Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...


Vistas reservkoopiate (varukoopiate) loomine ja Windows Backup programmi kasutamine

(Tee alati tervest süsteemist või siis tähtsamatest failidest varukoopiad!)NB! Windows 7 Backup vahendist ja süsteemist või tervest kõvakettast reservkoopia loomisest info siin.

Kõvakettad on suhteliselt õrnad mehhanismid ja kompuutrites olevatest komponentidest väljuvad nad rivist kõige sagedamini. Kui kõvaketas jookseb kokku, siis on tema andmeid väga raske taastada ja tavakasutajale on see peaaegu et võimatu. Peale selle võib ka kasutaja kogemata rikkuda või hävitada ise oma olulisi andmeid.
Kõiki neid õnnetusi saad Sa vältida kui teed regulaarselt oma tähtsamatest andmetest või siis tervest kõvakettast varukoopia—Windows Vista's aitab seda teha täiustatud ja lihtsamini kasutatav Windows Backup utiliit.
See Windows Vista Backup utiliit (Sdclt.exe) on lülitatud kõikidesse Windows Vista versioonidesse. Vista uus reservkoopiate tegemise programm (Backup) on oma eelmistest versioonidest palju parem (Just selle Complete PC Backup vahendi osas) kuid on ka puudusi:

1) Nüüd saab andmeid arhiveerida ka kirjutatavatele CD/DVD-RW plaatidele, USB Flash drive'ile või muule eemaldatavale meediale. Varem sai seda teha ainult magnetlindile või siis omaenda arvuti kõvakettale ja välisele kõvakettale.
2) Arhiveerida saab ka võrgukausta.
3) Arhiveerimist saab täielikult automatiseerida.

4) Enam ei ole reservkoopiate laienditeks .bkf vaid reservkoopiad salvestatakse kas .zip või siis .vhd formaatidesse. VHD (Virtual hard disk) formaati kasutatakse Complete PC Backup vahendi puhul.
BKF formaati ei kasutata enam seepärast et ta ei ole standardiks ja sellise formaadiga reservkoopiaid ei saanud taastada mitte-Windows kompuutritesse, peale selle oli sel fornaadil ka kuid puudusi...
Kes aga soovib näiteks oma Windows XP's tehtud reservkoopiaid (.bkf formaadis) taastada Windows Vista süsteemi, see võib laadida alla Windows NT Backup Restore Utility.

5) Nüüd kasutatakse automaatse reservkoopiate loomise puhul incremental reservkoopiate loomist (Windows'i varasemates versioonides sai valida nii incremental kui ka differential tüübi vahel).
Enam ei saa oma varasemaid reservkoopiaid kirjutada üle värskemate reservkoopiatega, st vanemaid arhiivifaile ei saa uuematega asendada vaid selle asemel luuakse incremental reservkoopiad. Kui Sa lood reservkoopiad oma kõvakettale eraldi jaotusse, siis oleks mõtekas need reservkoopiad aeg-ajalt kustutada ning seejärel nad uuesti luua sest muidu tekib neid incremental backup'isid liiga palju ja pilt läheb segasemaks. Muide, ka Windows Vista soovitab ise aeg-ajalt oma teateaknaga teha uus full backup, selle teateakna ilmumine sõltub paljudest faktoritest, mida pole mõtet siin arutada.

6) Me ei saa enam varundamiseks valida individuaalseid kaustasid ja faile.
7) Me ei saa enam oma vanu reservkoopiaid otse Backup utiliidis kustutada vaid seda tuleb teha seal kuhu me nad loosima.

 

Windows Vista Backup utiliiti võib käivitada kahest kohast:

Ülesse


Kuidas planeerida oma reservkoopiate tegemist:

a) Kõigepealt pead Sa otsustama, et millist tüüpi reservkopeerimist Sa tegema hakkad, olenevalt Sinu Windows Vista versioonist, saad Sa valida kahe reservkopeerimise tüübi vahel:

 

b) Vali koht, kuhu Sa soovid oma varukoopiad panna. Windows Vista Backup programm lubab reservkoopiad viia:

 

c) Koosta oma arhiveerimise ajakava. Kui Sa hakkad kasutama Back up Files Wizard'it (st failidele baseeruvat reservkoopiate loomist), siis võid käivitada automaatse varundamise kas siis igaks päevaks, nädalaks, kuuks või siis Sinu enda poolt määratud ajaks. (Vista Home Basic versiooni puhul ei saa automatiseeritud reservkoopiate loomist kasutada.)

d) Kui Sa oled eelneva paika pannud, siis alusta kohe käsitsi reservkoopia tegemist.

Ülesse


Failidest ja kaustadest reservkoopiate tegemine (failipõhine varundamine):

Et Sa saaksid failipõhist reservkoopiat teha, pead Sa olema administraatori õigustega. Klõpsa nupule Start, siis Control Panel, vali System and Maintenance kategooria alt Backup and Restore Center ja klõpsa nupule Back Up Files. Või klõpsa Set Up Automatic File Backup lingile Backup Status and Configuration all, et kehtestada automatiseeritud arhiveerimist.
Seejärel vali koht, kuhu Sa soovid oma loodava reservkoopia salvestada:

failide reservkopeerimine

Ülemine rippmenüü sisaldab kõiki Sinu süsteemis kättesaadavaid sisemisi ja välimisi kõvakettaid ning ka kirjutatavaid CD või DVD seadmeid. Vali vastav seade ja klõpsa Next.

Nüüd vali failitüübid, mida Sa soovid varundada, korista linnukesed nende kategooriate ruutudest, mida Sa ei soovi reservkoopiasse lisada:

vali failide kategooriad

Kui Sa viid oma hiirekursori mingile kategooriale, siis kuvatakse antud kategooria kohta abiinfo. Tee oma valikud ja klõpsa nupule Next.

NB! FAT32 failisüsteemiga kettalt ei saa faile arhiveerida, samuti ei panda reservkoopiasse süsteemi ja programmifaile.

Järgmises akns vali, et kui sagedasti Sa soovid reservkopeerimist teha, kas iga päev (Daily), iga nädal (Weekly) või iga kuu (Monthly). Muuda vaikimisi määratud päeva, kuupäeva ja kellaaega vastavalt oma soovidele. Vastavalt siin määratud ajale lisatakse muudetud ja uued failid Sinu loodud reservkoopiasse.

sea aeg

Klõpsa nupule Save settings and start backup ja alustatakse reservkoopia (varukoopia) loomist.
Kui Sul on oma kõvakettal piisavalt vaba ruumi, siis teeb Backup programm Sinu kettast "ülesvõtte" ja Sa võid rahulikult oma tööd edasi teha. Kui aga Sinu kettal on vähe vaba ruuumi, siis sulge kõik oma avatud failid ja oota kuni varundamine on lõppenud.

Kui me ei soovi kasutada automaatset reservkoopiate loomist vaid tahame seda ise aeg-ajalt käsitsi teha ja kui me olime mingi oma vana reservkoopia kustutanud ning soovime nüüd tema asemele luua käsitsi uue reservkoopia, siis see ei õnnestu meil—ilmub veateade. Et sellist olukorda lahendada, selleks ava Backup and Restore Center (või Backup Status and Configuration), nupu Back up now all klõpsa Change backup settings ja järgi Backup Files Wizard'i juhiseid. Kui uus reservkoopia on loodud, siis võid soovi korral selle automaatse reservkopeerimise välja lülitada, klõpsa selleks Backup akna allosas asuvale Turn off nupule.

OLULINE! Kes omavad Windows Vista Home Basic või siis Windows Vista Home Premium versiooni ja ei saa kasutada seda Windows Vista Backup programmi koosseisu kuuluvat head Complete PC Backup utiliiti, need võiksid Windows Backup'i asemel kasutada hoopis mingit korralikku kolmandate firmade reservkoopiate loomise programmi, millega saab luua peale eraldi kaustade/failide ka tervest süsteemist või siis kõvaketta eraldi jaotustest reservkoopia. Ja kuna see Vista enda tavaline backup vahend on siiski üsna nigel, siis tulekski kasuta kolmandate firmade vastavaid programme. Kuna tänapäeval on USB välised kõvakettad juba üsna odavad, siis soovitakski osta endale üks selline 150 kuni 300 GB'ine väline kõvaketas ja hakata kas oma tervet süsteemi või siis kõvaketta jaotusi sinna arhiveerima.
Headeks taolisteks programmideks on:

 

Kahjuks on osa ülaltoodud programmidest tasulised, aga Internetist (näiteks Torrent saitidest) saab alla tõmmata ka nende "tasuta" versioone...

Kes veel ei tea, et mida need Torrent saidid tähendavad, need saavad sellest ülevaate siit!

P2P (peer-to-peer) protokollist ja Torrent veebsaitide alternatiivne link. (Mõned "filmide asjamehed" siin Eestis kituvad minu peale, et ma tutvustan inimestele P2P protokolli jms seotut...)

Ülesse


Tervest süsteemist reservkoopia (Complete PC Backup) tegemine:

CompletePC Backup utiliit (ta kuulub Vista Backup koosseisu) lubab meil teha oma kõvaketta jaotustest (partition'st) nn tõmmise ehk pildifaili (reservkoopia) juhuks kui meie süsteemiga midagi juhtub ja meil on vaja oma kõvaketas taastada. See sarnaneb mingil määral sellele, mida teevad ka kolmandate firmade taolised programmid (nt Norton’s Ghost). Kui selline reservkoopia on meil eelnevalt tehtud, siis saame me kasutada enda Vista installeerimise DVD plaadi System Recovery parameetrit, et taastada oma eelnevalt loodud varukoopia.
CompletePC Backup on meie poolt valitud jaotuste täielik varukoopia, kuid seejuures ei saa neid kasutada individuaalsete failide, kaustade või seadistuste taastamiseks. Need arhiivifailid, mis me loome, sisaldavad seeria XML faile, katalooge ja peapilti, mida hoitakse VHD formaadis.

*Märkus: CompletePC Backup ei ole lülitatud Windows Vista Home Basic ja Windows Vista Home Premium versioonidesse!

Et antud utiliidiga luua oma kõvaketta jaotustest reservkoopia, selleks peab meil olema kas väline kõvaketas või komplekt DVD plaate või siis mingi eraldi lisajaotus omaenese kõvakettal. Allpoolses näites kasutame enda kõvaketta ühte eraldi jaotust.

Avame Windows Vista Bacup'i (Start> All Programs > Accessories > System Tools > Backup). Avatakse Backup and Restore Configuration aken, klõpsa siin vasemas paanis CompletePC Backup ikoonile. Seejärel näed Sa samas aknas oma viimase varukoopia nimetust ja tema salvestamise asukohta (Juhul, kui ta oli Sul varem loodud; selles näites siin ei ole varem mingit reservkoopiat loodud).
Klõpsa Create Backup nupule, et jätkata:

Alusta arhiveerimist


Seejärel skaneerib CompletePC Backup meie süsteemi kontrollimaks, et kuhu selle varukoopia võiks salvestada (juhul, kui Sa planeerid arhiivifaili salvestada DVD-RW plaadile, siis pane enne tühi plaat oma DVD-ROM seadme sahtlisse). Seal, kuhu Sa kavatsed oma reservkoopia salvestada, peab olema piisavalt vaba ruumi, juhul kui seda ei jätku, siis ilmub vastav hoiatusaken.
Märkus: Sa ei saa oma loodavat arhiivi salvestada süsteemijaotusse, st sinna kettale/jaotusse, kuhu on installeeritud Windows Vista (tavaliselt on selleks C: ketas).
Ka ei toetata siin võrgukaustasid.
Kui Sa oled varukoopia salvestamise asukoha välja valinud, siis klõpsa Next nupule:

arhiivi asukoht


Kui Sa olid kas Windows Vista installeerimise käigus või siis hiljem loonud oma kõvakettale mitu jaotust, siis võid Sa nüüd valida, et milliseid jaotusi tuleb arhiveerida, süsteemijaotus on alati vaikimisi valitud.
Kui Sa oled enda arhiveeritavad jaotused välja valinud, siis klõpsa Next:

vali jaotused


Viimases aknas kontrolli veelkord oma valikud üle ja kui kõik on õige, siis kliki nupule Save settings and start backup - pilt.


Süsteemi või ketta jaotuste reservkoopiatest taastamine:

Kui Sinu reservkoopia on loodud, siis saad Sa hiljem mingite "jamade" korral oma jaotused ja terve süsteemi jälle taastada ning kõik on OK.
Et taastada, tee järgmist:


Märkus: See Complete PC Restore vahend on ka siis väga vajalik, kui Sa ostad endale uue ja suurema mahuga kõvaketta või siis kui Sul väljus oma vana kõvaketas rivist ja Sa asendasid ta uue kettaga ning Sa soovid taastada sellele uuele kettale oma juba varem tehtud Windows Vista reservkoopia koos kõikide tema seadistuste, programmide ning failidega.
Protsess on järgmine:

Ülesse


< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik