Uus Start ekraan (täiustatud Start menüü)

Win 8 logo Windows 8 kasutajaliidese uus Start ekraan/menüü (eesti keeles "Avakuva"). Windows 8 uue Start menüüga töötamine ja selle "Avakuva" seadistamine.

 

 

Kirjutatud 04.04.2012 (täiendatud 26.08.12)

Uuendatud 03.10.13: Windows 8.1 versiooni Start ekraaniga (Avakuvaga) töötamisest ja tema seadistamisest loe nüüd sealt.Start ekraaniga ("Avakuvaga") töötamine ja tema seadistamine:


Siin tuleb siis juttu järgmistest asjadest: Start ekraani/menüü appide plaatide (ikoonide) märgistamine, nende ümberpaigutamine, uute gruppide loomine ja nendele nimede andmine. Start ekraanilt appide plaatide ärakoristamine (rakendused ise jäävad aga süsteemi alles). Metro appide (st Windows Store appide) uninstallimine ehk siis süsteemist lõplik eemaldamine. Appide kinnistamine Windowsi töölaua kasutajaliidese tegumireale. Start ekraanil appide ikoonide suuruse muutmine. "Run as administrator" käsu rakendamine. Appide plaatidel nende interaktiivse sisu kuvamise väljalülitamine. Windowsi enda traditsioonilise standardse rakenduse või Sinu enda poolt installeeritud tarkvara (või mingi muu elemendi) kinnistamine Windows 8 start ekraanile. Windowsi töölaua kasutajaliidesest kiirkorralduste (otseteede) Start ekraanile viimine - "Pin to Start" käsk. Tööriistariba "All apps" nupp/ikoon. Charms riba 'Settings' menüüpunkt (amulett). Metro/Windows 8 ekraanide taustapildi (värviskeemi) muutmine. Metro-stiilis Start ekraani ehk siis Windows 8 Start ekraani kasutajanimi ja tema rippmenüü.

Esimene asi, mida Sa pärast Windows 8 esmakordset käivitamist näed, on see et tema graafilist kasutajaliidest (st välimust/töökeskkonda) on täielikult muudetud. Nii pärast tema installeerimist kui ka pärast igat sisselogimist ja Win 8 restarti jõuad Sa esmalt alati uude vaikimisi ilmuvasse 'immersive' Metro/Windows 8 kasutajaliidesesse - tema uude Start ekraani (Avakuvasse), mis ASENDAB varasemat Stardimenüüd. Seega Sa maandud otse selle uue Windows 8 kasutajaliidese uut tüüpi Start ekraani ehk Start menüüsse. Siin ei ole mingit tavapärast töölauda, aknaid, endisi Win 7 aegadest pärit Start menüüd, tegumiriba ja puuduvad harjumuspärased juhtimiselemendid - kõik on täiesti uus ja võõras.
Meile juba alates Windows 95 aegadest tuttav ja traditsiooniline Stardimenüü ('Start Menu') ning Start nupp on nüüdseks kadunud! See varasem Start menüü vahetati välja täiesti uue Windows 8 enda Start ekraaniga/Start menüüga ja see uus 'Start Screen' on vana Start menüü põhjalik edasiarendus (lausa evolutsiooniline muutus). Start Screen on uus Windows 8 kasutajaliides (shell), mille ekraanil asuvad Metro-stiilis/Windows Store appid ja need appid jooksevad täisekraani režiimis - siin kasutatakse uut Windows Run Time (WinRT) keskkonda.
Metro/Windows 8 kasutajaliides ise ja uus Start Screen ei ole üks- ja seesama asi. Metro lubab paigaldada ja kasutada appisid, aga uus Start ekraan on vana Stardimenüü suur edasiarendus ning asendaja.

Seega kujutab uus Start ekraan endast täisekraan paneeli, mis on ette nähtud kategooriate järgi organiseeritud rakenduste (appide) käivitamiseks ja Metro-stilis/Windows Store appide reaalajas info kuvamiseks. Sa võid selle uuendatud Stardimenüü täielikult ümber ehitada ja teda vastavalt enda maitsele seadistada - see käib väga lihtsalt. Näiteks Sa võid sealt kõik mittevajalikud rakendused ja muud elemendid eemaldada ja asendada nad omaenda vajalike rakenduste/elementidega.
Ära unusta, et see uus Start ekraan (Start screen) on selle meile juba tuttava endise Stardimenüü suur edasiarendus ja ASENDAJA ning teda on nüüd märksa mugavam kasuatada ja seadistada.


Märkus: Kuni siiamaani ja kogu Windows 8 väljaarendamise staadiumis kasutas Microsoft järgmisi termineid:

* Nende uute spetsiaalsete rakenduste jaoks kasutati sõna "Metro-stiilis app" (või "Metro stiilis app" või lihtsalt "Metro app").
* Teise uue kasutajaliidese nimena kasutati terminit "Metro kasutajaliides" ("Metro UI").
* Uue kasutajaliidese disaini puhul aga tarvitati terminit "Metro disain".

Kuid paar kuud enne Windows 8 lõplikku valmimist ja kõikidele kättesaadavaks tegemist, muutis Microsoft seda. Nüüd asendatakse see vana kuni siiani kasutusel olnud "Metro" termin uue "Windows Store" terminiga, põhjuseks lahkhelid kaubamärgi kasutamisel ühe "tähtsa" Euroopa partneriga (arvatavasti Saksa "Metro AG" firmaga).

Kuid kuni siiamaani ja arvatavasti ka edaspidi kohtad Sa nii siinses kui ka paljudes muudes saitides ka seda endist "Metro" nimetust ning seega tuleks teada järgmist:

* Metro-stiilis appid (apps - rakendused) on nüüd Windows Store appid või Windowsi appid või Windows 8 appid.
* Metro kasutajaliides (Metro UI) on nüüd "uus Windowsi kasutajaliides (UI)" või lihtsalt "Windowsi kasutajaliides".
* "Metro disain" on nüüd "Windows 8 stiilis disain" (või "Windows 8 disain").

Ka mina ei hakka siin enam midagi muutma vaid kasutan ka edaspidi seda vana "Metro" terminit või toon siis paralleelselt ära ka need uued nimetused.


Metro kasutajaliides (uue nimega Windows 8 kasutajaliides) on nüüd primaarne ja vana traditsiooniline Windows Desktop (Windows 7 töölaua) kasutajaliides on aga sekundaarne. Alltoodud Start ekraani pilt on võetud suurema resolutsiooniga monitorilt ja tegemist on Windows 8 Pro RTM (st Win 8 lõppversiooni) vaikimisi Start ekraaniga, kuhu kasutaja ei ole ise veel ühtegi oma appi lisanud ning seepärast näed Sa siin ka "vaba ruumi" olemasolu. Start ekraani paremal ülanurgas aga kuvatakse sisseloginud kasutajakonto nimi. Kui kasutaja on endale juba pildi pannud või kui ta logib sisse Microsofti kasutajakonto (Windows Live ID) all, kus on tema pilt juba olemas, siis kuvatakse siin ka tema pilt. Kui pilti ei ole määratud, siis on seal paremal ülanurgas tühi BMP pilt:

"Metro UI" ehk uue nimega "Windows 8 UI" (kasutajaliides)


Kui Sul on väiksem displei (või väiksem ekraani resolutsioon), siis ilmub Start ekraani allaäärde vastav navigatsiooniriba (kerimisriba), et Sa saaksid edasi liikuda ja näha kõikide appide plaate (suuri ikoone ehk tilesid). Sa võid siin edasiliikumiseks kasutada ka hiireratast või muid meetodeid. Siin on kasutaja juba mõned rakendused käivitanud ja seda näitavad ka nende "elavad" (interaktiivsed/dünaamilised) plaadid. Kui Sul on internetiühendus olemas, siis muutuvad osade appide plaadid kohe "elavateks" ilma et Sa peaksid neid eelnevalt käivitama.
"Desktop" nimelisel plaadil kuvatakse aga Windowsi töölaua kasutajaliideses antud momendil paigaldatud taustapilti - ka siin on seda kasutaja poolt juba muudetud:

Kui Sul on väiksem displei (või väiksem ekraani resolutsioon), siis ilmub Start ekraani allaäärde vastav navigatsiooniriba (kerimisriba)


Alltuleva pildi puhul kasutati nn 'Semantic zoom' funktsiooni ja sel teel muudeti Start ekraanil asuvate kõikide appide plaadid väiksemaks ning nad koondati ühteainsasse kuvasse. Siin on kasutaja laadinud Windows Store poest alla ja installeerinud ka mõned tasuta appid/rakendused - need pannakse automaatselt siia Windows 8 Start ekraanile. Peale selle on ta siia lisanud veel ka paari veebilehe lingid (kiirkorraldused) ja Windowsi töölaua kasutajaliidese standardsed utiliidid. Kasutaja on siin loonud ka plaatide/ikoonide eraldi grupid ja neile gruppidele nimed omistanud:

Siin kasutati nn 'Semantic zoom' funktsiooni


Kompuutri alglaadimisel laetakse üles ainult see Metro/Windows 8 kasutajaliides (tema Start ekraan ehk Start menüü), mis kiirendab buutimist. Start ekraani võib igal ajal välja kutsuda Win klahvi abil, täpselt niisamuti nagu seda tehti ka varasemates Windowsites nupu "Start" abil.

Windows 8 kasutajaliidese Start ekraanil kuvatakse Metro-stiilis/Windows 8 stiilis appid suurte ikoonidena ehk plaatidena (tile'd). Kõik neist ei ole ainult lihtsad käivitatavad programmid vaid osa nendest sisaldavad ka reaalajas uuendatavaid andmeid, näiteks "Uudised" (News) tile näitab kõige värskemaid pidevalt uuendatavaid uudiseid. Et mingit appi käivitada, kliki tema plaadile või siis toksa teda sõrmega (puutetundliku kasutajaliidese puhul).
Appide tile'd on Start ekraanil paigutatud ridade ja veergude järgi, mõned appid võivad moodustada omakorda grupi ning nende gruppide vahel on suurem vahe. Metro/Windows 8 kasutajaliides on ette nähtud töötamiseks erinevate resolutsioonide ja ekraani paigutusega (horisontaalse ja vertikaalse paigutusega) ning seega, kui ekraani mõõtmed muutuvad väiksemaks, siis väheneb ka kuvatavate appide ridade arv. Seejuures need appid (tiled - plaadid), mis jäävad väljapoole ekraani serva, võidakse "pooleks lõigata". Kui kõik appid ei mahu ekraanile ära, siis ilmub ekraani allaserva horisontaalne navigeerisriba, mis lubab kerida järgmisele leheküljele jne - kerida saab hiirega lohistades, kruttides hiireratast, kasutades klaviatuuri noolklahve või siis sõrme abil.

Kõik tile'd/plaadid jagatakse suurteks (ristkülikud) ja väikesteks (ruudud) ja laiad ristkülikud hõivavad kahe väikese ruudu ala. Alltoodud pildil on üleval kaks väikest plaati ehk siis appi ikooni ja nende all on ühe appi suur plaat/ikoon:

Kõik tile'd/plaadid jagatakse suurteks (ristkülikud) ja väikesteks (ruudud)


Metro stiilile (st Windows 8 stiilile) kohandatud rakendused (appid) töötavad kiiresti, sest nende jaoks kasutatakse juba Internet Explorer 9 brauseris kasutusele võetud nn riistvara kiirendust (hardware acceleration). Peale selle, juhul kui Sa lõpetad oma mingi appiga (rakendusega) töötamise, siis pannakse ta nõ 'suspended' seisundisse, mis tähendab seda et teda ei lülitata välja vaid ta jääb kompuutri mällu edasi - see lubab antud appi jälle uuesti väga kiirelt käivitada. Kui kasutajal läheb rohkem kompuutri ressursse vaja, siis "visatakse" see app (või appid) mälust välja.
Windows 8 puhul kasutatakse kahte tüüpi tarkvara: lauakompuutrite Win32-programme ja uusi Windows 8/Metro-stiilis programme. Start ekraani kaudu saab käivitada nii Windows Store appisid kui ka Windowsi enda klassikalisi töölaua programme ja utiliite - ka neid nimetatakse nüüd appideks (Windowsi töölaua standardsed appid). Metro/Windows 8 stiilis appid töötavad täisekraani režiimis. Kui Sa käivitad selle Start ekraani kaudu mingi Windowsi töölaua klassikalise appi (näiteks File Exploreri), siis avatakse see app Windows 8 tavalisel töölaual (klassikalisel Windows 7 aegadest pärit 'desktop' keskkonnas).
Start ekraani kaudu võid Sa kõiki tavalisi Windowsi enda programme/utiliite (st appisid) avada siis kui kasutad seal Windows 8 Search Apps otsinguvahendit: Sa võid tippida kas mingi otsingusõna või siis käivitada vajaliku programmi otse Start ekraanilt.

Ühesõnaga Windows 8 puhul kutsutakse 'appideks' ka Windowsi enda traditsioonilisi meile juba tuntud programme, aga nende käivitamisel (vastupidiselt uutele Windows Store appidele) laetakse nad otse Vista/Windows 7 aegadest pärit Windowsi töölaua vaatesse (Windows Desktop režiimi ehk kasutajaliidesesse). Seega võib Windows 8 puhul kasutada tarkvara jaoks kahte terminit:

* Metro/Windows Store appid (tahvelarvuti appid);
* Windowsi klassikalised lauakompuutrite Win32-programmid (appid).Vajaliku appi saad käivitada klikkides või toksates sõrmega tema plaadile (tilele), aga kui Sa teed mingil appil paremklõpsu, siis ilmub tema paremasse ülanurka linnuke ja ekraani allaäärde tööriistariba koos vastavate ikoonidega/nuppudega. Nende ikoonide kaudu saad Sa antud märgistatud appi suhtes käivitada mingeid tegevusi. Nende nuppude arv ja otstarve ei ole alati ühesugune vaid see sõltub sellest et millise appi Sa parasjagu sellel Start ekraanil märgistasid. Alltoodud pildil märgistati "Bing" appi (Microsofti üsna hea otsingumootori) plaat ja tema jaoks ilmus allaäärde neli ikooni. Nagu siin näha on, siis on see "Bing" plaat (tile) interaktiivne ehk "elav":

Sellel pildil märgistati "Bing" appi plaat ja tema jaoks ilmus allaäärde neli ikooni


Järgmisena toon siin ära terve rea pilte, kus on paremklõpsuga märgistatud erinevate appide plaadid ja vastavalt märgistatud plaadile ilmub ekraani allaärde erineva arvu ning erinevate funktsioonidega ikoonide grupp. Nende piltide järel toon siis ära ka antud ikoonide tähendused:

* Märgistatud on "Fotod" (Photos) appi plaat ja alla tööriistaribale ilmus kolm ikooni. Siin on näiteks näha ka seda et kasutaja meilipostkasti (app "Meil") on tulnud üks uus kiri. See pilt on pärit Windows 8 Release Preview (RP) versioonist:

Märgistatud on "Fotod" (Photos) appi plaat ja alla ilmus kolm ikooni


Paremklõpsuga märgistati "Kaardid" (Maps) appi plaat ja alla ilmus tööriistariba koos kahe nupuga:

Paremklõpsuga märgistati "Kaardid" (Maps) appi plaat ja alla ilmus tööriistariba koos kahe nupuga


Siin aga märgistati Windowsi töölaua kasutajaliidese standardse rakenduse "Windows Media Player'i" plaat ja Windowsi töölaua enda appide puhul ilmuvad ekraani allaäärde hoopis teise otstarbega ikoonid. Need "Windowsi töölaua instrumendid" pealkirjaga grupi all olevad rakendused (+ veel eraldi "Windows Media Player") on siia Start ekraanile kasutaja enda poolt lisatud:

Siin aga märgistati Windowsi töölaua kasutajaliidese standardse rakenduse "Windows Media Player'i" plaat


Märgistati jällegi Windowsi töölaua traditsiooniline "Print" instrumendi plaat:

Märgistati jällegi Windowsi töölaua traditsiooniline "Print" instrumendi plaat


Siin aga märgistati tervelt viie appi plaadid: Kolme Metro-stiilis/Windows Store appi ja kahe Windowsi tavalise rakenduse plaadid. Allaäärde ilmus nüüd ka selline ikoon nagu "Clear selection", mille abil saame kõik märgistused tühistada ja alustada otsast peale (selle nupuga tühistatakse mitu märgistust). Et aga tühistada siin ja mujal Windows 8 kasutajaliidese ekraanides ühteainsat märgistust, tee juba märgistatud appi plaadil või muul elemendil veel üks paremklõps:

Siin aga märgistati tervelt viie appi plaadid: Kolme Metro-stiilis appi ja kahe Windowsi tavalise rakenduse plaadid.Vaatame nüüd neid Start ekraani allaäärde ilmuvate ikoonide/nuppude tähendusi lähemalt:

1) Unpin from Start: Sellega Sa eemaldad suvalise appi (või mingi muu elemendi) siit Start ekraanilt, süsteemi jääb ta aga endiselt alles. Sa võid ta soovi korral Apps ekraani (kõikide appide loetelu) kaudu või siis mujalt ta siia jälle tagasi tuua (Win 8 RP versiooni pilt) - pilt.
2) Pin to taskbar ja Unpin from taskbar käsud ilmuvad ainult Windowsi enda töölaua traditsiooniliste (või Sinu poolt installitud) appide puhul. 'Pin to taskbar' käsk kinnistab märgistatud appi Windows desktop (töölaua) kasutajaliidese tegumirea külge ja käsk 'Unpin from taskbar' koristab ta sealt jälle ära. Windowsi töölaua 'Event Viewer' app kinnistatakse tegumirea külge:

Pin to taskbar


Ja tulemus (Windowsi, õigemini Windows 7 vanal klassikalisel töölaual)...:

Ja tulemus (Windowsi, õigemini Windows 7 vanal klassikalisel töölaual)


3) Uninstall: See käsk uninstallib (kustutab lõplikult) märgistatud Metro/Windows Store appi süsteemist. Antud näites uninstallitakse siin MetroTwit app, sest kasutaja ei ole mingi lind ja säutsuja - pilt. Pärast nupule Uninstall klikkimist tuleb veelkord klikkida nupule Uninstall - pilt.

(Windowsi enda töölaua traditsioonilisi appisid Sa siitkaudu uninstallida ei saa, Sa võid neid siit ainult eemaldada.)


4) Larger: Selle ikooni/käsuga saad Start ekraanil muuta märgistatud appi väikse plaadi suuremaks (vaata eelmist pilti).
5) Smaller: Aga selle ikooni/käsuga saad Start ekraanil muuta märgistatud appi suure plaadi väiksemaks (vaata järgmisi pilte)

Sellel pildil üritatakse "Sõnumside" appi suurt ikooni väiksemaks teha...:

Sellel pildil üritatakse "Sõnumside" appi suurt ikooni väiksemaks teha...


... ja tulemus - 'Sõnumside' appi plaat/ikoon on nüüd ruudukujuline ja väiksem - pilt.


6) Clear selection: Sellest oli juba eespool ka juttu ja selle käsuga saab tühistada kasutaja poolt kas tahtlikult või siis kogemata märgistatud mitme appi märgistused (pilt). (Et aga siin või mujal Metro/Windows 8 kasutajaliidese ekraanides tühistada ühteainsat märgistust, tee juba märgistatud appi plaadil või muul elemendil veel üks paremklõps.)
7) Run as administrator: See ikoon ilmub ainult Windowsi enda töölaua või siis Sinu enda poolt installeeritud traditsiooniliste appide/rakenduste puhul ja see käivitab märgistatud rakenduse administraatori õigustega...
8) Turn live tile off: See ikoon ilmub ainult siis kui Sa märgistad mingi "elava" dünaamilise appi ikooni/plaadi ja kui Sa tahad tema interaktiivse sisu kuvamist tema plaadil välja lülitada, näiteks "Rakendus Reisid" (Travel) appi oma:

Turn live tile off


või näiteks "Meil" (Mail) appi elav/dünaamiline plaat/ikoon:

Mail appi plaat - 2


9) Open new window ja Open file location - need ikoonid/käsud ilmuvad ekraani allaäärde ainult Windowsi tavaliste töölaua või Sinu enda plaatide puhul ja nad avatakse ikka selles Windowsi töölaua kasutajaliideses...

10) Pin to Start: See ikoon/käsk ilmub ainult Metro/Windows 8 kasutajaliidese 'Search' otsinguvahendit kasutades. Näiteks kui Sa tahad siia Start ekraanile lisada mingi Windowsi enda traditsioonilise standardse appi või Sinu enda poolt installeeritud tarkvara (või mingi muu elemendi), siis võid seda teha mitmel moel - toome näiteks Notepad'i:


* Kui Sa viibid Start ekraanil, siis alusta otse klaviatuurilt sõna Notepad sisestamist. Selle peale avatakse Metro/Windows 8 kasutajaliidese otsingutulemused, kus Sa näed ka oma Notepad'i - pilt. Tee tal paremklõps ja seejärel kliki vasemal ekraani allosas Pin to Start ikoonile ning ta pannaksegi Start ekraanile - pilt.
* Vajuta Windows+Q klahve, mille peale ilmub Windows 8/Metro 'Apps' otsingupaneel. Otsi seal 'Notepad' üles, tee tal paremklõps ja seejärel kliki ekraani vasemal allosas Pin to Start ikoonile.
Kui Sa lähed nüüd 'Start' ekraanile (näiteks 'Windows' klahvi vajutades), siis näed seal kõige paremal Notepad'i tilet. Kui teed nüüd temal paremklõpsu, siis näed seal all juba Unpin from Start käsku, millega võid ta siit uuesti eemaldada - pilt.
Windowsi töölaua kasutajaliidesest kiirkorralduste Metro/Windows 8 Start ekraanile viimine:

Sa võid suvalise Windowsi töölaua kasutajaliidese standardse rakenduse või mingi muu elemendi lülitada otse sinna Start ekraanile - paremklõpsu ja kontekstmenüü käsu Pin to Start abil - pilt (Notepad'i näite põhjal). Viime näiteks ka Computer kiirkorralduse Start ekraanile pilt ja pilt.


Seega jätame meelde, et kui me teeme siin Windows 8 Start ekraanil mingi Metro/Windows Store appi plaadil hiire paremklõpsu, siis ilmuvad ekraani alla antud appi jaoks spetsiifilised ikoonid oma käskudega. Me võime sealtkaudu neid appisid Start ekraanilt ajutiselt eemaldada ja tagasi panna, neid väiksemaks ning tagasi suuremaks teha (Smaller/Larger), neid lõplikult süsteemist eemaldada/uninstallida (Uninstall) jne, jne.
Windowsi enda tavaliste ja Sinu poolt lisatud appide jaoks ilmuvad lisaks ka muud spetsiifilised ikoonid/käsud, näiteks "Run as administrator", "Open file location" (kuvatakse faili asukoht), "Pin to taskbar"/"Unpin from taskbar" (kinnitab märgistatud appi Windows töölaua tegumirea külge või siis eemaldab ta sealt) jne. Nende appide käivitamisel viiakse Sind Windowsi töölaua (Windows desktop) kasutajaliidesesse, st sinna Windows 7 aegadest pärit töölauale, kus nüüdseks puuduvad vana Start Menu ja ka Start nupp ise.Tööriistariba "All apps" nupp/ikoon:

Alates Windows 8 Consumer Preview väljalaskest on displei allaäärde lisatud ka uus varjatud 'App Bar' riba, mis lubab Sul kõikide appide (rakenduste) loetelule kiire ligipääsu. Tee Start ekraani suvalisel kohal paremklõps ja klõpsa seejärel allailmunud ribal 'All apps' ikoonile (pilt) ning Sa jõuadki 'All Apps' ekraani - pilt.

Siin lohistati sellessamas "All Apps" ekraanis seda allääres asuvat navigeerimisriba edasi...:

Siin lohistati sellessamas "All Apps" ekraanis seda allääres asuvat navigeerimisriba edasi...


Ka selles Apps ekraanis saad paremklõpsuga märgistada vajaliku elemendi (või elemendid) ja seejärel kasutada allaäärde ilmuva tööriistariba nuppe/ikoone pilt ja pilt.


Märkus: Sa võid Start ekraanile panna ka internetilinke, seda võid teha otse Windows 8 Internet Explorer (st IE Metro) appi kaudu - pilt.


Uuendatud 21.04.13: Uue Windows 8.1 (Windows Blue) versiooni puhul on siin asi natuke muutunud. Start ekraani endine "All Apps" nupp on nüüd saanud uue "App List" nime ja nüüd saab temale hiirega lihtsamalt ligi. Sa ei pea selleks Start ekraanil tegema eelnevalt paremklõpsu, et seda nuppu esile tuua. Nüüd näed Sa antud nuppu kohe ja pidevalt Start ekraani vasemal allosas - pilt.
Klikkides antud nupule, ilmub kõikide appide loetelu ja kikkides talle uuesti, kaob see appide loetelu. Nüüd saab appisid selles Windows Store appide loetelus ka sortida, näiteks on seal ka "enim kasutatud" valikuvõimalus - pilt.

Windows 8.1 (Windows Blue) väljalaskest rohkem infot seal.Start ekraani appide ümberpaigutamine ja grupeerimine:

Sa võid neid appide plaate siin hiire või sõrme abil mujale lohistada, neid omakorda grupeerida ja olemasolevatele kui ka uutele gruppidele nimetused anda (eelpool oli sellest ka juttu). Kui Sa lohistad siin mingi appi plaadi (tile) mujale kahe plaadi vahele, siis nende vahemaa suureneb ja Sa võid ta sinna panna. Appide mujale siirdamine käib ikka endiselt "drag&drop" stiilis: vajutad vasema hiirenupu alla, lohistad appi suure ikooni (tile) mujale ja seejärel vabastad hiirenupu. Järgmine pilt on võetud Windows 8 RP versioonist ja siin viiakse "Sõnumside" app teise kohta, st ta paigutatakse lihtsalt ümber:

Lohistatakse mujale -2


Alumine pilt on aga Windows 8 Pro RTM väljalaskest (st Win 8 finaalversioonist) ja siin lohistatakse "Bing" app ühe grupi alt üle teise grupi alla. Kui Sa lohistad appi (või märgistatud appid) mingi teise plaatide/ikoonide grupi alla, siis ilmub gruppide vahele ka vertikaalne poolläbipaistev riba. Siirdatava appi plaat tuleb siis lohistada üle selle riba, seejärel viia see plaat uue grupi alla sobivasse kohta ja siis vabastada hiirenupp (sel teel saab ka täiesti uusi gruppe luua):

See pilt on aga Windows 8 Pro RTM väljalaskest (st Win 8 finaalversioonist)


Ja tulemus:

Ja tulemus


Uue grupi loomiseks lohista vajalik plaat kahe grupi vahele või siis kõikidest olemasolevatest gruppidest paremale seni kuni sinna ilmub vertikaalne riba, mis näitab, et sinna saab uue plaatide grupi luua. Seejärel lohista see plaat üle selle joone ja vabasta oma hiirenupp. Järgmisel pildil luuakse uus grupp kahe olemasoleva grupi vahele (pilt Win 8 CP väljalaskest):

Sellel pildil luuakse uus grupp kahe olemasoleva grupi vahele (pilt Win 8 CP väljalaskest)


Siin aga luuakse uus grupp kõige paremal tühjale kohale:

Siin aga luuakse uus grupp kõige paremal tühjale kohale


Ja tulemus:

Ja tulemus


Veel üks näide uue grupi loomisest (Win 8 RP väljalaskest) - see uus grupp luuakse kahe olemasoleva grupi vahele:

Veel üks näide uue grupi loomisest


... ja selle tulemusel loodi uus grupp (praegu veel küll üheainsa plaadi/ikooniga):

... ja tulemus


Kui Sa töötad puutetundliku ekraaniga, siis saad appi lohistada sinna kohta, mis jääb ekraani ääre taha nii et viid ühe sõrmega (või varbaga) ta vastu ekraani serva ja teise sõrmega kerid ekraani edasi (st Start menüüd).

Järgmisel pildil on kasutaja loonud ühe uue gruppi, kus on nii Windows 8/Metro-stiilis appid kui ka Windowsi enda tavalised klassikalised appid - pilt.

Sa võid uue 'Semantic zoom' funktsiooni abil anda gruppidele ka omad nimetused või siis muuta olemasolevaid nimesid ja paigutada korraga terveid gruppe ümber - sellest info seal. (Kasutaja loos uue grupi ja seejärel omistas sellele grupile ka nime - pilt .)Charms riba 'Settings' menüüpunkt (amulett):

Kui Sa viid oma hiirekursori ekraani paremasse alla- või ülanurka, siis ilmub displei paremasse serva uus nn Charms riba. Klikkides siin Settings menüüpunktile (amuletile), pääsed ligi Settings paneelile:

Kui Sa viid oma hiirekursori ekraani paremasse alla- või ülanurka, siis ilmub displei paremasse serva uus nn Charms riba


Märkus: Selle Charms riba võid kiiresti avada ka Windows + C klahvikombinatsiooni abil.


Ilmus Settings paneel:

Ilmus Settings paneel


Kui Sa klikid siin Settings paneeli ülaosas Tiles punktile (vaata eelmist pilti), siis võid Start ekraanile lisada korraga terve komplekti üsna vajalikke Windowsi töölaua standardseid instrumente. Pane selleks lüliti "Show administrative tools" asendisse Yes:

Pane selleks lüliti "Show administrative tools" asendisse Yes


Settings paneeli allosas olevate nuppude kaudu saad ligi kompuutri "Power" ja muudele nuppudele. Link "Change PC settings" viib Sind aga uude väga vajalikku PC settings ekraani:

Settings paneeli allosas olevate nuppude kaudu saad ligi kompuutri "Power" ja muudele nuppudeleMetro/Windows 8 kasutajaliidese ekraanide taustapildi (värviskeemi) muutmine:

Sa võid seda värviskeemi, mustrit ja Metro-stiilis ekraanidele ilmuvate nuppude/elementide värvi muuta PC settings ekraani kaudu. Kui Sa viibid Start ekraanil, siis kliki enda kasutajanimele ja vali menüüst käsk Change account picture:

Kui Sa viibid Metro Start ekraanil, siis kliki enda kasutajanimele ja vali menüüst käsk Change account picture


Kliki 'PC settings' ekraani paremas paanis Start screen nupule:

Kliki 'PC settings' ekraani paremas paanis Start screen nupule


Nüüd saad ülemise riba nuppudega määrata taustapiltide mustri ja alumise liuguri kaudu aga taustavärvi ning selle värvi, mis ilmub Metro/Windows 8 ekraanide kõikidele elementidele:

Nüüd saad ülemise riba nuppudega määrata taustapiltide mustri ja alumise liuguri kaudu aga taustavärvi ning selle värvi, mis ilmub Metro ekraanide kõikidele elementideleMetro-stiilis Start ekraani ehk siis Windows 8 Start ekraani kasutajanimi ja tema rippmenüü

Start ekraani viimaseks elemendiks, millest tuleks rääkida, on paremal ülanurgas asuv kasutajanimi ja tema ikoon (või pilt). Kui Sa klikid temale, siis ilmub rippmenüü, mille kaudu võid panna sinna enda kauni foto või olemasolevat vahetada ja seda saad teha rippmenüü "Change account picture" käsule klikkides (juhis). Sa võid kompuutri blokeerida/lukustada (käsk "Lock"), logida end välja (käsk "Sign out") või lülituda kiiresti ümber teisele kasutajakontole (juhul kui Sul on süsteemi loodud ka teisi kasutajakontosid):

* Siin on tegemist lokaalse kasutajakontoga - pilt.
* Siin aga Microsofti kasutajakontoga (Windows Live ID) - pilt.
* Siia ei ole kasutaja veel mingit pilti (fotot) pannud - pilt.
* Kasutajanimel klikiti (või toksati) ja selle peale ilmus sinna üsna vajalike käskudega menüü. Antud menüüst on näha, et süsteemi on loodud ka teine kasutajakonto - "Põletaja". Kui Sa klikid siin temale, siis saad sellele teisele kasutajakontole kiiresti ümber lülituda - nn "Switch user" ("Fast user switching") meetodi abil:


Fast user switching


Märkus: Switch user (Fast user switching) - selle teisele kasutajakontole kiire ümberlülitamisega jätkavad Sinu programmid tööd, Sinu kasutajakonto jääb töösse ehk aktiivseks kuid ta on nüüd parooliga kaitstud ja ainult Sina võid tema sessiooni tagasi pöörduda. Pärast selle käsu valimist või teisele kasutajakontole klikkides viiakse Sind kasutajakontode valiku ekraani, kus Sa võid klikkida sellele kasutajakontole, kuhu Sa tahad ümber lülituda. Seejärel sisestad seal süsteemi sisselogimise ekraanis antud kasutaja parooli - pilt, pilt ja pilt. 'Fast User Switching' vahend, mida kasutatakse juba alates Windows XP aegadest, lubab mitmel kasutajal töötada kompuutris ühel- ja samal ajal. Sellega saab kiiresti ja mugavalt lülituda ümber ühelt kasutajalt teisele. (Ja üks näide ka pärast selle suure Windows 10 'Anniversary Update' värskenduse installi - pilt.) Sa saad teisele kasutajakontole lülituda kiiresti ümber ka sel teel, et vajutad Ctrl + Alt + Delete klahvikombinatsiooni ja klikid 'Switch user' parameetrile (pilt).

Süsteemist väljalogimine käsu 'Sign out' abil ja seejärel süsteemi sisselogimise erinevad meetodid ning mitme kasutajakonto puhul süsteemist väljalogimise kiire meetod ("Switch User") - sellest oli juttu Windows 8.x all - seal.
Start ekraanile oma rakenduste ja kiirkorralduste lisamine:

Kuna Start ekraan on varasemate Windowsite Stardimenüü järglane, siis pannakse kõikide programmide kiirkorraldused sinna automaatselt, juhul kui Sa nende installeerimisel sellest ei keeldu.

Sa võid Start ekraanile panna järgmised kiirkorraldused (otseteed):

* Metro/Windows 8 rakendused
* Windowsi töölaua standardsed programmid
* Raamatukogud, kettad/draivid, kaustad ja salvestatud otsingud (natuke infot sellest)
* Süsteemikaustad (näiteks Control Panel, Computer jne) - natuke infot sellest
* Interneti lingid (info) - Start ekraanile lisati mõned lingid:

Näide uuest nimestLoe ka järgmist:

* Metro-stiilis appid (st Windows Store appid) ja nendega töötamine - juhis.

* Kuidas sulgeda täisekraani režiimis töötavaid Metro-stiilis appe (st Windows Store appe) - juhis.

* Teine vana traditsiooniline Windows 8 töölaua kasutajaliides (Windows Desktop UI) - infot seal.


Märkus: Tasuta utiliidid neile, kes soovivad seda vana traditsioonilist Windows 7 operatsioonisüsteemis kasutatavat "Start" nuppu ja tema kaudu avatavat Stardimenüüd ("Start Menu") tagasi tuua. Või neile, kes tahad buutida otse standardsele töölauale (Classic Desktop) jättes selle uue Metro-stiilis Start ekraani vahele - info seal.

Ülesse
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011