Windows 8 ja süsteemi taastamine

Win 8 logo Windows 8 ja süsteemi taastamine—'System Restore' vahend.

 

(Kehtib ka Windows 8.1 ja Windows 10 suhtes.)

 

 

 


System Restore (Süsteemi Taastamine) oli juba Windows ME, 2000, XP, Windows Vista ja Windows 7 operatsioonisüsteemidesse sisseehitatud instrument, mida kasutati selleks et viia süsteem tagasi tema varasemasse seisukorda/olekusse juhul kui kompuutriga oli juhtunud mingi TÕSINE probleem või tõrge. Alates Vista opsüsteemist teeb System Restore vahend meie kompuutri partitsioonidest nn ülesvõtted ehk "varikoopiad" (snapshots / "shadow copies") ja salvestab need kui taastamispunktid ehk taastepunktid ('restore points').

Reaalselt tegeleb nende ülesvõtetega aga Volume Shadow Copy teenus. Neid taastepunkte kasutabki siis System Restore funktsioon, et taastada süsteem tema varasemasse seisundisse siis kui juhtus mingi suurem tõrge (näiteks pärast mingi tarkvara või draiveri installeerimist). 'Volume Shadow Copy' teenus teeb ülesvõtte tervest süsteemist. Juhul kui kõvakettale on loodud mitu partitsiooni, siis on ta vaikimisi sisse lülitatud süsteemipartitsiooni jaoks (tavaliselt C: draiv/ketas), kuhu on installeeritud Windowsi operatsioonisüsteem ja seega on KÕIK andmed antud kettal ka kaitstud. Kui Sinu kõvakettal on ainult üks C: partitsioon, siis tehakse ülesvõte tervest kõvakettast.


Varikoopiad ehk taastepunktid (restore points) luuakse automaatselt ENNE järgmisi sündmusi:

* Nad luuakse automaatselt enne rakenduste / programmide installeerimist (eeldusel, et installeeritav rakendus kasutab installerit, mis ühildub süsteemitaastega). Seega ei looda neid taastepunkte kaugeltki mitte iga programmi installeerimisel. Kui pärast sellise programmi installeerimist tekivad probleemid, siis saad taastada täpselt samasuguse süsteemi seisundi, mis oli ka enne antud programmi installeerimist.

* Enne Windowsi värskenduste (updates)
installeerimist. (Ka seda võimalust ei maksa alahinnata, sest ka Microsoft on ISE aeg-ajalt vigaseid värskendusi teele saatnud. Ja kui kasutaja avastab, et süsteemi probleem tekkis pärast Windowsi värskenduste installi, siis saab ta oma süsteemi pöörata tagasi värskenduste installeerimise eelsesse aega. Küll siis hiljem on aega Internetis surfata ja uurida seda et milline nendest värskendustest selle vea põhjustas. Tavaliselt ilmub selle kohta kohe hulga infot ja ka Microsoft annab ise sellest teada ning pakub lahendusi.)

* Enne seadmete / riistvara draiverite ja süsteemikomponentide (näiteks DirectX) installeerimist. Näiteks kui Sa laed kogemata alla videokaardi vale draiveri, siis saad pärast selle installeerimist (ja probleeme) kerida oma süsteemi tagasi antud draiveri installeerimise eelsesse korralikult töötavasse seisukorda.

* System restore (süsteemitaaste). Kui Sa valid näiteks oma süsteemi tagasikerimisel kogemata vale taastepunkti, siis saad selle tagasi võtta ja valida selle taastepunkti, mis oli kohe enne süsteemi taastamise alustamist (valid System Restore konsoolis "Undo my last restoration" või "Undo System Restore" ja seejärel jätkates tühistad süsteemi viimase tagasikerimise). Seejärel saad süsteemi taastamiseks valida juba õige taastepunkti.

* Lisaks sellele luuakse AUTOMAATSELT taastepunktid (nn System Checkpoints) teatud ajaintervallide järel, mida on aga väga raske ette ennustada. Esimene asi, mida me peame teadma, on see et selliseid System Restore taastepunkte hakatakse looma ainult siis kui Vista, Win 7 ja Win 8 süsteeme ei kasutata vähemalt 10 minutit ning siis kui toidet saadakse elektrivõrgust (mitte akudelt). Süsteemi tegevusetust ehk mittekasutamist ("idle" seisundit) kontrollib selline vahend nagu Task Scheduler. Ta teeb seda iga 15 minuti järel. "Idle" seisund on see kui kõikide protsesside ja kõvaketaste töö on peatatud rohkem kui 90% 15 minutilise ajaintervalli jooksul, pluss klaviatuuri ja hiire mittekasutamine. Seda saavutada on üsna keeruline ja see võib võtta päevi, enne kui Sinu masin läheb nn "idle" seisundisse, eriti seda siis kui taustrežiimis töötab hulga programme (näiteks viirusetõrje).
Nagu näha, siis on väga raske ennustada, et millal sellised taastepunktid automaatselt luuakse. Aga kui Sa kasutad masinat iga päev ja seda elektrivõrgu toitest ning kui miski ei sega teda "idle" seisundisse minemast, siis luuakse need taastepunktid Vista puhul iga 1-2 päeva järel ja Win7 / Win 8 puhul iga 7-8 päeva järel—see on nii ideaalis. Seepärast näedki Sa Vista, Win 7 ja Win 8 süsteemide puhul taolisi süsteemi enda poolt automaatselt loodavaid taastepunkte üsna harva või Sa ei näe neid peaaegu üldse. Seega jutud sellest et System Restore väljalülitamine säästab Sinu süsteemi ressursse, ei pea kaugelki paika. Arvestades seda, kui Sa hakkad midagi suuremat ja riskantsemat katsetama, siis loo eelnevalt ise käsitsi see süsteemi taastepunkt. (Win XP puhul käis see süsteemi taastepunktide loomine teise mehhanismiga ja seepärast nägid seal taolisi taastepunkte kohe palju rohkem. Näiteks kui Sa käivitasid seal System Restore vahendi, siis sealne kalender oli nendest automaatselt loodavatest taastepunktidest "kirju".)

* Vista puhul loob System Restore taastepunkti iga 24 tunni järel juhul kui sel ajal pole ühtegi teist taastepunkti loodud ja kui süsteem on eelpool kirjeldatud "idle" seisundis.
Windows 7 ja Windows 8 puhul loob System Restore taastepunkti ainult siis kui viimase 7 päeva jooksul pole ühtegi teist taastepunkti loodud ja kui süsteem on eelpool kirjeldatud "idle" seisundis.

Windows lubab igal ajal luua ka käsitsi omaenda restore point''isid, näiteks igaks juhuks enne mingite suuremate muudatuste tegemist oma süsteemis. See oli ka ses suhtes hea, et seda meie enese loodud taastamispunkti hoiti alles ka siis kui teised automaatselt kustutati seoses System Restore'le eraldatud kettamahu täissaamisega! Mingi probleemi korral sai oma süsteemi siis selle Süsteemi Taastamise Nõustaja (System Restore Wizard) abil taastada. Seega saame me selle kasuliku instrumendi abil viia oma arvuti kiiresti ja hõlpsasti tagasi tööseisukorda ilma et me peaksime selleks sooritama igasuguseid "trikke", rääkimata juba operatsioonisüsteemi ümberinstalleerimist ning seejuures ei lähe meie andmed kaduma.


Märkus: System Restore taastepunktide loomise automaatset käivitamist võib reguleerida ka "Task Scheduler" vahendi kaudu. Avad ta ja klikid vasemas paanis Microsoft -> Windows -> SystemRestore. Seejärel teed keskmises paanis 2x klõpsu "SR Queued Multiple triggers defined" elemendil, et alustada vaikimisi seadete muutmist. Sellega võiksid tegelda siiski ainult kogenud arvutikasutajad.


Nagu Windowsi eelmistes versioonideski, nii teeb System Restore ka Windows 8 süsteemifailidest ja konfiguratsiooni detailidest perioodilisi ülesvõtteid, mis lubab meil hiljem oma hilisemaid muudatusi tühistada ning kerida süsteemi tagasi tema sellise seisukorrani, mil ta töötas korralikult.
Seega saab peale Windows 8 täiesti uute 'Refresh Your PC' ja 'Reset Your PC' vahendite süsteemi taastamiseks (õigemini tema varasemasse probleemideta seisundisse tagasiviimiseks) kasutada ka seda vana ning head System Restore vahendit. Üldiselt soovitaksingi suuremate probleemide korral kasutada esmalt just seda System Restore vahendit ja kui see ei aita, siis alles seejärel käivitada üks nendest 'Refresh Your PC' või 'Reset Your PC' funktsioonidest. Windows 8 enda System Restore ei erine millegi poolest Windows 7 samasugusest vahendist kuid Windows 8 puhul tuleb ta tsipa teistmoodi käivitada.System Restore vahendi käivitamine, tema seadistamine ja taastepunktide ('restore points') loomine:

Windows 8 operatsiooniüsteemis toimub see System Restore vahendi käivitamine teistmoodi ja selleks võib kasutada mitut meetodit:


Esimene meetod: Kasutame selleks nn "Win + X" menüü abi:

1) Vajuta Win + X klahvikombinatsiooni ja kliki ilmuvas süsteemiinstrumentide menüüs System kiirkorraldusele:

Kasutame selleks nn "Win + X" menüü abi


Märkused: Uuemas Windows 8.1 versioonis näeb see Win+X menüü aga välja selline:

Uuemas Windows 8.1 versioonis näeb see Win+X menüü aga välja selline


Sa võid alternatiivina ka viia hiirekursori ekraani vasemasse allanurka, teha seal paremklõps ja valida ilmuvast süsteemiinstrumentide menüüst System kiirkorralduse - pilt.


2) Kliki "System" akna vasemas paanis System protection lingile:

Kliki "System" akna vasemas paanis System protection lingile


3) Nüüd jõuadki "System Properties" aknasse, kus on avatud System Protection ("Süsteemi Kaitsmine") vaheleht. Vaikimisi luuakse taastepunktid süsteemi enda partitsioonile [siin Local Disk (C:) (System)], st sinna, kuhu on installeeritud ka meie Windows 8 ja antud draiv on seega System Restore jaoks automaatselt sisse lülitatud (veerus "Protection" on tema parameetriks On). Juhul kui seal veerus "Protection" kuvatakse millegipärast Off parameetrit nii nagu seda ka alltulevalt pildilt näha on, siis pead selle System Restore funktsiooni uuesti sisse lülitama, millest ka kohe juttu tuleb.
Antud dialoogiakna abil võime me lubada automaatset monitooringut iga lokaalse ketta või partitsiooni jaoks, vaikimisi tehakse seda ainult süsteemidraivi jaoks. Kui Sul on mõni partitisioon või ketas ainult oluliste andmete hoidmiseks, siis võiks ka nende ketaste jaoks kehtestada automaatse restore pointide loomise, eriti oluline on see siis kui me viime oma profiilikaustad üle kusagile teisele kettale kui see, kuhu on installeeritud Windows 8.

Et lubada või siis tühistada mingile kettale taastepunktide loomise, st System Restore vahendi kasutamise, märgista siin vajalik draiv (antud juhul neid siin üksainus ongi) ja kliki nupule Configure...:

Märgista siin vajalik draiv (antud juhul neid siin üksainus ongi) ja kliki nupule Configure...


Märkus: Sinu kõvakettale võib olla aga loodud ka rohkem partitsioone, kus on siis erinevad opsüsteemid, näiteks Windows 7 ja Windows 8. Sel juhul märgista siin ainult Windows 8 draiv ja aktiveeri ainult tema jaoks see System Restore funktsioon. (Näiteks Windows 7 jaoks aktiveerid siis System Restore vahendi nii et logid sisse tema alla ja seal tegutsed.) Antud pilt näitabki, et kõvakettal on kaks partitsiooni, kuhu on installitud Win 7 ja Win 8 ning antud momendil viibitakse Windows 8 opsüsteemis ja tema jaoks on see System Restore ka juba sisse lülitatud (veerus "Protection" on tema parameetriks On) - pilt.


4) Nüüd aktiveeri järgmises aknas "Turn on system protection" raadionupp ja kliki all nupule Apply või siis kohe OK (juhul kui Sa siin midagi muud ei seadista):

* Sa võid siin määrata antud ketta jaoks ka sobiva kettamahu, mis eraldatakse System Restore taastepunktide jaoks. Lohista siin allosas "Disk Space Usage" oblastis asuvat liugurit, et reguleerida antud ketta jaoks seda kettaruumi, mis määratakse maksimaalselt nende loodavate System Restore taastepunktide jaoks. Rida Current Usage näitab seda kõvaketta ruumi, mis on juba System Restore poolt hõivatud (st kuhu on loodud juba mingid resortore point'id - taastepunktid) - antud juhul on see 0, sest ma alles lülitasime selle vahendi sisse. Kui Sinu poolt System Restore jaoks määratud kõvaketta ruum saab täis, siis kustutatakse automaatselt kõige vanemad taastepunktid ja sellega vabastatakse ruum, kuhu saab seejärel luua uued taastepunktid.
* Siin allosas asub ka nupp Delete, millega Sa võid eelnevalt märgistatud kettal kustutada korraga kõik tema taastepunktid. Enne pead Sa seal eelmises System Protection vahelehel märgistama vajaliku ketta, siis klõpsama seal nupule Configure ja seejäral siinses aknas nupule Delete.
* Sa võid siin ka mingi ketta jaoks System Restore vahendi ka tühistada (mida ma ei soovitaks teha!) siis kui Sul jääb kettaruumi väheseks, aga tänapäeva suurte kettamahtude juures ei peaks see probleemiks olema - selleks on siin akna ülaosa "Disable system protection" raadionupp.

Nüüd aktiveeri järgmises aknas "Turn on system protection" raadionupp ja kliki all nupule OK


5) Pärast eelmise aknas nupule OK klikkimist jõuad Sa tagasi siia esimesse "System Properties" aknasse. Kuna me ei ole ise veel ühtegi taastepunkti loonud ja ka süsteem ei ole seda teinud, sest alles me lülitasime System Restore funktsiooni sisse, siis loome ta nüüd. Klikime selleks siin nupule Create:

Klikime selleks siin nupule Create


6) Seejärel tipime uues aknas loodavale taastepunktile mingi nime ja klikime nupule Create:

Loome taastepunkti...


7) Hakatakse looma...:

Hakatakse looma...


8) Kui kõik õnnestus, siis näed sellist teadet, kus kliki nupule Close:

Kui kõik õnnestus, siis näed sellist teadet, kus kliki nupule Close


!!! Seda taastamispuntide kustutamist tuleks aeg-ajalt kasutada, sest sellega vabastame oma kettaruumi. Kui meie süsteem töötab korralikult, siis lähme sinna System Properties dialoogiakna System Protection vahelehele ja kustutame kõik taastepunktid.
Peale selle on vaja kustutada kõik taastamispunktid ka siis kui meie süsteemi on tekkinud ebasoovitatavad "külalised" (viirused, troojalased jne - ühesõnaga pahavara) ja me hakkame neid skaneerima ning "maha tapma"! Kui me ei lülita System Restore funktsioni välja ja ei kustuta oma olemasolevaid taastamispunkte, siis ei ole meie tööst ning vaevast mingit kasu. Sest kui me peame mõne aja pärast mingitel põhjustel oma süsteemi taastama tema mingisse varasemasse olekusse, siis toome me tagasi ka needsamad "toredad" külalised... - System Restore vahendiga me ei hävita pahavara! Kui me saime pahavara hävitamisega ühele poole ja kui olime kõik taastepunktid kustutanud, siis loome kohe ka uued taastepunktid nii nagu siin eelpool sellest juttu oli.
Sa võid peale automaatselt loodavate taastepunktide luua neid ka ise käsitsi. Et luua neid taastepunkte käsitsi, kliki selleks nupule Create, mis asub vahelehe System Protection allosas.


HOIATUS! Kui Sul on dual-boot / multiboot masin, kuhu on installeeritud mitu Windowsi (näiteks Win 7 ja Win 8) ja kui Sa laed end varasemasse Windowsisse, siis kustutatakse kõik Windows 8 poolt loodud taastamispunktid. See juhtub seepärast et Windowsi eelmine (vanem) versioon ei tunne ära uuema formaadiga Windows 8 taastepunkte ja arvates, et needd on rikutud, pühib ta nad minema ning loob seejärel uued omaenda taastamispunktid. Ühesõnaga kui Sa jooksutad näiteks kahte erinevat Windowsi, siis logides sisse Windowsi eelmisse vanemasse versiooni, kustutatakse uuema hilisema Windowsi kõik taastepunktid. Seega logides enda tagasi Windows 8 alla, loo ise käsitsi uus süsteemi taastepunkt!

Kuna see System Restore on väga vajalik vahend, siis ära lülita teda välja! Sa võid ta välja lülitada mingil väga mõjuval põhjusel, näiteks kui Sul on kõvakettale jäänud vähe vaba ruumi. System Restore poolt hõivatud kettaruumi saab vähendada ka muul moel.
System Restore funktsiooni väljalülitamine ei tõsta Sinu masina kiirust/jõudlust vaid Sa võid tema elimineerimisega hoida kokku ainult oma kõvaketta ruumi, aga tänapäeva suuremahuliste kõvaketaste puhul ei peaks sellist probleemi tekkima.
Reaalselt töötab System Restore ainult siis kui Sa installeerid värskendusi (Windows updates), draivereid, süsteemikomponente ja mõningaid programme. Peale selle käivitub ta ise automaatselt siis kui Sinu süsteem on nn "idle" ehk tegevusetus olekus.Teine meetod: Käivitame System Restore vahendi uue Metro kasutajaliidese kaudu:

1) Kui viibime parasjagu Metro-stiilis Start ekraanis, siis alustame sõnade system restore tippimist:

Metro-stiilis Start ekraan


2) Märgistame "Search" ekraanis paremal Settings kategooria ja klikime seejäral vasemal otsingutulemustes Create a restore point kiirkorraldusele:

Create a restore point kiirkorraldus


Märkus: Uuemas Windows 8.1 versioonis näeb see otsinguekraan aga välja selline:

Uuemas Windows 8.1 versioonis näeb see otsinguekraan aga välja selline


3) Selle peale avatakse juba Windowsi töölaua kasutajaliideses seesama meile juba eelnevalt tuttav "System Properties" aken, kus on avatud meile vajalik "System Protection" vaheleht/sakk. Nüüd võid siin tegutseda täpselt samuti nagu ma sellest siin eelpool juba juttu tegin:

"System Properties" akenSystem Restore abil süsteemi taastamine (tagasikerimine) tema eelmisse stabiilsesse seisundisse:

System Protection on vahend, mis võtab (Volume Shadow Copy teenistuse & Tasc Scheduler vahendi abil) Sinu süsteemi seisukorrast pidevalt ülesvõtteid (snapshots), sealhulgas ka kasutajakontode informatsioonist, riistvara- ja tarkvara seadistustest ning failidest, mida nõutakse süsteemi käivitamiseks. Peale selle tehakse ülesvõtted ka meie poolt tehtud süsteemi muudatuste puhul. System Protection loob nn taastepunktid (restore points) ja kui Sinu süsteem muutub mingil põhjusel ebastabiilseks, siis saad System Restore vahendi/funktsiooni abil viia ta tagasi mingisse varem loodud taastepuntini.

System Restore ei tee imesid, aga ta võib Sinu süsteemi päästa järgmistel juhtumitel:

 

Süsteemi taastamist võib alustada mitmel moel:

Esimene meetod: Käivitame ta vanas traditsioonilises Windowsi töölaua kasutajaliideses (nn "Win + X" menüü abil):

1) Vajuta Win + X klahvikombinatsiooni ja kliki ilmuvas süsteemiinstrumentide menüüs System kiirkorraldusele:

Kasutame selleks nn "Win + X" menüü abi


Märkus: Sa võid alternatiivina ka viia hiirekursori ekraani vasemasse allanurka, teha seal paremklõps ja valida ilmuvast süsteemiinstrumentide menüüst System kiirkorralduse - pilt.


2) Kliki "System" akna vasemas paanis System protection lingile:

Kliki "System" akna vasemas paanis System protection lingile


3) Sa jõuad "System Properties" aknasse, kus on avatud System Protection ("Süsteemi Kaitsmine") vaheleht. Nagu näha, siis on siin tegemist üheainsa draiviga ja tema jaoks on ka see System Restore vahend sisse lülitatud ("On"). Kliki siin ülaosas nupule System Restore...:

Kliki siin ülaosas nupule System Restore...


4) Kliki avaaknas nupule Next:

Kliki avaaknas nupule Next


Märkused: Juhul kui varem oli neid taastepunkte rohkem loodud, siis näed System Restore nõustaja teistmoodi avaakent, kus aktiveeri alumine Choose a different restore pont raadionupp ja kliki nupule Next - pilt.

Juhul kui ühtegi taastepunkti ei oldud varem loodud või kui nad läksid mingitel põhjustel kaduma (ka seda juhtub) või kui Sa kustutasid nad kogemata ära (samuti juhtub), siis näed Sa hoopis sellist punast ristiga hoiatuse- ja vastava tekstiga System Restore akent. Sel juhul ei saa Sa oma süsteemi antud meetodiga taastada (tagasi kerida) vaid Sa pead kasutama kas uut 'Refresh Your PC' või siis 'Reset Your PC' vahendit - pilt.


5) Seejärel jõuad Sa juba nõustaja olulisse aknasse. Siin kuvatakse nii süsteemi enda kui ka Sinu poolt loodud taastepunktid. Sa pead nende hulgast kõige sobivama välja valima - klikid temale, et antud taastepunkti märgistada. Vali siit selline taastepunkt, mis oli loodud enne seda kui Sinu kompuutriga mingi tõsisem probleem tekkis. Kui neid taastepunkte oli rohkem loodud, siis ilmub antud akna allaossa ka ruut, pane sinna "Show more restore ponts" ruutu linnuke, et kõiki neid olemasolevaid taastamispunkte näha. Näiteks selline aknad:

aken (Windows 7 oma)

või selline aken (Windows 8)

või siis Windows 8.1 versioonist võetud pilt, kus pakutakse kohe kolme taastepunkti vahel valimist - pilt.

Sa võid siin valida välja ja märgistada sobiva taastepunkti ja seejärel klikkida kohe nupule Next, aga SOOVITAV oleks enne seda veel klikkida ka nupule "Scan for affected programs" (pilt).

Kui Sa klikid nupule "Scan for affected programs", siis hakatakse kõigepealt süsteemi skaneerima - pilt. Seejärel ilmub aken, mis on ette nähtud vajaliku info jagamiseks (KIRJUTA SEE ÜLES): Antud akna ülemises osas tuuakse ära need programmid ja draiverid, mis seoses süsteemi taastamisega tema varasemasse olekusse, kustutatakse ära (st jäetakse süsteemi tagasikerimise protsessis välja) - need tuleb Sul endal ise uuesti installeerida. Aga akna alumises osas on toodud ära need programmid ja draiverid, mis koos süsteemi taastamisega lisatakse jälle juurde (st taastatakse uuesti, sest nad olid meil juba varem olemas, aga me kustutasime nad millalgi ära) - Sa võid nad soovi korral süsteemist jälle eemaldada. (Kuigi nad taastatakse uuesti, võib siiski juhtuda, et nad ei hakka ilusti tööle ja nad tuleb Sul käsitisi ise ümber installeerida või siis uuesti süsteemist kustutada - eemaldada/desinstalleerida).

Kui süstemi taastamise/tagasikerimise protsessis midagi ei eemaldata ega ei lisata ka juurde, siis ei kuvata selles infoaknas midagi. Toon sellest näiteks ka mõned pildid:

pilt (Windows 7 oma),

pilt (Windows 7),

pilt (Windows 8 oma),

pilt (Windows 8)...

... ja pilt (uuemast Windows 8.1 versioonist võetud).


Sellest eelõeldust natuke täpsem selgitus:

* Süsteem loob teatud situatsioonides ja ka regulaarselt ise neid restore point'e (taastamispunkte).
* Ka Sina võisid neid taastamispunkte aeg-ajalt ise käsitsi luua (enne mingite programmide või draiverite installeerimist või enne mingit suuremat süsteemimuudatust või enne teatud asja katsetamist jne...).
* Kui Sa käivitad nüüd mingi suurema jama korral System Restore, et taastada enda süsteem tema varasemasse seisukorda, kus ta töötas korralikult, siis on Sul võimalus valida mitme taastamispunkti vahel ja kui Sa mäletad, et umbes sel kuupäeval oli kõik OK, siis valigi antud kuupäeva taastamispunkt.
Kuid võib ka nii juhtuda, et Sul ongi ainult üksainus taastamispunkt (näiteks olid Sa vahepeal teised ära kustutanud), sel juhul pead siis temaga leppima ja lootma, et sel ajal kui see restore point loodi, oli kõik korras.
* Kui Sa valid nüüd seal System Restore aknas mingi kuupäevaga taastamispunkti, siis peab sellega arvestama, et kõik programmid ja draiverid, mis Sa installeerisid pärast seda kuupäeva, kustutatakse pärast süsteemi taastamist (st likvideeritakse süsteemi taastamise käigus).
Aga programmid ja draiverid, mis olid Sul enne selle taastamispunkti loomist juba olemas kuid Sa jõudsid need pärast antud taastamispunkti loomist desinstalleerida (unistallida), siis nüüd need taastatakse.
* Vot sellepärast ongi nüüd lisatud see "Scan for affected programs" nupp siia System Restore vahendile juurde. Kirjuta loeteludes olevad programmid ja draiverid endale ülesse ning alles seejärel kliki nupule Close ja jätka oma süsteemi taastamist.
* Kui Sinu süsteem on taastatud ja kõik on OK, siis uuri oma üleskirjutatud märkmeid ja Sa tead, et mis programmid/draiverid Sul nüüd puuduvad (need installeeri uuesti).
Samuti vaata oma lehelt, et millised draiverid ja programmid on jälle uuesti "ilmunud" ja need siis desinstalleeri (eemalda süsteemist), sest arvatavasti olid need programmid/draiverid kas vigased või Sa lihtsalt ei soovinud neid enam kasutada ja Sa olid nad enne selle taastamispunkti loomist ise hävitanud...

Ja veel üks näide System Restore aknast (Win 7), mis ilmus pärast seda kui kasutaja oli klikkinud eelpool räägitud "Scan for affected programs" nupule. Selle akna ülemisest oblastist on näha, et System Restore lõppedes elimineeritakse Adobe Flash Player ja NVIDIA uuem Beta draiver, mis tekitaski probleeme ja seda oligi kasutajale vaja.
Akna alumine sektsioon on aga tühi, mis räägib seda et ühtegi programmi ega ka draiverit ei taastata, see tähendab seda et kasutaja ei desinstalleerinud vahepeal ühtegi programmi ega ka uuendanud või ei installeerinud juurde ühtegi draiverit. See on hea, sest ta ei pea nüüd hakkma jälle neid varem kustutatud programme uuesti desinstalleerima ega hakkma ka jälle mingeid draivereid uuendama ja installeerima - pilt.


Kui Sa olid pärast "Scan for affected programs" nupule klikkimist need andmed seal ilmunud vahelehest üles kirjutanud ja klikkinud seejärel seal nupule Close, siis jõuad siia eelmisse System Restore nõustajaaknasse jälle tagasi - kliki alles nüüd siin nupule Next:

Next


6) Kliki nupule Finish:

Kliki nupule Finish


7) Kliki ilmuvas hoiatusaknas nupule Yes ja seejärel alustatakse Sinu süsteemi taastamist ehk tagasiviimist tema mingisse eelmisse töövõimelisse seisundisse - seda protsessi Sa enam katkestada EI SAA:

Kliki ilmuvas hoiatusaknas nupule Yes


8) Valmistatakse ette...:

Valmistatakse ette...


9) Seejärel tehakse kompuutri restart (st ümberlaadimine ehk taaskäivitamine):

Seejärel tehakse kompuutri restart


10) Alustatakse süsteemi tagasikerimist ja Sa näed järgmisi ekraane:

Alustatakse süsteemi tagasikerimist ja Sa näed järgmisi ekraane


Alustatakse süsteemi tagasikerimist ja Sa näed järgmisi ekraane - 2


11) Tehakse uus restart:

Tehakse uus restart


Tehakse uus restart - 2


12) Kui Sul oli varem loodud ka lokaalse kasutajakonto parool (või paroolid) või kui Sa töötasid Microsofti kasutajakonto all, siis pead enne seda "Welcome" ekraani sisestama ka enda parooli. Antud juhul oli kasutaja selle parooli sisestamise vajaduse "elimineerinud" ja ta sattus kohe siia "Welcome" ekraani:

"Welcome" ekraan


13) Jõuti Win 8 uude Start ekraani. Vajuta siin Win klahvi või siis kliki "Desktop" plaadile/ikoonile, et minna üle tavalisse Windowsi töölaua kasutajaliidesesse:

Jõuti Win 8 uude Start ekraani


14) Juhul kui Sinu süsteemi taastamine õnnestus, siis näed järgmist teadet - sulge see aken:

Juhul kui Sinu süsteemi taastamine õnnestus, siis näed järgmist teadetTeine meetod: Käivitame System Restore vahendi uue PC settings ekraani kaudu - kindlam meetod:

1) Vajuta Win + C klahvikombinatsiooni, et avada Charms riba ja seejärel kliki seal Settings nupule (amuletile):

Vajuta Win + C klahvikombinatsiooni, et avada Charms riba


2) Kliki 'Change PC settings' lingile:

Kliki 'Change PC settings' lingile


3) Kliki vasemal paanis General kategooriale ja seejärel kliki paremal 'Restart now' (Taaskäivita kohe) nupule:

Restart nowUuendatud 26.10.13: Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis saad seda teha 'Recovery' alamkategooria all (PC settings -> Update and recovery -> Recovery), klikkides siin Restart now (Taaskäivita kohe) nupule:

Uuema Windows 8.1 versiooni PC Settings appis/ekraanis saad seda teha 'Recovery' alamkategooria all4) Oota mõned sekundid:

Oota mõned sekundid


5) Nüüd jõuad Sa Win 8 täiesti uut tüüpi 'Choose an option' (Suvandi valimine) ekraani, kus kliki Troubleshoot (Tõrkeotsing) nupule/plaadile:

Nüüd jõuad Sa Win 8 täiesti uut tüüpi 'Choose an option' ekraani


6) Kliki Advanced options (Täpsemad suvandid) nupule:

Kliki Advanced options nupule


7) Seejärel kliki System Restore nupule:

Seejärel kliki System Restore nupule


8) Tehakse süsteemi taastamiseks/tagasikerimiseks ettevalmistusi:

Tehakse süsteemi taastamiseks/tagasikerimiseks ettevalmistusi


9) Seejärel kliki enda kasutajakonto nimele:

Seejärel kliki enda kasutajakonto nimele


10) Kui Sul oli varem loodud ka lokaalse kasutajakonto parool (või paroolid) või kui Sa töötasid Microsofti kasutajakonto all, siis pead nüüd sisestama enda konto parooli. Kui parooli ei oldud loodud ja kui Sa töötasid lokaalse konto all, siis kliki kohe nupule Continue:

Continue


11) Ja Sa jõuadki "System Restore" nõustaja esmisse aknasse, kus kliki Next:

Ja Sa jõuadki "System Restore" nõustaja esmisse aknasse, kus kliki Next


12) Edasi toimub kõik täpselt sama moodi nagu seda tehti ka siintoodud esimese meetodi puhul. Kliki siin algul nupule 'Scan for affected programs", kirjuta uuest aknast oluline üles (juhul kui sealt on midagi kirjutada) ja seejärel kliki siinsamas nupule Next:

Next


13) Kliki nupule Finish, et alustada süsteemi reaalset taastamist (st tagasiviimist tema eelmisse töövõimelisse seisundisse):

Kliki nupule Finish


14) Kliki ilmuvas hoiatusaknas nupule Yes ja seejärel alustatakse Sinu süsteemi taastamist ehk tagasiviimist tema mingisse eelmisse töövõimelisse seisundisse - seda protsessi Sa enam katkestada EI SAA:

Kliki ilmuvas hoiatusaknas nupule Yes


15) Oota tsipa:

Oota tsipa


16) Taastatakse...:

Taastatakse...


17) Asi õnnestus ja kliki nüüd nupule Restart:

Asi õnnestus ja kliki nüüd nupule Restart


Sa näed seda teadet ka hiljem - Windows 8 töölaua kasutajaliideses:

Sa näed seda teadet ka hiljemKolmas meetod: Juhul ui Sa ei suuda isegi Windows 8 süsteemi sisse logida, siis kasuta Choose an option (Suvandi valimine) ekraani abi, et tema kaudu käivitada see System Restore vahend.

Choose an option peamenüüga ekraan võib ilmuda kahel põhjusel:

a) Siis kui Sa tema ise "tellid" (näiteks Windows 8 seest).

b) Choose an option ekraani automaatne ilmumine: Ta ilmub nüüd automaatselt siis kui süsteem leiab mingi probleemi, mis vajab kohest parandamist. Näiteks on ta sel juhul väga kasulik kui Sa ei suuda isegi süsteemi siseneda või sisse logida (või kui tekivad buutimise probleemid). Antud 'Choose an option' peamenüü asub Windows Recovery Environment (WinRE) keskkonnas, st Windowsi eelses taastekeskkonas, mis sisaldab vajalikke süsteemifaile ja draivereid. Neid faile ja draivereid hoitakse Windowsi peainstallatsioonist eraldi, et nad kahjustada ei saaks.
Seega kui Sinu süsteemiga on mingi tõsine probleem (näiteks Sa ei saa isegi Win 8 süsteemi siseneda), siis alustab Windows 8 automaatselt juba ise viga otsima ja üritab seda ka parandada. Kui ta ei suuda seda, siis pakutakse Sulle sedasama meile nüüd juba tuttava Win 8 uut tüüpi Choose an option ekraani sisenemise võimalust.

'Choose an option' ekraani peamenüü, kus kliki Troubleshoot (Tõrkeotsing) nupule jne...:

Windows 8 opsüsteemi 'Choose an option' ekraani peamenüü


Märkus: Multiboot masinate puhul: Kui Sul on oma dualboot (multiboot) kompuutrisse peale Windows 8 installeeritud ka muid operatsioonisüsteeme (näiteks Windows 7 või Vista) ja kui Sul on Windows 8 vaikimisi buutivaks operatsioonisüsteemiks, siis ilmub buutimisel see juba eelpool kirjeldatud uut tüüpi Metro-stiilis / Windows 8 disainiga puutetundlik 'Choose an operating system' ekraan.
Ja nagu ma ülal juba mainisin, siis on sinna uude 'Choose an operating system' buutimise valiku ekraani integreeritud ka Windowsi parandamise jms valiku võimalus. Sa pead sel juhul klikkima antud ekraani allosas asuvale Change defaults or choose other options lingile (pilt). Selle peale ilmub 'Options' ekraan, kus kliki Choose other options nupule:

Seejärel klikime Choose other options nupule


Ja ilmubki see Choose an option ekraan, kus kliki Troubleshoot nupule jne...:

Windows 8 opsüsteemi 'Choose an option' ekraani peamenüü


Kui Sa jooksutad mitme operatsioonisüsteemiga multiboot masinat ja kui Windows 8 ei ole vaikimisi/esmaseks buutivaks operatsioonisüsteemiks, siis laetakse Sind algul sinna tavalisse/traditsioonilisse DOS-stiilis Windows Boot Manager (Windowsi käivitushaldur) ekraani. Märgista seal noolklahviga Windows 8 kirje ja vajuta F8 klahvi - pilt.

Seejärel jõuad Sa esmalt uut tüüpi Startup Settings (Käivitussätted) ekraani:

Metro-stiilis Startup Settings ekraan


Nüüd vajuta siin "Startup Settings" ("Käivitussätted") ekraanis klahvi F10, järgmises ekraanis numbriklahvi 1 ja Sind viiakse 'Choose an option' ekraani.

Antud ekraanis võib kasutada nii tavalisi numbriklahve (1-9) kui ka alternatiivina vastavaid funktsiooniklahve (F1-F9 ja F10). Näiteks kui Sa vajutad numbriklahvi 4 või siis alternatiivina funktsiooniklahvi F4, siis sisened Windows 8 operatsioonisüsteemi Safe Mode režiimi (Kaitstud Režiimi ehk Turvarežiimi).

Kui Sa vajutad multi-boot masinas, kus Windows 8 ei ole vaikimisi buutivaks opsüsteemiks, kohe buutimise alguses klahvi F8, siis viiakse Sind sinna vanasse/traditsioonilisse "Advanced Boot Options" ekraani (pilt).Windows 8 installeerimise meedia abil 'Choose an option' ekraani jõudmine:

Sa võid kasutada Windows 8 installeerimise meediat (tema DVD plaati või USB draivi). Kuidas luua Windows 8 installeerimise meediat, st kuidas viia Win 8 ISO fail DVD-plaadile või siis USB mälupulka, sellest juhised:

seal (DVD)...

... ja seal (USB). Seda meetodit on siis hea kasutada kui Sa ei saa tavalisel teel Win 8 süsteemile ja sellele 'Choose an option' ekraanile ligi.


Tee järgmist:

- Veendu, et Sinu CD/DVD-ROM kettaseade (või USB mälupulk) oleks pandud kompuutri esmaseks laadimisseadmeks (buutimisseadmeks), täpsem selgitus seal.

- Olles BIOS menüüs seadnud oma kompuutri alglaadimise kas CD/DVD-ROM seadmele või siis USB draivile, välju sealt ja kohe pärast restarti algabki Windows 8 installeerimise protsess. Kui Sa kasutad Win 8 DVD-plaati, siis vajuta kohe alguses, siis kui näed mustal ekraanil "Press any key..." kirja, suvalist klahvi, et jätkata - pilt.

- Nüüd oota kuni ilmub meile juba tuttav Windowsi installeerimise esimene graafiline aken, kus vali sobivad keele, aja, raha ja klaviatuuri seadistused ning kliki nupule Next. Siin tuleb Sul valida ainult teisest rippmenüüst "Estonian (Estonia)" parameeter - pilt.

- Järgmises aknas kliki vasemal all Repair your computer lingile - pilt.

- Seejärel jõuad Sa sinnasamasse eelpool kirjeldatud Win 8 uut tüüpi Metro-stiilis / Windows 8 disainiga 'Choose an option' ekraani.'Choose an option' ekraani automaatne ilmumine:

See 'Choose an option' ekraani menüü (varasem "System Recovery Options" ekraan) ilmub nüüd automaatselt ka siis kui süsteem leiab mingi probleemi, mis vajab kohest parandamist. Näiteks on ta sel juhul väga kasulik kui Sa ei suuda isegi süsteemi siseneda või sisse logida (või kui tekivad buutimise probleemid).
Antud 'Choose an option' menüü asub Windows Recovery Environment (WinRE) keskkonnas, st Windowsi eelses taastekeskkonas, mis sisaldab vajalikke süsteemifaile ja draivereid. Neid faile ja draivereid hoitakse Windowsi peainstallatsioonist eraldi, et nad kahjustada ei saaks...
Seega kui Sinu süsteemiga on mingi tõsine probleem (näiteks Sa ei saa isegi Win 8 süsteemi siseneda), siis alustab Windows 8 automaatselt juba ise viga otsima ja üritab seda ka parandada. Kui ta ei suuda seda, siis pakutakse Sulle sedasama meile nüüd juba tuttava Win 8 uut tüüpi Metro-stiilis Choose an option ekraani sisenemise võimalust - see protsess võib välja näha näiteks järgmine:

- Esimene "paha" ekraan võib välja näha selline - pilt.

- Seejärel ilmub selline ekraan, kus otsitakse probleemi põhjust - pilt.

- Ja juhul kui ilmub 'Recovery' ekraan, siis kliki seal See advanced repair options nupule - pilt.

[Sulle võivad ilmuda ka teist tüüpi ekraanid, näiteks 'Automatic Repair' ekraan (pilt)- kõik oleneb avastatavast probleemist.]

- Ja selle peale ilmubki see eelnimetatud väga kasulik 'Choose an option' ekraan, kus kliki Troubleshoot nupule (pilt) ja tegutse edasi (allpool sellest täpsemalt). See ekraan võib probleemide korral ka kohe ilmuda. Peale selle võib ta mõnikord isegi siis ilmuda kui Sinu süsteemiga on tegelikult kõik korras. Kuid Windows 8 oletas, et Sa said järjekordse sigadusega hakkama (?), aga raibe eksis seekord. Kliki sel juhul siin menüüs kõige ülemisele Continue nupule, et siit väljuda ja siseneda Windows 8 operatsioonisüsteemi.


TÄHTIS—seda peaks teadma:LISA: Loe sellest 'Choose an option' ekraani jõudmisest ja tema kaudu System Restore vahendi käivitamisest täpsemalt alates sealt.

"Windows 10 ja 'System Restore' vahend. Kontrolli, et kas Windows 10 süsteemis on see 'System Restore' funktsioon sisse lülitatud ja kui ta seda ei ole, siis aktiveeri ta. | Süsteemi taastamise ehk süsteemitaaste (System Restore) käivitamine." - juhis.

Ülesse
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011