Oracle VM VirtualBox® - kasutusjuhend

VirtualBox Virtualiseerimine, virtuaalmasinad ja mis on Oracle VM VirtualBox®—tema installeerimine ja kasutamise juhis

II. osa

 

 

< Tagsi VirtualBox I.ossa

 

Virtuaalmasina esmane käivitamine:


Kui Sa olid oma esimese virtuaalmasina loonud, siis tuleb Sul ta esimest korda käivitada ja installeerida temasse mingi külalisoperatsioonisüsteem (guest), muidu ei ole Sul tast mingit kasu. Juhul kui Sul oli VirtualBox vahepeal suletud, siis käivita ta nüüd uuesti. Käivita ta kas töölaual asuva kiirkorralduse või siis Start menüü kaudu (Start -> "VirtualBox" grupi alt). Vistas ja Windows 7 opsüsteemides võid ka Start menüü otsingukasti tippida sõna VirtualBox.

Sa võid oma virtuaalmasina käivitada mitmel moel:

- Tee 'Oracle VM VirtualBox Manager' akna vasemas paanis oma virtuaalmasinal 2x klõps;
- Ava C:\Users\Sinu_Kasutajanimi\VirtualBox VMs kaust, ava seal vajaliku virtuaalmasinaga kaust ja tee temas sees .vbox laiendiga failil 2x klõps.
- Märgista 'Oracle VM VirtualBox Manager' akna vasemas paanis oma virtuaalmasin ja seejärel kliki üleval Start nupule või tee sellel virtuaalmasinal lihtsalt 2x klikk—parim meetod:

Tee 'Oracle VM VirtualBox Manager' akna vasemas paanis oma virtuaalmasinal 2x klõps


Seejärel võib Sulle ilmuda allnäidatud aken kus Sa näed järgmist infot (klaviatuuri ja hiirekursori ning nn "Host key" kohta käivat infot):

infoaken


Mida see ülemine info tähendab? Juhul kui Sa ei kasuta kaasaegset operatsioonisüsteemi või USB klaviatuuri ja hiirt, siis näeb virtuaalmasin ainult Sinu standardset PS/2 hiirt ning klaviatuuri. Virtuaalmasinasse installeeritud külalisoperatsioon "ei tea", et kas Sa kasutad momendil hiirt/klaviatuuri oma reaalses kompuutris või siis virtuaalmasinas endas ja seepärast võtab ta nende üle täieliku kontrolli ning Sa ei saa neid oma päris ('host') süsteemis kasutada. Seega, iga kord kui Sa käivitad oma virtuaalmasina, ei saa Sa oma klaviatuuri ja hiirt 'host' operatsioonisüsteemis kasutada. Ühesõnaga pärast 'guest' opsüsteemi installeerimist ja enne 'Guest Additions' installeerimist (sellest tuleb allpool juttu - seal), on Sul ainult üks kahest võimalusest:

- Kas ainult Sinu virtuaalmasin (VM) võib "omistada" [hõivata (capture)] ja kasutada seda klaviatuuri/hiirt
- või siis ainult Sinu reaalne kompuuter võib "omistada" ja kasutada klaviatuuri ja hiirt.

Et sellist olukorda vältida ja et Sa saaksid vajaduse korral kasutada oma hiirt ning klaviatuuri ka oma 'host' süsteemis, pakutakse välja ühte spetsiaalset klahvi: nn "host key". Vaikimisi on selleks klahviks parempoolne Control (Ctrl) klahv - Sa võid seda VirtualBox Global Settings aknas soovi korral ka muuta. Igal juhul, et Sa seda spetsiaalset klahvi ei unustaks, kuvatakse ta virtuaalmasina paremal allääres (vaata ülemist pilti). Tema värvus muutub vastavalt sellele et kus Sa antud momendil oma hiirt ja klaviatuuri kasutad: kas virtuaalmasina sees või siis host süsteemis.
Kui Sa tahad virtuaalmasinast minna üle oma host süsteemi, siis vajuta klaviatuuril seda parempoolset Ctrl klahvi. Kui soovid minna tagasi virtuaalmasinasse, siis kliki tema akna sees või siis tiitelribal. Selle peale ilmub alltoodud aken, kus kliki nupule Capture (hõiva).

Oluline 'Capture' aken


Kui Sul jäi asi meelde ja et see infoaken ei ilmuks ka edaspidi, siis võid panna seal linnukese "Do not show this message again" ruutu ning klikida OK.

Kuis Sa olid selle infoakna sulgenud, siis ilmub "First Start Wizard" nõustaja, mis aitab Sul installeerida guest opsüsteemi ja valida selleks vajaliku installeerimismeediumi. Kuigi Sinu VM on veel tühi, töötab ta ikkagi nagu Sinu reaalne füüsiline kompuuter, aga seda ilma vajaliku operatsioonisüsteemita: ta ei tee sel puhul midagi ja kuvab selle asemel hoopis veateate selle kohta, et ei leitud buutivat operatsioonisüsteemi:

jama


Vot sel puhul aitabki antud nõustaja Sul leida vajaliku meediumi, et sellelt guest operatsioonisüsteemi installeerida:

Nõustaja


NB! Kui Sa paned virtuaalmasina seadistustes enne Windows 8 installeerimise alustamist õiged seaded paika, siis ei ilmugi see nõustaja ja kõik läheb niigi "libedalt" - sellest tuleb allpool ka juttu! Mingi Windows külalisoperatsioonisüsteemi (antud juhul siis Windows 8) installeerimisest VirtualBox'i loe sealt.


Milliseid külalisoperatsioonisüsteeme ('guest') toetatakse?

- Windows NT 4.0: Kõi tema versioonid, väljalasked ja värskenduste paketid (soovitav siiski 'service pack 6a'-ga). 'Guest Additions' on ainult osaliselt kättesaadav.

- *** Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7/ Windows 8: Kõi versioonid, väljalasked ja värskenduste paketid (sh ka 64-bit versioonid). Ka 'Guest Additions' on kättesaadavad, aga Windows 8 Pre Beta väljalaske puhul on tema installeerimise ja korraliku tööga veel probleeme. Juhul kui Sa ei saagi teda korralikult installeerida, siis pole häda midagi, sest Sa võid oma Win 8 ikkagi seal virtuaalmasinas ilusti jooksutada. Ja eks VirtualBox'i järgmise uue versiooniga see viga ka likvideeritakse.

- DOS / Windows 3.x / 95 / 98 / ME: Osaliselt on testitud. 'Guest Additions' ei ole kättesaadav.
- Linux 2.4: Osaline tugi.
- Linux 2.6: Kõi versioonid, väljalasked (32 bits ja 64 bits). Ka 'Guest Additions' on kättesaadav.
- Solaris 10, OpenSolaris: Täielik tugi (32 bits ja 64 bits). Ka 'Guest Additions' on kättesaadav.
- FreeBSD: Riistvara virtualiseerimine peab olema lubatud. Limiteeritud tugi. 'Guest Additions' ei ole kättesaadav.
- OpenBSD: Riistvara virtualiseerimine peab olema lubatud. Alates versioonist 3.7 ja hilisemaid toetatakse. 'Guest Additions' ei ole kättesaadav.
- OS/2 Warp 4.5: Riistvara virtualiseerimine peab olema lubatud. Ametlikult toetatakse ainult MCP2, teised OS/2 opsüsteemid ei tarvitse töötada. 'Guest Additions' on ainult osaliselt kättesaadav.
- Mac OS X Server: Piirangutega tugi...NB! VirtualBox toetab ka 64-bit guest operatsioonisüsteeme isegi siis kui Sinu kompuutrisse on installeeritud 32-bit host operatsioonisüsteem, aga sel juhul peavad olema täidetud järgmised tingimused:

1. Sul peab olema riistvara virtualiseerimise toega 64-bit protsessor (kaasaegsetel kompuutritel on see ka olemas).
2. Sa pead lubama ka virtuaalmasinale riistvara virtualiseerimise toe (siin ei toetata tarkvara virtualiseerimist).
3. Sa pead installeerima antud virtuaalmasinasse loomulikult 64-bit guest opsüsteemi.

64-bit 'guest' opsüsteemid võivad 32-bit 'host' süsteemide VT-x puhul tekitada Sinu süsteemi ebastabiilsuse. Kui ka Sinul tekib selline probleem, siis ära installeeri enda 32-bit host opsüsteemi seda 64-bit guest operatsioonisüsteemi. Mõnedel juhtudel ei saagi 64-bit külalisoperatsioonisüsteemi installida 32-bit host süsteemi - kohe alguses ilmub veateade kuigi virtualiseerimise toega jms sellisega on kõik korras (siin on tegu mittesobiva protsessori mudeliga jms).

Hoiatus: Sa pead kõikide virtuaalmasinate jaoks, mida Sa tahad 64-bit režiimis kasutada, lülitama nende seadistustes sisse I/O APIC parameetri, sõltumata sellest et milline host Sul on. Eriti käib see 64-bit Windows virtuaalmasinate kohta. Sellest I/O APIC jms vajaliku sisselülitamisest tuleb kohe allpool ka juttu.Spetsiaalsed klahvid:

Sinu klaviatuuri sisestusi võivad vastu võtta kolm kandidaati: Sinu host operatsioonisüsteem, VirtualBox või mingi guest operatsioonisüsteem. Kes seda parasjagu teeb, see sõltub mitmest faktorist.
Host opsüsteem hoiab mõningaid klahvikombinatsioone ainult enda tarbeks, näiteks Ctrl+Alt+Delete (seda Sa guest süsteemis kasutada ei saa).

Kui Sa tahad sellist klahvikombinatsiooni kasutada oma viruaalmasina guest opsüsteemis, siis tee ühte järgmistest:

1) Kasuta virtuaalmasina "Machine" menüü elemente. Sa leiad sealt "Insert Ctrl+Alt+Delete" (Windows guest jaoks) ja "Ctrl+Alt+Backspace" (Linux ja Solaris guest süsteemide puhul).
2) Vajuta koos 'Host key' klahviga (tavaliselt parempoolne Ctrl) järgmisi spetsiaalseid klahvikombinatsioone:

* Host key + Del, teha guest süsteemi ümberlaadimist;
* Host key + Backspace, et käivitada Linux ja Solaris guest süsteemide graafilist kasutajaliidest;
* Host key + F1 (või muud funktsiooniklahvid), et lülituda ümber Linux guest süsteemi virtuaalsete terminalide vahel.

3) Sa võid ka muid klahvikombinatsioone ise määrata 'VirtualBox Manager' akna "File" -> "Preferences" -> "Input" -> “Auto Capture
Keyboard" all - see kehtib kõikide virtuaalmasinate jaoks.


Eemaldatava meedia muutmine:

Kui Sinu virtuaalmasin jookseb, siis võid muuta VM akna "Devices" menüü kaudu oma eemaldatavat meediat: CD, DVD või floppy.


Virtuaalmasina akna suuruse muutmine:

Kui Sinu virtuaalmasin on käivitatud, siis võid ka muuta tema akna suurust ja sel juhul võib juhtuda üks kolmest asjast:

1) Kui Sul on "Scale mode" režiim lubatud (Host key + C või antud käsk "Machine" menüüst), siis viiakse virtuaalmasina suurus kuni akna suuruseni. Seda võib siis vaja minna kui Sul on korraga käivitatud mitu virtuaalmasinat ja Sa tahad ühte neist, mis jookseb taustal, näha. See režiim on ka siis vajalik kui Sa tahad oma virtuaalmasina akent suurendada kuna VM aken on liiga väike, näiteks mingi vana guest operatsioonisüsteemi puhul.
2) Kui Sul on ka Guest Additions installeeritud ja nad toetavad automaatset suuruse muutmist, siis muudab Guest Additions automaatselt guest opsüsteemi ekraani resolutsiooni. Näiteks kui Sa jooksutad Windows guest süsteemi, mille resolutsiooniks on 1024x768 ja kui Sa muudad nüüd VM akent nii et ta on 100 pikselit laiem, siis muudetakse automaatselt ka ekraani resolutsiooni: 1124x768.
3) Juhul kui aken on ise suurem kui VM ekraan, siis pannakse ekraan täpselt tema keskele. Juhul kui ta on aga väiksem, siis ilmuvad masina aknasse kerimisribad.


Virtuaalmasina seisukorra/oleku salvestamine (oluline!):

Kui Sa sulged virtuaalmasina akna paremal ülanurgas asuva ristiga "Close" nupu kaudu, siis küsitakse Sinult, et kas Sa tahad "save" (salvestada) või lülitada ta lihtsalt välja ("power off"):

Mida valid?


Ülaltoodud virtuaalmasina sulgemise akna parameetrid tähendavad:

1) Save the machine state: Selle parameetriga VirtualBox "külmutatakse" nii et tema käesolev seisund salvetatakse täielikult kõvakettale. Kui Sa käivitad VM hiljem uuesti, siis leiad, et VM jätkab oma tööd täpselt sealt kohast, kus Sa tema seisukorra salvestasid. Kõik Sinu programmid on avatud ja Sinu virtuaalkomuuter jätkab tööd. Virtuaalmasina seisundi salvestamine sarnaneb sellele kui Sa paned oma sülearvuti "uinuvasse" seisundisse (st sulged tema kaane).

2) Send the shutdown signal: See saadab virtuaalmasinale 'ACPI shutdown' signaali, mis annab samasuguse tulemuse siis kui Sa sulged oma reaalse kompuutri 'Power' nupu kaudu.

3) Power off the machine: Sellega lülitatakse VirtualBox samuti välja, aga ilma tema seisundit salvestamata.

HOIATUS! See võrdub sellega kui Sa tõmbad oma reaalsest kompuutrist toitejuhtme välja ilma et Sa oleksid teda korralikult sulgenud. Kui Sa käivitad hiljem oma virtuaalmasina uuesti, siis teeb Sinu süsteem täieliku buutimise ja see võtab aega ning ka osa andmeid võib kaduma minna.

Aga juhul kui Sinu virtuaalmasin omab mõnda snapshot'i (ülesvõtet - loe kohe allpool järgmist peatükki), siis võid seda parameetrit küll kasutada, et kiiresti taastada virtuaalmasina käesolevat seisundit. Sel juhul v. masina väljalülitamine ei ohusta tema seisundit, aga kõik muudatused, mis tehti pärast snapshot'i tegemist, kaotatakse.

EtteotsaSnapshots (üesvõtted):


Ülesvõtete abil võid oma virtuaalmasina mingi kindla seisundi salvestada, et seda hiljem kasutada. Sa võid hiljem igal ajal pöörata VM tagasi just sellisesse seisundisse millal tema 'snapshot' võeti ja seda isegi siis kui Sa jõudsid vahepeal teha hulga muudatusi. Virtuaalmasina 'snapshot' sarnaneb eelpool kirjeldatud masina sulgemise "Save the machine state" meetodile, aga ülesvõtteid saab teha palju ja nad hoitakse ka alles. Sa näed virtuaalmasina ülesvõtteid nii: märgista VirtualBox
Manager aknas vajalik virtuaalmasin ja seejärel kliki üleval paremal "Snapshots" nupule.
Seni kuni Sa ei ole veel ühtegi ülesvõtet teimud, on see ülesvõtete loetelu tühi ja Sa näed seal ainult "Current State" elementi:

Ei ole veel ülesvõtteid tehtud


Ülesvõtete tegemine, taastamine ja kustutamine:

Nende ülesvõtetega on seotud kolm operatsiooni:

1) Sa võid soovi korral teha ülesvõtte (snapshot). See teeb Sinu masina käesolevast seisundist täpse koopia, mille Sa võid hiljem igal ajal taastada:

a) Kui Sinu VM on käivitatud, siis vali virtuaalmasina "Machine" rippmenüüst käsk "Take snapshot".
b) Kui Sinu VM on momendil kas "saved" või siis "powered off" seisundis, siis kliki paremal ülal "Snapshots" nupule ja seejärel tee üht järgmistest:

       – kliki ülal pisikesele kaamera ikoonile ("Take snapshot") või
       – tee "Current State" elemendil parmklõps ja vali käsk "Take snapshot".

Vali üks neist


Selle peale ilmub üks aken, mis palub Sul sisestada ülesvõtte jaoks mingi sobiv nimi, tipi kirjeldav nimetus, mis aitab sul meenutada, et millise ülesvõttega tegu ikka on... Sa võid ka "Snapshot Description" väljale sisestada mingi pikema ja täpsema kirjelduse, kui valmis, siis kliki OK:

Sisesta andmed ja kliki OK


Seejärel ilmub see uus ülesvõte sinna ülesvõtete loetellu. Sa võid neid ülesvõtteid teha palju aga soovid. Ainsaks piiranguks on Sinu host süsteemi kõvaketta vaba ruumi maht, seega kui Sul on seda vaba ruumi vähevõitu, siis kustuta üleliigsed ülesvõtted.

2) Ülesvõtte taastamine. Sa võid mingi ülesvõtte taastada nii et teed seal loetelus vajalikul ülesvõttel paremklõpsu ja valid käsu Restore. Arvesta ka sellega, et sel juhul kaotad Sa kõik hilisemad muudatused ja failid/programmid (alates sellest hetkest kui antud snapshot loodi)! Kui Sa tahad käesolevat seisundit säilitada, siis tee enne ülesvõtte taastamist uus ülesvõte.

3) Ülesvõtete kustutamine. Sa või üleliigsed ülesvõtted kustutada ja see ei mõjusta Sinu virtuaalmasina seisundit, aga see-eest vabastab kettaruumi. Et mingit ülsvõtet kustutada, tee tal paremklõps ja vali käsk Delete - kustutamine võtab rohkem aega. Mõnedel juhtumitel tuleb enne ülesvõtte kustutamist oma virtuaalmasin ka sulgeda.Virtuaalmasinate eemaldamine:

Et eemaldada virtuaalmasinat, mida Sa rohkem ei vaja, tee 'Oracle VM VirtualBox Manager' akna vasemas paanis sellel virtuaalmasinal paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Remove. Seejärel ilmub kinnitusaken, kus saad valida seda et kas see virtuaalmasin eemaldatakse ainult siit loetelust (nupp Remove only) või siis kustutatakse ta lõplikult koos kõigi temaga seotud failidega (nupp Delete all files).
Juhul kui kustutamist vajav virtuaalmasin jookseb parasjagu, siis ei saa Sa teda eemaldada - see "Remove" käsk on ligipääsmatu.

EtteotsaGuest Additions:


Et host ja guest operatsioonisüsteeme omavahel sügavamalt integreerida ning et tõsta guest süsteemide jõudlust, selleks lastigi välja see 'VirtualBox Guest Additions' pakett - ühesõnaga ta teeb Sinu elu lihtsamaks.
'Guest Additions' installeeritakse virtuaalmasinasse pärast 'guest' operatsioonisüsteemi installeerimist ja need täiendused installeeritakse otse külalisoperatsiooni enda sisse. Windowsi guest süsteemide jaoks on selle Guest Additions täielik tugi olemas (v. a. Windows 8 Developer Preview ehk tema Pre Beta väljalase, mis ei toeta teda veel päris korralikult. Windows 8 Pre Beta väljalaske puhul on tema installeerimise ja korraliku tööga veel probleeme. Juhul kui Sa ei saagi teda korralikult installeerida, siis pole häda midagi, sest Sa võid oma Win 8 ikkagi seal virtuaalmasinas ilusti jooksutada. Ja eks VirtualBox'i järgmise uue versiooniga see viga ka likvideeritakse. ).
VirtualBox Guest Additions kujutab endast ühteainsat CD-ROM image faili, mille nimeks on VBoxGuestAdditions.iso ja ta asub VirtualBox'i installeerimise kaustas (vaikimisi kaustateel: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\). Et seda Guest Additions'i mingisse virtuaalmasinasse installeerida, tuleb Sul see ISO fail mountida vastavasse virtuaalmasinasse ja seejärel ta sinna installeerida - see on väga lihtne tegevus. Guest Additions tuleb igasse virtuaalmasinasse installeerida eraldi (seda tuleb teha pärast 'guest' opsüsteemi virtuaalmasinasse installeerimist).


Guest Additions vahendid:

1) Hiirekursori integratsioon: Nüüd ei ole Host key klahvile enam vaja vajutada, et "vabastada" guest opsüsteemi poolt hõivatud hiirekursorit, sellest 'Host key' klahvist oli eelpool juba ka juttu (seal).

2) Ühiskasutatavd kaustad (Shared folders): Sel teel on guest ja host süsteemide vahel lihtsam faile vahetada. Selle VirtualBox'i "shared folders" vahendi abil saad otse guest süsteemist ligi oma host opsüsteemi failidele. See sarnaneb Windowsi võrgu ühiskasutavatele kaustadele - siin aga võrku ei nõuta. Shared Folders vahendit toetatakse Windows (2000 või uuemate), Linux ja Solaris guest operatsioonide poolt. See ühiselt kasutatav kaust peab füüsiliselt ise asuma Sinu host süsteemis. Sa pead määrama selle shared folder'i kaustatee ja valima talle ka "ühiskasutatava nime". Loo esmalt oma host süsteemis see ühiskasutatav kaust ja seejärel mine guest süsteemi ja ühenda end temaga. Sa saad seda teha mitmel moel:

- Vali jooksvas virtuaalmasina aknas menüü Devices -> Shared folders või siis kliki all seisukorrariba paremas osas asuvale kaustaikoonile.
- Juhul kui VM ei jookse momendil, siis võid oma iga virtuaalmasina jaoks määrata selle ühiskasutatava kausta Settings dialoogiakna kaudu (valid seal vasemas paanis 'Shared Folders' kategooria ja tegutsed...).

'Shared folders' kaust omab host süsteemi poolt vaikimisi read/write juurdepääsu. Et määrata guest süsteemile ainult 'read-only' juurdepääsu (turvalisuse huvides), loo oma host süsteemis 'read-only' ühiskasutatav kaust.

3) Parem video tugi... Lisaks sellele saad nüüd ka virtuaalmasina akna suurust muuta.

4) Seamless windows: Nüüd võid eraldi individuaalseid aknaid, mis asuvad virtuaalmasina töölaual, lohistada otse 'host' opsüsteemi enda töölauale. Et seda 'seamless mode' režiimi käivitada, vajuta "Host key" klahvi (tavaliselt parempoolne Ctrl klahv) koos "L" klaviga (st parempoolne Ctrl + L). Et minna tagasi "normaalsesse" VM ekraani, vajuta jälle Host key + L klahve.

5) Süsteemiaja sünkroniseerimine: Nüüd on guest süsteemiaeg host süsteemiajaga täpsemalt sünkroniseeritud.

6) Shared clipboard (ühiskasutatav mälupuhver/lõikelaud)... Sa võid seda "shared clipboard" vahendit seadistada VirtualBox Manager aknas klikkides ülal nupule Settings ja valides vasemast paanist General ning avades seejärel paremal Advanced vahelehe:

- Seal on "Shared Clipboard" rippmenüüst vaikimisi määratud "Bidirectional" parameeter, mis tähendab seda et mõlemad nii guest kui ka host süsteemide mälupuhvris hoitakse ühesuguseid andmeid - hea variant.
- Kui Sa valid sealt aga "Host to guest" või "Guest to host" parameetri, siis kopeerib VirtualBox lõikelaua andmeid alati ainult ühes suunas.

7) Automaatne sisselogimine...


Guest Additions installeerimine:

'Guest Additions' on kättesaadavad virtuaalmasinatele, kus jooksevad Windows, Linux, Solaris või OS/2 guest operatsioonisüsteemid.

Kui Sa jooksutad virtuaalmasinas mingit Windowsi guest süsteemi, siis käib Guest Addition'i installeerimine järgmiselt: Vali virtuaalmasina menüü Devices -> Install guest additions ja algabki tema automaatne installeerimine. Juhul kui ilmuvad mingid signeerimata draiverite hoiatusaknad, siis lase nendes seda installeerimist jätkata, st kliki nendes hoiatusakendes nupule Install. Kui valmis, siis tee oma 'guest' operatsioonisüsteemi restart. (Soovitan ta installeerida kohe pärast 'guest' opsüsteemi installeerimise lõpetamist!)

Windows 8 puhul käib tema installeerimine tsipa teistmoodi ja sellest tuleb kohe ka juttu.


Windows 8 'guest' opsüsteemi jooksutamisel temasse Guest Addition'i installeerimine:

See alltoodud juhis on tehtud varasema Windows 8 DP väljalaske alusel...

1) Vali virtuaalmasina menüü Devices -> Install Guest Additions... - pilt.
2) Nüüd vaata kohe Windows 8 akna paremale ülanurka ja Sa näed seal üht teadet - see on Windows 8 uus teadete süsteem. Kliki sellele teatele - pilt.
3) Pärast sellele teatele klikkimist avatakse tema hüpikmenüü, kus kliki Run VBoxWindowsAddition.exe (Published by Oracle Corporation) käsule - pilt.
4) Kliki ilmuvas UAC aknas nupule Yes - pilt.
5) Kliki esimeses installeerimisaknas nupule Next - pilt.
6) Kliki ka teises installeerimisaknas lihtsalt nupule Next (ära seal midagi muuda) - pilt.
7) Kolmandas aknas kliki nupule Install - pilt.
8) Kui kõik õnnestus, siis kliki nupule Finish - pilt.NB! Kui VirtualBox'is tekivad pärast Windows 8 installeerimist Metro-stiilis 'Start' ekraani, tema Metro appide jms sellisega probleemid, näiteks kui Sa ei näegi neid Metro-stiilis appisid ning Metro 'Start' ekraani jne, siis tee uus Windows 8 installeerimine. Kustuta vana ja alustada nullist ning seejärel ÄRA INSTALLEERI 'QUEST ADDITION' vahendit (menüü Devices -> Install Quest Addition kaudu).


Ülesse

< Windows 8 installeerimine (VirtualBox'i)

< Tagsi VirtualBox I.ossa
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011