Kasutajakontole pildi paigaldamine

Win 8 logo Windows 8 kasutajakontole (kasutajaprofiilile) pildi paigaldamine või selle muutmine

 

 

Tegelikult on Windows 8 kasutajakonto pildi esmakordne paigaldamine või hiljem selle vahetamine väga lihtne protseduur ja sellest ei olekski nagu mõtet siin pajatada. Kuid toon selle käigu siin siiski ära ja seda eelkõige seepärast et veelkord näidata seda et kuidas Windows 8 Metro kasutajaliideses käib see failide otsimine ja laadimine - tema uue 'File Picker" ekraani kaudu (juhis sellest ka seal).


Esimene näide: Kasutajakonto pildi paigaldamine või selle muutmine ('File Picker' funktsiooni/ekraani abil):

Oletame, et kasutaja tahab paigaldada (või muuta) enda kasutajakonto pilti, st seda pilti, mis ilmub sisselogimise ekraanile ja ka Metro-stiilis 'Start' ekraani paremasse ülanurka.

Antud juhul oli kasutajal eelnevalt oma kasutajakontole pilt juba paigaldatud ja nüüd soovib ta seda pilti muuta. Uue pildi paigaldamine või siis selle väljavahetamine toimub ühtemoodi ja see käib nii lokaalse (Local account) kui ka Microsofti/Live ID (Microsoft account) kasutajakonto kohta - nendest kasutajakontodest info seal.

Siin tuleb teha järgmist (see näide on võetud Windows 8 varasemast versioonist, aga Win 8 lõppversioonis käib see samamoodi):

1) Kliki Metro-stiilis Start ekraani paremas ülanurgas oma kasutajakonto nimele ja vali rippmenüüst Change account picture link:

Vali rippmenüüst Change account picture link


2) Veendu, et uut tüüpi Metro-stiilis/Windows 8 PC settings ekraanis oleks vasemal märgistatud Personalize ja paremal ülaosas Account picture.

3) Seejärel kliki nupule Browse:

Seejärel kliki nupule nupule Browse


Märkused: Kui Sa kasutad veebikaamerat, siis võid ka selle abil oma pildi paigaldada klikkides allpool nupule "Webcam"...

Windows 8 finaalversioonis, juhul kui Sa olid juba eelnevalt oma kasutajakonto pilte vahetanud, siis pakutakse siin allosas veel varasema pildi tagasipanemise võimalust - klikid sellele pisipildile ja kogu moos (pilt). Kui Sa olid varem oma konto pilte mitu korda vahetanud, siis on siin neid valikuvõimalusi juba rohkem.

Järgmine pilt on sama, mis ka eelmine, aga see on võetud juba Windows 8 finaalversioonist (ka siin tuleb klikkida nupule Browse) - pilt.Uuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis saad Sa seda teha 'Your account' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Your account):

Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis saad Sa seda teha 'Your account' alamkategooria all3) Vot nüüd ilmubki see uus Metro-stiilis failide otsimise- ja avamise File Picker ekraan. Antud ekraani päises näidatakse esimese sõnana andmete tüüpi, mida siit leida ja avada võib. Selleks sõnaks võib siin olla näiteks "Music" (muusika puhul), "Pictures" (piltide puhul) jne. Sõna "Files" tähistab aga kõikide failide otsimise/avamise võimalust - see on kuvatud ka siin alltoodud ekraanis. Tema järel tulev tekst tähistab antud momendil avatud kausta või siis raamatukogu (siin lihtsalt "Account Pictures" kaust, mis ei sisalda veel ühtegi pilti, sinna tuleb Sul nad soovi korral ise panna).
Kui selles ekraanis kuvatakse "There are no items in this view" või "There are no files or folders in this view" tekst, siis kliki Go up lingile/nupule - see nupp viibki Sind alati eelmisse/kõrgemasse kohta või kausta.

Kui Sa klikid 'File Picker' ekraani vasemal ülaosas päise failitüübi nimele (antud juhul siis "Files" nimele), siis ilmub üsna kasulik kiire ülmineku rippmenüü - pilt ja veel üks taoline pilt, mis on võetud juba Windows 8 lõppversioonist - pilt.


"Account Pictures" kausta pakutakse siin vaikimisi seepärast välja, sest Sa:

* hakkad oma kasutajakontole pilti paigaldama ja kui Sa teed seda esimest korda;
* või kui Sul oli siin viimati avatud just seesama "Account Pictures" kaust.

Kui Sul oli siin viimati avatud mingi muu kaust/koht, siis näed siin avatuna esmalt just sedasama kausta/raamatukogu. Meie aga klikime siin Go up lingile/nupule:

Kliki Go up lingile


Märkus: Antud rippmenüü allosas on veel ka Metro/Windows Store appide menüüpunktid (Fotod, Kaamera, SkyDrive jne) ja Sa võid ka otse nende kaudu mingi pildi valida. Näiteks kasutaja valiski viimati pildi just "pilvest" (SkyDrive) ja kui ta hakkas nüüd uuesti pilti vahetama, siis sattuski ta esmalt just sinna "pilve". Seejärel avas ta antud rippmenüü, et valida uus pilt oma lokaalselt kettalt - pilt.


4) Järgmises ekraanis on pärast 'Go up' nupule klikkimist avatud kasutajakonto kaust (siin siis "ahv landfield"), mille sees on siis omakorda veel mitu alamkausta: "Account Pictures", "My Documents", "My Videos", "Desktop" jne alamkaustad. Selles File Picker ekraanis kuvatakse kõiki faile ja kaustasid samuti tiledena, st suurte ikoonidena ehk plaatidena. Antud juhul klikib kasutaja siin "My Pictures" tilele, sest ta teab, et leiab sealt mingi näruse pildi ka oma kasutajakonto jaoks:

Avatakse My Pictures alamkaust


5) Pärast eelmises ekraanis "My Pictures" plaadile (kaustale) klikkimist, see avati ja alltulevalt ekraanilt on näha, et selle sees on omakorda veel mitu alamkausta. Nüüd klikitakse siin "Kasutajakonto" kaustaikoonile - see kaust oli kasutaja enda poolt varem loodud. Kui Sa enne klikkimist lihtsalt osutad siin mingit plaati, siis kuvatakse tema kohta ka täpsem info (näiteks tema täisaadress jms):

Avatakse Kasutajakonto alamkaust


6) Allnäidatud ekraanis on siis avatud "Kasutajakonto" kaust ja selle see on lõpuks näha ka failid (pildid). Kui kasutaja osutab siin hiirekursoriga mingit pilti, siis ilmub antud pildi kohale väike aknake, kus kuvatakse seda pilti (faili) selgitav info:

Selgitav info


7) Ja et selles "Kasutajakonto" kaustas mingit faili (antud juhul siis pilti) avada/laadida, tuleb ta eelnevalt selles File Picker ekraanis märgistada ning klikkida seejärel paremal all Choose image (või Open) nupule:

Märgista fail ja kliki nupule Choose image


8) Ja jõutigi tagasi sinna 'PC settings' ekraani, kus on näha ka kasutajakonto uut pilti. Nüüd võib vajutada "Windows" klahvi, et väljuda sellest ekraanist ja jõuda tagasi Metro-stiilis Start ekraani (Metro-stiilis Start menüüsse):

Ja jõutigi tagasi sinna 'PC settings' ekraani


Olles Metro-stiilis Start ekraani tagasi jõudnud, näed ka seal oma kasutajakonto uut pilti:

Näed ka seal oma kasutajakonto uut piltiUuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis näd Sa seda 'Your account' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Your account):

Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis näd Sa seda 'Your account' alamkategooria all


Ja Start ekraanil (Avakuval):

Ja Start ekraanil (Avakuval)

ÜlesseTeine näide: Kasutajakontole uue pildi paigaldamine ('File Picker' vahendi/ekraani abil):

Antud juhul loodi eelnevalt üks uus lokaalne tavakasutajakonto ("Tavakasutajakakonto1") ja nüüd soovitakse ka tema kontole mingi pilt paigaldada. Ka ee näide on võetud Windows 8 varasemast versioonist, aga Win 8 lõppversioonis käib see samamoodi:


1) Kliki Metro-stiilis Start ekraanil paremal ülanurgas enda kasutajakonto nimele ja vali rippmenüüst "Change account picture" menüüpunkt:

Vali rippmenüüst "Change account picture" menüüpunkt


2) Veendu, et uut tüüpi Metro-stiilis PC settings ekraanis oleks vasemal märgistatud Personalize ja paremal Account picture. Seejärel kliki nupule Browse:

Seejärel kliki nupule Browse


Märkus: Kui Sa kasutad veebikaamerat, siis võid ka selle abil oma pildi paigaldada klikkides allpool nupule "Webcam"...


Uuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis saad Sa seda teha 'Your account' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Your account)


3) Ilmub uus Metro-stiilis failide otsimise- ja avamise File Picker ekraan. Antud ekraani päises näidatakse esimese sõnana andmete tüüpi, mida siit leida ja avada võib. Selleks sõnaks võib siin olla näiteks "Music" (muusika puhul), "Pictures" (piltide puhul) jne. Sõna "Files" tähistab aga kõikide failide otsimise/avamise võimalust - see on kuvatud ka siin alltoodud ekraanis. Tema järel tulev tekst tähistab antud momendil avatud kausta või siis raamatukogu (siin lihtsalt "Account Pictures" kaust, mis ei sisalda veel ühtegi pilti, sinna tuleb Sul nad soovi korral ise panna).
Kui selles ekraanis kuvatakse "There are no items in this view" või "There are no files or folders in this view" tekst, siis kliki Go up lingile/nupule - see nupp viibki Sind alati eelmisse/kõrgemasse kohta või kausta.

Kui Sa klikid 'File Picker' ekraani vasemal ülaosas päise failitüübi nimele (antud juhul siis "Files" nimele), siis ilmub üsna kasulik kiire ülmineku rippmenüü - pilt ja veel üks taoline pilt, mis on võetud juba Windows 8 lõppversioonist - pilt.


"Account Pictures" kausta pakutakse siin vaikimisi seepärast välja, sest Sa:

* hakkad oma kasutajakontole pilti paigaldama ja kui Sa teed seda esimest korda;
* või kui Sul oli siin viimati avatud just seesama "Account Pictures" kaust.

Kui Sul oli siin viimati avatud mingi muu kaust/koht, siis näed Sa siin avatuna esmalt seda kausta/raamatukogu. Meie aga klikime siin Go up lingile/nupule:

Meie aga klikime siin Go up lingile


4) Järgmises ekraanis on pärast 'Go up' nupule klikkimist avatud kasutajakonto kaust (siin siis "Tavakasutajakakonto1"), mille sees on siis omakorda veel mitu alamkausta: "Account Pictures", "My Documents", "My Videos", "Desktop" jne alamkaustad. Selles File Picker ekraanis kuvatakse kõiki faile ja kaustasid samuti tiledena, st suurte ikoonidena ehk plaatidena. Antud juhul klikib kasutaja siin "My Pictures" tilele, sest ta teab, et leiab sealt mingi näruse pildi ka oma uue äsjaloodud tavakasutajakonto (Standard User) jaoks:

Antud juhul klikib kasutaja siin "My Pictures" tilele


5) Pärast eelmises ekraanis "My Pictures" plaadile (kaustale) klikkimist, see avati ja alltulevalt ekraanilt on näha, et selle sees on omakorda veel mitu alamkausta. Nüüd klikitakse siin "Kasutajakonto" kaustaikoonile - see kaust oli kasutaja enda poolt varem loodud. Kui Sa enne klikkimist lihtsalt osutad siin mingit plaati, siis kuvatakse tema kohta ka täpsem info (näiteks tema täisaadress jms):

"Kasutajakonto" kaustaikoon


6) Alltoodud ekraanis on siis avatud "Kasutajakonto" kaust ja selle see on lõpuks näha ka failid (pildid). Kui kasutaja osutab siin hiirekursoriga mingit pilti, siis ilmub antud pildi kohale väike aknake, kus kuvatakse seda pilti (faili) selgitav info:

Pildid


7) Et selles "Kasutajakonto" kaustas mingit faili (antud juhul siis pilti) nüüd avada/laadida, tuleb ta eelnevalt siin temale klikkides märgistada ning klikkida seejärel paremal all Choose image (või Open) nupule:

Märgista ja ava...


8) Sa jõudsid tagasi siia 'PC settings' ekraani, kus on näha ka kasutajakonto uut pilti. Nüüd võib vajutada "Windows" klahvi, et väljuda sellest ekraanist ja jõuda tagasi Metro-stiilis Start ekraani (Metro-stiilis Start menüüsse):

Sa jõudsid tagasi siia 'PC settings' ekraani


Olles Metro-stiilis Start ekraani tagasi jõudnud, näed ka seal oma kasutajakonto uut pilti:

Uus piltJa viimane näide kasutajakonto pildi vahetamisest, seda juba Windows 8 lõppversioonis:

Siin on tegu "Mulgikapsas" kasutajakontoga, aga tema pilt ei lähe kohe kuidagi antud nimega kokku ja seega tuleks see pilt siin välja vahetada.

1) Kliki Metro-stiilis Start ekraanil paremal ülanurgas enda kasutajakonto nimele ja vali rippmenüüst "Change account picture" menüüpunkt:

Vali "Change account picture" menüüpunkt


2) Veendu, et uut tüüpi Metro-stiilis PC settings ekraanis oleks vasemal märgistatud Personalize ja paremal Account picture. Seejärel kliki nupule Browse:

Browse


Märkused: Kui Sa kasutad veebikaamerat, siis võid ka selle abil oma pildi paigaldada klikkides allpool nupule "Camera"...

Juhul kui Sa olid juba eelnevalt oma kasutajakonto pilte vahetanud, siis pakutakse siin allosas veel varasema pildi tagasipanemise võimalust - klikid sellele pisipildile ja kogu moos (pilt). Kui Sa olid varem oma konto pilte mitu korda vahetanud, siis on siin neid valikuvõimalusi juba rohkem.


Uuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis saad Sa seda teha 'Your account' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Your account)


3) Ilmub uut tüüpi failide otsimise- ja avamise File Picker ekraan. Siin aga avame selle Files rippmenüü ja valime sealt Pictures kausta:

File Picker ekraan


4) Kuna me valisime eelmise ekraani rippmenüüst "Pictures" kausta, siis jõuad Sa esmalt "Users" alla ja seejärel pead sealt valima enda kasutajakonto, antud juhul siis Mulgikapsas:

Mulgikapsas


5) Meile avati Mulgikapsas kasutajakonto ja siin on siis näha tema konto all asuvad kaustad - valime siit My Pictures kausta:

My Pictures kaust


6) Kuna "My Pictures" all on veel ka teisi alamkaustasid, siis avame siin Kasutajakonto kausta - klikime sellele:

Kasutajakonto kaust


7) Uurime pilte, osutades neid hiirekursoriga:

Uurime pilte, osutades neid hiirekursoriga


8) Valime lõpuks sobiva pildi välja, klikime sellele, et teda märgistada ja seejärel klikime all nupule Choose image:

Valime lõpuks sobiva pildi välja, klikime sellele, et teda märgistada ja seejärel klikime all nupule Choose image


9) Ja kasutaja saigi endale õige ja sobiva pildi... Kui Sa märkasid, siis näed nüüd, et siia uue pildi alla ilmus nüüd ka teine äsja väljavahetatud pilt - siitkaudu saad neid soovi korral hiljem kiiresti tagasi panna:

Ja kasutaja saigi endale õige ja sobiva pildi...


Uus pilt ilmus ka Start ekraanile:

Uus pilt ilmus ka Start ekraanileUuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis näd Sa seda 'Your account' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Your account):

Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis näd Sa seda 'Your account' alamkategooria all (PC settings -> Accounts -> Your account)

mmSeejärel logime end huvi pärast välja. Klikime enda kasutajanimele ja valime Sign out käsu:

Klikime enda kasutajanimele ja valime Sign out käsu


Ilmub uus "Lock screen" ekraan, vajutame siin suvalist klahvi või klikime sellele pildile. Siin on Windows 8 lõppversiooni vaikimisi taustapilt (kasutaja ei ole seda veel välja vahetanud):

Ilmub uus "Lock screen" ekraan, vajutame siin suvalist klahvi või klikime selle pildile


Jõudsime kasutajakontode valiku ekraani ja kuna süsteemi ei ole veel teisi kasutajakontosid loodud, siis polegi siin midagi valida vaid klikime kohe enda kasutajakonto pildile - sellega logime end uuesti oma kasutajakonto alla sisse:

Jõudsime kasutajakontode valiku ekraani


Seoses sellega et siin on tegemist lokaalse kasutajakontoga ja kuna temale ei ole veel parooli loodud, siis jäetakse sisselogimise (st parooli sisestamise) ekraan vahele ja jõutakse kohe "Welcome" ekraani ning siit edasi Start ekraani - sinna kust me alustasimegi:

"Welcome" ekraan

Ülesse
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011