Windows 8 lokaalse parooli loomine

Win 8 logo Windows 8 lokaalse kasutajakonto standardse tekstiparooli (Local Account tekstiparooli) loomine.

Lokaalse kasutajakonto parooli muutmine või kustutamine (süsteemist eemaldamine).

 

'PC settings' ekraani kaudu Microsofti kasutajakonto (Live ID) parooli muutmine või siis uue parooli loomine (seda juhul kui Sa oma Live ID parooli unustasid).

 

 Sa võid süsteemi sisselogimiseks kasutada nüüd järgmist tüüpi paroole:

1) Local Account standardset tekstiparooli - Windowsi traditsioonilist lokaalse kasutajakonto standardset tekstiparooli, mille võib luua juba Windows 8 installeerimise käigus või siis hiljem uue Metro-stiilis Control Panel (PC settings) ekraani kaudu - sellest tulebki siin allpool juttu.

2) Microsoft Account (Windows Live ID) kasutajakonto parooli - süsteemi sisselogimise uus meetod. Kui Sul on Windows Live ID kasutajakonto juba olemas, siis võid seda kasutada juba Windows 8 installeerimise käigus (selleks peab olema ka internetiühendus). Kui Sul seda Live ID kontot veel ei ole, siis võid ta sealsamas Win 8 installeerimise käigus ka luua. Sa võid ka hiljem Metro-stiilis PC settings ekraani kaudu lülituda ümber 'Microsoft account' kasutajakontole (ka selle käigus võid luua selle Live ID konto). Microsoft Account (Windows Live ID) kasutajakontost pikem selgitus seal.

3) PIN-koodiga parooli - uut tüüpi PIN parooli, mille võid luua ja mida võid kasutada nii oma lokaalse kui ka Microsofti kasutajakonto all ('Microsoft account' all) - juhis,

4) Picture Password parooli - uut tüüpi pildi parooli, mille võid luua ja mida võid kasutada nii oma lokaalse kui ka Microsofti kasutajakonto all ('Microsoft account' all) - juhis.


Mitme parooli vs. üheainsa parooli kasutamine:

* Sa võid süsteemi sisselogimiseks kasutada ka ainult 'Local account' lokaalset standardset tekstiparooli, aga sel juhul ei saa Sa kasutada kõiki "pilve" ja SkyDrive teenuse võimalusi.
* Kasutad oma Windows 8 kompuutritesse sisselogimiseks ainult Live ID parooli, aga see ei ole nii turvaline (kui Sa tahad ainult sel teel sisse logida, siis kasuta vähemalt piisavalt tugevat Live ID parooli).
* Kasutada vastavalt vajadusele mõlemat nii 'Windows Live ID' (Microsoft account) parooli kui ka 'Local Account' kasutajakonto standardset tekstiparooli. Lülitad end 'PC Settings' ekraani kaudu ümber kas Microsoft account või siis Local account kasutajakontole ja kasutad seejärel oma Live ID või sii lokaalset tekstiparooli - optimaalne variant.
* Kasutada lokaalset standardset tekstiparooli koos PIN-koodi ja/või pildi parooliga (st Sa lood lisaks standardsele tekstiparoolile ka uut tüüpi paroolid ja valid seejärel süsteemi sisselogimisel ühe neist paroolidest). See on ka selleks hea kui Sa oled mingi parooli ära unustanud. Sa võid lokaalse kasutajakonto all luua PIN-koodi ja/või pildi parooli ainult sel juhul kui Sul oli eelnevalt loodud ka see standardne tekstiparool. Kui Sa kustutad selle standardse tekstiparooli, siis kustutatakse automaatselt ka Sinu pilt- ja PIN koodi paroolid.
* Kasutada Live ID parooli koos PIN-koodi ja/või pildi parooliga (st Sa lood lisaks Windows Live ID paroolile ka uut tüüpi paroolid ja valid seejärel süsteemi sisselogimisel ühe neist paroolidest). See on ka selleks hea kui Sa oled mingi parooli ära unustanud.

Et luua lokaalse kasutajakonto all uut tüüpi pilt-parooli või PIN-parooli, peab Sul eelnevalt olema loodud ka Windowsi enda lokaalne standardne tekstiparool (Local Account password). Kui Sa kustutad selle standardse tekstiparooli, siis kustutatakse automaatselt ka Sinu pilt- ja PIN koodi paroolid.


Kõik paroolid, mis Sa lood lokaalse kasutajakonto all, kehtivad ka Microsofti/Live ID kasutajakontos (st nad kantakse sinna üle). Oma lokaalset standardset tekstiparooli saad Microsofti kasutajakonto all eemaldada või muuta ainult Microsofti kasutajakontost väljalogimisel ja lokaalsele kasutajakontole ümber lülitudes. Seega kui Sa loosid lokaalse kasutajakonto alla pildi ja/või PIN-koodiga parooli, siis saad neid kasutada ka Micorosofti kasutajakonto all. Sa saad neid seal ka muuta või kustutada. Kui Sa muudad või kustutad nad, siis need muudatused kantakse üle ka Sinu lokaalsesse või siis Microsofti kasutajakontosse. Kui Sa näiteks ei loonud oma lokaalses kasutajakontos pildi ja/või PIN paroole, siis võid nad luua Microsofti kasutajakonto all ja nad kantakse üle ka Sinu lokaalsesse kasutajakontosse.


See uus Metro-stiilis süsteemi sisselogimise ekraan võib välja näha erinevalt ja see sõltub järgmistest asjaoludest:

- Kas Sa kasutad sisselogimisel lokaalset või siis Windows Live ID (Microsoft account) parooli.
- Kui Sa kasutad nii Windows Live ID (Microsoft account) kui ka Local Account standardse paroolina ühte- ja sama parooli.
- Kui Sa loosid lisaks lokaalsele tekstiparoolile või Live ID paroolile ka uut tüüpi PIN-koodi ja/või Picture Password parooli.
- Millist tüüpi parooli Sa süsteemi sisselogimisel viimati kasutasid.


Märkus: Metro-stiilis Start ekraanil, süsteemi sisselogimise ekraanidel ja ka mujal kuvatakse just see kasutajanimi, mille all Sa olid parasjagu süsteemi sisse loginud, näiteks:

* "Elajas" (see on siis minu lokaalne kasutajakonto - Local Account)
* "ahv landfield" ja minu Email aadress (näiteks @gmail.com või @hot.ee ) - see on aga minu Microsoft Live ID ehk Microsoft Account kasutajakonto

Windows 8 lokaalse kasutajakonto standardse tekstiparooli loomise meetodid:

Sa saad selle Windowsi lokaalse kasutajakonto standardse tekstiparooli luua, seda muuta või kustutada:

* Luua seda Windows 8 installeerimise käigus - "Sign in to your PC" ekraanis (pilt).

* Luua, muuta või kustutada lokaalset parooli ka hiljem uue Metro-stiilis/Windows 8 stiilis disainiga PC settings ekraani kaudu (kui Sa töötad lokaalse kasutajakonto all).

* Sa saad lokaalse standardse tekstiparooli luua, seda muuta või siis juba olemasolva parooli kustutada ka siis kui Sa logid ennast Microsofti kasutajakontost (Microsoft account) välja ja lülitud ümber lokaalsesse kasutajakontosse (Local account). Ka seda alustad PC settings ekraani kaudu ja jätkad "Change to a local account" ekraanis. Kui Sa lood seal "Change to a local account" ekraanis oma standardse tekstiparooli või kui Sa muudad seal seda, siis läheb Sul seda kohe ka vaja - oma lokaalsesse kasutajakontosse sisselogimisel. Kui Sa jätad seal parooli sisestamise/loomise kastid aga tühjaks ja klikid kohe nupule Next, siis lokaalset tekstiparooli ei looda ning juhul kui Sul oli varem see lokaalne tekstiparool loodud, siis see kustutatakse (vaata järgnevat pilti). Sel juhul saad oma lokaalse konto alla ilma paroolita sisse logida:

"Change to a local account" ekraan
Märkus: Microsofti kasutajakonto all saab 'PC settings' ekraanis Users sektsioonis muuta nupu Change your password abil ainult oma Microsofti kasutajakonto ehk Live ID parooli (see ei ole seal lokaalse standardse tekstiparooli muutmise nupp) - kustutada Sa seda Live ID parooli loomulikult ei saa - pilt.

Sa võid oma Microsofti kasutajakonto (end. Live ID kasutajakonto) parooli muuta või luua ka uue parooli juhul kui Sa ta unustasid kahel moel:

- Sa saad uue parooli luua otse Interneti kaudu, siis kui Sa hakkad logima sisse oma Microsofti kasutajakonto alla ja klikid seal Can't access your account? lingile ning satud seejärel "Reset your password" veebilehte.
- Sa saad olemasolevat Microsofti kasutajakonto parooli muuta või siis luua uue parooli juhul kui Sa ta unustasid ka Windows 8 PC settings ekraani kaudu, sellest tuleb siin veebilehe lõpus veel juttu.


Uuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni puhul tehakse seda aga PC Settings appi/ekraani 'Sign-in options' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Sign-in options) - pilt.
Loome lokaalse standardse tekstiparooli Microsofti kasuatajakontost väljalogimisel:

Kui Sa ei ole veel seda lokaalse kasutajakonto standardset süsteemi sisselogimise parooli (Local Account parooli) loonud, siis tee järgmist:

1) Viibides Start ekraanil vajuta Win + C klahvikombinatsiooni, et tellida Charms riba ja kliki seejärel Settings menüüpunktile/amuletile:

Kliki seejärel Settings menüüpunktile/amuletile


2) Kliki "Settings" paneeli allosas Change PC settings lingile:

Kliki "Settings" paneeli allosas Change PC settings lingile


3) Sind toodi PC settings ekraani ja nagu siin näha on, siis antud momendil töötatakse Microsofti kasutajakonto all/sessioonis. Veendu, et vasemal oleks märgistatud "Users" sektsioon ja kliki seejärel paremal Switch to a local account nupule - sellega me alustame lokaalsele kasutajakontole ümberlülitumist:

Märkus: Nagu siin ekraanis näha, siis on kasutajal Microsofti kasutajakonto all loodud ka kaks parooli - nii pildiparool kui ka PIN-parool. Nupp "Change your password" on siin ainult Microsofti kasutajakonto (Windows Live ID) parooli jaoks (mitte aga lokaalse standardse tekstiparooli jaoks). Selle nupu kaudu saab seda Live ID parooli muuta või siis unustamise korral ka uue parooli luua.

Kliki seejärel paremal Switch to a local account nupuleUuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni puhul tehakse seda aga PC Settings appi/ekraani 'Your account' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Your account):

"Accounts" kategooria ja selle "Your account" alamkategooria4) Sisesta nüüd oma Microsofti kasutajakonto (Live ID) parool ja kliki seejärel Next:

Sisesta nüüd oma Microsofti kasutajakonto (Live ID) parool ja kliki seejärel Next


5) Seejärel ilmub oluline "Change to a local account" ekraan. Sa saad siin luua, muuta või siis kustutada juba olemasoleva lokaalse standardse tekstiparooli. Kui Sa lood siin "Change to a local account" ekraanis uue standardse tekstiparooli või kui Sa muudad seda, siis läheb Sul seda kohe ka vaja - oma lokaalsesse kasutajakontosse sisselogimisel. Kui Sa jätad siin parooli sisestamise/loomise kastid aga tühjaks ja klikid kohe nupule Next, siis lokaalset tekstiparooli ei looda ning juhul kui Sul oli varem see lokaalne tekstiparool juba loodud, siis see kustutatakse. Sel juhul saad oma lokaalse konto alla ilma paroolita sisse logida:

"Change to a local account" ekraan


Meie aga loome siin uue lokaalse parooli, sest meil seda ei olnud ja me tahame teda ka luua. Tipi "Password" tekstikasti oma loodav parool, seejärel sisesta sama parool "Reenter password" kasti ja lõpuks tipi viimasesse "Password hint" kasti mingi vihje - see on nõutav. Kirjuta oma uus parool ja vihje üles ning kui valmis, siis kliki all nupule Next:

Kirjuta oma uus parool ja vihje üles ning kui valmis, siis kliki all nupule Next


6) Kliki nupule "Sign out and finish":

Kliki nupule "Sign out and finish"


7) Sinu lokaalset kasutajakontot (Local account) valmistatakse ette:

Sinu lokaalset kasutajakontot (Local account) valmistatakse ette


8) Ja ilmubki süsteemi sisselogimise ekraan. Kuna antud süsteemis oli varem loodud ka teine tavakasutaja konto, siis pakutakse siin mõlema alla sisenemist. Kuna antud juhul tahab "peremees" logida ikka omaenda lokaalse konto alla, siis klikib ta siin "Mulgikapsas" pildile:

Mulgikapsas


9) Kuna kasutajal oli seal Microsofti kasutajakonto all loodud ka uut tüüpi pilt-parool ja PIN parool, siis on siin süsteemi sisselogimiseks kokku kolm võimalust. Vaikimisi pakutakse pildiparooli sisestamise varianti, sest kasutaja sisestas viimasel sisselogimisel just antud tüüpi parooli. Meie aga tahame testida enda uut tavalist lokaalset tekstiparooli ja seepärast klikime siin "Switch to password" nupule:

Meie aga tahame testida enda uut tavalist lokaalset tekstiparooli ja seepärast klikime siin "Switch to password" nupule


10) Nüüd pakutaksegi kohe standardse lokaalse tekstiparooli sisestamise võimalust. Ärme seda veel teeme vaid klikime huvi pärast ka siin allpool asuvale "Sign-in options" nupule, et tutvuda ka kolmanda variandiga:

Sign-in options


11) Ja nägu näha, siis saab siin kasutada kolme varianti: pildiparooli (vasemalt esimene nupp), tekstiparooli (keskmine nupp) ja PIN-parooli (kõige parempoolsem nupp). Jätame siin selle keskmise nupu aktiveerituks, sisestame paroolikasti oma uue lokaalse tekstiparooli ja vajutame ENTER või siis klikime paremal "Submit" nupule:

Kolm varianti...


12) Ilmub "Welcome" ekraan ja seejärel Start ekraan:

Ilmub "Welcome" ekraan ja seejärel Start ekraan

EtteotsaLoome standardse tekstiparooli lokaalse kasutajakonto all:

1) Alustame antud juhul natuke teisiti: Kliki Start ekraanil oma kasutajakontole ja vali rippmenüüst "Change account picture" käsk:

Kliki Start ekraanil oma kasutajakontole ja vali rippmenüüst "Change account picture" käsk


2) Kliki vasemal "Users" sektsioonile ja seejärel kliki "Create a password" nupule:

Märkus: Nagu siit näha on, siis ei ole siin loodud ei uut tüüpi pildiparooli ega ka PIN-parooli ja seda seepärast et lokaalse konto all ei saagi neid ilma standardse tekstiparooli olemasoluta luua.

Kliki vasemal "Users" sektsioonile ja seejärel kliki "Create a password" nupuleUuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni puhul tehakse seda aga PC Settings appi/ekraani 'Sign-in options' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Sign-in options). Antud juhul on kasutajal juba lokaalne tekstiparool loodud ja nupu Change abil võib seda parooli nüüd ka muuta:

Uuema Windows 8.1 versiooni puhul tehakse seda aga PC Settings appi/ekraani 'Sign-in options' alamkategooria all3) Tipi mõlematesse lahtritesse oma loodav parool, seejärel tipi viimasesse "Password hint" kasti ka mingi vihje ja kliki lõpuks snupule Next:

loo parool


4) Kliki nupule Finish:

Kliki nupule Finish


Ja Sa jõuadki tagasi sinna PC settings ekraani ja nüüd on see endine "Create a password" nupp muutunud "Change your password" nupuks. (Selle "Change your password" nupu kaudu võid seda tavalist lokaalset tekstiparooli hiljem muuta või siis soovi korral ta süsteemist eemaldada/kustutada.)

Märkus: Nagu Sa näed, siis koos selle lokaalse standardse tekstiparooli loomisega ilmusid siia 'PC settings' ekraani nüüd ka need kaks pilt-parooli ja PIN parooli loomise nuppu. See tähendab seda et kuna Sul on nüüd see tavaline tekstiparool loodud, siis võid soovi korral luua ka uut tüüpi pildi- ja/või PIN parooli.

Change your passwordUuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni puhul tehakse seda aga PC Settings appi/ekraani 'Sign-in options' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Sign-in options):

mm

EtteotsaLokaalse kasutajakonto tekstiparooli muutmine:

Et oma lokaalset tekstiparooli muuta, tee järgmist:

1) Mine PC settings ekraani, veendu et vasemal oleks aktiveeritud Users sektsioon ja kliki paremal Change your password nupule:

Mine PC settings ekraaniUuendatud 26.10.13: Ja uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis saad Sa seda teha 'Sing-in options' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Sing-in options):

mm2) Sisesta oma lokaalse kasutajakonto standardne tekstiparool (st seesama parool, mida Sa nüüd muuta soovid) ja kliki Next:

Sisesta oma lokaalse kasutajakonto standardne tekstiparool (st seesama parool, mida Sa nüüd muuta soovid) ja kliki Next


3) Kui Sa tahad oma käesolevat parooli muuta, siis tipi mõlemasse tekstilahtrisse uus parool ja kõige alumisse lahtrisse vihje ning kliki seejärel nupule Next;

Sisesta uued paroolid


4) Kliki nupule Finish ja Sind viiakse tagasi 'PC settings' ekraani. Seal mingeid muutusi Sa ei näe, vajuta Win klahvi, et sealt väljuda ja minna tagasi Start ekraanile.

Kliki nupule Finish

EtteotsaLokaalse kasutajakonto tekstiparooli kustutamine (süsteemist eemaldamine):

Et oma lokaalset tekstiparooli kustutada, tee järgmist:

1) Mine PC settings ekraani, veendu et vasemal oleks aktiveeritud Users sektsioon ja kliki paremal Change your password nupule:

Mine PC settings ekraani


Uuendatud 26.10.13: Ja uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis saad Sa seda teha 'Sing-in options' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Sing-in options).


2) Sisesta oma lokaalse kasutajakonto standardne tekstiparool (st seesama parool, mida Sa kustutada soovid) ja kliki Next:

Sisesta oma lokaalse kasutajakonto standardne tekstiparool (st seesama parool, mida Sa nüüd muuta soovid) ja kliki Next


3) Et oma käesolevat lokaalset tekstiparooli kustutada, jäta siin kõik need lahtrid tühjaks ja kliki lihtsalt Next:

Et oma käesolevat lokaalset tekstiparooli kustutada, jäta siin kõik need lahtrid tühjaks ja kliki lihtsalt Next


4) Kliki nupule Finish:

Kliki nupule Finish


Ja Sa jõuad tagasi PC settings ekraani, kus "Change your password" nupp on nüüd muutunud "Create a password" nupuks ja selle nupu kaudu võid siis hiljem endale igal ajal uue tekstiparooli luua.
Siin muutus pärast lokaalse tekstiparooli kustutamist veel midagi: Nagu Sa näed, siis koos selle lokaalse standardse tekstiparooli süsteemist eemaldamisega, kadusid siit 'PC settings' ekraanist ka need kaks pildiparooli ja PIN parooli loomise nuppu. See tähendab seda et ilma selle tavalise tekstiparoolita Sa neid uut tüüpi paroole luua ei saa. See kehtib ainult siis kui Sa töötad lokaalse kasutajakonto all (Microsofti kasutajakonto all seda probleemi ei ole, sest seal on see Microsofti kasutajakonto parool nii või naa olemas).
Ühesõnaga lood lokaalse kasutajakonto all esmalt standardse tekstiparooli ja seejärel võid soovi korral luua ka uut tüüpi pildi- ja/või PIN parooli:

Ja Sa jõuad tagasi PC settings ekraaniUuendatud 26.10.13: Ja uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis näed Sa 'Sign-in options' alamkategooria all sellist pilti:

Ja uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis näed Sa 'Sign-in options' alamkategooria all sellist pilti

EtteotsaMicrosofti kasutajakonto (Live ID) parooli muutmine või uue loomine:

'PC settings' ekraani kaudu Microsofti kasutajakonto (Live ID) parooli muutmine või siis uue parooli loomine (seda juhul kui Sa oma Live ID parooli unustasid) käib järgmiselt:

1) Sa pead olema logitud Microsofti kasuatajakonto (end. Windows Live ID) alla. Juhul kui Sa töötad antud momendil lokaalse kasutajakonto all, siis lülita enda ümber Microsofti konto alla (juhis).
2) Mine seal 'PC settings' ekraani (eelpool näited olemas) ja veendu, et tema vasemas paanis oleks aktiveeritud "Users" sektsioon ning kliki seejärel "Change your password" nupule:

Mine seal 'PC settings' ekraani


Uuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis pead Sa 'Sign-in options' alamkategooria all klikkima "Change" nupule:

Change3) Seejärel on Sul kaks võimalust:

* Kui Sa tahad oma Microsofti konto parooli muuta, siis sisesta "Old password" lahtrisse enda olemasolev Microsofti konto (Live ID) parool, kahte alumisse tekstikasti aga uus parool ja kliki nupule Next. Seejärel ilmub järgmine ekraan, kus kontrolli sealtoodud andmed üle (või muuda neid) ja kliki Next ning lõpuks Finish.


Märkus: Parooli loomisel või muutmisel pead järgima alltoodud nõudeid:

- Parool peab sisaldama vähemalt 8 sümbolit.
- Parool peab sisaldama vähemalt kahte järgnevast: suured tähed (A -> Z), väiksed tähed (a -> z), numbrid (0 - 9) ja sümbolid (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/).
- Parool ei tohi sisaldada seda osa Sinu email aadressist, mis tuleb enne @ sümbolit.
- Sinu parool ei tohi sisaldada Sinu kasutajanime või displei nime.
- Sa ei tohi muuta oma parooli 24h jooksul rohkem kui üks kord.
* Kui Sa aga oled oma Microsofti konto (Live ID) parooli unustanud, siis kliki siin "Forgot your password?" lingile - seda varianti me hakkamegi siin edasi vaatama:

Kliki nüüd "Forgot your password?" lingile


4) Kliki "Go online to fix this problem with your account." lingile:

Kliki "Go online to fix this problem with your account." lingile


5) Seejärel käivitatakse Metro-stiilis Internet Explorer'i variant (st Windows Store IE brauseri app), kus aktiveeri raadionupp "Unustasin parooli":

Aktiveeri raadionupp "Unustasin parooli"


6) Kliki "Lähtestage parool" lingile:

Kliki "Lähtestage parool" lingile


7) Sisesta ülemisse tekstikasti oma Microsofti konto (end. Windows Live ID) Email aadress, alumisse tekstikasti selle kohal kuvatavad märgid/tähed ja kliki nupule Edasi:

(Selle alumise tekstikasti kohal asuva pildi märgid/tähed ei ole registritundlikud ja Sa võid sisestada neid nii suur- kui ka väiketähtedena. Tippimisel ära jäta tühikuid ja seda isegi siis kui tegemist tuleb kahe pildi sümbolite sisestamisega. Kui midagi läks valesti, siis kliki seal ülevalpool nupule Uus.)

Sisesta vajalikud andmed...


8) Aktiveeri kõige ülemine raadionupp:

Aktiveeri kõige ülemine raadionupp


9) Kliki nupule Edasi:

Kliki nupule Edasi


Seejärel ilmub järgmine teade ja Sa võid kohe minna oma postkasti ja vaadata, et kas antud Email juba saabus või siis sulgeda brauser ning minna hiljem oma meilipostkasti:

Seejärel ilmub järgmine teade...


10) Sinu postkasti tuli vastav Email, kus kliki sealtoodud ülemisele lingile (Sa võid selle Emaili avada ka hiljem suvalises arvutis ja suvalises operatsioonisüsteemis):

Seejärel saadetakse Sinu postkasti vastav Email, kus klikid sealtoodud lingile


11) Nüüd tipi mõlemasse tekstikasti oma uus parool ja kliki nupule Edasi:

Nüüd tipi mõlemasse tekstikasti oma uus parool ja kliki nupule EdasiMärkus: Parooli loomisel või muutmisel pead järgima alltoodud nõudeid:

- Parool peab sisaldama vähemalt 8 sümbolit.
- Parool peab sisaldama vähemalt kahte järgnevast: suured tähed (A -> Z), väiksed tähed (a -> z), numbrid (0 - 9) ja sümbolid (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/).
- Parool ei tohi sisaldada seda osa Sinu email aadressist, mis tuleb enne @ sümbolit.
- Sinu parool ei tohi sisaldada Sinu kasutajanime või displei nime.
- Sa ei tohi muuta oma parooli 24h jooksul rohkem kui üks kord.
12) Ja Sa jõuad oma MS kasutajakonto veebilehele, kus kotrolli üle või muuda sealtoodud andmeid ja kliki nupule Valmis:

Ja Sa jõuad oma MS kasutajakonto veebilehele, kus kotrolli või muuda sealtoodud andmed üle ja kliki nupule ValmisNB! Sa võid selle uue MS konto parooli luua ka suvalise arvuti, operatsioonisüsteemi ja veebilehitseja (brauseri) kaudu - loe sellest sealt.Kui Sinu Microsofti konto (Live ID) parool on pikem kui 16 sümbolit:

Juhul kui Sinu Microsofti konto (Windows Live ID) parool on pikem kui 16 sümbolit, siis saad sisselogimisel järgmise veateate ja Sinu sisselogimine ebaõnnestub:

"Microsoft account passwords can contain up to 16 characters. If you've been using a password that has more than 16 characters, enter the first 16."

See ei tähenda, et midagi oli valesti ja Sinu pikk parool jääb ikkagi jõusse. Kuid praegu on Microsofti konto (Windows Live ID) parooli pikkus limiteeritud 16 sümboliga ja ülejäänud sümbolid ignoreeritakse. Seega juhul kui Sa saad sellise veateate, siis tee järgmist:

a) sisesta oma pika parooli ainult esimesed 16 sümbolit;

või

b) muuda oma Live ID parool lühemaks.
PS! Loe ka kompuutri lukustamisest käsu "Lock" abil ja seejärel süsteemi sisselogimise erinevatest meetoditest (Windows 8 pildid) - sealt.

Süsteemist väljalogimine käsu 'Sign out' abil ja seejärel süsteemi sisselogimise erinevad meetodid - Windows 8 pildid - juhised seal.

Microsoft Account (Windows Live ID) kasutajakontost, süsteemi sisselogimise meetoditest ja sisselogimise erinevates ekraanidest kõige pikem selgitus seal.

Lokaalse kasutajakonto ja Microsofti kasutajakonto vahel ümberlülitumine ehk kuidas minna ühelt kasutajakontolt üle teisele kasutajakontole - sealt.Selline elu...:

Selline elu...

Ülesse
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011