Windows 10 ja virtuaalsed töölauad

Win 10 logo Windows 10 uus vahend - virtuaalsed töölauad (virtual desktops)

 

Windows 10 (koodinimega Threshold) saab endale ka virtuaalsete töölaudade (virtual desktops) toe, mis on näiteks OS X ja Ubuntu (pilt) opsüsteemides juba olemas. See tähendab, et kasutaja võib endale luua mitu erinevat töölauda koos äppide / rakenduste ikoonide ja akendega ning seejärel nende erinevate töölaudade vahel ümber lülituda. Sa võid need töölauad aktiveerida kas all tegumireal asuva "Task view" nupu kaudu või siis klaviatuuri kiirklahvidega, millede abil saad juba eelnevalt loodud töölaudade vahel ümber lülituda.
Sa võid näiteks luua ühe virtuaalse töölaua, kus on Outlook avatud ja teise virtuaalse töölaua, kus saad kasutada oma veebibrauserit. Mõlemad rakendused jooksevad omaenda töölauas, mis lubab Sul keskenduda kas Internetis kolamisele või siis jälle email postkastile. Mõned näited nende virtuaalsete töölaudade vajalikkusest:

• Anda kasutaja töölauale rohkem ruumi, et grupeerida seotud aknad. See vabastab kasutajad füüsilise displei suuruse piirangutest.
• Aidata kiiresti leida või minna üle suvalisse aknasse või akende grupini.
• Lubada oma akende gruppe ümber reorganiseerida ja paigutada aknaid vastavalt vajadusele ümber.

Toon siin näiteks aprilli lõpus 2015 välja lastud 'Windows 10 Pro Insider Preview (Build 10074)' test-versiooni pildid, aga võib olla jätan alles ka mõne vanema Win 10 prooviversiooni pildid. Virtuaalsete töölaudade loomist saad alustada nii et klikid esmalt all tegumireal 'Task view' ehk siis 'multi-desktop' ikoonile (Task view). Antud juhul pole veel sellele nupule klikitid (toksatud) ja nagu näha, siis on kasutaja siin avanud ka PowerSell akna:

'Task view' ehk siis 'multi-desktop' ikoon


Nüüd aga klikiti sellele Task View nupule ja selle peale ilmub Task View kasutajaliides / vaade, kus ekraan läheb tumedamaks / tuhmimaks ning Sa näed alguses ainult ühte töölauda (enda juba olemasolevat vaikimisi tavalist töölauda). Seejärel kliki ekraani paremale allanurka ilmunud ristiga (New desktop) "New desktop" nupule / ikoonile, et lisada uusi virtuaaseid töölaudasid. Sa võid selle ristiga (“+”) 'New desktop' nupu abil luua kohe järjest mitu virtuaalset töölauda ja Sa võid neid virtuaalseid töölaudu luua lõpmatult ning ainsaks piiranguks saab siin Sinu kompuutri füüsilise mälu (RAM) maht. Esialgu lood siis veel tühjad töölauad, mille taustapiltideks on Sinu vaikimisi töölaua "tapeet". Antud juhul pole sellele ristiga (“+”) 'New desktop' nupule siin veel klikitud:

Task View kasutajaliides


Märkus: Veel üks näide sellest 'New desktop' ristiga nupust (Windows 10 peaaegu valmis versioonist, kus on ka uus vaikimisi taustapilt) - pilt.

Seejärel klikiti sellele "New desktop" ristiga nupule ja selle peale loodi teine töölaud ehk virtuaalne töölaud ("Desktop 2"). Antud uus virtuaalne töölaud pole veel aktiveeritud / avatud ja Sa näed siin ekraani allaosas ainult tema pisipilti ehk eelvaadet - ka tema töölaud on loomulikult tühi. Kadunud on ka selle esimese vaikimisi töölaua ("Desktop1") ekraan ja tema pisipilt on alla tuhmim ning sellel on näha ka seda PowerSell akent:

Desktop 2


Me viibime endiselt ikka selles tuhmimas / pimedamas Task View kasutajaliideses / vaates ja nüüd osutame hiirekursoriga selle esimese vaikimisi Desktop 1 töölaua pisikest eelvaateakent, mille peale ilmub tema ümber raam ning ta muutub ka heledamaks. Sellesse vaatesse ilmub üles ka seesama esimene vaikimisi töölaud koos PowerSell aknaga. Desktop 2 eelvaateaken läks aga tuhmiks.

Näiteks kui Sa klikiks nüüd sellele Desktop 1 pisipildile, siis see Task View kasutajaliides / vaade kaoks ja Sa satuksid otse antud töölauale, mis on seejärel kasutamiseks avatud ning aktiveeritud. Sama juhtub ka siis kui Sa klikiksid siin Task View vaates ülal sellele PowerSell aknale (või suvalisele aknale, juhul kui Sul oli varem neid rohkem loodud).

Meie aga ei kliki siin selle Desktop 1 pisipildile vaid klikime hoopis selle uue virtuaalse töölaua (Desktop 2) pisipildile, et avada tema tühja töölauda. Seejärel avame seal uuel töölaual näiteks Notepad ja Command Prompt aknad (vaata ülejärgmist pilti):

Nüüd osutame hiirekursoriga selle esimese vaikimisi Desktop 1 töölaua pisikest eelvaateakent


Avatud / aktiveeritud on uus virtuaalne töölaud (Desktop 2) ja seejärel avati siin kasutaja poolt Notepad ja Command Prompt aknad. Kadunud on ka see ristiga (“+”) New desktop nupp / ikoon , mis tähendab, et me viibime siin tavalises töölaua režiimis:

Avatud / aktiveeritud on uus virtuaalne töölaud (Desktop 2)


Nüüd klikime all tegumireal uuesti sellele 'Task View' nupule, avada jälle seda 'Task View' kasutajaliidest / vaadet ja Sa näed seal all Desktop 2 pisikest eelvaateakent koos Command Prompt ja Notepad akendega; sama näed ka ülevalpool:

Desktop 2 vaade


Seejärel viime hiirekursori Desktop 1 pisikesele eelvaateaknale (st osutame seda) ja Sa näed esimest vaikimisi töölauda koos PowerShell aknaga - nii üleval kui ka all eelvaateaknas.

Seejärel viime hiirekursori Desktop 1 pisikesele eelvaateaknale (st osutame seda)


Me viibime ikka veel selles 'Task View' vaates. Loome nüüd ristiga (“+”) New desktop nupu abil uue kolmanda töölaua (virtuaalse töölaua) ja seejärel avame / aktiveerime ta, tehes all tema eelvaateaknal kliki. Kui see kolmas töölaud (Desktop 3) on avatud ja ligipääsetav, siis avame seal näiteks File Explorer akna. Seejärel klikime jälle sellele 'Task View' nupule, et avada uuesti seda 'Task View' kasutajaliidest / vaadet ning Sa näed alltoodud pilti:

Sa näed sellist pilti...


Sa võid aknaid (ka avatud rakendusi) siirdada mingile teisele virtuaalsele töölauale ja selleks saab kasutada mitut meetodit:

* Avad 'Task View' vaate, osutad seal all selle töölaua pisipilti, millelt Sa tahad mingit akent teisele virtuaalsele töölauale üle viia. Seejärel teed üleval vajaliku rakenduse/akna miniatuuril paremikliki ja valid avanevast kontekstmenüüst käsu Move to > Desktop 1 või Desktop 2 või Desktop 3 jne.
* Avad 'Task View' vaate, osutad seal all selle töölaua pisipilti, millelt Sa tahad mingit akent teisele virtuaalsele töölauale üle viia. Seejärel lohistad ülevalt vajaliku akna alla otse selle töölaua pisipildile, kus Sa tahad seda akent ümber paiguta.
* Avad 'Task View' vaate ja lohistad all vajaliku akna ühelt eelvaateaknalt teisele.
* Sa võid samuti lohistada akna ka otse ristiga (“+”) New desktop ikoonile, et luua uus virtuaalne töölaud koos sinna siirdatud aknaga - kõik üheainsa sammuga.

Kasutame esmalt seda esimest meetodit ja siirdame Desktop 2 töölaualt selle Command Prompt akna üle kolmandale (Desktop 3) töölauale:

Move to


Ja kui Sa vaatad nüüd tähelepanelikult all seda Desktop 3 pisiakent, siis näedki, et see Command Prompt aken viidi sinna üle:

Command Prompt aken viidi sinna üle


Osutades nüüd all seda Desktop 3 pisikest eelvaateakent, näedki ülal seda et see Command Prompt aken asub nüüd tõesti sellel kolmandal virtuaalsel töölaual:

Command Prompt aken asub nüüd tõesti sellel kolmandal virtuaalsel töölaual


Proovime nüüd akende ühelt töölaualt teisele siirdamise järgmist meetodit: Avad 'Task View' vaate ja lohistad all vajaliku akna ühelt eelvaateaknalt teisele. Viime oma kolmandalt töölaualt (Desktop 3) selle File Explorer akna üle teisele Desktop 2 töölauale - lohistame teda...:

Avad 'Task View' vaate ja lohistad all vajaliku akna ühelt eelvaateaknalt teisele


Lohistame aga julgelt edasi...:

Lohistame aga julgelt edasi...


Ja saigi üle viidud, see Desktop 2 eelvaateaken läks kohe aktiivsesse olekusse, teda ümbritses raam ja ta muutus ka heledamaks. Nüüd näed seda siia ületoodud File Explorer akent ka ülevalpool suuremal kujul. Aga me viibime endiselt ikka selles Task View kasutajaliides / vaates:

Ja saigi üle viidud


Ok, proovime nüüd seda viimast akende ühelt töölaualt teisele siirdamise järgmist meetodit: Sa võid samuti lohistada akna ka otse ristiga (“+”) New desktop ikoonile / nupule, et luua uus virtuaalne töölaud koos sinna siirdatud aknaga - kõik üheainsa sammuga. Me viibime endiselt Task View kasutajaliideses / vaates ja meil on aktiivses olekus ikka see teine Desktop 2 töölaud. Nüüd lohistame oma teiselt virtuaalselt töölaualt Notepad akna üle sinna ristiga (“+”) 'New desktop' ikoonile / nupule:

Lohistame New desktop ikoonile


Lohistamise (üleviimise) lõetades loodi automaatselt ka uus Desktop 4 virtuaalne töölaud koos sinna üleviidud Notepad aknaga:

Desktop 4 virtuaalne töölaud


Kui Sa tahad nüüd mingit virtuaalset töölauda ära koristada, siis ava ikka seesama Task View kasutajaliides / vaade, osuta hiirega kustutatava töölau pisiakent, vii hiirekursor tema tiitelriba ristiga nupule, see muutub punaseks ja sulge ta selle kaudu. Kui Sa kustutad mingi töölaua, siis viiakse kõik temas avatud aknad üle vasemal pool asuvale virtuaalsele töölauale. Kui Sa sulged aga kõige vasema virtuaalse töölaua, siis viiakse avatud aknad üle paremal pool asuvale virtuaalsele töölauale. Kui kustutatavast töölauast asusid ka paremal poolel virtuaalsed töölauad, siis muudetakse automaatselt nende numbreid, et hiljem segadust ei tekiks. Antud juhul siis kustutame selle kolmanda (Desktop 3) virtuaalse töölaua:

Antud juhul siis kustutame selle kolmanda (Desktop 3) virtuaalse töökaua


Pärast selle kolmanda (Desktop 3) virtuaalse töölaua kustutamist, on siis pilt järgmine: Kolmandas töölauas olnud Command Prompt aken toodi üle sinna teisele Desktop 2 töölauale ja endine neljas Desktop 4 virtuaalne töölaud sai nüüd endale numbri 3 (Desktop 3):

Pärast selle kolmanda (Desktop 3) virtuaalse töölaua kustutamist, on siis pilt järgmine


Kui Sa osutad nüüd kursoriga seda teist Desktop 2 töölauda, siis näedki seda sinna ületoodud Command Prompt akent (ta toodi siia üle eelnevalt kustutatud Desktop 3 töölaualt). Nüüd, et avada seda Desktop 2 töölauda, et saaksime seal oma tööd jätkata, klikime kas tema pisikesele eelvaateaknale või siis ülevalpool antud töölaua suvalisele aknale:

Command Prompt aken


Ja me jõudsimegi oma teisele Desktop 2 töölauale, see 'Task View' kasutajaliides kadus. Me võime siin oma poolelijäänud tööd nüüd jätkata:

Ja me jõudsimegi oma teisele Desktop 2 töölauale


Avame mõne aja pärast uuesti selle 'Task View' kasutajaliidese / vaate, et uurida seda et palju meil neid virtuaalseid töölaudasid üle-üldse on. Et näha ka seda et milliseid avatud aknaid iga töölaud sisaldab, siis osutame selleks all kursoriga nende pisiaknaid ja vaatame seda ülevalpoolt. Siin siis osutati seda Desktop 1 töölauda ja nagu näha, siis asub seal ainult üks aken, seesama PowerShell aken, mis oli meil kõige esimesena, enne virtuaalsete töölaudade loomise alustamist, seal avatud:

Desktop 1 töölaud - PowerShell aken


Osutame nüüd kursoriga seda kolmandat Desktop 3 töölauda ja nagu näha, siis on seal avatud ainult üks aken - Notepad. Kui mäletad, siis avati see aken esmalt töölauas nr. 2 (Desktop 2), seejärel lohistati ta hiljem sinna ristiga (“+”) 'New desktop' nupule, mille tagajärjel loodi uus Desktop 4 töölaud (koos selle Notepad avatud aknaga). Pärast seda kustutati Desktop 3 töölaud ja Desktop 4 töölauale omistati automaatselt nr. 3 (st Desktop 3). Klikime all sellele Desktop 3 pisipildile, et sattuda kolmandasse töölauda:

Osutame nüüd kursoriga seda kolmandat Desktop 3 töölauda


Ja olemegi reaalselt oma kolmandas (Desktop 3) virtuaalses töölauas. Sulgeme siin selle Notepad akna ja avame uuesti 'Task View' vaate, vaata ülejärgmist pilti:

Ja olemegi reaalselt oma kolmandas (Desktop 3) virtuaalses töölauas


Kuna see üksainus aken (Notepad) suleti seal kolmandal töölaual, siis on ka 'Task View' vaates antud Desktop 3 töölaua pisipilt tühi ja ka ülevalpool pole midagi näha...
Meil ei ole seda tühja Desktop 3 töölauda enam vaja, sulgeme ta lõplikult:

Meil ei ole seda tühja Desktop 3 töölauda enam vaja, sulgeme ta lõplikult


Kustutame ka selle teise Desktop 2 virtuaalse töölaua ja tema kaks avatud akent viiakse sealt, pärast antud töölaua sulgemist, üle vasemale Desktop 1 töölauale:

Kustutame ka selle teise Desktop 2 virtuaalse töölaua


Kuna eelmises näites sai ka see teine Desktop 2 virtuaalne töölaud suletud, siis toodi sealt kõik avatud aknad üle siia vaikimisi Desktop 1 töölauale - siia, kust me seda kõike ka alustasime. Me viibime ikka veel Task View vaates ja nüüd on ka ekraani alumine pool tühi, mis näitab, et meil ei ole enam ühtegi virtuaalset töölauda. Et sellest Task View vaatest nüüd väljuda, klikime üleval suvalisele avatud aknale:

Virtuaalseid töölaudu ei ole.


Ja olemegi esimesel vaikimisi töölaual tagasi aga nüüd on siin lisaks sellele kõigepealt avatud PowerShell aknale ka need aknad, mis siia üle toodi:

Ja olemegi esimesel vaikimisi töölaual tagasi
Veel olulist lisaks:

1) Veel üks näide akende ühelt-teisele töölauale üleviimisest (siirdamisest):

Nagu eelpool sai juba õeldud, Sa võid aknaid (ka avatud rakendusi) siirdada mingile teisele virtuaalsele töölauale ja selleks saab kasutada mitut meetodit. Toon sellest veel ühe näite: a) Sa võid 'Task view' vaate ülaosast lohistada akna ka otse alla mingile teisele virtuaalsele töölauale; b) Kui Sa aga lohistad aktiivse virtuaalse töölaua eelvaatest mingi akna otse alla sellele New desktop '+' nupule, siis luuakse automaatselt uus virtuaalne töölaud (koos antud aknaga). See näide on animeeriv GIF pilt ja "kaalub" üle 5MB, seega kui Sul on aeglane internetiühendus, siis oota pärast klikkimist natuke, enne kui ta "käima läheb" - pilt.2) Videod virtuaalsetest töölaudadest:

* Win 10 natuke vanemast test-versioonist -> link.

* Ja juba uuem virtuaalsete töölaudade video, see sai siis võetud aprilli lõpus 2015 välja lastud 'Windows 10 Pro Insider Preview (Build 10074)' test-versioonist -> link.

Ka seda vanemat videot võiks vaadata, sest mõlemad pakuvad erinevaid nüansse ja vanem versioon erineb uuemast üsna vähe: virtuaalsete töölaudade loomise ristiga (“+”) New desktop nupp on viidud üle ekraani paremasse serva - kuupäeva ja kellaaja kohale; nüüd saab aknaid lohistada ka otse teise virtuaalse töölaua eelvaate aknasse (sel juhul pole seda kontekstmenüüd ümerpaigutamiseks enam vaja kasutada); akna võib lohistada ka sellele ristiga (“+”) 'New desktop' nupule ja sel juhul luuakse ka uus virtuaalne töölaud (koos selle ületoodud aknaga).3) Kiirklahvid virtuaalsete töölaudadega töötamiseks:

Alt + Tab
(Windows Flip) - see klahvikombinatsioon töötab sarnaselt varasemaga, aga nüüd on need äppide pisipildid tunduvalt suuremad. Alt+Tab lubab Sul ligi saada virtuaalsete töölaudade avatud rakendustele ja akendele. Alt+Tab kuvab aknad ja rakendused, mis on avatud KÕIKIDES Sinu töölaudades. Alt+Tab klahvidega saad Sa seega lülituda ümber nii avatud äppide ja akende kui ühtlasi ka virtuaalsete töölaudade vahel.

Winkey + Tab - avab nüüd selle uue ülalpool kirjeldatud 'Task view' (vaate) ja loetelu Sinu virtuaalsetest töölaudadest (juhul kui Sa olid nad eelnevalt loonud). Win+Tab kuvab AINULT need aknad ja rakendused, mis on avatud Sinu jooksvas/aktiivses töölauas + loetelu Sinu töölaudadest. Töötades antud klahvikombinatsiooniga võid nüüd vabastada mõlemad klahvid ja 'Task view' jääb ikkagi avatuks ning Sa võid kohe mingi muu v. töölaua aktiveerida.

Märkus: Puutetundliku seadme puhul saad selle 'Task view' ka nii avada, et viipad sõrmega ekraani vasemast servast sissepoole.

Ctrl + Win + →/← - Üleminek järgmisele või siis eelmisele v. töölauale.

Ctrl + Win + D või siis Win + Ctrl + D - Sa võid igal ajal töö käigus luua uue v. töölaua ja kohe seal ka midagi käivitada/avada. Klahvikombinatsiooni kasutades luuakse see uus töölaud varjatult, st kui Sul ei ole töölaual midagi avatud ja kui Sa lood nüüd klahvidega uue töölaua, siis Sa ei märkagi muudatust. Et oma kõiki töölaudasid näha, ava Task View (Winkey + TAB või kliki all tegumiribal uuele Task View nupule) ja Sa näedki neid uusi töölaudasid. Samas, kui Sul on oma töölaual midagi juba avatud ja kui Sa lood nüüd klahvikombinatsiooniga uue töölaua, siis see vana töölaud kaob (mitte päriselt) ning selle asemele ilmub uus tühi töölaud.

Win + Ctrl + F4 - Suleb aktiivse virtuaalse töölaua.


Näide klahvide kasutamisest, siin kasutatakse Win 10 vanema versiooni näiset, vahet pole: Sa võid oma töölaudade vahel lülituda ümber ka klaviatuuri abil. Vajuta Win + Tab klahvikombinatsiooni ja seejärel vabasta mõlemad klahvid. Antud momendil aktiivse töölaua programmid kuvatakse suurte pisipiltidena ja selle töölaua antud hetkel aktiivse akna pisipilt on ümbritsetud valge raamiga (pilt). Nüüd vajuta uuesti ainult Tab klahvi. See eemaldab aktiivse akna pisipildilt selle valge raami ja aktiveerib Task View kasutajaliidese. Seejärel kasuta noolklahve, et liikuda Task View kasutajaliideses mõõda töölaudasid. Kui Sa jõudsid sellele töölauale, millele Sa tahad ümber lülituda, siis vajuta ENTER.4) 'Settings' äpp ja virtuaalsed töölauad:

Nüüd toetatakse ka filtreeritud tegumiriba, mis tähendab, et all tegumireal kuvatakse kas ainult aktiivse töölaua jooksvate / avatud akende ikoone või siis kõikide töölaudade akende ikoone / nuppe. Sama käib ka Alt+Tab klahvikombinatsioon kohta, mille kasutamisel kuvatakse all tegumiribal kas ainult aktiivse töölaua jooksvate / avatud akende ikoone või siis kõikide töölaudade akende ikoone. Vaikimisi on mõlemate puhul nii et tegumireal kuvatakse KÕIKIDE töölaudade avatud akende ikoonid / nupud. Kuid seda võib ka Settings äpi kaudu ka muuta, näiteks selleks et lubada tegumireal kuvada ainult neid aknaid / rakendusi, mis näha aktiivsel Virtuaalsel Töölaual - et selgem pilt oleks. Ava Settings -> System -> Multitasking alamkategooria aken ja tee seda 'Virtual desktops' oblastis asuvate rippmenüüde kaudu - pilt ja pilt.5) Animatsioon töölaudade vahel ümberlülitamiseks:

Et kasutajad saaksid selgelt aru, et millal nad lülituvad ümber teisele virtuaalsele töölauale, lisatigi nüüd alates Windows 10 Technical Preview (Build 9860) väljalaskest see animatsiooni efekt. Kuigi see animatsioon ei tööta praegu just mitte kõige paremini, aga eks Win 10 järgmistes versioonides peaks asi paremuse poole muutuma. Loo endale paar-kolm töölauda ja lülitu nende vahel ümber, et seda animatsiooni näha. Lisan siia ka sellekohase video.
Järgmise suure Windows 10 'Anniversary Update' värskendusega tuleb ka virtuaalsete töölaudade osas väikseid muudatusi: Sa võid nüüd Task View kasutajaliideses/režiimis kinnistada aknaid nii et nad ilmuvad korraga KÕIKIDELE virtuaalsetele töölaudadele mitte aga ainult ühele virtuaalsele töölauale. Tee Task View kasutajaliideses/režiimis vajalikul aknal paremklikk ja vali ilmuvast kontekstmenüüst "Show this window on all desktops" käsk, et seda akent korraga kõikidele virtuaalsetele töölaudadele kinnistada. Selle kontekstmenüü teine "Show windows from this app on all desktops" käsk on sarnase funktsiooniga, aga seda võib kasutada siis kui antud äpil on avatud korraga mitu akent, siis võib need avatud aknad kõikidele virtuaalsetele töölaudadele kinnistada.

Show this window on all desktops


Kui Sa kasutad puuteplaati, siis nüüd saad nende virtuaalsete töölaudade vahel ka nii liikuda et viipad puuteplaadil 3 sõrmega vasemale ja paremale ning ekraanil avatakse kõik töölauad. Seejärel võid lihtsal teel nende vahel ümber lülituda. Sa ei pea enam esmalt seda 'Task View' režiimi avama.


Etteotsa
< Tagasi Windows 10 pealehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2015 (16/17/18)