Uus Windows 8 kasutajaliides

Win 8 logo Windows 8 uus 'Metro UI' kasutajaliides ja temaga töötamine.

 

Mis see 'Metro' kasutajaliides on ja temas liikumine. Olulised kiirklahvid ja uued Switcher, Semantic Zoom ning Push Scrolling vahendid

 

(Kehtib ka Windows 8.1 suhtes.)

 

 

Kirjutatud 03.04.2012 (täiendatud 26.07.12 ja 21.08.12)

 


 

Windows 8 / Windows 8.1 uus Metro kasutajaliides ja temas liikumine:

 Mis see Metro on?

Märkus: Kuni siiamaani ja kogu Windows 8 väljaarendamise staadiumis kasutas Microsoft järgmisi termineid:

* Nende uute spetsiaalsete rakenduste jaoks kasutati sõna "Metro-stiilis äpp" (või "Metro stiilis äpp" või lihtsalt "Metro äpp").
* Teise uue kasutajaliidese nimena kasutati terminit "Metro kasutajaliides" ("Metro UI").
* Uue kasutajaliidese disaini puhul aga tarvitati terminit "Metro disain".

Kuid paar kuud enne Windows 8 lõplikku valmimist ja kõikidele kättesaadavaks tegemist, muutis Microsoft seda. Nüüd asendatakse see vana kuni siiani kasutusel olnud "Metro" termin uue "Windows Store" terminiga, põhjuseks lahkhelid kaubamärgi kasutamisel ühe "tähtsa" Euroopa partneriga (arvatavasti Saksa "Metro AG" firmaga).

Kuid kuni siiamaani ja arvatavasti ka edaspidi kohtad Sa nii siinses kui ka paljudes muudes saitides ka seda endist "Metro" nimetust ning seega tuleks teada järgmist:

* Metro-stiilis äpid (apps - rakendused) on nüüd Windows Store äpid või Windowsi äpid või Windows 8 äpid.
* Metro kasutajaliides (Metro UI) on nüüd "uus Windowsi kasutajaliides (UI)" või lihtsalt "Windowsi kasutajaliides".
* "Metro disain" on nüüd "Windows 8 stiilis disain" (või "Windows 8 disain").

Ka mina ei hakka siin enam midagi muutma vaid kasutan ka edaspidi seda vana "Metro" terminit või toon siis paralleelselt ära ka need uued nimetused.


Esimene asi, mida Sa pärast Windows 8 esmakordset käivitamist näed, on see et tema graafilist kasutajaliidest (st välimust/töökeskkonda) on täielikult muudetud. Nii pärast tema installeerimist kui ka pärast igat sisselogimist ja Win 8 restarti jõuad Sa esmalt alati uude vaikimisi ilmuvasse 'immersive' Metro/Windows 8 kasutajaliidesesse - tema uude Start ekraani (Start menüüsse), mis ASENDAB varasemat Stardimenüüd. Seega Sa maandud otse selle uue Windows 8 kasutajaliidese uut tüüpi Start ekraani ehk Start menüüsse. Siin ei ole mingit tavapärast töölauda, aknaid, endisi Win 7 aegadest pärit Start menüüd, tegumiriba ja puuduvad harjumuspärased juhtimiselemendid - kõik on täiesti uus ja võõras.
Meile juba alates Windows 95 aegadest tuttav ja traditsiooniline Stardimenüü ('Start Menu') ning Start nupp on nüüdseks kadunud! See varasem Start menüü vahetati välja täiesti uue Windows 8 enda Start ekraaniga/Start menüüga ja see uus 'Start Screen' on vana Start menüü põhjalik edasiarendus (lausa evolutsiooniline muutus). Start Screen on uus Windows 8 kasutajaliides (shell), mille ekraanil asuvad Metro-stiilis/Windows Store äpid ja need äpid jooksevad täisekraani režiimis - siin kasutatakse uut Windows Run Time (WinRT) keskkonda.
Metro/Windows 8 kasutajaliides ise ja uus Start Screen ei ole üks- ja seesama asi. Metro lubab paigaldada ja kasutada äppisid, aga uus Start ekraan on vana Stardimenüü suur edasiarendus ning asendaja.

Windows 7 aegadest meile juba tuttav traditsioonilne Windowsi töölaud (Desktop) on aga "kadunud". Ta ei ole küll lõplikult "haihtunud", aga Sa ei näe teda kohe vaid Sa võid temale kas ise ümber lülituda või ta ilmub siis kui Sa käivitad mingi Windowsi enda programmi/utiliidi või protsessi.

Kompuutri alglaadimisel laetakse üles ainult see Metro kasutajaliides (st Windows 8 kasutajaliides) ja ekraanile ilmub tema vaikimisi äppidega (rakendustega) Start ekraan ehk uus Start menüü, mis kiirendab buutimist. Mis puutub sellesse Metro/Windows 8 kasutajaliidese taustavärvi, siis ilmub see värv igale poole, kus on tegemist selle uue kasutajaliidesega: Näiteks äppide ja failide otsimise ekraani; failide sirvimise ja avamise/laadimise nn "File Picker" ekraani; "Charms" menüüpunktide ekraanidesse; süsteemi sisselogimise ekraani; Windows 8 installeerimise lõppedes tema konfigureerimise ekraanidesse jne, jne. Alates Windows 8 Consumer Preview versioonist saab seda värviskeemi muuta nii juba Windows 8 installeerimise käigus kui ka hiljem uue PC settings ekraani kaudu.

Ka on alates Windows 8 Consumer Preview väljalaskest seda Metro-stiilis/Windows 8 disainiga Start ekraani tublisti täiustatud, see on nüüd märksa parem kui ta oli seda varasemas Windows 8 DP redaktsioonis. Peale uute 'Semantic zoom', 'Push Scrolling' ja 'Switcher' ("Ümberlülitaja") vahendite on displei allaäärde lisatud ka uus varjatud 'App Bar' riba, mis lubab Sul kõikide äppide (rakenduste) loetelule kiire ligipääsu. Tee Start ekraani suvalisel kohal paremklõps ja klõpsa seejärel allailmunud nupuribal 'All apps' ikoonile (pilt) ja Sa jõuadki 'All Apps' ekraani:

'All Apps' ekraanUuendatud 06.11.13: Uemas Windows 8.1 versioonis on see 'All apps' ikoon sellest nupureast kadunud ja ta on asendatud Customize nupuga, mis käivitab "Customize" režiimi ehk Start ekraani (Avakuva) plaatide organiseerimise režiimi - rohkem infot sellest seal.

Seega Start ekraani paremklõpsuga ilmuv All apps nupp, millega sai minna üle KÕIKIDE rakenduste loetelu ekraani, on nüüdseks kadunud. Nüüd kasutatakse Apps ekraanile üleminekuks uut meetodit. Start ekraani endine "All Apps" nupp on nüüd saanud uue "App List" nime ja nüüd saab temale hiirega lihtsamalt ligi. Sa ei pea selleks Start ekraanil tegema eelnevalt paremklõpsu, et seda nuppu esile tuua. Nüüd näed Sa antud nuppu kohe ja pidevalt Start ekraani vasemal allosas (sellel pildil pani kasutaja Start ekraani taustaks oma töölaua kasutajaliidese taustapildi) - pilt.

Ja Windows 8.1 versiooni 'Apps' ekraan - pilt.Paremaks on muudetud "pinning" vahendit, mis lub Sul Windows 8 Start ekraanile või siis Windowsi töölaua kasutajaliidese tegumireale kinnistada nüüd ka suvalise täitmisfaili (.exe), veebsaidi, kontakti jne. Kasutaja saab muuta ka Start ekraani ja ka kõikide muude ilmuvate ekraanide taustavärvi (värviskeemi) ja mustrit ning Sa võid selle kõikjal kuvatava vaikimisi värvi asendada nüüd mingi muu meeldivama taustavärviga. Seda saab teha nii Windows 8 installeerimise käigus kui ka hiljem 'PC settings' ekraani kaudu.

Alltoodud Windows 8 disainiga Start ekraan/menüü on juba võetud Windows 8 finaalversioonist. Siin on kasutaja juba installeerimise käigus muutnud seda tausta värviskeemi ja lisanud hiljem kasutajakontole ka pildi.


Seega kasutab Windows 8 (8.1) nüüd kahte täiesti erinevat kasutajaliidest (UI):

1) "Metro UI" ehk uue nimega "Windows 8 UI" (Windows 8 kasutajaliides): Kasutatakse täiesti uut puhast ja lihtsat vaikimisi ilmuvat Metro UI (Windows 8 UI) kasutajaliidest ning tema Start ekraani/menüüd (Windows 8 Start menüüd). Metro ehk Windows 8 kasutajaliides on nüüd primaarne ja vana traditsiooniline Windows Desktop (Windows 7 töölaua) kasutajaliides on aga sekundaarne. Alltoodud Start ekraani pilt on võetud suurema resolutsiooniga monitorilt ja tegemist on Windows 8 Pro RTM (st Win 8 lõppversiooni) vaikimisi Start ekraaniga, kuhu kasutaja ei ole ise veel ühtegi oma äppi lisanud ning seepärast näed Sa siin ka "vaba ruumi" olemasolu:

"Metro UI" ehk uue nimega "Windows 8 UI" (kasutajaliides)


Kui Sul on väiksem displei (või väiksem ekraani resolutsioon), siis ilmub Start ekraani allaäärde vastav navigatsiooniriba (kerimisriba), et Sa saaksid edasi liikuda ja näha kõikide äppide plaate (suuri ikoone):

Kui Sul on väiksem displei (või väiksem ekraani resolutsioon), siis ilmub Start ekraani allaäärde vastav navigatsiooniriba (kerimisriba)


Märkus: Ülemisel pildil toodud "Desktop" suur ikoon (õigemini tema plaat - "tile") kuvab Windowsi töölaua kasutajaliidese töölaua taustapilti ja siin on seda juba muudetud. Seega, kui Sa muudad Windowsi töölaua kasutajaliideses tema taustapilti, siis ilmub see pilt ka siia Metro-stiilis/Windows 8 disainiga Start ekraanil asuvale interaktiivsele "Desktop" plaadile - pilt. Töölaua vaikimisi taustapilt (st kohe pärast Win 8 installeerimist) ja siis vastavalt ka see "Desktop" plaat siin näevad välja aga sellised - pilt.


Äpid (apps) ehk Windows Store äpid: Start ekraanil (Start menüüs) kuvatakse äpid/rakendused suurte ikoonidena ehk plaatidena (tile'd). Äpid on Metro-stiilile (ehk Windows 8 kasutajaliidesele) kohandatud rakendused/programmid ('apps'). Kes on kasutanud näiteks iPad tahvelarvutit, see teab, et kui tohutut hulka tarkvara (äppisid) jms kraami võib tema jaoks alla laadida. Nüüd üritab ka Microsoft teha nii et ka selle Metro/Windows 8 kasutajaliidese jaoks loodaks võimalikult palju sellist tarkvara - sellest sõltub ka tema Win 8 tahvelarvutite müügiedu.

Metro stiilile (Windows 8 stiilile) kohandatud rakendused (äpid) töötavad kiiresti, sest nende jaoks kasutatakse juba Internet Explorer 9 brauseris kasutusele võetud nn riistvara kiirendust (hardware acceleration). Peale selle, juhul kui Sa lõpetad oma mingi äpiga töötamise, siis pannakse ta nõ 'suspended' seisundisse, mis tähendab seda et teda ei lülitata välja vaid ta jääb kompuutri mällu edasi - see lubab antud äpi jälle uuesti väga kiirelt käivitada. Kui kasutajal läheb rohkem kompuutri ressursse vaja, siis "visatakse" see äpp (või äpid) mälust välja.
Start ekraani kaudu saab käivitada nii uut tüüpi Windows Store äppe kui ka Windowsi enda klassikalisi programme ja utiliite - ka neid nimetatakse nüüd äppideks, aga Windowsi töölaua äppideks. Uued Windows Store äpid töötavad täisekraani režiimis. Kui Sa käivitad selle Start ekraani kaudu mingi Windowsi enda töölaua klassikalise programmi (ka äpi), siis avatakse see rakendus Windows 8 tavalisel töölaual (klassikalisel Windows 7 aegadest pärit 'desktop' keskkonnas).
Sa võid vajaliku kättesaadava programmi käivitada otse Metro-stiilis / Windows 8 stiilis disainiga Start ekraanilt. Sa saad selle Start ekraani kaudu käivitada ka kõiki Windowsi enda traditsioonilisi programme/utiliite (Windowsi töölaua äppisid). Kasuta selleks Windows 8 Search Apps otsinguvahendit: Alusta otse Windows 8 Start ekraanil mingi otsingusõna klaviatuurilt tippimist ja selle peale hakatakse automaatselt otsingutulemusi kuvama.

Kõik neist uutest Windows Store äppidest ei ole ainult lihtsad käivitatavad rakendused vaid paljud nendest sisaldavad ka reaalajas uuendatavaid andmeid, näiteks Fotod (Photos) ja Ilm ehk Ilmateade (Weather) "elavad"/dünaamilised plaadid näitavad kõige värskemaid pidevalt uuendatavaid pilte/andmeid. Sellisteks interaktiivseteks/dünaamilisteks äppide plaatideks on veel näiteks Inimesed (People), Uudised (News), Sport, Bing (Microsofti üsna hea otsingumootor), Store, Kalender (Calendar), Rakendus Reisid (Travel), Desktop (Töölaud) jne- pilt.

Sa võid Start ekraanil tema äppe ümber paigutada (lohistad hiire või sõrmega ta teise kohta), neid sealt "Unpin" käsuga eemaldada (kusjuures äpp ise jääb süsteemi alles), uninstallida ja rakendada nende suhtes muid kättesaadavaid käske. Et näha Start ekraani kõiki äppe, pead lohistama ekraani alläärde ilmunud horisontaalset kerimisriba või siis kerima oma hiireratast (mugavam moodus).
Kuna Sa veel ei tea nende kõikide äppide (Windows 8 rakenduste) otstarvet, siis kliki lihtsalt neile ja vaata seda et mis nad Sulle "räägivad" - Sa võid nad seejärel igal ajal eest ära koristada vajutades "Windows" klahvile ja nad pannakse mällu "ootele" (st neid ei suleta lõplikult).

Ühesõnaga Windows 8 puhul kutsutakse 'äppideks' ka Windowsi enda traditsioonilisi meile juba tuntud klassikalisis programme, aga nende käivitamisel (vastupidiselt uutele Metro-stiilis äppidele) laetakse nad otse Windows 7 ajast pärit Windowsi töölaua vaatesse (Windows Desktop režiimi ehk kasutajaliidesesse). Seega võib Windows 8 puhul kasutada tarkvara jaoks kahte terminit:

* Metro-stiilis äpid ehk siis uue nimega Windows Store äpid (tahvelarvuti äpid)
* Windowsi klassikalised töölaua äpid.

Windows 8 lõplikus väljalaskes on siis järgmised Metro-stiilis/Windows 8 stiilis äpid (eestikeelsete nimetustega): Ilm (Weather), Kaardid (Maps), Kalender (Calendar), Meil (Mail), Video (Videos), SkyDrive, Inimesed (People), Fotod (Photos), Muusika (Music), Sõnumside (Messaging), Kaamera (Camera), Rahandus/DOW (Finance/DOW), Internet Explorer (IE Metro variant), Store, Uudised (News), Sport, Mängud (Games), Rakendus Reisid (Travel) ja Bing (Microsofti otsingumootor).
Peale selle on seal veel "Desktop" nimeline plaat (tile), millele klikkides/toksates jõuad otse Windowsi traditsioonilisele töölauale (st teise Windowsi töölaua kasutajaliidesesse).


Start screen ei oma seda traditsioonilist tegumiriba (Taskbar'i või Windows 7 Super Bar'i) ja seetõttu Sa ei tea varsti, et mitu äppi ning millised Sul neist käivitatud on. Et vaadata seda et millised äpid Sul parasjagu jooksevad, vajuta Alt+Tab klahvikombinatsiooni. Alt+Tab töötab ainult siis kui Sul oli eelnevalt Windowsi töölaud (Windows Desktop kasutajaliides) käivitatud, st kui Sa olid seal viibinud või seal midagi teinud.
Win+Tab klahvid lülitavad Sind ühelt käivitatud äpilt ümber teisele äpile. Kuid Sa võid mingi juba varem käivitatud äpi ka otse Start ekraanilt uuesti käivitada ja ta tuuakse mälust välja. Kui Sinu klaviatuuril on olemas ka "Windows" ("Winkey") klahv, siis vajutades korduvalt seda klahvi, lülitatakse Sind alati viimati käivitatud äpi ja Start ekraani vahel ümber. Kui kasutad hiirt, siis vii tema kursor ekraani vasemasse üla- või allanurka ja selle peale ilmub displei vasemasse serva uus "Switch List" riba/paneel, kus kuvatakse kõikide juba varem käivitatud Windows 8/Metro äppide pisipiltide loetelu. Liigu kursoriga mõõda seda riba edasi ja kliki vajaliku äpi pisipildile, et teda käivitada - sellest uuest funktsioonist tuleb veel allpool täpsemalt juttu. (See 'Switch List' riba ilmub ainult siis kui Sa olid varem avanud vähemalt ühe uut tüüpi Windows Store äpi.)

Kuidas liikuda Win 8 uue 'Metro' stiilis/Windows 8 stiilis ja vana Windowsi töölaua ('Desktop UI') kasutajaliideste vahel? Kuidas liikuda juba käivitatud äppide vahel ja vajalikud kiirklahvid ning hiire kasutamised - sellest siinsams allpool.

See uus Metro/Windows 8 kasutajaliides tundub esialgu olevat väga ebamugav ja seda seepärast et Metro UI (Windows 8 UI) ongi ette nähtud rohkem sõrmede abil töötamiseks ning tahvelarvutitel kasutamiseks. Temal võib töötada nii hiire kui sõrmedega; sõrmedega töötamiseks peab Sul loomulikult olema puutetundlik displei või siis tahvelarvuti.


Loe sellest uuest Start ekraanist ja selle seadistamisest sealt.


2) Windows Desktop UI (Windowsi Töölaua kasutajaliides): Vana klassikaline Windows 7 'Desktop UI' keskkonna töölaud, kus tegumiriba (SuperBar) on küll alles, aga endine Start menüü ja tema Start nupp (Start Orb) on nüüdseks lõplikult kadunud. Endist Start menüüd ASENDAB nüüd täiesti uus Start menüü (st Windows 8 kasutajaliidese Start Screen - Start ekraan). Alltoodud pilt näitab siis Windows 8 Pro RTM väljalaske (Win 8 finaalversiooni) töölauda ja tema vaikimisi taustapilti:

Alltoodud pilt näitab siis Windows 8 Pro RTM väljalaske (Win 8 finaalversiooni) töölauda ja tema vaikimisi taustapilti


Järgmine pilt aga näitab kasutaja poolt juba muudetud Windowsi Desktop kasutajaliidese töölauda. Siin viis kasutaja hiirekursori ekraani vasemasse allanurka ja selle peale ilmus sinna väike 'Start preview' ('Start Tip') nupp, millele klikkides saab minna üle sinna uude Start ekraani, st Metro või Windows 8 kasutajaliidesesse. Sedasama saab teha ka Windows 8 kasutajaliidese Start ekraanis. Ümberlülitumine teise kasutajaliidesesse toimub vastavalt sellele et milliseses kasutajaliideses Sa momendil viibid:

Järgmine pilt aga näitab kasutaja poolt juba muudetud Windowsi desktop kasutajaliidese töölauda


Seega alates Windows 8 Consumer Preview redaktsioonist on vana Start ehk Start Orb nupp (Windows 8 DP versioonis oli tema nimeks 'Show Desktop') nüüd lõplikult kadunud ja ta on asendatud uue nn 'Start preview' ('Start Tip') pisipildi nupuga, mis on varjatud. Ta ilmub sinna siis kui Sa viid oma hiirekursori ekraani vasemasse allanurka:

Ta ilmub sinna siis kui Sa viid oma hiirekursori ekraani vasemasse allanurka


Kui Sa teed seal vasemal allnurgas aga paremklõpsu, siis ilmub sinna väga kasulikke käskudega hüpikmenüü - pilt. Kuigi nad on Windowsi töölaua instrumendid, võid Sa selle menüü avada suvalise Metro äpi (st Windows Store äpi), Start ekraani või siis Windowsi töölaua kaudu. [Selle paremklõpsu süsteemikäskudega kiirkäivitamise hüpikmenüü (st Win + X menüü) saab kiiresti avada ka Win + X klahvikombinatsiooniga.]

Sedasama saab teha ka Metro ehk Windows 8 kasutajaliidese Start ekraanis ja Metro ehk Windows Store äppide täisekraanides:

Sedasama saab teha ka Metro ehk Windows 8 kasutajaliideses - tema Metro-stiilis Start ekraanis

Ilmus menüüUuendatud 06.11.13: Uemas Windows 8.1 versioonis tuuakse tagasi ka Start nupp ja seda on vaikimisi näha AINULT selles traditsioonilises töölaua kasutajaliideses. Kuid see ei ava traditsioonilist Start menüüd vaid ta viib Sind lihtsalt sellesse uude Metro-stiilis Start ekraani ("Avakuvasse"):

Windows 8.1 (Windows Blue) puhul tuuakse tagasi ka Start nupp


Kui Sa osutad hiirekursoriga seda Start nuppu, siis muudab ta oma värvi ja seda vastavalt Sinu poolt Charms küljeriba -> Settings amuleti -> Personalize kaudu määratud "Accent color" värvile:

Kui Sa osutad hiirekursoriga seda Start nuppu, siis muudab ta oma värvi


Kui Sa viibid aga Start ekraanil või siis kusagil Metro-stiilis/Windows Store rakenduses, siis osutades hiirekursoriga ekraani vasemat alumist nurka, ilmub sinna seesama uus Start nupp.

Alles on ka see Win + X klahvikombinatsiooni poolt avatav süsteemikäskudega hüpikmenüü. Sa saad antud menüü avada ka nii et teed sellel uuel Start nupul paremklõpsu. Nüüd on antud kontekstmenüüsse lisatud ka uued Shut down, Sleep ja Sign out (Logi välja) käsud - pilt (töölaua kasutajaliideses) ja pilt (uues Metro kasutajaliideses):
Kompuutri alglaadimisel laetakse üles ainult see Metro/Windows 8 kasutajaliides, mis kiirendab buutimist ja vana Windowsi töölaua kasutajaliides aktiveeritakse ainult järgmistel juhtumitel:

* Kui kasutaja lülitub ise ümber sinna Windows 7 töölauale;
* Kui ta käivitab mingi Windowsi enda traditsioonilise tarkvara/utiliidi või enda poolt installeeritud tarkvara/utiliidi;
* Kui käivitatakse mingi protsess või tegevus, näiteks kui kasutaja hakkab mingit enda tarkvara installeerima...

Siin Windows Desktop kasutajaliideses saad töötada täpselt samamoodi nagu Sa tegid seda ka Windows 7 operatsioonisüsteemis. Ka Windows 8 töölaua kasutajaliidese ülesannete riba (pilt) töötab samamoodi nagu ka Windows 7 ülesannete riba (SuperBar/Taskbar) - Windows 7 juhis.


Start ekraanile on toodud üle ka osa Windowsi enda traditsioonilisi applikatsioone ja utiliite - Windowsi töölaua äppisid. Näiteks Desktop, Internet Explorer (see on olemas nii Windows 8 kui ka Windowsi töölaua äpina), kontaktide, fotode, sõnumite ja kalendri äpid ning ka e-mail klient [Meil (Mail) äpp].

"Internet Explorer" tile (pilt): Kui Sa käivitad selle äpi, siis avatakse Metro-stiilis Internet Explorer variant (st Windows 8 IE brauser) ja seda täisekraani režiimis.

Sa saad Start- ja Windows Desktop ekraanide/kasutajaliideste vahel kiiresti edasi-tagasi liikuda nii et vajutad "Windows" klahvile. Seesama 'Windows' klahv "sulgeb" ka käivitatud äpi (viib ta mällu) ja toob Sind tagasi Metro Start ekraanile.


Alatates Windows 8 lõppversioonist ei näe Sa enam meile juba Vista ja Windows 7 aegadest tuttavat Aero Glass teemat, mis asendatakse uue Windows 8 disainiga (Metro-stiilis) töölaua teemaga. Sa ei näe enam akende poolläbipaistvat klaasjat kujundust koos animatsiooniefektide- ja reguleeritavate värvidega. See Aero-stiilis Windowsi töölaua kasutajaliides asendatakse nüüd õhulise, askeetliku, ühetaolise neutraalse värviga Metro-sarnase Exploreriga (akendega). See uus teema muudab akende ääri ja tiitelribasid ning akende vaikimisi värviks saab olema see ühetooniline värv, mis on ka antud teemas (sh ka töölaua taustapilt) või siis Sinu poolt "Color and Appearance" aknas määratud. Ka töölaua tegumiriba muudetakse läbipaistmatuks ja ka tema värvi võib muuta.

Selle natuke muutunud "Color and Appearance" akna saad samamoodi avada nagu seda tehti ka Windows 7 puhul:

* Teed töölaual paremklõpsu ja valid kontekstmenüüst käsu Personalize või Personalise [English (United Kingdom) kuvakeele puhul];
* siis klikid 'Personalization' ('Personalisation') aknas nupule Color (või Colour) - pilt;
* ja seejärel näedki seda alltoodud "Color and Appearance" (või "Colour and Appearance") akent.

See "Color and Appearance" juhtpaneel sarnaneb Windows 7 omale, aga ta on siin lihtsam ja ta sisaldab ka üht uut valikut: "Automatic" (vasemalt esimene värvivalik). Kokku on siin 16 värvivalikut ja nendega võib muuta akende äärte ning tegumirea (SuperBar) värve:

Colour and Appearance


Kui Sul on aktiveeritud see "Automatic" värv, siis muutuvad kõikide akende äärte ja tegumirea värvid automaatselt vastavalt Sinu töölaua taustapildi põhivärvile:

Ühetooniline värv


Märkus: Selles 'Personalization' aknas toimub töö põhimõtteliselt samamoodi nagu see oli ka Windows 7 puhul - info.


Järgmisel pildil on akende servad, tiitelriba ja tegumiriba pruunikat värvi, sest töölaua taustapildis domineerib just antud värv - pilt.

Nupud:

Nupud


See Windowsi töölaua teema muudatus pidavat põhiliselt pikendama Win 8 tahvelarvutite akude eluiga, aga miks ka mitte kasutajate endi eluiga? Mind see muudatus isiklikult ei häiri, aga see Aero Glass teema oli üsnagi kena ja eks nii mõnigi hakkab võib olla sellest esialgu puudust tundma.


Loe Windows 8 töölaua (Desktop) uutest funktsioonidest ja tema seadistamisest veel sealt.
Windows Aero ei ole täielikult kadunud!

Nagu siin eelpool sai juba õeldud, siis alates Windows 8 lõppversioonist ei näe Sa enam Vista ja Windows 7 aegadest pärit Aero Glass teemat, mis asendatakse uue Windows 8 disainiga (Metro-stiilis) töölaua teemaga.
Tegelikult ei kao see Windows Aero ise kusagile, ta on endiselt alles kuigi võib olla mitte nii "võimsal kujul" kui see oli Windows 7 puhul ja Aero esitus sõltub ikkagi suurel määral Sinu kompuutri võimsusest ning videokaardist. Riistvara akseleratsioon (kiirendus) ja enamik Aero vahendeid töötavad ka Windows 8 all edasi.
Aero ise on midagi palju rohkemat kui see ärakaotatud Aero Glass teema, mis on lihtsalt üks Windows Aero komponente. Toon siin ka mõned näited sellest et Aero eksisteerib ka Win 8 all endiselt edasi:

- Tegumiriba on endiselt poolläbipaistev ( pilt ja pilt).

- Aero Peek vahend: Ka see funktsioon töötab endiselt. See Windows 7 aegdest pärit uus vahend lubab seda et kasutaja saaks kiiresti ja veatult leida tegumirealt (Superbar'ilt) ülesse vajaliku avatud kaustaakna või käivitatud programmi ning selleks tulebki nüüd appi see Aero Peek ("piilumise") funktsioon. Kui kasutaja viib oma hiirekursori mingi grupeeritud kaustade või programmide grupiikooni/nupu kohale, siis ilmuvad need aknad kõigepealt selle nupu kohale (pisipiltide eelvaate akende reana). Kui kasutaja viib nüüd hiirekursori edasi mingile pisipildile (eelvaateaknale), siis tuuakse see aken ekraanile ja seda tema täielikus suuruses nii nagu ta oli seda enne tema tegumireale ikoniseerimist. Samal ajal aga varjatakse kõik seni ekraanil lahtiolnud aknad, nad muudetakse läbipaistvateks (aero efekt). Kusjuures neid läbipaistvaid aknaid näidatakse nende reaalses suuruses ja asukohas kus nad senimaani olid. Seega kui tegumireal on informatsiooni vähevõitu, siis viib kasutaja oma hiirekursori mingi pisipildi kohale ja kohe tuuakse antud aken ekraanil kõige ette ning ülejäänud aknad viiakse tahaplaanile, kusjuures neid näidatakse sel juhul läbipaistvates raamides ("klaasist" raamides). Kui vaja, siis saab vajaliku akna ekraanile avada nii et klõpsad lihtsalt mingile eelvaateaknale - pilt. Loe sellest Aero Peek vahendist ülevaadet ja vaata asjakohaseid pilte sealt.

- Show Desktop nupp: Ka see all tegumirea paremas otsas asuv nupp töötab endiselt. Aero Peek töötab ka töölauaga ja seda siis kui kasutaja viib oma hiirekursori tegumirea (Superbar'i) kõige paremas lõpus asuva Show Desktop ikooni/nupu kohale. See vahend varjab kõikide avatud akende sisu (st muudab aknad läbipaistvaks) ja ta on vajalik selleks et kasutaja saaks kiiresti ligi oma töölaual olevatele asjadele, näiteks sinna paigutatud gadžettidele (gadgets). Kui aga kasutaja klikib sellele Show Desktop nupule, siis ilmub nähtavale terve töölaud - pilt. Et see 'Peek' nimeline funktsioon hakkaks ilusti ka Win 8 all töötama, tee all tegumireal paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Properties. Seejärel pane linnuke 'Use Peek to preview the desktop when... ' kontrollruutu ja kliki OK - pilt.

- Aero Snap ("Screen Docking" ehk "Snap to docking") funktsioon töötab nii nagu ta tegi seda ka Windows 7 puhul ja ta pakub järgmisi võimalusi:

* Akende täissuurusesse viimine ja seejärel nende varasemate mõõtmete taastamine: Kui Sa lohistad mingi avatud programmi või kaustaakna tema tiitelriba kaudu ekraani ülemise serva vastu, siis muutub see aken ekraanisuuruseks, st ta maksimeeritakse ekraani täissuuruseni. Kui Sa seejärel lohistad selle akna ülemisest servast ära (allapoole), siis taastatakse tema endised mõõtmed ja asukoht. Varem pidi akna täissuuruseni viimiseks klõpsama tema paremas ülanurgas olevale keskmisele Maximize nupule, nüüd on seda aga märksa hõlpsam teha.
* Ka see Windows 7 ajast pärit vahend on üks vägagi vajalik asi (seda eriti laiemate ekraanide puhul). Meil on üsna sagedasti vaja viia kaks akent kõrvuti, et siis võrrelda ja töödelda nende sisu ning seda eriti video -ja pilditöötlusprogrammide, teadustööde, failide lohistamise jne, jne puhul. Varem pidid Sa need aknad lohistama üksteise kõrvale ja seejärel hakkama nende suurusi "reguleerima"...—üsna tüütu ja tülikas tegevus. Nüüd on võimalik teha seda automaatselt ja sel teel, et lohistad ühe akna ekraani vasema serva vastu ja seejärel hõivab ta täpselt poole ekraanipinnast. Samamoodi saad tegutseda teise aknaga, lohista ta ekraani parema serva vastu ja lõpptulemuseks on see et Sul seisavad tööaual kõrvuti külg-külje vastu kaks täpselt ühesuurust akent, mis kumbki katavad poole ekraanipinnast (50%-i). Kui Sa lohistad need dokitud aknad ekraani küljeservadest tagasi eemale, siis saavad nad endi esialgse kuju ja suuruse jälle tagasi - pilt. Loe antud vahendist rohkem sealt.

- Live Taskbar Thumbnails: Live thumbnails (elavad pisipildid): Kui kasutaja viib oma hiirekursori Taskbar'il (tegumireal) asuva mingi programmi või kausta ikooni/nupu kohale, siis ilmub tema interaktiivne pisipilt ehk eelvaate aken (thumbnail preview). Kui kasutaja klõpsab sellele eelvaateaknale, siis avatakse antud programmi või kaustaaken, mis oli eelnevalt ikoniseeritud alla tegumireale, uuesti ekraanile (täissuuruses). Kasutaja võib selle pisiakna (eelvaateakna) kaudu ka antud programmi või siis kaustaakna sulgeda - pilt. Loe sellest Win 7 uut tüüpi tegumireast (Taskbar/SuperBar) ülevaadet sealt - see kehtib ka Windows 8 kohta.

- Aero Shake funktsioon: Aero Shake (Aero "Raputus") funktsioon lubab meil mingit programmi- või kaustaakent "raputada" (või "väristada") nii et selle tulemusel kaovad ära kõik ülejäänud programmiaknad, mis olid momendil ekraanil avatud (ekraanile jääb alles ainult see aken, mida me raputasime või siis edasi-tagasi lohistasime). Kui me raputame seda akent nüüd uuesti, siis ilmuvad need ärakadunud aknad ekraanile tagasi.
Kuidas seda programmi- või kaustakent siis "raputada"? Väga lihtne, vii oma hiirekursor selle programmiakna (kaustaakna) tiitelribale, mille Sa tahad jätta ekraanile alles, siis vajuta vasem hiirenupp alla, hoia teda all ja seejärel lohista/jõnksuta/raputa seda aken edasi-tagasi ja Sa näed, et kuidas ülejäänud avatud aknad ekraanilt kaovad. Kui Sa raputad nüüd seda akent uuesti, siis tulevad need vahepeal "jalgalasknud" aknad jälle ekraanile tagasi, kusjuures täpselt samasse kohta (ja samas suuruses), kus nad ka varem asusid. Kui Sul on avatud näiteks mitu akent ja Sa tahad üleliigsed aknad ajutiselt kiiresti ära koristada, siis on selline funktsioon vägagi käepärane; varem pidi selleks ajutiselt mittevjalikud aknad kas sulgema või siis ikoniseerima alla tegumireale... Loe sellest rohkem ja vaata videot sealt.
Ka vanad dialoogiaknad on nüüd vormindatud selles Metro/Windows 8 stiilis:

Uued dialoogiaknad

Uued dialoogiaknad - 2Selline dialoogiaken ilmus pärast .jpg laiendiga faili käivitamist (Win 8 RP väljalaskest):

Selline dialoogiaken ilmus pärast .jpg laiendiga faili käivitamist (Win 8 RP väljalaskest)Tegelikult ta ei olegi enam dialoogiaken, näiteks kui Sa klikid taustal, siis see dialoogiaken kaob...

Ka igasugused teated on uue Windows 8 disainiga ja need ilmuvad ekraani paremasse ülanurka:

Ka igasugused teated on Metro-stiilis ja need ilmuvad ekraani paremasse ülanurka


Kui Sa klikid sellisele teatele, siis avatakse tema menüü:

Kui Sa klikid sellisele teatele, siis avatakse tema menüü


Kui vajutad aga Alt+Tab klahvikombinatsiooni, siis näed sellist akent. Alt+Tab töötab ainult siis kui Sul oli eelnevalt Windowsi Töölaud (Windows Desktop kasutajaliides) käivitatud, st kui Sa olid seal viibinud või seal midagi teinud:

ALT+Tab aken


Windows 8 lõppversioonis saab Windows Explorer'i uueks nimeks olema nüüd File Explorer (muud seal midagi ei muutu - toimub ainult nimevahetus). Seda "File Explorer" nime, mis lubas kasutajatel luua ja juhtida faile, kasutati ka juba varasematel aegadel, aga hiljem asendati ta "Windows Explorer" nimega. Nüüd siis pöörduti vana nime juurde tagasi ja eks ta õigem olegi:

File Explorer


Järgmine pilt on aga võetud riisvarale vajalike failide installeerimise dialoogiaknast:

Järgmine pilt on aga võetud riisvarale vajalike failide installeerimise dialoogiaknast
Metro kasutajaliidese võimalused:

- Universal Sharing: Windows 8/Metro äpid saavad nii omavahel kui ka pilveteenusega otse suhelda (jagada faile ja tekste). Näiteks Sa võid mingi foto laadida Facebook'ist otse fotode redakteerimise äppi, seal teda redakteerida ja seejärel viia ta Twitter'isse.
- Universal Search: Sa saad kõik vajaliku leida Metro enda globaalse otsingumootori kaudu.
- Hardware Acceleration (riistvara kiirendus): Kõik uued Windows Store äpid kasutavad riistvara kiirendust, mis teeb nende töö palju sujuvamaks ja kiiremaks.
- Process Suspending (protsesside peatamine): Kui Sa juba käivitatud Metro/Windows Store äppidega enam ei tööta, siis mõne sekundi mõõdudes nende protsessid peatatakse ja nad pannakse mällu ootele, aga neid ei suleta.
- Windows RT (WinRT - Windows RunTime): See platvorm lubab arendajatel luua uut tüüpi Metro rakendusi/äppisid (C++, C#, VB või JavaScript keeles) ja lisada ka juba olemasolevale tarkvarale eelpooltoodud võimalused.
Tile'd (plaadid ehk suured ikoonid):

Need on Start ekraani ehk uue Start menüü (pilt) elemendid või plaadid (tile - plaat). Nad asendavad traditsioonilisi ikoone ja esindavad nüüd uut tüüpi Windows 8 rakendusi (apps) ning peale selle ka Metro/Windows 8 kasutajaliidese teisi elemente. Tegelikult on nad siin lihtsalt suured ikoonid/plaadid (tile'd) ja vaikimisi võivad nad olla kas:

* kas väiksed lihtsad läbipaistmatud ruudud (plaadid/tiled/ikoonid), näiteks sellised: Windows 8 "Internet Explorer" - Metro-stiilis "Internet Explorer" äpp variant (Win 8 omab kahte Internet Explorer brauserit) ehk siis uue nimega Windows 8 "Internet Explorer" äpp, Windows 8 "Kaardid" - Metro-stiilis "Kaardid" äpp ehk siis uue nimega Windows 8 "Kaardid" äpp/rakendus;* või siis suured lihtsad läbipaistmatud ristkülikud (plaadid/tiled/ikoonid), näiteks sellised: Fotod app (Metro rakendus) - Photos app - Windows 8 "Fotod" (Photos) äpp/rakendus;


* või siis sellised: Windowsi töölaua app, endine Windows Explorer (endine Windows Explorer), Paint - sellised ühetaolise ehk ühe tooniga värviga plaadid esindavad aga Windowsi enda traditsioonilisi meile juba teada programme ja utiliite, mida kutsutakse Windowsi töölaua äppideks. Kui Sa klikid taolisele plaadile/ikoonile, siis viiakse Sind automaatselt Windowsi töölaua kasutajaliidesesse (Windows Desktop UI).


Paljude äppide plaadid (tile) edastavad kasutajale ka reaalajas "elavat" informatsiooni (st reaalajas saabuvat interaktiivset/dünaamilist infot, näiteks värsked uudised, ilmaprognoos, uued fotod jne, jne):


Meil (Mail) appi elav plaat - Mail appi plaat - 2 - Windows 8 "Meil" (Mail) äpi elavad/dünaamilised plaadid;


Fotod (Photos) appi elav plaat - Photos app - Fotod (Photos) äpi elavad plaadid;


Inimesed (People) appi elav plaat, Inimesed rakendus - Inimesed (People) äpi elavad plaadid;


Käivitatud Ilm äpp: nn ja ingliskeelse Weather (Ilm) Weather app äpi elav dünaamiline plaat;


Calendar appi elav tile - Calendar äpi elav tile/plaat ja eestikeelse Kalender äpi elavad plaadid: Kalender appi elav plaat, Kalender.Uuendatud 06.11.13: Uemas Windows 8.1 versioonis lisati nüüd juurde kaks täiendavat plaatide suurust. Windows 8.1 (Windows Blue) arendamise üheks peasuunaks on selliste puudujääkide kõrvaldamine, mis ärritasid kõige rohkem Windows 8 kasutajaid. Üheks rahulolematuse põhjuseks oli see et seda Start ekraani ei saanud rahuldavalt seadistada - suured väga palju ruumi võtvad äppide plaadid (tile'd) ehk suured ikoonid ei sobi hästi hiire- ja klaviatuuriga töötamiseks. Start ekraan (Avakuva) muutub nüüd rohkem seadistatavaks ja kasutajasõbralikumaks.

Et anda Start ekraanile rohkem paindlikust, lisati nüüd juurde kaks täiendavat plaatide suurust:

- Esiteks, nüüd saab suvalise plaadi mõõtmeid vähendada neli korda, märgistad vajaliku plaadi (või korraga mitu plaati), klikid all tööriistaribal Resize nupule ja valid seejärel ilmuvast hüpikmenüüst käsu Small. Valida saab nelja suuruse vahel: Large, Wide, Medium ja Small (pilt). Järgmisel pildil muudetakse Store äpi plaadi suurust ja selleks tehakse: Märgistatakse paremklikiga Store äpi plaat, seejärel klikitakse all nupureal "Resize" nupule ja valitakse ilmuvast hüpikmenüüst sobiv suurus (näiteks "Small" - pilt).

- Teiseks, Sa saad nüüd Start ekraanil suurendada või siis vähendada korraga ka mitme märgistatud plaadi suurust pilt --> pilt. Järgmisel pildil muudeti "Desktop" plaadi suurust ("Large") - pilt.


"Show More Tiles" funktsioon: Windows 8.1 toetab nüüd ka kuni üheksat (9) Start ekraani rida - praeguse 6 rea asemel. Need kes omavad kõrgema resolutsiooniga displeid (üle 1920x1080), nende Start ekraan suudab kuvada äppide plaate kuni 9 real, mis likvideerib ekraani kasutult seisva tühja ala ja nende ridade arvu saab suurendada "Show More Tiles" funktsiooni sisselülitamisega.
'Show More Tiles' säte on kasulik ka osade väiksemate seadmete puhul, mis on varustatud 8.1-tollise ekraaniga (1280 x 800 resolutsiooniga). Sellise tahvli resolutsioon on küll väike, aga see "Show More Tiles" seadistus ilmub ainult nendele seadmetele, mis omavad füüsilise ekraani suuruse ja ekraani resolutsiooni teatud kombinatsiooni. Seega osadele tahvlitele see "Show More Tiles" funktsioon ilmub, aga osadele ei ilmu.
Et näha, kas see "Show More Tiles" funktsioon on ikka kättesaadav, mine Start ekraanile, vajuta Windows + I klahvikombinatsiooni, et tellida Settings riba ja kliki/toksa seejärel Tiles menüüpunktile. Juhul kui Sa näed nüüd Show More Tiles parameetrit, siis võid ta sisse lülitada, et suurendada Start ekraanil äppide plaatide jaoks eraldatavate ridade arvu - pilt.
Kuidas liikuda Windows 8 / Windows 8.1 uue 'Metro UI' kasutajaliidese ja vana Windowsi töölaua ('Desktop UI') kasutajaliidese vahel? Kuidas liikuda juba käivitatud äppide vahel ja OLULISTE kiirklahvide ning hiire kasutamised:

- "Windowsi klahv" ("WINKEY") ehk Windowsi logoga klahv (pilt): Kui Sa viibid Windows 8 vaikimisi avatavas Start ekraanil või siis Windowsi enda vanal töölaual (Windowsi Desktop režiimis), siis vajuta 'Windows' klahvi, et liikuda edasi-tagasi Windows 8 Start ekraani ja Windows Desktop kasutajaliidese töölaua vahel (st Sa liigud mõlemas <— > suunas).
Kui Sul on avatud mingi Windows Store äpp (st Metro-stiilis äpp) või siis Windowsi enda tavaline töölaua äpp/utiliit, siis vajuta jällegi sedasama 'Windows' klahvi, et lülituda ümber Windows 8 Start ekraani ja viimati kasutatud programmi (äpi) vahel, st sel juhul liigud Sa viimati avatud äpi ja Start ekraani vahel.

- Windows+Tab: Et lülituda ümber Sinu poolt juba varem käivitatud Metro-stiilis/Windows 8 stiilis äppide eneste vahel (sel juhul on terve Windowsi töölaud üksainus suur "äpp"), kasuta Windows+Tab klahvikombinatsiooni. Seda klahvikombinatsiooni võid kasutada nii Start ekraanis kui ka tavalises Windowsi töölauas. Sa avad sellega nn "Switch List" riba/paneeli, kus kuvatakse kõik juba varem avatud Metro-stiilis äppide loetelu (pilt ja pilt ning pilt). Vajuta ja hoia all Windows klahvi, siis vajuta TAB klahvile, seejärel jätka TAB klahvile vajutamist kuni jõuad vajaliku äpini. Vabasta TAB klahv ja seejärel ka 'Windows' klahv ning Sinu eelnevalt kasutatud äpp ilmub uuesti ekraanile. (NB! See 'Switch List' riba ilmub ainult siis kui Sa olid varem avanud vähemalt ühe Metro-stiilis ehk Windows Store äpi.)
- Windows+1, Windows+2 jne: Lülitab ümber (klassikalisse) Windows desktop kasutajaliidesesse ja laeb tema tegumirealt vastava kiirkorralduse. Näiteks Windows+1 laeb tegumirealt vasemalt esimese rakenduse ja antud juhul siis traditsioonilise Internet Explorer brauser variandi (pilt). Järgmises näites vajutati aga Winkey+4 klahvikombinatsiooni ja seejärel avati Command Prompt (CMD) aken - pilt. Siin vajutati aga Win+5 klahvikombinatsiooni ja selle peale toodi ekraanile jällegi seesama Command Prompt aken (see pilt võeti juba uuemast Win 8 Enterprise versioonist) - pilt.
- Windows+C: Vii oma hiirekursor ekraani allaäärde paremasse nurka või siis ekraani ülaäärde paremasse nurka, seejärel lohista kursorit mõõda serva üles või allapoole ja selle peale ilmub varjatud uut tüüpi nn 'Charms' riba/menüü. Kuid alternatiivina võid vajutada ka Windows + C klahvikombinatsiooni - pilt ja pilt ning pilt.
- Windows+I: Klahvid avavad selle 'Charms' riba seadistused (Settings) - pilt ja pilt.
- Windows+L: Lukustab (locks) Sinu kompuutri ja et teda uuesti lahti lukustada, pead vajutama suvalist klahvi või tegema kliki, et seda Windows 8 uut tüüpi 'Lock screen' ekraani eest ära koristada. Seejärel pead sisselogimise ekraanis sisestama oma kasutajakonto parooli - pilt (kasutaja on siin seda taustapilti juba vahetanud). See on aga Windows 8 lõppversiooni vaikimisi lukuekraan - pilt.
- Windows+E: Vajuta Windows+E klahvikombinatsiooni, et avada Windows Explorer (uue nimega "File Explorer") akent, kus on avatud Computer sektsioon. Siitkaudu saad Sa avada juba teisi vajalikke kaustaaknaid... - pilt.
- Windows+R: Vajuta Win+R klahve, et tuua välja üsnagi vajalikku Run dialoogiakent - pilt.
- Windows+F: Vajuta Windows+F klahve, et avada failide otsingut tervest Sinu kompuutrist (Files) - pilt.
- Windows+W kuvab 'Settings' (seadistused/sätted) otsingu - pilt.
- Windows+P klahvikombinatsioon toob esile 'multi-monitor' seadistused. Juhul kui Sinu kompuutriga ei ole teisi monitore ja/või televiisorit ühendatud, siis näed sellist ekraanipilti - pilt.
- Windows+Z: Kuvab Metro-stiilis/Windows 8 'Start' ekraani allaossa nn "All apps" riba, mille nupule klikkides pääsed ligi kõikidele äppidele: pilt ja pilt. Windows+Z klahvikombinatsiooniga kuvatakse ka Windows 8/Metro äppide eneste ekraanidesse samuti instrumentide ribad/paneelid - pilt ja pilt.
- Windows+X - Toob esile väga kasuliku Windowsi töölaua instrumentide kiirkäivitamise hüpikmenüü. Sellesama, mis ilmub ka siis kui Sa viid hiirekursori ekraani vasemasse allanurka ja teed seal paremklõpsu. See Win+X menüü ilmub nii Windows 8 'Start' ekraani, Windowsi töölaua kasutajaliidese ekraani kui ka Windows Store äppide ekraanidesse (st Metro-stiilis äppide ekraanidesse) - pilt ja pilt ning pilt. Sellest Win+X hüpikmenüüst ja tema konfigureerimisest pikem jutt seal.
- Mobility Center: Sa saad Win 8 / 8.1 süsteemis kiiresti avada selle 'Windows Mobility Center' paneeli ka nii et vajutad Windows + X klahvikombinatsiooni ja valid ilmuvast süsteemikäskude menüüst Mobility Center kiirkorralduse (pilt). See menüüpunkt on seal ainult sel juhul kui Sa kasutad mobiilset seadet, näiteks Windows 8.1 süsteemiga sülearvutit.
- Windows+O: Keelab ekraani pööramise (vajalik tahvelarvuti puhul).
- Win + PgUp: Viib Start ekraanil plaadid (tiles) vasemale poole.
- Win + PgDn: Viib Start ekraanil plaadid (tiles) paremale poole.
- Windows+Q: Need klahvid avavad kõikide äppide loetelu ja otsingupaneeli (või kui Sa asud Start ekraanil, siis alusta kohe enda otsingusõnade tippimist ja selle peale ilmubki see 'Apps' paneel) - pilt.
- Ctrl-Alt-Delete avab ekraani, kustkaudu saab ligi 'Lock', 'Switch user', 'Sign out', 'Change a password' parameetritele ja 'Shut down' nupule ning siitkaudu saab kiiresti avada ka uut tüüpi 'Task Manager' utiliidi - pilt ja pilt.


Märkus: Switch user (Fast user switching) - selle teisele kasutajakontole kiire ümberlülitamisega jätkavad Sinu programmid tööd, Sinu kasutajakonto jääb töösse ehk aktiivseks kuid ta on nüüd parooliga kaitstud ja ainult Sina võid tema sessiooni tagasi pöörduda. Pärast selle käsu valimist või teisele kasutajakontole klikkides viiakse Sind kasutajakontode valiku ekraani, kus Sa võid klikkida sellele kasutajakontole, kuhu Sa tahad ümber lülituda. Seejärel sisestad seal süsteemi sisselogimise ekraanis antud kasutaja parooli - pilt, pilt ja pilt. 'Fast User Switching' vahend, mida kasutatakse juba alates Windows XP aegadest, lubab mitmel kasutajal töötada kompuutris ühel- ja samal ajal. Sellega saab kiiresti ja mugavalt lülituda ümber ühelt kasutajalt teisele. (Ja üks näide ka pärast selle suure Windows 10 'Anniversary Update' värskenduse installi - pilt.) Sa saad teisele kasutajakontole lülituda kiiresti ümber ka sel teel, et vajutad Ctrl + Alt + Delete klahvikombinatsiooni ja klikid 'Switch user' parameetrile (pilt).

Süsteemist väljalogimine käsu 'Sign out' abil ja seejärel süsteemi sisselogimise erinevad meetodid ning mitme kasutajakonto puhul süsteemist väljalogimise kiire meetod ("Switch User") - sellest oli juttu Windows 8.x all - seal.

- Hiire paremklõps Kui Sa teed Windows Store äpi ehk siis Metro-stiilis äpi ekraanis paremklõpsu, siis ilmub tema ekraani tööriistariba/omadustemenüü - pilt, pilt ja pilt.
- Oma klaviatuuril võib kasutada ka navigatsiooni nooli (st noolklahve) ja Page up/down klahve, et valida Start ekraanil mingit äpi (plaati) ning Enter klahv aga käivitab selle.

- Kasuta varem käivitatud Windows Store äppide avamiseks nn "Switch List" riba abi - juhis siinsamas allpool.


- Ka enamik vanu klahvikombinatsioone töötavad, näiteks WIN+R avab Run dialoogiakna (pilt); WIN+D kuvab töölaua, minimeerides kõik avatud aknad/äpid (pilt); WIN+E avab Windows Explorer'i jne. Kui Sa asud Windowsi töölaua kasutajaliideses, siis:

* klahvid ALT+F4 avavad seal vajaliku dialoogiakna, mille kaudu võid teha kompuutri restardi, logida end välja, kompuutri välja lülitada jne - pilt ja pilt.
* klahvid ALT+TAB: Et näha kõiki juba avatud aknaid ning et lülituda nende vahel ümber, kasuta Alt+Tab klahvikombinatsiooni - pilt (ja veel pilt, pilt). Alt+Tab töötab ainult siis kui Sul oli eelnevalt Windowsi töölaud (Windows Desktop kasutajaliides) käivitatud, st kui Sa olid seal viibinud või seal midagi teinud. Vajuta ja hoia all ALT klahvi, siis vajuta TAB klahvi, seejärel vajuta järjest TAB klahvi, et kerida vajaliku avatud aknani. Olles vastava eelnevalt avatud akna märgistanud, vabasta ALT klahv, et aktiveerida uuesti see aken (st et tuua teda ekraanile või siis esiplaanile).
* Ctrl-Alt-Delete avab ekraani, kustkaudu saab ligi 'Lock', 'Switch user', 'Sign out', 'Change a password' parameetritele ja 'Shut down' nupule ning siitkaudu saab kiiresti avada ka uut tüüpi 'Task Manager' utiliidi - pilt ja pilt.


- Snap "multi-tasking" vahend: Selle abil võid ühel ekraanil ühel- ja samal ajal jooksutada üksteise kõrval kahte Metro/Windows Store äppi või siis ühte Metro/Windows Store äppi ja ühte Windowsi enda klassikalist töölaua programmi/utiliiti) - sellest tuleb juttu seal.


Alati, kui Sa lähed tagasi juba varem avatud programmi, st sinna äppi, mis asub momendil mälus ootel ja on ekraanilt kadunud, satud Sa iga kord antud programmis just sinna kohta, kus Sul temaga töötamine pooleli jäi. See teeb Sinu töö lihtsamaks ja palju kiiremaks, Sa ei pea seal rakenduses jälle otsast peale alustama ega ka meenutama, et kus Sa seal pooleli jäid. Sa võid vahepeal käivitada mitu äppi ja kui Sa pöördud jälle mingisse äppi (rakendusse) tagasi, siis saad seal jätkata täpselt samast kohast, kus Sul varem töö pooleli jäi...

Sa võid selle uue Windows 8 Start ekraani täielikult vastavalt oma maitsele ümber teha ja see on kiire ning väga lihtne tegevus. Sa võid seal kõik mittavajalikud Windows Store äpid (st Metro äpid) kas ajutiselt välja lülitada (st eemaldada) või siis nad isegi süsteemist kustutada (uninstallida). Sa võid sellele Start ekraanile panna enda poolt installeeritud programmide kiirkorraldusi (õigemini nende plaate ehk tile'sid). Sa võid sinna lisada Windowsi enda utiliitide kiirkorraldusi, veebilehtede linke jne. Sa võid seal äppide plaate ümber paigutada, luua nendest uusi gruppe ja muuta nende kuvamise suurust - sellest kõigest sellest tuleb ka juttu.


PS! File Explorer'i (endise Windows Explorer'i) vahelehtede/sakkide ja nende ribamenüüde nuppude kiirklahvid - info.
Switcher - varem avatud Metro-stiilis/Windows 8 stiilis äppide vahel kiire ümberlülitumine:

Switcher ("Ümberlülitaja") - Windows 8 (ka Windows 8.1) sisaldab juba käivitatud Metro/Windows Store äppide vahel ümberlülitumise uut ja üsna head meetodit, mida kutsutakse Switcher'iks (või Apps Switcher'iks). Et pääseda sellele "Switch List" ribale ehk varem käivitatud rakenduste loetelule ligi, vii oma hiirekursor ekraani vasemasse ülanurka. Sellega käivitatakse uus 'Back' aktsioon, mis kuvab sinna kõige viimati avatud äpi pisipildi. Kui Sa klikid sellele pisipildile, siis avatakse see rakendus uuesti - pilt. Kui Sa viid aga oma hiirekusorit allapoole, siis ilmuvad sinna järjest kõik varem käivitatud äppide pisipildid (vastavalt nende kasutamise järjekorrale, eespool asuvad viimati kasutatud äpid) - klikid vajaliku pisipildile ja antud äpi täisekraanis aken tuuaksegi esile.

Sa võid alternatiivina viia oma hiirekursori ka ekraani vasemasse allanurka ja selle peale ilmub sinna uus 'Start preview' ('Start Tip') pisipildi nupp. Seejärel vii kursor selle nupu kohale ja liigu natuke ülespoole ning ka selle peale ilmub ekraani vasemasse serva kõikide viimati jooksutatud Metro/Windows Store äppide loetelu.

Sa saad seda 'Switcher' funktsiooni kasutada:

* Windows 8 kasutajaliideses (ehk siis Metro-stiilis Start ekraanil)
* Windowsi töölaua kasutajaliideses
* Igas käivitatud ja avatud Metro-stiilis äpi ekraanis (st Windows Store äpi ekraanis)


Sa võid ka oma klaviatuuri abil Switcher'i esile tuua:

* Vajuta Windows + TAB klahvikombinatsiooni. Vajuta WIN klahvi ja hoia seda all, seejärel vajuta korduvalt TAB klahvi, et liikuda kättesaadavate varem käivitatud äppide vahel. Vali vajalik äpp välja ja seejärel vabasta WIN klahv ning antud äpp ilmubki ekraanile - kõige mugavam meetod.
* Vajuta CTRL + Windows + TAB klahve, seejärel vajuta TAB klahvi kuni jõuad vajaliku äpini. Märgista see äpp ja vajuta ENTER.
* Vajuta CTRL + Windows + TAB klahve, seejärel kliki vajalikule äpile.


Switcher funktsiooni kasutamise näited:

1) All vasemal asuval pildil on see 'Back' aktsioon käivitatud Windowsi töölaua kasutajaliideses, kus kasutaja viis hiirekursori ekraani vasemasse ülanurka. Selle peale ilmus sinna kõige viimati lahti olnud Windows Store äpi pisipilt. Kui nüüd klikkida sellele pisipildile, siis tuuakse see äpp mälust uuesti välja ja ta avatakse täisekraani režiimis.
Kui aga liikuda kohe hiirekursoriga allapoole, siis ilmub ekraani vasemasse serva kõikide viimati jooksutatud äppide loetelu (parempoolne pilt). Teed selles loetelus vajaliku äpi pisipildil klõpsu ja ta avatakse uuesti:

'Back' aktsioon --> Viimati kasutatud appid


2) Nüüd aga viidi hiirekursor Windowsi töölaua kasutajaliideses ekraani vasemasse allanurka...:

Nüüd aga viidi hiirekursor Windowsi töölaua kasutajaliideses ekraani vasemasse allanurka...


...ja seejärel liiguti kursoriga ülespoole ning klikiti äppide loetelus "Store" äpi pisipildile (plaadile):

...ja seejärel liiguti kursoriga ülespoole ning klikiti appide loetelus "Store" appi pisipildile (plaadile)


Pärast Store äpi plaadile klikkimist avati ta uuesti täisekraani režiimis:

Pärast Store appi plaadile klikkimist avati ta uuesti täisekraani režiimis

3) Olles Store online poes oma toimingud lõpetanud ja soovides kiiresti avada mingi muu varem käivitatud äpi, viime kursori seal jälle ekraani vasemasse üla- või allanurka. Kui klikime nüüd kohe esimesele pisipildile, siis jõuame tagasi Windowsi töölaua kasutajaliidesesse (tema töölauale), sest viimati viibisimegi justnimelt seal:

Viime kursori seal jälle ekraani vasemasse üla- või allanurka
Kui aga liigume kursoriga allapoole, siis ilmub äppide loetelu:

Kui aga liigume kursoriga allapoole, siis ilmub appide loetelu


4) Käivitame nüüd Switcher vahendi Windows 8 kasutajaliideses (st Metro-stiilis Start ekraanis/menüüs). Viime hiirekursori ekraani vasemasse ülanurka ja sinna ilmub viimati avatud äpi plaat/pisipilt, klikkides sellele võime ta kohe uuesti avada (pildid võeti Win 8 RP versioonist):

Käivitame nüüd Switcher vahendi Metro kasutajaliideses (tema Metro-stiilis Start ekraanis/menüüs)


Liikudes aga kursoriga allapoole, ilmub sinna viimati lahtiolnud äppide loetelu:

Liikudes aga kursoriga allapoole, ilmub sinna viimati lahtiolnud appide loetelu


5) Alternatiivina võib siin kasutada ka ekraani vasemat allnurka (pildid võeti Win 8 RP versioonist):

Alternatiivina võib siin kasutada ka ekraani vasemat allnurka


Ilmus äppide riba/loetelu:

Ilmus appide riba/loetelu


6) 'Switcher' vahendi kasutamine Sport äpi avatud ekraanis. Kursor viidi ekraani vasemasse allanurka:

'Switcher' vahendi kasutamine Sport appi avatud ekraanis. Kursor viidi ekraani vasemasse allanurka


Seejärel liiguti kursoriga ülespoole...:

Seejärel liiguti kursoriga ülespoole...


7) Pilt Windows 8 finaalversioonist ja 'Switcher' vahend käivitati Windows 8 kasutajaliidese Start ekraanis:

Pilt Windows 8 finaalversioonist


8) Pilt Windows 8 finaalversioonist ja 'Switcher' vahend käivitati Windowsi töölaua kasutajaliideses:

Pilt Windows 8 finaalversioonist ja 'Switcher' vahend käivitati Windowsi töölaua kasutajaliideses


9) Pilt Windows 8 lõppversioonist ja 'Switcher' funktsioon käivitati "Uudised" äpi ekraanis:

Pilt Windows 8 lõppversioonist ja 'Switcher' funktsioon käivitati "Uudised" appi ekraanis


Lisaks pilt ka uuemast Windows 8.1 versioonist:

Lisaks pilt ka uuemast Windows 8.1 versioonist'Semantic zoom' vahend (rohkem puutetundlike ekraanide jaoks):

Uus 'Semantic zoom' vahend (rohkem puutetundlike ekraanide jaoks) - Semantic Zoom tehnika lubab Start ekraani ühesainsas vaates kuvada ja navigeerida korraga suurt mahtu Windows Store äppidega seotud andmeid või sisu (näiteks fotoalbum, Metro äppide loetelu, aadressiraamat jms). Kasutaja võib kahe sõrme abil vaadata mingit konkreetset sisu kas täisekraanis või siis koondada kogu sisu ekraanile. Nüüd saab samu andmeid vaadata ja nende vahel navigeerida ekraani erinevates vaadetes. Ühesõnaga 'Semantic zoom' lubab Sul Start ekraani suruda kokku nii et sinna mahub ära kogu oleappmasolev sisu. Seejärel saad seal kiiresti leida vajaliku grupi, märgistada ja siirdada terve grupi mujale, anda grupile uue nime, kuvada mingi grupi sisu või elementi suuremana jne. Näiteks kui Sul on palju äppisid, siis võid 'Semantic zoom' vahendi abil tuua nad kõik ekraanile - Sa ei pea alati enam ekraani kerima, et leida mingit vajalikku äppi. Selle funktsiooni puuduseks on aga see et kui ekraanile ilmub kogu sisu, siis kuvatakse seal elemendid liiga väiksetena.

Et antud funktsiooni hiirega kasutada, kliki Start ekraani paremas allnurgas asuvale "luubi" ikoonile - pilt ja pilt. Seejärel koondatakse kogu olemasolev sisu üheleainsale ekraanile (alt kaob see horisontaalne kerimisriba) ja Sa näed oma Start ekraani kõiki plaate (tilesid). Antud näite puhul on siin tegemist ainult Windows 8 Release Preview versiooni enda kaasapandud äppidega ja kasutaja ei ole siia veel oma vidinaid lisanud ning kasutatakse 1920 x 1200 ekraani resolutsiooni. Sa võid neid gruppe siin lohistamise teel ümber paigutada:

Uus 'Semantic zoom' vahend


Siin on aga tegemist Windows 8 lõppversiooni ja natuke väiksema ekraani resolutsiooniga - pilt.


Järgmise näite puhul on Start ekraanil juba rohkem äppide ja muude elementide (kasutaja kiirkorralduste) plaate:

Teine näide


Siina aga märgistas kasutaja paremklõpsu abil ühe plaatide (tilede) grupi ja selle peale ilmus ekraani allaossa uut tüüpi riba, mis lubab meil märgistatud ikoonidegrupile omistada mingi nime (või seda nime siis muuta) - pilt (veel üks näide Win 8 lõppversionist - pilt).

Kliki all Name group ikoonile, tipi ilmuvasse tekstikasti märgistatud tilede grupi jaoks sobiv nimetus ja kliki seejärel nupule Name:

Tipi grupile nimi ja vajuta nupule Name


Ja veel üks selline näide: pilt.


Alltoodud pildil on kasutaja ise lisanud Metro-stiilis Start ekraanile (Windows 8 Start ekraanile) Windowsi töölaua instrumentide grupi ja seejärel omistanud antud grupile ka nime ("Windowsi töölaua instrumendid") - Windows 8 RP versiooni näite põhjal:

Sama näide grupile nime omistamisest aga antud juhul siis Windows 8 RP väljalaske põhjal


Ja veel üks näide uuest grupinimest (Win 8 finaalversioonist) - pilt.


Et sellest "Semantic zoom" režiimist jälle välja tulla, tee ekraani tühjal kohal lihtsalt üks klõps.


NB! Uuemas Windows 8.1 versioonis Sa ei saa enam 'Semantic zoom' režiimis (semantilise suumimise vaates) plaadigruppide nimesid omistada või neid muuta, Sa võid nüüd ainult plaadigruppe ümber paigutada (pilt ja pilt). Windows 8.1 väljalaskes saab plaadigruppidele nimesid panna ja neid muuta uues "Customize" režiimis.'Push Scrolling' vahend:

Push Scrolling - Sa võid hiirega Start ekraanil kerida edasi-tagasi mitmel moel. Kui Sa liigud hiirega Metro/Windows 8 kasutajaliideses, siis ilmub ekraanile vastav kerimisriba (navigeerimisriba), millel Sa võid klikkida või siis lohistada tema "lifti". Sa võid aga kerimiseks kasutada ka uut Windows 8 vahendit, mille nimeks on 'Push Scrolling'. Et seda 'Push Scrolling' funktsiooni käivitada, vii oma hiirekursor ekraani parema või vasema serva vastu. Kui Sa viid hiirekursori sinna kiirelt, siis keritakse ekraani antud suunas edasi kiiremini; kui teed seda aga aeglaselt, siis keritakse aeglasemalt.
Klaviatuuriga kerimiseks: Sa võid noolklahvidega aeglaselt kerida suvalises suunas. Kui tahad aga kiirelt kerida, siis kasuta Page UP või Page Down klahve. (See vahend töötab ainult uues Windows 8/Metro kasutajaliideses.)Märkus: Kes igatseb seda vana traditsioonilist Windows 7 operatsioonisüsteemis kasutatavat "Start" nuppu ja tema kaudu avatavat Stardimenüüd ("Start" menu) taga, see võib alla laadida üsna hea tasuta Start8 utiliidi. See programm toob Sulle selle vana Start nupu ja Start menüü tagasi ning lubab Sul alglaadimise ajal minna sellest vaikimisi avatavast Metro-stiilis Start ekraanist mõõda ja laadida end otse töölauale. Peale kõige muu saab seda tagasitoodud vana Stardimenüüd ka oma maitse järgi konfigureerida.

Teiseks taoliseks väga populaarseks programmiks on tasuta Pokki. Ka tema toob Sulle vana Start menüü tagasi, aga peale selle sisaldab ta ka muid võimalusi: Lubab otsida äppisid, Juhtpaneeli (Control Panel) elemente ja faile; luua oma lemmikuid (äpid, saidid, failid ja kaustad), et neile kiiresti ligi saada; laadida (buutida) end otse töölauale jättes selle Metro-stiilis Windows 8 Start ekraani vahele; lülitada välja Windows 8 "kuumad nurgad" ja saada tasuta äppisid ning mänge otse sisse-ehitatud Pokki App Store'st.


Märkus: Tasuta utiliidid neile, kes soovivad seda vana traditsioonilist Windows 7 operatsioonisüsteemis kasutatavat "Start" nuppu ja tema kaudu avatavat Stardimenüüd ("Start Menu") tagasi tuua. Või neile, kes tahad buutida otse standardsele töölauale (Classic Desktop) jättes selle uue Metro-stiilis Start ekraani vahele - info seal.

Ülesse

 

Loe edasi Start ekraanist ja tema seadistamisest ->
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011