Win 8 appide sulgemine ja File Picker

Win 8 logo Windows 8 uus Metro kasutajaliides ja temaga töötamine - III. osa

 

Windows 8 Metro appide sulgemine ja File Picker ekraan

 

 

Uuendatud 14.04.12 Windows 8 uuema versiooni alltoodud materjalist saad lugeda sealt.

 

 

 

<- Tagasi Metro kasutajaliidese II. ossa

Edasi Metro kasutajaliidese IV. ossa ->

 

 

Kuidas sulgeda täisekraani režiimis töötavaid Metro-stiilis appisid?


Sa ei saagi ega peagi neid appisid (Metro stiilis rakendusi) ise sulgema! Nad peatavad oma töö ise-enesest siis kui Sa 5 sekundit midagi ei tee ja sulguvad automaatselt siis kui Sa vajad rohkem kompuutri ressursse.

Täpsem selgitus: Juhul kui Sa lõpetad antud momendil jooksva appiga (rakendusega) töötamise ja avad mingi teise appi või utiliidi, siis pannakse eelmine töö lõpetanud app nõ 'suspended' seisundisse, mis tähendab seda et teda ei lülitata välja vaid ta jääb kompuutri mällu edasi - see lubab seda appi hiljem jälle uuesti väga kiirelt käivitada. Kui kasutajal läheb rohkem kompuutri ressursse vaja, siis "visatakse" see app (või appid) mälust välja.

Metro-stiilis appide lõplikuks sulgemiseks kasuta alltoodud meetodeid:

1) Windows 8 Consumer Preview versiooniga ilmus Metro-stiilis appide lõplikuks väljalülitamiseks ka üks uus hea moodus: Sa või nüüd Metro appisid sulgeda ka nii et klikid appi akna ülaosas tema tiitelribale ja lohistad ta ekraani ülaservast otse ekraani allaserva. Lohistamise käigus, muutub selle appi täisekraani aken suureks pisipildiks, lohista seda pisipilti edasi ekraani allaserva kuni ta lõplikult kaob (st suletakse).

2) Switcher: Windows 8 Consumer Preview sisaldab jooksvate/käivitatud appide vahel ümberlülitumise uut meetodit, mida kutsutakse Switcher'iks. Et pääseda sellele Switcher'ile ligi, vii oma hiirekursor ekraani vasemasse ülanurka. Sellega käivitatakse uus 'Back' aktsioon, mis kuvab sinna kõige viimati avatud appi pisipildi. Kui Sa klikid sellele pisipildile, siis avatakse see app uuesti. Kui Sa aga lohistad oma hiirekusorit allapoole, siis ilmuvad sinna järjest kõik varem käivitatud appide pisipildid (vastavalt nende kasutamise järjekorrale) - klikid vajaliku pisipildile ja antud appi täisekraanis aken tuuaksegi esile. Sa võid ka oma klaviatuuri abil Switcher'i esile tuua: vajuta Windows + TAB klahvikombinatsiooni (WINKEY + TAB) ja vajuta seejärel korduvalt TAB klahvi, et liikuda kättesaadavate appide vahel. Sa võid kasutada ka varasemat ALT + TAB klahvikombinatsiooni.

Kui Sul on nüüd see Switcher funktsioon käivitatud, siis saad tema kaudu ka mingi appi sulgeda: tee tal paremklõps ja kliki ilmuvas hüpikmenüüs Close käsule:

Appi sulgemine-1...Appi sulgemine-2


Ka Switcheri puhul võid mingi appi sulgemiseks lohistada tema pisipildi ekraani allaäärde kuni ta kaob:

Appi sulgemine-3


3) Klaviatuuriga: Et sulgeda jooksvat/avatud Windows Store appi, kasuta standardset ALT + F4 klahvikombinatsiooni - vajuta ALT+F4 klahve korraga, st ühel- ja samal ajal - kiire ja mugav moodus.

4) Juhul kui Sa voovid mingit rakendust ise sulgeda või kui mingi app jääb rippuma (jookseb kinni), siis kasuta uut tüüpi Windows Task Manager'i abi, et teda sulgeda ("tappa") ja tee selleks:

a) Ava Windows Task Manager aken:

* vajuta Ctrl+Shift+Esc klahve, et tuua esile Task Manager'i akent

* või

* alternatiivina vajuta Ctrl+Alt+Delete klahvikombinatsiooni ja seejärel kliki Task Manager:

Alternatiiv-2


b) Seejärel tee:

* märgista oma kinnijooksnud või sulgemist vajav app ja kliki allpool nupule End Task:

Appi sulgemine-4


* või alternatiivina tee sulgemist vajaval appil paremklõps ja kliki hüpikmenüüs End Task käsule.

Märkus: Kui Sa klikid eelpool toodud aknas allääres "More details" nupule, siis avatakse Task Manager täielikult koos oma kõikide vahelehtedega ja kõik avatatud appid asuvad "Processes" vahelehe ülaosas "Applications" sektsioonis - vaata alumist pilti:

Alternatiiv-1


Sulge Task Manager aken: Märgista "Processes" vahelehe ülaosas "Applications" sektsioonis Windows Task Manager (vaata eelmist pilti) ja kliki all paremal nupule End Task.


Märkus: 'Task Manager' ongi ainus Windows 8 utiliit, mis on "üle kõige" - teda saab kasutada nii Start ekraani kui ka tavalise Windowsi ekraani ajal ja ta ilmub ka juba käivitatud appide kohale.Explorer protsessi restart:


Kui Sinu töölaud ja programmid jäävad rippuma (hanguvad) ning Sa ei saa enam edasi töötada, st Explorer.exe protsess hangub. Nüüd lubab seesama uus Windows 8 'Task Manager' Sul käivitada antud potsessi märksa lihtsamalt:

* ava Windows Task Manager ja kliki akna allääres nupule More details,
* veendu, et avatud oleks Processes vaheleht,
* keri allapoole ja märgista "Windows processes" sektsioonis Windows Explorer ja kliki paremal allnurgas Restart nupule (sel puhul muutus see tavaline "End" nupp nüüd "Restart" nupuks):

Explorer restartNB! Kui süsteem jookseb kinni ("jääb rippuma") ja kui isegi Task Manger akna vahelehelt "Processes" kaob see Windows Explorer protsess (Sa ei leia teda sealt), siis vajuta CTRl+Alt+Del klahvikombinatsiooni ning kliki järgmises ekraanis Log off - aitab...

Ülesse'File Picker' - uus Metro kasutajaliidese failide otsimise ja avamise/laadimise ekraan:


Metro kasutajaliideses loobuti tavaliste dialoogiakende kasutamisest. Nüüd juhul kui mingi Metro appiga töötamisel on vaja keida ja laadida mingit faili, näiteks pilti, siis ilmub selleks uus Metro stiilis File Picker ekraan.

Et asi selgem oleks, siis toon siin praktilised näited:

1) Esimene näide: Kasutajakonto pildi paigaldamine või selle muutmine ('File Picker' ekraani abil): Oletame, et kasutaja tahab paigaldada (või muuta) enda kasutajakonto pilti, st seda pilti, mis ilmub sisselogimise ekraanile ja ka Metro Start ekraani paremasse ülanurka. Tuleb teha järgmist:

* Kliki Start ekraani paremas ülanurgas oma kasutajakonto nimele ja vali rippmenüüst Change user tile käsk:

Vali kõige ülemine käsk


* Veendu, et Metro stiilis Control Panel ekraanis oleks vasemal märgistatud Personalize ja paremal User Tile.
* Seejärel kili nupule Browse:

Kliki 'Browse'


* Vot nüüd ilmubki see uus Metro-stiilis failide otsimise- ja avamise File Picker ekraan. Antud ekraani päises näidatakse esimese sõnana andmete tüüpi, mida võib siit leida ja avada. Selleks sõnaks võib siin olla näiteks "Music" (muusika puhul), "Pictures" (piltide puhul) jne. Sõna "Files" tähistab aga kõikide failide valikut, see on ka siin alltoodud ekraanis. Tema järel tulev tekst tähistab jooksvat avatud kausta või siis raamatukogu (siin lihtsalt "User Tiles").
Kui selles ekraanis kuvatakse "There are no items in this view" tekst, siis kliki Go up lingile/nupule - see nupp viibki Sind alati eelmisse kohta/kausta:

Picker ekraan


* Järgmises ekraanis on pärast 'Go up' nupule klikkimist avatud My Pictures kaust, mille sees on siis omakorda veel 3 alamkausta: "Mina", "notespace_Data" (Windows 8 enda kaust) ja "Tapeedid" alamkaustad. Selles File Picker ekraanis kuvatakse kõiki faile ja kaustasid samuti tiledena, st suurte ikoonidena ehk plaatidena. Antud juhul klikib kasutaja siin "Mina" tilele, sest ta teab, et leiab sealt mingi näruse pildi ka oma kasutajakonto jaoks:

Avatud on My Pictures kaust


* Pärast eelmises ekraanis "Mina" plaadile (kaustale) klikkimist, see avati ja alltulevalt ekraanilt on näha, et selle sees on omakorda veel 2 alamkausta: "Kasutajapildid" ja "WinSnap_Watemarks" alamkaustad.
Nüüd klikitakse siin "Kasutajapildid" kaustaikoonile:

Lahti on 'Mina' kaust


* Allnäidatud ekraanis on siis avatud "Kasutajapildid" kaust ja selle see on lõpuks näha ka failid (pildid). Kui kasutaja osutab siin hiirekursoriga mingit pilti, siis ilmub antud pildi kohale väike aknake, kus kuvatakse seda pilti (faili) selgitav info:

Pildid


* Ja et selles "Kasutajapildid" kaustas mingit faili (antud juhul siis pilti) avada/laadida, tuleb ta eelnevalt selles File Picker ekraanis märgistada ning klikkida seejärel paremal all nupule Choose image (või Open):

Märgista ja kliki 'Choose image'


* Ja jõutigi tagasi sinna Control Panel ekraani, kus on näha ka kasutajakonto uut pilti. Nüüd võib vajutada "Windows" klahvi, et väljuda sellest ekraanist ja jõuda tagasi Metro Start ekraanile (Metro Start menüüsse):

Uus pilt


* Olles Start ekraanile tagasi jõudnud, näed ka seal oma vastikut kasutajakonto pilti:

Ka siia ilmus uus pilt2) Teine näide: E-mailiga manuse saatmine ('File Picker' ekraani abil): Kui Sa töötad Metro-stiilis Internet Explorer brauseriga (appiga) ja hakkad näiteks GMail kaudu mingit manust (faili) saatma, siis tuleb järgmist teha:

* Klikid enda uues loodavas e-mailis Attach a file nupule:

Klikid 'Attach a file'


* Pärast "Attach a file" nupule klikkimist ei avata seda tavalist "Select file(s) to upload by mail.google.com" dialoogiakent vaid selle asemel ilmub seesama Windows 8 uut tüüpi failide sirvimise ja avamise/laadimise Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga File Picker ekraan. Vaikimisi on siin avatud kasutajakonto enda kaust, antud juhul siis "MinaIse" tile. Selles "MinaIse" kaustas on veel terve rida alamkaustasid ja antud näites osutatakse siin hiirekursoriga "My Pictures" kausta/tilet, mille peale ilmus pisike informatsiooniaknake:

MinaIse kaust on avatud


* Kuna selles näites soovitakse sõbrale saata üht ilusat pilti (tapeeti), siis klikiti eelmises 'File Picker' ekraanis sellele My Pictures kaustaikoonile ja ta avatigi. Nagu alumisest pildist on näha, siis on ka selle "My Pictures" kausta sees kaks alamkausta - siin avatakse nüüd see "Tapeedid" kaust:

Lahti on My Pictures kaust


* Avati "Tapeedid" kaust ja tema sees ongi siis vajalikud taustapildid, siin osutatakse hiirega "High_resolution (28).jpg" pilti, et vaadata tema suuremat eelvaatepilti ning et näha ka tema mahtu (GMail ei luba üle 5MB faile manusena saata):

Avati 'Tapeedid' kaust


* Seejärel märgistati see "High_resolution (28).jpg" taustapilt (tema tile'l klikiti ja sinna ilmus väike linnuke) ja siis klikiti all paremal Open nupule:

Pilt märgistati ja klikiti 'Open'


* Ja kasutaja kirjale lisatigi see pilt manusena ärasaatmiseks:

Lisati manusVeel sellest 'File Picker' ekraanist:

1) Kui Sa üritad siin avada mingit kausta, mis on õigustega kaitstud, siis saad ekraanile alltoodud teate:

Ei saa ligi...


2) Kui Sa klikid File Picker ekraani ülaosas päise failitüübi nimele (antud juhul siis "Files" nimele), siis ilmub üsna kasulik kiire ülmineku rippmenüü:

Kiire valik


Siin on ka "Network path" käsk, mis viib Sind uuele ekraanile, kuhu saad tippida võrgukausta aadressi (võrgu olemasolul).

Kõige all aga asub Socialite menüüpunkt ja see näitab seda et File Picker on integreeritud mõnede Metro-rakendustega. Need Metro-appid, mida see File Picker toetab, kuvatakse antud rippmenüü allosas pärast standardseid kaustasid - Windows 8 DP versioon toetab siin esialgu ainult Socialite appi. Antud funktsiooni abil saad suvalises Picker ekraanis valida ka neid pilte/fotosid, mis asuvad Sinu armsas Facebook kasutajakontos. Kui Sa klikid sellele Socialite punktile, siis ilmub kõigepealt Facebook'i sisselogimise ekraan:

Sisselogimise ekraan

Ülesse

 

Edasi Metro kasutajaliidese IV. ossa ->

<- Tagasi
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011