Win 8 'Charms' paneeli kasutamine

Win 8 logo Windows 8 uus Metro kasutajaliides ja temaga töötamine - II. osa

 

Windows 8 'Charms' paneeli (menüü) kasutamine

 

 

Uuendatud 11.04.12: Loe Windows 8 uuema versiooni 'Charms' paneelist sealt.

 

 

<- Tagasi Metro kasutajaliidese I. ossa

Edasi Metro kasutajaliidese III. ossa ->

 

'Charms' paneel (menüü):


Charms - See on viiest ikoonist koosneva komplektiga paneel/menüü ja selle Charms paneeli ikoonid on: Start, Search, Share, Devices ja Settings. Charms paneelile ehk menüüle saab ligi kahel viisil:

- Puutetundliku displei puhul "libistad/viipad" (swipe) oma sõrmega ekraani paremast servast/äärest ekraani keskosa suunas ja see ikoonidega 'Charms' riba ilmubki sinna ekraani paremasse serva - pilt.
- Tavalise klaviatuuri ja hiire süsteemi kasutamisel saad talle ligi nii et viid oma hiirekursori ekraani vasemasse allanurka ning sinna ta ilmubki - pilt.


Märkused:

- Microsoft registreeris antud "CHARM" sõna kui kaubamärgi ja patenteeris selle "Computer & Software Products & Electrical & Scientific Products" kategooria all (!) - vot, sellised lood seal suure lombi taga...

- Ekraani servad (ääred) on reserveeritud tarkvara ja operatsioonisüsteemi enda tarbeks. Ekraani paremat serva kasutatakse siis kui töötatakse puutetundliku displeiga ja selleks et avada seal sedasama Charms paneeli, aga ka muuks otstarbeks. Koos selle parempoolse Charms menüüga ilmub ekraani vasemasse allanurka ka must pool-läbipaistev pop-up aknake, mis dubleerib "Lock screen" ekraanil olevat informatsiooni.
Kui Sa töötad aga klaviatuuri ja hiirega, siis saab selle Charms menüü/paneeli tellida nii et viid oma hiirekursori ekraani vasemasse allanurka. Sel juhul ilmub see must pool-läbipaistev pop-up aknake, mis dubleerib "Lock screen" ekraanil olevat informatsiooni, aga ekraani parempoolsesse ossa:

Charms paneel


Kui Sa klikid või toksad Charms paneeli mingile ikoonile (menüüpunktile), siis avatakse tema paneel ekraani paremas servas.


Charms paneeli/menüü peaülesandeks on pakkuda kõikide Metro-stiilis appide (programmide) jaoks vastavaid funktsioone ja ta loob ka appide omavahelise ühenduse.
Näiteks kui Sul on käivitatud mingi Metro stiilis app (programm) ja kui Sa klikid nüüd Charms paneelis tema menüüpunkile (ikoonile) Search, siis saad Sa otsida mingit informatsiooni just nimelt selles antud momendil avatud programmis.
Charms paneeli Share menüüpunkti puhul saad avatud programmist edastada informatsiooni mingisse teise programmi.
Devices
menüüpunkti puhul saad aga käivitatud appi jaoks täita mingi tegevuse teatud seadme jaoks.
Settings
puhul saad käivitatud appi parameetreid seada ja täita ka muid ülesandeid, näiteks süsteemi restarti teha jne.

Seega Charms menüüst avatud Search, Share, Devices ja Settings paneele saavad üheskoos kasutada kõik Metro-stiilis appid.1) Charms paneeli/menüü Search menüüpunkt ja Metro kasutajaliidese otsingusüsteem:

Vii hiirekursor ekraani vasemasse allanurka või vajuta Windows+C klahvikombinatsiooni ja selle peale avataksegi see Charms paneel, kus kliki Search menüüpunktile (ikoonile):

Kliki Search ikoonile


Pärast Search punkti valimist ilmub tema Search Apps küljepaneel ekraani paremasse serva (seejuures kaovad ekraanilt kõik appide tile'd ja nende asemele ilmub installeeritud programmide loetelu, mis on sorteeritud alfabeetilises järjekorras):

Appide otsimine


Kui Sa klikid nüüd ekraani tühjale kohale, siis kaob see küljepaneel ära ja Sa näed kõiki installeeritud appisid (nii Metro-stiilis kui ka Windowsi või Sinu omaenda programme/utiliite):

Appide loetelu


Kui Sa klikid siin mingile appile (õigemini tema kiirkorraldusele), siis ta käivitatakse. Kui Sa teed siin mingil kiirkorraldusel paremklõpsu, siis ta märgistatakse ja ekraani paremale allaäärde ilmuvad vastavad ikoonid. Kui Sa märgistad siin mingi appi (antud juhul siis Memories Metro stiilis programmi), siis saad allailmunud ikoonide kaudu antud appiga midagi ette võtta. Uninstall ikooni kaudu võid selle appi süsteemist lõplikult eemaldada (uninstallida) ja Unpin ikoonile klikkides saad ta Metro Start ekraanilt ehk Metro Start menüüst eemaldada, aga süsteemi jääb ta alles - võid ta hiljem sinna jälle tagasi panna. Kui Sa märgistad siin paremklikiga mingi appi, siis ilmub tema paremasse ülanurka väike linnuke:

Tehti paremklõps


Järgmise pildi näitega tehti siin paremklikk Windowsi enda "Private Character Editor" appil (mitte Metro-stiilis appil) ja tema puhul ilmusid ekraani allaossa teist tüüpi ikoonid. Windowsi ja Sinu enda programmide ning utiliitide puhul ilmub alati ka see Advanced ikoon, millele klikkides avatakse tema hüpikmenüü.

Ilmusid teist tüüpi ikoonid


Ülaltoodud pildi näite puhul märgistati Search Apps loetelus kõigepealt Windowsi standardne "Private Character Editor" app ja seejärel klikiti all Pin ikoonile ning sellega pandi antud Windowsi tavaline app ka Metro Start ekraanile. Seejärel mindi 'Windowsi' klahvile vajutades üle Metro Start ekraanile ja sinna kõige paremale ilmuski selle "Private Character Editor" appi tile, vaata järgmist pilti.

Seejärel märgistati seal seesama "Private Character Editor" app ja klikiti Advanced ikoonile ning ilmus alltoodud kontekstmenüü, mille käskudega saab teha järgmist:

- Run käivitab antud appi ja seda juba Windowsi enda töölaua režiimis, st Windows 7 desktop keskkonnas/kasutajaliideses;
- Run as administrator käivitab antud appi administraatori õigustega;
- Open file location avab antud faili asukoha (kausta) ja seda ikka Windows desktop kasutajaliideses;
- Pin to Taskbar kinnitab antud appi aga Windows 7 tegumirea (SuperBar'i) külge.

Antud juhul klikiti kõige alumisele Pin to Taskbar käsule ja ta kinnistati SuperBar'i külge - vaata ülejärgmist pilti.

Advanced hüpikmenüü


"Private Character Editor" app kinnistati tegumireale (Metro enda appisid Sa sinna kinnistada ei saa, nende jaoks ei ilmu seda "Advanced" menüüdki):

Kinnistati tegumireale


Sel teel võid Sa Charms paneeli/menüü ja tema 'Search' funktsiooni abil panna Metro-stiilis Start ekraanile suvalise Windows enda või siis Sinu poolt installitud programmi ning utiliidi. Nad lisatakse viimase plaatidegrupi järele, aga Sa võid nad sealt vasemale nähtavamale ja mugavamale kohale lohistada. Nende suured ikoonid/plaadid (tile'd) on rohelist värvi ja pisikese pealisikooniga ning seega on neid lihtne Metro-stiilis appidest eristada. Tavalisi Desktop-programme Sa Metro-stiilis Start ekraani kaudu uninstallida ei saa, nende jaoks ei ilmu seda paremklõpsu "Uninstall" ikooni ja Sa saad neid desinstalleerida ainult Windowsi enda Desktop kasutajaliideses.
Alltoodud pildil on kasutaja enda poolt Metro-stiilis Start menüüsse lisatud Windowsi tavalised appid tähistatud punaste noolekestega; peale selle on siin ka kõik appide plaadid lohistamise teel ümber grupeeritud:

Kasutaja poolt lisatud appid


Search paneeli otsinguvälja all asuvad kolm lülitit: Apps, Settings ja Files. Kui Sa klikid siin ühest neist punktidest, siis määratakse see et milliste elementide järgi otsima hakatakse - kas installeeritud appide, seadistuste (Control Panel elementide) või siis failide järgi. Antud näites hakati otsima Notepad'i ja kohe otsingusõna sisestamise ajal kuvati vasemale ka otsingutulemused. Siin leiti siis 3 appi, 7 seadistust ja 0 faili, kusjuures atiivne oli "Apps" lüliti. Kui Sa klikid siin Search paneelil Settings lülitile, siis näed ka seda et mitu Control Panel'i elementi on antud otsingutulemustega seotud:

Kolm lülitit


Kui Sul on sisse lülitatud Settings nupp, siis ilmuvad otsingutulemused vasemale poole kahe tulba näol: vasemas tulbas kuvatakse uut tüüpi Metro-stiilis Control Panel'i funktsioonid ja paremas tulbas näidatakse aga lauavariandi Control Panel'i standardseid aplikatsioone. Seega kui Sa valid vasemast tulbast mingi punkti, siis viiakse Sind otse uut tüüpi Metro stiilis Control Panel'i ekraani, aga kui Sa klikid mingile punktile parempoolses tulbas, siis Sa väljud Metro kasutajaliidesest ja satud mingisse standardse appleti avatud aknasse.

Failide järgi (aktiivne on Files lüliti) otsimine käib analoogselt ja otsingutulemustes kuvatakse indekseeritud failid. Failide otsinguid säilitatakse ka ajaloos ja kui Sa alustad järgmine kord oma otsinguid, siis kuvatakse teksti sisestamise käigus otsingulahtri alla ka võimalikud variandid.

Failide otsimine


Faile ja seadistusi ei saa kinnitada uude Metro stiilis Start ekraanile (Start menüüsse).

NB! Enda otsinguid võib käivitada ka märksa kiiremini:

* Sa võid otsimist alustada ka otse Metro-stiilis Start ekraanilt, alustad klaviatuurilt otsingusõna sisestamist ja kohe avatakse ka see 'Search Apps' paneel.
* Vajuta Windows+F klahve, et avada 'failide' otsingut.
* Windows+W klahvikombinatsioon kuvab 'Settings' otsingu.
* Windows+Q klahvid avavad 'appide' otsingupaneeli.

Paremal Search paneeli alumises osas kuvatakse aga Metro-stiilis/Windows Store appid (rakendused), mida TOETATAKSE Charms otsingupaneeli poolt. Programmide loojad võivad siia integreerida omaenda tarkvara ja teha sellega kasutaja elu hõlpsamaks... Et alustada mingis siinses tarkvaras oma otsinguid, tipi üleval otsinguväljale vajalik otsingusõna ja vali seejärel siit alt loetelust vastav Metro/Windows Store app või siis vastupidi, algul vali see Metro app ning seejärel sisesta oma otsingupäring. Otsingu alustamisel käivitatakse ka Sinu poolt valitud Metro/Windows Store app:

Teised firmad2) Charms paneeli/menüü teine ikoon - 'Share' menüüpunkt:

Charms -> Share avab Share küljepaneeli, mille ülesandeks on publitseerida ning viia võrku andmeid või siis kindlustada appidele üldine ligipääs Internetti:

Share ikoon


Kui Sa ta käivitad, siis näed, et teistega pole siin midagi jagada ja Sulle tehakse ettepanek valida mingi app ning proovida uuesti:

Share küljepaneel


Kui Sa valid nüüd mingi appi ja proovid uuesti, siis ilmub teade, et ikkagi ei saada temaga midagi ette võtta. Lugu on selles et Windows 8 DP versioonis ei saa sellele Windows Store poele veel ligi - juurdepääsu saab sinna alates Windows 8 Beta väljalaskest, mis ilmub 1012. a. veebruaris.3) Charms paneeli/menüü kolmas ikoon - 'Devices' menüüpunkt:

Charms -> Devices avab Devices küljepaneeli, mille ülesandeks on kindlustada appidele ligipääs seadmetele:

Devices ikoon


Vaikimisi on siin esitatud ainult Play To sektsioon ja selles on ainsaks elemendiks Project. "Play To" on terve tehnoloogia, mis lubab mingi sisu (kujutised, video jms) viia DLNA standartiga ühilduvatesse seadmetesse:

Play To...


Project funktsioon aga esindab siin kujutise displeile viimise parameetreid, kliki temale ja Sa näed alltoodud pilti. Sa saad siin valida, et kuhu kujutis viia:

- ainult kompuutri ekraanile,
- kompuutri ekraanile + ka teisele displeile,
- laiendada olemasolev kujutis ka teisele displeile,
- ainult teisele displeile.

Kuhu kujutis viia...


NB! Kui Sa valid siit 'Extend' parameetri, siis seda Metro stiilis Start ekraani ennast ei laiendata sinna teisele displeile vaid seal kuvatakse Windows desktop ekraan ja seega saad Sa kõrvuti töötada nii Metro stiilis appidega kui ka Windowsi tavaliste Win32-programmidega:

Valiti Extend punkt4) Charms paneeli/menüü neljas ikoon - 'Settings' menüüpunkt:

Charms -> Settings avab Settings küljepaneeli:

Settings punkt


Settings küljepaneeli ülaosas asuvad jooksva appi logo ja nimetus - antud juhul siis Metro-stiilis Start ekraan/menüü omad. Sellest allpool asub Preferences link, mis avab jooksva appi seadistused. Päris all aga asuvad 6 ikooni, mis ei sõltu ühestki appist ja nad juhivad kompuutrit ennast:

Settings küljepaneel


Kui Sa klikid üleval Preferences lingile, siis pääsed ligi kahele funktsioonile:

- Esimese "Show administrative tools" lülitiga võid lülitada sisse administreerimise appide kuvamise, st nad pannakse sinna Metro Start ekraanile (sinna lisatakse 14 Windowsi standardse utiliidi ja komponendi tile't, näiteks "Services", "Event Viewer", "System Configuration", "Computer Management" jne - üsna kasulik asi...);
- Teise, "Clear all tile notifications", nupu abil saad puhastada dünaamiliste (interaktiivsete) Metro stiilis appide sisu.

Preferences funktsioonidVaatleme nüüd neid alumisi süsteemi enda juhtimise 6 ikooni (vaata üle-eelmist pilti):

a) Esimene Network ikoon avab "Networks" paneeli, kus kuvatakse käesolevad võrguühendused (antud juhul siis "Network 2"). Tema kõrval aga kuvatakse võrguühenduse staatus/seisukord, siin siis "Connected", st kõik on korras. Kui Sul on momendil ka muid ühendusi, näiteks Broadband Connection, Dial-up Connection jne, siis ilmuvad ka need siia loetellu:

Network paneel


Kui Sul on võrguühendusega probleeme, siis kuvatakse seda nii - kliki sellele ja siis pakutakse mingeid lahendusi:

Võrguühenduse probleemid


b) Teine nupp avab heli tugevuse regulaatori, siin pole midagi seletada...

c) Kolmas ikoon lubab reguleerida ekraani heledust, aga see funktsioon ei ole enamikele lauakompuutritele ligipääsetav.

d) Notifications nupp lülitab välja (või sisse) kõik Metro kasutajaliideses ilmuvad teated.

e) Power nupp avab hüpikmenüü, kustkaudu võid kompuutri välja lülitada, teha tema restardi või panna ta "sleep" režiimi. Sa saad ainult siitkaudu oma kompuutri välja lülitada, seda vähemalt Windows 8 Developer Preview versiooni puhul:

Nupp Power


Oma kompuutri saad välja lülitada ka Ctrl+Alt+Delete klahvikombinatsiooni kasutades:

- Vajutad Ctrl+Alt+Delete klahve ja klikid ekraani paremas allnurgas "Power" nupule;
- Seejärel klikid hüpikmenüü Shut down menüüpunktile:

PC sulgeminef) Viimane nupp kuvab jooksva klaviatuuri ja siikaudu saad klaviatuuride vahel ka ümber lülituda - seda juhul kui Sa olid eelnevalt paigaldanud ka teisi klaviatuure.

Ülesse

Edasi Metro kasutajaliidese III. ossa ->

<- Tagasi
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011