Windows 8 uus 'File History' vahend

Win 8 logo Windows 8 uus huvitav 'File History' vahend ja failidest ning kaustadest reservkoopiate loomine.
Failide eelmiste versioonide reservkoopiatest taastamine.

 

(Kehtib ka Windows 8.1 suhtes.)

 

 

 

 

Mis see 'File History' on ja tema aktiveerimine:


Juba Windows Vista aegadest loodi uus tehnoloogia, mida kutsuti Transactional NTFS või lühendatult TxF tehnoloogiaks (Windows 7 puhul täiendati seda tehnoloogiat - info). Kui Sinu andmetega juhtus midagi (süsteemi kokkukukkumine, programmi kinnijooksmine, failide ülekirjutamine, nende kogemata kustutamine jne), siis võimaldasid nii Vista kui ka Windows 7 kerida Sul TxF abiga tagasi rikutud failide eelmiste versioonideni. See sarnanes väga System Restore funktsioonile, välja arvatud see et ta ei töötanud terve süsteemi jaoks vaid ainult individuaalsete failide, kaustade ja ketaste (draivide/partitsioonide) suhtes...

Windows 8 puhul kasutatakse sarnast tehnoloogiat, aga siin on seda muudetud ja see uus File History (Failide Ajalugu) töötab märksa paremini ning mugavamalt. File History on reservkoopiate loomise rakendus, mis kaitseb ainult Sinu Libraries, Desktop, Favorites ja Contacts kaustades asuvaid faile. Ta skaneerib teatud ajavahemike tagant (vaikimisi iga tunni järel) failisüsteemis tehtud muudatusi ja kopeerib kõik muudetud failid teise asukohta. Iga kord kui Sa muudad oma personaalseid faile, kopeeritakse nad Sinu poolt määratud välisele salvestusmeediale. Seejärel võid Sa hiljem "ajas tagasi minna " ja taastada eelmised või siis kustutatud failide versioonid.

Ta on Windows 7 eelmiste Windows Backup ja System Restore vahendite järglane. Windows 8 uus File History vahend sarnaneb ja töötab samamoodi nagu seda teeb ka Mac OS X operatsioonisüsteemi suurepärane Time Machine/Versions rakendus.


Vaikimisi luuakse reservkoopiad (ülesvõtted) järgmiselt:

- Kõikidest failidest/kaustadest, mis asuvad Sinu Libraries, Desktop, Contacts ja Favorites kaustades (mittevajalikke kaustasid võib siit ka välja lülitada). Seega soovitan Sul enda väga tähtsaid faile hoida ikka selles 'Libraries' (Teegid) kaustas. Seo selle 'Libraries' kaustaga ka oma teistes partitsioonides ja mujal asuvad tähtsad failid/kaustad - juhis (Windows 7 oma).
- Reservkoopiad luuakse pärast igat tundi (seda aega võib muuta).
- Resevkoopiaid/ülesvõtteid (snapshots) hoitakse igavesti alles - ka seda võib muuta.

Sa võid failide reservkoopiate salvestukohaks määrata:

- Välise USB kõvaketta (soovitatav).
- USB mälupulga.
- Võrgu olemasolul mingi võrgukausta/võrguketta.
- Teise lokaalse füüsilise kõvaketta suvalise partitsiooni, juhul kui Sa kasutad mitut füüsilist kõvaketast.
- Lokaalse kõvaketta mingi teise partitsiooni, mis ei ole süsteemi partitsiooniks (System, Boot, Page File, Active, Primary Partition parameetritega) - juhul kui need partitsioonid olid Sul varem loodud. Windows 8 ei luba Sul seda siin otse valida, aga Sa võid kasutada vastava partitsiooni jaoks 'Advanced Sharing' funktsiooni abi - juhis lõpuosasFile History (Failide Ajalugu) funktsiooni aktiveerimine:

Vaikimisi on see File History vahend välja lülitatud ja Sul tuleb ta ise sisse lülitada.


Kõigepealt käivita see uus File History vahend ja seda saab teha mimel moel:

Esimene meetod: Kui Sa asud Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga Start ekraanil, siis alusta klaviatuurilt sõnade file history tippimist. Seejäral märgista paremal Settings kategooria ja kliki otsingutulemustes File History kiirkorraldusele:

Kliki otsingutulemustes File History kiirkorraldusele


Märkus: Uuemas Windows 8.1 versioonis näeb see otsinguekraan aga välja selline:

Uuemas Windows 8.1 versioonis näeb see otsinguekraan aga välja selline


Seejärel jõuad Sa Windowsi töölaua kasutajaliidesesse, kus Sa saad selle File History vahendi sisse lülitada. Kui Sul ei ole antud momendil oma arvutiga ühtegi välist salvestusmeediat (näiteks välist USB kõvaketast) ühendatud, siis näed alltoodud akent. Ühenda nüüd väline salvestusmeedia ja kliki seejärel üleval nupule Refresh ("Värskenda/Uuenda") Refresh nupp, (uuenda) nupule, et värskendada lehte.

Refresh


Seejärel muutub nupp Turn on ligipääsetavaks - kliki või toksa sellele. Kui Sul on oma arvutiga ühendatud mitu välist USB salvestusmeediat, siis valib Windows 8 neist kõige suurema mahuga ise välja ja kuvab ainult selle siin aknas. Kuid Sa võid, klikkides vasemal paanis "Select drive" lingile, valida välja ka mingi muu salvestukoha:

Seejärel muutub nupp Turn on ligipääsetavaksTeine meetod: Kui Sa asud aga Windowsi töölaua kasutajaliideses, siis vii hiirekursor ekraani vasemasse allanurka ja tee seal paremklõps. Seejärel kliki ilmuvas süsteemiinstrumentide hüpikmenüüs Control Panel käsule:

Seejärel kliki ilmuvas süsteemiinstrumentide hüpikmenüüs Control Panel käsule


Märkus: Selle paremklõpsu süsteemikäskudega kiirkäivitamise hüpikmenüü (st Win + X menüü) saab kiiresti avada ka Win + X klahvikombinatsiooniga.


Kliki Control Panel appleti aknas System and Security lingile:

Kliki Control Panel appleti aknas System and Security lingile


Seejärel kliki File History lingile:

Seejärel kliki File History lingile


Ja ilmubki see meile vajalik File History aken. Kui Sul oli eelnevalt mingi väline salvestumeedia oma arvutiga juba ühendatud, siis pakub Win 8 automaatselt siin neist kõige suurema mahuga meediat ja Sul tarvitseb klikkida ainult nupule "Turn on":

Turn onKolmas meetod: Käivita ta File Explorer'i (endine Windows Explorer) kaudu:

* Kui me avame File Exporer'i akna Metro-stiilis Start ekraanile kinnistatud kausta plaadi/kiirkorralduse kaudu või siis teeme Windowsi töölaua kasutajaliideses suvalisel kaustaikoonil või selle kiirkorraldusel 2x kliki, siis avatakse File Explorer'i akenkoos nelja File, Home, Share ja View vahelega/sakiga. Veendu, et siin oleks avatud "Home" vaheleht ja Sa näed siin Open sektsioonis üsna kasulikku 'History' nuppu:

Home vaheleht/sakk


Vaikimisi on see File History vahend välja lülitatud ja Sul tuleb ta ise sisse lülitada. Juhul kui ta ei ole Sul veel sisse lülitatud, siis näed pärast sellele History nupule klikkimist järgmisi aknaid:

* Klikid nupule History.
* Seejärel kliki Configure File History settings lingile - pilt.
* Juhul kui Sinu kompuutriga ei ole ühtegi salvestusmeediat (näiteks välist kõvaketast) ühendatud, siis näed järgmist pilti ja Sa ei saa seda "File History" funktsiooni aktiveerida - pilt. Kui aga leitakse mingi väline salvestusmeedia, siis võid klikkida siin nupule Turn on - pilt.


Märkus: Juhul kui Sul oli enne seda oma arvutiga ühendatud väline USB meedia [USB kõvaketas või mälupulk (või mõlemad)], siis ilmub File History aken, kus reservkoopiate salvestamise vaikimisi asukohaks ongi juba valitud kõige suurema mahuga väline USB meedia ja ka nupp "Turn on" on sel juhul ligipääsetav. Antud näites on selleks siis väline USB kõvaketas - "USB_BACKUP (J:)" ja Sa võid siin soovi korral klikkida kohe nupule "Turn on" - pilt.
Kui Sa ei kasuta momendil USB mälupulka või välist USB kõvaketast, siis näed aga sellist juba eelpool toodud File History akent, kus nupp "Turn on" ei ole ligipääsetav - pilt. Seega tuleb Sul vastav meedia oma arvuti USB pordiga ühendada ja klikkida üleval nupule "Refresh". Või siis kliki vasemal "Select drive" lingile; seda tee ka siis kui Sa tahad mingit muud salvestusmeediat valia:

Või siis kliki vasemal "Select drive" lingile

Seejärel vali failide reservkoopiate salvestuskoht: Kas väline USB kõvaketas, USB mälupulk või siis võrgu puhul mingi võrgukaust. Siin on kõige mõtekam valida väline USB kõvaketas, aga kui Sul seda ei ole, siis kasuta suuremamahulist USB mälupulka või võrgukausta.

Seejärel vali failide reservkoopiate salvestuskohtFile History vahendi sisselülitamine:

Toome siin näiteks välise USB kõvaketta kasutamise. Ühenda oma väline USB kõvaketas arvutiga, seejärel käivita File History vahend ja Sa näed, et see "Turn on" nupp on kohe ligipääsetav, kliki sellele (vaata alumist pilti):

Toome siin näiteks välise USB kõvaketta kasutamise


Sulle võib ilmuda ka alltoodud aken, kus kliki esialgu nupule No:

Sulle võib ilmuda ka alltoodud aken, kus kliki esialgu nupule No


Märkus: Kui Sa tahad reservkoopiate salvestamiskohaks valida võrguketast (või lokaalse kõvaketta mingit muud partitsiooni - kui Sul on need loodud), siis pead siin vasemas paanis klikkima Select drive lingile (vaata üle-eelmist pilti) ja valima mingi muu salvestuskoha...

Kui aga Sinu arvuti ei ole momendil mingi välise salvestusmeediaga ühendatud ja kui Sa ei kasuta võrku, siis pead siin File History akna vasemas paanis klikkima Select drive lingile. Seda "Select drive" linki kasuta ka siis kui Sa tahad vaikimisi pakutava salvestumeedia asemel mingit muud välist meediat või võrguketast valida...:

Kliki Select drive lingile


Seejärel ühenda oma USB väline salvestusmeedia arvutiga ja kliki nupule OK (või siis kliki eelnevalt nupule "Add network location", et lasta koduvõrgu olemasolul luua reservkoopiad hoopis mingisse võrgukausta):

Seejärel ühenda oma USB väline meedia arvutiga ja kliki nupule OK


Sa jõuad tagasi eelmisse ekraani, kus kliki nupule Turn on:

Sa jõuad tagasi eelmisse ekraani, kus kliki nupule Turn on


Pärast "Turn on" nupule klikkimist näed Sa järgmist muudatust, kus failide ajalugu on siin sisse lülitatud ja on ka alustatud failide esmast arhiveerimist. Nupp"Turn on" on nüüd muutunud "Turn off" nupuks ja Sa võid hiljem igal ajal sellele nupule kikkides antud File History vahendi jälle välja lülitada:

Pärast "Turn on" nupule klikkimist näed Sa järgmist muudatust, kus failide ajalugu on siin sisse lülitatud ja on ka alustatud failide esmast arhiveerimistMärkus: Sa võid selle File History vahendi lülitada sisse ka AutoPlay dialoogiakna kaudu: Ühenda oma USB väline salvestusmeedia arvutiga, ava Computer aken, tee välisel USB draivil paremklikk ja kliki kontekstmenüüs Open AutoPlay... käsule - pilt. Seejärel ilmub ekraani paremasse ülanurka vastav teade (see ei ole alati ühesugune), kus kliki sellele - pilt. Nüüd kliki Configure this drive for backup File History käsule - pilt. Seejärel kliki nupule OK - pilt. (Juhul kui Sul oli see File History vahend ka juba varem sisse lülitatud, siis ilmub veel ka antud aken, kus klikkides nupule Yes viiakse kõik varasemad failide reservkoopiad samuti üle sellele uuele salvestusmeediale - pilt.)

Ja lõpptulemus - pilt.

File History vahendi konfigureerimine:

1) Sa võid igal ajal failide reservkoopiate salvestamise asukohta muuta klikkides vasemal Select drive lingile:

Select drive


Kui Sa ei näe seal uusi draivisid, siis veendu, et Sinu arvutiga oleks väline USB kõvaketas või USB mälupulk ühendatud ja kliki seejärel üleval Refresh ("Värskenda/Uuenda") Refresh nupp, (uuenda) nupule. Seejärel märgista loetelus vajalik draiv ja kliki all nupule OK. Selle peale ilmub teateaken, mis küsib, et kas siirdada olemasolevad reservkoopiad vanast kohast sinna uude kohta, siis kliki kas nupule Yes - pilt.
Kui Sa klikid Yes ja kui selle peale ilmub veateade, mis prääksub, et üle viia ei õnnestu, siis alusta otsast peale klikkides algul sellele Change drive lingile jne, aga nüüd kliki selles viimases teateaknas nupule No ja asi õnnestub.
Klikkides siin aga Add network location nupule, saad salvestuskohaks määrata ka koduvõrgu mingi võrgukausta või siis lokaalse kõvaketta mingi partitsiooni (sel juhul peab eelnevalt antud partitsioonile kehtestama ühise kasutamise - tema omadusteakna 'Advanced Sharing' funktsiooni kaudu - juhis lõpuosas):

Ja seejärel valida uueks salvestuskohaks näiteks koduvõrgu olemasolul mingi võrgukausta klikkides Add network location nupule

Kui Sinu failide reservkoopiad salvestatakse näiteks välisele USB kõvakettale (pilt), siis pannakse selle kausta nimeks seal FileHistory. Kui Sa lülitad File History vahendi välja, siis võid selle kausta seal kettaruumi vabastamiseks ära kustutada:

FileHistory kaust2) Uurime ka muid võimalusi: Kliki siin File History akna vasemas paanis Advanced settings lingile ja määra seejärel vajalikud parameetrid:

Kliki siin File History akna vasemas paanis Advanced settings lingile


Pärast 'Advanced settings' lingile klikkimist näed Sa järgmist akent, kus ülemise "Save copies of files" rippmenüü kaudu saad määrata selle et kui tihti Sinu failidest reservkoopiad tehakse (vaikimisi on siin määratud iga tunni järel - "Every hour"). Kui Sa töötad tihti väga oluliste dokumentidega (tekstidokumendid, tabelid jne), siis võid siin selleks ajavahemikuks jättagi vaikimisi "Every hour" parameetri, siis saad ka nende dokumentide eelmisi versioone vajaduse korral taastada... Kui valmis, siis kliki all nupule Save changes:

"Save copies of files" rippmenüü


Teise rippmenüü ("Size of offline cache") vaikimisi määratud parameetri võid aga samaks jätta. File History kasutab failiversioonide ajutiseks arhiveerimiseks, juhul kui väline salvestusmeedia on momendil välja lülitatud (või lahti ühendatud), vaikimisi üsna vähe kõvaketta ruumi. Juhul kui Sa lood suurest hulgast failidest reservkoopiad ja kui väline salvestusmeedia, näiteks väline USB kõvaketas, on liiga kaua aega välja lülitatud, siis tuleks siin seda 'offline cache' mahtu suurendada. Niipea kui väline meedia on arvutiga jälle ühendatud, viiakse kõik reservkoopiad kõvakettalt sinna välisele meediale.

Kolmanda rippmenüü ("Keep saved versions") kaudu saad määrata aga selle et kui kaua Sinu failidest loodud reservkoopiaid alles hoitakse - vaikimisi on siin määratud "igavesti/alatiseks" ("Forever"). See parameeter on siin sel juhul vajalik kui Sinu salvestusmeedia saab liiga ruttu täis, sel juhul vali siin mingi väiksem ajavahemik:

Keep saved versions


Kui valmis, siis kliki all nupule Save changes:

Kui valmis, siis kliki all nupule Save changes


NB! Sinu 'Libraries' kausta all võib olla hulga selliseid suuremamahulisi faile näiteks nagu videod, filmid, muusika, taustapildid jne, milledest ei ole mõtet reservkoopiaid luua - seda eriti siis kui Sa kasutad arhiveerimiseks USB mälupulka või siis väiksemamahulist välist USB kõvaketast. See 'File History' vahend on just igasuguste oluliste tekstifailide, tabelite, redakteeritavate piltide jms väiksemahuliste failide jaoks hea. Lülita siin kõikide mittevajalike suuremamahuliste failide arhiveerimine välja, näiteks taustapildid, videod/filmid, muusika jms mitte oluline materjal.
Loo oma tähtsate asjade jaoks Libraries alla eraldi alamkaustad ja lülita kõik üleliigne suurt salvestusruumi nõudev siin välja: Kliki File History aknas vasemas paanis Exclude folders lingile ja vali seejärel välja need kaustad, millede sisust Sa ei soovi reservkoopiaid luua.

EtteotsaKustutatud või "kadunud" kaustade ja failide reservkoopiatest taastamine:

Sa võid seda teha mitmel viisil:

1) Tee seda File History vahendi enda kaudu:

- Käivita File History vahend ja kliki tema vasemas paanis Restore personal files lingile:

Käivita File History vahend ja kliki tema vasemas paanis Restore personal files lingile


- Märgista vajalik kaust ja kliki all "Blue Orb/Center Button" ("Restore...") nupule. Sa võid siin vajalikul kaustal ka 2x klõpsu teha, et teda avada:

Märgista vajalik kaust ja kliki all "Blue Orb/Center Button" ("Restore...") nupule.


- Seejärel märgista vastav alamkaust ja kliki jälle "Blue Orb/Center Button" ("Restore...") nupule:

Seejärel märgista vastav alamkaust ja kliki jälle "Restore..." nupule


See ülesvõte aga tehti juba Widows 8 finaalversioonis - pilt.


- Algab failide eelmiste versioonide taastamine:

Algab failide eelmiste versioonide taastamine


Juhul kui Sinu taastatavas kaustas on sama nimega faile, siis ei alustata kohe taastamist vaid Sule pakutakse järgmisi valikuvõimalusi: Kas asendada kõik olemasolevad sama nimega failid (ülevalt esimene parameeter) või siis valida ise iga eraldi faili osas (kõige alumine parameeter). Mina jätan siis jõusse selle kõige ülemise vaikimisi pakutava parameetri ja klikin sellele:

Nüüd pakutakse Sulle järgmisi valikuvõimalusi


Kui valmis, siis avatakse automaatselt see kaust kuhu need varasemad failid/kaustad taastati:

Kui valmis, siis avatakse automaatselt see kaust kuhu need varasemad failid taastati


Märkus: Sa võid failide/kaustade eelmised versioonid taastada ka hoopis mujale: Märgista vajalikud kaustad ja kliki paremal üleval "Settings" nupule ja vali tema rippmenüüst käsk Restore to:

Sa võid failide/kaustade eelmised versioonid taastada ka hoopis mujale


Teine selline näide - pilt.2) Teine meetod - kaustade/failide taastamine File Explorer'i kaudu:

- Alates Window 8 lõppversioonist on endise Windows Explorer'i uueks nimeks nüüd File Explorer ja teda võib avada mitmel viisil:

* Ava ta klikkides Windowsi töölaual all tegumireal tema ikoonile:

Alates Window 8 lõppversioonist on endise Windows Explorer'i uueks nimeks nüüd File Explorer

* Kui Sa viibid Metro-stiilis / Windows 8 disainiga uuel Start ekraanil (st uues Start menüüs), siis alusta sõnade file explorer tippimist, mille peale ilmub Win 8 uus otsinguekraan. Kliki seal vasemal otsingutulemustes File Explorer ikoonile/plaadile - pilt.

* Vii hiirekursor ekraani vasemasse allanurka ja tee seal paremklõps. Seejärel kliki uut tüüpi süsteemikäskude hüpikmenüüs 'File Explorer' menüüpunktile ja selle peale ilmub kolme vahelehega (File, Computer ja View) File Exploreri aken - pilt.
Sedasama võid teha ka Metro kasutajaliidese Start ekraanil viibides - pilt.
[Selle paremklõpsu süsteemikäskudega kiirkäivitamise hüpikmenüü (st Win + X menüü) saab kiiresti avada ka Win + X klahvikombinatsiooniga.]

* Vajuta Win+E klahvikombinatsiooni ja selle peale ilmub Explorer aken, kus on avatud kolm vahelehte: File, Computer ja View.


- Veendu, et avatud oleks Home vaheleht (sakk). Märgista Libraries all vajalik kaust ja kliki üleval lintmenüüs History nupule:

Kliki üleval lintmenüüs History nupule


- Märgista vajalikud alamkaustad ja failid ning kliki all "Blue Orb/Center Button" ("Restore...") nupule:

Märgista vajalikud kaustad ja failid ning kliki all nupule Restore...


- Edasi toimub kõik täpselt sama moodi nagu seda tehti ka eelmise meetodi puhul.Veel üks File Explorer akna kaudu File History vahendi käivitamise meetod: Ava File Explorer ja tema Home sakk ning ära seal märgista midagi vaid kliki kohe üleval ribamenüül sellele History nupule:

Kliki kohe üleval ribamenüül sellele History nupule


Tegutse edasi...:

Tegutse edasi...Praktiline näide ühe faili taastamisest:

Kustutame "kogemata" ja jäädavalt oma "Minu_Windows Liv ID.txt" faili, mis asub "Documents" kaustas. Märgistame selle faili ja vajutame SHIFT + DELETE klahvikombinatsiooni:

Kustutame faili


"Minu_Windows Liv ID.txt" fail on jäävalt kustutatud ja kadunud. Nüüd, et teda uuesti taastada, lähme sinna oma "Documents" kausta tagasi (märgistame ta vasemas paanis "Libraries" all), veendume, et avatud oleks Home vaheleht ja klikime seejärel üleval History nupule:

Fail on kadunud


Pärast History nupule klikkimist ilmub meie Dokuments kausta arhiveeritud sisuga aken, kus märgistame selle "Minu_Windows Liv ID.txt" faili ja klikime all sinisele ümmargusele "Blue Orb/Center Button" ("Restore...") nupule. (Juhul kui Sa ei näe seda vajalikku kustutatud faili, siis kliki sellest sinisest ümmargusest "Blue Orb/Center Button" nupust vasemal asuvale sinisele Sinine noolnupp noolnupule seni kuni see vajalik fail välja ilmub...)

Klikime all sinisele ümmargusele "Restore" nupule


Märkus: Sa võid selle taastatava faili ka hoopis mujale salvestada, kliki selleks File History aknas paremal ülaosas asuvale "hammasratta" ("Settings") hammasratas nupule ja vali avanevast menüüst Restore to käsk ning tegutse... - pilt.


"Minu_Windows Liv ID.txt" fail on taastatud:

"Minu_Windows Liv ID.txt" fail on taastatud


Sel moel võid Sa taastada kõik failid, mis asuvad Sinu Libraries, Desktop, Contacts ja Favorites kaustades. (Mittevajalikud kaustad koos nende sisuga võid reservkopeerimisest ka välja lülitada - kettaruumi kokkuhoidmiseks.)
Sul ei lähe selleks enam vaja mingeid kolmandate firmade vastavaid programme. Seega soovitan Sul enda väga olulisi faile hoida ikka 'Libraries' (Teegid) kaustas. Seo selle 'Libraries' kaustaga ka oma teistes partitsioonides asuvad tähtsad kaustad/failid - juhis (Windows 7 oma).
Samal põhimõttel käib ka Libraries, Desktop, Contacts ja Favorites kaustades asuvate alamkaustades asuvate failide taastamine...

EtteotsaFaili eelmise versiooni taastamine, st tema varasema versioonini tagasipööramine:

Kui Sa töötad mingite oluliste dokumentidega, piltidega, muusikafailidega jne, siis võib juhtuda nii et Sa tahad näha või siis asendada olemasoleva faili tema mingi varasema (mingi eelmise) versiooniga. Toome praktilise näite:

1) Loome mingi uue tekstidokumendi (näiteks "Uus dokument.rtf"), tipime sinna ainult ühe lause (näiteks "Esialgne versioon...") ja salvestame selle faili Libraries alla Documents kausta ning sulgeme tekstiredaktori:

Loome uue dokumendi


2) Nüüd ootame ära selle aja, millal tehakse meie failide järjekordne arhiveerimine, see sõltub juba sellest, et millise reservkoopiate loomise intervalli me seal File History all tema seadistuste aknas ('Advanced settings') rippmenü "Save copies of files" kaudu määrasime. Mina määrasin seal antud näite puhuks esialgu 10 minutit, st reservkoopiad luuakse iga 10 minuti järel. Seejärel avame selle aja mõõdudes sellesama faili uuesti ja lisame sinna veel ühe lause (näiteks "Muudetud versioon, st lisasin siia antud lause..."):

Lisame veel ühe lause


3) Nüüd oletame, et me tahame selle "Uus dokument.rtf" dokumendi/faili mingit eelmist versiooni taastada. Või siis lihtsalt uurida tema eelmiste versioonide sisu ja alles siis otsustada, et kas me pöörame ta mingi varasema versioonini tagasi või me ei tee seda. (Antud faili puhul on tegemist ainult tema kahe versiooniga - olemasoleva originaali ja ühe tema juba varasema arhiveeritud variandiga.)
Märgistame selle "Uus dokument.rtf" dokumendi/faili ja klikime jälle sinna History nupule:

Klikime jälle sinna History nupule


4) Selle peale ilmub aken, kus kuvatakse antud faili käesolevat sisu. Akna ülaosas kuvatakse faili viimase arhiveerimise aega ja akna allääres vasemal näidatakse aga seda et mitme versiooniga antud faili puhul tegemist on (antud juhul siis 2 versiooniga ja tema kõige uuem versioon on siin avatud). Et nüüd jõuda avatud faili eelmiste versioonideni, kliki sellest sinisest ümmargusest "Blue Orb/Center Button" nupust vasemal asuvale sinisele Sinine noolnupp noolnupule seni kuni see vajalik versioon välja ilmub.

Lehitse faili versioone


5) Pärast sinisele Sinine noolnupp noolnupule klikkimist ilmubki antud faili eelmine versioon ja tema avatud sisu, kusjuures see sinine tagasikerimise noolnupp muutus nüüd ligipääsmatuks, mis näitab samuti seda et rohkem versioone selle faili jaoks saadaval ei ole. Juhul kui me soovime nüüd seda avatud eelmist versiooni taastada, siis klikime sellele suurele sinisele ümmargusele "Blue Orb/Center Button" ("Restore...") nupule:

Klikime sinisele suurele ümmargusele nupule


6) Selle peale ilmub aken, kus on kolm valikut:

- "Replace the file in the destination folder": sellele klikkides asendatakse käesolev fail tema varasema versiooniga.
- "Skip this file": juhul kui tegemist on mingi kausta mitme märgistatud failiga, mida me tahame taastada, siis klikkides siia, jäetakse see fail taastamisest/tagasipööramisest välja.
- "Vali need samanimelised failid välja, mida Sa soovid oma sihtkausta alles jätta". See kolmas "Choose the files to keep in the destination folder" link avab uue dialoogiakna, kus kuvatakse kõikide samanimeliste failide pisipildid ja Sa saad seal otsustada, et millised samanimelised failid Sa sinna sihtkausta alles jätad: kas taastatavad/tagasipööratavad või siis juba sihtkaustas olemasolevad samanimelised failid. Sa võid seal jätta alles ka mõlemad nii taastatavad/tagasipööratavad kui ka juba sihtkaustas asuvad samanimelised failid - sel juhul lisatakse taastatavale/tagasipööratavale samanimelisele failinimele number.


Meie aga klikime siin sellele esimesele "Replace the file in the destination folder" lingile:

Klikime esimesele lingile


Kui me avame nüüd uuesti selle "Uus dokument.rtf" dokumendi/faili, siis näeme juba tema vanema versiooni sisu:

Näeme tema varasema versiooni sisu


Märkus: Sa võid selle taastatava faili ka hoopis mujale salvestada, kliki selleks File History aknas paremal ülaosas asuvale "hammasratta" ("Settings") hammasratas nupule ja vali avanevast menüüst Restore to käsk ning tegutse... - pilt.

EtteotsaReservkoopiate salvestamine lokaalse kõvaketta mingisse teise partitsiooni:

Juhul kui Sul ei ole välist USB kõvaketast, suurema mahuga USB mälupulka või võrku ja kui Sul on oma lokaalsele kõvakettale loodud ka teisi partitsioone, siis võid oluliste failide reservkoopiate salvestamiseks valida ka mingi muu partitsiooni. Windows 8 ei luba seda otse File History akna kaudu teha, aga see on siiski võimalik - failide ühise jagamise kaudu ('Advanced Sharing...' vahendi abil). Vali reservkoopiate salvestamise kohaks see partitsioon, mis ei ole süsteemi- ja buutivaks partitsiooniks; Sa võid selleks valida ka mingi muu Windowsi operatsioonisüsteemiga partitsiooni, juhul kui see olemas on...

Tee järgmist:

1) Ava Computer aken (Windows 8.1 puhul aga This PC aken), tee sobival draivil (partitsioonil) paremklõps ja vali kontekstmenüüst Share with -> Advanced sharing... käsk:

Advanced sharing... käsk


2) Kliki uues aknas Advanced Sharing... nupule:

Kliki uues aknas Advanced Sharing... nupule


3) Pane üleval linnuke "Share this folder" ruutu, tipi "Share name" tekstikasti mingi sobiv nimetus ja kliki allpool Permissions nupule:

Tee järgmist...


4) Pane veerus "Allow" kõikidesse ruutudesse linnukesed ja kliki OK:

Pane linnukesed ja kliki OK


5) Seejärel jõuad Sa eelmisse dialoogiaknasse tagasi, kus märgista "Network Path" all reservkoopiate salvestamiskoha võrgutee (siin siis "\\AHV-3\Reservkoopiad"), seejärel tee sellel märgistusel paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Copy ning sulge see dialoogiaken:

Kopeeri võrgutee puhvrisse


6) Nüüd mine sinna meile juba tuttavasse File History aknasse ja kliki tema vasemas paanis Select drive lingile (see näide siin oli tehtud Windows 8 CP versioonis - vahet pole):

Nüüd mine sinna meile juba tuttavasse File History aknasse ja kliki tema vasemas paanis Select drive lingile


7) Kliki Add network location nupule:

Kliki Add network location nupule


8) Ilmub "Network" aken, kus kliki üleval kollast värvi teateribale ja seejärel kliki ilmuvas rippmenüüs Turn on network discovery and file sharing käsule. (See kollane riba võib ka mitte ilmuda.):

Kliki ilmuvas rippmenüüs 'Turn on network discovery and file sharing' käsule


9) Seejärel tee samas "Network" aknas all "Folder:" lahtris paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Paste (sellega Sa kleepisid Windowsi mälupuhvrist selle "võrgutee" siia). Kui valmis, siis kliki allpool nupule Select Folder:

Kliki 'Select Folder' nupule


Märkus: Sa võid nr. 5 sammus selle võrgutee kopeerimise ka ära jätta ja tippida siia ülemisse aknasse "Folder:" tekstikasti järgmise rea \\127.0.0.1\<share name>, kus <share name> asenda enda reservkoopiate salvestamise asukoha nimega, antud näite kohaselt siis \\127.0.0.1\Reservkoopiad.


10) Sa jõuad tagasi 'Change drive' aknasse, kus kliki all nupule OK:

Sa jõuad tagasi 'Change drive' aknasse, kus kliki all nupule OK


11) Lõpuks oled Sa jälle tagasi siin File History aknas, kus kliki nüüd Turn on nupule, et seda File History vahendit aktiveerida:

Kliki nüüd Turn on nupule


12) Sul on nüüd File History funktsioon aktiveeritud ja kohe algab ka esimene reservkoopiate loomine. Nupp "Turn on" muutus nüüd "Turn off" nupuks ja Sa saad tema kaudu vajaduse korral selle File History funktsiooni jälle välja lülitada:

On aktiveeritud


Märkus: Lokaalse partitsiooni kasutamise puhul, juhul kui Sa soovid hiljem oma reservkoopiate salvestamise asukohta muuta, näiteks viia nad välisele USB kõvakettale, siis vanade reservkoopiate üleviimine sinna uude kohta võib olla ei õnnestu. Kui Sa soovid hiljem oma failide varukoopiate salvestmise kohta muuta, siis kliki File History peaakna vasemas paanis Select drive lingile ja Sa ilmub eelpool toodud "Change drive" aken, kus saad valida mingi muu kättesaadava draivi. Kui Sa ei näe seal uusi draivisid, siis veendu, et Sinu arvutiga oleks väline USB kõvaketas või USB mälupulk ühendatud ja kliki seejärel üleval Refresh ("Värskenda/Uuenda") Refresh nupp, (uuenda) nupule. Seejärel märgista üleval loetelus vajalik draiv ja kliki all nupule OK. Selle peale ilmub teateaken, mis küsib, et kas siirdada olemasolevad reservkoopiad vanast kohast sinna uude kohta, siis kliki kas nupule Yes või siis No. Kui Sa klikid Yes ja kui selle peale ilmub veateade, mis prääksub, et üle viia ei õnnestu, siis alusta otsast peale klikkides algul sellele Change drive lingile jne, aga nüüd kliki selles viimases teateaknas nupule No ja asi õnnestub.

Ülesse
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011