Windows 10 uued kiirklahvid

Win 10 logo Windows 10 uued ja kasulikud kiirklahvide kombinatsioonid

 

 

 

Alt + Tab ja Winkey + Tab:

Üks esimesi klaviatuuri kiirkorraldusi, mille peaaegu kõik Windowsi kasutajad ära õppisid, on Alt+Tab klahvikombinatsioon, mille abil sai kiiresti avatud programmiakende vahel liikuda. Windows XP süsteemis näitas Alt+Tab klahvikombinatsioon ainult programmide ikoone ja nende tiitleid ning nii oli mõnikord raske aru saada, et millist programmi me sooviksime avada.

Kuid alates Vista opsüsteemist, kui Sa vajutad Alt+Tab klahve, siis kuvatakse ekraanile (töölauale) kõikide avatud akende elavad pisipildid (live thumbnails) - pilt.

Kui Sul on Alt klahv alla vajutatud ja Sa hoiad teda, siis hoitakse nende akende vaade avatuna. Vajutades nüüd klahvi Tab ja hoides sel ajal klahvi Alt all, siis liigud Sa edasi mõõda neid avatuid aknaid. Kuna need pisipildid on elavas vaates, siis uuendatakse pidevalt ka nende sisu, mis peegeldavad nende käesolevat seisundit olenevalt sisu tüübist. Kui Sa lased Alt klahvi lahti, siis tuuakse momendil valitud/märgistatud aken teistest ettepoole (esiplaanile). Samuti võib vajaliku akna märgistada ja esiplaanile tuua sellega, et klikid vajalikule pisipildile. Seda nimetati ka "Windows Flip" funktsiooniks.

Kui Sa vajutasid aga Windowsi logoga klahvi ja Tab klahvi (Winkey + Tab), siis kuvati ekraanile kõikide avatud akende elavad pisipildid (live thumbnails), aga seda juba 3D vaates (st kolmemõõtmelises vaates):

3D vaates


Kui Sa hoiad all Windows logoga klahvi, siis hoitakse nende akende vaade avatuna ja vajutades klahvi Tab, saad Sa liikuda mõõda neid avatuid aknaid. Ka need aknad on elavad ja nende sisu uueneb pidevalt sõltuvalt nende sisu tüübist. Kui Sa lased Windows logoga klahvi vabaks, siis tuuakse viimati valitud aken esiplaanile. Ka hiireklõps mingil 3D aknal toob ta esiplaanile. Seda nimetati "Windows Flip 3D" funktsiooniks.

See Winkey+Tab klahvikombinatsioon töötas Windows 8 (Windows 8.1) puhul aga teisiti. Nendes süsteemides kutsuti seda Switcher'iks (või Apps Switcher'iks). Et pääseda sellele "Switch List" ribale ehk varem käivitatud modernsete äppide/rakenduste loetelule ligi, tuli hiirekursor viia ekraani vasemasse ülanurka. Sellega käivitati uus 'Back' aktsioon, mis kuvas sinna kõige viimati avatud äpi pisipildi. Kui Sa klikkisid sellele pisipildile, siis avati see rakendus uuesti. Kui Sa viisid aga oma hiirekusori allapoole, siis ilmusid sinna järjest kõik varem käivitatud äppide pisipildid (vastavalt nende kasutamise järjekorrale, eespool asuvad viimati kasutatud äpid) - klikkisid vajalikule pisipildile ja antud äpi täisekraanis aken toodigi esile:

Winkey+Tab


Ühesõnaga Win 8 (8.1) puhul kadus see Windows Flip 3D vahend ära ja ta asendati uue Switcher funktsiooniga.

Need ALT + TAB ("Windows Flip"), ................WINKEY + TAB ("Switcher" .................ja.................. "Windows Flip 3D") klahvikombinatsioonid töötavad ka Windows 10 süsteemis, aga neid on jällegi muudetud ja täiustatud.Kiirklahvid virtuaalsete töölaudadega töötamiseks:

Virtuaalsete töölaudadega mugavamks töötamiseks võib kasutada ka kiirklahve - loe sellest sealt."Aero Snap" ("Screen Docking" ehk "Snap to docking") funktsiooni uued kiirklahvid:

Alates Windows 7 opsüsteemist sai kasutada uut Aero Snap ("Screen Docking" ehk "Snap to docking") nimelist funktsiooni ja sellega sai teha:

* Akende täissuurusesse viimine ja seejärel nende varasemate mõõtmete taastamine: Kui Sa lohistad mingi avatud programmi või kaustaakna tema tiitelriba kaudu ekraani ülemise serva vastu, siis muutub see aken ekraanisuuruseks, st ta maksimeeritakse ekraani täissuuruseni. Kui Sa seejärel lohistad selle akna ülemisest servast ära (allapoole), siis taastatakse tema endised mõõtmed ja asukoht. Sa võid sellel täisekraani suurusel (maksimeeritud) akna tiitelribal ka 2 x kliki teha, et taastada tema esialgne suurus ja asukoht. Varem pidi akna täissuuruseni viimiseks klõpsama tema paremas ülanurgas olevale keskmisele Maximize nupule, nüüd on seda aga märksa hõlpsam teha.

* Avatud akna mõõtmete automaatne suurendamine nii et ta hõivaks täpselt poole (50%) ekraanist: Ka see on Windowsi üks vägagi vajalik uus vahend (Seda eriti laiemate ekraanide puhul). Meil on üsna sagedasti vaja viia kaks akent kõrvuti, et siis võrrelda ja töödelda nende sisu ning seda eriti video -ja pilditöötlusprogrammide, teadustööde, failide lohistamise jne, jne puhul. Varem pidid Sa need aknad lohistama üksteise kõrvale ja seejärel hakkama nende suurusi "reguleerima"...—üsna tüütu ja tülikas tegevus. Nüüd on võimalik teha seda automaatselt ja sel teel, et lohistad ühe akna ekraani vasema serva vastu ja seejärel hõivab ta täpselt poole ekraanipinnast. Samamoodi saad tegutseda teise aknaga, lohista ta ekraani parema serva vastu ja lõpptulemuseks on see et Sul seisavad tööaual kõrvuti külg-külje vastu kaks täpselt ühesuurust akent, mis kumbki katavad poole ekraanipinnast (50%-i). Kui Sa lohistad need dokitud aknad ekraani küljeservadest tagasi eemale, siis saavad nad endi esialgse kuju ja suuruse jälle tagasi. Sa võid selle 50% suurusega dokitud akna tiitelribal ka 2 x kliki teha, et taastada tema esialgne suurus ja asukoht.

Seda väga vajalikku Snap vahendit, Windows 7 ajast pärit "Aero Snap" funktsiooni, on nüüd Windows 10 süsteemis tunduvalt täiustatud. Snap Assist, "2×2 snapping" ja töölaual rakenduste vertikaalse paigutamise võimalus, teeb kasutaja töö märksa viljakamaks.Snap Assist:

Windows 7 ja 8 (8.1) jooksutamisel: Et haakida mingit universaalset äppi või töölaua rakendust või kaustaakent ekraani serva külge, kliki vasema hiirenupuga tema tiitelribale, hoia hiirenuppu seal all ja lohista see aken kas ekraani vasema või parema servani. Sa näed lohistamisel läbipaistvat riskülikut, mis näitab, et kuhu see lohistatav aken pannakse - kummale poolele ekraanil. Lase hiirenupp lahti ja haagi aken antud serva vastu. Tegelikult Sa ei pea seda läbipaistvat riskülikut ootama vaid võid kohe kiiresti lohistada selle akna kas ekraani parema või vasema serva vastu - pilt ...............ja................ pilt.

Kui Sa teed seda eelnevat hiirega aga Windows 10 opsüsteemis, siis ilmub uus "Snap Assist" vahend. Snap Assist vahend aitab kasutajal neid äppisid ja avatud aiknaid ekraanil üksteise kõrvale paigutada ("snap" "apps", "windows"). Kui Sa lohistad mingi avatud akna ekraani serva vastu, siis kuvatakse ekraanile kõikide avatud akende pisipildid (thumbnails), ka need, mis olid Sul alla tegumireale minimeeritud (ikoniseeritud):

Snap Assist


Seejärel kliki "Snap Assist" vahendis ühele neist vajalikule pisipildile ja see aken haagitakse kas ekraani vasema või siis parema serva külge - ekraani vabale poolele. Antud näites klikiti seal Snap Assist vahendis (ülemine pilt) Notepad pisipildile ja selle peale haagiti ta ekraani parempoolse vaba serva külge:

Antud näites klikiti seal Snap Assist vahendis (ülemine pilt) Notepad pisipildile ja selle peale haagiti ta ekraani parempoolse vaba serva külge


See meetod on palju kiirem, lihtsam ja intuitiivsem kui see oli Windows 7 ning Win 8 puhul. Veel näiteid: vasemale poolele haagiti Notepad ja paremale poolele Internet Explorer - pilt; vasemale poolele haagiti 'Reading List' äpp ja paremale poolele jäi Internet Explorer - pilt.

Järgmises näites kasutatakse selleks aga kahte tekstidokumenti ja lisaks neile on alla tegumiribale ikoniseeritud ka Photos äpp. Ekraani servade külge "dokitakse" need kaks erinevat tekstidokumenti, et neid seejärel analüüsida...— vaata näidet! (Sa võid siin ka kiirklahve kasutada, sellest edaspidi.)Akende vertikaalne paigutamine/haakimine (Vertical Snap):

Windows 10 puhul võib kiirklahvide abil viia äpid või avatud aknad täisekraani suuruseks järgmiselt: Vajuta Windows klahvi + Up noolklahvi (↑), et haakida jooksev aken ekraani ülemise serva vastu ja viia ta täisekraani suuruseks. Vajutades seejärel aga Windows klahvi + Down noolklahvi (↓), viiakse see aken uuesti tema esialgsesse suurusesse ja positsiooni.'Snap' funktsiooni kiirklahvid ja "2×2 snapping":

Windows 7 ja Windows 8 / 8.1 versioonides sai selle Snap View vahendi kasutamisel kiirklahvide Winkey + ← ja Winkey + → abil panna need rakendused/äpid/aknad üksteise kõrvale horisontaalselt ning see kehtib ka praegu:

Snap View vahend


Nüüd võid aga kasutada ka Winkey + ↑ ja Winkey + ↓ klahvikombinatsioone, et viia aktiivne aken täisekraani suuruseks ja siis jälle tagasi... või siis moodustada akendest 2x2 võrgu:

Winkey + ← haagib aktiivse akna ekraani vasema serva külge ja ta hõivab 50% ekraanist
Winkey + → haagib aktiivse akna ekraani parema serva külge ja ta hõivab 50% ekraanist
Winkey + ↑ haagib aktiivse akna ekraani ülaserva külge ja viib selle täisekraani suuruseks
Winkey + ↓ ikoniseerib (minimeerib) aktiivse akna alla tegumiribale


Antud klahvikombinatsioonidega võid aknad ka ekraani nurkade külge kinnistada, näiteks Winkey + ← (ehk Windows Key + Left noolklahv) ja kohe seejärel Winkey + ↑ (ehk Windows Key + Up noolklahv) haagib aktiivse akna ekraani vasema ülanurga külge, st ta hõivab sellega 1/4 ekraani 2x2 võrgust.WINKEY + SHIFT + <noolklahv>:

WINKEY + SHIFT + <noolklahv> klahvikombinatsiooniga saad aktiivse rakenduse/äpi viia mugavalt ühelt monitorilt teisele üle.

Windows 10 operatsioonisüsteemis saab rakenduste või kaustade aknaid teisele monitorile/displeile nii üle viia, et lohistad vajaliku akna lihtsalt üle ekraani serva teisele monitorile/displeile ja vabastad seejärel hiirenupu - vaata seda protsessi: pilt,............................. pilt,............................ pilt ...................ja................. pilt. [Windows 8 / 8.1 (ka Win 10) täiustatud mitme monitori / displei toest oli juttu seal.]Windows 10 käsurida (Command Prompt) toetab nüüd ka CTRL+C ja CTRL+V klahvikombinatsioone:

Kuni siiani sai selles Command Prompt (CMD) aknas kasutada ainult paremklikiga kleepimist (Paste). Kuid Win 10 puhul võib nüüd lõpuks kasutada ka kiire kopeerimise CTRL+C ja kiire kleepimise CTRL+V klahvikombinatsioone - väga vajalik uuendus. Loe sellest ja muudest CMD konsooli uuendustest sealt.Antud teemaga seotud:

* Windows 8 / 8.1 muud kiirklahvid töötavad ka Windows 10 süsteemis. Loe nendest klahvikombinatsioonidest rohkem sealt.

* Windowsi uued 'Aero Shake' ja 'Aero Snap' funktsioonid - seal.

Etteotsa

 
< Tagasi Windows 10 pealehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|..|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2015 (16/17/18)