevaate sealt

Windows 7 'System Restore' vahendist on ülevaade seal

Windows 10 'System Restore' vahend - loe sealt!

Ülesse

 

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik