Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORDicon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Windows ja Microsoft Virtual PC 2007 ning virtuaalmasinad

 

Kirjutatud 2006

 

 

Mis on virtuaalne kompuuter—tema selgitus ja mõisted:

Selgitus:

Microsoft lasi välja virtualiseerimistarkvara Virtual PC järjekordse versiooni (Virtual PC 2007 1.0) ja mis on nüüd tasuta ning töötab nii Windows XP, Windows Vista ja Windows 7 keskkonnas.


Märkus (2011): Ära aja teda segi Windows Virtual PC tarkvaraga, mis ilmus 2009. a. ja mis toetab ainult Windows 7 host operatsioonisüsteemi.
Veelgi paremast tasuta virtualiseerimise tarkvarast, mille nimeks on VirtualBox, on pikalt juttu seal.


Virtual PC lubab Sul luua ühe või mitu virtuaalmasinat (virtuaalkompuutrit), milledest igaüks jooksutab omaenda operatsioonisüsteemi ja seda ühelainsal füüsilisel kompuutril. Virtuaalmasin emuleerib standardset kompuutrit koos kõigi tema baas riistvara komponentidega v.a. protsessor. Kasutades füüsilise kompuutri emuleeritud riistvara ja protsessorit, töötab iga virtuaalne masin nagu eraldiseisev füüsiline kompuuter. Virtuaalmasinal on omaenda BIOS, kõvaketas (Sinu kõvakettalt eraldatud ruum), CD/DVD-ROM (Sinu CD/DVD-ROM või siis külgelülitatud ISO fail), võrguadapterid, et luua ühendus Sinu reaalse kompuutriga, võrguressurssidega või siis teiste virtuaalsete masinatega jne... Piltlikult õeldes on virtuaalkompuutrid nagu eraldiseisvad kompuutrid meie üheainsa füüsilise kompuutri sees, aga nad on seda virtualiseeritud kujul.
Kuna iga virtuaalmasin kasutab omaenese operatsioonisüsteemi, siis võid Sa ühelainsal kompuutril jooksutada korraga (ühel ja samal ajal) erinevaid opsüsteeme. Lisaoperatsioonisüsteemi (de) installeerimiseks ei pea me oma kõvaketast ümber jaotama. Sa saad testida/proovida erinevaid operatsioonisüsteeme (nt mingit Linux'it või oma Windows XP masinal mingeid Vista versioone) ilma et Sa peaksid lahkuma oma reaalsest operatsioonisüsteemist. Sa saad omaenese operatsioonisüsteemi (host) ja virtuaalmasina operatsioonisüteemi (guest) vahel vahetada faile ning kaustasid. Seda saab teha nii et lohistad vajalikud failid külalisoperatsioonisüsteemi (guest) Windows Explorer'i aknast üle omaenese operatsioonisüsteemi (host) ja vastupidi.
Virtuaalses arvutis võid proovida/katsetada igasuguseid programme/utiliite, mida muidu ei julgeks testida. Sa võid virtuaalmasinas kontrollida allalaetud huvitavaid kuid võib olla "kahtlasi" programme ja piraattarkvara, teisi operatsioonisüsteeme (nt Vista mingit versiooni), vaadata filme, surfata Internetis, proovida ja koostada mingit bootloader'it jne—ühesõnaga teha kõike ja seda ilma riskita. Sa võid sinna virtuaalmasinasse installeerida kas või omaenese kompuutris oleva operatsioonisüsteemi (host süsteemi), mis on virtuaalkompuutris seega ka guest opsüsteemiks ja seal siis sooritada temaga suvalisi trikke ja katsetusi/teste, kusjuures ebaõnnestunud tegevused ei mõjusta vähimalgi määral Sinu host'i (st Sinu tegelikku reaalset operatsioonisüsteemi), mis on installeeritud Sinu füüsilisse kompuutrisse. Kui Sa kasutad praegu Windows XP'd ja soovid katsetada ning testida mingit allalaetud või hangitud Windows Vista versiooni (kas või tema suvalist piraatversiooni), siis sobib selleks Virtual PC 2007 vägagi hästi. Sa võid testida oma virtuaalmasinas uusi draivereid, mänge ja uut riistvara. Ka Internetis surfamine on tema kaudu märksa turvalisem.

 

Virtual PC 2007 sisaldab võrreldes tema eelmise versiooniga mõnda uut või täiustatud vahendit, mis on:

 

Märkus: Kahjuks MS Virtual PC 2007 ei toeta otseselt USB'd, aga oma USB seadmetele (nt usb mälupulgale või usb välisele kõvakettale) võib ligi saada Shared Folders vahendi kaudu (Selle dokumendi lõpus tuleb sellest veel juttu).

 

Lae see igatpidi kasulik tasuta Microsoft Virtual PC 2007 alla siit!

Tema allalaadimise mahuks on ainult 30,4 MB ja teda on väga lihtne installeerida, sellest tuleb veel allpool juttu.
Umbes sarnane, aga veelgi parem programm on VMware Workstation 5.5, mis toetab ka USB'd, aga ta on tasuline...


Mõisted:

Virtual PC komponendid:

Virtual PC sisaldab kahte põhikomponenti:

 

Virtual PC Console:

Virtual PC konsool on alg -ja kontrollpunkt virtuaalmasinate jaoks. See on peakasutajaliides, mille abil saab luua, juhtida ja pääseda ligi virtuaalmasinatele ning nende komponentidele:

 

Virtuaalmasinad:

Iga virtuaalmasin töötab omaenese aknas, mis ilmub siis kui me installeerisime mingi külalisoperatsiooni (guest) meie poolt juba varem loodud virtuaalmasinasse ja ta töötab sarnaselt meie operatsioonisüsteemile, mis on installeeritud meie füüsilisse kompuutrisse. Kuid see virtuaalmasina aken omab ka unikaalseid vahendeid, mis ei ole ligipääsetavad meie operatsioonisüsteemile, mis on installeeritud füüsilisse kompuutrisse.

 

Virtuaalkettad (Virtual disk):

Virtuaalsed kettad ja virtuaalsed disketid on sarnase funktsionaalsusega nagu ka nende füüsilised ekvivalendid (füüsilised kettad). Virtuaalkettad toetavad nii andmete kirjutamist kui ka andmete lugemist. Virtuaalset ketast hoitakse füüsilises kompuutris kui ühteainsat faili (laiendiga .vhd) ja ta sisaldab kõiki andmeid, mida kasutab virtuaalmasinasse installeeritud guest operatsioonisüsteem. Virtuaalmasina installeerimise käigus luuakse antud virtuaalkompuutri jaoks ka virtuaalne kõvaketas, aga neid saab luua ka hiljem Virtual Disk Wizard'i abil. Virtuaalkettad oleks soovitatav salvestada/luua väljapoole seda ketast/jaotust, kus asub operatsioonisüsteem, st kui Sul on oma opsüsteem installitud C:\ kettale ja kui Sul on loodud ka muid kettaid/jaotusi, siis salvesta see loodav virtuaalne kõvaketas mujale kettale (näiteks kettale F:\).

 

Virtuaalsed disketid (Virtual floppy disk):

Virtuaalne diskett on füüsilise kompuutri üksainus fail (.vfd), mis sisaldab kõiki disketil asuvaid faile. Virtual PC kohtleb virtuaalset disketti samamoodi nagu ka füüsilist disketti. Kui Sa jooksutad mingit programmi, mis nõuab disketti, siis võid Sa kasutada kas füüsilise kompuutri disketiseadet või siis virtuaalset disketti.

 

CD ja DVD plaadid virtuaalses masinas:

Virtual PC toetab nii CD kui ka DVD plaate, mis on pandud füüsilise kompuutri kettaseadmesse. Kuid ta saab neid andmeid ainult lugeda nendelt plaatidelt mitte aga põletada neile andmeid.

 

CD või DVD plaatide ISO failid (Image files):

Virtual PC toetab CD või DVD ISO 9660 standardit, nende .iso laiendiga ketastega võib täita samu operatsioone nagu füüsiliste ketastegagi, näiteks nagu mingi külalisoperatsioonisüsteemi installeerimine.

 

Virtuaalmasinate võrguvõimalused:

Virtuaalsest kompuutrist saab ligi:

 

Virtual Machine Additions:

Need tuleks kindlasti hiljem, pärast virtuaalmasina ülesseadmist, guest operatsioonisüsteemi juurde installeerida, sest tänu temale saab kasutada Shared Folders, drag-and-drop kopeerimise, mälupuhvri kaudu kopeerimise, hiire kasutamise jm vahendeid (Dokumendi lõpus tuleb sellest veel juttu).

< Ülesse

 

Külalisoperatsioonisüsteemile (Guest) esitatavad nõuded:

Virtual PC 2007 lubab Sul jooksutada koos kõrvuti Sinu füüsilisse kompuutrisse installeeritud host opsüsteemiga järgmisi guest opsüsteeme (+ neile esitatavad miinimumnõuded):

    * Windows 98: 64MB mälu ja 500MB kettaruumi
    * Windows ME: 96MB mälu ja 2GB kettaruumi
    * Windows 2000: 96MB mälu ja 2GB kettaruumi
    * Windows XP Home/Pro: 128MB mälu ja 2GB kettaruumi
    * Windows Vista Enterprise, Business ja Ultimate: 512MB mälu ja 15GB kettaruumi
OS/2 ja Linux distributsioonid vajad kusagil 64-96 MB mälu ja 500 MB kettaruumi.

NB! Nagu eelnevast on näha, siis ei saa Sa installeerida oma virtuaalsesse masinasse Windows Vista Home või Vista Home Premium operatsioonisüsteeme (st kui "külalisoperatsioonisüsteeme—quest).

Seega on minimaalseks vajalikuks kettaruumi mahuks igale guest opsüsteemile vajamineva kettamahu ja host opsüsteemi kettamahu summa (st host opsüsteem + quest opsüsteem = XXX). Lisaks sellele veel täiendav kettaruum, mis on vajalik igale programmile, mis Sa installeerid oma guest operatsioonisüsteemi + lisaruum veel muude andmete jaoks.
Kõige olulisemaks nõudeks on siin aga füüsiline mälu (RAM), seda peab ikkagi piisavalt olema, eriti siis kui Sa kasutad opsüsteemina Windows Vista mingit versiooni või rääkimata sellest, kui Sa kavatsed jooksutada ühel ja samal ajal mitut guest operatsioonisüsteemi.
Mälu peaks olema rohkem kui seda on näidatud miinimumnõuetes! Ka protsessor võiks kiire olla.

< Ülesse

 

Virtual PC 2007 installeerimine (antud näites installeerime ta Windows XP Pro versiooniga süsteemi, st Win XP on sel juhul 'host' opsüsteemiks):

1) Lae see tasuta Microsoft Virtual PC 2007 alla siit!
Keri seal saidis allapoole ja vali ikka see õige allalaadimisfail (enamikele kasutajatele on selleks 32\BIT - 30,4 MB setup fail) ja klõpsa nupule Download ning laadi ta otse oma töölauale.
2) Käivita allalaetud setup.exe fail.


3) Ilmub avaaken, kus kliki Next - pilt.

4) Järgmises aknas aktiveeri raadionupp I accept... ja klõpsa Next - pilt.

5) Seejärel ilmub aken, kus on väljad juba automaatselt täidetud (k. a. Product Key lahtrid), klõpsa Next:

andmed


Märkus: Kes kasutab piraat Windows XP'd, siis Microsoft Virtual PC 2007 allalaadimisel mingit legaalsuse kontrolli ei tehta, kuid installimise alguses ärge lubage antud programmi setup faili Internetti (igaks juhuks...).

 

6) Nüüd ilmub viimane aken, kus kliki nupule Install ja kogu lugu - pilt.

< Ülesse

 

Oma esimese virtuaalmasina (Virtuaalse PC) loomine:

Loome selle viruaalmasina näiteks Windows Vista jaoks, st kui see virtuaalmasin on loodud, siis installeerime sinna Windows Vista, mis on seega guest opsüsteemiks ja olemasolev Windows XP Pro jääb host süsteemiks.

1) Käivita MS Virtual PC 2007 programm ja avatakse Virtual PC Console, klõpsa seal nupule New, mis käivitab uue virtuaalmasina loomise nõustaja (New Virtual Machine Wizard):

Vajuta New


2) Avatakse nõustaja esimene aken, kus kliki Next - pilt.

3) Järgmises aknas vali raadionupp Create a virtual machine ja klõpsa Next:

aken kaks

4) Uues dialoogiaknas tipi enda uuele virtuaalmasinale sobiv nimi ja kui soovid, siis võid valida talle ka uue salvestamiskoha ning klõpsa seejärel Next. Nõustaja loob uue virtuaalmasina konfiguratsioonifaili (.vmc) ja ka uue kausta, mis on mõlemad ühe ja sama nimega. Nad pannakse vaikimisi My Documents kausta My Virtual Machines alamkausta. Kui Sa tahad ta aga uude kohta paigutada, siis klõpsa nupule Browse.

kolmas aken

5) Järgmises dialoogiaknas vali Operating system rippmenüüst see operatsioonisüsteem, mida Sa soovid oma loodavas uues virtuaalmasinas jooksutada. See operatsioonisüsteem tuleb siis pärast selle virtuaalse kompuutri loomist temasse ka installeerida. Kuna antud näites hakkame kasutama Windows Vista't, siis valimegi tema ja klikime seejärel Next - pilt.


Märkus: Kui näiteks Sinu opsüsteemi seal loetelus ei ole, siis vali Other.

6) Memory dialoogiaknas vali üks järgmistest:

  1. Kui Sa aksepteerid soovitatavat mälumahtu, siis vali Using the recommended RAM ja klõpsa Next.
  2. Kui Sa soovid seda mälumahtu aga muuta, siis vali Adjusting the RAM, seejärel lohista alla ilmuvat liugurit või tipi uus mälumaht megabaitides ja klõpsa Next.
    NB! Vot see mälu küsimus ongi siin nende virtuaalmasinate loomisel ja nendesse opsüsteemide installimisel üheks võtmeküsimuseks. Kuna me valisime selle näites guest opsüsteemiks Windows Vista, siis soovitataksegi talle vaikimisi eraldada 512 MB füüsilist mälu. Kuid see on ainult miinimumnõue, tegelikult peaks talle rohkem eraldama, vähemalt 768 kuni 1 GB mälu. Tuleb arvestada ka sellega, et tegemist on meie arvuti füüsilise mäluga (RAM) mitte aga virtuaalse mäluga ja pealegi tuleb meil seda füüsilist mälu jätta ka oma peremees operatsioonisüsteemile (antud näites siis Windows XP'le), mis on siis host opsüsteemiks. Windows XP'le peaks jätma vähemalt 250 kuni 512 MB füüsilist mälu.
    Üldiselt, et jooksutada normaalselt virtuaalmasinat, peaks füüsilist mälu olema vähemalt 768 MB (256 host'i jaoks ja 512 VPC jaoks). Kui on vähe mälu, siis sulge virtuaalmasina töötamise ajal oma host süsteemis kõik üleliigsed programmid.
    Kui Sa lood aga mitu virtuaalmasinat ja jooksutad neid korraga, siis läheb seda mälu hulga rohkem vaja...
    Mälumahtu saab Virtual PC Console akna nupu Settings kaudu ka hiljem muuta, edaspidi tuleb sellest ka juttu.

 

memory

7) Uues aknas vali parameeter A new virtual hard disk ja kliki NEXT. See virtuaalne kõvaketas tuleb meil alati luua (iga virtuaalse masina jaoks), sest sinna tuleb installeerida 'guest' opsüsteem ja kui vaja siis ka igasugused muud programmid ning utiliidid - pilt.

8) Järgmises aknas sisesta loodavale virtuaalsele kõvakettale sobiv nimi või muuda tema suurust ja klõpsa Next. Kuna tegemist on Vista'ga, siis määra ketta suuruseks vähemalt 20 GB'i.
Vaikimisi pannakse see uus kõvaketta fail (.vhd) sinnasamasse kausta, kus asub ka virtuaalmasina fail:

sisesta nimi

9) Viimases Completing the New Virtual Machine Wizard aknas klõpsa Finish ja Sa oledki loonud esimese virtuaalmasina, kuigi jah, veel ilma mingi operatsioonisüsteemita.

< Ülesse

 

Külalisoperatsioonisüsteemi (guest) installeerimine virtuaalmasinasse:

Eelnevalt olime me oma host operatsioonisüsteemi (antud juhul siis Windows XP Pro) loonud oma esimese virtuaalmasina ja nüüd installeerime sinna guest operatsioonisüsteemi ning valime selleks Windows Vista Ultimate.
1) Käivita Microsoft Virtual PC 2007 programm ja avatakse Virtual PC Console aken, milles on näha meie poolt eelnevalt loodud virtuaalmasin (nimega VistaMasin). Kui Sa olid varem loonud rohkem virtuaalmasinaid, siis on neid seal loetelus ka mitu tükki. (Sel juhul märgista vajalik virtuaalmasin ja tegutse.)
Klõpsa nupule Start.

virtuaalmasin

2) Nüüd tuleb natuke oodata kuni lõpeb BIOS'i, mälu, riistvara, võrgu jms inspekteerimine. Kui virtuaalmasina musta aknasse ilmub järmine kiri:

reboot teade

Siis tee ühte järgmistest:

 

Märkus: Kui Sa olid selle installeerimisplaadi pannud juba varem CD/DVD-ROM sahtlisse, siis tuleb Sul ta käivitada sellesama CD menüü kaudu.
Et oma loodud virtuaalmasinasse mingit guest opsüsteemi installeerida, peab meil olema vähemalt üks virtuaalne kõvaketas iga virtuaalmasina jaoks; antud näites tegime me ta juba virtuaalmasin loomise käigus, aga neid võib ka hiljem eraldi luua.
Juhul, kui enne installeerimise tegelikku algust ilmub järmine "loosung":

not memory

Siis näitab see seda, et me olime oma virtuaalmasina loomisel guest operatsioonisüteemile määranud mälu valesti, antud aken teatab, et virtuaalmasin ei suuda startida, sest host süsteemis ei jätku piisavalt füüsilist mälu. Sel juhul klõpsa OK ja mine tagasi sinna Virtual PC Console aknasse ning klõpsa seal nupule Settings. Avatakse uus virtuaalmasina konfiguratsiooniaken, klõpsa seal vasemas paanis parameetrile Memory ja reguleeri paremal pool mälu suurust kas siis liuguri abil või sisesta vajalik suurus ülemisse kasti:

reguleeri memory

3) Seejärel, kui kõik õnnestub, algab failide laadimine ja ilmub aken kirjaga "Windows is loading files...", oota ja seejärel algabki tegelik installeerimisprotsess. Windows Vista (nagu ka kõikide teiste opsüsteemide) installeerimine toimub täpselt samamoodi nagu seda tehakse ka nende tavalise installi puhul; sisestada tuleb ka CD Key jne...

Windows Vista puhtast (Clean) installeerimisest saad ülevaate siit!

4) Antud näites me tegime alguses oma Windows XP Pro süsteemi ühe (esimese) virtuaalse kompuutri ja seejärel installeerisime sellesse virtuaalmasinasse Windows Vista kui guest operatsioonisüsteemi. Installeerimise lõppedes ilmub meile umbes järgmine ekraanipilt ja antud juhul on see Windows Vista opsüsteemi eraldi aken, mis asub Windows XP töölaua kohal - Vista akna muutsin paremaks ülevaateks väiksemaks, aga seda Vista akna suurust võib muuta - teda võib muuta kas või ekraanisuuruseks - pilt.

< Ülesse

 

Mõned vajalikud märkused ja nõuanded:

Tee oma virtuaalmasin turvaliseks:

Vaatamata sellele, et Sa kasutad virtuaalset keskkonda, võib iga virtuaalmasin ohustada Sinu host operatsioonisüsteemi (viirused jms), eriti siis kui virtuaalmasin on ühendatud võrku. Et ohtusid vältida, tee:

 

Lülita sisse Undo Disks vahend:

Tema kasutamine on virtuaalmasinate puhul üks väga vajalik ja hea vahend. Kui Sa tõõtad virtuaalmasinas guest opsüsteemiga ja sinna installeeritud programmidega, surfad Internetis, kasutad lokaalset võrku, testid midagi, siis saad Sa oma töö lõpetamisel need tehtud tegevused/muudatused kas salvestada või siis mingite vigade korral kõik antud sessioonis tehtud toimingud tühistada. See vahend lubab meil oma virtuaalmasinas ka turvalisemat Internetis surfamist, kui oleme oma surfamise lõpetanud ja hakkame enda virtuaalmasinat sulgema, siis ärme salvestame oma tegevusi ja kogu lugu.

See Undo Disks vahend on vaikimisi välja lülitatud, aga me saame ta aktiveerida järgmisel teel:

 

Selle undo disks instrumendi hea külg ilmneb siis kui Sa sulged enda virtuaalmasina:

Vali parameeter

Siit Close dialoogiaknast võid Sa valida virtuaalmasina sulgemise mitu erinevat moodust; kui Sa valid sealt parameetri Turn off and delete changes, siis tühistatakse antud sessiooni kõik muudatused ja virtuaalkompuuter viiakse täpselt samasse seisundisse nagu ta oli enne viimast käivitamist.

 

Kuidas rakendada 'Ctr+Alt+Del'-i Virtuaalmasinas?

Vali VirtualPC akna Action menüüst käsk Ctrl+Alt+Del (st Action > Ctrl+Alt+Del), alternatiivina hoia all parempoolset Shift klahvi ja vajuta DELETE.

 

Kuidas liikuda host operatsioonisüsteemi ja virtuaalmasina vahel (st nende vahel ümber lülituda):

Virtuaalmasina ekraanireźiimi muutmine:

 

Virtuaalmasinasse või siis vastupidi virtuaalmasinast failide või kaustade kopeerimine:

Ava Virtual PC Console. Vali vajalik virtuaalmasin ja klõpsa Start ning tee ühte järgmistest:

 

Märkus:

 

Virtual Machine Additions:

Need tuleks kindlasti hiljem, pärast virtuaalmasina ülesseadmist, guest operatsioonisüsteemi juurde installeerida, sest tänu temale saab kasutada Shared Folders, drag-and-drop kopeerimise, mälupuhvri kaudu kopeerimise, hiire kasutamise jm vahendeid.
Et teda installeerida, tee:

1) Ava Virtual PC Console;
2) Virtuaalmasinate loetelus tee vajalikul virtuaalmasinal 2 x klõps;
3) Vali Action menüüst käsk Install or Update Virtual Machine Additions. Kui Sa ei saa oma hiirt viia Action menüüse, siis vajuta host klahvi (tühiklahvist paremal asuv ALT klahv), et vabastada oma hiirt virtuaalmasina aknast.
4) Järgi nõustaja juhiseid ja kui valmis, siis tee oma virtuaalmasina restart.

Ühiskasutatavad kaustad (Shared Folders) virtuaalmasinates:

Sa võid oma virtuaalmasinasse seada ülesse ühe või mitu ühiskasutatavat kausta, et tema abil jagada siis faile ja kaustasid virtuaalmasina ja host süsteemi vahel. Näiteks, kui Sa laed oma host süsteemis Internetist alla mingi faili, siis võid Sa host süsteemis selle kausta, kus asub see allalaetud fail, konfigureerida nii et ta oleks ühiskasutav kaust ja seejärel saab antud failile virtuaalmasinast ligi.

Sa saad shared folders vahendi abil ligi ka oma USB seadmetele.

Märkus: Enne, kui Sa võid selle Shared folders vahendi sisse lülitada, tuleb Sul installeerida Virtual Machine Additions instrument.

Võrgukettaid ei saa teha ühiskasutatavateks.

Et seada shared folder'it ülesse, tee:

1) Vaata, et Sul oleks installeeritud Virtual Machine Additions vahend;
2) Kui Sa sead ühiskausta ülesse, siis Sa ei saa talle määrata kettatähist, mis on juba guest operatsioonisüsteemis kasutusel (määra kettale selline täht, mis ei ole veel kasutusel);
3) Ava Virtual PC Console;
4) Vali loetelust vajalik virtuaalmasin ja klõpsa nupule Start;
5)
Virtual PC Console aknas märgista see virtuaalmasin, millesse Sa soovid luua ühiskausta ja klõpsa nupule Settings;
6) Klõpsa vasemas paanis Shared Folders ja seejärel pane parempoolses paanis linnuke Share Folders ruutu.
7) Vali kaust või ketas, mida Sa soovid jagada. Et valida erinevat kettatähist, selleks klõpsa Drive kasti kõrval asuvale noolekesele ja vali mingi muu kettatähis;
8) Pane linnuke ruutu Share every time.

< Ülesse

 

Võrgutöö ja Internetiühendus virtuaalkompuutris:

Virtuaalmasina seadistuste konfigureerimise aknas on selline parameeter nagu Networking, mille abil me saame määrata mingile virtuaalmasinale vastava võrguadapteri. Vaikimisi on valitud üksainus adapter ja see on lülitatud Sinu füüsilise kompuutri võrguadapteri külge (võrgukaardi või modemi külge). Kui Sa tahad, et Sinu virtuaalmasin saaks kasutada füüsilise võrgu ressursse (juhul kui see võrk on kodus loodud), sealhulgas ka intranet ja Internetiühendus, siis tuleb Sul konfigureerida oma virtuaalmasina võrguseadistusi. Tee seda järgmiselt:

1) Ava Virtual PC Console;
2) Vali loetelust see virtuaalmasin, mille võrguseadistusi Sa tahad konfigureerida ja klõpsa Settings;
3) Vasemas paanis klõpsa Networking:

vali adapter

4) Parempoolse aknas konfigureeri parameetreid, mida Sa soovid kehtestada võrguadapteri jaoks:

 

5) Vali vastavad seadistused ja klõpsa OK.

Märkus: Kui Sa kuulud ühiskasutatavasse võrku, siis kasutab virtuaalmasin sellist Internetiühendust, mis on ülesse seatud host operatsioonisüsteemis, sõltumata sellest et kas host on Internetti ühendatud modemi või siis lokaalse võrgu (LAN) kaudu.

Virtuaalmasina kaudu saab Internetis turvaliselt surfata ja faile alla laadida ning neid ka kohe katsetada sel juhul kui Sa kasutad pärast seansi lõppu ja virtuaalmasina sulgemisel seda eelpoolnimetatud Undo Disks vahendit. Kuid sellele vaatamata peaksid ka sinna guest operatsioonisüsteemi installeerima vajalikud kaitsevahendid (Tulemüür, antiviirus- ja pahavaratõrje programmid + alla laadima kõik värskendused). Ka ole sel juhul ettevaatlik selle shared folders vahendi kasutamisega.

< Ülesse

 

< Tagasi Vista instaleerimisse

 

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik