Metro-stiilis ja töölaua appidega töötamine

Win 8 logo Metro-stiilis / Windows Store (Modern) ja standardsete töölaua appidega (Desktop apps) töötamine

 

Töölaua appid (Desktop apps) vs Metro/Windows Store (Modern) appid.

(Käib ka uuema Windows 8.1 versiooni kohta.)

 

 

1) Metro-stiilis / Windows Store (Modern) ja standardsete töölaua appidega (Desktop apps) töötamine

Metro-stiilis / Windows Store (Modern) ja tavalised standardsed töölaua appid

Metro-stiilis appide (Windows Store / Modern apps) ja Windowsi traditsiooniliste töölaua appide (Desktop apps) erinevused

Start ekraanil asuvate Metro/Windows Store (Modern) appide seadistamine/konfigureerimine

Peatatud režiimis ('suspended') Windows Store appid ja nende mälu kasutamine

Windows 8.1 versiooniga ilmunud uuendused

Metro/Windows Store (Modern)- ja töölaua appide failiseoste muutmine

Metro / Windows Store (Modern) appide uninstallimine (süsteemist lõplikult eemaldamine)

'AutoPlay' funktsiooni konfigureerimine

Automaatselt startivate programmide ('startup') juhtimine

Appide / rakenduste ühildumise (compatibility) probleemid ja seaded

Windows 8.1 versioonis Metro/Windows Store (Modern) appide lõplik sulgemine

2) Kuidas Windows Store (Modern) appidega töötada? Toon siin "Ilm" ehk "Ilmateade" ("Weather") appi näite ja seda Win 8 põhjal

3) IE Metro brauser: Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga Internet Explorer 10 (sh ka IE 11) app ja tema kasutamine

Flash

'Browser Choice' ["Valige oma veebibrauser (id)"] ekraan

Internet Explorer 10 (sh ka IE 11) Metro appiga töötamine

Kui Sul läks IE Metro (või mingi muu appi) ikoon Start ekraanilt kaduma

Töölaua kasutajaliidese standardse Internet Explorer 10 (IE 11) kiirkorralduse 'Start' ekraanile panemine

Bing app (Microsofti enda otsingumootor)

4) Loe ka Metro-stiilis (Windows Store) SkyDrive appiga töötamise näidet - teiselt veebilehelt.

 

 

Metro-stiilis / Windows Store (Modern) ja tavalised standardsed töölaua appid:

Windows 8 (Windows 8.1) puhul kasutatakse kolme tüüpi tarkvara:

1) Töölaua rakendused (töölaua appid): Traditsioonilised standardsed töölaua Win32-programmid, mis on meile juba ammu tuttavad ja mida me oleme siiamaani ka kasutanud. Neid appisid saab siis jooksutada ka varasemates Windowsi versioonides. Töölaua appid (Desktop apps) on seega loodud Windowsi varasemate versioonide jaoks ja nende hulka kuuluvad tavaliselt .exe failid, .dll failid ja teised toetatavad ressursid. Töölaua appid on installitud tavaliselt %ProgramFiles% kausta, mi on vaikimisi C:\Program Files\. Töölaua rakendusi võib installida nii kõikide kui ka üheainsa kasutaja jaoks.


2) XAML: Need on Metro/Windows Store ehk Modern appid, mis on krjutatud C#, Visual Basic.NET, C++ või teistes .NET Framework keeltes. Need on siis uut tüüpi Metro-stiilis ("Metro-style") tarkvarad, mida kutsutakse "appideks". Metro/Windows Store appid töötavad hoopis erinevalt (võrreldes seda standardsete töölaua appidega). Esiteks, kõik need appid on installitud ainult ühe kasutaja jaoks, seega teised, sama kompuutri kasutajad, peavad endile ise vajalikud appid installima. Ka failid, mida Windows 8.1 jaoks loodud Metro appid kasutavad, on samuti erinevad. Windows 8.1 kasutab XAML appide jooksutamiseks .NET Framework'i ja Windows Runtime'i.

XAML failitüüpideks on .exe (see on see fail, mille Windows 8.1 käivitab siis kui Sa käivitad Metro appi; Sa saad XAML / Metro appi käivitada ainult Start ekraanilt), .xaml (appi kasutajaliidese xaml-põhine kirjeldus), .xml (tekstipõhine fail, mis võib sisaldada metaandmet või siis seadeid/sätteid), .p7x (appi digitaalne signatuur), .winmd (kirjeldab erinevaid meetodeid, mida app kasutab), .pri (binaarne fail, mis sisaldab appi ressursi informatsiooni), .dll (binaarne fail / binaarfail ehk raamatukogu, mis sisaldab koodi, mida app saab käivitada) ja lisaks sellele kasutavad enamik appe täiendavalt ka kujutisi (näiteks .png faile).

Microsofti .NET Framework on Windowsi komponent, mis on vajalik .NET appide käivitamiseks. Suur hulk appisid/rakendusi, mis kirjutati Vista ja Windows 7 jaoks, olid .NET appid ning ka paljud Windows 8.1 appid kasutavad .NET Framework'i (Windows 8.1 kasutab .NET 4.5 versiooni).


Märkus: Microsoft nimetab ka neid standardseid töölaua rakendusi nüüd appideks (Windowsi töölaua appideks). Metro-stiilis Start ekraani (Avakuva) kaudu saab käivitada nii Metro-stiilis appisid kui ka Windowsi enda klassikalisi programme ja utiliite.


3) HTML5: Need on appid, mis on loodud samade tehnoloogiatega, mida kasutatakse ka veebsaitide jaoks: HTML5, JavaScript ja CSS3. Sisuliselt on need appid dünaamilised veebilehed, mis jooksevad Sinu lokaalses kompuutris, aga nad on palju võimsamad, sest nad võivad JavaScript'i jaoks kasutada Windows Library'it. Sellega saavad nad ligi lokaalse kompuutri ressurssidele.

HTML5 failitüüpideks on .html (HTML fail, mis kirjeldab appi kasutajaliidest), .xml (tekstipõhine fail, mis võib sisaldada metaandmet või siis seadeid/sätteid), .js (JavaScript kood), .css (Cascading Style Sheet), .resjson (tekstifail, mis sisaldab appi ressursi infot), .p7x (appi digitaalne signatuur), .winmd (kirjeldab erinevaid meetodeid, mida app kasutab) ja .dll (binaarne fail / binaarfail ehk raamatukogu, mis sisaldab koodi, mida app saab käivitada).

XAML (st Metro/Windows Store) ja HTML5 appid jooksevad täis-ekraani režiimis ja nad puutesõbralikud.Märkus: Kuni siiamaani ja kogu Windows 8 väljaarendamise staadiumis kasutas Microsoft järgmisi termineid:

* Nende uute spetsiaalsete rakenduste jaoks kasutati sõna "Metro-stiilis app" (või "Metro stiilis app" või lihtsalt "Metro app").
* Teise uue kasutajaliidese nimena kasutati terminit "Metro kasutajaliides" ("Metro UI").
* Uue kasutajaliidese disaini puhul aga tarvitati terminit "Metro disain".

Kuid paar kuud enne Windows 8 lõplikku valmimist ja kõikidele kättesaadavaks tegemist, muutis Microsoft seda. Nüüd asendatakse see vana kuni siiani kasutusel olnud "Metro" termin uue "Windows Store" terminiga, põhjuseks lahkhelid kaubamärgi kasutamisel ühe "tähtsa" Euroopa partneriga (arvatavasti Saksa "Metro AG" firmaga).

Kuid edaspidi kohtad Sa nii siinses kui ka paljudes muudes saitides ka seda endist "Metro" nimetust ning seega tuleks teada järgmist:

* Metro-stiilis appid (apps - rakendused) on nüüd Modern appid või Windows Store appid või Windowsi appid või Windows 8 appid.
* Metro kasutajaliides (Metro UI) on nüüd "uus Windowsi kasutajaliides (UI)" või lihtsalt "Windowsi kasutajaliides".
* "Metro disain" on nüüd "Windows 8 stiilis disain" (või "Windows 8 disain").


Ka mina ei hakka siin enam midagi muutma vaid kasutan ka edaspidi seda vana "Metro" terminit või toon siis paralleelselt ära ka selle uue "Windows Store appid" nimetuse.App (application) ehk Metro-stiilile kohandatud rakendus: App on spetsiaalne Metro/Windows 8 (8.1) rakendus/tarkvara, mis jookseb uues Windows Run Time (WinRT) keskkonnas ja mis käivitatakse ainult uuelt Metro/Windows 8 (8.1) kasutajaliidese Start ekraanilt (ehk uuendatud Start menüüst). Sellised appid jooksevad täisekraani režiimis, operatsioonisüsteemi enda kõik muud elemendid on tahaplaanile jäetud ("kadunud") ja kasutajaliidese (UI) kõik juhtelemendid asuvad appi enda sees. Ühesõnaga kasutaja on nagu "sukeldunud" antud momendil käivitatud appi sisse ja teda "ümbritseb" ainult app ise, kus ta saab siis häirimatult tegutseda—seepärast kutsutakse selliseid Metro/Windows 8 (8.1) Store appisid ka "immersive" appideks.

Metro-stiilis appid (Windows Store appid) jooksevad isoleeritud keskkonnas, mis isoleerib appide andmed. Seejuures on appidele antud ka vähem privileege opsüsteemi ja kompuutri üle, see suurendab kasutaja privaatsust ning parandab süsteemi terviklikust. Isoleerimine suurendab turvalisust, vähendab pahavara riski ja suurendab süsteemi stabiilsust.

Selliste appide kirjutajate (arendajate) poolt vaadatuna on 'immersive' app selline rakendus, mis vastab Windows 8 (8.1) operatsioonisüsteemi sisseehitatud uuele 'Windows App Model' nõuetele. Kes on kasutanud näiteks iPad tahvelarvutit, see teab, et kui tohutut hulka tarkvara (appisid) jms kraami võib tema jaoks alla laadida. Nüüd üritab ka Microsoft teha nii et ka selle Metro kasutajaliidese jaoks loodaks võimalikult palju sellist tarkvara - sellest sõltub ka tema Win 8.0 (Win 8.1) tahvelarvutite müügiedu.

Paar näidet:

- 'Windows Store' pood: Siin on jällegi Apple'lt malli võetud ja nüüd saavad ka Windows 8 (8.1) kasutajad jooksutada suurt hulka Metro-stiilis rakendusi/appisid (Metro/Windows Store apps).
- WinRT (Windows RunTime): See lubab arendajatel luua Metro/Windows 8 (8.1) rakendusi (C++, C#, VB või JavaScript keeles).


Windows Store (Modern) appid töötavad kiiresti, sest nende jaoks kasutatakse juba Internet Explorer 9 brauseris kasutusele võetud nn riistvara kiirendust (hardware acceleration). Peale selle, juhul kui Sa lõpetad oma mingi appiga (rakendusega) töötamise, siis pannakse ta nn 'suspended' (peatatud) seisundisse, mis tähendab seda et teda ei lülitata lõplikult välja vaid ta jääb kompuutri mällu edasi - see lubab antud appi jälle uuesti väga kiirelt käivitada - sellest tuleb siin edaspidi veel juttu.
'Suspended' seisundis olevad appid ei nõua ressursse, sellega suurendatakse aku eluiga ja esiplaanil töötavate rakenduste jõudlust. Suure mälumahuga kompuutritel ei pea kunagi neid appisid peatatud seisundisse viima. (Windows 8.1 ei saa töölaua rakendusi / appisid 'suspended' seisundisse panna.)

Metro/Windows 8 (8.1) kasutajaliidese Start ekraanil (ehk Start menüüs) kuvatakse appid suurte ikoonidena ehk plaatidena (tile'd). Kõik neist uutest Windows Store appidest ei ole ainult lihtsad käivitatavad rakendused vaid paljud nendest sisaldavad ka reaalajas uuendatavaid andmeid, näiteks Fotod (Photos) ja Ilm ehk "Ilmateade" (Weather) "elavad"/dünaamilised plaadid näitavad kõige värskemaid pidevalt uuendatavaid pilte/andmeid. Windows 8 (8.1) toetab sadu elavaid plaate ilma et see märkimisväärselt kärbiks Sinu kompuutri jõudlust ja aku eluiga. Windows 8 (8.1) saab elavate plaatide jaoks need krüptitud värskendused (st elava sisu) otse Windows Push Notification Services (WNS) kaudu. Sellisteks interaktiivseteks/dünaamilisteks appide plaatideks on veel näiteks Inimesed (People), Uudised (News), Sport, Bing (Microsofti üsnagi hea otsingumootor), Store, Kalender (Calendar), Rakendus Reisid (Travel), Desktop (Töölaud) jne, jne - pilt. Sa võid elavate plaatide (live tiles) poolt kasutatud andmevahetust vaadata Task Manager'i kaudu, avad seal App History vahelehe/saki.

Sa võid Start ekraanil tema appisid ümber paigutada (lohistad hiire või sõrmega ta teise kohta), neid sealt "Unpin" käsuga eemaldada (kusjuures app ise jääb süsteemi alles), uninstallida ja rakendada nende suhtes muid kättesaadavaid käske. Et näha Start ekraani kõiki appisid, pead lohistama ekraani alläärde ilmunud horisontaalset kerimisriba või siis kerima oma hiireratast (mugavam moodus).
Kuna Sa veel ei tea nende kõikide appide (Windows 8 rakenduste) otstarvet, siis kliki lihtsalt neile ja vaata seda et mis nad Sulle "räägivad" - Sa võid nad seejärel igal ajal eest ära koristada vajutades "Windows" klahvile ja nad pannakse mällu "ootele" (st neid ei suleta lõplikult).

Start ekraani kaudu saab käivitada nii Metro/Windows Store appisid kui ka Windowsi enda klassikalisi programme ja utiliite - ka neid nimetatakse nüüd appideks, aga Windowsi töölaua appideks. Metro stiilis/Windows Store appid töötavad täisekraani režiimis. Kui Sa käivitad Start ekraani kaudu mingi Windowsi enda programmi (ka appi), siis avatakse see app Windows 8 (8.1) tavalisel töölaual (klassikalisel Windows 7 aegadest pärit 'desktop' keskkonnas).
Sa võid Metro-siilis Start ekraani kaudu käivitada ka kõiki Windowsi enda traditsioonilisi programme/utiliite (st appisid). Kasuta selleks Windowsi Search Apps otsinguvahendit: Alusta otse Start ekraanil mingi otsingusõna klaviatuurilt tippimist ja selle peale hakatakse automaatselt otsingutulemusi kuvama. Sa võid vajaliku kättesaadava programmi käivitada ka otse Start ekraanilt.

Ühesõnaga Windows 8 (8.1) puhul kutsutakse 'appideks' ka Windowsi enda traditsioonilisi meile juba tuntud programme, aga nende käivitamisel (vastupidiselt uutele Metro-stiilis/Windows Store appidele) laetakse nad otse Windows 7 ajast pärit Windowsi töölaua vaatesse (Windows Desktop režiimi ehk kasutajaliidesesse). Seega võib Windows 8 (8.1) puhul kasutada tarkvara jaoks kahte terminit:

* Metro-stiilis/Windows Store appid;
* Windowsi klassikalised standardsed töölaua appid (Windows desktop apps).Metro-stiilis appide (Windows Store / Modern appide) ja Windowsi traditsiooniliste töölaua appide erinevused:

- Metro/Windows Store (Modern) appidest on eemaldatud igasugused juhtelemendid (st Minimize, Maximize/Restore ehk Restore Down/Restore Up ja Close/Exit nupud - need asuvad programmiakana paremal ülanurgas; igasugused menüüribad ja tööriistaribad; kerimisribad; menüüd ise; rippmenüüd jne).
- Metro/Windows Store appid on optimeeritud rohkem puuteekraanil töötamise jaoks (erinevalt hiire- ja klaviatuuri ekraanist).
- Metro/Windows Store appisid ei saa traditsioonilisel teel sulgeda. Väljalülitamise asemel juhul kui Sa nendega mõned sekundid ei tööta või kui Sa käivitad mingi muu tegevuse või appi, siis viiakse see viimati lahtiolnud app mällu, et teda saaks sealt kiiremini uuesti käivitada. Mälus "istuvad" appid eemldatakse sealt alles siis kui Sina või süsteem vajab oma tööks rohkem kompuutri ressursse.
Kui Sa tahad oma süsteemi puhtana hoida ja mingi Metro/Windows Store appi ise käsitsi sulgeda, siis võid igal ajal mingi juba käivitatud appi lõplikult sulgeda järgmisel viisil: Vajuta Ctrl+Shift+Esc klahvikominatsiooni, et tuua esile Task Manager'i akent, seejärel tee seal vajalikul appil paremklõps ja vali käsk End Task. Alates Windows 8 Consumer Preview versioonist võib Metro/Windows Store appisid aga ka märksa mugavamal teel sulgeda, loe nende sulgemisest sealt.
- Metro/Windows Store appid jooksevad täisekraani režiimis (Sa võid panna kaks või rohkem appi ka üksteise kõrvale).
- Metro/Windows Store appid ilmuvad ainult Metro/Windows 8 (8.1) Start ekraanile ja see Start ekraan ilmub alati kohe pärast Sinu süsteemi sisselogimist (Windows 8.1 puhul võib seda ka muuta).
- Metro/Windows Store appid võivad end üksteisega ühendada ja nad saavad ka üksteisest aru..., kas tõesti :)
- Metro/Windows Store appid on orienteeritud esmajärjekorras mingi sisu edastamisele, mitte aga juhtimisele - seega ei ole nad nii "võimsad" ja "täisväärtuslikud" tarkvarad nagu seda on näiteks Photoshop.
- Kui Sa käivitad mingi Metro/Windows Store appi, siis ilmub kõikide appide puhul esmalt nn 'splash screen' (käivitusekraan).


Windowsi enda standardsed appid ehk Windows Desktop appid (klassikalised töölaua programmid/utiliidid) töötavad nii nagu nad töötasid ka Windows 7 keskkonnas/kasutajaliideses (Windows Desktop režiimis).

Sa võid sellele uuele Start ekraanile lisada ka suvalise Windows klassikalise appi või mingi muu elemendi kiirkorralduse (st nende appide/elementide omad, mis jooksevad ainult Windows 8 Desktop kasutajaliidese all ehk tema töölaua sessioonis). Töölaua rakenduste puhul: Kasuta vajaliku Windowsi töölaua appi leidmiseks näiteks otsinguvahendit, seejärel tee tal hiire paremklikk ja kliki all vasemal sellel uuel App Bar ülesanneteribal asuvale Pin to Start ikoonile. Et mingit kiirkorraldust Start ekraanilt jälle ära koristada, tee tal paremklikk ja seejärel kliki all Unpin from Start ikoonile.

Kuidas neid Windowsi töölaua programme/utiliite, Sinu enda poolt installeeritud programme ja Metro/Windows Store appisid ning muid faile üles leida, sellest on juttu - seal.

Metro/Windows Store appid jooksevad tavaliselt täisekraani režiimis, aga kui Sa kasutad puutetundlikku kasutajaliidest, siis võid korraga avada ka kaks või rohkem appi. 'Swipe' (viipad) oma sõrmega ekraani vasemast servast mingi appi pisipildi ekraanile ja ta avatakse olemasoleva juba käivitatud appi kõrvale. Alates Windows 8.1 versioonist, juhul kui Sinu kompuutri displei omab 1024x768 või suuremat resolutsiooni, võid korraga üksteise kõrval jooksutada mitut appi (niipalju appisid kui neid Sinu ekraanile mahub). Sa saad nende appide akende suurust ka muuta. Ka mitte-puutetundlike ekraanide puhul saab nüüd kasutada Windows 8 (8.1) uut 'Metro Snap' multi-tasking vahendit (kaks või rohkem appi kõrvuti ühel ekraanil) - juhis seal.Sa saad Start ekraanil asuvaid Metro/Windows Store (Modern) appisid seadistada kahest kohast:

1) Kui Sa käivitad hiireklõpsuga mingi Metro/Windows Store appi (mitte Windowsi töölaua oma) ja teed tema ekraanil paremklõpsu, siis ilmuvad ekraani allaäärede antud appile spetsiifilised ikoonid. Nende ikoonide kaudu saadki siis käivitada selle appi jaoks mingid tegevused ja funktsioonid.

2) Käivitad appi, seejärel vajutad Windows + C klahvikombinatsiooni (või viid alternatiivina hiirekursori ekraani paremasse alla- või ülanurka) ja selle peale ilmub uus musta värvi Charms paneel/menüü. Klikid seal menüüs Settings menüüpunktile ja selle peale ilmub ekraani paremasse serva Settings paneel, kus klikid tema ülaosas vajalikule lingile/nupule ning tegutsed...

Charms paneeli/menüü peaülesandeks on pakkuda kõikide Metro/Windows Store appide (programmide/rakenduste) jaoks vastavaid funktsioone ja ta loob ka appide omavahelise interaktiivse/dünaamilise ühenduse.
Näiteks kui Sul on käivitatud mingi Metro/Windows app (rakendus) ja kui Sa klikid nüüd Charms paneelis tema menüüpunkile (ikoonile/amuletile) 'Search', siis saad Sa otsida mingit informatsiooni just nimelt selles antud momendil avatud rakenduses.
Charms paneeli 'Share' menüüpunkti puhul saad avatud appist edastada informatsiooni mingisse teise programmi või saata mingi pildi (pildid) otse sõbrale, Facebooki jne. 'Devices' menüüpunkti puhul saad aga käivitatud appi jaoks täita mingi tegevuse teatud seadme jaoks. 'Settings' puhul saad käivitatud appi parameetreid seada ja täita ka muid ülesandeid, näiteks süsteemi restarti teha jne. Seega Charms menüüst avatud Search, Share, Devices ja Settings paneele saavad üheskoos kasutada kõik Metro/Windows Store appid.Märkus: Windows 8.1 Update 1 (Windows 8.1 GDR1, teise nimega Spring 2014 värskendus) puhul, mis ilmub välja aprillis 2014, seotakse ehk integreeritakse töölaua ja Metro kasutajaliidesed omavahel veelgi sügavamalt (tihedamalt). Nüüd saab Metro (Windows Store) appisid pinnida ka töölaua kasutajaliidese tegumireale. Seda saab teha siis kui Sa teed Start (või siis Apps vaate) ekraanil vastava appi plaadil paremkliki ja valid ilmuvast uuest kontekstmenüüst 'Pin to taskbar" käsu (pilt). Näiteks alltuleval pildil on seda tehtud Alarms appiga:

Näiteks antud pildil on seda tehtud Alarms appiga


Ka saab vaadata nende tegumireale pinnitud Metro/Windows Store appide eelvaate pisipilte (thumbnail preview) - pilt.

See uus paremklikiga kontekstmeüü ilmub kõikide Metro appide jaoks ja seda mitte ainult Start ekraanil. Sellega tehakse Metro kasutajaliideses hiirega töötajate elu lihtsamaks. Seega, kui kasutaja teeb hiirega kusagil Metro kasutajaliideses paremkliki, ei ilmu enam see Metro-stiilis app riba vaid selle asemel saad kätte hiiresõbraliku kontekstmenüü (niisamuti nagu seda ka töölaua kasutajaliideses). Metro appid omavad nüüd ka sulgemise ruudukest, mis sarnaneb töölaua rakenduste omale ja klikkides temale, saad selle appi täielikult sulgeda.

See globaalne värskendus parandab ka operatiivmälu ja kõvaketta ruumi kasutamist, mis lubab Windows 8.1 Update 1 värskendusel töötada ka odavatel vähese jõudlusega tahvelarvutites. Praegused Windows 8 ja Windows 8.1 omanikud saavad selle Windows 8.1 Update 1 värskenduse kätte TÄIESTI TASUTA.
Peatatud režiimis ('suspended') Windows Store appid ja nende mälu kasutamine:

Windows 8 (8.1) paneb need Metro/Windows Store appid, millede töö on peatatud (st neid ei ole ekraanil näha), kompuutri mällu ootele - neid ei suleta. Kui Windows 8 (8.1) viib appi 'suspended' olekusse, siis kirjutatakse antud appi mälu kõvakettale ilma et segataks muid ketta input/output (I/O) tegevusi. See sarnaneb 'hibernation' (talveune) režiimile, aga siin tehakse seda üheainsa appi suhtes (jaoks). Windows 8.1 (8.1) teeb kõvakettal appide mälust koopia ja jätab appide mälu sisu puutumata. Kui kasutaja vajab appile juurdepääsu, siis äratatakse ta viivitamatult ilma et peaks kõvakettalt tema mälu sisu lugema.
Kui kasutaja vajab juurdepääsu 'suspended' olekus appile, mille mälu sisu oli üle kirjutatud, siis loetakse viivitamatult antud appi mälu sisu kõvakettalt ja see app äratatakse.
See kõik tähendab seda et mingi Metro appi uuesti avamisel stardib ta peaaegu kohe (paari-kolme sekundiga). Kui süsteem leiab, et mälu hakkab väheseks jääma, siis see puuduv mälu võetakse nendelt 'suspended' režiimis asuvatelt appidelt ilma et neid peaks lõplikult sulgema. Ühesõnaga peatatud Metro appid vabastatakse mälust ja seda mälu kasutatakse süsteemi enda või siis teiste käivitatud ning töötavate appide jaoks.

Seega kõik juba eelinstalleeritud kui ka Windows Store poest allalaetavad Metro/Windows Store appid hakkavad tarbima minimaalses koguses mälu siis kui nad ei tööta ning asuvad nn 'suspended' (peatatud) režiimis. Need appid, mis mängivad taustarežiimil muusikat või mis saadavad/võtavad vastu teateid/andmeid, võivad endiselt kasutada API 'multi-tasking' funktsiooni ja mälu . Kuid kõikide ülejäänud, ekraanil mitte-kuvatavate, appide töö peatatakse. See lubab käivitada järjest suure hulga appisid ja nende töö väga kiiret taastamist pärast appide 'suspended' olekust väljatoomist. 'Suspended' seisundis asuvad appid suletakse lõplikult alles siis kui süsteem leiab, et ressursse on KRIITILISELT väheseks jäänud.

'Suspended' seisundis olevad appid ei nõua ressursse, sellega suurendatakse aku eluiga ja esiplaanil töötavate rakenduste jõudlust. Suure mälumahuga kompuutritel ei pea kunagi neid appisid peatatud seisundisse viima. (Windows 8.1 ei saa töölaua rakendusi / appisid 'suspended' seisundisse panna.)

Et seda mälu kasutamist näha, tee järgmist:

* Käivita kõigepealt mõned Metro/Windows Store appid ja ava seejärel mõne aja mõõdudes 'Task Manager' aken.
* Vaata 'suspended' olekus asuvate Windows Store appide mälu kasutamist (veerus Memory).
* Seejärel käivita veel mõned teised MetroWindows Store appid ja ava mõne aja mõõdudes uuesti see 'Task Manager' aken.
* Vaata seejärel seda et kui palju need esimesed peatatud Win 8 appid nüüd seda mälu kasutavad.

Märkus: Alates Windows 8 CP väljalaskest ei kuvata Task Manager'i akna Processes sakis enam neid 'suspended' kirjeid vaid selleks et neid näha pead Sa kasutama menüü View abi - vaata pilte: pilt, pilt, pilt ja pilt. (Märkus: Sama saab teha ka uues Windows 8.1 versioonis.)


Kui Sul läks mingi appi ikoon (plaat) Start ekraanilt kaduma - juhis siinsamas lõpus.

Uuendatud 01.12.13: Windows 8.1 puhul uuendatakse ka süsteemi integreeritud Metro-stiilis/Windows Store (Modern) appisid, näiteks Internet Explorer (IE brauser omab siis kahte versiooni: Metro/Windows Store puuteversiooni ja traditsioonilist töölaua versiooni), Mail, Calendar, Bing, People, Reader (loeb PDF ja XPS faile), Games (saad otsida, osta, laadida alla ja mängida mänge), Music (lubab mängida ette Sinu enda kogutud muusikat ja otsida uut muusikat), Video, Photos, Weather (Ilm/Ilmateade), Finance (näitab reaalajas interaktiivselt seda et kuidas pangad, riik ja muud aferistid Sinu pangakontot tühjendavad), Maps, Camera, News app jne.
Näiteks Windows 8 puhul oli tegu üsna kehva Mail appiga, aga Windows 8.1 väljailmumisel on ta juba märksa parem: Nüüd on ta täisfunktsionaalne ja ta toetub paljuski Outlook.com kogemustele ning ta sisaldab palju rohkem funktsioone kui tema eelkäia. Ta ühendab Sind kõikide Sinu erinevate email kontodega ja kasutab 'People' appi siis kui Sul on vaja oma kontakte sirvida - pilt ja pilt.
Või näiteks People app: Windows 8.1 puhul on ta täielikult ümber ehitatud ja ta on palju rohkem kui lihtsalt aadressiraamat. Ta kasutab nüüd mitut erinevat lähteallikat ja toob Sulle info kätte personaalsetest emailidest, töö emailidest, Facebook'ist, Twitter'ist, LinkedIn'ist, Google'ist ning mujalt - pilt.

Ka ilmuvad täiesti uued süsteemi sisseehitatud (built-in) Metro/Windows Store (Modern) appid, sealhulgas "Alarms" (selle saab avada Apps ekraani kaudu - pilt), "Calculator" (avad Apps ekraani kaudu - pilt), "Sound Recorder" (avad Apps ekraani kaudu - pilt), "Food & Drink" (Bing - pilt), "Health & Fitness" (Bing - pilt), "Reading List" (pilt), "Skype" ( pilt ja pilt), "Help+Tips" (pilt), "Scan" (avad Apps ekraani kaudu - pilt) ja "Xbox Music" app (avad ta Start ekraanilt "Music" appi plaadi kaudu - pilt ja pilt).

Märkus: Xbox Music / Music appiga seoses on Jumalast äraunustatud Eestimaa jällegi vaeslapse osas ja tema kaudu ei saa siinsed põliselanikud kasutada järgmisi vahendeid:

* 'Free music streaming' on kättesaadav ainult Australia, Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, New Zealand, Portugal, Spain, Switzerland, United Kingdom ja United States elanikele.
* 'Xbox Music Pass' (mitme seadme jaoks) on kättesaadav ainult Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom ja United States elanikele.
* 'Xbox Music Store' (pood) on kättesaadav ainult Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom ja United States asukatele.


Siin võib näiteks tuua Win 8.1 uue ja huvitava "Reading List" appi - loe sellest rohkem sealt.

Endine iseseisev Bing app on nüüd asendatud uue Bing appide komplektiga, mis sisaldab News (Bing), Finance (Bing), Weather (Bing), Sports (Bing), Maps and Travel (Bing), Food & Drink (Bing) ja Health & Fitness (Bing) appisid. Bing appid töötavad koos integreeritud intellektuaalse 'Smart Search' otsinguvahendiga.
Ka nende puhul on uuendusi: Näiteks News (Bing) app toetab nüüd ka täiendavat offline lugemise režiimi (selle saab sisse lülitada Settings, Options alt) ja teda võib nüüd mugavalt seadistada.

Alltoodud pilt on võetud kohe pärast Windows 8.1 puhast installeerimist (mitte aga pärast tema "upgrade" installi Store poe kaudu) ja esimese "GA Rollup A" värskenduste paketi (311 MB) allalaadimist ning installimist. Sellel Start ekraanil on toodud siis ära KÕIK Windows 8.1 vaikimisi, st sisseehitatud Metro/Store appid. [Kui aga teha Windows 8.1 finaalversiooni (GA) "upgrade" install Store poe kaudu, siis oleks see pilt siin teine. Sel juhul toodaks siia kasutaja enda poolt eelmises Windows 8 versioonis installitud appid ja konfigureeritud Start ekraan.] Kasutaja ei ole siin veel midagi muutnud, töötatakse Microsofti konto all, teiste Windows 8.1 seadmetega pole midagi sünkroniseeritud ja kuvakeeleks on "English (United States)". Pärast esimeste värskenduste allalaadimist ilmus siia Start ekraanile ka nn "Browser Choice" plaat (tile):

See pilt on võetud kohe pärast Windows 8.1 puhast installeerimist (mitte aga pärast tema "upgrade" installi Store poe kaudu)


Metro/Windows Store appide automaatne uuendamine (värsekndamine): Windows 8 puhul oli oma appide uuendamine üsna tülikas protsess ja selleks tuli läbi teha mitu sammu: Tuli käivitada Store app, klikkida seal värskenduste lingile, märgistada vajalikud värskendused ja klikkida "Install". Seda protsessi tuli nädalas mõnikord korrata isegi mitu korda.
Windows 8.1/Windows RT 8.1 jooksutamisel langeb see probleem aga ära, sest appide uuenduste (värskenduste) allalaadimise protsess on nüüd täielikult automatiseeritud ja kasutaja ei pea selleks enam sinna Store poodi minema. Windows laeb nüüd automaatselt kõik kättesaadavad Windows Store appide värskendused ise alla ilma et kasutaja seda näeks või et ta peaks ise midagi tegema. Kui Sa näed Start ekraanil mingi Store appi plaadil allasuunatud noolega pealisikooni (näiteks selline pealisikoon-1 või selline pealisikoon-2), siis tähendab see seda et antud appi jaoks on värskendus saadaval ja juba ka alla laetud. Kliki või toksa sõrmega sellele ja kohe algab ka antud appi värskenduse installeerimine, mis käib kähku - Sa võid kohe oma muude töödega jätkata - pilt ja pilt. (Sa võid loomulikult soovi korral ka sellise tegevuse keelata - Windows Store appi enda värskenduste sätetes.)


NB! Nüüd, juhul kui Sa laed alla ja installeerid mingi Windows Store appi (või appid), siis enam ei panda appide plaate/ikoone kohe Start ekraanile. Selle asemel leiad Sa uued äsja installitud appid ülalnimetatud Apps vaate ekraani kõikide rakenduste loetelust, kus ta on tähistatud kui "New" - pilt. Sa võid nüüd antud appi soovi korral ka Start ekraanile kinnistada ("Pin to Start" nupu abil). Sama kehtib ka nende appide kohta, mis on Sul mingis oma teises Windows 8.1 seadmes ja mis sünkroniseeritakse antud kompuutrisse - ka nende plaadid ilmuvad esialgi ainult siia Apps ekraani loetellu.
Kui Sa installeerid mingi standartse töölaua rakenduse või utiliidi / vahendi ja kui installi käigus pannakse tema ikoon (plaat/kiirkorraldus) ka sinnauude Metro kasutajaliidesesse, siis leiad selle plaadi samuti sealt Apps vaate ekraanilt (mitte aga Start ekraanilt) - pilt.


Märkus: Windows 8.1 versioonis käib Metro/Windows Store appide lõplik sulgemine natuke teisiti - loe sellest sealt.
Metro/Windows Store (Modern)- ja töölaua appide failiseoste muutmine:

Kui Sa avad mingi faili, siis otsustab Windows ise, et kuidas (st millise rakendus / appiga) antud faili avada. Kui antud faili saab avada ka Metro/Windows Store appiga, siis avatakse see fail vaikimisi just nimelt antud appiga. Juhul kui Sa aga ei soovi mingit failitüüpi Metro appiga vaikimisi avada, siis võid seda ka muuta. Kui Sa muudad seda vaikimisi failiseost, siis saad määrata seda et milline Windowsi rakendus avab edaspidi kõik antud faililaiendiga failid. Sa võid näiteks konfigureerida nii et kõik .png laiendiga failid avatakse edaspidi vaikimisi Windows Photo Viewer töölaua appiga mitte aga Metro/Windows Store Photos appiga. Loe failiseoste muutmisest ülevaadet sealt.Metro / Windows Store (Modern) appide uninstallimine (süsteemist lõplikult eemaldamine):

1) Ava Start ekraan.
2) Märgista app tehes tal paremklõpsu.
3) Kliki all nupureal nupule Uninstall:

Kliki all nupureal nupule Uninstall


4) Seejärel kliki uuesti Uninstall - pilt.

Windows 8.1 appid on iga kasutaja jaoks eraldi installeeritud. Seega Sa võid enda konto all oma appisid uninstallida, aga teistele kasutajakontodele jäävad need appid alles. Kui Sa oled adminõigustega ja tahad teiste kontode appisid süsteemist eemaldada, siis pead süsteemi sisse logima juba nende kontode all.

People, Messaging, Calendar ja Mail on kõik üheainsa appi osad. Kui Sa uninstallid ühe neist, siis Sa uninstallid nad kõik - pilt.

Mõnda appi (Internet Explorer, Remote Desktop, Windows Defender ja Store) ei saa uninstallida, aga Sa võid nad Start ekraanilt ära koristada - Unpin form Start nupu abil (vaata eelmist pilti).


Märkus: 2014. a. kevadel ilmub välja Windows 8.1 Update 1 värskendus ja selle üheks uuenduseks on ka paremklõpsuga ilmuv kontekstmenüü. Selles menüüs on ka käsk Uninstall, mis teeb Metro/Windows Store appide uninstallimise veelgi lihtsamaks. See uus paremklikiga kontekstmeüü (pilt) ilmub kõikide Metro appide jaoks ja seda mitte ainult Start ekraanil. Sellega tehakse Metro kasutajaliideses hiirega töötajate elu lihtsamaks. Seega, kui kasutaja teeb hiirega kusagil Metro kasutajaliideses paremkliki, ei ilmu enam see Metro-stiilis app riba vaid selle asemel saad kätte hiiresõbraliku kontekstmenüü (niisamuti nagu seda ka töölaua kasutajaliideses).'AutoPlay' funktsiooni konfigureerimine:

Windows võib automaatselt käivitada mingi rakenduse (appi) siis kui Sa ühendad oma arvutiga mingi välise meedia, näiteks kaamerate mälukaardi, USB mälupulga jne. Et valida nüüd seda appi, mida Windows hakkab kasutama siis kui Sa ühendad arvutiga erinevate failitüüpidega meedia, tee järgmist:

1) Mine Start ekraanile ja alusta sõna AutoPlay tippimist.

2) Kliki otsingutulemustes AutoPlay lingile- pilt.

3) Ilmub AutoPlay Control Panel. Kui Sa tahad selle AutoPlay funktsiooni täielikult välja lülitada, siis korista siin linnuke "Use AutoPlay for all media and devices" ruudust ära ja kliki all nupule Save. Pärast seda Windows ei hoiata Sind rohkem siis kui Sa ühendad meedia.
Vastasel juhul vali vastavatest rippmenüüdest see et mida Windows peab tegema siis kui Sa ühendad eri tüüpi meediad. Kui Sa ei taha, et mõne failitüübi jaoks ilmuks see AutoPlay, siis vali Take no action parameeter. Kui valmis, siis kliki Save:

Ilmub AutoPlay Control Panel


Kui Sa lülitad AutoPlay täielikult välja, siis võid meedia ühendamise ajal hoida all Shift klahvi ja sel juhul käivitatakse see AutoPlay vahend üheks korraks.Automaatselt startivate programmide ('startup') juhtimine:

Startup appid avatakse automaatselt siis kui Sa logid end Windowsisse sisse. Varasemates Windowsi versioonides olid need automaatselt avatavad rakendused vägagi olulised, näiteks kiirsõnumite saabumisel. Kuid iga startup app teeb Windowsi startimise aeglasemaks ja vähendab ka natuke Windowsi kogu jõudlust.

Windows 8.1 Action Center hoiatab Sind siis kui Sul on kolm või rohkem automaatselt startivat programmi. Windows 8.1 puhul Sa ei vaja enam niipalju neid automaatselt startivaid appisid, suurem töö tehakse ära taustrežiimis. Näiteks Start ekraani elavad plaadid (tiles) ja teated elimineerivad sõnumiappide pideva töö vajaduse.

Windows toetab ka praegu paljusid erinevaid meetodeid automaatselt startivate appide jaoks ja mõned neist on:

Scheduled tasks (planeeritud ülessanded): 'Task Scheduler' vahend võib Windowsi startimisel käivitada programme automaatselt, aga ta võib neid käivitada ka suvalisel ajal päeval või nädalas. 'Task Scheduler' kaudu ongi kõige lihtsam neid startup programme konfigureerida.

Services (Teenused): Need on protsessid, mis jooksevad taustal ilma kasutaja vahelesegamiseta. Windows 8.1 puhul on teenused automaatselt startivate rakenduste jaoks eelistatavam moodus.

Group Policy: Group Policy konsooli mitmed erinevad seaded/sätted võivad samuti põhjustada appide automaatse stardi. Et näha või redakteerida neid poliitikaid, vajuta Win+R klahvikombinatsiooni, tipi Run aknasse gpedit.msc ja vajuta ENTER. Seejärel otsi üles järgmised elemendid:

       ■ Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon\Run These Programs At User Logon
       ■ User Configuration\Administrative Templates\System\Logon\Run These Programs At User Logon
       ■ Computer Configuration\Windows Settings\Scripts (Startup/Shutdown)\Startup
       ■ User Configuration\Windows Settings\Scripts (Logon/Logoff)\LogonRegistry: Ka Windowsi Registri kaudu võib rakendusi automaatselt käivitada. Vajuta Win+R klahvikombinatsiooni, tipi Run aknasse regedit ja vajuta ENTER ning vaata järgmiste võtmete alt:

       ■ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
       ■ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
       ■ HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx (seda ei ole vaikimisi, aga võib lisada)
       ■ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
       ■ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
       ■ HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx (seda ei ole vaikimisi, aga võib lisada)
       ■ HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit
       ■ HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
       ■ HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session ManagerShell teenuse objektid: Windows võib startimisel laadida instrumente, et lisada töölauale vahendeid juurde.Kuidas tuvastada 'startup' programme?

Et vaadata automaatselt startivaid programme, tee järgmist:

1) Ava Task Manager näiteks Start ekraani kaudu, tippides seal sõna Task ja seejärel klikkides otsingutulemustes Task Manager lingile. Sa võid selleks alternatiivina vajutada ka Ctrl+Shift+Esc klahvikombinatsiooni või siis kasutada WinX menüüd.
2) Ava Startup vaheleht. Task Manager kuvab siin kõik automaatselt käivitatavad appid/rakendused sõltumata sellest et kuidas nad olid konfigureeritud. Vaata siin ka Startup impact veergu, kus võetakse kokku see et kui palju antud app teeb aeglasemaks Sinu kompuutri startimise:

Ava Startup vaheleht


3) Tee veergude päisel paremklikk, et valida ja lisada siia täiendavaid veergusid:

       ■ Start type: Näitab seda et millise mehhanismiga oli appi automaatne startimine konfigureeritud.
       
Disk I/O at startup: Appi andmete maht, mis viiakse kettale ja mis saadakse kettalt.
       ■ CPU at startup: Appi poolt kasutatava protsessi/töötlemise aeg.
       ■ Command line: Käsurida koos kõikide parameetritega.


Vaata sellest pilti.


4) Teed siin mingil appil paremklõpsu ja Sa pääsed ligi kontekstmenüüle, mille kaudu võid näiteks antud appi automaatse startimise annuleerida (käsuga Disable) - pilt.


'System Information' instrument annab aga veelgi täpsemat infot nendest startup appidest, tee järgmist:

1) Alusta Start ekraanil sõnade System Information tippimist ja kliki otsingutulemustes System Information lingile.
2) Vali vasemas paanis System Summary\Software Environment\Startup Programs ja vaata paremas paanis kuvatavat infot:

'System Information' instrumentKuidas eemaldada startup appisid?

1) Ava Task Manager näiteks Start ekraani kaudu, tippides seal sõna Task ja seejärel klikkides otsingutulemustes Task Manager lingile. Sa võid selleks alternatiivina vajutada ka Ctrl+Shift+Esc klahvikombinatsiooni või siis kasutada WinX menüüd.
2) Ava Startup vaheleht.
3) Teed siin mingil appil paremklõpsu ja Sa pääsed ligi kontekstmenüüle, mille kaudu võid näiteks antud appi automaatse startimise annuleerida (käsuga Disable) - pilt.

Kui Sa hiljem muudad oma meelt ja tahad, et rakendus stardiks jällegi automaatselt, korda seda tegevust, tee siin appil paremklikk ning vali kontekstmenüüst käsk Enable.

Märkus: Mis juhtus MSConfig utiliidiga (System Configuration akna 'Startup' vahelehega)? Windowsi eelmistes versioonides sai ka System Configuration instrumendi kaudu neid Startup appisid konfigureerida, aga alates Windows 8.1 versioonist viidi see võimalus üle Task Manager'i alla - pilt.Kuidas lisada 'startup' programme?

Sa ei saa panna Metro/Windows Store appisid automaatselt startima ja seda pole vajagi, sest Windows 8.1 teostab ise taustatööd ning antud appide värskendamist. Kuid Sa võid aga lisada automaatselt startivate programmide hulka standardseid töölaua rakendusi (töölaua appisid) ja tee selleks järgmist:

1. Alusta Start ekraanil sõna Task tippimist ja kliki otsingutulemustes Task Scheduler lingile/kiirkorraldusele - avatakse Task Scheduler.
2. Vali Action menüüst käsk Create Basic Task.... Seepeale avatakse "Create Basic Task Wizard" (nõustaja).
3. Tipi "Create a Basic Task" lehel ülessande jaoks sobiv nimi ja kliki Next.
4. Vali "Task Trigger" lehel When I log on raadionupp ja kliki Next.
5. Vali "Action" lehel Start a Program raadionupp ja kliki Next.
6. Kliki "Start a Program" lehel nupule Browse - ilmub Open dialooogiaken.
7. Tipi selle dialoogiakna aadressiribale C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ kaustatee ja vajuta ENTER. (Kuna see kaust on varjatud, siis sirvides ei tarvitse ta ilmuda.)
Nüüd otsi seal alamkaustadest oma programm/app üles, märgista ta ja kliki nupule Open.
8. Kliki Next.
9. Kliki "Summary" lehel nupule Finish:

Kliki "Summary" lehel nupule Finish


Järgmine kord, kui Sa logid süsteemi sisse, siis käivitatakse see töölaua app juba automaatselt ja seda loomulikult töölaua kasutajaliideses.Appide / rakenduste ühildumise (compatibility) probleemid ja seaded:

Windows 8.1 töötab ilusti ka programmidega, mis loodi Windowsi varasemate versioonide jaoks ja enamikel juhtudel Sa puutu selle ühildumise probleemiga üle-üldse kokku. Kuid osa Windows XP ja Windowsi varasemate versioonide programme omavad ühildumise probleeme ja seda järgmistel põhjustel:

* Nad nõuavad administraatori privileege, mida Windows XP ja Windowsi varasemad versioonid andsid kõikidele programmidele vaikimisi.
* Nad üritavad lugeda faile, milledele neil ei ole ligipääsuks luba, aga Windowsi varasemate versioonide puhul võis see luba neil olla.
* Nad üritavad faile salvestada sinna, kuhu neil ei ole lubatud ligi pääseda.
* Nad teevad süsteemis muudatusi.
* Nad üritavad installeerida mittetoetatavaid draivereid (tavaliselt draivereid, mis loodi Windows XP jaoks).

Juhul kui mingi vanem programm (töölaua app) ei tööta nii nagu ta seda peaks, siis kasuta 'Program Compatibility Troubleshooter' vahendit. Muutes tema kaudu ühildumise sätteid, võib Windows 8.1 lahendada suurema osa ühildumise probleeme. Seda vahendit ei saa aga kasutada siis kui ühildumatu app nõuab mittetoetatavaid draivereid. Tee järgmist:

1) Ava töölaua kasutajaliideses File Explorer (endine Windows Explorer).
2) Tipi tema aadressiribale %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ kaustatee ja vajuta ENTER.
3) Sirvi seal ja otsi selle probleemse appi kiirkorraldus üles ning märgista see.
4) Ava File Explorer akna ülaosas "Manage" vaheleht/sakk ("Application Tools" all) ja kliki seejärel Troubleshoot Compatibility nupule. (Sa võid teha sellel programmil ka paremklõpsu ja klikkida siis 'Troubleshoot compatibility' käsule.) - pilt.
5) Avatakse 'Program Compatibility Troubleshooter' nõustaja, kus kliki alumisele 'Troubleshoot program' nupule - pilt.
6) Vali see parameeter (või parameetrid), mis kirjeldab antud tarkvara probleemi ja kliki Next ning jätka probleemi lahendamist...:

Vali see parameeter (või parameetrid), mis kirjeldab antud tarkvara probleemi ja kliki Next


'Program Compatibility Troubleshooter' võib Sulle esitada veel ka täiendavat infot. Kui see vahend ei aita, siis võid seda probleemset appi jooksutada ka virtuaalmasinas (VM). Windows 8.1 Professional sisaldab sellist vahendit nagu Hyper-V, mis võib töölaua aknas jooksutada ka Windows XP opsüsteemi. Sa võid selles virtuaalmasinas jooksutada enamik Windows XP programme. Kui Sul ei ole Windows 8.1 Professional versiooni, siis võid kasutada näiteks VirtualBox'i, et luua Windows XP jaoks virtuaalmasin.

NB! Kasuta 'Program Compatibility Troubleshooter' nõustajat ainult nende appide jaoks, mida Sa usaldad. Sageli annab ta appile täiendavaid õigusi (lubasid) ja kui antud programm on pahavara, siis on jama lahti.Windows 8.1 versioonis Metro/Windows Store (Modern) appide lõplik sulgemine:

Üldjuhul EI OLE MÕTET neid Windows Store appisid ise lõplikult sulgeda, sest sellega Sa midagi eriti ei võida. (See-eest saad aga mälus istuvaid ja ooterežiimis olevaid appisid kiiresti uuesti avada - ekraanile tuua). Kuid Sa võid neid Metro/Windos Store täisekraanis töötavaid appisid ka lõplikult välja lülitada ja seda sel juhul kui neid appisid on juba liiga palju käivitatud ning nad hakkavad Sind segama, näiteks ekraani vasemas servas või siis Tegumihalduri loendis. Seda võib ka siis teha kui Sul mingi Metro/Windows Store app kinni jookseb (rippuma jääb) ja antud appi saab siis sulgeda kas Tegumihalduri kaudu või siis kasutades ALT+F4 klahvikombinatsiooni abi - edaspidi tuleb sellest ka juttu.

Windows 8 puhul sai selleks kasutada mitut meetodit, aga Windows 8.1 puhul langevad osa neist ära, st Sa ei saa enam neid Windows Store appide lõplikuks sulgemiseks rakendada. Windows 8.1 versiooniga saad siis appide lõplikuks sulgemiseks kasutada järgmisi meetodeid, millest loe edasi sealt.
Uuendatud 30.03.14 (Windows 8.1 Update 1 värskendus):


Taskbar (tegumiriba) ilmub nüüd Modern appidesse:


Windows 8 puhul oli üheks suuremaks puuduseks see et seal kasutati programmide vahel ümberlülitamiseks kahte erinevat mehhanismi. Tegumiriba (Taskbar) kasutati standardsete töölaua programmide vahel ümberlülitamiseks nii nagu seda tehti ka Windows 7 puhul, aga Windows Store appide vahel ümberlülitamiseks tuli kasutada ekraani vasemasse serva ilmuvat riba koos tema appide ikoonidega - see riba ilmus sinna siis kui Sa osutasid ekraani vasemat ülanurka (nn Switcher funktsiooni). Windows 8.1 Update 1 värskendus kaotas selle segaduse ja nüüd on tagumiriba kättesaadav kõikjal: Start ekraanil ja Metro/Windows Store appides. Tavaliselt on see taskbar varjatud, aga viies hiirekursori ekraani allaserva, ilmubki see tegumiriba, mis lubab Sul lülituda ümber suvalisele teisele appile ja seda üheainsa klikiga.
Kui Sul on avatud Metro/Windows Store (Modern) app ja kui Sa viid hiirekursori ekraani allaäärde, siis ilmub sinna ka töölaua tegumiriba - sel tel saad kiiresti töölauale ja muudele appidele ligi. Et näha töölaua tegumiriba ka Modern appides, tee järgmist:

* Kõigepealt pead Sa lubama kõikide jooksvate Modern appide kuvamise tegumireal. Avad "Taskbar and Navigation properties" akna, siis avad seal "Taskbar" vahelehe ja paned linnukese Show Windows Store apps on the taskbar ruutu - pilt.
* Nüüd, kui Sa kasutad mingit Modern appi, siis vii hiirekursor ekraani allaäärde ja selle peale ilmubki sinna see töölaua tegumiriba
- pilt ja pilt.
* See modifitseeritud tegumiriba on ligipääsetav isegi siis kui Sul on ekraanil üksteise kõrval avatud kaks või rohkem appi.


Modern appide tiitelribad:

Metro/Windows Store ehk Modern appid tulevad nüüd ka omaenda tiitelribadega, mis omavad vasemal ülanurgas nuppu, mille menüü kaudu saab valida vastavaid käskusid ja paremal ülanurgas sulgemise ruudukest, mille ristile klikkides saab appi sulgeda (mitte lõplikult vaid viies ta nn "suspended" režiimi) - pilt ja pilt.

Märkus: Metro/Windows Store appisid saad aga lõplikult sulgeda nüüd ainult Task Manager'i kaudu (appil paremklikk ja 'End task' menüüpunkt) - pilt.

'Store' appi tiitelriba - pilt.

Avatud on 'Store' appi tiitelriba kontekstmenüü - pilt.


Käivitatud Metro (Modern) appide ikoonid tegumireale:

Sa võid töölaua tegumireal lasta kuvada ka antud momendil jooksva Metro (Modern) appi ikooni (seda ilma et Sa oleksid eelnevalt tema plaadi sinna tegumireale 'pinninud'). Avad "Taskbar and Navigation properties" akna, siis avad seal "Taskbar" vahelehe ja paned linnukese Show Windows Store apps on the taskbar ruutu - pilt.

Ja tulemus: käivitatud on 'Maps' app - pilt.


'Pin to Taskbar' käsk (ilmub paremkliki kontekstmenüüga):

Nüüd saab Metro/Windows Store ehk Modern appisid uue paremklõpsuga avaneva kontekstmenüü kaudu pinnida (haakida/kinnistada) ka töölaua kasutajaliidese tegumireale. Seda saab teha siis kui Sa teed Start (või siis Apps vaate) ekraanil vastava appi plaadil paremkliki ja valid ilmuvast uuest kontekstmenüüst 'Pin to Taskbar' käsu. Näiteks järgnevatel piltidel on seda tehtud 'Alarms' appiga - pilt, pilt ja pilt. Ka saab vaadata nende tegumireale pinnitud Metro/Windows Store appide eelvaate pisipilte (thumbnail preview) ja seda juhul kui antud appid olid eelnevalt juba käivitatud - pilt. Hiirekursor viidi 'Alarms' appi eelvaate pisipildi peale ja selle tagajärjel ilmus ekraanile antud app. Kõik Windows Store appid jooksevad endiselt täisekraani režiimis - pilt.

Juba Windows 7 opsüsteemis lisati tema uue tegumirea ja Start menüü jaoks üks uus väga hea vahend—Jump List menüü (hüpikmenüü või hüpikloetelu). See Jump List funktsioon on tihedalt seotud tegumiribal asuvate programmiikoonide ja Start menüü kirjetega. Tema abil hoiab kasutaja hulga aega kokku, sest nende hüpimenüüde kaudu saab kiiresti avada tihti kasutatavaid programme ja dokumente. Peale selle sisaldavad need menüüd veel ka teisi vjalikke funktsioone. Windows 8.1 Update 1 värskendusega lisatakse see 'jumplist' funktsioon ka nende Modern (Metro/Windows Store) appide jaoks, mis kinnistati kasutaja poolt töölaua kasutajaliidese tegumireale ('Pin to Taskbar" käsuga). See Jump List hüpikmenüü avaneb siis kui teed tegumireal asuval ikoonil paremkliki.

Märkus: 'Store' appi plaat on siia töölaua tegumireale juba vaikimisi kinnistatud ja Sa näed seda kohe pärast Windows 8.1 Update 1 värskenduse installeerimist - pilt ja pilt.

Järgmisena on siis tegu Metro/Windows Store (Modern) Reading List appiga - pilt.

Mõned Modern appid toetavad ka juurutatud aktiivseid tööriistaribasid nii nagu seda ka mõned töölaua rakendused. Näiteks 'Music' app kasutab samuti sellist tööriistariba, mille kaudu saab muusika kuulamist juhtida (sarnaselt Windows Media Player'iga)—seega kui Sa töötad töölaua kasutajaliideses, siis võid ka siitkaudu oma muusikakuulamist juhtida - pilt.


Paremkliki kontekstmenüü:

See uus paremklikiga kontekstmeüü (pilt) ilmub kõikide Metro appide jaoks ja seda mitte ainult Start ekraanil. Sellega tehakse Metro kasutajaliideses hiirega töötajate elu lihtsamaks. Seega, kui kasutaja teeb hiirega kusagil Metro kasutajaliideses paremkliki, ei ilmu enam see Metro-stiilis app riba vaid selle asemel saad kätte hiiresõbraliku kontekstmenüü (niisamuti nagu seda ka töölaua kasutajaliideses). Kui Sa teed Metro/Windows Store (Modern) või siis klassikalise töölaua appi plaadil (või plaatidel) paremkliki, siis ilmubki see uus kontekstmenüü.

Ka tehes 'Apps' vaates/ekraanis mingil plaadil/ikoonil (või märgistatud ikoonidegrupil) paremkliki, ilmub samuti see uus kontekstmenüü - pilt.

Kui Sa teed Start ekraani tühjal kohal paremkliki, siis ilmub menüü, kus saad uuele plaatide grupile nime sisestada - pilt.

Selle paremklõpsu kontekstmenüü käsud ja nende arv sõltub juba sellest et millise appi plaadi peal või kus Sa selle paremkliki tegid, st kontekstmenüü käsud on seotud märgistatud elemendi või elementidega - pilt, pilt, pilt, pilt, pilt, pilt ja pilt.


Etteotsa
Kuidas Windows Store (Modern) appidega töötada? Toon siin "Ilm" ehk "Ilmateade" ("Weather") appi kasutamise näite ja seda Win 8 põhjal:

Paljud appid (Ilm / Ilmateade, Rahandus, Fotod jne) on "pilvega" tihedalt seotud ja nende sisu muutub reaalajas pidevalt. Toon siin näiteks 'Ilm' appiga töötamise ja tema seadistamise - kliki tema plaadile/tile'le, et teda käivitada:

'Ilmateade' app


Kui Sa käivitad ta esmakordselt, siis kliki nupule Allow (Lubama), et "Ilm" ehk "Ilmateade" ("Weather") app saaks teatada Sulle ka Sinu enda elukoha ilmateateid - see järgmine pilt on pärit veel Windows 8 RP versioonist:

Seejärel kliki nupule Allow


Ja ilmubki Tallinna ilmateade, sest ma elan Tallinnas (ja ka see kompuuter "elab" Tallinnas):

Ja ilmubki Tallinna ilmateade, sest ma elan Tallinnas


Lohista akna allääres asuvat kerimisriba (või kasuta hiireratast ja noolklahve), et näha ka muuud infot:

Lohista akna allääres asuvat kerimisriba (või kasuta hiireratast ja noolklahve), et näha ka muuud infot


Me liiksime edasi paremale poole ja nüüd ilmus järgmine ports ilmateate infot:

Me liiksime edasi paremale poole ja nüüd ilmus järgmine ports ilmateate infot


Me jõudsime ekraani parempoolse servani. Siin "Ajalooline ilmateave" ("Historical weather") sektsiooni allosas asuvad neli nuppu, milledele klikkides ilmub ka sellekohane informatsioon. Momendil on siin vaikimisi aktiveeritud "Temeperatuur" nupp ja ülaosas kuvatakse ka vastv info:

Me jõudsime ekraani parempoolse servani
Märkus: Uuemas Windows 8.1 süsteemis näeb see "Ilm" ehk "Ilmateade" ("Weather") appi esmakordne käivitamine siis välja selline: pilt, pilt, pilt, pilt, pilt ja pilt.Lähme Windows 8 "Ilm" appi uurimisega edasi: Nüüd klikiti siin "Sademed" ("Rainfall") nupule ja ülaossa ilmus vastav diagramm:

Seejärel klikiti siin "Sademed" ("Rainfall") nupule ja ülaossa ilmus vastav diagramm


Nüüd klikiti "Päikesepaiste" ("Sunshine") nupule...:

Nüüd klikiti "Päikesepaiste" ("Sunshine") nupule...


Nupp "Lumised päevad" on aktiveeritud:

Nupp "Lumised päevad" on aktiveeritud


Olles kõik need 4 nuppu läbi klõbistanud, liigume tagasi akna vasemale poolele ja klikime üleval näiteks "Temperatuur" ("Temperature") plaadile:

Klikime üleval näiteks "Temperatuur" ("Temperature") plaadile


Selle peale võid käivitada asjakohase videoklipi:

Selle peale võid käivitada asjakohase videoklipiEsimene oluline teave: Kõikide Metro-stiilis/Windows Store appide puhul juhul kui Sa teed appi akna vabal osal paremklõpsu, ilmub ekraani allaserva või ülaserva (või mõlemasse kohta) nn app tööriistariba oma nuppudega (st ikoonide paneel). Antud momenil on siin aktiivne "Avaleht" nupp:

Esimene oluline teave


Märkus: Windows 8.1 süsteemis näed pärast paremklõpsu aga sellist pilti - pilt.


Jätkame Win 8 "Ilmateade" appiga: Kui Sa klikid nüüd siin "Kohad" (Places) nupule, siis saad olemasolevale asukohale lisada veel järgmisi kohti, millede kohta Sa soovid interaktiivset ilmateadet saada:

Kui Sa klikid nüüd siin "Kohad" (Places) nupule...


Nagu näha, siis on siin kasutaja poolt juba uusi asukohti ka lisatud. Kliki siin uues ekraanis "+" sümboliga plaadile:

Kliki siin uues ekraanis "+" sümboliga plaadile


Tipi vajaliku koha nimetus ja kliki seejärel nupule Lisa (juba tippimise käigus pakutakse Sulle igasuguseid valikuvõimalusi...):

Tipi vajaliku koha nimetus ja kliki seejärel nupule Lisa


Ja tulemus...:

Ja tulemus...


Kui Sa klõpsad nüüd selles eelmises ekraanis äsjalisatud "Paris" plaadile, siis ilmub ta siia täisekraani vaates.Teine oluline teave: Iga Metro-stiilis appi aknas asub vasemal ülaosas tagasi nooleke, millega saad alati minna tagasi eelmisse vaatesse/ekraani. Tavaliselt asub seal ka Home nupp, mis viib Sind antud appi peaekraani (avalehele):

Teine oluline teave


Kui Sa teed seal üle-eelmises ekraanis näiteks Tartu plaadil paremklõpsu, siis ilmub allaäärde uut tüüpi ikoonide paneel. Näiteks "Määra vaikekohaks" ("Set as Default") ikooniga saad Sa Tartu ilmateate panna vaikimisi kuvatavaks. See tähendab seda et vaikimisi hakatakse kuvama Tartu jooksvat ilmateadet. Ja kui Sa klikid siin all ka "Kinnita avakuvale" ("Pin") nupule, siis pannakse Tartu jooksev interaktiivne ilmainfo jooksma ka Metro-stiilis/Windows 8 Start ekraanis asuvale "Ilm" plaadile/ikoonile. Nupuga "Eemalda" ("Remove") saad märgistatud asukoha siit lemmikutest eemaldada. Märgistuse saad nii tühistada, et teed juba märgistatud plaadil veel ühe paremklõpsu:

Uus paneel


Seejärel läks kasutaja tagasi "Ilm" appi koduekraanile ja tegi seal jälle paremklõpsu, et uurida mida see viimane "Ilm maailmas" ("World Weather") nupp ka meile pakub:

"Ilm maailmas" ("World Weather") nupp


Kui Sa klikid siin mingile tähistatud punktile, siis ilmub antud asukoha väga üksikasjalik ilmateade...:

Kui Sa klikid siin mingile tähistatud punktile, siis ilmub antud asukoha väga üksikasjalik ilmateade...Kolmas oluline teave: Iga Metro/Windows Store appi puhul saab tellida ja kasutada seda uut ning universaalset Charms menüüriba. Kõige kiirem viis teda avada on vajutada Windows + C klahvikombinatsiooni ja ta ilmubki ekraani paremasse serva. Klikime siin "Settings" nupule (amuletile):

Kolmas oluline teave


Pärast Settings nupule klikkimist ilmub 'Ilm"' küljepaneel, kus kliki näiteks menüüpunktile Suvandid:

Pärast Settings nupule klikkimist ilmub 'Ilmateade"' küljepaneel


Seejärel pakutakse Sulle järgmisi võimalusi... ("Tagasi" noolnupuga saad eelmisse küljepaneeli jälle tagasi pöörduda.):

Seejärel pakutakse Sulle järgmisi võimalusi...


Klikime eelmises paneelis "Tagasi" noolnupule ja seejärel klikime siin nupule "Teave":

Klikime eelmises paneelis "Tagasi" noolnupule ja seejärel klikime siin nupule "Teave"


Ilmus vastav teave...:

Ilmus vastav teave...


Klikime eelmises paneelis jälle "Tagasi" noolnupule ja seejärel klikime siin nupule "Permissions":

Klikime eelmises paneelis jälle "Tagasi" noolnupule ja seejärel klikime siin nupule "Permissions"


Nüüd võid soovi korral antud "Ilm" appil keelata Sinu asukohta tuvastamast (ülemine "Location" nupp tuleb sel juhul lohistada asendisse "Off"). Nupu "Lock screen" abil võid aga antud appi info kuvamise "Lock screen" ekraanil keelata:

Uued võimalused...


Märkus: Win 8.1 opsüsteemi "Ilm" appi Charms riba - pilt.Neljas oluline teave: Windows 8.1 süsteemis võid oma otsinguid alustada nii Windows 8.1 Metro appide endi seest (pilt, pilt ja pilt) kui ka oma kompuutri globaalse otsingu kaudu. Näiteks People appist otsides võid leida oma kontakte, Mail appis võid otsida aga näiteks sõnumeid jne.
Kuid paljud Windows Store appid ei sisalda omaenda otsinguvahendit. Kasuta sel juhul Charms riba Search amuletti, et alustada oma otsinguid suvalise appi seest. Et otsinguid kiiresti alustada, vajuta Windows+F klahvikombinatsiooni.

Et pääseda kiiresti ligi Start ekraani või siis suvalise Windows 8.1 appi seadistustele (sätetele), vajuta Windows+I klahvikombinatsiooni:

Et pääseda kiiresti ligi Start ekraani või siis suvalise Windows 8.1 appi seadistustele (sätetele), vajuta Windows+I klahvikombinatsiooniNB! Samadel põhimõtetel tuleb töötata ka kõikide teiste Metro-stiilis/Windows Store appidega:

a) Teed appi ekraanis vabal osal paremklõpsu, et pääseda ligi tema nuppudele ja instrumentide paneelile;
b) Avad Metro/Windows Store appi töö ajal selle Charms menüüriba:

- käivitad appi,
- vajutad Windows+C klahve (või viid oma hiirekursori ekraani paremasse alla- või ülanurka ja liigud kursoriga ekraani keskosa suunas), et avada seda uut Charms riba,
- seejärel klikid Charms riba kõik menüüpunktid (amuletid) läbi ja vaatad, et mida nende abil saab käesoleva käivitatud appi jaoks seadistada või teha.
Uuendatud 30.03.14 (Windows 8.1 Update 1 värskendus):


Taskbar (tegumiriba) ilmub nüüd Modern appidesse:


Windows 8 puhul oli üheks suuremaks puuduseks see et seal kasutati programmide vahel ümberlülitamiseks kahte erinevat mehhanismi. Tegumiriba (Taskbar) kasutati standardsete töölaua programmide vahel ümberlülitamiseks nii nagu seda tehti ka Windows 7 puhul, aga Windows Store appide vahel ümberlülitamiseks tuli kasutada ekraani vasemasse serva ilmuvat riba koos tema appide ikoonidega - see riba ilmus sinna siis kui Sa osutasid ekraani vasemat ülanurka (nn Switcher funktsiooni). Windows 8.1 Update 1 värskendus kaotas selle segaduse ja nüüd on tagumiriba kättesaadav kõikjal: Start ekraanil ja Metro/Windows Store appides. Tavaliselt on see taskbar varjatud, aga viies hiirekursori ekraani allaserva, ilmubki see tegumiriba, mis lubab Sul lülituda ümber suvalisele teisele appile ja seda üheainsa klikiga.
Kui Sul on avatud Metro/Windows Store (Modern) app ja kui Sa viid hiirekursori ekraani allaäärde, siis ilmub sinna ka töölaua tegumiriba - sel tel saad kiiresti töölauale ja muudele appidele ligi. Et näha töölaua tegumiriba ka Modern appides, tee järgmist:

* Kõigepealt pead Sa lubama kõikide jooksvate Modern appide kuvamise tegumireal. Avad "Taskbar and Navigation properties" akna, siis avad seal "Taskbar" vahelehe ja paned linnukese Show Windows Store apps on the taskbar ruutu - pilt.
* Nüüd, kui Sa kasutad mingit Modern appi, siis vii hiirekursor ekraani allaäärde ja selle peale ilmubki sinna see töölaua tegumiriba
- pilt ja pilt.
* See modifitseeritud tegumiriba on ligipääsetav isegi siis kui Sul on ekraanil üksteise kõrval avatud kaks või rohkem appi.


Modern appide tiitelribad:

Metro/Windows Store ehk Modern appid tulevad nüüd ka omaenda tiitelribadega, mis omavad vasemal ülanurgas nuppu, mille menüü kaudu saab valida vastavaid käskusid ja paremal ülanurgas sulgemise ruudukest, mille ristile klikkides saab appi sulgeda (mitte lõplikult vaid viies ta nn "suspended" režiimi) - pilt ja pilt.

Märkus: Metro/Windows Store appisid saad aga lõplikult sulgeda nüüd ainult Task Manager'i kaudu (appil paremklikk ja 'End task' menüüpunkt) - pilt.

'Store' appi tiitelriba - pilt.

Avatud on 'Store' appi tiitelriba kontekstmenüü - pilt.


Käivitatud Metro (Modern) appide ikoonid tegumireale:

Sa võid töölaua tegumireal lasta kuvada ka antud momendil jooksva Metro (Modern) appi ikooni (seda ilma et Sa oleksid eelnevalt tema plaadi sinna tegumireale 'pinninud'). Avad "Taskbar and Navigation properties" akna, siis avad seal "Taskbar" vahelehe ja paned linnukese Show Windows Store apps on the taskbar ruutu - pilt.

Ja tulemus: käivitatud on 'Maps' app - pilt.


'Pin to Taskbar' käsk (ilmub paremkliki kontekstmenüüga):

Nüüd saab Metro/Windows Store ehk Modern appisid uue paremklõpsuga avaneva kontekstmenüü kaudu pinnida (haakida/kinnistada) ka töölaua kasutajaliidese tegumireale. Seda saab teha siis kui Sa teed Start (või siis Apps vaate) ekraanil vastava appi plaadil paremkliki ja valid ilmuvast uuest kontekstmenüüst 'Pin to Taskbar' käsu. Näiteks järgnevatel piltidel on seda tehtud 'Alarms' appiga - pilt, pilt ja pilt. Ka saab vaadata nende tegumireale pinnitud Metro/Windows Store appide eelvaate pisipilte (thumbnail preview) ja seda juhul kui antud appid olid eelnevalt juba käivitatud - pilt. Hiirekursor viidi 'Alarms' appi eelvaate pisipildi peale ja selle tagajärjel ilmus ekraanile antud app. Kõik Windows Store appid jooksevad endiselt täisekraani režiimis - pilt.

Juba Windows 7 opsüsteemis lisati tema uue tegumirea ja Start menüü jaoks üks uus väga hea vahend—Jump List menüü (hüpikmenüü või hüpikloetelu). See Jump List funktsioon on tihedalt seotud tegumiribal asuvate programmiikoonide ja Start menüü kirjetega. Tema abil hoiab kasutaja hulga aega kokku, sest nende hüpimenüüde kaudu saab kiiresti avada tihti kasutatavaid programme ja dokumente. Peale selle sisaldavad need menüüd veel ka teisi vjalikke funktsioone. Windows 8.1 Update 1 värskendusega lisatakse see 'jumplist' funktsioon ka nende Modern (Metro/Windows Store) appide jaoks, mis kinnistati kasutaja poolt töölaua kasutajaliidese tegumireale ('Pin to Taskbar" käsuga). See Jump List hüpikmenüü avaneb siis kui teed tegumireal asuval ikoonil paremkliki.

Märkus: 'Store' appi plaat on siia töölaua tegumireale juba vaikimisi kinnistatud ja Sa näed seda kohe pärast Windows 8.1 Update 1 värskenduse installeerimist - pilt ja pilt.

Järgmisena on siis tegu Metro/Windows Store (Modern) Reading List appiga - pilt.

Mõned Modern appid toetavad ka juurutatud aktiivseid tööriistaribasid nii nagu seda ka mõned töölaua rakendused. Näiteks 'Music' app kasutab samuti sellist tööriistariba, mille kaudu saab muusika kuulamist juhtida (sarnaselt Windows Media Player'iga)—seega kui Sa töötad töölaua kasutajaliideses, siis võid ka siitkaudu oma muusikakuulamist juhtida - pilt.


Paremkliki kontekstmenüü:

See uus paremklikiga kontekstmeüü (pilt) ilmub kõikide Metro appide jaoks ja seda mitte ainult Start ekraanil. Sellega tehakse Metro kasutajaliideses hiirega töötajate elu lihtsamaks. Seega, kui kasutaja teeb hiirega kusagil Metro kasutajaliideses paremkliki, ei ilmu enam see Metro-stiilis app riba vaid selle asemel saad kätte hiiresõbraliku kontekstmenüü (niisamuti nagu seda ka töölaua kasutajaliideses). Kui Sa teed Metro/Windows Store (Modern) või siis klassikalise töölaua appi plaadil (või plaatidel) paremkliki, siis ilmubki see uus kontekstmenüü.

Ka tehes 'Apps' vaates/ekraanis mingil plaadil/ikoonil (või märgistatud ikoonidegrupil) paremkliki, ilmub samuti see uus kontekstmenüü - pilt.

Kui Sa teed Start ekraani tühjal kohal paremkliki, siis ilmub menüü, kus saad uuele plaatide grupile nime sisestada - pilt.

Selle paremklõpsu kontekstmenüü käsud ja nende arv sõltub juba sellest et millise appi plaadi peal või kus Sa selle paremkliki tegid, st kontekstmenüü käsud on seotud märgistatud elemendi või elementidega - pilt, pilt, pilt, pilt, pilt, pilt ja pilt.


Etteotsa
IE Metro brauser: Windows 8 Internet Explorer 10 (sh ka IE 11) app:


Uuendatud 01.11.13: Uuemas Windows 8.1 väljalaskes saad kasutada juba Internet Explorer 11 brauseri versiooni ja tema Metro variandis on üht-teist muudetud ning täiendatud, loe sellest alltoodule lisaks veel ka sealt.


Sa võid Windows 8 puhul kasutada uue Internet Explorer 10 (IE 11) versiooni brauseri kahte varianti:

1) Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga (Modern) Internet Explorer brauserit, mis on ka Windows 8 vaikimisi veebilehitsejaks. Kuna Internet Explorer 10 Metro (IE Metro) variant on vaikimisi veebilehitsejaks, siis alati kui operatsioonisüsteemil, Metro/Windows Store appidel või töölaua rakendustel on vaja brauserit, siis käivitatakse see Internet Explorer 10 Metro versioon.
Internet Explorer Metro on puutesõbralik Metro/Windows 8 brauser, milles saab töötada ka hiire ja klaviatuuriga. See Internet Explorer Windows Store app on lihtsa Windows 8 stiilis disainiga, tal puuduvad kõik üleliigsed elemendid ja ta käivitatakse otse Start ekraanilt (ehk uuest Start menüüst) ning ta kuvatakse täisekraani režiimis.
Kuid antud Internet Explorer 10 Metro ei tunnista installeeritud täiendusi/laiendusi ehk lisasid (add-ons), sealhulgas ka vajalikke plugineid, peale selle ei toeta ta ka Javat. Aga need tehnoloogiad töötavad ilusti selles standardses Internet Explorer töölaua versiooniga brauseris. Seega juhul kui Sa vaatad sellist veebilehte Internet Explorer 10 Metro brauseriaknas, siis tee järgmist: Kliki ekraani allääres instrumentide riba "mutrivõtme" mutrivõti ikoonile ja vali avanevast hüpikmenüüst "View on the desktop" ("View in the desktop") käsk - sellega avatakse antud momendil kuvatav veebsait juba vanas standardses Internet Explorer lauavariandi brauseris.

IE Metro variandil on HTML5 tugi siiski olemas. Tänu kõige üleliigse puudumisele, töötab ta kiiremini ja turvalisemalt kui seda traditsiooniline IE töölaua variant.


2) Windows 8 desktop kasutajaliidese traditsioonilist standardset Internet Explorer 10 brauserit, mille saad käivitada Windows 8 töölaualt, õigemini tema tegumirea (SuperBar'i) vasemast osast. Sa võid ta käivitada ka otse sellest Metro-stiilis Internet Explorer appist kui klikid seal all instrumentide baari "mutrivõtme" mutrivõti ikoonile ja valid hüpikmenüüst "View on the desktop" ("View in the desktop") käsu - sellega avatakse antud momendil kuvatav veebsait juba vanas Internet Explorer lauavariandi brauseris. Windows 8 operatsioonisüsteemis kasutatakse Internet Explorer desktop variandi puhul tema uut 10 versiooni ja ka selles on tehtud muudatusi ning täiendusi. Internet Explorer 10 töölaua variant toetab endiselt nii plugineid, laiendusi kui ka HTML5 vahendeid.
Kui Sa käivitad mingi veebilehe kiirkorralduse (pilt) Windowsi töölaua kasutajaliideses, siis avatakse see veebsait tavalises standardses Internet Explorer brauseris, mitte aga IE Metro brauseris.

Tegelikult kasutavad nii Metro-stiilis Internet Explorer app kui ka vana tavaline desktop Internet Explorer app ühte- ja sedasama "mootorit" ning ka osa elemente on neil ühised, näiteks aadressiribade ajalugu (st Sinu poolt sisestatud URL aadressid), lemmikud (st Favorites), seadistused jms. Seega kasutavad nad mõlemad ühte- ja sama tuuma (st nad on üks- ja seesama programm), aga neil on eri kasutajaliidesed.Flash:

Internet Explorer 10 töölaua variant (st standardne IE 10) ja Internet Explorer 10 Metro (Windows Store appi välimusega) kasutavad ühte- ja sedasama sisseintegreeritud Flash Player'it. Seetõttu ei ole enam vaja mingit flash pleierit täiendavalt alla laadida ja installeerida. Internet Explorer 10 töölaua variant (st standardne IE 10) omab samasugust täielikku Flash tuge nagu ka Windows Internet Explorer varasemad versioonid, mis kasutavad Adobe Flash Player pluginit ja mis jätkavad ka teiste osapoolte pluginite toetamist. Kuid Internet Explorer 10 Metro (Windows Store appi välimusega) ei toeta enam täiendusi/laiendusi ehk lisasid (add-ons), sealhulgas ka vajalikke plugineid.

Internet Explorer 10 Metro variant hakkab toetama ainult teatud tüüpi Adobe Flash sisu. Uus optimeeritud puutesõbralik Adobe Flash Player on nüüd integreeritud otse Metro-stiilis Internet Explorer brauserisse, et sellega kindlustada teatud sisuga flashi vaatamist. Seega hakkab IE 10 Metro brauser sisaldama Adobe Flash integreeritud ja juurutatud versiooni ning kuna ta on sisseehitatud, siis ei saa teda pluginiks lugeda. IE 10 Metro jaoks loodud Adobe Flash Player'it hakatakse uuendama/värskendama otse Windows Update kaudu. Tulemus? Isegi Metro-stiilis brauser võib nüüd Flash'i kasutada.

Kuid sellele vaatamata ei saa Flash'i täielikult kasutada vaid see piirdub ainult teatud tüüpi saitide flash sisu vaatamise võimalusega. Nende hulka kuuluvad näiteks selliste domeenide videosaidid nagu Hulu, YouTube ja Vimeo; uudistesaidid CNN, BBC ja Wired ning ka muud ajaviitmise ja mängude saidid (sh Facebook ja Zynga). Internet Explorer 10 Metro variant ei näita selliste veebilehtede flash sisu, mis ei ole Microsofti poolt heaks kiidetud ja lülitatud nende nn "whitelist'i" . Seega kui veebsait ei saa Microsoftilt vastavat luba ja kui ta ei ole lülitatud Compatibility View (CV) loendisse, siis tema flash sisu ei saa IE Metro versiooniga brauseris vaadata, aga traditsioonilises standardses Internet Explorer 10 brauseris saab küll. Ühesõnaga flash sisuga saite, mis ei saa Microsoftilt vastavat heakskiitu, tuleb vaadata juba Windowsi töölaua standardse Internet Explorer 10 brauseriga.

Kuna IE Metro brauseri variandil on olemas ka HTML5 tugi, siis saab temaga vaadata ka kõikide nende saitide flashi, kus flash on pandud otse HTML5 veebilehtedesse.


Kui Sina omad flash sisuga veebilehti, siis mida teha?

1) Sa võid panna oma flashi HTML5 veebilehtedesse.
2) Kuid märksa lihtsam ja mõtekam on oma sellisesse veebilehte lisada vastav HTTP header või siis META tag. Sel juhul teatab Internet Explorer 10 Metro brauseri versioon kasutajale seda et ta lülituks ümber Internet Explorer 10 töölaua variandile, et näha ka flash sisu (ümberlülitumine käib siis üheainsa kliki või puutega). Seega kirjuta oma flash sisuga kodulehte:

HTTP header

X-UA-Compatible: requiresActiveX=true


või siis lisa meta element igasse flashi sisaldavasse veebilehte


META tag

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="requiresActiveX=true" /> (lisa see võimalikult ettepoole, näiteks kohe pärast <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> teegi).


Kui Windows 8 stiilis disainiga IE 10 brauser tuvastab ühe nendest (HTTP header või META tag), siis teatab ta kasutajale, et ta lülituks ümber Internet Explorer 10 töölaua versioonile. Seejärel juhul kui kasutaja ikka soovib seda flash sisu vaadata, siis peab ta klikkima siin ekraani allosas nupule Open:


Open


Veel näide: pilt ja pilt.


NB! Kuid mõningatel juhtudel ei sobi seda meta teegi (<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="requiresActiveX=true" />) oma igasse flashi sisaldavasse veebilehte lisada, sest vaatajal võivad mõne sellise lehe vaatamisel probleemid tekkida. Näiteks kui ta klikib antud veebilehes, siis läheb brauseriaken korraks pimedaks (seda ainult Internet Explorer brauseri kasutamisel). Seega, pärast antud teegi lisamist tuleks see konkreetne veebileht Internetis veel üle kontrollida.
Juhul kui saidi omanik ei ole selles Compatibility View (CV) nimekirjas ja kui ta ei ole lisanud oma flash sisu omavasse veebilehtedesse ka neid ülaltoodud HTTP header või META tag elemente ning kui Sa tahad vaadata tema flash'i, siis pead ise lülituma ümber Internet Explorer 10 töölaua versioonile ("View on the desktop" / "View in the desktop" käsuga) - sellest juhis siin lõpupoole.


3) Saada oma flash sisuga sait Emailiga Microsoftile (iepo@microsoft.com), selle emaili sisu peab vastama vajalikele nõuetele. Seejärel nad vaatavad, et kas Sinu flash sisuga veebilehti saab sinna Compatibility View (CV) loendisse lisada. See on aga tsipa tülikas ja Sinu flash peab vastama ka üsna rangetele nõuetele...


Uuendatud 11.03.13: Hea uudis Internet Explorer 10 Metro/Modern UI versiooni kasutajatele! Nüüd on flash sisu vaatamine automaatselt sisse lülitatud ja seda kõikide Windows 8 kasutajate jaoks - k. a.Windows 8 RT ja Windows 8 Pro.

Internet Explorer 10 Metro/Modern UI versioon näitab nüüdsest KÕIKIDE veebsaitide flash sisu, välja arvatud need saidid, mis on blokeeritud nn CV (Compatibility View) vahendi poolt, st need veebsaidid, mis on Flash'i osas lülitatud sinna Compatibility View (CV) loetellu - taolisi veebilehti ei ole just kuigi palju. Kusjuures standardne IE10 töölaua versioon jätkab endiselt kõikide veebsaitide flash sisu kuvamist. See värskendus ilmub Windows 8 süsteemidesse alates 12. märtsist 2013 ja ta on kättesaadav Windows Update vahendi kaudu.

Windows 8.1 sisaldab juba Internet Explorer 11 Metro/Modern UI versiooni, mis toetab täielikult Adobe Flash'i. Nüüd värskendatakse Adobe Flash'i Microsofti enda poolt ja seda Windows Update kaudu, mis lubab palju kiiremini fikseerida igasugused ilmuda võivad ohud.

Kuid vaatama sellele tuleb ka Internet Explorer töölaua versioonis lülitada usaldusväärsetes veebilehtedes välja ActiveX Filtering funktsioon, et näha näiteks flashi või siis selleks et sooritada pangasaidis oma rahamakseid. Ava IE brauseris paremal ülal tööriistaribal Safety rippmenüü ja korista ActiveX Filtering funktsiooni ees asuvast ruudust see linnuke ära. Seejärel värskenda oma brauserit kas "Refresh" nupu või siis klahvi F5 abil (st tee oma brauseri ümberlaadimine). Pärast tuleks see ActiveX Filtering funktsioon jälle uuesti sisse lülitada:

ActiveX Filtering funktsioon
'Browser Choice' ["Valige oma veebibrauser (id)"] ekraan:


Microsoft teatab ise selle kohta siis järgmist: "Mis on brauseri valimise värskendamine? (KB976002)?

Microsoft pakub teile brauseri valiku värskendust Euroopa Komisjoni kohtulahendi tingimuste täitmiseks. Microsoft on kohustatud praegu Internet Explorerit vaikebrauserina kasutavaid kliente teavitama, et neil on võimalik valida ka teisi veebibrausereid. Brauseri valiku värskendust saate kasutada oma arvutisse sobiva brauseri valimiseks ja installimiseks."

Kõik Euroopa kasutajad saavad Windows 8, kus on olemas ka Internet Explorer 10 (selle kahes IE Metro ja standardses variandis). Kuid Euroopa kasutajad võivad väljailmuva nn "Browser Choice" ekraani kaudu valida ka alternatiivseid brausereid. Kusjuures IE 10 on esialgu ikkagi vaikimisi paigaldatud veebilehitsejaks, et seda "Browser Choice" ekraani saaks üleüldse esitada.
Seda "Browser Choice" ekraani tarkvara saab alla laadida ja installeerida Windows Update kaudu ning tema prioriteedi tasemeks on "Important". See tarkvara/värskendus [(Microsoft Browser Choice Screen Update for EEA Users of Windows 8 (KB976002)] laetakse automaatselt alla ja installeeritakse juhul kui Sul on Windows Update vahend pandud automaatrežiimile. Kui ta on Sul välja lülitatud, siis saad ta kätte ikka sellesama Windows Update kaudu.
Kui Sul ei ole Windows Update pandud automaatsele režiimile, siis võid soovi korral antud värskenduse allalaadimise keelata nii et teed tal Windows Update aknas paremklõpsu ja valid käsu Hide update.


Kui see "Browser Choice" tarkvara värskendus on alla laetud ja installeeritud, siis tehakse järgmist:

* Kõigepealt kontrollitakse seda et kas Internet Explorer on süsteemis vaikimisi veebibrauseriks (vaikeveebibrauseriks). Kui on, siis ilmub Start ekraanile antud värskenduse ikoon/plaat (Browser Choice nimeline plaat) - pilt.
* See "Browser Choice" värskendus (update) eemaldab ka Windows 8 töölaua kasutajaliidese tegumirea vasemast otsast sinna kinnitatud Internet Exploreri ikooni (kiirkorralduse/otsetee).
* Pärast seda avatakse brauseri valiku teabeaken, kus kliki nupule "Continue" ("Jätka" - pilt), et minna edasi järgmisele alternatiivse brauseri valiku ekraanile - pilt.
* Kuid IE Metro versiooni ikoon (plaat/tile) jääb Windows 8 Start ekraanile ikkagi alles ja see ikoon kaob sealt Start ekraanilt alles siis kui Sa lülitad Internet Explorer 10 veebilehitseja süsteemis täielikult välja (uninstallida teda siiski ei saa).
* Kui Sa tahad oma vaikimisi veebibrauserit (näiteks IE 10) alles jätta, siis tee järgmist: Sulge see esmakordselt ilmunud brauseri valiku aken/ekraan lohistades ta ekraani ülaosast alla (juhis). Pärast tema sulgemist see "Browser Choice" ekraan/aken enam ei ilmu, aga Sa võid ta soovi korral igal ajal uuesti käivitada (Start ekraanil asuva Browser Choice nimelise plaadi/ikooni kaudu).
* Kui Sa klikid seal "Valige oma veebibrauser (id)" aknas nupule "Valin hiljem" ja seejärel nupule "Close", siis ilmub see "Browser Choice" ekraan pärast järgmist süsteemi sisselogimist, aga ka muul ajal Sulle uuesti (pilt). Ja seda senikaua kuni Sa oma valiku ära teed või siis sulged ta lõplikult (näiteks tema päisest ekraani allaserva lohistamise teel).


Mõned olulised asjad seoses selle "Browser Choice" tarkvara/appi kasutamisega:

* Need brauserid (veebilehitsejad), mis Sa olid juba varem installeerinud, jäävad süsteemi endiselt alles (ka pärast "Browser Choice" ekraani kaudu uute brauserite valimist ja installeerimist). Ainult see Internet Explorer ikoon eemaldatakse Windows 8 töölaua kasutajaliidese tegumirea vasemast otsast - ka selle võib sinna soovi korral tagasi panna.
* Järgmiste riikide kasutajad saavad siis selle värskenduse (update): Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksenburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Šveits.
* "Browser Choice" ekraanis võib enne mingi brauseri valikut ja allalaadimist saada tema kohta ka üksikasjalikumat informatsiooni - nupu "Lisateavet" kaudu. Kuid see lisateave ei tarvitse olla eestikeelne juhul kui antud veebilehitseja looja ei tõlkinud seda eesti keelde.

Loe sellest "Browser Choice" ["Valige oma veebibrauser (id)"] ekraanist, alternatiivsete brauserite installeerimisest, Internet Exploreri täielikust väljalülitamisest jms täpsemalt - sealt.Uuendatud dets. 2014: Microsoft ei pea enam Windowsi kasutajaid teavitama sellest brauserite valikust. Kuna Euroopa Komisjoniga saadi kaubale, siis enam see "Browser Choice" ekraan ei ilmu.Internet Explorer 10 (IE 11) Metro appiga töötamine:

Kui Sa käivitad Start ekraanilt selle uue Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga Internet Explorer appi (pilt) esmakordselt, siis nagu ka kõikide teiste Metro/Windows Store appide puhul, ilmub esmalt tema splash screen (käivitusekraan):

IE käivitusekraan


Pärast lühikest laadimist ilmub Internet Explorer app ise, teda kuvatakse täisekraani vaates ja ilma üleliigsete elementideta. Esmalt näed Sa tühja brauseriakent koos tema alumise navigatsiooniriba ja selle aadressiribaga või siis Sinu poolt viimati avatud veebilehega (või vaatega). Tühja brauseri puhul ilmub ekraani alläärde navigatsiooniriba oma aadressiriba ja juhtelementidega. Töö ajal ta varjatakse mõne sekundi mõõdudes ja et teda jälle tagasi tuua, tee veebsaidis vabal osal või märgistamata tekstil hiire paremklõps või vii siis hiirekursor ekraani allaäärde (kui töötad sõrmedega, siis lihtsalt "tiri" ta ekraani allosast välja/ülespoole).

Ekraani allääres asuvad aadressiriba ja juhtelemendid


Juhul kui Sa olid varem juba kasutanud Metro/Windows 8 Internet Explorer brauserit, siis avatakse Sinu poolt viimati vaadatud veebileht:

Juhul kui Sa olid varem juba kasutanud Metro/Windows 8 IE brauserit, siis avatakse viimati lahtiolnud veebileht


Internet Explorer Metro ei sisalda seda traditsioonilist Favorites menüüd ja riba. Kui Sa tahad mingit oma lemmiklehte või tihti külastatud või Start ekraanile pandud veebsaiti avada või midagi muud otsida, siis telli alla see navigatsiooniriba ja märgista tema aadressiriba (st tee seal hiireklõps). Selle peale ilmuvad navigatsiooniriba kohale Pinned, Frequent ja Favorites veerud, kust saad kävitada vajaliku veebsaidi (juhul kui see seal olemas on).
Seega, kui Sa hakkad sinna aadressiribale midagi sisestama, siis kuvatakse ülevalpool ka Sinu poolt viimati (tihti) külastatud kodulehtede pisipildid. Nad ilmuvad "Frequent" veergu ja mida rohkem Sa saite külastad, seda rohkem neid siia ka ilmub; Sa võid ka nendele siin klikkida, et midagi kiiresti avada. "Pinned" veergu aga pannakse need veebsaidid, millede kiirkorraldused on Sinu poolt pandud Metro/Windows 8 Start ekraanile (sellest tuleb allpool veel ka juttu). "Favorites" veergu aga ilmuvad need veebilehed, mis Sa ise olid oma lemmikuteks teinud, st tegid vajalikus veebilehes paremklõpsu ja valisid kontekstmenüüst käsu Add to Favorites:

IE Metro ei sisalda seda traditsioonilist Favorites menüüd ja riba


Kui Sa ülevalt veergudest midagi sobivat ei leia, siis tipi alla aadressiribale vajaliku veebsaidi URL aadress (või osa sellest) ja vajuta ENTER või kliki/toksa paremal kõrval asuvale "Go" noolnupule.
Juba tippimise käigus hakatakse Sulle igasuguseid variante pakkuma ja Sa võid ühe neist ka avada (käsuga "Open in new tab"):

Juba tippimise käigus hakatakse Sulle igasuguseid variante pakkuma ja Sa võid ühe neist ka avada (käsuga "Open in new tab")


Avati veebileht ja nupp "Go" muutus nüüd "Refresh" nupuks:

Avati veebileht


Enamik Metro-stiilis/Windows Store appisid omavad ühteainsat nn "app riba", mis sisaldavad mitmete funktsioonide täitmiseks vajalikke nuppe/ikoone. Kuid Internet Explorer Metro pakub Sulle kahte 'app riba' (nuppude paneeli), ühte ekraani allosas ja teist ekraani ülaosas. Alumine app riba, mida kutsutakse navigatsiooniribaks, sisaldab Back, Site Icon, Address Bar, Refresh/Go, Pin site, Page tools ja Forward nuppe. Ülemine app riba, mida kutsutakse ümberlülitajaks, sisaldab aktiivsete vahelehtede/sakkide (tabs) pisipilte ja 'New Tab' ning 'Tab tools' nuppe.

Kui Sa teed järgmine kord veebilehe vabal osal või märgistamata tekstil paremklõpsu, et kutsuda välja seda alumist navigatsiooniriba koos tema aadressiriba ja brauseri juhtelementidega, siis ilmub brauseriakna ülaossa ka see ümberlülitamise riba. Sellel kuvatakse Sinu poolt antud momendil vaadatava ning juba külastatud veebsaitide vahelehtede/lipikute pisipilte:

Sellel kuvatakse Sinu poolt antud momendil vaadatava ning juba külastatud veebsaitide vahelehtede/lipikute pisipilte


Nii nagu ka tavalise Internet Explorer lauavariandi puhul, saab ka siin neid juba avatud lipikuid ( Sulgemise nupp ) nupuga sulgeda. Aga ristiga ( Avamise nupp ) nupu abil saad Sa avada uue tühja vahelehe/saki:

sakid


Et avada uut tühja sakki, klikime paremal sellele "+" nupule:

Et avada uut tühja sakki, klikime paremal sellele "+" nupule


Seejärel avati uus veel tühi vaheleht/sakk ja ekraani allaäärde ilmus aadressiriba ning tema kohale ka need eelpool kirjeldatud veerud - nende abil saame nüüd siin uues vahelehes avada mingi sobiva veebilehe - klikime siin DELFI pisipildile:

Seejärel avati uus veel tühi vaheleht/sakk


Delfi avati ja Sa näed, et ta on üleval ribal aktiveeritud olekus. Seejärel klikime huvi pärast ka sellele Tab tools nupule:

Seejärel klikime huvi pärast ka sellele Tab tools nupule


Pärast Tab tools nupule klikkimist ilmub tema rippmenüü, mille käsuga Close tabs võid kõik avatud sakid korraga sulgeda:

Pärast Tab tools nupule klikkimist ilmub tema rippmenüü


Klikkides ülal paremal kolme punktiga kolme punktiga nupp nupule, saad tema rippmenüü käsu New InPrivate tab abil avada uue privaatse vahelehe/saki ja käivitada sellega privaatse veebisirvimise režiimi (InPrivate-sirvimise):

New InPrivate tab


Käivitati privaatne veebisirvimise režiim (esialgu veel tühja vahelehe/sakina). Kliki all jälle sellele Delfi pisipildile:

Käivitati privaatne veebisirvimise režiim (esialgu veel tühja vahelehe/sakina)


Kui Sa vaatad nüüd üleval ümberlülitamise ribal ja allääres aadressiribal Delfi saiti, siis näed, et ta on avatud privaatses režiimis:

Delfi on avatud privaatses režiimisNB! Hiire paremklõps ei tööta siin nagu see toimib Internet Explorer tavalise töölaua versiooni puhul ja paremklõps teeb Internet Explorer Metro brauseris nüüd järgmist:

* Kui Sa teed paremklõpsu jooksva veebilehe vabal osal või märgistamata tekstil, siis ilmuvad ainult navigatsiooni- ja ülemise ümberlülitamise ribad/paneelid.
* Kui Sa teed paremklõpsu aga jooksva veebilehe mingil elemendil (taustapildil, pildil, märgistatud tekstil, hüperlingil jne), siis ilmub nende hüpikmenüü, kus Sa pääsed ligi vastavatele käskudele/funktsioonidele, st nii nagu see oli ka selle traditsioonilise Internet Explorer töölaua brauseri puhul.

Kui see tekitab Sulle mingeid probleeme, siis võid kasutada seda tavalist standardset Internet Explorer töölaua versiooni.Alumise navigatsiooniriba paneeli võimalused:

1) Kohe pärast kõige vasema "Tagasi" nupu järel tuleb veebsaidi nupp. Vaikimisi ta ei ole ei link ega ka nupp, aga veebsaitide loojad võivad ta siduda omaenda mingi tarkvaraga. Näiteks siin kasutatakse Bing otsingumootorit ja sinna võib ilmuda ka Bing Icon. Kui Sa klikid sellele kollasele Bing Bing Icon ikoonile, siis satud otse Windows Store poodi...:


Saidi nupp


2) Kolmandana tuleb siis aadressiriba. Kui Sa klikid sinna, et teda aktiveerida ja alustada mingi saidi aadressi tippimist, siis avatakse ka veerud, kus kuvatakse "Pinned", "Frequent" ja "Favorites" veebilehtede pisipildid (juhul kui neid Sul on) - nendest oli juba eelpool ka juttu. Seda tehakse ka siis kui Sa alustasid ( Avamise nupp ) nupu abil uue tühja vahelehe/saki loomist. Aadressi tippimise ajal pakutakse Sulle ülevalpool brauseri ajaloost ka võimalikke variante Sinu poolt juba külastatud saitide URL aadreside näol - võid ka sealt midagi valida.

3) Aadressiribast paremal tuleb esimesena Annuleeri nupp juhtnupp - siin on endised "Tühista" ja "Peatada" nupud ühendatud üheksainsaks "Refresh/Go" nupuks.

4) Järgmine Pin site Pin site nupp lubab Sul teha järgmisi asju:

- kinnistada jooksva veebilehe kiirkorralduse/otsetee Metro-stiilis/Windows 8 Start ekraanile ('tile' ehk plaadi kujul);
- lisada jooksva veebilehe Favorites veergu;
- avada tema kaudu nn "Jump List" hüpikmenüüd ja seda juhul kui jooksva saidi omanik on selle funktsiooni oma saiti sisse pannud.


a) Paneme jooksva veebilehe kiirkorralduse/otsetee Metro-stiilis/Windows 8 Start ekraanile ('tile' ehk plaadi kujul):

Järgmine nupp - Pin site - lubab Sul jooksva saidi kinnitada Metro-stiilis/Windows 8 Start ekraanile


Kliki antud nupule ja vali hüpikmenüüst käsk Pin to Start:

Kliki antud nupule ja vali hüpikmenüüst käsk Pin to Start


Sa näed siin antud saidi tulevast pilti (tilet ehk plaati/ikooni), mis ilmub sinna Start ekraanile ehk uude Start menüüsse. Sa võid siin ka tema nime muuta. Kui valmis, siis kliki nupule Pin to Start:

Kui valmis, siis kliki nupule Pin to Start


Märkus: Kui Sa vajutad pärast antud saidi Start menüüsse kinnistamist Windows klahvi, siis näedki seal selle veebilehe tilet ("kiirkorraldust/linki"). Ta pannakse kõige paremale ja seega tuleb Sul võib olla natuke ekraani kerida, et teda näha. Antud juhul lohistati need kiirkorraldused juba uude kohta, nende jaoks loodi eraldi grupp ja sellele grupile omistati ka nimi - seda kõike ainult katsetamiseks:

Lingid


Ta ilmub ka uue vahelehe/saki loomise "Pinned" veergu (seesama uus vaheleht ilmub ka siis kui Sa aktiveerid allasuva aadressiriba):

Ta ilmub ka uue vahelehe/saki loomise "Pinned" veergu


b) Lisame jooksva veebilehe oma lemikutesse (Favorites veergu): Kliki sellele "Pin site" nupule ja vali tema hüpikmenüüst Add to favorites käsk:

Kliki sellele "Pin site" nupule ja vali tema hüpikmenüüst Add to favorites käsk


Kui Sa märgistad nüüd all selle aadressiriba (st klikid seal) või kui Sa avad uue saki/vahelehe (tab), siis näed ekraani allosas veerus "Favorites" ka oma lemmiksaitide pisipilte/linke:

Favorites


c) Pin site nupp omab lisaks veel ka kolmandat funktsiooni - "Jump List" hüpikmenüüd. Alates IE9 veebibrauseri versioonist on üheks heaks uuenduseks nn pinned shortcuts (kinnitatud kiirkorralduste) ehk "Pinned Sites" ("Kinnitatud Veebsaitide") kasutamise võimalus—seda mõnusat uut funktsiooni saab kasutada ainult alates Internet Explorer 9 versioonist ja Windows 7/Windows 8 operatsioonisüsteemide puhul.
See uut tüüpi pinned kiirkorraldus on peale kõige muu seotud ka 'Jump list' funktsiooniga. Saitide loojad (st omanikud) võivad nüüd oma saiti (kodulehte) sisestada vastavad koodid ja skripitid, mille tulemusel luuakse omaenda spetsiaalne 'Jump list' menüü. See hüpikmenüü ilmub siis kui kasutaja teeb all Windows 7/Windows 8 tegumireal sellel pinned shortcuts (kinnitatud kiirkorralduse) ikoonil paremklõpsu - sama käib ka siinse "Pin site" nupu kohta. Pikem ülevaade "pinned saitidest" ja ka sellest et kuidas kodulehe omanik saaks sellise "Jump List" hüpikmenüü ise luua ning oma kodulehega siduda, on toodud seal.

Kui Sa avad selle "Pin site" hüpikmenüü kaudu mingi "pinned saidi", siis laetakse Internet Explorer Metro versioon natuke muudetud kasutajaliidesega. 'Pin site' nupp asendatakse nüüd uue Site tasks nupuga ja seda loomulikult ainult sel juhul kui Sinu poolt avatud veebsait ikka kasutab seda 'Pinned Sites/Jump List' funktsiooni - pilt. Kui Sa klikid sellele nupule, siis näed tema hüpikmenüüd (antud hüpikmenüü sisu on muutuv ja see sõltub juba avatud veebsaidi looja soovidest/tegemistest). Siinse näite puhul on avatud veebsaidi omanik selle uue 'Pinned Sites/Jump List' funktsiooni enda kodulehte juba sisse pannud. Näiteks kui Sa klikid nüüd antud hüpikmenüü "Arvutiabi- SISUKORD" menüüpunktile/lingile, siis satud otse sellesse veebilehte ja seda muudetud välimusega IE Metro brauseri ekraanis:

'Pin site' nupp asendatakse nüüd uue Site tasks nupuga


5) Viimaseks juhtnupuks on "mutrivõtme" kujuline Page tools Mutrivõti nupp, mis pakub järgmisi võimalusi:

- Selle nupu hüpikmenüü "Get app for this site" menüüpunkt on esialgu enamikel juhtudel halli värvi ja seega ligipääsmatu. Antud menüüpunkt on siis ligipääsetav kui avatud veebsaidi omanik pakub Sulle allalaadimiseks mingit appi. Kui sellele mutrivõtme nupule ilmub "+" sümbol (Pluss sümbol), siis informeeritakse Sind sellest et on saadaval mingi app ja siis on ka see "Get app for this site" käsk ligipääsetav. Klikkides nüüd "Get app for this site" menüüpunktile, viiakse Sind Windows Store poodi, mille kaudu Sa saad antud appi alla laadida ja installeerida (see installeerimine käib automaatselt). Seejärel saad antud appi otse sellest veebsaidist käivitada.

- Sa võid avada otsingupaneeli ("Find on page" käsuga),

- Sa võid siit minna otse üle sellesse traditsioonilisse Windowsi töölaua versiooniga Internet Explorer brauserisse ("View on the desktop" / "View in the desktop" käsuga). Sellega avatakse jooksev veebileht otse standardses Internet Explorer 10 brauseriaknas ja seda juba Windows 7 Desktop kasutajaliidese keskkonnas:

Viimaseks juhtnupuks on "mutrivõtme" kujuline Page tools nupp


Page tools nupu hüpikmenüüst valiti "View on the desktop" ("View in the desktop") käsk ja jooksev veebileht avati Windowsi töölaua kasutajaliidese standardses IE brauseriaknas::

Page tools nupu hüpikmenüüst valiti "View on the desktop" käsk


Kui Sa valid sellest mutrivõtme nupu hüpikmenüüst Find on page käsu, siis see instrumentide paneel asendatakse uue otsingupaneeliga:

Find on page


Avatud veebilehes otsiti "pin" algusega sõnu:

Avatud veebilehes otsiti "pin" algusega sõnu


Veebsaidi teksti, piltide ja linkide kopeerimine ning muu taoline tegevus käib nii nagu see oli ka Internet Explorer standardse töölaua versiooniga brauseri puhul. Alloleval pildil tehti ühel pildil hiire paremklõps ja selle peale ilmus sinna käsk "Copy":

Copy


Järgmisel pildil märgistati aga tekst ja seejärel tehti sellel paremklõps:


Järgmisel pildil märgistati aga tekst ja seejärel tehti sellel paremklõpsSiin aga tehti ühel lingil paremklõps:

Siin aga tehti ühel lingil paremklõps


Nagu eelpool näha oli, siis on kõik kontekstmenüüd vormindatud nüüd selles uues Windows 8/Metro-stiilis. Kui Sa töötad puutetundliku ekraaniga, siis käib teksti märgistamine siin järgmiselt:

- vajuta sõrmega algul vajaliku sõna vasemale poolele ja selle peale ilmub sinna väike ring, siis vajuta selle sõna paremale poolele ning ka sinna ilmub ring,
- seejärel lohista ükskõik kumba ringi, et märgistada ka ülejäänud tekstiosa.Meenutuseks: Kui Sa teed veebsaidis tema vabal osal või siis märgistamata tekstil paremklõpsu, siis ilmuvad ekraani üla- ja allaossa vastavalt siis 'ümberlülitamise'- ning 'navigatsioonipaneelid:

Ilmuvad kaks paneeliKõi teated, näiteks nagu faili allalaadimine, ilmuvad alumise navigeerimise (instrumentide) paneeli kohale, alltuleval pildil alustati faili allalaadimist (siin tuleb siis klikkida nupule Save). Vaikimisi pannakse kõik allalaetavad failid Downloads kausta. Toon siin ka ühe näite (mingi faili allalaadimisest):

SaveKontrollitakse pahavara...Sulge...IE ja Charms riba/paneel:

Nagu ka kõik teised Metro/Windsows 8 appid on ka Internet Explorer app seotud selle Charms paneeliga. Kõige kiirem viis teda avada on vajutada Windows + C klahvikombinatsiooni ja ta ilmubki ekraani paremasse serva. Kliki siin algatuseks Settings menüüpunktile:

Kliki siin algatuseks Settings menüüpunktile


a) Ilmub 'Internet Explorer' küljepaneel, kus kliki jälle Settings parameetrile:

Ilmub 'Internet Explorer' küljepaneel


Seejärel saad siin kustutada oma sirvimise ajaloo; lülitada välja Sinu füüsilise asukoha tuvastamise ja kustutada selle ajaloo; suumida veebilehtede sisu jne. Kui valmis, siis liigu vasemal ülanurgas asuv noolekese abil tagasi Charms riba menüüsse:

Saad mitut asja teha...


b) Nüüd kliki Devices menüüpunktile (amuletile) ja seejärel võid teha märksa huvitavamat asja:

Nüüd kliki Devices menüüpunktile


'Devices' küljepaneelis pakutakse Sulle ühte väga kasulikku parameetrit ja selleks on Microsoft XPS Document Writer menüüpunkt. See lubab Sul terve jooksva veebilehe sisu salvestada/printida kiiresti ja kvaliteetselt XPS (.oxps) failiformaati.

XPS Viewer ja XPS formaat: Alates Windows Vista ja Windows 7 operatsioonisüsteemidest on nüüd Windowsisse lisatud ka eraldi XPS Viewer programm, millega saab avada ning vaadata XML Paper Specification (XPS) dokumente, mis on tegelikult nõ Microsoft'i PDF formaat. XML Paper Specification (XPS) on Microsoft'i vastus teada ja tuntud Adobe PDF failiformaadile, st ta on peaaegu sama mis ka PDF formaat ning ta lubab kasutada ka laiendatud funktsioonidega printimist. Sa võid .xps (.oxps) faile avada XPS Viewer programmis nii et teed .xps (.oxps) laiendiga failil 2x klõpsu. Sa võid ta avada ka Internet Explorer 7 ja 8 või hilisema veebibrauseri aknas. Kuna Vista, Windows 7 ja Win 8 opsüsteemides on olemas ka Microsoft XPS Document Writer printer, siis lubab XPS luua, saata ning jagada või publitseerida neid dokumente, millede puhul Sa ei taha, et neid keegi muudaks/modifitseeriks. Või kui Sa tahad XPS dokumenti printida või siis kuvada veebikeskkonnas täpselt sellisena nagu ta näeb välja ka Sinu enda ekraanil. Väga hea on XPS dokumenti luua just sellisest failist, mis sisaldab ka graafikat või illustratsioone - sel juhul kuvatakse nad pärast printimist või veebis või erinevatel monitoridel õieti. (Loe sellest kõigest lähemalt sealt.)

Kliki sellele Microsoft XPS Document Writer menüüpunktile:

Kliki sellele Microsoft XPS Document Writer menüüpunktile


Seejärel saad valida, et kas antud veebilehe sisu salvestatakse/priditakse "Portrait" või siis "Landscape" vaates. Sa võid täpsemad seadistused valida ka "More settings" lingi kaudu. Kui valmis, siis kliki all Print nupule ja antud veebilehe kogu sisu salvestatakse Sinu kasutajakonto Documents kausta:

Seejärel saad valida, et kas antud veebilehe sisu salvestatakse/priditakse "Portrait" või siis "Landscape" vaatesDocuments kaust


Juhul kui antud prinditud dokumenti ei avata automaatselt, siis vajuta Windows klahvi, et minna üle Windowsi töölauale ja ava seal oma kasutajakonto Documents kaust ning tee sellel .oxps laiendiga faili 2x klõps:

Tee sellel .oxps laiendiga faili 2x klõps


Seejärel kliki ülesse ilmud teatele:Seejärel kliki ülesse ilmud teateleKliki 'XPS Viewer' parameetrile:


Kliki 'XPS Viewer' parameetrile


Ja Sa saadki antud veebilehte väljaspool veebikeskkonda lugema hakata või siis füüsiliselt välja printida või oma Internet Explorer brauseris avada või siis kellelegi edasi saata:

Valmisc) Eelpool sai juba mainitud, et Internet Explorer toetab otsingupaneeli, sisestad sinna vastava otsingusõna ja vajutad Enter. Internet Explorer salvestab otsingute ajaloo ja kui Sa klikid surfamise ajal Charms paneelis menüüpunktile Search ning alustad oma otsinguid, siis ilmuvad nad otsingulahtrist allapoole asuvale väljale, aga teksti sisestamise käigus nad filtreeritakse.

d) Kui Sul on avatud Metro-stiilis IE app ja kui Sa klikid nüüd Charms paneelis Share punktile, siis näed umbes järgmist ekraani (ülejärgmine pilt):

Share punktSeejärel võid antud saidist lingi jms näiteks Emaili teel edasi saata...:

Seejärel võid antud saidist lingi jms näiteks Emaili teel edasi saata...


Eelmises ekraanis klikiti Meil punktile ja seejärel tuleb Sul kõigepealt Microsofti kasutajakontoga (Windows Live ID) sisse logida...:

Eelmises ekraanis klikiti Meil punktile
Uuendatud 01.11.13: Uuemas Windows 8.1 väljalaskes saad kasutada juba Internet Explorer 11 brauseri ja tema Metro variandis on üht-teist muudetud ning täiendatud, loe sellest ülaltoodule lisaks veel ka sealt.Kui Sul läks IE Metro (või mingi muu appi) ikoon Start ekraanilt kaduma:

Näiteks kui Sa installeerid mingi muu veebilehitseja/Brauseri ja paned ta oma vaikimisi brauseriks, siis võib see Internet Explorer 10 Metro (või IE 11 Metro) plaat/tile sealt Start ekraanilt ära kaduda. Et teda nüüd sinna tagasi panna, tee järgmist:

1) Kui Sa viibid Start ekraanil, siis alusta sõna internet tippimist ja märgista paremal Apps kategooria:

Kui Sa viibid Start ekraanil, siis alusta sõna internet tippimist ja märgista paremal Apps kategooria


2) Tee Internet Explorer appi plaadil paremklõps ja kliki all instrumentide ribal Pin to Start nupule:

Tee Internet Explorer appi plaadil paremklõps ja kliki all instrumentide ribal Pin to Start nupule


3) Ja tulemus...:

Ja tulemus...


Samal viisil saad taastada ka kõikide muude appide "kadunud" ikoonid.


Märkus: Kui Sul on pandud mingi muu brauser oma vaikimisi veebilehitsejaks, siis klikkides/toksates Start ekraanil sellele IE plaadile, avatakse mitte Internet Explorer Metro versioon vaid IE töölaua versioon. Windows 8.1 puhul on võimalus ka nii teha, et klikkides Start ekraanil sellele IE plaadile, avatakse alati Internet Explorer 11 töölaua versioon - näiteks juhul kui Sa ei taha sellest IE Metro variandist midagi kuulda. Kõigepealt tuleb selleks teha oma IE vaikimisi brauseriks, seejärel avada "Internet Options" dialoogiaken, avada seal "Programs" vaheleht ja panna linnuke ruutu "Open Internet Explorer tiles on the desktop" kontrollruutu. Sealsamas saad selle kontrollruudu kohal asuvast rippmenüüst valida ka seda et kummas IE 11 brauseris (st Metro või töölaua omas) Sinu internetilingid avatakse, näiteks kui Sa klikid oma töölaual mingile veebilingile - pilt.Töölaua kasutajaliidese standardse Internet Explorer 10 (IE 11) kiirkorralduse 'Start' ekraanile panemine:

* Vii hiirekursor ekraani vasemasse allanurka, tee seal paremklõps ja vali süsteemikäskude menüüst (st uut tüüpi Win + X menüüst) käsk File Explorer - pilt.

* Otsi IE veebilehitseja käivitusfail üles, mis asub tavaliselt kaustateel C:\Program Files\Internet Explorer\, tee seal iexplore.exe failil paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Pin to Start - pilt.

* Ja see töölaua IE brauseri kiirkorraldus ilmub Start ekraani lõppu - pilt.

* Nüüd võid tema plaadi lohistada kusagile sobivamasse kohta - pilt.
Bing app (Microsofti enda otsingumootor):

1) Mine uude Metro-stiilis Start ekraani ja kliki seal Bing ikoonile/plaadile:

Mine uude Metro-stiilis Start ekraani ja kliki seal Bing ikoonile/plaadile


2) Ilmub Microsofti Bing otsingumootori täisekraan, kus näed ka taustapilti, mida vahetatakse iga päev ja siin näeb ka üsna huvitavaid ning ilusaid pilte:

Ilmub Microsofti Bing otsingumootori täisekraan


3) Kui Sa tippisid eelmises ekraanis üleval asuvasse otsingulahtrisse vajalikud otsingusõnad ja vajutasid ENTER, siis näed ka otsingutulemusi. Allnäidatud pildil kuvatakse kohe esimesed otsingutulemused ja edasi saada liikuda kas lohistades allasuvat navigeerimisriba või siis kerid edasi hiireratta abil:

Otsingutulemused


4) Kui Sa klikid nüüd mingile otsingtulemusele, siis avatakse see veebsait Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga Internet Explorer 10 appis. Juhul kui Sa olid aga installeerinud ka mingi muu brauseri ja olid ta pannud oma vaikimisi avatavaks veebilehitsejaks, siis avatakse see veebileht Sinu poolt vaikimisi määratud brauseris (veebilehitsejas) - järgmine pilt näitabki sellist varianti:

Vaikimisi määratud brauser
Uuendatud 30.03.14 (Windows 8.1 Update 1 värskendus):


Taskbar (tegumiriba) ilmub nüüd Modern appidesse:


Windows 8 puhul oli üheks suuremaks puuduseks see et seal kasutati programmide vahel ümberlülitamiseks kahte erinevat mehhanismi. Tegumiriba (Taskbar) kasutati standardsete töölaua programmide vahel ümberlülitamiseks nii nagu seda tehti ka Windows 7 puhul, aga Windows Store appide vahel ümberlülitamiseks tuli kasutada ekraani vasemasse serva ilmuvat riba koos tema appide ikoonidega - see riba ilmus sinna siis kui Sa osutasid ekraani vasemat ülanurka (nn Switcher funktsiooni). Windows 8.1 Update 1 värskendus kaotas selle segaduse ja nüüd on tagumiriba kättesaadav kõikjal: Start ekraanil ja Metro/Windows Store appides. Tavaliselt on see taskbar varjatud, aga viies hiirekursori ekraani allaserva, ilmubki see tegumiriba, mis lubab Sul lülituda ümber suvalisele teisele appile ja seda üheainsa klikiga.
Kui Sul on avatud Metro/Windows Store (Modern) app ja kui Sa viid hiirekursori ekraani allaäärde, siis ilmub sinna ka töölaua tegumiriba - sel tel saad kiiresti töölauale ja muudele appidele ligi. Et näha töölaua tegumiriba ka Modern appides, tee järgmist:

* Kõigepealt pead Sa lubama kõikide jooksvate Modern appide kuvamise tegumireal. Avad "Taskbar and Navigation properties" akna, siis avad seal "Taskbar" vahelehe ja paned linnukese Show Windows Store apps on the taskbar ruutu - pilt.
* Nüüd, kui Sa kasutad mingit Modern appi, siis vii hiirekursor ekraani allaäärde ja selle peale ilmubki sinna see töölaua tegumiriba
- pilt ja pilt.
* See modifitseeritud tegumiriba on ligipääsetav isegi siis kui Sul on ekraanil üksteise kõrval avatud kaks või rohkem appi.


Modern appide tiitelribad:

Metro/Windows Store ehk Modern appid tulevad nüüd ka omaenda tiitelribadega, mis omavad vasemal ülanurgas nuppu, mille menüü kaudu saab valida vastavaid käskusid ja paremal ülanurgas sulgemise ruudukest, mille ristile klikkides saab appi sulgeda (mitte lõplikult vaid viies ta nn "suspended" režiimi) - pilt ja pilt.

Märkus: Metro/Windows Store appisid saad aga lõplikult sulgeda nüüd ainult Task Manager'i kaudu (appil paremklikk ja 'End task' menüüpunkt) - pilt.

'Store' appi tiitelriba - pilt.

Avatud on 'Store' appi tiitelriba kontekstmenüü - pilt.


Käivitatud Metro (Modern) appide ikoonid tegumireale:

Sa võid töölaua tegumireal lasta kuvada ka antud momendil jooksva Metro (Modern) appi ikooni (seda ilma et Sa oleksid eelnevalt tema plaadi sinna tegumireale 'pinninud'). Avad "Taskbar and Navigation properties" akna, siis avad seal "Taskbar" vahelehe ja paned linnukese Show Windows Store apps on the taskbar ruutu - pilt.

Ja tulemus: käivitatud on 'Maps' app - pilt.


'Pin to Taskbar' käsk (ilmub paremkliki kontekstmenüüga):

Nüüd saab Metro/Windows Store ehk Modern appisid uue paremklõpsuga avaneva kontekstmenüü kaudu pinnida (haakida/kinnistada) ka töölaua kasutajaliidese tegumireale. Seda saab teha siis kui Sa teed Start (või siis Apps vaate) ekraanil vastava appi plaadil paremkliki ja valid ilmuvast uuest kontekstmenüüst 'Pin to Taskbar' käsu. Näiteks järgnevatel piltidel on seda tehtud 'Alarms' appiga - pilt, pilt ja pilt. Ka saab vaadata nende tegumireale pinnitud Metro/Windows Store appide eelvaate pisipilte (thumbnail preview) ja seda juhul kui antud appid olid eelnevalt juba käivitatud - pilt. Hiirekursor viidi 'Alarms' appi eelvaate pisipildi peale ja selle tagajärjel ilmus ekraanile antud app. Kõik Windows Store appid jooksevad endiselt täisekraani režiimis - pilt.

Juba Windows 7 opsüsteemis lisati tema uue tegumirea ja Start menüü jaoks üks uus väga hea vahend—Jump List menüü (hüpikmenüü või hüpikloetelu). See Jump List funktsioon on tihedalt seotud tegumiribal asuvate programmiikoonide ja Start menüü kirjetega. Tema abil hoiab kasutaja hulga aega kokku, sest nende hüpimenüüde kaudu saab kiiresti avada tihti kasutatavaid programme ja dokumente. Peale selle sisaldavad need menüüd veel ka teisi vjalikke funktsioone. Windows 8.1 Update 1 värskendusega lisatakse see 'jumplist' funktsioon ka nende Modern (Metro/Windows Store) appide jaoks, mis kinnistati kasutaja poolt töölaua kasutajaliidese tegumireale ('Pin to Taskbar" käsuga). See Jump List hüpikmenüü avaneb siis kui teed tegumireal asuval ikoonil paremkliki.

Märkus: 'Store' appi plaat on siia töölaua tegumireale juba vaikimisi kinnistatud ja Sa näed seda kohe pärast Windows 8.1 Update 1 värskenduse installeerimist - pilt ja pilt.

Järgmisena on siis tegu Metro/Windows Store (Modern) Reading List appiga - pilt.

Mõned Modern appid toetavad ka juurutatud aktiivseid tööriistaribasid nii nagu seda ka mõned töölaua rakendused. Näiteks 'Music' app kasutab samuti sellist tööriistariba, mille kaudu saab muusika kuulamist juhtida (sarnaselt Windows Media Player'iga)—seega kui Sa töötad töölaua kasutajaliideses, siis võid ka siitkaudu oma muusikakuulamist juhtida - pilt.


Paremkliki kontekstmenüü:

See uus paremklikiga kontekstmeüü (pilt) ilmub kõikide Metro appide jaoks ja seda mitte ainult Start ekraanil. Sellega tehakse Metro kasutajaliideses hiirega töötajate elu lihtsamaks. Seega, kui kasutaja teeb hiirega kusagil Metro kasutajaliideses paremkliki, ei ilmu enam see Metro-stiilis app riba vaid selle asemel saad kätte hiiresõbraliku kontekstmenüü (niisamuti nagu seda ka töölaua kasutajaliideses). Kui Sa teed Metro/Windows Store (Modern) või siis klassikalise töölaua appi plaadil (või plaatidel) paremkliki, siis ilmubki see uus kontekstmenüü.

Ka tehes 'Apps' vaates/ekraanis mingil plaadil/ikoonil (või märgistatud ikoonidegrupil) paremkliki, ilmub samuti see uus kontekstmenüü - pilt.

Kui Sa teed Start ekraani tühjal kohal paremkliki, siis ilmub menüü, kus saad uuele plaatide grupile nime sisestada - pilt.

Selle paremklõpsu kontekstmenüü käsud ja nende arv sõltub juba sellest et millise appi plaadi peal või kus Sa selle paremkliki tegid, st kontekstmenüü käsud on seotud märgistatud elemendi või elementidega - pilt, pilt, pilt, pilt, pilt, pilt ja pilt.


"Enterprise Mode" ("Korporatiivne Režiim"):

Internet Explorer 11 töölaua versiooni on nüüd lisatud ka uus nn "Enterprise Mode" režiim, mis lahendab ühildumise probleemid. See uus režiim lubab käivitada veebsaidid ja ettevõtte sisemised ressursid IE brauserite vanemate versioonidega ühildumise režiimis. Internet Explorer 11 (ja kõrgema) brauseri uus 'Enterprise Mode' (EMIE) lubab äriettevõtetel, organisatsioonidel ja ka tavakasutajatel määrata seda et milliseid veebsaite tuleb laadida vanemas IE 8 brauseriga ühildumise režiimis ja milliseid neist seda ei vaja. Kasutaja, kes vajab IE8 brauserit, et vaadata mõnda intraneti saiti ja kasutada sisemisi rakendusi, võib nüüd ikkagi minna üle uuemale IE 11 versioonile (Windows 7 või Windows 8.x opsüsteemides) ning seda tänu uuele ühildumise režiimile. Kuid nad saavad endiselt kasutada ka kõiki ülejäänud IE 11 (ja kõrgema) brauseri funktsioone ja vahendeid.

Kuidas seda "Enterprise Mode" režiimi sisse lülitada (IE11 ja kõrgemates brauserites)? Kasutame Group Policy Editor (gpedit.msc) abi: Ava Run aken (Win + R klahvikombinatsiooniga), tipi sinna gpedit.msc käsk ja vajuta ENTER, et avada Group Policy Editor konsooli - pilt. Otsi vasemas paanis üles Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Internet Explorer ja tee seejärel paremas paanis 2x klikk Let users turn on and use Enterprise Mode from the Tools menu parameetril - pilt. Aktiveeri raadionupp Enabled ja kliki all nupule OK - pilt. Nüüd ava Internet Explorer 11 (või hilisem) brauser, kliki tema menüüribal Tools -> Enterprise Mode käsule. (Märkus: Kui Sul ei ole seda menüüriba veel alaliselt sisse lülitatud siis et teda ajutiselt nähtavale tuua, vajuta ALT klahvi.) - pilt. Sellega ongi Sul see uus Enterprise Mode režiim aktiveeritud ja seda näitab ka üleval aadressiribast vasemale ilmunud vastav Enterprise Mode ikoon - pilt. Kui Sa tahad seda uut režiimi ajutiselt välja lülitada, siis kliki uuesti menüüriba Tools -> Enterprise Mode käsule - pilt.

Kui Sa tahad antud režiimi täielikult välja lülitada, siis mine sinna 'Group Policy Editor' konsooli aknasse jälle tagasi ja aktiveeri seal selle "Let users turn on and use Enterprise Mode from the Tools menu" parameetri jaoks uuesti see vana Not Configured raadionupp. (Märkus: Seda saab teha ainult Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise ja Windows 8.x Ultimate, Professional ning Enterprise versioonides, sest ainult nemad sisaldavad seda Group Policy Editor vahendit. Loomulikult saab seda "Enterprise Mode" režiimi ka Windowsi registris sisse lülitada, aga sellega on tegemist ja ma ei hakka seda siin ära tooma. Sa võid soovi korral selle Group Policy Editor vahendi ka eraldi Internetist alla laadida - ta on üsna mõnus asi...)

Antud teemaga seotud lingid:

1) "Kuidas liikuda uue Metro/Windows 8 stiilis disainiga ja vana Windowsi töölaua ('Desktop') kasutajaliideste vahel? Kuidas liikuda juba käivitatud Windows Store appide vahel ja mõned vajalikud kiirklahvid ning hiire kasutamised" - sellest oli juttu seal.

2) Windows 8 stiilis disainiga kasutajaliidese Start ekraani appide ikoonidest (tile), nende käsitsemisest jms oli juttu seal.

3) Kõik Windows Store appid on seotud ka Charms menüü/paneeliga - info seal.

4) 'Switcher': Windows Store appide vahel kiire ümberlülitumine -info seal.

5) Windows 8 uus 'Metro Snap' multi-tasking vahend (kaks appi kõrvuti ühel ekraanil) - juhis seal.

6) Kuidas saata Windows Store appide kaudu teistele mingeid faile (näiteks pilte) - link.

7) Kuidas sulgeda täisekraani režiimis töötavaid Windows Store appisid? (Juhis.)

8) Muusikafailide juhtimine ja ettemängimine - seal.

9) Video ja filmide ettemängimine - seal.

10) *** Loe ka Metro-stiilis (Windows Store) SkyDrive appiga töötamise näidet - sealt.

Etteotsa
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011