Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Vista optimeerimine - tema täpne seadistamine, kiiruse tõstmine ja jõudluse suurendamine, III. osa

Süsteemi hindamine (System Rating/Windows Experience Index - WEI) ja riistvara uuendamine.


Süsteemi hindamine (System Rating/Windows Experience Index):

 

Windows Vista üheks uueks vahendiks on ka nn süsteemi hindamine, mida Vista kalkuleerib iga kompuutri jaoks, kuhu ta on installeeritud. Windows Experience Index (WEI) on seega Windows Vistasse (Ka Windows 7'sse sisseehitatud vahend, mis hindab kompuutri riistvara suhtelist jõudlust ja ta teeb seda ainult ühe korra ning selle mõõtmise tulemused jäävad muutumatuks. See tähendab seda et WEI on püsiv konstantne suurus ja tema baashinne muutub ainult sel juhul kui Sa uuendad oma kompuutri riistvara, näiteks kui Sa lisad juurde mälu või siis vahetad välja PC videokaardi. WEI'd jooksutatakse ainult lühikest aega ja üks kord ning ta ei mõõda Sinu kompuutri jõudlust reaalajas siis kui Sa kasutad oma kompuutrit mingite ülessannete täitmiseks ning kui Sa olid selleks käivitanud mingid programmid. Seega ei mõõda WEI Sinu süsteemi jõudlust reaalajas vaid ta testib Sinu arvuti riistvara võimekust (suutlikust) töötada Windows 7-ga ja ta teeb seda üksainus kord. Windows Experience Index mõõdab Sinu kompuutri riistvara- ja tarkvara konfiguratsiooni suhtelist võimekust ja väljastab need tulemused ühe numbri kujul, mida kutsutakse baasindeks (Base Score). Mida kõrgem see hinne on, seda parem on ka kompuuter ja seda suurem on tema riistvara suhteline jõudlus ehk suutlikus töötada Windows Vista-ga. Windows Vista's on WEI hindamise skaalaka 1 kuni 5.9, aga Windows 7's suurendati seda WEI hindamisskaalat ja ta on nüüd 1 kuni 7.9.

Märkus: Kuna WEI hindamisskaalat on Windows 7-s suurendatud, siis on WEI baashinne ühes -ja samas kompuutris, kuhu on installeeritud nii Vista kui ka Windows 7, erinevad ja Windows 7-s on see Base Score märksa madalama suurusega. Seega ei maksa erutuda kui Sinu WEI baashinne oli Vista puhul näiteks 5.8, aga kui Sa installeerid samasse masinasse Windows 7-e ja seejärel kuvatakse baasindeks hoopis 4.7, siis nii peabki see olema...


Windows Experience Index (WEI) on vajalik:

 

NB! Näited sellest WEI vajalikusest ja kompuuutri riistvara uundamise kohta on ära toodud antud lehe lõpuosas...

Kui Sa oled ise installeerinud endale Windows Vista, siis arvatavasti teavitatakse Sind installeerimise lõpupoole süsteemi jõudluse hindamisest ja kuvatakse sellekohane hindamise tulemusteaken. Kui Sinul seda ei tehta, siis võid Sa igal ajal näha oma süsteemi jõudluse hindamise ülevaadet ja antud hindamistulemuste akent saad avada mitmel moel:

hindamine

Miks Microsoft sellist hindamist kalkuleerib? Muidugi mitte selleks, et näha kas Sinu masin on võimeline Windows Vista't jooksutama, sest et sellist akent näha, pead Sa Vista ju eelnevalt installeerima. Selle asemel on süsteemi hindamine jõudluse kalkulatsiooni üheks osaks, mida genereerib Windows System Assessment Tool (WinSAT). See instrument analüüsib Sinu süsteemi nii et programmid, mis toetavad WinSAT'i (eriti mängusid) võiksid lubada sisse lülitada või siis välja lülitada mõningaid vahendeid, mis baseeruvad nende jõudlusele.


Käsk WINSAT:

Sa võid Windows Experience Index (WEI) alternatiivina kasutada käsurea utiliiti winsat.exe.
Selle Winsat'i süntaksi parameetrid lubavad Sul Windows Experience Index'i eraldi komponente uuesti testida või siis käivitada terve WEI kordustestimise. Et tema süntaksi võtmeid näha, tipi command prompt akna käsureale käsk winsat /?

Näiteks kui Sa kasutad winsat formal käsku, siis käivitatakse terve Windows Experience Index'i kordustestimine:

• Klõpsa Sart, tipi cmd, tee temal paremklõps ja vali käsk Run as administrator. Avatakse Administrator Command Prompt aken
• Tipi käsureale käsk winsat formal ja vajuta ENTER
• Oota natuke, CMD aknasse kuvatakse tulemused
• Ja kui lõpetatakse, siis salvestatakse see WEI ülevaade ka aadressile C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore
• Ava seal see DataStore kaust ja Sa leiad sealt failid, mille laienditeks on .WinSAT.xml, nad on XML failiformaadis ja kui Sa teed neil 2x klõpsu, siis avatakse nad Sinu vaikimisi brauseriaknas. Vali kõige hilisema kuupäevaga fail ja vaata teda oma brauseris. Loomulikult saad Sa teda vaadata ka Start > Control Panel > System and Maintenance > Performance Information and Tools kaudu avatavas aknas.


NB! Command Prompt (CMD) aknas käskude sisestamisel jälgi tühiklahvide Pane tühiklahv õigesse kohta panemist, et nad oleksid tipitud sinna kus nad olema peavad - tühiklahvide (Spacebar) ärajätmine on üheks enamlevinud vigadest nende cmd käskude sisestamisel.


Windows Experience Index (WEI) hindab kompuutri jõudlust kokkuvõttes baashinde (põhipunktisumma) alusel, mis on omakorda jagatud 5 alamkategooriaks (komponendiks) ja need on omakorda samuti ära hinnatud. Seega tuletatakse jõudluse kogusumma (baashinne) nende 5 komponendi hinnetest ja need kompuutri jõudluse hindamise komponendid on:

 

Vaata ülemist pilti ja seal ongi ära toodud iga komponendi (protsessor- 5,0, mälu- 5,5, graafika- 5,9, mängugraafiuka- 5,8 ja kõvaketas- 5,7) eraldi punktid/hinded ja nendest paremal on näidatud kompuutri jõudluse baashinne/üldhinne (5,0), mis on saadud kõige madalama hindega komponendist, antud juhul siis protsessori hindest (Processor: 5,0). Kusjuures üldsumma/üldhinde arvestamisel arvestatakse komponentide hinnetes olevaid täisarve ja peahindes olevad murdarvud näitavad baashindest kõrgemat jõudlust.
Kui Sa vaatad neid eraldi hinnatavaid komponente (nt protsessor, mälu, graafikakaart jne), siis näed Sa kohe, et mis asi Sul neist nõrgaks jääb—nendel on madalam hinne... Antud kompuutri puhul tundub esialgu, et protsessor võiks parem olla, aga siin on tegemist Intel (R) Core (TM) 2 CPU'ga ehk siis kahetuumalise protsessoriga ja see on juba hoopis teine laul...—võib rahul olla, seda enam, et see kompuuter on juba üle aasta tagasi ostetud—Sinul on kindlasti parem PC...:-)

WEI hindamise skaala ulatub 1 kuni 5,9 punktini. Mida kõrgem see hinne mingis spetsiifilises jõudluse valdkonnas on, seda paremat jõudlust me sealt saame. See hindamise skaala on vajalik selleks, et saaks hinnata nii riistvarakomponente eraldi kui ka kompuutrit terviklikult.

 

Baashinde (põhihinde) definitsioonid:

 

Baashinne/põhihinne: Programmid  & stsenaariumid: Laua -ja laptop kompuutrid:
 
1,0 Baasjõudlus. Programmid, IM, web, email, lihtsad mängud, nt nagu Solitaire ja õppemängud. Miinimum spetsfikatsioon, et jooksutada Windows Vista™ opsüsteemi.

Tüübid
:
algelisemad lauakompuutrid (PC) & läpakad. Väga väiksed läpakad.

Sellise tasemega kompuutritega saab kasutada Vista Home Basic Edition versiooni.
2,0 Natuke suurem jõudlus, sama mis tase 1. Üldjuhul ei toetata Aero kasutajaliidest (kuva).

Tüübid
:
madala ja keskmise tasemega lauakompuutrid ja läpakad.
Selliste kompuutritega saab küll Aero't kasutada, aga aeg-ajalt võib tekkida probleeme...
3,0 Aero graafika, Media Center koos def TV'ga, põhilised graafikamängud, baasjõudlus kui mängitakse tipptasemega graafikamänge. Miinimum spetsfikatsioon, et jooksutada Windows Vista Premium vahendeid, sealhulgas ka uut Aero kasutajaliidest.

Tüübid
:
keskmise tasemega lauakompuutrid ja läpakad + lauakompuutreid asendavad läpakad.
Sellise tasemega kompuutrid ilmusid müüki 2006. aasta teisest poolest. Need PC'd omavad miinimumnõudeid Windows Vista Home Premium kasutamiseks ja üldjuhul lülitatakse neis Vista Aero automaatselt sisse.
4,0
Kõrge jõudlus, high‑definition video, kõrge resolutsiooniga monitorid, mitu monitori. Väga hea jõudlusega lauakompuutrid.

Tüübid
:
lauakompuutreid asendavad läpakad ja väga kvaliteetsed lauakompuutrid (PC).

Sellised kompuutrid ilmusid müüki 2006.a. lõpust ja nad on kõrge jõudlusega. Temaga saab kasutada kõiki Vista vahendeid ja mängida ka suurt jõudlust nõudvaid ja kiireid mänge. Paljudel sellistel kompuutritel on kahetuumalised protsessorid (dual core CPUs).

5,0 Ülaltoodud pildil on kompuutri jõudluse üldhindeks pandud 5,0
baashinne

Väga kiired mängud koos ilusa graafikaga, 3D modelleerimine, tippmultimeedia ja kõrge jõudlusega programmid.

Parimad lauakompuutrid ja läpakad.

Alates kusagil 2008. aasta keskpaigast peaksid kõik uued kompuutrid hinnaga alates 8000.- saama baasindeks 5,0-5,9


Märkus: Tase 6,0 defineeritakse arvatavasti siis, kui müüki ilmuvad uuemad riistvarakomponendid ja veelgi võimsamad kompuutrid...

 

Windows Experience Index (WEI)—teda kutsutakse ka baasindeks—on alati kümnendsuurus (arv), mis on suurem kui null, st baashinne (punktisumma) on näiteks number nagu 4.1 või 3.6.
Kuna süsteemi summaarne jõudlus sõltub tema kõige madalaima komponendi jõudlusest, siis lõplik hinne (baashinne) tuletatakse sellest komponendist, mis omab kõige madalamat hinnet. Alltoodud näites on WEI baasindeks 5,0, mis on saadud protsessori hindest (Processor: 5,0 ):

CPU hinne

 

Kompuutri komponentide hindamise detailsem ülevaade:

1. Protsessorist (GPU)—Tema puhul hinnatakse kokkupakkimist ja lahtipakkimist, mida tehakse LZW algorütmi alusel; kokkupakkimist ja lahtipakkimist, mida tehakse Windows Vista algorütmi abil; krüptimise (krüpteerimise) ja dekrüptimise hindamine; video kodeerimine jne.

2. Mälu ((Memory (RAM))—Tema puhul hinnatakse andmete edastamise kiirust mällu sisse ja sealt välja, kiirust mõõdetakse megabait sekundis. Mida suurem see ülekande kiirus on, seda parem on mälu.
Kui mälu on vähe, siis väheneb tunduvalt kompuutri jõudlus. Mälumahu piirangud on:

 

Mälumaht: Kõrgeim võimalikest hinnetest:
Vähem kui 256 MB 1.0
Vähem kui 500 MB 2.0
512 MB või vähem 2.9
Vähem kui 704 MB 3.5
Vähem kui 960 MB 3.9
Vähem kui 1,5 GB 4,5


3. Graafika (Graphics) punkisumma—Tema punktisumma tuleneb sellest, et kuidas süsteem suudab jooksutada Aero't ja taasesitada Windows Media Videot. Kui süsteem ei toeta DirectX 9 (DX9) graafikat, siis saab ta hindeks 1.0 sõltumata tema draiveri tüübist.
Kui süsteem toetab DX9 graafikat, aga tal ei ole WDDM Driver'it, siis võib ta kõrgeimaks hindeks saada ainult 1.9.

4. Mängugraafika (Gaming graphics) hinne—tema puhul mõõdetakse videokaardis kaadreid sekundis.
Kui videokaart ei toeta D3D 9't, siis saab mängugraafika hindeks 1.0.
Kui graafikakaart toetab D3D 9't, DX9't ja omab WDDM Driver'it, siis saab ta punktisummaks vähemalt 2.0.
Kui graafikakaardi punktisumma on kõrgem kui 5.0 või siis sellega võrdne, aga videokaardi alamsüsteem ei toeta Pixel Shader 3.0'i, siis on videokaardi hinne limiteeritud kuni 4.9-ni.

5. Kõvaketta (Primary hard disk) punktisumma—tema puhul mõõdetakse andmete ülekandekiirust megabaitides sekundis. Kõik kaasaegsed kõvakettad saavad punktisummaks vähemalt 2.0.

 


Märkus: Tahad mõnele oma sõbrale tünga teha? Muidugi tahad!

Oletame, et Sul on migi vana romu, mis vaevalt Windows Vista't väja kannatab ja tema WEI üldtulemus on näiteks 1,5. Sa võid aga oma sõbra jaoks kuvada hoopis teise tulemuse, selleks tee:


Kui Sul on naljategemise tuju üle läinud ja Sa tahad enda süsteemi õiget WEI-d näha, siis kustuta see muudetud .WinSAT.xml fail lihtsalt ära ja loo uus WEI (Või kui Sa uut WEI-d ei lase genereerida, siis kuvatakse eelviimase WEI tulemus).
Muide selle tünga kõrval on siin ka üks väike uba juures, nimelt kehtestavad osad programmide tootjad oma progedele ka teatud installeerimise/käivitamise nõuded ja see programm võib uurida Sinu WEI-d ning kui see on liiga kesiste punktidega, siis antud proge ei käivitugi. Kui Sa esitad talle nüüd selle võlts WEI, siis võib ta õnge minna ja ka tööle hakata... (Aga kui hästi ta töötama hakkab, seda teab vaid tädi Maali).


 

Windows Experience Index (WEI) kasutamine:

1) Kasuta WEI abi oma uue kompuutri ostmisel, sest tänapäeval on uue kompuutri ostmine üsnagi keerukas asi. Enne ostmist mõtle, et mis asju Sa hakkad oma ostetava kompuutriga tegema: kas soovid ainult Internetis surfata ja meile vahetada või teha hoopis midagi keerukamat (filmid, kiired mängud, suurt jõudlust nõudvad programmid) või hakkad siis tegema midagi nende vahepealset.... Kui oled selle ära otsustanud, siis uuri siit ülevaltpoot neid tabeleid ja pilte ning vali vastavalt sellele ka ostetav kompuuter.

Märkus: Alates kusagil 2008. aasta keskpaigast peaksid kõik uued kompuutrid hinnaga alates 8000.- saama baasindeks 5,0-5,9

2) Kasuta selle WEI abi, kui Sa hakkad oma vana kompuutrit uue riistvaraga uuendama.
Vaata kõigepealt oma arvuti üldist punktisummat ja seejärel eraldi tema komponentide hindeid, siis saad teada, et milline (millised) komponendid vajavad väljavahetamist või siis täiendamist (nt mälu).
Sa võid ka pöörduda otse oma kompuutri tootja poole, et vaadata, mida on vaja uuendada ja kuidas seda teha saaks.
Oletame, et Sul ostetud Dell kompuuter ja et Sul ei õnnestunud mängida mingeid kiireid mänge või siis vaadata videot ning Sa avasid seepeale "Performance Information and Tools" akna, et vaadata sealt oma WEI punktisummat ning avastasid, et üldhinne on ainult 2.2. Vaata seejärel selle akna paremale allaossa ja Sa näed seal Sinu kompuutri tootjafirma logo järel linki "View ways to increase your score", tee sellel klõps ning Sa jõuad oma kompuutri tootjafirma kodulehele. Seal pakuatkse Sulle sellekohast abi (info + ostuvõimalused), aga Sa võid sealt vajalikud andmed ülesse kirjutada ja osta siis ise vajaminevad asjad:


3) Kui Sa ostad mingeid mänge või tarkvaraprogramme, siis on tavaliselt nende tagaküljel kirjas ka vastavad riistvara ja operatsioonisüsteemi nõuded nende kasutamiseks, siis võrdlegi neid oma kompuutri WEI punktidega. Sama kehtib ka Internetist allalaetavate asjade kohta. Enne kui ostad, uuri, et kas pakendil on vastav WEI info olemas, näide - pilt.


4) Kui Sa ei taha Internetiostudega jamada ja soovid ise uuendada oma kompuutri riistvara:


Füüsilise mälu (RAM) suurendamise näide:

 

Oletame, et Sul on järgmiste WEI näitajatega kompuuter:

memory ost

Esialgu Sulle kõlbas selliste näitajatega kompuuter ja kui vaadata nüüd ülevalpool seda "Baashinde (põhihinde) definitsioonid" tabelit, siis on sealt näha, et antud WEI baashindega (3.0) süsteem sobib enam-vähem Windows Vista Premium versiooni jooksutamiseks. Kuid Sa ostsid hiljuti endale mingi digitaalkaamera ja Sinu kompuutris töötavad nüüd üheaegselt mitu programmi korraga. Sa märkad, et järsku hakkas kompuuter väga aeglaselt jooksma ja Sulle tundub, et mälu jääb vist väheks. Seepeale lähed Sa sinna "Performance Information and Tools" aknasse, et kontrollida oma kompuutri jõudlust (WEI hindeid). Sealt aknast on nüüd selgelt näha, et Sinu kompuutri baashinne (3.0) on saadud Sinu kompuutris olevast füüsilise mälu hindest, kuna tema punktisumma on kõige madalam ((Memory (RAM): 2.9)). Seega tuleks Sul lisamälu juurde osta või asendada olemasolev mälu kiirema mäluga. Kui Sa klõpsad nüüd sealsamas aknas lingile "View and print details", siis avastad Sa, et Sinu kompuutris on "ainult" 512 MB mälu. Seejärel kontrolli, et kas Sinu kompuuter toetab füüsilise lisamälu paigaldamist (tavaliselt on see võimalus olemas) ja osta siis mälu juurde.

 

Graafikakaardi (videokaardi) näide:

graafikakaardi ost

Sul on nüüd hoopis teist tüüpi kompuuter ja Sinu kompuutri WEI baashinne on samuti 3.0, mis on saadud mängugraafika punktisummast, sest temal on kõige madalam hinne ((Gaming graphics: 3.0)).
Sa ostsid hiljuti endale uue mängu ja seda sai ka mängida, aga sellega vähenes tunduvalt Sinu kompuutri jõudlus. Seepeale lähed Sa sinna "Performance Information and Tools" aknasse, et kontrollida oma kompuutri jõudlust (WEI hindeid). Sealt aknast on näha, et Sinu kompuutri baashinne (3.0) on saadud Sinu kompuutris olevast videokaardi hindest, kuna tema punktisumma on kõige madalam ((Gaming graphics: 3.0)).
Seejärel ostad Sa uue graafikakaardi, mille komponendi alamhindeks on vähemalt 5.0 või sellest kõrgem ja paigaldad ta oma kompuutrisse vana videokaardi asemele. Kui Sa vaatad nüüd uuesti seda WEI baashinnet, siis näed seal seda, et baashinne on muutunud 5.1'ks ja see üldhinne on seekord saadud kõvaketta punktide järgi, sest tema hinne on nüüd kõige madalam:

uus kaart

 

NB! Kui Sa lisad mingi uue seadme (näiteks uue monitori või uue videokaardi või lisad mälu juurde jne) ja kui Sa lähed sinna Control Panel\System and Security\System aknasse, siis näed seal kirja, mis ütleb, et Sa pead oma Windows Experience Index (WEI)'id uuendama. Kui Sa hakkad nüüd oma WEI'id uuendama, siis võib juhtuda, et ilmub näiteks järgmine veateade: "The Windows Experience Index for your system could not be computed. Windows Experience Index could not measure video playback." ja Sa ei saagi seda teha. Selle põhjuseks võib olla see et Sa installeerisid vahepeal mingi koodekite paketi, näiteks K-Lite Codec Pack'i ja see ongi antud probleemi põhjuseks. Desinstalleeri (uninstalli) need kolmandate firmade koodekite paketid ja seejärel peaks asi õnnestuma; Sa võid hiljem oma koodekite paketi jälle tagasi installeerida juhul kui ta Sulle nii vajalik on. Kui see ei aita, siis vaata, et kas Sinu videokaardile on ikka tema uuemad ja õiged draiverid alla laetud ja installeeritud.
Lae alla kõik Windowsi värskendused (updates) ja kontolli seda et kas DirectX ikka töötab korralikult: Kliki Start -> Run (või vajuta Windows + R klahve), tipi Run dialoogiaknasse sõna dxdiag ja vajuta ENTER ning vaata, et kas esimesel vahelehel on ikka DirectX kõige uuem versioon (DirectX 11). Seejärel kliki nupule Next ja veendu, et järgmistel vahelehtedel ei oleks mingit veateadet. Veendu ka selles et Sinu süsteemi kuupäev ja kellaaeg oleksid õiged. Sa võid käivitada selles samas Run dialoogiaknas ka sellise käsu nagu sfc /scannow, et kontrollida kas mingid süteemifailid ei ole rikutud (kui Sa jooksutad mittelegaalset Windowsi, siis nullitakse selle käsuga ka kõik Sinu kräkid...).

Sa võid proovida ka järgmist teha:

- Siirda kõik failid, mis asuvad kaustas DataStore (C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore), uude tühja kausta ja vii see kaust kusagile mujale, näiteks töölauale.
- Käivita WEI test uuesti.
- Kui ka see ei aita, siis vii need failid sinna DataStore kausta tagasi.

Kui Sulle ilmus WEI testimise mingi muu veateade, siis võid uurida ka C:\Windows\Performance\WinSAT kaustas asuvat winsat.log faili sisu ja otsida sealt vea põhjustajat (sõnaga failure seotud).


PS! Kui Sul töötab kõik ilusti, sealhulgas ka video, aero jne ja kui Sa ei suuda WEI uuendamise vea põhjust avastada, siis las see vana WEI indeks jääbki ning jäta ta rahule, sest süsteem ju töötab ja kõik on ka korras.

Ülesse

 

Mine Vista optimeerimise IV. ossa >

< Tagasi

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik