Windows 8 uus otsingusüsteem

Win 8 logo Charms riba 'Search' ikoon (amulett) ja Windows 8 uus otsingusüsteem

 Uuendatud 26.10.13: Uuemas Windows 8.1 versioonis on seda otsingusüsteemi tublisti muudetud ja loe sellest nüüd sealt.


Windows 8 otsingusüsteemi kirjutamist sai alustatud Charms riba tutvustavalt veebilehel ja ma kordan siin esmalt ka sealtoodu üle, sest kordamine ei too kunagi paha...

Charms riba Search ikoon/amulett avab siis Windows 8 uue otsingusüsteemi ja see võib olla kas:

1) Globaalne otsingusüsteem: Kui Sa käivitad ta Windowsi töölaua kasutajaliidese või Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga Start ekraani kaudu, siis pääsed Sa ligi süsteemi globaalsele otsingusüsteemile. Sa võid sel juhul otsida oma Metro/Windows Store appisid (rakendusi), Windowsi töölaua appisid ja instrumente, Sinu enda poolt installeeritud tarkvara ning kõiki faile. Peale selle võib iga installeeritud Windows Store app omakorda laiendada seda globaalset otsingufunktsiooni ja lisada sellesse omaenda otsingutulemusi, näiteks muusika ettemängimise rakendus võib lisada siia laule, albumeid jne.

või siis

2) Kontekst-sensitiivne Metro-stiilis/Windows Store appide endi otsingusüsteem: Search amulett võib olla ka kontekst-sensitiivne ja sellise otsingufunktsiooni saab käivitada otse avatud Metro appi enda seest. Näiteks kui Sul on avatud 'Windows Store' app, siis võid selle otsingu käivitada otse tema sees: Vajutad Win + C klahvikombinatsiooni, et avada Charms riba, seejärel klikid Charms riba Search ikoonile/menüüpunktile ja Sa pääsedki ligi Windows Store enda otsingusüsteemile.


Märkus: Kuna Win 8 uus otsinguvahend on tihedalt seotud ka uue Charms riba ja tema Search amuletiga, siis antud ribast oli juttu seal.


Globaalne otsingusüsteem:

Tema Start ekraanilt (Start menüüst) avamiseks vajuta näiteks Win + C klahvikombinatsiooni ja kliki seejärel Charms riba Search menüüpunktile (amuletile):

Kliki seejärel Charms riba Search menüüpunktile (amuletile)


Pärast Search ikoonile/amuletile klikkimist ilmub ekraani paremasse serva Search Apps otsingupaneel ja seejuures kaovad ekraanilt appide plaadid ning nende asemele ilmub kõikide installeeritud appide ja muude elementide (näiteks Sinu kiirkorralduste/otseteede) loetelu. Tipi sinna otsingulahtrisse appi, faili või mingi muu elemendi leidmiseks vajalik otsingusõna (või selle esimesed tähed) ja alustataksegi kohe otsingutulemuste kuvamist - ekraani vasemasse poolde.
Kui tahad klaviatuurilt sisestamise asemel sinna otsingulahtrisse Windowsi mälupuhvrist (lõikelauast) mingi otsingusõna kleepida, siis teed seal paremklõpsu ja klikid seejärel Paste:

lõikelauast


Kui Sa vaatad nüüd järgmist pilti, siis näed, et seal paremal Search paanis on vaikimisi aktiveeritud Apps sektsioon, mis tähendab seda et otsingutulemustes kuvatakse esmalt otsingusõnaga (või sõnadega) seotud appid. Kui Sind otsingutulemused ei rahulda, siis kliki paremal Search paanis Settings või Files sektsioonile ja seejärel ilmub ekraani vasemasse poolde kas seadistuste/instrumentide või siis otsitavate failide loetelu:

Tipi sinna otsingulahtrisse soovitud appi või faili otsingusõna (või selle esimesed tähed)


Otsingusõnaks oli "Torqu" ja selle peale kuvati paremal Search paanis järgmine info: Apps - 0, Settings - 0 ja Files - 2. Kasutaja klikkis selle peale Files kategooriale ja paremale otsingutulemustesse ilmusidki otsitavad failid (pildid):

Apps - 0, Settings - 0 ja Files - 2


NB! Kui Sa viibid parasjagu Metro/Windows 8 stiilis disainiga Start ekraanil, siis saad oma otsingut veelgi rutem alustada nii et hakkad klaviatuurilt vajaliku otsingusõna sisestamist ja selle peale ilmub seesama Search ekraan koos leitud otsingutulemustega.


Globaalse otsingusüsteemi Windowsi kasutajaliidesest (töölaualt) käivitamiseks vajuta näiteks Win + C klahvikombinatsiooni ja kliki seejärel Charms riba Search menüüpunktile (amuletile):

Windowsi kasutajaliidesest (töölaualt) käivitamine


Selle peale ilmub seesama Searhc Apps otsinguekraan - pilt.


Kui Sa klikid nüüd otsinguekraani tühjale kohale, siis kaob see Search küljepaneel ära ja Sa näed kõiki installeeritud appisid ning muid elemente, näiteks Sinu poolt Start ekraanile pandud kiirkorraldusi (otseteid). Siin kuvatakse nii Metro-stiilis kui ka Windowsi töölaua või Sinu enda poolt installitud rakendused. Selle loetelu vasemas osas kuvatakse Metro-stiilis appid (st Windows Store appid) ja muud elemendid, mis Sa olid Start ekraanile pannud. Ülejäänud Windowsi töölaua traditsioonilised appid ning Sinu poolt installeeritud tarkvara on paigutatud siia kategooriate ja programmigruppide kaupa. Sa saad siin loetelus liikuda edasi hiireratast kerides, hiirekursoriga liikudes, kasutada noolklahve, Page UP ja Page Down klahve või siis lohistades ekraani allservas vastavat navigeerimise riba:

Selle loetelu vasemas osas kuvatakse Metro-stiilis appid (st Windows 8 appid)


Järgmisel pildil liiguti edasi paremale poole:

Sellel pildil liiguti edasi paremale poole


Kui Sa klikid siin mingi appi või muu elemendi plaadile/tile'le (õigemini tema kiirkorraldusele), siis ta käivitatakse. Kui Sa teed siin mingil plaadil paremklõpsu, siis ta märgistatakse ja ekraani vasemale allaäärde ilmuvad vastavad ikoonid. Kui Sa märgistad siin mingi appi (antud juhul siis BBC News Mobile Metro/Windows Store appi), siis saad Sa allailmunud ikoonide kaudu antud appiga midagi ette võtta. Uninstall ikooni kaudu võid selle appi süsteemist lõplikult eemaldada (uninstallida) ja Unpin from Start ikoonile klikkides saad ta Metro-stiilis Start ekraanilt ehk Metro Start menüüst eemaldada, aga süsteemi jääb ta alles - Sa võid ta hiljem sinna jälle tagasi panna. Kui Sa märgistad siin paremklikiga mingi appi, siis ilmub tema paremasse ülanurka väike linnuke:

Märgistati BBC News Mobile Metro/Windows 8 app


Nende allaäärde ilmuvate ikoonide arv ja otstarve sõltub sellest et millise appi või instrumendi Sa parasjagu märgistasid. Järgmisel pildil aga märgistati Windowsi töölaua kasutajaliidese "Computer" plaat (kiirkorraldus), mis pandi siia kasutaja enda poolt ja nüüd ilmus alla tööriistaribale ka "Open file location" ikoon:

"Computer" plaat (kiirkorraldus)


Nüüd märgistati Windowsi töölaua klassikaline Event Viewer utiliit ja alla ilmus märksa rohkem ikoone/nuppue. "Open new window", "Run as administrator" ja "Open file location" ikoonid ilmuvad ainult Windowsi töölaua kasutajaliidese või siis Sinu poolt installitud klassikaliste appide ning instrumentide märgistamisel:

Nüüd märgistati Windowsi töölaua klassikaline Event Viewer utiliit ja alla ilmus märksa rohkem ikoone/nuppue


Nende alla instrumentide ribale ilmuvate ikoonide/nuppude tähendused toon siin edaspidi ka ära, aga praegu toon siin ühe praktilise näite. Kuna meil oli eelmises ekraanis see Event Viewer plaat juba märgistatud, siis oletame, et me tahame tema kiirkorralduse panna ka sinna Windowsi töölaua allääres asuvale tegumireale (Windows 7 Super Bar). Klikime all Pin to taskbar nupule (vaata eelmist pilti), seejärel mine Windowsi töölauale, näiteks Win klahvi vajutades ja Sa näedki seal tema kiirkorraldust:

Sa näedki seal tema kiirkorraldust


Kui Sa tuled nüüd siia otsinguekraani jälle tagasi ja märgistad uuesti selle "Event Viewer" plaadi, siis näed, et see Pin to taskbar nupp on nüüd muutunud Unpin from taskbar nupuks. Kui Sa klikid nüüd sellele nupule, siis see ikoon eemaldatakse sealt Windowsi töölaua tegumirealt:

Kui Sa klikid nüüd sellele nupule, siis see ikoon eemaldatakse sealt Windowsi töölaua tegumirealt


Sa võid aga selle ikooni koristada ära ka otse Windowsi kasutajaliideses endas, tehes seal töölaua tegumireal sellel "Event Viewer" utiliidi kiirkorraldusel paremklõpsu ja valides hüpikmenüüst käsu Unpin this program from taskbar:

Unpin this program from taskbar


Toon siin ära ka nende ekraani allaäärde ilmuvate ikoonide tähendused:

- Pin to taskbar ja Unpin from taskbar käsud ilmuvad ainult Windowsi enda töölaua traditsiooniliste (või Sinu) appide puhul. 'Pin to taskbar' käsk kinnistab märgistatud appi Windows desktop kasutajaliidese tegumirea [ Windows 7 tegumirea (SuperBar'i)] külge ja käsk 'Unpin from taskbar' koristab ta sealt jälle ära;
- Run as administrator ikoon ilmub samuti ainult Windowsi enda töölaua traditsiooniliste (või Sinu) appide puhul ja see käivitab antud appi administraatori õigustega;
- Open new Window ja Open file location - need ikoonid/käsud ilmuvad ekraani allaäärde ainult Windowsi tavaliste töölaua või Sinu enda plaatide puhul ja nad avatakse ikka selles Windowsi töölaua kasutajaliideses;
- Unpin from Start: Sellega Sa eemaldad suvalise appi Metro-stiilis Start ekraanilt, süsteemi jääb ta aga endiselt alles ja Sa võid ta hiljem soovi korral siitsamast ka sinna tagasi viia.
- Uninstall: See käsk ilmub ainult Metro-stiilis appide märgistamisel ja ta uninstallib (kustutab lõplikult) märgistatud appi süsteemist. (Windowsi enda töölaua traditsioonilisi appisid Sa siitkaudu uninstallida ei saa.)
- Clear selection: Selle käsuga saab tühistada kasutaja poolt kas tahtlikult või siis kogemata märgistatud mitme appi märgistused. (Et otsingutes või mujal Metro ekraanides tühistada ühteainsat märgistust, tee juba märgistatud appi plaadil või muul elemendil veel üks paremklõps.)
- Pin to Start: See ikoon/käsk ilmub ainult Metro kasutajaliidese antud 'Search' otsinguvahendit kasutades. Näiteks kui Sa tahad Metro-stiilis Start ekraanile lisada Windowsi enda 'Notepad' appi, siis võid seda teha mitmel moel:

* Alusta otse klaviatuurilt sõna Notepad sisestamist. Selle peale avatakse otsingutulemused, kus Sa näed ka oma Notepad'i. Tee tal paremklõps ja seejärel kliki vasemal ekraani allosas Pin to Start ikoonile ning ta pannaksegi Metro kasutajaliidese Start ekraanile.
* Vajuta Windows+Q klahve, mille peale ilmub Search 'Apps' otsingupaneel. Otsi seal 'Notepad' üles, tee tal paremklõps ja seejärel kliki ekraani vasemal allosas Pin to Start ikoonile.
Kui Sa lähed nüüd Metro-stiilis 'Start' ekraanile (näiteks 'Windows' klahvi vajutades), siis näed seal kõige paremal selle Notepad'i tilet ehk plaati. Kui teed nüüd temal paremklõpsu, siis näed seal all juba Unpin from Start käsku, millega võid ta sealt uuesti eemaldada.
* PS! Ja veel üks võimalus: Sa võid suvalise Windowsi töölaua kasutajaliidese standardse rakenduse või mingi muu elemendi lülitada otse sinna Start ekraanile - paremklõpsu ja kontekstmenüü käsu Pin to Start abil. Kui Sa viibid Windowsi töölaua kasutajaliideses ja kui Sa tahad näiteks Notepad'i kiirkorraldust panna Metro Start ekraanile, siis otsi seal Notepad'i käivitusfail (notepad.exe) üles - ta asub %WinDir% kaustas (st tavaliselt C:\WINDOWS\). Seejärel tee tal paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Pin to Start - pilt. Viime näiteks ka Computer kiirkorralduse Start ekraanile pilt ja pilt.Praktiline näide: Paneme nüüd Windowsi töölaua "On-Screen Keyboard" appi sinna Metro-stiilis Start ekraanile. Teeme siin otsingute ekraanis tema plaadil paremklõpsu ja klikime vasemal all Pin to Start ikoonile:

"On-Screen Keyboard " app


Seejärel vajuta 'Windows' klahvi, et minna üle Windows 8 Start ekraanile ja Sa leiadki sealt kõige paremalt juurde lisatud "On-Screen Keyboard" appi plaadi (tile):

Windows 8 Start ekraan


Kui Sa tahad teda siit Start ekraanilt hiljem jälle eemaldada, siis märgista ta ja kliki vasemal all Unpin from Start ikoonile:

Kliki vasemal all Unpin from Start ikoonile


Märkus: Sa võid seda teha ka otse Win 8 otsinguekraanis - pilt.


Sel teel võid Sa Charms riba ja tema 'Search' funktsiooni abil panna Metro/Windows 8 Start ekraanile suvalise Windows enda või siis Sinu poolt installitud programmi ning utiliidi. Nad lisatakse Start ekraanil viimase plaatidegrupi järele, aga Sa võid nad sealt vasemale nähtavamale ja mugavamale kohale lohistada. Nende suured ikoonid/plaadid on kas vaikimisi paigaldatud (või Sinu poolt valitud) värvi ja pisikese pealisikooniga ning seega on neid lihtne Metro-stiilis appidest eristada:

Otsinguekraani appid ja muud elemendid:

Metro/Windows 8 app (Metro/Windows Store app),

Windowsi töölaua klassikaline app (Windowsi töölaua klassikaline app),

Link (link/kiirkorraldus).Start ekraani appid ja muud elemendid:

Metro/Windows 8 app, Kaardid (Win 8 appid),

Windowsi töölaua klassikaline app (Windowsi töölaua klassikaline app),

kiirkorraldus/link (link/kiirkorraldus).


Tavalisi Windowsi töölaua programme Sa Start ekraani kaudu uninstallida ei saa, nende jaoks ei ilmu seda paremklõpsu "Uninstall" ikooni ja Sa saad neid desinstalleerida ainult Windowsi enda Desktop kasutajaliideses.

Märkus: Paljudele võib olla ei meeldi see Metro-stiilis (Windows 8 stiilis disainiga) ekraanides esinev vaikimisi värvi taust (värviskeem) ja alates Windows 8 Consumer Preview versioonist saab seda värviskeemi muuta nii juba Windows 8 installeerimise- kui ka hiljem PC settings ekraani kaudu.


Lähme nüüd tagasi sinna Win 8 otsinguekraani: Nagu ma juba eelpool mainisin, siis asuvad Apps paneeli otsinguvälja all kolm lülitit: Apps, Settings ja Files. Kui Sa klikid siin ühest neist punktidest, siis määratakse see et milliste elementide järgi hakatakse siin vasemal neid otsingutulemusi kuvama - kas installeeritud appide, seadistuste [Metro-stiilis Control Panel'i (PC settings) elementide] või siis failide järgi. Antud näites hakati otsima Notepad'i ja kohe otsingusõna sisestamise ajal kuvati vasemale ka otsingutulemused. Siin leiti siis 2 appi, 42 seadistust ja 1 fail, kusjuures vaikimisi oli aktiivne "Apps" lüliti. Kui Sa klikid siin Search paneelil Settings lülitile, siis näed ka seda et mitu Metro-stiilis Control Panel'i elementi on antud otsingutulemustega seotud. Need pildid on pärit Win 8 varasemast väljalaskest:

Apps, Settings ja Files lülitid


Kui Sa märgistad siin vasemal otsingutulemustes näiteks Notepad appi, siis ilmuvad ekraani allaserva need meile juba tuntud ikoonid:

Märgistati Notepad


Kui Sa aktiveerid seal paremal nüüd selle Settings lüliti/nupu, siis ilmuvad otsingutulemused vasemale poole mitme tulba näol: Kõige vasemas tulbas kuvatakse uut tüüpi Metro-stiilis PC settings appi (Metro/Windows 8 Control Panel appi) funktsioonid, aga paremal pool näidatakse Windowsi lauavariandi Control Panel'i standardseid aplikatsioone. Seega kui Sa valid kõige vasemast tulbast mingi appi, siis viiakse Sind otse uut tüüpi Metro-stiilis/Windows 8 Control Panel (st PC settings) ekraani, aga kui Sa klikid mingile punktile parempoolsemates tulpades, siis Sa väljud siit Metro kasutajaliidesest ja satud mingisse standardse appleti avatud aknasse (Windowsi töölaua kasutajaliideses):

Control Panel'i funktsioonid


Failide järgi (aktiivne on Files lüliti) otsimine käib analoogselt ja otsingutulemustes kuvatakse indekseeritud failid. Failide otsinguid säilitatakse ka ajaloos ja kui Sa alustad järgmine kord oma otsinguid, siis kuvatakse teksti sisestamise käigus otsingulahtri alla ka võimalikud variandid. Siin kuvatakse üks tulemus, mis on sõnaga "not" seotud ja selleks on mingi pilt. Kui Sa osutad nüüd seda pildifaili, siis ilmub tema suurem ja üksikasjalikum kuva - vaata ülejärgmist pilti:

Aktiivne on Files lüliti


Suurem kuva


Paremaks on muudetud 'pinning' vahendit, mis lubab Sul Metro-stiilis Start ekraanile või siis Windowsi töölaua tegumireale kinnistada nüüd ka suvalise täitmisfaili (.exe), veebsaidi, kontakti jne.


NB! Enda otsinguid võib käivitada ka märksa kiiremini:

* Sa võid otsimist alustada ka otse Metro-stiilis Start ekraanilt (pilt), alustad klaviatuurilt otsingusõna sisestamist ja kohe avatakse ka see 'Apps' paneel. Tipime näiteks tähed pa ja tulemus - pilt. Aktiveerime seejärel paremal Settings lüliti ja tulemus - pilt. Lõpuks klikime paremal otsingulahtri all Files lülitile ja tulemus - pilt. Siin "Files" otsingutulemuste all näeme ka seda et kui palju ja millist tüüpi faile leiti:

Siin "Files" otsingutulemuste all näeme ka seda et kui palju ja millist tüüpi faile leiti


Näiteks kui Sa klikid tolles eelmises ekraanis üleval "Music (8)" kirjele, siis kuvatakse ainult leitud muusikapalad (vastavalt Sinu otsingusõnale) - pilt.


* Vajuta Windows + F klahvikombinatsiooni, et avada kiiresti 'failide' otsingut - pilt.

* Windows + W klahvikombinatsioon kuvab 'Settings' otsingu - pilt.

* Windows + Q klahvid avavad 'appide' otsingupaneeli - pilt.

* Tee Metro/Windows 8 stiilis disainiga Start ekraani tühjal kohal paremklõps ja kliki seejärel allailmunud ribal 'All apps' ikoonile (pilt) ning Sa jõuadki 'All Apps' otsinguekraani. Kui Sa teed Start ekraanis mingil appil või muul elemendil paremklõpsu, siis ka sel juhul ilmub alla instrumentide paneeli paremasse otsa see 'All apps' ikoon - pilt.


Paremal Search paneeli alumises osas kuvatakse aga Metro-stiilis/Windows Store appid (rakendused), mida TOETATAKSE Charms otsingupaneeli poolt. Programmide loojad võivad siia integreerida omaenda tarkvara ja teha sellega kasutaja elu hõlpsamaks... Et alustada mingis siinses tarkvaras oma otsinguid, tipi üleval otsinguväljale vajalik otsingusõna ja vali seejärel siit alt loetelust vastav Metro/Windows Store app või siis vastupidi, algul vali see Metro app ning seejärel sisesta oma otsingupäring. Otsingu alustamisel käivitatakse ka Sinu poolt valitud Metro/Windows Store app. Järgmine pilt pärineb Windows 8 varasemast versioonist:

Kõrvalised Metro-stiilis rakendused


Alumine pilt aga Win 8 finaalversioonist (et kõiki neid appe näha, lohista "lifti" allapoole):

Alumine pilt aga Win 8 finaalversioonist (et kõiki neid appe näha, lohista "lifti" allapoole)


Näide:

Kasutaja viibis Windowsi töölaua kasutajaliideses (või Metro Start ekraanil) ja vajutas Win+C klahvikombinatsiooni, et avada Charms riba. Seejärel klikkis ta selle riba Search amuletile. Nüüd klikkis/märgistas ta Search ekraanis "Fotod" appi ja see Fotod app käivitati:

Nüüd klikkis/märgistas ta Search ekraanis "Fotod" appi


Seejärel sisestas ta otsingulahtrisse vajaliku otsingusõna (siin "aed") ja paremale ilmusidki otsingutulemused:

Seejärel sisestas ta otsingulahtrisse vajaliku otsingusõna


Ta klikkis vasemal Fotod appi vabal osal ja Search otsingupaneel kadus:

Ta klikkis vasemal Fotod appi vabal osal ja Search otsingupaneel kadusKontekst-sensitiivne Metro-stiilis appide endi otsingusüsteem:

Search amulett võib olla ka kontekst-sensitiivne ja sellise otsingufunktsiooni saab käivitada otse avatud Metro-stiilis/Windows Store appi enda seest (st tema täisekraanis töötamise ajal).

Toon siin mõned näited:

1) Kõigepealt käivitas kasutaja Metro-stiilis "Fotod" appi:

Kõigepealt käivitas kasutaja Metro-stiilis "Fotod" appi


Seejärel vajutas ta Win + C klahvikombinatsiooni, mille tulemusel ilmus antud appi ekraani paremasse äärde see meile juba tuttav Charms riba (koos Searh ikooni/amuletiga):

Seejärel vajutas ta Win + C klahvikombinatsiooni...


Nüüd klikkis ta sellele Search amuletile (vaata eelmist pilti) ja avatigi Fotod appi enda otsingusüsteem. Nüüd võib alustada oma otsingusõna sisestamist (siin siis "castl"):

Nüüd klikkis ta sellele Search amuletile (vaata eelmist pilti) ja avatigi Fotod appi enda otsingusüsteem


2) Järgmine näide käib juba "Muusika" appi kohta:

Järgmine näide käib juba "Muusika" appi kohta


Ja avati "Muusika" appi otsingufunktsioon. Kui Sa panid tähele, siis on siin mõlemas tema ekraanis vasemal kasutaja poolt märgistatud "esitajad" kategooria ja seega käib kogu muusika kuvamine ning otsimine nüüd ainult muusikapalade esitajate järgi:

Ja avati "Muusika" appi otsingufunktsioon


3) Store appi otsingusüsteei käivitamine:

Store appi otsingusüsteei käivitamine


Store otsing


Otsiti sõna "fresh" järgi ja vasemale kuvati otsingutulemused (seda ikka "Store" appis):

Otsiti sõna "fresh" järgi ja vasemale kuvati otsingutulemused (seda ikka "Store" appis)


4) Alati ei anna otsing tulemusi. Käivitati Inimesed app ja teema ekraani telliti otsingupaneel:

Käivitati Inimesed app ja teema ekraani telliti otsingupaneel


Kuna kasutajal ei ole mäluga kõik korras, siis tahtis ta kontrollida seda et ega kogemata tema tuttavate või sõprade hulgas hr. Ansipit pole - otsingulahtrisse tipiti sõna "Ansip":

Ansip


Jumal tänatud - ei olegi! Muidu kutsub ehk veel Tartu maratoni läbima või siis Saksamaale pr. Merkeli juurde privaatsele õhtusöögile. Õhtusöögi peateemaks oleks siis Eesti müstilised edusammud ja see et kuidas Eesti saaks veelgi rohkem vaeseid "lõunaosariike" (Kreeka, Hispaania jt) aidata...:

Jumal tänatud - ei olegi!


Uuendatud 26.10.13: Uuemas Windows 8.1 versioonis on seda otsingusüsteemi tublisti muudetud ja loe sellest nüüd sealt.Otsing Windowsi töölaua kasutajaliideses:

Vajalikke faile jms saab endiselt otsida ka Windowsi enda töölauas. Ava File Explorer (endine Windows Explorer) ja tipi üleval tema aadressiriba kõrval asuvasse otsingulahtrisse vajalik päring. Juba Sinu sisestamise ajal hakkavad ilmuma otsingutulemused ja töö käib üsna kiiresti:

Juba Sinu sisestamise ajal hakkavad ilmuma otsingutulemused ja töö käib üsna kiiresti


Järgmises näites avati Computer aken ja klikiti üleval otsingulahtris, mille peale kuvati varem sisestatud otsingusõnad. See tähendab seda et Windows 8 jätab Sinu poolt varem kasutatud päringud meelde ja pakub need järgmine kord välja. Kui neist mingi sobib, siis kliki sellele või alusta uue otsingusõna sisestamist:

Järgmises näites avati Computer aken


Otsiti sõna "Band" järgi:

Otsiti sõna "Band" järgi


Ka see "Band" päring jäeti Windowsi poolt meelde...

Ka see "Band" päring jäeti Windowsi poolt meelde...

Ülesse
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011