Windows 8 failidega töötamise täiustused

Win 8 logo Windows 8 failidega töötamise täiustused: Failide kopeerimise, siirdamise, ümbernimetamise ja kustutamise operatsioonide täiustamine. Kopeeritavate, siirdatavate jms operatsioonide puhul failide kiire kontrollruutude abil märgistamine.

 

(Kehtib ka uuema Windows 8.1 versiooni suhtes.)

 

 

 

Failide kopeerimise, siirdamise, ümbernimetamise ja kustutamise operatsioonide täiustamine:


Failide juhtimise väga tihti kasutatavaid baasoperatsioone, näiteks nagu nende kopeerimine ja siirdamine, ei ole Microsofti poolt juba suhteliselt kaua aega muudetud. Kuna tänapäeva salvestusseadmete maht ulatub juba terabaitidesse ja kasutajad tegelevad suure hulga muusika, filmide, video ning pildidega, millede maht on väga suur, siis tuleb nendega töötamisel kasutada uuemaid meetodeid.
Failide kopeerimine, siirdamine, ümbernimetamine ja kustutamine on File Explorer'is (endises Windows Explorer'is) tehtavatest operatsioonidest üks enimkasutatavaid tegevusi. Seega tuli Windows 8 puhul täiustada ka neid failidega tehtavaid operatsioone.

Windows 8 kopeerimise/siirdamise täiustused baseeruvad kolmele asjale:

1) Kõik kopeerimise operatsioonid viiakse läbi ühesainsas kohas (ühes dialoogiaknas).
2) Kõik üleliigne segav on eemaldatud ja kasutajale edastatakse vajalik informatsioon lühidalt ning täpselt.
3) Kasutajad saavad nüüd ise juhtida kopeerimise ja siirdamise operatsioone (peatada, jätkata, tühistada kopeerimine/siirdamine jne).


Failide kopeerimine ja siirdamine:

Nagu juba eelpool sai mainitud, siis toimub Windows 8 operatsioonisüsteemis failide kopeerimine/siirdamine ühesainsas dialoogiaknas ja Sa võid seal klikkida 'Pause/Resume' nupule, et mingit kopeerimist ajutiselt peatada (või jätkata) ning tõsta sellega teiste failide kopeerimise/siirdamise kiirust. Sa võid probleemide korral ka osa kopeerimisi/siirdamisi välja lülitada (st lõpetada ). Sa saad antud dialoogiaknast avada ka kopeeritavate failide alg- ja sihtkaustasid (klikid dialoogiaknas suvalise lähte- või sihtkausta sinisele nimele/kiirkorraldusele ja selle peale see kaust ka avatakse).

Märkus: Suurem osa siinseid pilte on võetud Windows 8 varasemast versioonis, aga tema lõppväljaandes toimub kõik samamoodi ja seega ei olnud siin mõtet neid pilte välja vahetada.

Parandatud on ka detailsemat vaadet: Kliki standardse dialoogiakna allosas "More details" noolnupule (pilt ja pilt), mis muutub seejärel "Fewer details" kirjaga nupuks ja Sa näedki juba ülevaatlikumat informatsiooni - vaata alltoodud pilti. Iga kopeerimistöö jaoks on lisatud vastav dünaamiline graafik, mis näitab tema reaalajas läbilaske võimsust; ka kopeerimise kiiruse kohta kuvatakse nüüd täpsemat infot. Järgmisel pildil kopeeritakse kaustast "Tapeedid_3" kõik märgistatud taustapildid (140 tk) üle C:\Windows\Web\ kausta; antud momendil on kopeeritud 44% failidest; kopeerimise kiiruseks on käesoleval hetkel 6,36 MB/s (see kiirus muutub pidevalt):

Taustapiltide kopeerimine


Järgmine pilt võeti Win 8 finaalversioonist ja siin kopeeritakse USB pulgast ühte kausta (koos 332 failiga) otse Windows 8 töölauale:

Järgmine pilt võeti Win 8 finaalversioonist ja siin kopeeritakse USB pulgast ühte kausta (koos 332 failiga) otse Windows 8 töölauale


Järmise näite puhul kopeeris kasutaja korraga ühel- ja samal ajal kahte faili: ühe filmi oma DVD-plaadilt ja teise filmi väliselt USB kõvakettalt (üks film kopeeriti Win 8 töölaual asuvasse "Filmid-1" kausta ja teine "Filmid-2" kausta):

Kahte faili kopeeritakse


Eelmises aknas klikiti nupule "More details" ja Sa näed alumisel pildil antud failide kopeerimisprotsessi graafilisi esitusi. Siin kuvatakse reaalajas iga kopeerimise puhul tema failide edasisaatmise kiirus, failide üleviimise graafiline trend, seda et kui palju andmeid on veel üle viia ja muud vajalikku infot:

Akent laiendati


Järgmine näide: siin kopeeritakse faile korraga kolmest kohast:

Kolm kopeerimistööd


Eelmises dialoogiaknas klikiti More details nupule ja seejärel kuvatakse kõikide kopeerimisprotsessida graafiline pilt:

Klikiti 'More details' nupule


Seejärel peatati kahe kopeerimisprotsessi töö - klikiti nende kohal paremal ülal asuvale Pause/Resume ( Pause nupp ) nupule. Ja nagu näha siis suurenes ülalt teise töötava kopeerimisprotsessi andmete edasisaatmise kiirus kohe tunduvalt:

Klikiti 'Pause' nuppudele


Seejärel peatati kahe esimese kopeerimisprotsessi töö ja selle peale suurenes viimase kopeerimise kiirus:

Peatati kahe varasema kopeerimise töö


Windows 8 lõppversioonis muutub see Pause ( Pause nupp ) nupp pärast elemendi (elementide) kopeerimise või siirdamise peatamist Resume nupuks ja ta saab pleierites kasutatava tüüpilise kolmnurkse nupu kuju. Kui Sa tahad nüüd kopeerimist/siirdamist jätkata, siis kliki sellele komnurksele nupule:

Kui Sa tahad nüüd kopeerimist/siirdamist jätkata, siis kliki sellele komnurksele nupule


Alltuleval pildil näidatakse aga failide siirdamist (st teise kohta üleviimist - väliselt USB kõvakettalt siirdati kaks faili Win 8 töölauale...):

Failide siirdamine


Järgmises dialoogiaknas aga viiakse läbi juba kahte siirdamisprotsessi ja siin kuvatakse nende graafilisi esitusi:

Töös on kaks siirdamisprotsessi


Hilisema siirdamise töö peatati:

Hilisema siirdamise töö peatati...


Kui Sa klikid ristiga Cancel nupule, siis tühistad oma kopeerimise või siirdamise:

Kui Sa klikid ristiga Cancel nupule, siis tühistad oma kopeerimise või siirdamiseFailide kopeerimine/siirdamine sinna kausta, kus on samanimelised failid juba olemas - 'file name collisions' (failinimede kollisioonid või konfliktid):

Kui Sa kopeerid või siirdad oma faile ühest kohast teise, siis võib juhtuda, et sihtkaustas on juba samanimelised failid või kaustad olemas. Win 8 puhul on nüüd ka sellise konflikti lahendamist täiustatud. Juhul kui Sulle ilmub failide kopeerimisel/siirdamisel näiteks alltoodud dialoogiaken, siis on Sul järgmised võimalused:

* Asenda kõik sihtkaustas olevad failid (st asenda sihtkaustas kõik samanimelised failid).
* Jäta need samanimelised failid vahele, st ära kopeeri/siirda neid (teine "Scip these files" link).
* Vali ise need samanimelised failid välja, mida Sa soovid sinna sihtkausta alles jätta. See kolmas "Let me decide for each file" link avab uue dialoogiakna, kus kuvatakse kõikide samanimeliste failide pisipildid ja Sa saad seal otsustada, et millised samanimelised failid Sa sinna sihtkausta alles jätad: kas kopeeritavad/siirdatavad või siis juba sihtkaustas olemasolevad samanimelised failid. Sa võid seal jätta alles ka mõlemad nii kopeeritavad/siirdatavad kui ka juba sihtkaustas asuvad samanimelised failid - sel juhul lisatakse kopeeritavale/siirdatavale samanimelisele failinimele number:

Kolm võimalust...


Eelmises dialoogiaknas klikiti "Let me decide for each file" lingile ja ilmus alltoodud aken, kus pane linnuke nende failide ees asuvatesse ruudukestesse, mida Sa soovid sihtkausta alles jätta ning kui valmis, siis kliki nupule Continue. Siin asuvad kõik lähtekaustast kopeeritavad/siirdatavad samanimelised failid vasemas veerus ja sihtaustas olevad samanimelised failid asuvad aga parempoolsemas veerus:

Eelmises aknas klikiti kõige alumisele lingile


Ja umbes taoline aken ka Win 8 lõplikust väljalaskest, siis allaossa on nüüd lisandunud ka "Skip xxx files with the same date and size" kontrollruut. Kui Sa paned sinna linnukese, siis kõik sama mahu- ja kuupäevaga failid jäetakse kopeerimise/siirdamise protsessis vahele (st neid ei viida sihtkausta üle):

Ja umbes taoline aken ka Win 8 lõplikust väljalaskest


Kui Sa soovid siin eelmises dialoogiaknas vaadata mingi faili täpsemat infot, siis tee:

* osuta hiirekursoriga vajaliku faili pisipilti ja selle peale ilmub sinna antud faili kaustatee (asukoht/aadress) - pilt,
* või tee tal 2x klikk, et teda avada - pilt,
* kui Sa teed siin failil paremklõpsu, siis avatakse tema kontekstmenüü - pilt,
* kui Sa klikid üleval lähte või sihtkausta sinist värvi nimetusele, siis avatakse ta File Explorer aknas.


Mõned pildid ka Windows 8 failide kustutamise dialoogiakendest:

Failide kustutamise dialoog


Failide kustutamise dialoog - 2Win 8 lõppversioonist:

Win 8 lõppversioonistPilt ZIP faili lahtipakkimisest (extract):

Peale nende eeltoodud muudatuste eemaldati ka paljud varasemad mõtetud kinnituse dialoogiaknad, näiteks nagu sellised: "Are you sure you want to move this file to the recycle bin?" või "Are you sure you want to merge these folders?" jne...Kaustaakendes kopeeritavate, siirdatavate jms operatsioonide puhul failide kiire kontrollruutude abil märgistamine:

Sa võid kaustaakendes märgistada faile mitmel viisil, näiteks klikkides neil ainult hiirekursoriga, mitut faili saab märgistada klahvide Ctrl või Shift abil jne. Mitme faili märgistamisel võib tekkida vigu, st me võime märgistada vale faili võis siis vajaliku faili märgistatute seast välja jätta.
Juba Windows Vistas ja Windows 7's sai faile märgistada uue tehnika abil (Win 7 info) ja sedasama saab teha ka Windows 8 puhul, aga siin tuleb antud funktsioon lülitada sisse natuke teisel moel.
All on toodud ära Windows 8 uut tüüpi lintmenüüga (ribamenüüga või nupureaga - 'ribbon menu') Windows Explorer aken, kus on avatud "Tapeedid" kaust ja me soovime seal märgistada ära mõned pildifailid:

'Tapeedid' kaust


Seda märgistamise tehnikat kutsutakse "Use Check Boxes to Select Items" ja Sa võid antud funktsiooni lülitada sisse järgmiste meetoditega:

Esimene meetod: Ava File Explorer (endine Windows Explorer) - tema avamise juhised. Seejäral ava seal "View" vaheleht/sakk ja pane "Show/hide" sektsioonis nupu Item check boxes eesasuvasse ruutu linnuke:

Ava "View" vaheleht ja pane "Show/hide" sektsioonis nupu Item check boxes eesasuvasse ruutu linnuke


Nagu Sa järgmisest pildist näed, siis juhul kui Sa lülitad selle uue märgistamisvahendi sisse, loob Windows Explorer kaustaakna sisust vasakule spetsiaalse veeru. Kui Sa osutad mingit kausta või faili, siis ilmub sinna veergu kontrollruut ja Sa saad antud elemendi märgistada nii et paned linnukese sinna ruutu (kui Sa paned linnukese sellesse ruutu, siis ei ole Sul mitme faili/kausta märgistamisel vaja kasutada CTRL või SHIFT klahvi abi):

Seejärel saab mitut faili juba märksa mugavamalt märgistadaTeine meetod ja lisaks veel ka teisi näpunäiteid: Käivita seesama File Explorer (juhised) või ava suvaline kaust ja seejärel ava uuel ribamenüül View vaheleht/sakk. Kliki ribamenüü paremas otsas asuvale Options nupule ja seejärel kliki rippmenüü Change folder and search options käsule:

Teine meetod


Ava "Folder Options" dialoogiaknas View sakk, keri seal allapoole ja pane linnuke Use sheck boxes to select items kontrollruutu ning kliki OK:

Ava "Folder Options" dialoogiaknas View sakk, keri seal allapoole ja pane linnuke Use sheck boxes to select items kontrollruutu ning kliki OK


Märkus: Et edaspidi oma vaeva vähendada võid soovi korral siin ülevalpool ühtlasi aktiveerida ka raadionupu Show hidden files, folders, and drives ja koristada linnuke Hide extensions for known file types kontrollruudust, pluss klikkida seejärel nupule Apply to Folders ning siis all nupule OK - edaspidi tuleks Sul seda paljudel juhtudel ikkagi teha:

Tee siin veel üht-teist...


Seejärel saab mitut faili juba märksa mugavamalt märgistada:

Märgistati mitu faili


Märgistati mitu faili - 2


Kui Sa tahad aga korraga kõiki faile/kaustasid märgistada, siis veendu, et Windows Explorer aknas oleks avatud Home sakk ja kliki seejärel lintmenüüs paremal üleval nupule Select all - alumisel pildil ongi sel teel märgistatud kõik failid. Tahad kõik märgistused jälle tühistada, siis kliki sealsamas nupule Select none:

Märgistati kõik failid


Juhul kui Sa näed "Name" veergu, siis pannes tema ees asuvasse ruutu linnukese, võid samuti kõik antud kaustas asuvad failid märgistada:

Juhul kui Sa näed "Name" veergu...

Juhul kui Sa näed "Name" veergu...Alternatiivne failide kopeerimise/siirdamise tasuta ja väga kiire 'FastCopy' programm:

1) FastCopy (32bit/64bit, Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/2008/Win7/Win8) - See võimas Windowsi utiliit lubab Sul oma faile väga kiiresti kopeerida, siirdada, sünkroniseerida või kustutada. Ta on kiire ja stabiilne copy/delete tarkvara ja praegu kahtlemata üks parimaid (kui mitte kõige parem) taoline Windowsi jaoks loodud programm ( seda muidugi minu arvates, eks igal ühel ole omad eelistused ja arvamused, näiteks mõni eelistab TeraCopy programmi jne...).

Tema puhul peaks teadma:

- Ta omab shell integratsiooni ja ta sobib ka x64 süsteemidele. Sa pead shell integratsiooni konfigureerima/lubama "Options" menüü kaudu, valides seal Shell Extension käsu (Options -> Shell Extension) - sellega saad ka Windowsi paremkliki kontekstmenüüsse lisada FastCopy utiliidi vastavad käsud.

- * Kuigi Sa võid ta käivitada teda isegi mitte installeerides sel teel, et teed 2x kliki FastCopy.exe failil, aga ma soovitan ta Sul siiski installeerida, sest vastasel juhul võivad suure hulga failide kopeerimisel/siirdamisel tekkida vead (st osasid faile ei viida üle ja üleviimise lõppedes kuvatakse nende kohta "Access denied" veateated).
- * Kui Sa installeerid ta (setup.exe abil) Vista/Win 7/Win 8 süsteemi, siis tee tema setup.exe failil paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Run as administrator.
- * Kui Sa käivitad hiljem FastCopy utiliidi, siis tee tema kiirkorraldusel paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Run as administrator (või käivita ta niisama, aga enne kopeerimise/siirdamise alustamist kliki üleval Elevate nupule (kui selle peale ilmub UAC dialoogiaken, siis kliki seal Yes nupule):

Kliki enne 'Elevate' nupule


- * Sa pead shell integratsiooni konfigureerima/lubama menüü "Options" kaudu, valides seal Shell Extension käsu (Options -> Shell Extension) ja seejärel klikkima uues aknas nupule Install - sellega saad Windowsi paremkliki kontekstmenüüsse lisada ka FastCopy utiliidi vastavad käsud (Windowsi enda Copy/Delete/Send funktsioonid jäetakse samuti alles):

Shell käsud


Kui Sa tegutsed kontekstmenüü kaudu, siis kliki enne töö alustamist FastCopy aknas üleval paremal sellele eelpool nimetatud Elevate nupule.

- Juhul kui Win7 või Win8 süsteemis ilmub pärast tema esmakordset käivitamist ja sulgemist alltoodud dialoogiaken, siis kliki seal alumisele "This program installed correctly" nupule:

Kliki alumisele nupule


- Juhul kui Windows 8 opsüsteemis ei looda tema installeerimise käigus töölauale FastCopy kiirkorraldust, siis mine ise C:\Program Files\FastCopy\ kausta ja lohista sealt FastCopy.exe kiirkorraldus töölauale. Või veelgi parem meetod: tee seal kohe FastCopy.exe failil paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk 'Pin to Taskbar', et panna tema kiirkorraldus alla tegumireale...
- Kui Sa tahad ta panna oma USB mälupulka, siis pead seal tema kausta kopeerima ka "Fastcopy.exe" ja "Fastcopy.chm" failid. (Sel juhul ei saa Sa shell tuge kasutada.)
- Kui Sa tahad teda uninstallida/desinstalleerida, siis käivita see setup.exe uuesti (ta asub installeerimise kaustas, vaikimisi: C:\Program Files\FastCopy\) ja vali tema uninstallimine. Uninstall eemaldab tema kiirkorralduse ja shell toe.
- Kopeerimiseks/siirdamiseks saad lähtefaili/kausta lisada Source nupu kaudu ja sihtkausta DestDir nupu abil.
- FastCopy jätab Source/DestDir väljade noolest avatava rippmenüü ajalukku 10 kirjet. Sa võid ka seda suurendada - Option | Main Settings seadistuste kaudu.
- Juhul kui Sa tahad Source väljal kasutada kahte või enamat faili/kausta, siis kasuta nende eraldamiseks semikoolonit (;). Kui tahad Source väljale lisada faile/kaustasid kasutades selleks 'drag & drop' meetodit, siis märgista nad CTRL klahvi abil ja lohista nad sinna Source väljale (see semikoolon sümbol lisatakse sinna automaatselt). Sa võid 'drag & drop' meetodit kasutada ka DestDir välja jaoks.
- Execute nupp käivitab kopeerimise. Kui kopeerimist alustati, siis muutub see nupp "Cancel..." nupuks. Vista/Win7/Win8 puhul veendu enne töö alustamist, et FastCopy programmi päises oleks kiri "Admin" (see ilmub sinna pärast Elevate nupule klikkimist või siis tehes FastCopy käivitamisel tema kiirkorraldusel paremklõpsu ja valides käsu Run as administrator):

FastCopy-1


FastCopy-2


Sa võid FastCopy208.zip (32-bit) ja FastCopy208_x64.zip (64-bit) failid ka siit alla laadida.


Ülesse
< Tagasi Windows 8 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik 2011