Vista sisukordaVista sisukorda

Koju_1 Koju1 Koju_2 Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Windows Vista, XP, Win 7 - 'Access denied' probleem: Windows Vistas, Windows XP's ja ka Windows 7's oma kaustadele ja failidele ligipääsuprobleemi lahendamine.

Uutelt kiirkorraldustelt teksti "- Shortcut" eemaldamine

 

Märkus: Allpooltoodud jutt käib nii Windows XP, Vista kui ka Windows 7 kohta.

 

 

Kaustadele ja failidele juurdepääsu ning nende üle täiskontrolli saamine


1) "Access denied" probleemi lahendamine:

Kui Sa üritad avada mingit kausta või modifitseerida suvalist süsteemifaili, siis võib Windows Vistas (või Win XP's ja Win 7's) ilmuda järgmine teade: "access denied" (juurdepääs keelatud) ja kogu lugu, vaatamata sellele, et Sa oled kompuutri administraator või administraatoriõigustega kasutaja ning peaksid seega omama kõiki õigusi, et pääseda ligi enda arvutiressurssidele.
Ühesõnaga jutt käib ikka nendest kasutajatest, kes logisid kompuutrisse sisse kui administraatorid (või administraatori õigustega), aga neile ilmub ikkagi mingil ajal see tüütu "access denied" teateaken. (Kui Sul ei ole administraatori õigusi, siis peabki see "access denied" teateaken aeg-ajalt ilmuma...)

Mida sellise olukorras teha?


Esimene käsitsi meetod:

a) Kõigepealt kontrolli, et kas Sul on ikka administraatori õigused, st kui Sa kasutad kompuutrit üksi ja logisid süsteemi sisse kui administraator, siis on kõik OK. Kui aga kompuutril on veel ka teisi kasutajaid, siis kontrolli, et mis õigused Sinul on ja tee seda Vistas ja Windows 7's nii: Klõpsa Start > Control Panel, siis klõpsa lingile User Accounts and Family Safety ja seejärel lingile User Accounts. Nüüd vaata akna paremas osas, et millised õigused Sinu kasutajakontol üleüldse on... Alumiselt pildilt on näha, et antud kasutaja omab administraatori õigusi ja ta võib sellel kompuutril kõike teha (ka aknast välja välja visata):

Tema on administraator

Märkus: Windows XP-s tee nii: Start > Control Panel, siis 2x klõps User Accounts'il (Kui Sul on Classic View vaade) ja seejärel näed Sa akna allosas, et mis õigused Sinu kasutajakontol on...


b) Nüüd tee järgmist:

- Windows Vistas: Kliki nupule Start, siis All Programs, siis Accessories ja lõpuks Windows Explorer. Seejärel ava üleval nuppuderibal Organize rippmenüü ja vali sealt punkt Folder and search options (Kui Sa olid varem aktiveerinud seal menüüriba, siis võid ka valida menüüst Tools käsu Folder Options...).
Seejärel ava vahekaart View ja aktiveeri raadionupp Show hidden files and folders, siis keri "liftiga" allapoole ning korista linnukesed järgmistest ruutudest: Hide extensions for known file types ja Hide protected operating system files (Recommended).
Kui ilmub mingi hoiatusaken, siis klõpsa lihtsalt nupule Yes. Kui said seal lehel View valmis, siis klõpsa sealsamas üleval nupule Apply to Folders (või Apply to All Folders) ja sulge see dialoogiaken nupu OK abil.

- Windows 7-s: Klõpsa nupule Start, siis All Programs, siis Accessories ja lõpuks Windows Explorer. Seejärel ava üleval nuppuderibal Organize rippmenüü ja vali sealt punkt Folder and search options (Kui Sa olid varem aktiveerinud seal menüüriba, siis võid ka valida menüüst Tools käsu Folder Options...).
Seejärel ava vahekaart View ja aktiveeri raadionupp Show hidden files, folders and drives, siis keri "liftiga" allapoole ning korista linnukesed järgmistest ruutudest: Hide extensions for known file types ja Hide protected operating system files (Recommended).
Kui ilmub mingi hoiatusaken, siis klõpsa lihtsalt nupule Yes. Kui said seal lehel View valmis, siis klõpsa sealsamas üleval nupule Apply to Folders (või Apply to All Folders) ja sulge see dialoogiaken nupu OK abil.

- Windows XP-s tee sedasama ja seal vali kohe menüüst Tools käsk Folder Options...
Seejärel ava vahekaart View ja aktiveeri raadionupp Show hidden files and folders, siis keri "liftiga" allapoole ning korista linnukesed järgmistest ruutudest: Hide extensions for known file types ja Hide protected operating system files (Recommended). Windows XP-s korista lisaks eelnevale ka linnuke ruudust Use simple file sharing (Recommended)—sellega pääsed Sa ligi ketaste omadusteakna Security lehele.
Kui ilmub mingi hoiatusaken, siis klõpsa lihtsalt nupule Yes. Kui said seal lehel View valmis, siis klõpsa sealsamas üleval nupule Apply to Folders (või Apply to All Folders) ja sulge see dialoogiaken nupu OK abil.


c) Seejärel mine sinna, kus asub see kaust või fail, mis põhjustas selle "Access denied" probleemi ja tee ennast antud kausta või faili omanikuks (owner). Kasutame antud näites kausta DriverStore, mis asub aadressil: "C:\Windows\System32\drivers" ja teeme endid selle kausta omanikuks:

Märkus: Kui Sa oled mingi kompuutri üks kasutajatest (tavakasutaja või administraator) ja soovid mingit kellegi teise poolt loodud faili avada ning seejärel ilmub seesama "access denied" teade, siis kontrolli, et kas Sul on õigust seda faili avada:

 

Teine lihtsam moodus (ainult Vistas ja Windows 7-s):

- Mine aadressile http://www.rizonetech.com/, keri seal natuke allapoole ja lae alla TakeOwnership.zip fail (alapealkirja Using the Take Ownership Extension all).

 

- Paki see ZIP fail lahti ja käivita TOwnership.exe fail ning kliki nupule Install - pilt.

 

- Pärast installeerimist ilmub see vajalik käsk otse paremklõpsuga kontekstmenüüsse ja kui Sa soovid edaspidi saada kiiresti mingi faili või kausta omanikuks, siis tee tal paremklõps ning kliki seejärel Take Ownership käsule:

Tee paremklikk ja kliki 'Take Ownership' käsule


- Kui Sa tahad antud programmi (käsku) uninstallida ehk likvideerida, siis tee sellel TOwnership.exe failil jälle 2x klõps ja kliki seejärel nupule Uninstall - pilt.


Kolmas ja kõige parem moodus (ainult Vistas ja Windows 7-s):

Kui Sa kasutad Vistat või Win 7't, siis ei ole Sul seda eelpooltoodud käsitsi moodust ja TOwnership.exe faili vajagi. Sul tuleb laadida alla üks registrifail ja selle rakendamisel saad Sa oma kaustadele/failidele nii juurdepääsu kui ka täiskontrolli nende üle (st 'Full Control Permissions' ja 'Ownership' õigused) - loe sellest siitsamast altpoolt (sealt).

NB! On veel üks moodus teha ennast kausta (faili) omanikuks ja sellega likvideerida see tüütu "Access denied" dialoog - seda saab teha CMD akna käsu takeown abil, loe sellest siit!2) Failide ja kaustade üle täiskontrolli (Full control) saamine (Win XP, Vista ja Windows 7):

Ok, Sa oled küll selle "access denied" probleemiga hakkama saanud, aga üsna tihti juhtub nii et sellest ei piisa. Näiteks kui Sul on vaja mingit süsteemifaili kustutada või teda üle kopeerida või teda mujale siirdada jne, siis võib ilmuda teade, et Sa ei oma antud faili suhtes vajalikke õigusi, mis sest et Sa oled administraatori õigustega.


Seega tuleb Sul antud faili (kausta) üle saada ka täisõigused ('Full permission', 'Full control') ja seda võib teha mitut moodi:


a) Esimene moodus (Windowsi enda vahenditega ja käsitsi):

Seejärel tee:

 

b) Teine lihtsam meetod (saame failide/kaustade üle täiskontrolli paremklõpsuga kontekstmenüü käsu kaudu):

NB! See kehtib ainult Vista ja Windows 7 kohta ning sel juhul ei ole Sul neid ülaltoodud ja muid mooduseid vaja kasutada!

Sul tuleb laadida alla üks registrifail ja selle rakendamisel saad Sa oma kaustadele/failidele nii juurdepääsu kui ka täiskontrolli nende üle (st 'Full Control Permissions' ja 'Ownership' õigused).

- Tee soovi korral enne süsteemi taastamispunkt (System Restore point);
- Lae siit alla oma töölauale Kehtesta_Admin_Full_Permissions.zip fail ja paki ta lahti;
- Tee Kehtesta_Admin_Full_Permissions.reg failil paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Merge;
- Seejärel kliki nupule Run, siis ilmuvas UAC aknas nupule Yes, siis uues aknas jälle Yes ja lõpuks OK.

 

Kui Sa teed nüüd mingil süsteemi- või suvalisel failil/kaustal paremklõpsu, siis näed Sa kontekstmenüüs sellist uut käsku nagu "Kehtesta Admin Full Permissions" ja kui Sa klikid antud käsule, siis saad antud failile või kaustale nii ligipääsu kui ka administraatori täisõigused - pilt.

Tehes nüüd mingil kaustal või failil paremklõpsu ja valides selle "Kehtesta Admin Full Permissions" käsu, siis ilmub kõigepealt UAC aken, kus kliki Yes ning seejärel näed Sa kas korraks või siis pikemat aega Command Prompt musta akent, mis näitab, et Sinu korraldus täidetakse...

Märkus: Kes soovib seda asja tühistada ja viia oma register tagasi tema esialgsesse seisundisse, see laadigu siit alla Annuleeri_Admin_Full_Permissions.zip fail, pakkigu ta lahti ja tehku 2x klõps Annuleeri_Admin_Full_Permissions.reg failil.c) Kolmas moodus seda teha (CMD akna käsu 'cacls' abil):

Me saime küll faili (kausta) omanikus, aga et teda kustutada, muuta või üle kirjutada, peame me saama tema üle ka täieliku kontrolli (Full controll), kasutame selleks nüüd cacls käsku.

Cacls käsu süntaks on:

CACLS filename
[/T] [/E] [/C] [/G user:perm] [/R user [...]] [/P user:perm [...]] [/D user [...]]


Meie kasutame siin ainult käsku cacls ja tema parameetrit /G user:perm, mis annab kasutajale teatud juurdepääsuõigused mingile failile. Kui kasutame /G user:F, siis antakse kasutajale täiskontroll faili üle.

Näide:

cacls C:\Windows\System32\mspaint.exe /G ahv1:F (St tipime calcs käsu koos vajaliku failinime ja tema aadressiga ning ka oma kasutajanime. Vajutame ENTER ja seepeale ilmub Yes/No küsimus, kus vajutame klahvi YES ja siis jälle ENTER):

full control


Märkus: Kui nüüd aga ilmub teade 'Access denied', siis Sa ei teinud end eelnevalt selle faili (kausta) omanikuks (owner) ja Sa pead seda siis tegema (eelpool oli sellest juttu) ning sooritama seejärel uuesti antud operatsiooni...

Siin saime me täieliku kontrolli faili mspaint.exe üle. Kuna minu kasutajanimi on ahv1, siis pidin ma selle sisestama, aga Sina asenda ta omaenda kasutajanimega (st näiteks, kui Sinu kasutajanimi on Jeesus, siis tipi käsurea lõppu /G Jeesus:F, vaata ülemist pilti...)

Windows 7 tehtud taoline aktsioon:

hangime endile täielikud õigused


Nüüd saad Sa antud faili kustutada, aga juhul kui ikkagi ei saa, siis tee kompuutri restart ja lae ennast kaitstud režiimi (Safe Mode) ja proovi sealkaudu...

 

NB! Command Prompt (CMD) aknas käskude sisestamisel jälgi tühiklahvide Pane tühiklahv õigesse kohta panemist, et nad oleksid tipitud sinna kus nad olema peavad - tühiklahvide (Spacebar) ärajätmine on üheks enamlevinud vigadest nende cmd käskude sisestamisel.

< Ülesse

 

Tagasi eelmisse kohta (või siis Win 7 pealehele)

Windows Vista's uutelt kiirkorraldustelt "- Shortcut" teksti ja "noolekese" eemaldamine

 

Iga kord kui Sa lood oma töölauale või siis mingisse kausta uue kiirkorralduse (Shortcut), siis lisatakse sellele automaatselt sõna " - Shortcut" ja iga kord pead Sa selle teksti käsitsi eemaldama.

Kiirkorraldus asub töölaual - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Kiirkorraldus (Shortcut)

Kiirkorraldus loodi kausta:

kiirkorraldus asub kaustas

Sellest tüütusest võib saada lahti ühe muudatusega, mis me teeme oma registris. Klõpsa Start ja tipi otsimiskasti sõna regedit (või regedit.exe) ning vajuta ENTER. Ilmuvas UAC aknas klõpsa Coninue ja otsi seejärel ülesse alpooltoodud registrivõti:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Otsi registris Explorer key

Tee akna paremas pooles 2 x klõps "link" võtmel ja muuda vaikimisi 1e 00 00 00 väärtust—st muuda 1e suuruseks 00 nii et link väärtuseks peab jääma 00 00 00 00.

Logi ennast nüüd välja ja siis jälle tagasi ning kogu lugu. See parandus kehtib ainult uutele loodavatele kiirkorraldustele (mitte juba vanadele olemasolevatele—neilt korista nad käsitsi ära).
Et antud muudatust annuleerida, selleks tuleb see 1e väärtus jälle taastada.

NB! Kes ei soovi seal registris "askeldada", need võivad laadida siitsamast alla paar faili, mis teevad sellesama töö ära:

Lae see ZIP fail alla, paki lahti ja tee seejärel eemaldaShortcutTekst.reg failil paremklõps ning vali kontekstmenüüst käsk Merge. Et asi kindel oleks, tee ka kompuutri restart...

Lae need failid alla siit!

Kes aga soovib nendelt kiirkorraldustelt eemaldada ka nende ikoonide alla vasemas nurgas olevat väikest noolekest, need laadigu siit alla eemalda_shortcut_nool.zip fail, pakkigu see lahti ja käivitagu eemalda_shortcut_nool.reg fail; lae ta alla siit!

Windows 7 opsüsteemi veebilehel pakutakse veel ühte head viisi kiirkorraldustelt nii "noolekese" kui ka sõna "Shortcut" või siis nendest ainult ühe eemaldamise moodust (programmi Vista Shortcut Manager abil) - info.
Veel saab sealt infot seks puhuks kui teiste kasutajate töölaudadelt kadusid kiirkorraldused... - siin.

< Ülesse

 

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik