'Browser Choice' ekraan (Brauseri Valik)

Win 8 logo Mis on brauseri valimise värskendamine? (KB976002)? Mis on "Browser Choice" ["Valige oma veebibrauser (id)"] ekraan? Alternatiivse veebibrauseri (veebibrauserite) installeerimine. Internet Explorer 10 brauseri väljalülitamine. Internet Explorer brauseri uuesti sisselülitamine.

(Käib ka Windows 8.1 kohta ja tema puhul on tegemist juba Internet Explorer 11 versiooniga.)

 

 Mis on brauseri valimise värskendamine? (KB976002)?

Microsoft teatab ise selle kohta siis mossitades ja vihaselt järgmist: "Mis on brauseri valimise värskendamine? (KB976002)?

Microsoft pakub teile brauseri valiku värskendust Euroopa Komisjoni kohtulahendi tingimuste täitmiseks. Microsoft on kohustatud praegu Internet Explorerit vaikebrauserina kasutavaid kliente teavitama, et neil on võimalik valida ka teisi veebibrausereid. Brauseri valiku värskendust saate kasutada oma arvutisse sobiva brauseri valimiseks ja installimiseks.
"

Kõik Euroopa kasutajad saavad Windows 8, kus on olemas ka Internet Explorer 10 (selle kahes IE Metro ja standardses IE variandis). Kuid Euroopa kasutajad võivad väljailmuva nn "Browser Choice" ["Valige oma veebibrauser (id)"] ekraani kaudu valida ka alternatiivseid brausereid. Kusjuures IE 10 on esialgu ikkagi vaikimisi paigaldatud veebilehitsejaks, et seda "Browser Choice" ekraani saaks üleüldse esitada.

Märkus: Windows 8.1 versiooni puhul on siis tegemist juba IE 11 brauseriversiooniga.

Seda "Browser Choice" ekraani tarkvara saab alla laadida ja installeerida Windows Update kaudu ning tema prioriteedi tasemeks on "Important". See tarkvara/värskendus [(Microsoft Browser Choice Screen Update for EEA Users of Windows 8 (KB976002)] laetakse automaatselt alla ja installeeritakse juhul kui Sul on Windows Update vahend pandud automaatrežiimile (vaikimisi ta ongi automaatrežiimil):

Microsoft Browser Choice Screen Update for EEA Users of Windows 8 (KB976002)


Kui Windows Update vahend on Sul välja lülitatud, siis saad selle värskenduse kätte ikka sellesama Windows Update kaudu. Kui Sul ei ole Windows Update pandud automaatsele režiimile, siis võid soovi korral antud värskenduse allalaadimise keelata nii et teed tal Windows Update aknas paremklõpsu ja valid käsu Hide update.


Kui see "Browser Choice" tarkvara värskendus on alla laetud ja installeeritud, siis tehakse järgmist:

* Kõigepealt kontrollitakse seda et kas Internet Explorer on süsteemis vaikimisi veebibrauseriks (vaikeveebibrauseriks). Kui on, siis ilmub Start ekraanile antud värskenduse ikoon/plaat (Browser Choice nimeline plaat) - pilt.
* See "Browser Choice" värskendus (update) eemaldab ka Windows 8 töölaua kasutajaliidese tegumirea vasemast otsast sinna kinnitatud Internet Exploreri ikooni (kiirkorralduse/otsetee) - pilt ja pilt.
* Pärast seda avatakse brauseri valiku teabeaken, kus kliki nupule "Continue" ("Jätka" - pilt), et minna edasi järgmisele alternatiivse brauseri valiku ekraanile - pilt.
* Kuid IE Metro versiooni ikoon (plaat/tile) jääb Windows 8 Start ekraanile ikkagi alles ja see ikoon kaob sealt Start ekraanilt alles siis kui Sa lülitad Internet Explorer 10 veebilehitseja süsteemis täielikult välja (uninstallida teda siiski ei saa) - pilt.
* Kui Sa tahad oma vaikimisi veebibrauserit (näiteks IE 10) alles jätta, siis tee järgmist: Sulge see esmakordselt ilmunud brauseri valiku aken/ekraan lohistades ta ekraani ülaosast alla. Pärast tema sulgemist see "Browser Choice" ekraan/aken enam ei ilmu, aga Sa võid ta soovi korral igal ajal uuesti käivitada (Start ekraanil asuva Browser Choice nimelise plaadi/ikooni kaudu).
* Kui Sa klikid seal "Valige oma veebibrauser (id)" aknas nupule "Valin hiljem" ja seejärel nupule "Close", siis ilmub see "Browser Choice" ekraan pärast järgmist süsteemi sisselogimist, aga ka muul ajal Sulle uuesti (pilt). Ja seda senikaua kuni Sa oma valiku ära teed või siis sulged ta lõplikult (näiteks tema päisest ekraani allaserva lohistamise teel).


Mõned olulised asjad seoses selle "Browser Choice" tarkvara/appi kasutamisega:

* Need brauserid (veebilehitsejad), mis Sa olid juba varem installeerinud, jäävad süsteemi endiselt alles (ka pärast "Browser Choice" ekraani kaudu uute brauserite valimist ja installeerimist). Ainult see Internet Explorer ikoon eemaldatakse Windows 8 töölaua kasutajaliidese tegumirea vasemast otsast - ka selle võib sinna soovi korral tagasi panna.
* Järgmiste riikide kasutajad saavad siis selle värskenduse (update): Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksenburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Šveits.
* "Browser Choice" ekraanis võib enne mingi brauseri valikut ja allalaadimist saada tema kohta ka üksikasjalikumat informatsiooni - nupu "Lisateavet" kaudu. Kuid see lisateave ei tarvitse olla eestikeelne juhul kui antud veebilehitseja looja ei tõlkinud seda eesti keelde.


Uuendatud dets. 2014:
Microsoft ei pea enam Windowsi kasutajaid teavitama sellest brauserite valikust. Kuna Euroopa Komisjoniga saadi kaubale, siis enam see "Browser Choice" ekraan ei ilmu.

EtteotsaAlternatiivse veebibrauseri installeerimine:

Juhul kui Sul on süsteemis ainult IE 10 veebibrauser või kui mitme brauseri olemaolul on ta pandud vaikimisi brauseriks ja kui ilmub esmakordselt see Browser Choice ["Valige oma veebibrauser (id)"] ekraan, siis on Sul sellised võimalused:

1) Alustada alternatiivse brauseri (või brauserite) installeerimist. Pärast teise või kolmanda veebibrauseri installeerimist panna kas tema oma vaikimisi brauseriks või siis jätta see Internet Explorer 10 endiselt vaikebrauseriks.
2) Klikkida seal "Valige oma veebibrauser (id)" aknas nupule "Valin hiljem" ja seejärel nupule "Close", siis ilmub see "Browser Choice" ekraan pärast järgmist süsteemi sisselogimist, aga ka muul ajal Sulle uuesti (pilt).
3) Jätta oma vaikimisi ja ainsaks veebibrauseriks Internet Explorer 10. Sel juhul sulge see esmakordselt ilmunud brauseri valiku aken/ekraan lohistades ta ekraani ülaosast alla (juhis). Pärast tema sulgemist see "Browser Choice" ekraan/aken enam ei ilmu, aga Sa võid ta soovi korral igal ajal uuesti käivitada (Start ekraanil asuva Browser Choice nimelise plaadi/ikooni kaudu - pilt).
4) Installeerida mingi alternatiivne brauser ja lülitada IE 10 süsteemis täielikult välja (uninstallida teda siiski ei saa). Kui mõtled ümber, siis võid ta hiljem jälle tagasi tuua, sellest kõigest tuleb siin edaspidi ka juttu.
5) Vali seal Browser Choice ["Valige oma veebibrauser (id)"] ekraanis kohe Internet Explorer brauser ja kliki tema all nupule Install, et jätta asi nii nagu ta on...


Meie aga valime siin selle esimese võimaluse ja alustame alternatiivse brauseri installeerimist - võtame näiteks Chrome veebilehitseja.

1) Kliki Browser Choice ["Valige oma veebibrauser (id)"] esimeses teabeaknas nupule Continue:

Kliki Browser Choice ["Valige oma veebibrauser (id)"] esimeses teabeaknas nupule Continue

2) Ilmub Browser Choice ["Valige oma veebibrauser (id)"] aken/ekraan. Siin on see valikuvõimalus päris suur ja et kõiki neid pakutavaid brausereid näha, lohista seda horisontaalselt navigatsiooniriba paremale. Toon kõik need brauserid siin ka ära (piltides) - esimene kuva:

Ilmub Browser Choice ["Valige oma veebibrauser (id)"] aken/ekraan


Teine kuva:

Teine kuva


Kolmas kuva:

Kolmas kuva


Otsime nüüd horisontaalse "lifti" abil selle Chrome brauseri üles ja klikime nupule Install:

Otsime nüüd horisontaalse "lifti" abil selle Chrome brauseri üles ja klikime nupule Install

Märkus: Kui Sa olid Browser Choice ekraani tema esmakordsel ilmumisel lihtsalt sulgenud või siis klikkinud seal nupule "Valin hiljem", siis võid antud ekraani tellida uuesti ka Windows 8 Start ekraani kaudu klikkides seal "Browser Choice" plaadile - pilt. (Sel juhul ilmub see 'Browser Choice' ekraan juba ilma 'Valin hiljem' nuputa - pilt.)


3) Kliki nupule "Nõustuge ja installige":

Kliki nupule "Nõustuge ja installige"


4) Seejärel avatakse Internet Explorer 10 Metro brauseri variant, kus kliki kas nupule Run, et alustada kohe tema allalaadimist ja installeerimist või siis kliki nupule Save, et teha seda hiljem. Meie valime siin nupu Save ja see allalaaditav setup fail pannaks Sinu kasutajakonto Downloads kausta:

Meie valime siin nupu Save


5) Kliki nupule Close:

Kliki nupule Close


6) Nüüd võid kas kohe või siis hiljem avada oma Downloads kausta ja käivitada sealt selle allalaetud ChromeSetup.exe faili, et alustada Chrome veebibrauseri installeerimist - meie teeme seda kohe:

ChromeSetup.exeMärkus: Kohe Chrome veebibrauseri installeerimise alguses ilmub ekraani paremasse ülanurka teade, mis teavitab Sind sellest, et Sa installid uue appi, mis võib samuti avada veebilehti, kliki sellele teatele - pilt (see ja järgmised kolm pilti on pärit juba uuemast Windows 8.1 versioonist). Seejärel pakutakse Sulle valida seda et milline Sinu süsteemis olevatest veebibrauseritest saab olema vaikimisi brauseriks. See tähendab siis seda et kui Sa klikid mingile veebilingile, siis avatakse antud veebileht Sinu vaikimisi määratud brauseris. Antud näite puhul on siin kaks valikuvõimalust: Kas määrata vaikimisi brauseriks IE või siis Chrome brauser, antud juhul tehakse selleks IE ja seega klikitakse siin tema nimele - pilt. Enne installimise alustamist pakub Chrome ka ise vaikimisi brauseri valikut, kus kliki esmalt Next (pilt), seejärel kliki ilmuvas UAC dialoogiaknas Yes ja vali pakutavatest võimalustest oma vaikimisi brauser (antud juhul siis IE) - pilt. Pärast seda jätka oma Chrome installeerimist.Pärast Chrome installimise lõpetamist ilmuvad tema kiirkorraldused (otseteed) Windows 8 töölaua kasutajaliidese töölauale ja ka alla tegumireale (tegumireale pannakse ainult esimese alternatiivse brauseri ikoon):

Otseteed


Peale selle ilmub tema ikoon (plaat/tile) ka Windows 8 Start ekraanile/menüüsse:

Peale selle ilmub tema ikoon (plaat/tile) ka Windows 8 Start ekraanile/menüüsse


Märkus: Windows 8.1 puhul ei panda Store poest allalaetud ja installitud appisid otse Start ekraanile vaid Sa leiad nad Apps ekraanilt - pilt. Teed seal Apps ekraanil vajaliku appi plaadil paremkliki, klikid all nupureal "Pin to Start" nupule ja see app kinnistatakse Start ekraanile.


Kui Sa teed nüüd tema plaadil siin paremklõpsu, siis võid Chrome brauseri suhtes siit alt instrumentide paneelilt mingi käsu käivitada:

Kui Sa teed nüüd tema plaadil siin paremklõpsu, siis võid Chrome brauseri suhtes siit alt instrumentide paneelilt mingi käsu käivitada


Nüüd kui Sa käivitad Chrome esmakordselt, siis pakutakse Sulle kohe ka tema vaikimisi brauseriks panemist - selle juba otsustad siis ise. Meie aga jätame esialgu IE 10 vaikebrauseriks, et vaadata ka järgmist näidet.

EtteotsaTeiene näide: Installeerime hiljem veel mingi brauseri:

Oletame, et Sa tahad hiljem veel mingit veebibrauserit proovida ja võtame siin näiteks Firefox'i ning installeerime ta nüüd otse IE brauseri kaudu.

1) Mine Start ekraanile ja kliki seal Browser Choice plaadile/ikoonile:

Mine Start ekraanile ja kliki seal Browser Choice plaadile/ikoonile


2) Otsi nüüd Firefox üle ja kliki nupule Install:

Otsi nüüd Firefox üle ja kliki nupule Install


3) Seejärel avatakse Internet Explorer 10 Metro brauseri variant, sest IE on meil veel vaikimisi veebibrauseriks. Nüüd kliki kas nupule Run, et alustada kohe tema allalaadimist ja installeerimist või siis kliki nupule Save, et teha seda hiljem. Meie valime nüüd nupu Run, et alustada kohe tema installeerimist:

Meie valime nüüd nupu Run, et alustada kohe tema installeerimist


4) Oota...:

Oota...


5) Ikka oota...:

Ikka oota...


6) Kliki ilmuvas UAC dialoogiaknas nupule Yes:

Kliki ilmuvas UAC aknas nupule Yes


7) Kliki nupule Edasi ja installeeri Mozilla Firefox brauser:

Kliki nupule Edasi ja installeeri Mozilla Firefox brauser


8) Pärast tema installimise lõpetamist näed antud brauseri plaati ka Start menüüs (ekraanil):

Pärast tema installimise lõpetamist näed antud brauseri plaati ka Start menüüs (ekraanil)


Märkus: Populaarseimaid brausereid pakutakse Sulle siin eestikeelsetena, aga juhul kui Sa tahad nende ingliskeelseid variante, siis sulge see Browser Choice ["Valige oma veebibrauser (id)"] aken/ekraan, mine ise internetti ja lae sealt alla vajaliku brauseri ingliskeelne versioon.


Uuendatud dets. 2014: Microsoft ei pea enam Windowsi kasutajaid teavitama sellest brauserite valikust. Kuna Euroopa Komisjoniga saadi kaubale, siis enam see "Browser Choice" ekraan ei ilmu.

EtteotsaInternet Explorer brauseri väljalülitamine:

Juba alates Windows 7 operatsioonisüsteemist võis kasutaja soovi korral eemaldada sellised Windowsi komponendid, mis on sügavalt Windowsisse integreeritud (st sisseehitatud - built-in) ja mida Windowsi varasemates versioonides ei olnud võimalik eemaldada. Kasutaja võis seal eemaldada (õigemini välja lülitada): Internet Explorer (IE) 8.0 brauseri, Windows Media Player'i, Windows Media Center'i, Windows DVD Maker'i, Windows Search vahendi, Handwriting Recognition vahendi (Tablet PC Components komponendi väljalülitamisega), Windows Gadget Platform (st vidinate kasutamise), Fax and Scan komponendi, XPS Viewer ja XPS Services (sh ka Virtual Print draiveri).
Sa võisid need väljalülitatud komponendid igal ajal jälle tagasi tuua; see tähendab seda et nende eelpoolnimetatud ja ka teiste vähemtähtsate Windows 7 komponentide eemaldamisega ei desinstalleeritud neid vaid nad lülitati lihtsalt välja ning neid võis igal ajal jälle uuesti sisse lülitada. Nende programmide ja komponentide failid jäid Sinu kõvakettale alles ja kui Sa soovisid nad uuesti sisse lülitada, siis Sa ei vajanud selleks Windows 7 installeerimise DVD-plaati.

Rohkem infot sellest seal (Windows 7 veebileht).

Sama võimalus on ka Windows 8 operatsioonisüsteemis ja kui Sul on installeeritud mingi muu alternatiivne veebibrauser (või brauserid), siis võid soovi korral selle Internet Explorer 10 (või Internet Explorer 11) täielikult välja lülitada. Sellega lülitatakse välja tema mõlemad variandid ja Start ekraanilt kaob ka Internet Explorer plaat/ikoon. Tee järgmist:

1) Mine Start ekraanile, tee Internet Explorer plaadil paremklõps ja kliki seejärel all Uninstall nupule:

Mine Start ekraanile, tee Internet Explorer plaadil paremklõps ja kliki seejärel all Uninstall nupule


2) Seejärel avatakse Windowsi töölaua kasutajaliideses "Programs and Features" aken, kus kliki vasemal paanis "Turn Windows features on or off" lingile:

Kliki vasemal paanis "Turn Windows features on or off" lingile


3) Korista "Internet Explorer 10" eesasuvast ruudust see linnuke ära ja kliki OK:

Korista "Internet Explorer 10" eesasuvast ruudust see linnuke ära ja kliki OK

Märkus: Internet Explorer 11 puhul näed siis alltoodud akent:

Explorer 11


4) Kliki nupule Yes. (Siin nad hirmutavad küll, aga üldiselt ei peaks IE 10 väljalülitamisega midagi juhtuma ja kui tekivadki mingid probleemid ning kui Sa ei suuda neid lahendada, siis lülita see IE 10 siinsamas jälle uuesti sisse.):

Kliki nupule Yes

5) Oota...:

Oota...

6) Kui valmis, siis kliki Restart now (Taaskäivita kohe) nupule, et teha süsteemi taaskäivitamine:

Kui valmis, siis kliki Restart now nupule, et teha süsteemi taaskäivitamine


7) Lõpetatakse...:

Lõpetatakse...


Kui Sa lähed nüüd Windowsi desktop kasutajaliidese töölauale, siis näed, et seal alt tegumirea vasemast otsast on see IE 10 ikoon/kiirkorraldus kadunud:

Kadunud...


Ka Windows 8 Start ekraanilt on selle IE 10 Metro variandi plaat kadunud...:

Ka Windows 8 Start ekraanilt on selle IE 10 Metro variandi plaat kadunud...

EtteotsaInternet Explorer brauseri uuesti sisselülitamine:

Kui Sul tekib soov või vajadus seda IE 10 / IE 11 brauserit jälle kasutada, siis lülita ta uuesti sisse ja tee selleks järgmist:

1) Mine Windowsi kasutajaliidese töölauale, vii hiirekursor ekraani vasemasse allanurka ja tee seal paremklõps. Seejärel kliki avanevas menüüs "Programs and Features" käsule:

Seejärel kliki avanevas menüüs "Programs and Features" käsule


2) Kliki "Turn Windows features on or off" lingile:

Kliki "Turn Windows features on or off" lingile


3) Pane sinna Internet Explorer 10 eesasuvasse ruutu linnuke jälle tagasi ja kliki nupule OK:

Pane sinna Internet Explorer 10 eesasuvasse ruutu linnuke jälle tagasi ja kliki nupule OK


4) Oota...:

Oota...


5) Kliki nupule Restart now (Taaskäivita kohe):

Kliki nupule Restart now


Pärast süsteemi restarti jõuad Sa Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga Start ekraanile ja Sa näed, et sinna on see IE Metro brauser appi ikoon jälle tagasi ilmunud:

Ilmus tagasi...Järgnev soovi korral:

Seejärel võid tal teha paremklõpsu ja klikkida all "Pin to taskbar" nupule, et panna IE 10 töölaua versiooni ikoon ka Windowsi töölaua tegumireale:

Seejärel võid tal teha paremklõpsu ja klikkida all "Pin to taskbar" nupule


Nüüd vajuta Win klahvi, et minna üle Windowsi töölaua kasutajaliidesesse ja Sa näedki all tegumireal tema ikooni/kiirkorraldust:

IE kiirkorraldus


Lohista oma brauserite ikoonid tegumirea vasemasse otsa:

Lohista oma brauserite ikoonid tegumirea vasemasse otsa


Kui Sa käivitad nüüd mingi veebibrauseri, siis nad kõik kukuvad usinasti pakkuma enda vaikimisi brauseriks panemist - toome siin näiteks Chrome brauseri:

Pakub...

Ülesse
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011