Win 10 vaikimisi rakendused / äpid

Win 10 logo Vaikimisi avatavate rakenduste (äppide) muutmine. Windows 10 vaikimisi programmid / äpid ja failitüüpide seoste (ühenduste) juhtimine. Kuidas siduda/ühendada failitüüpe ja protokolle programmidega?

 

Vaikimisi programmide ('Default programs') ja failitüüpide seoste/ühenduste ('File type associations') seadistamine ehk faililaiendite juhtimine.

 

Lisaks: "Mõisted: Failid, failitüübid ja faililaiendid... (Win XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 ja Windows 10.)"

Lisaks: "Kui Sinu süsteemis on kõik EXE seosed (assotsiatsioonid) katkenud ja Sa ei saa enam käivitada ühtegi programmi, kiirkorraldust, avada Command Promt akent, kasutada Windowsi Registrit ning System Restore vahendeid — ühesõnaga mitte kui midagi. (XP, Win 8/8.1, Vista, Win 7 ja Win 10.)"Enamik programme, mida Sa kasutad, on seotud teatud kindlate failitüüpide ja protokollidega. Sellised ühendused/seosed (associations) lubavad Sul kindlat tüüpi faili avada automaatselt temaga vaikimisi seotud tarkvaras. Näiteks kui Sa teed File Explorer'i (endine Windows Explorer) aknas mingil Windows Media Audio failil (.wma laiendiga) 2 x klõpsu, siis laetakse see fail automaatselt Sinu audiomängimise programmi, et seda lugu kuulata. Või kui Sa klõpsad oma dokumendis mingile internetilingile või e-mail sõnumile, siis avatakse Sinu veebibrauser, mis viib Sind vastavasse saiti. Seega on vaikimisi programmiks (Default Program) see programm, mida Windows kasutab automaatselt siis kui Sa avad teatud kindla failitüübi.


Märkus:

• Vaikimisi programmide ühenduste (seoste) muudatusi rakendatakse ainult Sinu kasutajakontole ja see ei puuduta kompuutri teisi kasutajakontosid.
• See programm, mille Sa määrad mingi failitüübi või protokolli jaoks vaikimisi rakenduseks, peab antud failitüüpi või protokolli toetama, et ta saaks seda avada. Näiteks .TXT laiendiga faili saab avada Notepad või Wordpad programmiga, aga mitte MS Paint programmiga.


Et asi selgem oleks, toon veel mõned näited nendest vaikimisi programmidest. See kehtib paljus ka Windows 10 suhtes, aga tema puhul on tehtud ka terve rida muudatusi ja sellest siis edaspidi:

1) Oletame, et mul on installeeeritud mitu muusikapleierit, mis kõik võivad mängida ka .mp3 audio muusikafaile. Windowsiga on kaasas ka Windows Media Player, mis samuti võib esitada neid .mp3 muusikapalu. Peale selle on mul installeeritud ka Winamp muusikaprogramm, mis on ka üks .mp3 failide mängijaid.
Oletame nüüd, et ma laadisin Internetist alla terve posu neid MP3 muusikafaile ja soovin kuulata näiteks sellist laulu nagu I love you forever.mp3. Kui ma teen nüüd sellel failil 2 x kliki ja kui mul ei ole näiteks peale Windows Media Player'i mitte ühtegi muusikaprogrammi installeeritud, siis käivitatakse automaatselt tema ja ta hakkab mulle seda "igavest armastust" ette mängima. Aga nagu ma juba eespool ütlesin, on mul olemas mitu programmi, mis võivad samuti neid .mp3 lugusid esitada ja ma seadsin nii et see Winamp peab olema minu vaikimisi programmiks nende .mp3 failide esitamiseks. Ja nüüd, kui ma teen sellel I love you forever.mp3 muusikafailil 2 x klõpsu, siis käivitatakse automaatselt see Winamp muusikaprogramm mitte aga Windows Media Player või mingi muu muusikapleier.
Aga see ei tähenda seda et ma ei saagi teiste muusikaprogrammidega seda I love you forever.mp3 laulu kuulata - saan küll. Näiteks kui ma soovin teda kuulata korraks ka Windows Media Player'iga, siis ma kas käivitan algul antud pleieri ja sealtkaudu laen selle laulu programmi (nt käsuga File - Open...) või siis teen sellel I love you forever.mp3 failil paremklõpsu ja valin kontekstmenüüst käsu Open with... > ja sealtkaudu valin selle Windows Media Player'i. Kui mul saab sellest Winamp'ist kõrini, siis võin ma nende .mp3 failide jaoks teha mingi muu programmi vaikimisi programmiks.

2) Oletame, et mul on peale Windowsi enda Internet Explorer'i installeeritud ka näiteks Chrome ja Mozilla Firefox veebibrauserid (veebilehitsejad). Kuna ma kasutan kõige sagedamini Chrome brauserit, siis tegin ma ta oma vaikimisi veebilehitsejaks ja kui ma teen nüüd mingil oma .htm või .html failil 2 x kliki, siis avatakse see link justnimelt Chrome brauseriga mitte aga Internet Explorer või Mozilla Firefox brauseriga. Kui ma aga muudan meelt ja leian, et Internet Explorer on vaatamata tema puudustele siiski turvalisem brauser, siis teen ma hoopis tema oma vaikimisi veebilehitsemise brauseriks.

3) Oletame, et mul on installeeritud peale Windows Media Player'i veel mitu programmi, milledega ma saan oma filme vaadata. Teatavasti on filmifailid mitmesugustes formaatides (failitüüpides), näiteks võivad nendeks olla asf, wmv, avi, mpeg, mpg, asx, divx, xvid, mov jne. Ja kui mul on installitud mingi hea universaalne meediafailide avamise ja vaatamise programm, mis on võimeline peaaegu kõiki neid failitüüpe käivitama, siis võin ma ta teha oma vaikimisi programmiks. Ja nüüd, kui ma teen ükskõik millistel neil eelpoolnimetatud failitüüpidel 2 x kliki, siis laetakse see filmifail justnimelt sellesse universaalsesse meediafailide avamise programmi.

Kui Sa installeerid Windows operatsioonisüsteemi, siis tema Setup programm paneb paljud sellised ühendused juba ise paika. Ka paljude programmide omaenda Setup programmid loovad automaatselt vajalikud ühendused selliste failitüüpidega, mida nad kasutada saavad. (Mõnikord, kui Sa installeerid mingi uue programmi, siis võib ta ise muuta olemasolevaid failitüüpide seoseid/ühendusi, aga üldiselt küsivad nad selleks enne Sinu luba.)


PS! Windows 7 sellekohane info seal ja Windows 8 (8.1) vastav info seal.


Lisaks: Mõisted: Failid, failitüübid ja faililaiendid. | Kui Sa ei saa avada mingit faili või käivitada programmi või kui mingi fail avatakse vale rakenduse poolt - mida teha? | (Win XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 ja Windows 10.)
Kuidas Windows 10 käsitleb vaikimisi äppe/rakendusi (default apps)?

Default apps’ viitab sellele et kuidas Windows määrab rakendustele failitüübid ja protokollid (näiteks HTTP protokolli), mida need rakendused peavad vaikimisi avama. Sa võid näiteks JPG ja PNG failide vaikimisi rakenduseks määrata Fireworks piltide redakteerimise rakenduse. See tähendab seda et kui Sa teed nüüd mingil JPG või PNG failil 2x kliki, siis avatakse ta automaatselt just selles Fireworks programmis.

Windows 8.1 puhul oli see vaikimisi rakenduste määramine üsna tüütu ja segane: klassikalised rakendused (Win32) võisid esile kutsuda kohe mitu hoiatust, mis palusid Sul muuta vaikimisi programmi. Sellised teated ilmusid rakenduste installeerimise lõpetades ja ka pärast nende käivitamist.
Kuid Window Store äpid ei saanudki taolisi hoiatusi esile kutsuda. Selle asemel ilmus pärast äpi installeerimist ekraani paremasse ülanurka teade, mis teatas, et uus äpp on kättesaadav ja et Sa klikiksid antud teatele, et muuta / valida vaikimisi rakendus.

Windows 10 puhul, kõik äppid – nii klassikalised Windowsi äpid kui ka Universaalsed Windowsi äpid - ei saa vaikimisi rakenduste muutmise jaoks kutsuda esile hoiatust, seda saab teha ainult Windows ise. Sellega kaovad ära ka need üleliigsed ja segased hoiatused. Näiteks kui Sa installeerid uue fotode redakteerimise rakenduse ja lähed seejärel File Explorer aknasse ning teed seal JPG failil 2x kliki, et teda avada, siis ilmub sinnasamasse hoiatus, mis palub Sul muuta see uus rakendus oma vaikimisi rakenduseks - Sa võid seda teha või siis mitte teha. Seega hoiatus ilmub sündmusega kontekstis, mitte aga juhuslikult installeerimise ajal või siis kui rakendus käivitatakse.

Näide: ühel tekstifailil (.docx laiendiga) tehti 2x klõps:

Näide: ühel tekstifailil (.docx laiendiga) tehti 2x klõps


Teine näide: Windows 10 puhul avatakse kõik PDF failid vaikimisi otse uues Edge brauseris - pilt ..................ja............... pilt. (Aga Sa võid seda vaikimisi programmi ka muuta.)


See on ajutine muudatus ja seda seni kuni kõiki Windows 10 rakendusi pole veel uuendatud. Windows 7 ja Windows 8.1 kasutajatel soovitatakse oma vanad vaikimisi rakendused asendada uute universaalsete rakendustega. Kui kasutaja määrab oma vaikimisi rakendused ära, siis edaspidi need hoiatused enam ei ilmu. Kuid kasutaja võib oma vaikimisi programme igal ajal ka muuta ja seda uue 'Settings' äpi/rakenduse kaudu, toon näited piltides:

Et neid vaikimisi äppisid / rakendusi muuta, mine 'Settings -> System -> Deafult apps' ekraani ja seal näedki siis oma süsteemi vaikimisi programme. Näiteks pärast Windows 10 Pro Insider Preview (Build 10130) test-versiooni installeerimist on emailide vaikimisi programmiks moderne 'Mail' äpp; kaartide vaatamiseks 'Maps' äpp; muusikafailid avatakse vaikimisi modernses 'Music' äpis; kui Sa klikid mingile pildile, siis avatakse see vaikimisi modernses 'Photos' äpis jne. Aga 'Calendar' äpi jaoks pakutakse siin valikuvõimalusi ("Choose a default"):

Settings -> System -> Deafult apps


Vaikimisi brauseriks on siin ka Internet Explorer, mitte aga see uus 'Project Spartan' veebisirvija (tegelikult õige nimega 'Microsoft Edge' brauser). Näiteks kui Sa teed oma töölaual mingil internetilingil 2x kliki, siis avatakse ta Internet Explorer brauseris, mitte aga uues Edge või mingis muus Sinu poolt juurde installitud veebibrauseris. Sa võid aga kohe ka siinsamas muuta seda vaikimisi rakendust klikkides tema nupule, näiteks klikkides 'Internet Explorer' peal, näed selliseid valikuvõimalusi - pilt.

'Settings -> System -> Deafult apps' äpi parempoolse paani allosas näed aga 'Reset' nuppu, millega võid Microsofti poolt soovitatavad vaikimisi äpid / rakendused jälle taastada. Peale selle on seal veel ka kolm olulist linki: "Choose default apps by file type" (valid vastava failitüübi jaoks vaikimisi äpi / rakenduse), "Choose default apps by protocol" (valid vastava protokolli jaoks vaikimisi äpi) ja "Set defaults by app" (määrad vaikimisi rakenduse KÕIKIDE failitüüpide- ja protokollide jaoks, mida ta on suuteline avama):

Olulised lingid...


1) Klikime siin parempoolses paanis allosas esimesele 'Choose default apps by file type' lingile (pilt) ja seejärel võid iga failitüübi jaoks määrata vaikimisi modernse äpi või siis klassikalise töölaua äpi / rakenduse. Nende failitüüpide jaoks, mis juba omavad siin vaikimisi rakendust, võib seda vaikimisi äppi siin kohe ka muuta klikkides paremal tema nupule:

'Choose default apps by file type'


2) Klikime siin parempoolse paani allosas 'Choose default apps by protocol' lingile (pilt) ja seejärel võid iga protokolli jaoks määrata vaikimisi modernse äpi või siis klassikalise töölaua äpi / rakenduse. Nende protokollide jaoks, mis juba omavad siin vaikimisi rakendust, võib seda vaikimisi äppi kohe ka muuta klikkides paremal tema nupule:

Choose default apps by protocol


3) Ja lõpuks klikime siin paremal all ka sellele 'Set defaults by app' lingile (pilt), seejärel valime vasemal vastava äpi / rakenduse ja klikime paremal 'Set this program as default' nupule. Sellega avatakse antud rakendusega vaikimisi kõik failitüübid ja protokollid, mida ta suudab avada:

Set this program as default


Paneme 'Reading List' äpi oma vaikimisi äpiks - pilt.Ja lisaks veel näited pärast suure Windows 10 'Anniversary Update' värskenduse installeerimist:

Ja lisaks veel näited pärast suure Windows 10 'Anniversary Update' värskenduse installeerimist


Näide kaks


Vaikimisi käivitatavaid äppisid saab siin muuta kas klikkides vajalikule äpile ja valides seejärel ilmuvast hüpikmenüüst uue äpi/rakenduse või siis kerida siin aknas allapoole ning klikkides "Set defaults by app" lingile. (Ka need "Choose default apps by file type" ja "Choose default apps by protocol" lingid lubavad siin neid vaimisi avatavaid äppisid/rakendusi muuta.)

Vaikimisi käivitatavaid äppisid saab siin muuta kas klikkides vajalikule äpile ja valides seejärel ilmuvast hüpikmenüüst uue äpi/rakenduse või siis kerida siin aknas allapoole ning klikkides "Set defaults by app" lingile.Lisaks: "Mõisted: Failid, failitüübid ja faililaiendid... (Win XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 ja Windows 10.)"

Lisaks: "Kui Sinu süsteemis on kõik EXE seosed (assotsiatsioonid) katkenud ja Sa ei saa enam käivitada ühtegi programmi, kiirkorraldust, avada Command Promt akent, kasutada Windowsi Registrit ning System Restore vahendeid — ühesõnaga mitte kui midagi. (XP, Win 8/8.1, Vista, Win 7 ja Win 10.)"


Etteotsa

 
< Tagasi Windows 10 pealehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2015 (16/17/18)