Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Vista optimeerimine - tema täpne seadistamine, kiiruse tõstmine ja jõudluse suurendamine, II. osa

Lülita välja üleliigsed automaatselt startivad programmid (Startup programs).

Korrasta oma kõvaketas—defragmenteeri ta ja kasuta Auto Defrag vahendit.

Väldi kahtlasi seadistusi ja üleliigset tuunimist ning optimeerimist.

User Account Control (UAC) dialoogiakende väljahüppamise täielik või siis osaline keelamine.

Kui Sa ei taha Vista Aero't täielikult välja lülitada, siis võiksid keelata mõned visuaalsed efektid.

Lülitame System Restore funktsiooni ainult äärmisel juhul välja või vähendame siis tema poolt hõivatava kettaruumi mahtu.

Lülitame välja Hibernation režiimi.

Lülitame välja mittevajalikud teenused (services).

Optimeerime oma kõvaketast.

Lülitame välja jõudluse monitooringu.

Kuidas lülitada välja Windows Vista Aero kasutajaliidest (kuva).

 

 

4) Lülita välja üleliigsed automaatselt startivad programmid (Startup programs):

Kui Sa käivitad oma kompuutri, siis koos Windowsi startimisega käivitatakse automaatselt ka osa programme. Seega, kõiki programme, mis on konfigureeritud nii et nad stardivad automaatselt siis kui Sa logid end kompuutrisse, nimetatakse startup programmideks.


Sa vaata need startup programmid üle ja lülita mittevajalikud välja, sest see on üheks põhjuseks, miks Sinu Windows nii aeglaselt käivitub.
Kindlasti on seal üleliigseid, sest paljud programmid, mille Sa oled installinud, soovivad kindlasti ka automaatselt startida, kuigi selleks ei ole mingit vajadust. Näiteks Apple Quicktime paneb oma ikoonikese tegumirea parempoolsesse ossa, kella lähedale (nn 'system tray' oblastisse). Adobe Acrobat stardib automaatselt, et ta saaks võimalikult kiiresti avada neid PDF faile, aga kas Sa loed neid väga tihti..., või näiteks soovivad kõik suhtlus -ja helistamisprogrammid (nt Skype) ennast automaatselt käivitada ning istutavad enda ikoonid ekraani allaäärde jne, jne. Osa programme konfigureeritakse juba nende installeerimise käigus nii et nad stardivad automaatselt koos Windowsi startimisega. Mõned "viisakad" programmid küsivad installeerimise käigus selleks ka luba, aga osa neist sätivad end salaja startup kausta programmide loetellu ja kui Sa järgmine kord käivitad oma Windowsi, siis näed tegumirea parempoolses osas, kella lähedal, antud programmi ikoonikest. Tavaliselt saab taoliste programmide eneste sätete kaudu nende automaatse startimise tühistada (või lubada), aga seda võib ka muul lihtsamal viisil teha.


Automaatselt peavad aga käivituma näiteks sellised programmid nagu tulemüür, Windowsi enda antiviirus (Windows Defender) või siis Sinu poolt installitud antiviirus; Windowsi enda teatud süsteemiprogrammid ja lõpuks Sinu enese poolt lubatud ning määratud programmid (või failid või kaustad).


Startup programmid asuvad peale selle 'Start -> All Programs -> Startup' kausta veel järgmistes kohtades:

Iga startup programm kulutab mälu ja ressursse ning aeglustab ka Windowsi enda täielikku käivitumist, kusjuures kõik nad ei asu kaugeltki ainult selles Startup kaustas vaid programmide automaatseks käivitamiseks on palju võimalusi ning toon siin mõned neist ka ära:

a) Run võti (Windowsi registri võti - Registry Editor aknas): HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - siin asuvad kõikide kasutajate startup programmid.

b) Run võti (Windowsi registri võti - Registry Editor aknas): HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - siia pandud programmid käivitatakse automaatselt koos Windowsi stardiga siis kui süsteemi logib sisse käesolev kasutaja, st siin asuvad iga kasutajakonto omaenda 'startup' programmid.

Märkus: Siin võidakse kasutada ka sarnast HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run alamvõtit.

c) RunServices and RunServicesOnce võtmed: Neid võtmeid tarvitatakse üsna harva ja neid kasutatakse teenuste automaatseks käivitamiseks. Neid võtmeid võib määrata nii spetsiifilise kasutaja kui ka terve süsteemi jaoks.

d) Winlogon võti: Winlogon võti kontrollib tegevusi siis kui Sa logid end Windowsisse sisse, aga Sa võid siia ka omaenda ülessandeid lisada - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit ja HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell alamvõtmed käivitavad automaatselt vajalikud programmid..

e) Task Scheduler apletis määratud startup programmid (Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> Task Scheduler): Ka siia pannakse automaatselt käivitatavad programmid / ülessanded. Administraatori õigustega kasutaja võib siia ka ise lisada oma uusi ülessandeid, näiteks programme, mis tuleb teatud ajal automaatselt käivitada.

f) Group Policy Editor: See konsool (tipi Run dialoogiaknasse gpedit.msc käsk ja vajuta ENTER) sisaldab kahte poliitikat, mida kutsutakse Run these programs at user logon. Need sisaldavad automaatselt käivitatavate programmide loetelu, mis käivitatakse siis kui kasutaja end süsteemi sisse logib. Sinna võib kasutaja ka ise uusi automaatselt startivaid programme lisada.

g) Policies\Explorer\Run registrivõtmed (Registry Editor aknas): Juhul kui eelmises punktis äratoodud Group Policy aknas määrati ära mingid startup programmid, siis luuakse Windows registrisse ka vastavad väärtused ja need pannakse ühe järgnevatest võtme alla: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run või siis HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run.

h) Logon skriptid: Need käivitatakse automaatselt koos süsteemi stardiga ja nad võivad käivitada ka teisi programme. Nad määratakse ära Group Policy all ja täpsemalt Computer Configuration\Windows Settings\Scripts (Startup/Shutdown) ning ka User Configuration\Windows Settings\Scripts (Logon/Logoff) haru all.


i) System Configuration Utility (Süsteemi Konfiguratsiooni Utiliit): Windows XP kasutajad juba tunnevad seda System Coniguration Utility (Msconfig.exe) vahendit, mis lubab Sul näha suuremat osa automaatselt käivitatavaid programme (startup programme) ja neid soovi korral seal ka välja lülitada. Vajuta Windows + R klahve, tipi Run aknasse käsk msconfig.exe ja vajuta ENTER, seejärel ava vaheleht/sakk Startup ning tegutse...

j) Windows Defender: Ka selle antiviiruse programmiakna kaudu saab vaadata ja lülitada neid 'startup' programme välja.

 

Kasutame Windows Defender'it:

Et neid startup programme konfigureerida või välja lülitada, tee järgmist:

1. Klõpsa Start ja siis Control Panel.

2. Programs all klõpsa Change startup programs - pilt.

3. Ilmub Windows Defender ja kuvab ka ka kohe Software Explorer'i. Sa võid vajaduse korral seda akent suurendada. Tegelikult näed Sa ainult neid startup programme, mis jooksevad Sinu enda kasutajakonto all, et näha ka teiste kasutajakontode startup programme, klõpsa Show for all users.
See loetelu ilmub Windows Defender'i vasemasse paani Software Explorer'i alla. Sa võid selle loetelu elemente grupeerida ka käivitamise tüübi järgi. Et seda teha, selleks tee loetelu suvalises kohas paremklõps ja vali Startup Type.
Alloleval pildil ongi loetelu kuvatud Startup Type järgi ja sealt on näha, et ainult üks startup element asub kasutajaprofiili Startup kaustas ja veel kaks asuvad All Users Startup kaustas, kaks on Current User (HKCU) registri võtmed ja kaheksa võtit asuvad registri Local Machine (HKLM) sektsioonis. Parempoolses paanis kuvatakse startup programmide täpsemad asukohad:

startup programmid

4. Lehitse see loetelu seal läbi ja tee igal programmil, mida Sa tahad välja lülitada, hiireklõps ja seejärel klõpsa Disable või Remove.

Veendu, et Sa ei lülitaks välja selliseid startup programme nagu:

 

NB! Kui Sa ei tea, et millised startup programmid on Sulle tegelikult vajalikud, siis kontrolli neid nii: Märgista vastav startup element ja klõpsa allasuvale Disable nupule. Seejärel tee kompuutri restart ja kui süsteem töötab korralikult, siis võid Sa kasutada antud startup programmi jaoks nuppu Remove (Windows Defender'is), et koristada ta Startup programmide loetelust ära. (Programm ise jääb muidugi alles, me lülitame ta ainult automaatselt käivituvate programmide loetelust välja.)

Kui Sa valid sealt üleval Category ripploetelust parameetri Currently Running Programs, siis saad lülitada välja antud momendil töötavaid programme.

Kui Sul ei õnnestu selles Windows Defender'is mingit mittevajalikku startup programmi välja lülitada, siis tee seda msconfig.exe utiliidi kaudu: vajuta Start > All Programs > Accessories > Run ja tipi msconfig ning vajuta ENTER. System Configuration aknas ava vahekaart (sakk, tab, lipik) Startup; seal saad startup programme ainult välja lülitada (Disable); korista nende sartup programmide eest, mida Sa tahad välja lülitada, linnukesed ära ja vajuta OK.


NB! Sellest Windows Defender'ist saad ülevaate siit!

Ja Software Explorer'ist, mis on Windows Defender'i üks komponent, saad ülevaate siit!


Kasutame System Configuration utiliiti:

Startup programmid


Käivitatud programmide ja protsesside juhtimine Windows Task Manager'i abil:

Windows Task Manager'i võid Sa kasutada oma süsteemi jõudluse jälgimiseks ja ka selleks, et näha millised protsessid ja programmid momendil jooksevad, et neid siis vajaduse korral peatada, juhul kui nende normaalne sulgemise meetod ei aita.
Windows Task Manager'i saab kõige kiiremini avada kui vajutame Ctrl+Shift+Escape või Ctrl+Alt+Delete klahve (Ctrl+Alt+Delete klahvide kasutamisel pead Sa ilmuvas ekraanis enne veel klõpsama nupule Start Task Manager).
Võid teha ka oma tegumireal paremklõpsu ja valida käsu Task Manager.
Alloleval pildil on korraga avatud kaks Windows Task Manager'i akent, kus ühel neist on lahti Applications (Programmid) sakk ja teisel on avatud Processes sakk:

Task Manager

Applications lehel tuuakse ära kõik antud momendil käivitatud programmid ((nende ikoonid asuvad ka all tegumireal (taskbar'il)). Sellel lehel on ka Status veerg, kus näidatakse ära, et kas programm töötab (Running) või ta on mingil põhjusel lakanud töötamast, sel juhul ilmub sinna veergu kiri Not Responding. Kui programm ei tööta või kui teda on normaalsel teel võimatu sulgeda, siis saad ta siitkaudu sulgeda, märgista see allumatu programm ja klõpsa nupule End Task. (Näiteks, kui Sa töötad mingi programmiga ja ta "hangub", jääb "rippuma" mingil põhjusel ning Sa ei saa teda kuidagi sulgeda, siis ava Task Manager, siis sakk/vahekaart Applicatons, märgista rippumajäänud programm ning klõpsa nupule End Task. Sel juhul ei pea Sa tegema kohe kompuutri restarti ja võid proovida pärast antud programmi sulgemist ta uuesti käivitada.)

Applications sakk esitab ainult osa käivitatud programme ja protsesse, et näha kõiki antud momendil käivitatud programme ja protsesse, ava selleks Processes vahekaart.

Et leida milline protsess on mingi kindla programmiga seotud, tee sellel programmil (sakil Applications) paremklõps ja vali käsk Go To Process.


Soovitused:

a) RunScanner - see on vabavaraline (tasuta) hea Windowsi süsteemiutiliit, mis tuvastab Sinu süsteemi kõik käivitatud programmid, automaatselt startivad programmid ja nende asukohad (neid saab siit ka välja lülitada), draiverid, teenused (teenistused) jne... - lae ta alla sealt.

b) Autoruns - ka väga hea tasuta automaatselt käivitatavate programmide jms tuvastaja, lae alla sealt.

c) Üks väga hea "Task Manager" asendaja on tasuta Process Explorer programm, lae ta alla sealt

Ülesse

 

5) Korrasta oma kõvaketas—defragmenteeri ta ja kasuta Auto Defrag vahendit:

Nii Windows Vista kui ka Windows'i varasemad versioonid omavad sellist vahendit nagu Disk Defragmenter (Ketta Defragmenteerija—kõvaketta korrastaja, eraldi failifragmentide kokkuliitja...). Kui Sinu kompuuter muutub mõne aja mõõdudes aeglasemaks kui ta seda tavaliselt on, siis on üheks mooduseks tema kiiruse tõstmiseks sellesama Disk Defragmenter'i kasutamine.
Kui Sinu kompuuter salvestab andmeid, siis ta ei pane neid ühte -ja samasse kohta. Vaatamata sellele, kas andmed on operatsioonisüsteemi enda või Sinu poolt juba varem installeeritud programmide või programmide, mida Sa just momendil installeerid või Sinu poolt salvestatavate failide omad, paneb operatsioonisüsteem Sinu kõvakettal osa failijuppe ühte kohta ja teise osa failijuppe aga teise kohta. Kui me oleme oma kompuutrit juba pikemat aega kasutanud, installeerinud sinna palju programme ja teinud muud pidevat tööd, siis tekib meie kõvakettale neid tükeldatud failijuppe (fragmente) väga palju ja nad asuvad kõvaketta erinevates oblastites. See aga muudab arvuti töö aeglasemaks, sest kasutatavate failide ülesleidmine ja rakendamine võtab palju rohkem aega.
Disk Defragmenter on programm, mis aitab organiseerida faile palju efektiivsemalt, ta aitab "laialipillutud" failijupid (fragmendid) kokku koguda, neid liita ja korrastada kõvaketta kasutatavat ja mittekasutatavat ruumi—seda nimetataksegi defragmenteerimiseks. Selle kõige tulemusel saadakse vajalikele andmetele palju kiiremini ligi ja Sinu kompuuter muutub kiiremaks...

Windows'i Disk Defragmenter programm on piisavalt hea ja efektiivne, aga kuni Windows Vista'ni oli tema suurimaks puuduseks see et teda ei saadud seada nii et ta automaatselt käivituks ja korrastaks meie kõvaketast. (Seda sai Windows'i Scheduled Tasks vahendi kaudu küll teha, aga see oli tülikas ja sel juhul pidi kasutaja seda utiliiti ka oskama kasutada.) Kuid Windows Vista pakub nüüd välja täiustatud Disk Defragmenter versiooni, milles on kaks tähtsat uuendust: 1) Programmil on nüüd lihtsam kasutajaliides (kuva), mis lubab kasutajal jälgida defragmeerimise protsessi ka graafilisel teel, 2) Seda programmi saab seada ka nii et ta käivituks ja teostaks kõvaketta korrastamist automaatselt. Vaikimisi on selle programmi käivitamine seatud nii et ta stardib ja alustab kõvaketta korrastamist igal pühapäeval kell 04:00 ja seda seepärast, et antud tegevus võtab piisavalt palju aega ning sel ajal ei tohiks kasutaja oma arvutiga töötada, sest see takistab ning segab normaalset defragmeerimise protsessi.
Kuid seda Disk Defragmenter'i automaatset stardiaega võime ka ise muuta või siis selle automaatse käivitamise üleüldse välja lülitada ja seejärel ise regulaarselt antud programmi kasutada (vähemalt korra nädalas või kuus).
Et seda automaatrežiimi välja lülitada ja käivitada ise käsitsi see Disk Defragmenter vahend tuleb meil koristada linnuke Run as a schedule (recommended) eesolevast kontrollruudust.

Käivitame selle programmi ja valime siis tema automaatse kävitamise aja nii:

Märkus: Neile, kes on endile alla laadinud ja installeerinud Windows Vista Service Pack 1 (SP1), on ilmunud ka üks lisavõimalus. Nüüd saab Disk Defragmenter'i abil defragmenteerida ka eraldi kettaid/jaotusi, st Disk Defragmeter aknasse lisati selleks juurde üks vajalik nupp (Select volumes).


NB! Põhjalikuma koos piltidega ülevaate 'Disk Defragmenter' utiliidist ja lingi ühest heast tasuta defragmenteerijast saad siit!

Ülesse

 

6) Väldi kahtlasi seadistusi ja üleliigset tuunimist ning optimeerimist:

Ära Sa oma kompuutri peene seadistamise ja tema jõudluse tõstmisega (optimeerimisega) üle pinguta ja seda just Internetis pakutavate "nõuannetega" seoses. Paljud nendest nõuannetest kordavad antud peatükis toodud informatsiooni ja paljud neist käivad ainult Windows'i varasemate versioonide kohta. Osa neist täpse seadistamise nõuannetest sisaldavad valesid väärtusi/suurusi ja kasu asemel toovad nad ainult kahju.

 

Page File kohta käiv valeinfo:

Üks enamlevinum valearvamus on seotud pagefile'ga (saalefailiga, swap failiga), mis aitab luua virtuaalmälu, et tõsta kompuutri jõudlust (temast oli juba eespool juttu). Tema kohta on laialt levinud järgmised valearvamused:

 

Prefetch funktsioon ja kaust:

Et suurendada käivitatavate programmide kiirust, monitoorib Windows pidevalt faile, mida kasutatakse kompuutri startimisel ja mida Sa kasutad programmide käivitamisel. Seejärel loob ta indeksi ( %SystemRoot%\Prefetch kaustas), mis sisaldab sagedasti kasutatavate programmide segmentide loetelu ja nende laadimise järjekorda. Sellega suurendatakse süsteemi jõudlust.
Ka selle kohta ringleb vale eelarvamus, mis soovitab kasutajatel see Prefetch kaust tühjendada ja antud Prefetch funktsioon välja lülitada. Mõned saidid pakuvad selleks isegi vastavaid utiliite... Jälle vale arvamus.
Prefetch kausta tühjendamine ja tema funktsiooni väljalülitamine hoopis vähendavad süsteemi jõudlust.


Teenused (services):

Lülita mõningad teenused ainult siis täielikult välja kui tead täpselt, et neid Sinu süsteem ei vaja; harva kasutatavad teenused pane käsireźiimile (Manual mode).
Vähekogenud kasutaja ei tohiks välja lülitada System Restore't ja Automatic Updates'i. Pealegi ei tõsta System Restore väljalülitamine Sinu masina kiirust/jõudlust vaid Sa võid tema elimineerimisega hoida ainult kokku oma kõvaketta ruumi, aga tänapäeva suuremahuliste kõvaketaste puhul ei peaks sellist probleemi tekkima.

Märkus: Värskenduste (updates) allalaadimine ja install on väga vajalik asi ja kui Sa oled hajameelne, siis jäta nende automaatne allalaadimine (Automatic Updates) kehtima muidu võib nii juhtuda, et unustad nende regulaarse käsitsi allalaadimise (klik nupule Start -> All Programs -> Windows Update) nädalateks, aastateks ja aastakümneteks hoopiski ära. Kuigi värskenduste automaatne allalaadimise režiim õgib teatud määral süsteemi ressursse ja seepärast on mõtekas ta välja lülitada, aga tema annuleerimise korral peab kasutaja olema hoolikas ja ise käsitsi kontrollima uute värskenduste olemasolu. Lülitad ta küll välja, aga kui vahepeal jõuad otsad anda, siis jääbki süsteem ilma uusimate värskendusteta - korvamatu kahju...


Ära kasuta System Configuration utiliidi alltoodud seadistust:

Internetis "käivad jutud", et juhul kui Sul on mitmetuumaline protsessor ((Multiple Core CPU (Core Duo või Quad Core CPU)), näiteks Intel (R) Core (TM) 2 CPU'ga arvuti, mis on tänapäeval üsna tavaline asi, siis võid oma kompuutri käivitamisaega või siis restardi aega lühendada sellesama System Configuration utiliidi abil.
Selleks soovitatakse ekslikult teha järgmist:

 

Kuid ülaltoodud tegevus ei anna reaalselt mingit efekti, sest see seadistus on ette nähtud ainult selleks et testida kumbagit protsessorituuma mingi probleemi puhul. Windows Vista kasutab alglaadimisel (buutimisel) vaikimisi mõlemat tuuma.


Ära kasuta Internetis pakutavaid igasuguseid mälu optimeerimise programme:

Need tasuta kui ka tasulised nn Memory Optimizer programmid ei tee midagi head vaid vastupidi, nad hoopis vähendavad Sinu süsteemi kiirust!

Ülesse

 

7) User Account Control (UAC) dialoogiakende väljahüppamise täielik või siis osaline keelamine:

User Account Control (UAC)—see kasutajakontode kontrollimise mehhanism on loodud ikka meie kompuutri kaitsmiseks igasuguste viperuste vastu.
Windows Vista kasutab vaikimisi Admin Approval Mode't, et käivitada programmid kõikidele kasutajatele (sealhulgas ka administraatorid) nii nagu oleksid nad standardkasutajad (tavakasutajad).
Kuid need väljakargavad UAC dialoogiaknad võivad hakata kasutajatele närvidele käima ja nende tööd häirima ning seega võib nii mõnigi soovida sellist funktsiooni kas osaliselt või siis täielikult välja lülitada. Seda saab teha mitmel viisil ja loe sellest siit! (Keri seal aknas allapoole kuni alapealkirjani "User Account Control´i (UAC) täielik või osaline väljalülitamine ja tema seadistamine".)

Neile, kel on aga alati kiire ja nad ei viitsi seal asjasse süveneda, siis pakun siinsamas välja ühe mugavaima ning lihtsaima mooduse seda UAC'i osaliselt elimineerida:

Lae siitsamast alla üks pisike tasuta programmike, mida ei ole vaja isegi installeerida ja mille abil saad selle UAC'iga teha järgmisi asju:

Programm TweacUAC

Lae ta alla siit!

 

8) Kui Sa ei taha Vista Aero't täielikult välja lülitada, siis võiksid keelata mõned visuaalsed efektid:

Klõpsame nupule Start, siis Control Panel, siis link System and Maintenance ja seejärel klõpsame System. Akna vasemas paanis klõpsame Advanced system settings, seejärel avame lehe Advanced ja oblastis Performance klõpsame nupule Settings.

Avame lehe Visual Effects (Default Tab) ja aktiveerime raadionupu Custom ning koristame "linnukesed" järgmistest ruutudest:

 

NB! Või kui Sul on tõesti jõudlusega suuri probleeme, siis vali sealt ülevalt kohe raadionupp Adjust for best performance ja kogu lugu, sellega lülitad Sa välja ka Windows Aero...

Märkus: Selle Visual Effects lehe saab ruttu avada nii: Klõpsa Start ja tipime sõna systempropertiesperformance ning vajutame ENTER (Või tipime Run aknasse sõna systempropertiesperformance ja klõpsame OK).

Salvestame oma muudatused.

 

9) Lülitame System Restore funktsiooni ainult äärmisel juhul välja või vähendame siis tema poolt hõivatava kettaruumi mahtu:

System Restore funktsiooni väljalülitamine ei tõsta Sinu masina kiirust/jõudlust vaid Sa võid tema elimineerimisega hoida kokku ainult oma kõvaketta ruumi, aga tänapäeva suuremahuliste kõvaketaste puhul ei peaks sellist probleemi tekkima.
Reaalselt töötab System Restore ainult siis kui Sa installeerid värskendusi (Windows updates) või siis mingeid programme või kui ta käivitub ise automaatselt teatud ettenähtud kellaaegadel. Pealegi luuakse automaatne System Restore taastamispunkt ainult siis kui Sinu süsteem on tegevusetus olekus.

NB! Kuna System Restore on siiski ülivajalik vahend, siis lülita ta välja ainult sel juhul kui: 1) Sul on väga vähe vaba kettaruumi; 3) Sul on tehtud oma süsteemist reservkoopia (backup) kas siis DVD plaatidele või teisele kõvakettale või välisele usb kõvakettale või äärmisel juhul oma kõvaketta mingisse muusse partitsiooni.
Aga on ka muid teid System Restore seadistamiseks, System Restore'st ja tema kasutamisest saad lugeda siit!

Kuidas aga Windows Vista's reservkoopiaid teha, sellest loe siit!

Et System Restore't välja lülitada, selleks tee:

Ülesse

 

10) Lülitame välja Hibernation režiimi:

Hibernate reźiimi võib kasutada siis, kui me ei tööta oma kompuutris, aga me ei soovi teda ka täielikult välja lülitada, siis selle hibernation'i puhul hoitakse Sinu tööd ja käivitatud programmid alles ja kui Sa tuled sest hibernate reźiimist välja, siis võid kohe oma pooleliolevat tööd jätkata. Kuid kuna Windows Vista's on nüüd olemas täiustatud Sleep reźiim, millesse on kombineeritud Windows XP Standby ja Hibernate reźiimide parimad omadused, siis on mõtekas kasutada just seda Sleep reźiimi ja lülitada Hibernation välja.
PS! Sellest Windows Vista Sleep reźiimist (Sleep Mode) võid lugeda siit!

Seda hibernation'it võib välja lülitada mitmel moel, toon siin ära kaks viisi:

1) Mine Start > All Programs > Accessories > System Tools > Disk Cleanup; vali link Files from all users on this computer; UAC aknas klõpsa Continue; seejärel vali jaotus/ketas, kuhu Sinu Vista on installeeritud (tavaliselt C: ketas) ja klõpsa OK; nüüd alustab Disk Cleanup programm Sinu kõvaketta skaneerimist ja selle lõppedes esitatakse Sulle valikuvõimaluste loetelu, kust vali Hibernation File Cleaner (Juhul kui ta on Sul seal loetelus) ning klõpsa OK; kui ilmub küsimus/loosung: "Are you sure you want to permanently delete these files?", siis klõpsa Delete Files.
2) Kasutame CMD käsurida (Command Prompt): Mine Start > All Programs ja tee real Command Prompt paremklõps ning vali ilmuvast kontekstmenüüst käsk Run as administrator; kui ilmub User Account Control (UAC) dialoogiaken, siis klõpsa seal Continue; lõpuks tipi cmd akna käsureale käsk powercfg -H OFF ja vajuta klahvi ENTER.


NB! Command Prompt (CMD) aknas käskude sisestamisel jälgi tühiklahvide Pane tühiklahv õigesse kohta panemist, et nad oleksid tipitud sinna kus nad olema peavad - tühiklahvide (Spacebar) ärajätmine on üheks enamlevinud vigadest nende cmd käskude sisestamisel.

11) Lülitame välja mittevajalikud teenused (services):

Nende teenuste väljalülitamisega ole ettevaatlik, sest mõne vajaliku teenuse elimineerimine võib põhjustada süsteemi või programmide ebakorrektse töö ja kompuutri turvalisuse vähenemise. Tee seda siis kui on vaja tõsta kompuutri jõudlust ja loo enne ka System Restore taastamispunkt.

Märkus: Sa võid siitsamast alla laadida ka ühe Vista_Services_Registry_Files(Vaikimisi_Seadistused).zip faili, mis sisaldab kolme .bat faili, millede abil saad Sa taastada oma kõik teenused nende algseisundisse, st nii nagu nad olid Sul pärast Windows Vista vastava versiooni installeerimist. Lae see .zip fail alla, paki ta lahti ja seejärel vali see .bat fail, mis sobib Sinu Windows Vista versioonile (Näiteks kui Sul on Windows Vista Home Premium versioon, siis vali kaust Vista_Home_Premium, ava ta ning tee seal sees olevale defaultVistaHomePremium.bat faili 2x hiireklõps). Kui oled oma Vista teenused taastanud nende originaalseadistusse, siis võid neid teenusi jälle uuesti seadistama hakata...

Lae see Vista_Services_Registry_Files(Vaikimisi_Seadistused).zip fail alla siit!

Õnneks on paljud tavakasutajale mittevajalikud teenused juba välja lülitatud, aga neid esineb veelgi. Ka paharetid kasutavad teenusi selleks, et nende kaudu tungida Sinu kompuutrisse, et alustada siis oma räpast tööd...
Kõige parem oleks mittevajalikud teenused mitte välja lülitada (valides punkti Disable Service) vaid lülitada nad ajutiselt välja ning panna nad ootereźiimile (st valida punkt MANUAL), mis lubab teenuse käivitada siis, kui mingi programm või protsess teda vajab.

Et nendele teenustele ligi pääseda, selleks tee:

 

Välja võiks lülitada või siis kehtestada Manual reźiim järgmistele teenustele (aga otsuse teed ikkagi Sina!):

 

NB! Põhjalikuma ülevaate Windows Vista teenustest (services) saad siit!

Ülesse

 

12) Optimeerime oma kõvaketast:

(Serial-ATA (SATA) kõvaketta töö kiirendamine)

Kui Sinu süsteem on varustatud uuemat sorti serial-ATA (SATA) kõvakettaga (kaasaegsemates kompuutrites nii ongi), siis ava Device Manager ja kõige kiiremaks mooduseks seda teha on: Klõpsa Start, tipi device manager ja vajuta ENTER. Laienda Disk drives rida, tee oma SATA kõvakettal paremklõps ja vali käsk Properties. Ava leht (kaart, vahekaart, sakk, tab, lipik) Policies ja pane linnuke ruutu Enable write caching on the disk. Ja kui Sul olemas ka UPS seade, siis pane linnuke ka ruutu Enable Advanced Performance. (Sul võib ka seda UPS seadet mitte olla.) Sellega tõstad Sa tunduvalt oma kõvakettale ligipääsu kiirust, aga kui Sul ei ole UPS seadet, siis võib ootamatu voolukatkestuse tagajärjel osa andmeid kaduma minna, need mis olid parasjagu mällu saadetud ja mida ei oldud veel jõutud kõvakettale salvestada. Aga see ei ole just suur häda, sest kui tihti neid elektrikatkestusi ikka on ja kui see juhtubki, siis läheb kaduma ainult tühine hulk andmeid...

Luba laiendatud jõudlus

Märkus: IDE, SCSI ja ka mõnede Serial-ATA (SATA) ketaste puhul ei saa seda kasutada.
Juhul kui Sa ei tea, et mis tüüpi Sinu kõvaketas on, siis lihtsalt proovi siin ülaltoodud moodust ja kui ei õnnestu, siis ilmub järgmine kord sinna esimese ruudukese alla kiri: "This device does not allow its write cache setting to be modified".

Avame sealsamas Device Manager'i aknas ka haru IDE ATA/ATAPI controllers (või Storage controllers) ja teeme paremklõpsu Primary IDE Channel'il või siis ATA Channel'il ning valime käsu Properties. Avanevas aknas avame lipiku/vahekaardi Advanced Settings ja oblastis Device Properties paneme linnukese ruutu Enable DMA. Kordame sedasama tegevust ka teistele IDE ATA/ATAPI Controllers all asuvatele seadmetele. (Uuemate kompuutrite ja kõvaketaste olemasolul ei tarvitse neid Advanced Settings lehte ja DMA seadistusi seal enam olla, nt minul ei ole... )

Ülesse

 

13) Lülitame välja jõudluse monitooringu:

Nagu Windows 2000 ja Windows XP's, teostatakse ka Windows Vista's süsteemi jõudluse monitooringut ja seda tehakse korraga kompuutri mitmes oblastis. Informatsioon monitooringu kohta saabub mitmest teenusest ja kogu tegevus toimub taustreźiimil. Tavaliselt tavakasutaja ei vaata ega kontrolli neid monitooringu tulemusi ja seega, kes seda ei tee, võiks selle vahendi välja lülitada, sest tema tegevus õgib süsteemi ressursse ja seda mitte vähe.
Enne, aga kui ta välja lülitad, võiksid põigata järgmistesse dokumentidesse ja lugeda/vaadata sealt neid jõudluse kontrollimise instrumente ning ehk hakkad tulevikus seda monitooringut ikkagi jälgima (kasvõi aeg-ajalt); vajuta: 1) siia (loe sealt alapealkirja "Vista stabiilsuse täiustamine" alt) ja 2) siia!

Utiliidi Extensible Performance Counter List abil saame me need jõudluse jälgimise arvestid/loendurid välja lülitada, aga selleks tuleb meil see utiliit enne alla laadida ja siis ta installeerida. Lae ta alla siit ja siis installeeri see utiliit.

Kui valmis, siis mine kausta C:\Program Files\Resource kit\, otsi seal ülesse fail exctrlst.exe, tee tal paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Run as administrator.
Vali nüüd oblastist 'Extensible performance counters' esimene loendur ja korista akna allosas linnuke ruudust 'Performance Counters Enabled'. Korda seda tegevust ka kõikide ülejäänud loendurite jaoks - pilt.

Ülesse

 

14) Kuidas lülitada välja Windows Vista Aero kasutajaliidest (kuva):

Üldiselt, kui Sa installeerid oma mingit Vista versiooni, siis tuvastatakse juba installimise käigus, et kas Sinu kompuuter on üleüldse võimeline seda Aero't kasutama ja kui ei ole, siis ei lülitata teda ka sisse. Peale selle, kui Sa installeerid Windows Vista Home Basic versiooni, siis Sa ei saagi kasutada antud Windows Aero UI ("Glass") shelli.

Kuid, kui Sul on see Aero juba olemas ja ta ei meeldi Sulle või kui Sa soovid ta oma väheste ressursside kokkuhoiu eesmärgil välja lülitada, siis seda võib teha mitmel moel, toon kaks neist ära:

a) Üks meetod:

b) Teine meetod:

Teemasid saab aga kõige kiiremini vahetada nii: Tee oma töölaua tühjal kohal hiire paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Personalize, siis klõpsa lingile Theme ning vali rippmenüüst vajalik teema (nt Windows Classic või Windows Vista Basic või siis Windows Standard).

Märkus: Kui Sa hakkad kasutama Windows Vista't, siis tuleks muretseda kompuuter, milles on eraldi videokaart, mitte aga graafikakaart, mis on juba ette installeeritud/paigaldatud emaplaadile (pea süsteemiplaadile). See ei käi ainult Vista kohta...

PS! Sellest Vista Aero'st saad ülevaate siit

Ülesse

 

Mine Vista optimeerimise III. ossa >

 

< Tagasi

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik