Command Prompt akna käsurida

Win 10 logo Windows 10: 'Command Prompt' (CMD.EXE) akna käsurida toetab nüüd ka CTRL+C ja CTRL+V klahvikombinatsioone ning juurde on lisatud ka muid võimalusi / funktsioone.

 

CMD.EXE (CMD / Command Prompt) on sümbol-režiimiga shell programm, mis jookseb kontekstis conhost.exe'ga (st cmd.exe jookseb host konsoolis ehk lihtsalt konsoolis). Kõik uuendused / muudatused, mis tehakse Windowsi käsurea ehk käsuviiba jaoks, asuvad conhost.exe sees ja need uuendused rakendatakse seejärel kõikidele shell programmidele, sealhulgas ka PowerShell. (PowerShell on samuti Windowsi käsurida, aga suuremate võimalustega kui seda Command Prompt.)
See konsool lubab töötada hiire- ja klaviatuuriga, ta aksepteerib ekraanile joonistamist, toetab Windowsi mälupuhvrit (lõikelauda) ning rakenduste jaoks pakutakse ka API tuge. Kuni Windows 10 opsüsteemini oldi seda cmd.exe (Command Prompt) konsoolirakendust väga vähe muudetud ja täiustatud, aga Windows 10 puhul astuti ses osas suur samm edasi.

Näiteks kuni siiani sai selles Command Prompt aknas kasutada ainult paremklikiga kleepimist (Paste). Kuid Win 10 puhul võib nüüd lõpuks kasutada ka kiire kopeerimise CTRL+C ja kiire kleepimise CTRL+V klahvikombinatsioone - väga vajalik uuendus.

Peale selle võid kasutada ka teisi uusi funktsioone, aga need ei ole vaikimisi sisse lülitatud ja et neid aktiveerida, ava kõigepealt Command Prompt aken, näiteks Start menüü kaudu või siis käivita cmd.exe kas sellesama Start menüü- või Run akna kaudu. Seejärel tee akna päises/tiitelribal hiire paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Properties:

Seejärel tee akna päises/tiitelribal hiire paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Properties


Ava 'Options' vaheleht ja pane "Edit Options" sektsioonis 'QuickEdit Mode', 'Filter clipboard contents on paste' ning 'Enable line wrapping selection' ruutudesse linnukesed:

Ava 'Options' vaheleht ja pane "Edit Options" sektsioonis...


Kliki nupule OK, sulge see Command Prompt konsooliaken ja ava ta uuesti ning Sa saadki neid uusi vahendeid kasutada. (Windows 10 eelmistes test-versioonides tuli seda teisiti teha.)


!!!
Windows 10 hilisemates versioonides ei pea seda enam tegema, sest kõik vajalik on juba vaikimisi paika pandud - kontrolli see igaks juhuks üle.


See eelnev käib ka PowerShell konsooli kohta ja toon siin ära ka selle "Options" vahelehe teiste uute funktsioonide selgitused:

* Enable line wrapping selection - saab kõike järjest märgistada. Varem, et midagi CMD aknas märgistada, tuli seda teha paremkliki kontekstmenüü kaudu käsuga 'Mark' ja seejärel vajutada Enter (või siis kasutada CMD akna menüü Edit -> Mark käsku). Seejärel tuli see tekst kleepida näiteks Notepad'i, et teha seal vastavad parandused. Kõike tuli teha jupi kaupa ja see võttis aega. Nüüd saab aga teksti märgistada ja kopeerida nii nagu seda tehakse ka igas tekstiredaktoris:

Märkus: Kõikide järgnevate piltide puhul on see Command Prompt (CMD) aken tehtud kasutaja poolt üsna läbipäistvaks nii et selle taustal on osaliselt ka töölaua taustapilti ("tapeeti") näha - see "läbipaistvus" on ka üks Win 10 uutest võimalustest - sellest siin edaspidi.

Enable line wrapping selection


* Filter clipboard contents on paste - Windowsi mälupuhvris (lõikelaual) asuvate andmete, enne käsureale kleepimist, filtreerimine. Arvatavasti on paljud kasutanud näiteks Notepad'i kui vahendajat, et käskusid/teksti õieti käsureale kleepida. Nüüd ei ole seda enam vaja teha: kõik sümbolid, mida Käsurida ei toeta, filtreeritakse kleepimise ajal (näiteks kirjanduslikud jutumärgid, tabulaatorid, pikad tühiklahvid, punktiirid jne).


Märkus: Nüüd saab lõpuks ka seda CMD akna suurust suvaliselt muuta, kasvõi üle terve ekraani - pilt.


Kui Sul on mingil põhjusel vaja akna suurust muuta, siis jääb käsureale sisestatud tekst staatiliseks ja teda ei kanta teisele real üle, et mitte "segadust" tekitada. Konsooliaken on selleks ka varustatud nii horisontaalse kui ka vertikaalse kerimisribaga ("liftiga") - vaata kahte järgmist pilti:

lift


Konsooliaken on selleks ka varustatud nii horisontaalse kui ka vertikaalse kerimisribaga


Ja veel üks näide Command Prompt konsooliakna suuruse muutmisest - pilt.


Ja veel üks näide Command Prompt konsooliakna suuruse muutmisest* Enable Ctrl key shortcuts - sellest oligi juba alguses juttu ja see lubab siis kasutada uusi CTRL + ... kiirklahve ning need on:

CTRL + A - kui kursor asub jooksval real, siis märgistatakse kogu tekst pärast käsurida, ühesõnaga seal kus kursor "vilgub" ja kuhu Sa juba sisestasid või sisestad midagi - pilt. Kui see käsurida on tühi, siis märgistatakse terve Command Prompt akna sisu (tekst) - pilt.
CTRL + C - kopeerib märgistatud teksti puhvrisse.
CTRL + F - avab otsingu ('Find' dialoogiakna), et leida Command Prompt väljundist midagi - pilt.
CTRL + M - siseneb "Mark Mode" režiimi, et liikuda kursoriga konsooliaknas ja mis aitab teksti märgistada. Varem sai seda teha ainult paremklikiga ja valides käsu "Mark".
CTRL + V - kleebib teksti kursori kohale (käsureale).
CTRL + ↑/↓ - kerib rea kaupa üles/alla.
CTRL + PgUp/PgDn - kerib lehekülje kaupa üles/alla.
CTRL + INS - kopeerib märgistatud teksti puhvrisse.* Extended text selection keys - Saab kasutada nii vanu kui ka uusi juurdelisatud teksti märgistamise klahvikombinatsioone, toon siin veebilehe lõpus ka mõned näited.Konsooli läbipaistvus:

* Opacity - läbipaistvus, CMD konsooli (kui ka PowerShell) läbipaistvust saab reguleerida 30% kuni 100%. Muutub akna läbipaistvus ise, aga mitte tema sees olev tekst. Konsooli akna läbipaistvuse saad liugurit vasemale lohistades viia kuni 30%-ni.

Kui Sa tahad seda Command Prompt akent ka läbipaistvaks teha, siis ava ta uuesti, tee konsooli päises/tiitelribal hiire paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Properties. Seejärel ava 'Colors' vaheleht ja lohista allpool 'Opacity' liugurit vasemale poole ning kliki OK - pilt. Sa näed kohe ka tulemust - näited:

Sa näed kohe ka tulemust - 1


Näide - 2


Tulemus...2


Tulemus...3


See eelnev käib ka PowerShell konsooli kohta:

Näide - 5Veel mõned kasulikud kiirklahvid:

Lisaks veel mõned klahvikombinatsioonid CMD/Command Prompt (C:\Windows\system32\cmd.exe) ja ka PowerShell konsoolis töötamiseks.


Teksti märgistamine:

Need klahvikombinatsioonid töötavad koos hiirega ja Sa võid märgistamist alustada hiirega ning seejärel jätkata ühega neist kombinatsioonidest või siis vastupidi:

SHIFT + VASEM NOOLKLAHV - viib kursori ühe sümboli võrra vasemale, et laiendada märgistust.
SHIFT + PAREM NOOLKLAHV - viib kursori ühe sümboli võrra paremale, et laiendada märgistust.
SHIFT + ÜLES NOOLKLAHV - märgistab teksti ridade kaupa, alustades kursori asukohast (sisestuspunktist).
SHIFT + ALLA NOOLKLAHV - laiendab teksti märgistamist ühe rea allapoole, alustades kursori asukohast (sisestuspunktist).
SHIFT + END - kui kursor on jooksval real, siis märgistatakse alates kursori sisestuspunktist kuni parempoolse veeriseni.

SHIFT + HOME - kui kursor on jooksval real, siis märgistatakse alates kursori sisestuspunktist kuni vasakpoolse veeriseni.
SHIFT + PAGE DOWN - laiendab märgistuse alla kuni ekraani lõpuni.
SHIFT + PAGE UP - laiendab märgistuse üles kuni ekraani lõpuni.
CTRL + A - kui kursor asub jooksval real, siis märgistatakse kogu tekst pärast käsurida, ühesõnaga seal kus kursor "vilgub" ja kuhu Sa juba sisestasid või sisestad midagi - pilt. Kui see käsurida on tühi, siis märgistatakse terve Command Prompt akna sisu (tekst) - pilt.ALT + F4 - sulgeb CMD konsooli akna.
SHIFT + INS - kleebib teksti käsureale.


Konsooli läbipaistvus (opacity funktsioon):

CTRL + SHIFT + Plus (+) - suurendab läbipaistvust.
CTRL + SHIFT + Minus (-) - vähendab läbipaistvust.
CTRL + SHIFT + (Mouse) SCROLL UP - suurendab läbipaistvust.
CTRL + SHIFT + (Mouse) SCROLL DOWN - vähendab läbipaistvust.
PS! Neid alltoodud vahendeid saab ka Windowsi registri kaudu sisse/välja lülitada:

[HKEY_CURRENT_USER\Console] - kõik on DWORD väärtused

ForceV2 - 1 lülitab konsooli uued vahendid sisse ja 0 lülitab uue konsooli välja.
LineSelection - 1 ja 0
FilterOnPaste - 1
LineWrap - 1
CtrlKeyShortcutsDisabled - 0 ja 1
ExtendedEditKeys - 1 ja 0
TrimLeadingZeros - 1 ja 0
jne...PS! Alguses olevate nullide märgistamisel ärakaotamine. Kui Sa märgistad mingit numbritejada (või teed tal 2x klõpsu), mis algab nullidega, siis algab märgistamine pärast nullisid (v. a. kui tekst algab 0x või 0n sümbolitega). Näiteks 000000025147 muutub märgistamisel 25147

Alguses olevate nullide märgistamisel ärakaotamineNB! Tutvu ka järgmiste veebilehtede sisuga:

""Windows 8 / Windows 8.1 käsuridade (Run dialoogiakna & Command Prompt akna) ja Search otsingukasti sisestatavad käsud. Lisaks sellele ka mõned "Shell" käsud. (Sobivad ka Vista, Windows 7 ja Windows 10 jaoks.)""

"Kasulikke nõuandeid Command Prompt (CMD) konsooli käsureaga töötamiseks"

"Kaustas asuvate kõikide failide loetelu salvestamine või printimine"

"Windows 10 Fall Creators Update (Version 1709): Windows Command Prompt konsool saab uue vaikimisi 24-bitise värviskeemi."


Etteotsa

 
< Tagasi Windows 10 pealehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2015 (16/17/18)