Vista sisukorda

Koju1 Koju2 SISUKORD Arvutiabi Koolitus & help

Minu lugu...

 

Windows Vistas teenuste (services) kontrollimine, seadistamine, käivitamine ja peatamine.

(Käib suures osas ka Win 7, Win 8/8.1 ja Win 10 kohta.)

 

 

Windows Vistas ja kõrgemates Windowsi versioonides on samasugused teenused (services) nagu need on ka Windowsi varasemates versioonides aga on lisatud ka uusi teenuseid. Teenused on spetsiaalsed väiksed rakendused, millede ülessandeks on pakkuda tuge teiste programmide normaalseks tööks.

 

Teenuste konsooli (Services Console) kasutamine, et neid teenusi näha ja juhtida.

Microsoft Management Console (MMC)'i üheks koostiosaks on ka Services snap-in. Services konsooli võib avada mitmel moel:

 

!!! Kõige parem ja kindlam käivitamisviis on: Ava Win+ R klahvikombinatsiooni abil see "Run" aken, tipi sinna sõna services.msc ja vajuta ENTER.

teenuste konsool

Selle Services konsooliakna allääres on kaks lehelipikut: Extended ja Standard, ülemisel pildil on momendil avatud Extended (laiendatud) vaade. Need lehed lubavad vaadata teenuseid kahe vaates, millede ainsaks erinevuseks on see et Extended vaates kuvatakse märgistatud teenuse kohta ka vastav selgitav informatsioon.

Ja sama näide Windows 10 süsteemist:

Ja sama näide Windows 10 süsteemist

 

Märkus: Kui Sa oled ennast loginud sisse tavakasutaja konto all, siis saad Sa neid teenuseid küll näha, aga Sa ei saa neid konfigureerida. Et teenistusi seadistada, pead Sa omama administraatori õigusi.

Kui Sa käivitad oma kompuutri, siis peamised teenused käivitatakse automaatselt, kuid vahel on meil endil vaja neid teenuseid käsitsi käivitada või peatada või siis üleüldse välja lülitada. Kuna iga teenus hõivab teatud osa süsteemi jõudlusest, siis peaksime mittevajalikud servised peatama või siis välja lülitama. Samuti võib mingi teenus tekitada süsteemivea, sel juhul tuleb meil see teenus välja lülitada ja seejärel uuesti käivitada. Ka turvalisuse mõttes tuleks osa teenuseid üldse välja lülitada (paljud neist ongi juba vaikimisi välja lülitatud). Kui Sinu kompuuter on väga kehva jõudlusega, siis tuleks kõik mittevajalikud teenused välja lülitada või seada nad siis Manual reźiimile.

Sa ei saa kõiki teenuseid (services) välja lülitada ja siis jälle sisse lülitada, osasid saab ainult peatada ja siis uuesti käivitada. Et muuta mingi teenuse staatust, märgista vajalik servis Services konsoolis ja tee järgmist:

 

Teenuste vaatamine ja seadistamine:

Et mingit teenistust vaadata ja seadistada, ava Services konsool ja tee vajalikul teenusel 2 x hiireklõps või tee siis temal paremklõps ning vali käsk Properties. Seepeale ilmub vastava teenuse omadusteaken:

teenuse omadusteaken

Teenuse omadusteakna General lehel saame me valida antud servise starditüübi (rippmenüü Startup type kaudu), teenust välja lülitada, käivitada, ajutiselt peatada või tema tööd jätkata. Ka näeme seal tema tegelikku nimetust (Service name rea järel).


Teenuse (service) starditüübi määramine:

Ülemises aknas lehel General on selline rippmenüü nagu Startup type, mille kaudu saab antud teenusele valida tema käivitamise tüübi:

Just selle lehe General kaudu ongi kõige parem oma mittevajalikke teenuseid välja lülitada, peatada, uuesti käivitada ja valida neile vastav käivitamistüüp. Enne igat sellist toimingut tuleks vaadata sealsamas antud teenuse dialoogiaknas ka lehe Dependencies (Sõltuvused) sisu.

NB! Selle dokumendi lõpus on toodud tabel, kus on näidatud teenustele soovitatavad starditüübid (st kas Automatic, Manual või Disabled).


Teenuste nimed:

Teenustele on sageli omistatud mitu erinevat nime, näiteks ühel ja samal teenusel võib olla kolm eri nime:

1) Tema nimi Services konsoolis (seal on tema ekraaninimi ja seda ongi meil vaja tavaliselt teada);
2) Tema nimi omadusteakna lehel General;
3) Teenuse executable failinimi (teenuse käivitamisfail), paljudel teenustel on executable nimeks kas Services.exe või siis Svchost.exe, näiteks antakse need nimed paljudele teenustele Windows Task Manager'i aknas...

Teenuse omadusteakna General lehel (vaata eelmist pilti) on toodu ära antud teenuse kõik kolm nime:

1) Rea Service name järel (teenuse tegelik nimi);
2) Rea Display name järel (teenuse ekraaninimi);
3) Rea Path to executable all (teenuse executable nimi ehk käivitusfaili nimi).

Kui Sa lähed Services konsooli, et vaadata või konfigureerida mingit teenust, siis pead Sa teadma ainult vajaliku teenuse ekraaninime (display name) ja seal ongi kõik teenused toodud ära nende ekraaninimede järgi.

Kui Sa peaksid aga kasutama net käsku, siis on mugavam kasutada teenuse tegelikku nime (service name), mis on palju lühem.

Teenuse tegelikku nime on ka siis vaja teada, kui Sa peaksid minema registrisse, teenused asuvad seal HKLM\System\CurrentControlSet\Services\<teenuse nimi> alamvõtmes, kus <teenuse nimi> näitab teenuse nime.

Teenuse käivitusnime (executable) on näiteks siis vaja teada, kui Sinu süsteem on hakanud järsku aeglaselt töötama; ava sel juhul Windows Task Manager ja vaata, et mis protsess või teenus hõivab ressursse liiga palju.
Nii lehel Processes kui ka lehel Services kuvatakse teenuse nimi Description veerus.

Teenuse kõiki nimesid saame näha tema omadusteakna General lehel.


Teenuse sõltuvuste (Dependencies) vaatamine:

Paljud teenused on omavahel seotud ja kui Sa üritad käivitada mingit teenust, mis on sõltub teistest teenustest, siis käivitatakse algul need teised servised ja alles seejärel Sinu poolt soovitud teenus. Kui Sa peatad või lülitad mingi teenuse välja, millest sõltuvad ka teised teenused, siis peatatakse ka nende teenuste töö. Seega, enne kui Sa otsustad mingit teenust peatada või välja lülitada, mine Dependencies lehele ja vaata, et kas antud teenus, mida Sa soovid peatada, ei ole seotud mingi muu teenusega. Sealsel Dependencies lehel tuuakse ära kõikide süsteemikomponentide loetelu, mis sõltuvad antud teenusest ja ka nende komponentide loetelu, milledest sõltub see teenus. Kui seal lehel ei ole mingeid komponente ära toodud, siis võib oma teenuse peatada või välja lülitada, aga kui seal on midagi kirjas, siis tuleks vajuda sügavasse mõttesse ja asja hoolikalt uurida ning pigem see teenus rahule jätta... (Vaadata tuleks just seda, et kas mingid komponendid sõltuvad antud teenusest—oblastis The following system components depend on this service äratoodut.)

teenuste seosed

 

Teenuste soovitatavad seadistused:

!!! Teenuseid seadista hoolikalt ja tähelepanelikult, sest kui teed midagi valesti, siis on hiljem Sul võib olla raske mingi vea põhjust üles leida!

Seega ole teenistuste väljalülitamisega ettevaatlik, sest mõne vajaliku teenuse elimineerimine võib põhjustada süsteemi või programmide ebakorrektse töö ja kompuutri turvalisuse vähenemise. Tee seda siis kui on vaja tõsta kompuutri jõudlust ja loo enne ka System Restore taastepunkt.

Märkus: Sa võid laadida siitsamast alla ka ühe Vista_Services_Registry_Files(Vaikimisi_Seadistused).zip faili, mis sisaldab kolme .bat faili, millede abil saad Sa taastada oma kõik teenused nende vaikimisi seadistusteni (algseadistusteni, st nii nagu nad olid Sul pärast Windows Vista vastava versiooni installeerimist). Lae see .zip fail alla, paki ta lahti ja seejärel vali see .bat fail, mis sobib Sinu Windows Vista versioonile (Näiteks kui Sul on Windows Vista Home Premium versioon, siis vali kaust Vista_Home_Premium, ava ta ning tee seal sees olevale defaultVistaHomePremium.bat faili 2x hiireklõps). Kui oled oma Vista teenused taastanud nende originaalseadistusse, siis võid neid teenusi jälle uuesti seadistama hakata...

 

Lae see Vista_Services_Registry_Files(Vaikimisi_Seadistused).zip fail alla siit!


NB! (Täiendatud okt. 2008): Neil, kellel on alla laetud ja installeeritud Windows Vista Service Pack 1 (Vista SP1), peaksid pärast Vista SP1 installeerimist vaatama oma teenused jälle veelkord üle...


Sa võid siit laadida alla ka Windows Vista SP1 teenuste vaikimisi seadistuste taastamise registrifailid (.reg), selles allalaetud ZIP pakendis on Vista Home, Vista Home Premium (nii tema 32-bit kui ka 64-bit versioonidele) ja Vista Ultimate (nii tema 32-bit kui ka 64-bit versioonidele) registrifailid. Kasuta neid registrifaile siis kui Sul läks midagi nihu ja Sa soovid viia oma teenistused tagasi nende vaikimisi seadistusteni ning seejärel võid Sa proovida uuesti neid sisse/välja lülitada...
Tee vajalikul allalaetud .reg failil paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Merge.

Lae see Vista_SP1_Services_Vaikimisi_seadistused.zip fail alla siit!

Peab veel sellega arvestama, et kui Sa avad oma Services konsooli, siis on see teenuste nimekiri Sul seal palju pikem ja ka erinev ning seda seepärast, et kui Sa installeerid mingi programmi või uue seadme, siis võidakse sinna konsooli automatselt lisada ka antud programmi või seadme mingi teenistus. Näiteks juhtub see siis kui Sa installeerid mingi antiviirusprogrammi või kolmandate firmade tulemüüri ja need services on seega nn mitte-Windows teenistused (non-Windows services).
Et teha kiiresti kindlaks seda, et millised Sinu teenistused ei ole Windows'i enda omad, pakun siit laadida alla ühe pisikese utiliidi, mis aitab Sul kiiresti tuvastada need non-Windows services. Sa ei pea teda isegi installeerima vaid laed ta alla ja käivitad ning tema aknas ongi vaikimisi avatud just see teenuste loetelu, mis kuvab Sinu non-Windows teenused:

non-Windows services

Kui Sa paned linnukese ruutu: Show Windows services also., siis kuvatakse lisaks ka Windows Vista enda teenistused. Sa võid siin märgistatud teenused ka peatada või siis täielikult välja lülitada...

Kui Sa kunagi hiljem deinstalleerid mingi oma programmi (näiteks mingi antiviirusprogrammi) või seadme, siis kontrolli ka seda, et tema teenus (service) oleks välja lülitatud (disabled).

 

 

Windows Vista (ilma SP1-ta) services:

Ruumi kokkuhoiu nimel toon siin tabelis ära ainult need teenused, milledele võiks panna kas Manual või siis Disabled reźiim (ainult mõned teenused on siin ka Automatic reźiimiga ära toodud—need, milledele tahaks tähelepanu juhtida), ülejäänud las jäävad Automatic reźiimile:

Service (teenistus)
Startup Type
   
Application Experience Disabled või Manual
Application Information
Manual
Application Layer Gateway Service
Manual või Disabled
Application Management
Disabled
Background Intelligent Transfer Service
Automatic (Delayed Start)
Base Filtering Engine Automatic
Block Level Backup Engine Service
Manual
Certificate Propagation
Disabled, aga kui Sa kasutad smart kaarte (! ka ID-kaarti), siis pane ta kas Automatic või siis Manual
CNG Key Isolation
Manual
Computer Browser Manual
COM+ System Application
Manual
Cryptographic Services Automatic
Desktop Window Manager Session Manager Kui Sa ei kasuta Aero Glass läbipaistvat kasutajaliidest (kuva), siis võid ta välja lülitada, muidu jäta Automatic (soovitan jätta "Automatic", muidu kaob see aero ilu ära)
DFS Replication Manual
Diagnostic Service Host
Manual
Diagnostic System Host Manual
Distributed Transaction Coordinator Manual
Distributed Link Tracking Client Disabled
Extensible Authentication Protocol Manual
Fax Disabled, kui võtad aga faxe vastu, siis pane Automatic.
Function Discovery Provider Host Manual
Function Discovery Resource Publication Manual
Health Key and Certificate Management Disabled
Human Interface Device Access Manual
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules Manual
Interactive Services Detection Manual
Internet Connection Sharing (ICS) 1) Kui Sinu kodus võrku ei ole, siis pane Disabled;
2) Kui on võrk ja teised kompuutrid on Internetiühenduses antud kompuutri kaudu, siis pane Automatic;
3) Kui on võrk ja kasutad marsruuterit, siis pane Disabled.
IP Helper
Manual või Disable
IPsec Policy Agent Manual
KtmRm for Distributed Transaction Coordinator Manual
Link-Layer Topology Discovery Mapper Manual või Disabled
Messenger Sharing Folders USN Journal Reader service See servis on ainult siis kättesaadav, kui Sul on installeeritud Messenger Live.
Lülita ta välja kui Sa ei kasuta Messenger Live'i ühiseid kaustasid.
Microsoft .NET Framework NGEN Manual
Microsoft iSCSI Initiator Service Manual või Disabled
Microsoft Software Shadow Copy Provider Manual
Net.Tcp Port Sharing Service Disabled
Netlogon Manual või Disabled
Network Access Protection Agent Manual või Disabled
Network Connections Manual
Network Location Awareness Automatic
Offline Files Disabled
Parental Controls Manual või Disabled
Peer Name Resolution Protocol Manual
Peer Networking Grouping Manual
Peer Networking Identity Manager Manual
Performance Logs And Alerts Manual
PnP-X IP Bus Enumerator Manual
PNRP Machine Name Publication Service Manual
Portable Device Enumerator Service Manual või Disable (Võib vajalik olla MP3-pleieritele ja digikaameratele...)
Problem Reports and Solutions Control Panel Manual
Protected Storage Manual
Quality Windows Audio Video Experience Manual
ReadyBoost Automatic (Lülita ta välja siis kui Sa ei kasuta teda)
Remote Access Auto Connection Manager Manual, aga kui Sa ei kasuta dial-up ühendust (telefoni sissehelistamisteenust), siis pane Disabled.
Remote Access Connection Manager Manual või Disabled
Lülita ta välja kui Sa ei kasuta dial-up (telefoni sissehelistamisteenusega Internetiühendust) ja/või VPN-võrke.
Remote Procedure Call (RPC) Locator

Manual

NB! Ära aja teda segi Remote Procedure Call (RPC) servisega, mis peab olema Automatic.

Remote Registry
Disabled
Routing And Remote Access Kasutatakse LAN-võrkudes (ka koduvõrgus) ja just sissetulevate dial-up ning VPN ühenduste jaoks.
Kui Sa neid ei kasuta, siis pane Disabled.
Kui aga kasutad, siis pane Manual ja teiste kompuutrite jaoks Disabled.
Secondary Logon Manual
Security Center Automatic (Delayed Start)
SL UI Notification Service Manual
Smart Card Manual
Smart Card Removal Policy Manual või Disabled
SNMP Trap Manual või Disabled
SSDP Discovery Manual
Tablet PC Input Service Disabled, aga kui Sul on Tablet PC, siis pane Manual.
TCP/IP NetBIOS Helper Disabled Täiesti kasutu, lülita ta välja kui Sinu võrk ei kasuta NetBIOS (NetBT) või WINS'i - üldjuhul tuleb ta välja lülitada (Disabled).
Telephony Manual või Disabled
Terminal Services Manual Lubab interaktiivselt lülituda eemalolevasse kompuutrisse, kui Sa ei kasuta Remote Desktop'i (st kaugtöölauda), st ei võta otseühendust eemaloleva kompuutriga, siis lülita ta välja. Pealegi tõstab see Sinu kompuutri turvalisust.
Terminal Services Configuration Manual
Themes Automatic, aga kui Sa kasutad ainult Windows Standard või siis Windows Classic teemat (välimust), siis pane Disabled (kui valid "Disabled", siis muutub kasutajaliides "igavaks", aga jõudlus suureneb).
Thread Ordering Server Manual
TPM Base Services Manual
UPnP Device Host Disable (turvalisuse jaoks) , aga kui Sa kasutad võrgus ühiskasutatavaid UPnP seadmeid, näiteks nagu printerit või skännerit, siis pane Manual.
Virtual Disk Manual
Volume Shadow Copy Manual
WebClient Manual või Disabled
Windows Backup Manual
Windows CardSpace Manual
Windows Color System Manual
Windows Connect Now-Config Registrar Manual
Windows Defender Automatic (Kui Sa ei kasuta teda, siis disable ta)
Windows Event Collector Manual
Windows Error Reporting Service Automatic (Kui Sa ei tegele veateadete jms, siis lülita ta välja)
Windows Firewall ! Windows Vista tulemüür, lülita ta välja siis kui Sul on kolmandate firmade hea tulemüür, vastasel juhul las ta töötab!

Windows 7 puhul peab ta nii või naa töösse jätma!
Windows Image Acquisition (WIA) Manual
Windows Installer Manual
Windows Management Instrumentation Automatic
Windows Media Center Extender Service Disabled
Windows Media Center Receiver Service Manual
Windows Media Center Scheduler Service Manual
Windows Media Player Network Sharing Service Manual
Windows Modules Installer Manual
Windows Presentation Foundation Font Cache Manual
Windows Search Automatic (Delayed Start) või Manual (kui Sa ei otsi just tihti oma faile...), üldiselt võiks ta ikkagi Automatic (Delayed Start) peale jätta, sest ta ei õgi ressursse...
Windows Time

Disabled
Kasutatakse oma kompuutri ja võrgus olevate kompuutrite kuupäevade ja kellaaegade sünkroniseerimiseks. Asjatu ressursside raiskamine, lülita ta välja ja reguleeri oma aega käsitsi.
Kui Sa tahad oma kompuutri kellaaega aeg-ajalt Interneti kaudu täpsustada ja sünkroniseerida, siis võid tulla siia services konsooli ja ajutiselt antud teenuse käivitada. Sünkroniseeri oma kellaaeg ja kui valmis, siis peata see teenus (Stop) ning seejärel lülita ta välja (Disabled). Sa võid ta ka Manual peale panna...

Loe sellest Windows Vista kellaaja sünkroniseerimisest ja tema probleemide lahendamisest siit!

Windows Remote Management (WS-Management) Manual või Disabled
WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service Manual
Windows Update

! Automatic (Delayed Start) või Manual
Kasutatakse Windows'i ja tema programmide värskenduste/uuenduste allalaadimiseks ning installeerimiseks. Kuid ta töötab 24 tundi ja seitse päeva nädalas..., selle teenistuse võiks seada käsitsi reźiimile (Manual) ja siis ise korra nädalas või korra 15 päeva jooksul kontrollida uuenduste olemasolu Windows Update saidis. Kui Sa lähed Windows Update saiti, siis käivitatakse see teenistus automaatselt.
Aga kui Sa ei viitsi käsitsi nende värskendustega jännata, siis jäta kindlasti Automatic (Delayed Start) starditüüp - kõik värskendused tuleb alla laadida!
Kui kasutad aga Vista mingit piraatversiooni, siis lülita ta üldse välja (vali parameeter Disable) ja lae käsitsi värskendused alla (Start -> All Programs -> Windows Update) - seal võid mittevajalike värskenduste (näiteks WGA kontrollimise) allalaadimse tühistada...

Wired AutoConfig Manual
WLAN AutoConfig Manual
WMI Performance Adapter Manual

 

Teenuste vaatamine Task Manager'is (Taegumihalduris):

Windows Vista's on lisatud Task Manager'i üks uus ja vajalik vahekaart/lipik/sakk—Services sakk, mille kaudu me võime momendil jooksvaid teenusi vaadata, peatada ja käivitada.
Task Manager'i saame avada mitmel viisil: 1) Tee ekraani allääres tegumireal paremklõps ja vali käsk Task Manager; 2) Vajuta Ctr+Alt+Delete klahve ja seejärel klõpsa Start Task Manager; 3) Vajuta klahve Ctrl+Shift+Esc (kõige kiirem moodus).

Teenuste leht

Et siinse Services lehe kaudu mingit teenust peatada või käivitada, tee tema nimel paremklõps ja vali käsk Start Service või siis Stop Service.
Kui me teeme siin mingil teenusel paremklõpsu ja valime käsu Go to Process, siis viikase meid Processes lehele ja seal on antud teenusega seotud protsess esile tõstetud. Sel teel on meil lihtene tuvastada, et milline protsess on seotud just nimelt antud teenusega.

 

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik