Vista sisukordaVista sisukorda

Koju_1 Koju1 Koju_2 Koju2 SISUKORD ArvutiabiKoolitus & help

Minu lugu...

 

Vista, Win 7, Windows 8 (8.1) või Windows 10 operatsioonisüsteemis C: partitsiooni suurendamise probleemid ja C: partitsiooni laiendamise illustratiivsed näited

 

 

Nii Windows Vistas kui ka hilisemates Windowsites on kõvakettale küll lihtne uusi partitsioone luua, neid laiendada ja vähendada (juhis), aga siin võib tekkida ka probleeme. Ja seda just C: partitsiooni (ketta/jaotuse) puhul siis kui Sinu kõvakettale oli varem loodud juurde mitu uut partitsiooni (kas siis mingi Primary Partition või siis Extended Partitioni sisse loogilised kettad). Sa ei tarvitsenud oma kõvakettale neid lisapartisioone ise luua vaid Sa võisid omandada kompuutri, mille kõvakettale olid nad juba enne Sind loodud.
Kui aga Sinu C: partitsioon hakkab täis saama ja Sa tahad teda nüüd suurendada (laiendada), siis tuleb välja see et seda ei saagi teha. Nimelt saab igat partitsiooni laiendada ainult kohe temale järgneva täiesti vaba/tühja (unallocated) kettaruumi arvel, st temast kohe paremal asuva tühja kettaruumi arvel. Kuid C: kettale järgnevad muud partitsioonid sisaldavad mingeid Sinu andmeid (faile) ja mida sel puhul siis teha?

Kuid siin ilmas pole lahendamata probleeme ja seda ka nende partitsioonide osas...


OK lähme nüüd oma C: partitsiooni suurendamise probleemiga edasi ja oletame järgmist:

 

Nüüd toon siin allpool kogu selle eeltoodud jutu etapiviisilise illustratiivse näite:


NB! Kui osa pilte ei ilmu siin dokumendis päris terviklikult (täissuuruses), siis klõpsa oma brauseriakna tööriistariba nupule uuenda1 (Refresh-värskenda) või siis nupule uuenda2 (Reload-lae ümber), aga Internet Explorer 8 brauseriaknas klõpsa aadressiriba paremas otsas asuvale värskendamisnupule IE 8 Refresh nupp.


a) Oletame, et ma laadisin Internetist alla Windows 7 RC lõppversioni ja tahan teda installeerida otse oma Windows Vista süsteemi ja seda tema C: partitsiooni loodud nn virtuaalsesse kõvakettasse (VHD)—nüüd on selline hea moodus Windows 7 puhul võimalik (Info: http://landfield.pri.ee/Windows_7/Win_7_install3.html).
Kuna aga minu C: partitsioonis on vaba ruumi üsna vähe järele jäänud ja virtuaalse kõvaketta minimaalseks suuruseks peaks olema vähemalt 10 GB'i ning ka System Restore jms sellise jaoks peab jääma samuti vaba ruumi, siis tuleb mul kuidagi oma C: partitsiooni laienda...
Kõiki kettaoperatsioone saab teha kahel viisil: kas Command Prompt akna ja tema utiliidi Diskpart abil või siis märksa lihtsama Disk Management snap-in graafilise kasutajaliidese kaudu. Meie kasutame siin selle lihtsama Disk Management akna abi.

Et teda avada, tee järgmist:

 

Avatakse järgmine aken, kus on järgmised antud näite jaoks olulised asjad: C: partitsioon, kuhu on installeeritud Windows Vista ja kuhu on vaja luua virtuaalne kõvaketas ning tema mahtu on vaja suurendada; Extended partitsioon (ta on ümbritsetud rohelise raamjoonega); selle Extended partitsiooni sisse on loodud kaks loogilist ketast [(Vaba... (D:) ja Backup_Movies (G:)]; üks neist loogilistest ketastest (D: ketas) on kasutaja poolt juba tühjaks tehtud, st temas olnud failid on viidud mujale; teine loogiline ketas Backup_Movies (G:) aga sisaldab veel hulga andmeid; ja lõpuks on kompuutri külge lülitatud ka väline USB kõvaketas - USB_BACKUP (F:):

Disk Management aken


b) Nüüd mõtleb naiivne kasutaja (loomulikult mina, kes siis veel?), et kui ta kustutab selle juba tühjakstehtud D: loogilise ketta, siis saab ta tema arvel hakata laiendama oma C: partitsiooni ning ta hakkab reipalt tegutsema. Ta teeb akna allosas sellel D: draivil paremklõpsu ja valib käsu Delete Volume... - pilt.


Seejärel tuleb hoiatusaknas klikkida nupule Yes ja juhul kui ilmub veel mingi aken, siis klikkida jälle Yes ning antud D: draiv kustutatakse, tema päis muutub roheliseks ja alla ilmub kiri, et on nii- ja niipalju vaba kasutamata kettaruumi (Free space - antud juhul siis 125 GB) - pilt.


c) Nüüd arvab kasutaja rõõmsalt, et nii lihtne see asi ongi ja mõttes Microsoft'i ülistades teeb ta sealsamas all oma C: kettal paremklõpsu, et valida kontekstmenüüst käsku Extend Volume... ("Laienda ketast..."), aga oma suureks vihaks avastab ta, et see käsk on tuhmi värvi ja seega ligipääsmatu.

d) Natuke asja üle järgi mõeldes ja pidades silmas siin ülevalpooltoodud juttu, hakkab ta oma teist loogilist ketast, mille nimeks on Backup_Movies (G:), tühjaks tegema, et teda seejärel samuti kustutada. Ta siirdab ajutiselt kõik vajalikud failid sealt üle oma USB välisele kõvakettale. Kui valmis, siis teeb akna allosas sellel G: kettal paremklõpsu ja valib käsu Delete Volume...

e) Nüüd on tal oma mõlemad loogilised kettad kustutatud ja seega see Extended partition tühjaks tehtud ning ta mõtleb, et nüüd peab küll asi õnnestuma. Ta teeb jälle oma C: kettal paremklõpsu, et valida kontekstmenüüst käsku Extend Volume... ("Laienda ketast..."), aga oma veelgi suuremaks vihaks avastab ta, et see käsk on ikkagi tuhmi värvi ja seega ligipääsmatu—nüüd on täielik alus Microsoft'i ja Vista't sõimata... - pilt.

e) Seejärel ei mõtle enam üleüldse midagi vaid hakkab kohe tegutsema ja kõigepealt kustutab ta selle neetud Extended partitsiooni täielikult, seda enam, et see ei sisalda enam mingeid andmeid. Ta teeb sellel partitsioonil paremklõpsu ja valib käsu Delete Partition... - pilt.Kui ilmub järgmine hoiatusaken, siis kliki Yes - pilt.


Selle tulemusena see Extended partitsioon kustutatakse ja tema asemele jääb kõvakettale tühi ning jaotamata kettaruum - Unallocated space, mis asub kohe meie C: partitsiooni järel:

Jaotamata kettaruum


f) Vot alles seejärel tuleb teha oma C: partitsioonil paremklõps ja valida kontekstmenüüst seesama Extend Volume... käsk, mis on nüüd ka ligipääsetav - pilt.


g) Selle peale ilmub "volume" laiendamise nõustaja esimene aken, kus klõpsa lihtsalt Next - pilt.


h) Järgmises aknas peab natuke oma ajusid liigutama, nimelt siin tuleb Sul kõige alumises lahtris määrata see kettamaht, mida sa tahad oma C: kettale juurde lisada. Kui Sa vaatad siin üle-üleeelmist pilti, siis näed Sa, et seda unallocated ruumi oli antud kasutajal kokku 227,13 GB'i. Tegelikult ilmub see number ka siiasamasse allasuva akna rea "Maximum available space in MB:" järele kuid ta erineb natuke (siin on ta 232575 MB) ja nii see peabki olema. Nüüd tuleb Sul sellest vabast jaotamata kettaruumist (232575 MB'ist) määrata kõige alumises lahtris see number, mis lisatakse Sinu C: partitsioonile juurde. Sa võid kogu selle vaikimisi pakutava vaba ruumi jätta sinna lahtrisse alles ja kogu lugu (Antud näites oligi algul selles viimases lahtris number 232575, mille kasutaja muutis aga 60000-ks). Kui Sa kasutad kogu olemasoleva pakutava vaba ruumi enda C: partitsiooni suurendamiseks, siis jääbki tervele Sinu kõvakettale ainult see C: partitsioon, pluss lisaks veel ka OEM kompuutritel juba tehases Windows'i installeerimise käigus loodud spetsiifilised partitsioonid [(nn RECOVERY (tehase algseadistusteni taastamise) partitsioon, EISA Configuration või muu taoline partitsioon ja lõpuks on osadel uuematel kompuutritel tema kõvakettale juba partitsioonid ära loodud, mida võib aga igal ajal muuta). Üldiselt ei ole see hea kui Sinu kõvakettal on ainult üksainus partitsioon (st C: partitsioon) vaid kõvaketas tuleks ikkagi "jagada mingiteks osadeks" (partitsioonideks). Seejärel võid näiteks C: partitsioonis, mis on tavaliselt süsteemipartitsiooniks, hoida ainult oma installeeritud programme ja personaalseid faile ning luua sinna näiteks ka oma virtuaalse kõvaketta (VHD). Aga teistes jaotustes hoia oma videosid, filme, allalaetud suuremaid faile, suuri pildikogusid jne. Ühte lisajaotust võid lisaks muule kasutada ka varukoopiate hoidmiseks juhul kui Sul ei ole välist USB kõvaketast ja Sa ei viitsi oma varukoopiaid DVD plaatidele põletada. Ja lõpuks kui Sa kavatsed installeerida oma masinasse lisakas ka mingi muu operatsioonisüsteemi, siis pead ta installeerima ühte eraldi partitsiooni (Erandiks on siin Windows 7, mida või installida nii eraldi partitsiooni kui ka C: partitsiooni loodud nn virtuaalsesse kõvakettasse).
Siinses näites määras kasutaja juurdelisatava kettaruumi suuruseks 60000 MB'i ja seda seepärast, et ta tahab hiljem luua juurde kaks loogilist ketast ja ühte neist kasutada oma ajutiselt välisele kõvakettale viidud failide tagasitoomiseks. Juhul kui ka Sina tahad nii teha, siis määra selles "Select the amount of space in MB:" järel olevas lahtris mingi muu sobiv suurus (megabaitides); Sa võid selle numbri sinna ka klaviatuurilt tippida, siis ei pea Sa neid noolekesi seal kruttima...; kui vamis, klõpsa Next:

Vali mahti) Ilmub viimane aken kus klõpsa Finish - pilt.


j) Ja tulemuseks on see et Sinu C: partitsioon on nüüd tunduvalt suurem ja nagu allolevalt pildilt on näha, siis jäi järele ka seda unallocated ruumi, mille sisse võib nüüd luua ühe või siis mitu loogilist ketast (Logical drive). Miks aga ainult loogilisi kettaid ja mitte primaarseid/põhi partitsioone (Primary partition)? Asi on selles et ühele kõvakettale võib luua kas ainult 4 primaarset või siis 3 primaarset ja sellele lisaks ka veel ühe Extended partitsiooni, mille sisse saab siis omakorda luua piiramatu arvu nn loogilisi kettaid (sõltuvalt Sinu kõvaketta suurusest/mahust). Kui nüüd vaadata alltulevat pilti, siis on näha, et antud kõvakettale on juba 3 primaarset/põhi partitsioon loodud ja kuna Windows Vista's ning Windows 7's on see partitsioonide loomine natuke teistmoodi kui see oli Windows'i varasemates versioonides, siis saab antud näite puhul luua sellesse unallocated osasse ainult loogilisi kettaid. Nii kui Sa hakkad sinna looma mingit ketast (õigemini Simply volume'd), siis luuakse antud vabast kettarrumist automaatselt Extended partitsioon ja seejärel pannakse sinna sisse see loodav loogiline ketas (või siis mitu loodavat loogilist ketast).

C: ketas on nüüd suurem!


k) Ok, lähme edasi. Nüüd on meil oma C: partitsioon suuremaks tehtud ja me oleme sellega väga rahul ning seejärel tuleb meil otsustada seda et mida hakata peale selle vaba partitsioneerimata unallocated kettaruumiga, mida on tervelt 168,53 GB'i. Siin on see iga kasutaja enda otsustada, aga antud näite puhul luuakse sinna sisse kaks uut loogilist ketast, kusjuures ühesse neist tuuakse tagasi kõik ajutiselt USB välisele kõvakettale "evakueeritud" failid. Teine loodav uus loogiline kõvaketas jäetakse esialgu tühjaks ja alles hiljem otsustatakse seda et mida sinna sisse panna...
Kõigepealt loome oma esimese loogilise ketta ja teeme selleks seal Unallocated osas hiire paremklõpsu ja valime käsu New Simple Volume... - pilt.


l) Esimeses nõustajaaknas klõpsa lihtsalt Next - pilt.


Järgmises aknas määra oma loodava loogilise ketta maht (suurus), antud akna kõige ülemine number näitab seda et kui palju vaba ruumi on (172574 MB'i ehk siis 172,6 GB'i). Selles näites määras kasutaja loodava ketta suuruseks 100000 MB'i (ehk 100 GB'i) ja tippis antud numbri kõige alumisse tekstilahtrisse. Seejärel tuleb klikkida nupule Next - pilt.


Uues aknas võib valida loodavale kettale mingi kettatähise (tähe) ja nõustaja pakub siin ise välja esimest vaba kettatähist, Sa võid selle ka jätta ning klõpsata Next - pilt.


Seejärel võid oma uuele kettale tippida mingi sobiva nime (ilma täpptähtedeta) ja näiteks antud juhises pandi tema nimeks "Vaba...". Seda nime võid hiljem igal ajal ka muuta kuid ole sellega ettevaatlik, sest kui Sa muudad hiljem mingi ketta nime või tema kettatähist, siis kaotavad kõik sinu olemasolevad kiirkorraldused antud kettale ligipääsu...
Pane ka linnuke ruuutu "Perform a quick format" ja klõpsa Next:

Tipi kettale nimi


Viimases aknas klõpsa nupule Finish ja luuksegi uus loogiline ketas ning kui Sa vaatad järgmist pilti, siis näed ka seda et automaatselt loodi ka nn Extended partitsioon (rohelise raami sees), mille sisse pandigi see uus loogiline D: ketas - pilt.


m) OK, kõik on väga ilus, aga meil on veel seda vaba ruumi (Free space - 70.87 GB'i) ja loome ka sellest endale teise uue loogilise ketta. Teeme jälle sellel vabal osal paremklõpsu ja valime käsu New Simple Volume...:

Loome teise uue ketta


Esimeses nõustajaaknas klõpsa lihtsalt Next, teises aknas määra oma loodavale loogilisele ketta suurus (maht) ja kuna antud näites tahtis kasutaja luua ainult kaks loogilist ketast, siis ei muutnud ta siin aknas midagi, st ta kasutas kogu järelejäänud vaba kettaruumi selle teise uue ketta loomiseks. Kuid siin võib ka sinna alumisse lahtrisse tippida mingi muu väiksema numbri ja luua hiljem neid loogilisi kettaid veelgi juurde - kui valmis, klõpsa Next - pilt.


Uues aknas vali oma loodavale kettale tema kettatähis ja siin peab olema siis tähelepanelik kui Sa viisid varem oma andmed näiteks USB välisele kõvakettale ja tahad neid uuesti tagasi tuua. Kui Sa veel mäletad, siis antud juhises viis kasutaja oma G: loogiliselt kettalt kõik andmed üle USB välisele kõvakettale ja seejärel kustutas ta selle G: ketta, et saaks laiendada C: partitsiooni. Kuid nüüd tahab ta need ajutiselt mujaleviidud failid jälle tagasi tuua ja siin oleks soovitatav omistada ühele uuele loodavale loogilisele kettale seesama kettatähis, kust need andmed ajutiselt mujale viidi. Seda seepärast et sel juhul jäävad antud ketta kõik varem loodud kiirkorraldused kehtima ja eriti vajalik on see ka sel juhul kui Sa installeerisid varem antud kettasse mingeid programme (näiteks mängud jne). Juhul kui nõustaja ei paku siin seda vajalikku kettatähist, siis vali ta ise akna rippmenüüst ning klõpsa Next:

Vali õige kettatähis


Nüüd tipi oma uuele loodavale kettale mingi sobiv nimetus ja jällegi ole siin tähelepanelik juhul kui Sa viisid varem oma andmed näiteks USB välisele kõvakettale ja tahad neid uuesti tagasi tuua. Kui Sa veel mäletad, siis antud juhises viis kasutaja oma G: loogiliselt kettalt, mille nimeks oli Backup_Movies, kõik andmed üle USB välisele kõvakettale ja seejärel kustutas ta selle G: ketta [õigemini Backup_Movies (G:) ketta], et saaks laiendada C: partitsiooni. Kuid nüüd tahab ta need ajutiselt mujaleviidud failid jälle tagasi tuua ja siin oleks soovitatav omistada ühele uuele loodavale loogilisele kettale peale tema endise kettatähise ka tema endine nimi, kust need andmed ajutiselt mujale viidi. Antud näites tippis kasutaja siia oma G: ketta endise nime - Backup_Movies ja klõpsas Next:

Tipi õige nimiJa ilmubki viimane aken, kus viruta jalaga nupule Finish - pilt.


Ja tulemus - pilt.


Kui kasutaja avab nüüd oma Computer akna, siis näeb ta järgmist pilti - pilt.

Ülesse

 

< Windows 7 installeerimine virtuaalkettasse

< Kõvaketta partitsioonide loomine ja muutmine

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

elaja koju About Us | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | Ei kaitse ennast ega seda saiti! Ahv & Co Eesti Vabariik; 2006