Windows 10 - piltparooli loomine

Win 10 logo Windows 10 süsteemis "Picture Password" (Piltparooli) loomine, muutmine ja süsteemist eemaldamine

 

 

 

 

Sa võid süsteemi sisselogimiseks kasutada järgmist tüüpi paroole:


1) Local Account (Lokaalse Konto) standardset tekstiparooli - Windowsi traditsioonilist lokaalse kasutajakonto standardset tekstiparooli, mille võib luua juba Windows 10 installeerimise käigus või siis hiljem Settings äpi kaudu ('Settings -> Accounts -> Sign-in options' alamkategooria all). Antud standardse tekstiparooli (Windowsi paooli) võid siis kasutada ainult oma lokaalse administraatori või tavakasutaja õigustega (Standard User) konto all töötades. Kui Sa lood enda adminõigustega lokaalsele kontole lisaks ka teisi lokaalseid kasutajakontosid, siis loo nii enda kui ka teiste kontode jaoks see Windowsi parool. See Windowsi tekstiparool tuleb eelnevalt luua ka siis kui Sa tahad lisaks sellele paroolile luua ka PIN ja/või piltparooli. Selle tavalise standardse tekstiparooli (Windowsi parooli) loomise lühike juhis.

2) Microsoft Account (end. Windows Live ID) kasutajakonto parooli. Kui Sul on Microsofti kasutajakonto juba olemas, siis võid seda kasutada juba Windows 10 installeerimise käigus (selleks peab olema ka internetiühendus). Kui Sul seda MS kontot veel ei ole, siis võid ta sealsamas Win 10 installeerimise käigus ka luua. Sa võid ka hiljem Settings äpi kaudu lülituda ümber Microsofti kasutajakontole (ka selle käigus võid luua selle MS konto).

Märkus: Lokaalselt adminõigustega kasutajakontolt ümberlülitumine (üleminek) Microsofti kasutajakontole - juhis.

3) 'Picture Password' (Piltparooli). Selle piltparooli võid luua ja kasutada nii oma lokaalse kui ka Microsofti kasutajakonto all ('Microsoft account' all). Eriti hea on seda piltparooli kasutada näiteks tahvelarvutite ja puutetundlike ekraanide puhul. Piltparooli loomine on ka selleks hea kui Sa oled mingi parooli ära unustanud, siis saad ka tema abil süsteemi sisse logida - sellest tulebki siin edaspidi juttu.

4) PIN parooli. Seda võid kasutada nii oma lokaalse kui ka Microsofti kasutajakonto all. PIN parooli sai kasutada juba alates Windows 8 versioonist, aga Windows 10 puhul on tal hoopis eriline roll - sellest juhis seal.

5) UUS! Täiesti uus autentimise süsteem - Windows Hello, Microsoft Passport ja Device Guard vahendid. (Windows 10 seadmesse võib nüüd sisse logida ka näo, sõrmejälgede või silma võrkkesta tuvastamise teel.) - juhis ja info.


Märkus: Et luua lokaalse kasutajakonto all uut tüüpi Piltparooli või PIN-parooli, peab Sul eelnevalt olema loodud ka Windowsi enda lokaalne standardne tekstiparool (Local Account password). Kui Sa kustutad selle standardse tekstiparooli, siis kustutatakse automaatselt ka Sinu pilt- ja PIN paroolid.
Pilt- ja PIN paroolid, mis Sa lood lokaalse kasutajakonto all, kehtivad ka Microsofti kasutajakontos (st Sa võid need sinna üle kanda). Seega kui Sa loosid lokaalse kasutajakonto alla pildi ja/või PIN-koodiga parooli, siis saad neid kasutada ka Micorosofti kasutajakonto all. Sa saad neid seal ka muuta või kustutada. Kui Sa muudad või kustutad nad, siis need muudatused kantakse üle ka Sinu lokaalsesse või siis Microsofti kasutajakontosse. Kui Sa näiteks ei loonud oma lokaalses kasutajakontos pildi ja/või PIN paroole, siis võid nad luua Microsofti kasutajakonto all ja nad kantakse üle ka Sinu lokaalsesse kasutajakontosse. Lokaalset standardset tekstiparooli ei saa Microsofti kasutajakonto all töötades enam kasutada, selle asemel saad kasutada oma Microsofti kontoga seotud parooli.

Mis on Windows 10 parooli maksimaalseks pikkuseks?

* Lokaalse Kasutajakonto (Local Account) puhul on parooli miinimum pikkuseks 8 sümbolit ja maksimaalseks pikkuseks aga 127 sümbolit.
* Kui Sa kasutad Win 10 süsteemi sisselogimiseks Microsofti Kasutajakontot (Microsoft Account), siis võid oma paroolis kasutada kuni 16 sümbolit - mitte rohkem. (Sul võib küll ka pikem parool olla, aga arvestatakse ainult esimesi 16 sümbolit.)
'Picture Password' (Piltparool):

'Picture Password' (Piltparooli) sai kasutada juba alates Windows 8 (8.1) operatsioonisüsteemidest ja see oli seal üks huvitavamaid uusi vahendeid. Piltparool lubab Sul logida süsteemi nii et klikid (või toksad sõrmega) Sinu enda poolt valitud pildi erinevatele oblastitele. Sa võid selleks pildiks valida suvalise pildi, näiteks mingi ekraani taustapildi ("tapeedi") või siis enda või sõbra foto jne.

Täpsemalt õeldes lubab "Picture Password" meetod valida Windows 8 (8.1) ja Windows 10 kasutajatel välja mingi omaenda pildi ning joonistades sellele kolm erinevat figuuri (sirgjooned, ringid, punktid), siseneda süsteemi. Sa võid oma piltparooli loomisel kasutada kas ainult ühte nendest kujunditest (sirgjoon, ring või punkt) või siis kasutada sirgjoone, ringi ja punkti suvalist kombinatsiooni, aga Sa pead meelde jätma järgmist:

* Kuhu ja millises järjekorras Sa need figuurid joonistasid;
* Kas Sa tõmbasid sirjoone vasemalt paremale või siis paremalt vasemale lohistades;
* Kas joonistasid ringi päripäeva või siis vastupäeva liikudes;
* "Punkti" figuuri joonistamiseks kliki (või toksa) lihtsalt oma pildile;
* Kõiki oma paroole saad Sa luua, neid muuta või eemaldada ainult uue Metro-stiilis (Windows 8 stiilis disainiga) Settings äpi kaudu.


NB! Et luua seda piltparooli, peab Sul eelnevalt olema ka loodud kas Windowsi enda lokaalse kasutajakonto standardne sisselogimise tekstiparool (Local Account standardne tekstiparool) või siis kasutad oma Microsofti kontoga (Microsoft Account) seotud parooli - ühesõnaga peab olema tekstiparool. Lokaalset sisselogimise parooli (Local Account password) kasutad uue piltparooli loomisel siis kui Sa logisid süsteemi sisse oma lokaalse kasutajakontoga. Microsofti kasutajakonto (Microsoft Account) parooli kasutad uue pildiparooli loomisel aga siis kui Sa logisid süsteemi antud konto all.

Seega et luua lokaalse kasutajakonto all uut tüüpi piltparooli (või PIN-parooli), peab Sul eelnevalt olema loodud ka Windowsi enda lokaalne standardne tekstiparool (Local Account password). Kui Sa kustutad selle standardse tekstiparooli, siis kustutatakse automaatselt ka Sinu pilt- ja PIN paroolid. Seega et luua PIN või pildiparooli, pead eelnevalt omama ka tavalist tekstiparooli - pilt ..............ja........... pilt.

"Picture Password" tehnikaga loodud paroolid on palju tugevamad kui seda on need tavalised PIN-paroolid ja keerulised tekstiparoolid.


Kuidas see töötab? Kui Sa olid vajaliku pildi välja valinud, siis kaetakse see pilt Sinule nähtamatu ruutudest koosneva võrguga. Pildi pikim osa (dimensioon) jagatakse 100 segmendiks ja pildi lühim dimensioon jagatakse vastvalt sellele skaalale, et luua selle tulemusel nähtamatu võrk, millele Sa hakkad oma parooli joonistama - sõrmega viibates või siis hiirekursoriga joonistades.
Kui Sa hakkad oma parooli joonistama, siis Sa paned oma hiirekursori või sõrme selle nähtamatu võrgu mingisse punkti. Selle võrgu individuaalsed punktid defineeritakse võrgus nende koordinaatide (x,y) järgi. Näiteks kui Sa joonistad sirgjoone, siis salvestatakse tema alguse ja lõpu koordinaadid ning samuti ka see suund mis suunas Sa selle joone tõmbad. Ringi puhul salvestataks tema keskpunkti koordinaadid, ringi raadius ja tema joonistamise suund (st kas Sa joonistad ta päripäeva või vastupäeva suunas). Kui Sa kasutad aga punkti (sõrmega toksamist või hiireklikki), siis salvestatakse puutepunkti koordinaadid.

Alltulevatele piltidele joonistati sirgjoon, ring ja punkt (st hiireklikk või sõrmega toksamine):

sirgjoon ring

punkt


Kui Sa logid nüüd Windows 10 operatsioonisüsteemi Picture password (piltparooli) abil sisse, siis hakatakse Sinu poolt joonistatavat parooli võrdlema selle varem tehtud salvestusega. Sisselogimisel ei pea Sa joonistama (hiire või sõrmega) täpselt samasugust eskiisi, mille Sa joonistasid oma pildi-parooli loomisel, sest Windows 10 arvestab siin esialgse joonise ja sisselogitava joonise sarnasust. Kui Sinu sisselogimise pildi parooli täpsus on alla 90% võrreldes seda tema originaaliga, siis loetakse Sinu parool valeks ja Sa ei saa süsteemi siseneda. Samuti lõpeb asi automaatselt ebaõnnestumisega siis kui Sa sisestad vale viipe (või hiirekusrori joonistuse), näiteks kui Sa joonistad ringi asemel hoopis sirgjoone.
Kui Sa sisestad pilt-parooli 4 korda valesti, siis blokeeritakse süsteemi sisenemine ja Sulle pakutakse oma tekstiparooli sisestamise võimalust. Seepärast, nagu ma juba eelpool mainisin, pead Sa selle uut tüüpi pildiparooli looma pärast tavalise tekstiparooli loomist. (Pildiparooli ei saa kasutada eemalt või siis võrgus sisselogimiseks.)

Kui palju Sa võid neid erinevaid piltparoole punktide, ringide ja sirgjoonte joonistamisel üleüldse kokku saada? Ainult kolme 'punkti' (sõrmega toksamist või hiireklikki) kasutades võid Sa saada kokku 2,743,206 unikaalset piltparooli, kolme 'ringi' joonistamisega võid Sa saada 4,509,567 parooli ja kolme 'sirgjoone' abil aga 412,096,718 parooli. Kui Sa kasutad oma pildiparooli joonistamisel aga punktide, ringide ja sirgjoonte kombinatsioone, siis võid Sa kokku kasutada tervelt 1,155,509,083 unikaalset piltparooli!

Etteotsa
Piltparooli loomine, muutmine ja süsteemist eemaldamine:

Sa võid oma piltparooli luua, muuta ja kustutada (süsteemist eemaldada) nii oma Microsofti kui ka lokaalse kasutajakonto all. Teed ühes kasutajakontos temaga midagi ja see peegeldub kohe ka teises kasutajakontos.... Antud näites loome selle Microsofti kasutajakonto all, aga lokaalse konto all käib see sama moodi - vahet ei ole. Kui Sa töötad lokaalse konto all, siis pead enne piltparooli (või PIN parooli) loomist looma ka selle tavalise standardse tesktiparooli - seda juhul kui Sa seda juba loonud ei olnud. Seega et luua PIN või pildiparooli, pead eelnevalt omama ka tavalist tekstiparooli - pilt .........ja............. pilt. (Tavalise tekstiparooli loomise kiire näide seal.)


1) Ava Settings äpp ja mine seal 'Accounts -> Sign-in options' alamkategooria alla. Seejärel kliki paremal "Picture password" sektsioonis 'Add' nupule.

Märkus: Antud 'Settings' äpi avaakna võid avada näiteks Start Menüü kaudu (pilt), aga ka uue 'Action Center' / 'Tegevuskeskus' paneeli ja selle 'All settings' nupu abil (pilt). Need pildid on võetud siis juba pärast suure Windows 10 'Anniversary Update' värskenduse installi. Sa võid ta avada ka Windowsi otsinguvahendi kaudu - otsingusõnaks on siis "settings".

Seejärel kliki paremal "Picture password" sektsioonis 'Add' nupule


Märkus: Pärast Windows 10 'Anniversary Update' värskenduse installi näeb see aken aga välja selline - pilt.


2) Seejärel sisesta oma Microsofti kontoga seotud parool ja kliki nupule OK. (Märkus: Lokaalse konto all töötades pead aga oma tavalise standardse tekstiparooli sisestama.)

Seejärel sisesta oma Microsofti kontoga seotud parool ja kliki nupule OK.


Märkus: Pärast Windows 10 'Anniversary Update' värskenduse installi näeb see ekraan aga välja selline - pilt.


3) Kui Sa lood selle piltparooli esmakordselt, siis kuvatakse parempoolses paanis Windowsi enda vaikimisi pilti koos kiire juhisega (animatsiooniga). Vaatame selle näidis-animatsiooni ära (seda võid ka siinsamas lõpupoole hiljem vaadata - seal). Antud näites demonstreeritakse siis punktist, noolest ja ringist koosneva piltparooli loomist. Seejärel kliki siin vasempoolses paanid nupule 'Choose picture':

Seejärel kliki siin vasempoolses paanid nupule 'Choose picture'


Kui Sa olid juba varem mingi piltparooli loonud ja tahad nüüd seda muuta, siis näed alltoodud ekraani, kus on siis kaks valikuvõimalust: kas kasutad sama pilti (nupp "Use this picture") või siis valid uue pildi (nupp "Choose new picture"). Meie aga tahame siin uue piltparooli luua ja valime selle Choose new picture nupu:

Meie aga tahame siin uue piltparooli luua ja valime selle Choose new picture nupu


Märkus: Ja veel üks taoline näide: pilt.


4) Ükskõik kummale nupule ("Choose picture" või "Choose new picture") Sa eelnevalt klikkisid, avatakse nüüd see alltoodud "Open" dialoogiaken. Vaikimisi avatakse siin Sinu kasutajaprofiili Pictures kaust või siis see kaust, kus Sa viimati antud ekraanis viibisid. Sa võid selle pildi valida suvalisest kohast, sh ka oma OneDrive pilveruumist, mida antud juhul ka tehakse. Vali sobiv pilt välja (st märgista see) ja kliki all 'Open' nupule - pilt.

5) Kui see pilt sobib Sulle, siis kliki nüüd nupule 'Use this picture' (alternatiivina võid nupu 'Choose new picture' abil ka mingi teise pildi valida):

Use this picture


6) Nüüd hakka paremal oma pildile vajalikke figuure joonistama. "Picture Password" meetod lubab Windows 10 kasutajatel joonistada oma pildile kolm erinevat figuuri (sirgjooned, ringid, punktid). Sa võid oma pildi parooli loomisel kasutada kas ainult ühte nendest kujunditest (sirgjoon, ring või punkt) või siis kasutada sirgjoone, ringi ja punkti suvalist kombinatsiooni, aga Sa pead meelde jätma järgmist:

* Kuhu ja millises järjekorras Sa need figuurid joonistasid;
* Kas Sa tõmbasid sirjoone vasemalt paremale või siis paremalt vasemale lohistades;
* Kas joonistasid ringi päripäeva või siis vastupäeva lohistades.

* "Punkti" figuuri joonistamiseks kliki (või toksa) lihtsalt oma pildile.


Sa võid oma pildi parooli loomiseks kasutada näiteks ainult kolme punkti (st klikid või toksad pildi kolmele erinevale oblastile) või siis kasutada nende kolme kujundi kombinatsiooni, näiteks: ringi, joont ja punkti. Kui Sa joonistad oma figuuri ja kui see valmis saab, siis kuvatakse sekundiks ka tema tegelik asukoht ning väljanägemine. Näiteks kui Sa kasutad oma piltparooli loomiseks ainult kolme punkti, st klikid pildi kolmes erinevas kohas, siis näedki pärast esimese punkti paikapanemist korraks ka tema juba valmis figuuri, mis tähistatakse poolläbipaistva ringiga - see püsib seal ainult sekundi ja seejärel "haihtub" (ring). Kui saad esimese figuuri valmis, siis aktiveeritakse vasemas paanis number/samm "2" ja alusta seejärel oma teise figuuri joonistamist jne:

Kui saad esimese figuuri valmis, siis aktiveeritakse vasemas paanis number/samm "2" ja alusta seejärel oma teise figuuri joonistamist jne


7) Kui said eelmises ekraanis oma esimese figuuri valmis, siis aktiveeritakse vasemas paanis number/samm "2" ja alusta seejärel oma teise figuuri joonistamist. Kui midagi läks valesti, siis võid nii antud kui ka järgmistes ekraanides otsast peale alustada, klikkide vasemal all 'Start over' nupule:

Kui said eelmises ekraanis oma esimese figuuri valmis, siis aktiveeritakse vasemas paanis number/samm "2" ja alusta seejärel oma teise figuuri joonistamist.


8) Kui said eelmises ekraanis oma teise figuuri valmis, siis aktiveeritakse vasemas paanis number/samm "3" ja alusta seejärel oma kolmanda figuuri joonistamist:

Kui said eelmises ekraanis oma teise figuuri valmis, siis aktiveeritakse vasemas paanis number/samm "3" ja alusta seejärel oma kolmanda figuuri joonistamist


9) Sellega said Sa oma pildi parooli küll loodud, aga nüüd pead Sa neid eelmisi samme veelkord kordama, st Sa pead oma parooli (figuurid) uuesti joonistama. Nagu Sa näed, siis on sellel alltoodud pildil jällegi aktiveeritud nr. 1 samm ja seega joonista uuesti oma esimene figuur ning pane ta ikka õigesse kohta. Seejärel aktiveeritakse nr. 2 samm ja joonista oma teine figuur nii nagu Sa tegid seda esimese pilt-parooli loomisel. Lõpuks aktiveeritakse 3. samm ja pane ka oma kolmas figuur õigesse kohta paika.
Kui midagi läks nihu, siis kliki vasemal all nupule "Start over" ja alusta otsast peale:

Kui midagi läks nihu, siis kliki vasemal all nupule "Start over" ja alusta otsast peale


10) Kui kõik õnnestus, siis ilmub alltoodud ekraan, kus kliki all nupule Finish:

Kui kõik õnnestus, siis ilmub alltoodud ekraan, kus kliki all nupule Finish


11) Ja Sind tuuakse tagasi sinnasamasse Settings äpi aknasse, kus näed nüüd uute kirjadega "Change" ja "Remove" nuppe. Selle 'Remove' nupu abil saad oma piltparooli kiirelt ja mugavalt kustutada - lihtsalt klikid sellele ja kogu moos. Aga 'Change' nupuga võid oma pilt-parooli igal ajal muuta, Sa võid tema jaoks valida näiteks uue pildi ja joonistada sinna uued või siis samad figuurid:

Ja Sind tuuakse tagasi sinnasamasse Settings äpi aknasse, kus näed nüüd uute kirjadega "Change" ja "Remove" nuppe.


Märkus: Pärast Windows 10 'Anniversary Update' värskenduse installi näeb see aken aga välja selline - pilt.
Lisa (näited):

* Piltparooli loomise Windowsi enda näidis-animatsioon (pildid võetud kunagi varem Windows 8 opsüsteemist): pilt,...................... pilt,............................. pilt ......................ja...................... pilt.

* Teine näide: Sa võid oma piltparooli loomiseks kasutada näiteks ainult kolme punkti (st klikid või toksad pildi kolmele erinevale oblastile). Kui Sa joonistad oma figuuri ja kui see valmis saab, siis kuvatakse sekundiks ka tema tegelik asukoht ning väljanägemine - see püsib seal ainult sekundi ja seejärel "haihtub" (ring). Antud näites kasutan ma oma suure laiskuse tõttu selle piltparooli loomiseks ainult kolme punkti, st ma klikin pildi kolmes erinevas kohas. Ka need järgmised 5 pilti oli kunagi varem Windows 8 versioonist võetud - vahet pole, Windows 10 puhul käib kõik samuti: pilt,..................... pilt,................................ pilt,........................ pilt ..............ja................... pilt.

* Näiteks alltoodud pildil kasutati 'Picture Password' loomiseks jällegi ainult "punkti" figuuri ja need punktid pandi pildi kolme erinevasse oblastisse:

Parool sai loodudVeel:

PIN parooli loomine - seal.

Kui Sa unustasid oma lokaalse kasutajakonto parooli. Windows 10 süsteemis unustatud parooli resettimine ja selle asemele uue parooli loomine—'Password Reset Disk' vahendi abil. (Kehtib ka Windows 7 ja Windows 8/8.1 opsüsteemide suhtes.) - seal.

Kõiki lokaalseid paroole võib resettida ka administraatori õigustega kasutajakonto abil - juhis sellest seal.

Et aga taastada ligipääsu oma Microsofti kasutajakontole, tuleb Sul täita spetsiaalne onlain-vorm (valid seal esmalt "I Forgot My Password" / "Unustasin oma parooli" raadionupu jne) - pilt - ..........juhis sellest........... seal.


UUED! Täiesti uus autentimise süsteem - Windows Hello, Microsoft Passport ja Device Guard vahendid. (Windows 10 seadmesse võib nüüd sisse logida ka näo, sõrmejälgede või silma võrkkesta tuvastamise teel.) - juhis ja info.

"On aega unustada paroolid: uued FIDO2 autentimise standardid." - info.

Etteotsa

 
< Tagasi Windows 10 pealehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2015 (16/17/18)