Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Vista optimeerimine - tema täpne seadistamine, kiiruse tõstmine ja jõudluse suurendamine, V. osa

Reaalajas jõudluse (performance) jälgimine - Windows Task Manager, Windows Performance Diagnostic Console ja Resource Overview.

 

 

Reaalajas jõudluse (performance) jälgimine:

Windows Vista pakub välja kolme head instrumenti Sinu süsteemi jõudluse reaalajas jälgimiseks. Esimeseks neist on meile juba Windows'i varasematest versioonidest tuttav Windows Task Manager.
Windows Vista uueks vahendiks sel alal on Reliability and Performance Monitor'i Resource Overview komponent, mis näitab sarnast jõudluse graafilist aruannet, kuid tema puhul kuvatakse informatsioon erinevas ekraanikujunduses. Ega need Resource Monitor ja Windows Task Manager suurt ei erinegi teineteisest.
Lõpuks Performance Monitor, mis on samuti Reliability and Performance Monitor'i komponendiks, on midagi Windows XP System Monitor'i taolist, aga seda juba laiendatud ja täiendatud kujul - tema sobib rohkem IT spetsialistidele...

 

Windows Task Manager'i kasutamine:

Me saame selle Windows Task Manager'i avada siis kui vajutame klahve Ctrl+Shift+Escape või siis klahve Ctrl+Alt+Delete (seejärel klõpsame uues ekraanis Task Manager nupule) või teeme ekraani allääres tegumireal paremklõpsu ja valime käsu Task Manager.
Kui Sul läheb midagi viltu ja Sa pead peatama mingi programmi (või protsessi), mis ei reageeri Sinu tavapärastele käskudele või siis kui Sinu süsteem muutub järsku väga aeglaseks ning Sa soovid teada, et kes õgib Sinu süsteemi ressursse, siis on just see Windows Task Manager esmaseks vahendiks, mille poole Sa võiksid pöörduda.
Windows Task Manager'i sakk/vahekaart Performance annab meile kiire ülevaate CPU (protsessori) ja memory (mälu) kasutamisest. Vasakul asuvad graafikaribad esitavad jooksvaid andmeid—protsentides kuvatakse CPU hõivatuse maht ja megabaitides on toodud ära mälu kasutamise maht. Joongraafik paremal pool kuvab (vaikimisi) üheminutilisi andmeid, kusjuures neid andmeid uuendatakse ühesekundiliste intervallidega.
Graafikute all asuvad numbrid täpsustavad/täiendavad graafilist presentatsiooni...

Näiteks allasuval pildil näitab vasakul asuv Memory graafikapaan, et momendil on rakendatud töösse 988 MB füüsilist mälu (RAM), samal ajal kui akna allääres asuv Physical Memory rida näitab, et kogu süsteemi kättesaadavast füüsilisest mälust (RAM) on hõivatud 32% , mida on antud süsteemis 4 GB'i, aga Windows Vista 32-bit süsteem ei suudagi kasutada ära kogu 4-ja GB'i ja nii näidataksegi füüsilise mälu kogumahuks 3069 MB'i—rida "Total 3069".

"Physical Memory Usage History"
graafikajoon näitab mälu kasutamist sekundite kaupa...

Leht Performance

Sektsioonis "System" on selline parameeter nagu Page File ja tema numbrid tähendavad järgmist:

- Murdarvu esimene pool (kaldjoone ees) näitab momendil kasutatava 'pagefile' mahtu ja see arv muutub pidevalt vastavalt Sinu jooksvale tööle (käivitad/sulged programme jne...).
- Murdarvu tagumine pool näitab aga virtuaalmälu mahtu ja see arv ei muutu ((virtuaalmälu = pagefile + füüsiline mälu (RAM)).

Antud näite puhul on Page File - 1074M/7619M, kus arv 1074 tähistab pagefile mahtu ja 7619 näitab virtuaalmälu (virtual memory) hulka.
Kui see pagefile (saalefaili) suurus on pidevalt suurem kui rea Total järel asuv füüsilise mälu mahtu näitav arv, siis tuleb Sul hakata mõtlema füüsilise mälu juurdeostmisele...Sektsioonis Physical Memory (MB) real Free äratoodud arv 33 näitab, et meie süsteem kasutab olemasolevat vaba füüsilist mälu väga efektiivselt, nimelt on kogu ülejäänud vabast füüsilisest mälust loodud nn vahemälu (cache), kuhu viiakse momendil enamkasutatavad programmid ja andmed, et neid sealt siis kiiremini kätte saadaks (seda näitabki selles oblastis olev Cached rida). Paljud kasutajad, kui avavad selle Performance lehe ja viskavad pilgu sellele füüsilise mälu Free reale, ehmuvad ja hakkavad appi karjuma, sest kogu füüsiline mälu olevat kasutusel, aga tegelikult see nii ei ole.

 

Ülemine graafiline GPU Usage History sektsioon kuvab peaprotsessori kasutamist reaalajas (sekundites) ja seal on kaks eraldi graafilist akent seepärast, et protsessor on kahetuumaline (dual core), st kasutatakse korraga nagu kahte eraldi protsessorit. Antud näites kasutab protsessor momendil ainult 1% kogu oma võimsusest.NB! Täpsemalt füüsilisest mälust, pagefile'st ja virtuaalmälust oli juttu eespool - siin.

 

Processes sakk (vaheleht) sisaldab momendil töötavate programmide ja teeniste (teenistuste—services) loetelu, millele saab kasutaja otse ligi. Antud näites jookseb siin 55 protsessi, mida näidatakse ka akna alumises vasemas nurgas. Aga miks see loetelu sisaldab ainult 21 protsessi?

protsessid leht

Selles lühemas protsesside loetelus kuvatakse ainult need protsessid, milledele saab antud kasutaja otse ligi, st ta saab neid peatada jne. Kui Sa klõpsad nupule Show processes from all users, siis seda loetelu laiendatakse ja temas tuuakse ära kõik momendil töötavad protsessid nii antud kasutaja enda kui ka teiste kautajate ja süsteemi enese tarbeks käivitatud protsessid.
Iga protsessi kohta tuuakse ära ka vastav info, milledest võiksid olulisemad olla veergudes CPU (protsessori kasutamise %, mida antud protsess momendil kasutab) ja Memory (Private Working Set), mälumaht, mida antud protsess kasutab oma tööks, äratoodud numbrid.
Protsessid on loetelus pandud järjekorda vastavalt nende startimise ajale nii et kõige üleval on need protsessid, mis käivitati kõige hiljem. Sa võid ka nende protsesside järjekorda muuta, klõpsa selleks suvalise veeru pealkirjale, eriti hea on see näiteks nende protsesside tuvastamisel, kes kasutavad kõige rohkem CPU aega ja mälu.
Seda Processes lehe välimust saab ka muuta, et hankida sellega endile rohkem infot: vali menüüst View käsk Select Columns ja seejärel lisa või eemalda vajalikud veerud:

lisa veergusid

Ülesse

 

Windows Performance Diagnostic Console ja Resource Overview:

Lisaks automaatsetele giagnostikavahenditele, omab Windows Vista uut instrumenti, mis laseb ka Sinul endal teha reaalajas süsteemi monitooringut ja selleks on Windows Performance Diagnostic Console.


Sa saad ta käivitada mitmel moel:

ressursidResource Monitor:

Windows Resource Monitor on intrument, mis lubab Sul reaalajas jälgida riistvara (CPU, mälu, kõvaketas, ja võrk) ja tarkvara (failide ja moodulite ) poolt süsteemiressursside kasutamist. Sa võid ka filtreerida välja need protsessid ja teenused, mida Sa soovid monitoorida. Sa võid ka vajalikke protsesse ja teenuseid käivitada, peatada, sulgeda, et lahendada mingi tarkvara probleeme.

Ta on jagatud kuueks sektsiooniks:

 

Performance Monitor (Jõudluse monitor):

Performance Monitor aitab Sul tuvastada seda et kuidas Sinu poolt käivitatud programmid ja riistvara mõjustavad kompuutri jõudlust nii reaalajas kui ka vajalike andmete kogumisega, et neid saaks hiljem analüüsida.
Windows Performance Monitor kasutab erinevaid jõudluse loendureid (counters), sündmuste poolt jäetud andmejälgi ja konfiguratsiooniinformatsiooni, mida võib siis kombineerida nn "andmeblokkidesse" (Data Collector Sets).
Igat elementi kutsutakse loenduriks ja loendurite loetelu asub akna allääres. Igale loendurile on määratud omaenda erinev värvijoon ja see värv on vastavuses graafikus oleva värvijoonega. Kui klõpsame mingile loendurile, siis saame täiendavat infot. Uba on selles, et me saame ise seda Performance Monitor'i konfigureerida vastavalt oma soovidele ja siis jälgida regulaarselt oma süsteemi tööd:

performance


Sama Performance Monitor'i aken, aga juba diagramm-vaates - pilt.


Data Collector Sets:

Data collector Sets (akna vasemas paanis) on meie endi jõudlusloendurite, sündmuste ja süsteemi konfiguratsiooniandmete komplekt, mille me defineerisime ja salvestasime nii et me saaksime seda käivitada ja näha igal ajal kui seda soovime.

 

Reports (Aruanded):

See sektsioon hoiab endas aruandeid, mis on koostatud iga data collector set'i poolt. Need on .blg failid ja me saame neid näha kui klõpsame aruandel ja vajutame Chart ikoonile, mis asub tööriistaribal. Alternatiivina võime ka avada kausta, milles asuvad need .blg failid (aadressil %SystemDrive%\perflogs).

Ülesse

 

Mine Vista optimeerimise VI. ossa >

< Tagasi

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik