Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Windows Vista käivitamine, tema aktiveerimine, süsteemist põhiinfo hankimine, töögrupid/domeenid, kompuutri väljalülitamine ja tema 'Sleep Mode' (ooterežiim ehk "uinakurežiim").

 


Windows Vista käivitamine:

Sel momendil kui Sa käivitad Windows Vista, siis näed Sa, et ta erineb oma eelkäijatest. Windows Vista opsüsteemi installeerimise käigus (tema installimisest tuleb edaspid juttu) palub Setup Sul luua lokaalse masina konto (a local machine account) ja see konto saab olema siis kompuutri administraaatori kontoks. Kui opsüsteem stardib, siis võid Sa kasutada oma adminni kontot ja parooli, mille Sa kehtestasid installeerimise käigus, et Vistasse sisse logida.

Töötamine Welcome Center'iga:

Juhul, kui Sa oled kompuutri ainuomanik (kodus) ja Sa ei ole tema kasutamiseks loonud teisi kasutajakontosid (näiteks abikaasa, laste, vanaema, vanaisa, vaarvanaisa, vaarvanaema jt jaoks), siis kuvatakse kompuutri käivitamisel vaikimisi Welcome Center aken (Sa saad temale ligi ka Control Panel kaudu), vaata tema pilti:

Welcome Center aken


Kui Sa oled aga loonud mingid kasutajakontod (näiteks oma abikaasale ja teistele), siis ilmub kohe pärast kompuutri käivitamist Welcome ekraan, kust valid siis kasutaja, kelle all Sa tahad logida ennast süsteemi. Welcome ekraanipildist tuleb veel edaspidi juttu, aga kohe võid tema pilti vaadata siit (keri seal natuke allapoole ja kohe lehe ülaosas ta asubki).

See Welcome Center annab Sulle süsteemist ülevaate ja lubab Sulle kiire ligipääsu ülessannetele, mis aitavad kasutada Windows Vistat. Et näha kõiki kättesaadavaid vahendeid, selleks klõpsa seal lingile Show All 12 Items...

Olemasolevad vaikimisi parameetrid sisaldavad järgmisi ülessandeid:

 

Kui Sa ei soovi, et igal kompuutri käivitamisel kuvatakse see Welcome Center, siis korista linnuke kontrollruudust Run At Startup.

Süsteemist põhiinformatsiooni hankimine:

Selleks klõpsa Welcome Center'is lingile More Details (või Show More Details), et pääseda ligi süsteemikonsoolile (dialoogiaknale System), mis lubab Sul näha oma kompuutrist täiendavat infot:

System aken


'System' konsool on jagatud neljaks põhiväljaks:

 

System console vasemas paanis üleval asuvad järgmised vajalikud lingid, mis annavad kiire juurdepääsu alltoodud vahenditele:

 

NB! Kui Sa eelistad aga vanat klassikalises stiilis harjumuspärast System Properties dialoogiakent, siis klõpsa oblastis Computer Name, Domain, And Workgroup Settings lingile Change Settings.

Järgmine pilt kuvab samuti System dialoogiakna (siin on toodud ära ainult tema alumine osa), mis näitab, et siin on Windows Vista veel aktiveerimata. Et teda aktiveerida, tee sealasuvale kollasele lingile klõps:

aktiveerimataWindows Vista aktiveerimine ja registreerimisvõtmete (Product Keys) muutmine:

Windows Vista Volume-licensed (VLK) versioonide puhul ei ole vaja aktiveerimist või registreerimisvõtit. VLK versioone toodetakse äriettevõtete ja teadusasutuste tarbeks ning just antud versioone kasutataksegi Windows XP opsüsteemi puhul piraatkoopiate loomiseks...
Kuid Vista jaemüügi versioonide puhul on vajalik aktiveerimine, tema ehtsust kontrollitakse Windows Activation'i ja registreerimisvõtmete abil. Welcome Center aknas kuvatakse Sinu Windows Vista aktiveerimise seisukord.

Kui Sul on juba mingi Windows Vista versioon aktiveeritud, siis erinevalt Windows XP'st, saad Sa lihtsal viisil muuta oma uut juurdeostetud Vista registreerimisvõtit (st omandada sel teel Vista uuem/parem väljalase): Ava System console (kliki Welcome Center'is lingile More Details, et pääseda ligi süsteemikonsoolile) ja kliki Change Product Key lingile, mis asub Windows Activation sektsioonis (vaata ülemist pilti), tipi tootevõti ja siis kliki Next ning järgi juhiseid. (Võtmes olevaid vahekriipse ei ole vaja tippida.) - pilt.

Oluline teada! Windows Vista kõik jaemüügis müüdavad versioonid on pandud ühele ainsale DVD plaadile ja kui Sa soovid oma olemasolevat Vista versiooni muuta/uuendada (upgrade), siis piisab ainult uue registreerimisvõtme sisestamisest ja Windows Vista DVD-plaadi olemasolust. Mingit opsüsteemi ümber ega ka uuestiinstalleerimist ei ole vaja teha vaid Vista DVD plaadilt installitakse juurde uue versiooni vastavad moodulid. Vista uuendamisest oli eelpool juba juttu...

Windows Vista aktiveerimisest on ülevaade seal.

ÜlesseWindows Vista Töögruppide (Workgroups) ja Domeenide (Domains) kasutamine:

Vindows Vistat võib kasutada nii workgroup kui ka domain konfiguratsiooniga. Workgroup'id on kompuutrite avatud ühendused, milles igat komuutrit juhitakse eraldi. Domain'id on kompuutrite grupid, mida võib juhtida kollektiivselt domeeni kontrollerite abil, mis on serveriteks ja mis juhivad ligipääsu võrgule, andmebaasidele ja ühiskasutatavatele ressurssidele.
Kodukasutaja kasutab tavaliselt Windows Vistat workgroup konfiguratsioonis ja äriettevõte/firma kasutab teda domain (domeen) konfiguratsioonis. Kuigi kõiki Vista versioone saab kasutada workgroup konfiguratsioonis, ei saa Sa kasutada Vista home versiooni domeeni konfiguratsioonis.

Mida tähendavad Log On, User Switching, Locking ja Log Off:

Kui meil on workgroup konfiguratsioon (tavaliselt see ongi kodukasutajatel), siis kuvab Windows Vista käivitamisel Log On ekraani. Ja antud Log On aknas kuvatakse kõik kompuutris loodud standard kasutajate ja administraatori kasutajakontod. Et sisse logida, selleks tuleb Sul klõpsata oma konto nimel. Ja kui kasutajale on kehtestatud parool, siis tuleb tippida ka oma parool ja seejärel vajutada noolega nupule.

Domain konfiguratsiooni puhul kuvatakse pärast kompuutri käivitamist tühi stardiekraan ja Sa pead vajutama klahve Ctrl+Alt+Del, et ilmuks Log On ekraan. Vaikimisi kuvatakse seal kasutajanimi, kes viimati kasutas arvutit ja see kasutajanimi esitatakse computer\username või domain\username formaadis. Et logida sisse antud kasutajakontoga, selleks tipi kasutajaparool ja vajuta noolnupule. Et logida sisse mingi muu kasutajakontoga, selleks tuleb klõpsata Switch User nupule ja siis klõpsata Log On As Another User. Tipi kasutajanimi ja parool ning siis klõpsa noolega nupule. Siin peab aga silmas pidama:

Nii workgroup kui ka domain konfiguratsioonid lubavad kasutada nn kiiret kasutajate ümberlülitamist (fast user switching).


Kasutajate ümber lülitamine:

Tee nii:

 1. Vajuta klahve Ctrl+Alt+Del ja klõpsa Switch User nupule.

  • Workgroup konfiguratsiooni puhul ilmub Log On ekraan.

  • Domain konfiguratsiooni puhul ilmub ekraanile sõnumiaken kirjaga “Press Ctrl+Alt+Del To Log On”. Et ilmuks Log On ekraan, selleks pead Sa veelkord vajutama Ctrl+Alt+Del

 2. Log On ekraani ilmudes saad Sa logida sisse teise kasutajakonto nime all.

Märkus: Sa võid alustada seda kasutaja ümberlülitamise protsessi ka klõpsates nupule Start (Start nupp-ka see nupp on nüüd teise välimusega) , siis nupule Options, mis asub nuppudest Power ja Lock paremal pool (Options_nupp) ja siis vajuta Switch User.Paroolide muutmine:

Tee nii:

 1. Vajuta klahve Ctrl+Alt+Del ja seejärel klõpsa Change Password parameetrit.

  Ilmub parooli muutmise ekraan, kus on kuvatud käesoleva kasutaja kasutajanimi.

 2. Tipi oma olemasolev parool Old Password tekstikasti.

 3. Tipi uus parool New Password ja Confirm Password tekstikastidesse.

 4. Klõpsa noolega nupule, et kinnitada oma muudatus.


Kompuutrist väljalogimine (see ei ole kompuutri sulgemine):

Logime ennast välja selleks, et siis keegi teine (nt laps) saaks ennast oma kasutajakontoga sisse logida ja kui me ei kasuta seda fast user switching vahendit. Vajuta klahve Ctrl+Alt+Del ja klõpsa siis Log Off parameetrit. Kui väljalogimisega tekib probleeme, siis ilmub Log Off dialoogiaken, kus kuvatakse programmid (ja selgitused), mis on töösse jäetud ning mis seega takistavad normaalset väljalogimist.

Sa võid nüüd kas tühistada oma väljalogimise või siis jätkata:

Märkus: Sa võid välja logida ka vii: vajuta nupule Start ja siis klõpsa nupule Options, mis asub Power ja Lock nuppudest paremal pool ning seejärel vajuta Log Off.Windows Vista kasutajakontode (User Accounts) ja turvalubade (Windows Security Permissions) tähendus/mõiste :


Windows Vista omab kahte peamist tüüpi lokaalset kasutajakontot:

 

Kõik programmid töötavad Windows Vista all nii et nad omavad selleks kas administraatori või siis standardkasutaja lubasid (permissions).
Kui kasutaja (administraator või siis tavakasutaja) käivitab mingi programmi, siis ilmub User Account Control dialoogiaken, mis sisaldab järgmist teadet: “Windows needs your permission to continue” (Windows vajab Sinu luba, et jätkata):

Kasutajakonto kontroll


See, et kuidas see dialoogiaken töötama hakkab, sõltub nüüd sellest, et mis moodi Sa ennast kompuutrisse sisse logisid—olenevalt sellest kas Sa logisid sisse administraatorina või siis tavakasutajana.
Kui Sa logisid sisse administraatori kasutajakonto all, siis küsitakse Sinult ainult kinnitust. Sa võid klõpsata nupule Allow või Continue (lubada/jätkata), et täita ülesanne või siis vajutada nupule Cansel, et tühistada oma alustatud tegevus. Kui Sa klõpsad nupule Details, siis ilmub käivitatava programmi täisaadress.

Kui Sa logisid sisse standard kasutajakonto all ja Sa käivitad tegevuse, milleks Sul õigust ei ole, siis ilmub dialoogiaken, kus palutakse Sul sisestada administraatori parool. Workgroup konfiguratsioonis loetletakse igat administraatorit tema nime järgi, et nüüd jätkata, selleks tuleb Sul klõpsta administraatori kasutajakonto nimel, tippida kasutajaparool ja siis klõpsata nupule Submit.

Vastupidiselt eelmistele Windowsi versioonidele, saavad kõik kasutajad käivitada ka neid programme, milleks on õigus ainult administraatoritel. Sa ei pea ise teadma, et millised programmid peavad eelnevalt omama administraatorite lubasid vaid Sa käivita lihtsalt vajalik programm ja teguste siis vastavalt vajadustele kui ilmub see ülevalpool nimetatud User Account Control dialoogiaken.

TÄHTIS! Seega tuleks turvalisuse suhtes kasutada igapäevaselt seda tavalist kasutajakontot (standard kasutajakontot)...
Antud teemast saad üksikasjaliku ülevaate siit!

ÜlesseKompuutri väljalülitamine (Turning Off) ja tema täielik sulgemine (Shutting Down):

 

Windows'i eelmiste versioonide puhul saaab kasutada mitut moodust, et oma kompuutrit sulgeda:

1) Sa võid kasutada Shut Down parameetrit, et lülitada oma süsteem täielikult välja, mis hoiab küll voolu kokku, kuid sel juhul suletakse ka kõik dokumendid ja programmid;

2) Sa võid panna süsteemi Standby reźiimi, kus lülitatakse välja ainult Sinu PC kõvaketas ja monitor/ekraan ning mis hoiab Sinu pooleliolevad tööd alles (masinat ei lülitata lõplikult välja). See lubab Sul hiljem oma süsteemi väga kiiresti käivitada;

3) Sa võid minna ka Hibernate (Talveune) reźiimi, mis salvestab PC käesoleva seisundi kõvakettale ja sulgeb seejärel masina täielikult, aga kompuutri käivitamine võtab jälle natuke kauem aega (kiiremini kui Shut Down, aga aeglasemalt kui Standby).

Windows Vista kasutab aga nüüd uut Sleep režiimi (Sleep Mode - ooterežiim/"uinakurežiim"), millesse on kombineertud parimad omadused vanadest Standby ja Hibernate reźiimidest:

 

Kuidas aga Vista saab Sinu jooksvad tööd alles hoida ja teha siis jälle süsteemi käivituse mõne sekundi jooksul? Saladus on selles, et reaalselt ta ei lülita Sinu kompuutrit täielikult välja vaid ta sulgeb kõik asjad välja arvatud mõned üliolulised komponendid, näiteks nagu CPU (protsessor) ja RAM (mälu). (Näiteks minu kompuuter stardib magavast režiimist 3 sekundi jooksul...)

Sleep režiimi (ooterežiim/"magamisrežiim") saab minna klõpsates nupule Start ja seejärel nupule Power, mis ongi vaikimisi seadistatud sleep režiimile (Vaata alumist pilti). Et nüüd "äratada" oma kompuutrit, selleks vajuta suvalist klahvi:

sleep mode

Millist ržiimi ikkagi kasutada?

Sellele küsimusele ei olegi otsest vastust vaid kõik sõltub Sinu eelistustest, aga minu soovitused:

* Lauakompuutrite ehk statsionaarsete kompuutrite puhul võikski põhiliselt kasutada seda "Sleep" (uinaku või oote) režiimi.
* Aga mobiilsete seadmete puhul on siis kaks sobivat varianti:

- Kui tassid oma mobiilset seadet pidevalt kaasas ja kui vooluvõrku läheduses pole, siis võiks kasutada "Hibernation" (talveune) režiimi. Tema energiatarbimise plaan (Control Panel -> Hardware and Sound -> Power Options -> Change plan settings -> Change advanced power settings) võiks siis olla näiteks järgmine: "Sleep after" - akust 10 min, vooluvõrgust 30 min; "Hibernate after" - akust 30 min, vooluvõrgust 'Never'. Kui Sinu tahvlil või sülearvutil on väga vähe vaba kettaruumi, siis tuleks "Hibernation" režiimi asemel aga kasutada "Sleep" režiimi.
- Kui Sa viid oma mobiilse seadme harva kodust välja ja kasutad temaga töötamiseks vooluvõrku, st lülitad ta elektripistiku külge, siis sobib paremini see "Sleep" režiim.


Lülita oma kompuuter täielikult välja (Start > Options > Shut Down) siis kui Sa lahkud kompuutri juurest paariks-kolmeks päevaks või isegi kauemaks ajaks.Täpsem selgitus:

Seega, kompuutri väljalülitamise ja tema täieliku sulgemise osas erineb Windiws Vista oma eelmistest Windowsi versioonidest. Windows Vistas on kompuutri väljalülitamine ja tema sulgemine kaks täiesti erinevat asja. Kompuutri väljalülitamine (Turning Off) ei lülita arvutit vooluvõrgust välja, ainult kompuutri sulgemine (Shutting Down) lülitab kompuutri täielikult välja ja katkestab temale ka voolutoite andmise.

 

NB! Kui Sul tekib selle sleep režiimiga probleeme, siis abi saab siit!Komputri väljalülitamine (Turning Off), mis on muutunud:

Kui Sa lülitad oma kompuutri Windows Vista's välja, siis läheb ta vaikimisi nn magamise olekusse/režiimi (sleep state). Kui minnakse uinuvasse olekusse, siis operatsioonisüsteem:

Magavas režiimis peatatakse ventilaatorite ja kõvaketta töö ning kompuuter siseneb minimaalse voolutarbimise režiimi, kus kompuutri eelnev tegevus säilitatakse tema mälus. Kui Sa järgmine kord lülitad oma kompuutri sisse, siis ilmub täpselt sama kompuutri seisukord nagu see oli siis kui Sa viimane kord lülitasid oma kompuutri välja.

Märkus: Seega ei ole Sul vaja enne kompuutri väljalülitamist oma töid salvestada; kui arvuti on magavas režiimis, siis tarvitab ta väga vähe elektrivoolu—eriti vajalik on see sülearvutite puhul (aku töötab kauem).

Et kompuutrit välja lülitada ja viia ta magavasse (sleep) reziimi (minimaalsesse voolutarbimise režiimi):

 1. Klõpsa nupule Start;

 2. Klõpsa nupule Power (Pärast Windows Vista installeerimist on see Power nupp seadistatud sleep režiimile ja sel nupul on sel juhul ka vastav välimus, sellest tuleb allpool veel juttu. Aga kui Sa soovid, siis võid selle nupu režiimi ka nii seadistada, et temale klõpsates lülitatakse kompuuter vooluvõrgust lõplikult välja—Start > Control Panel > System and Maintenance > Power Options ja klõps vasemas paanis lingile Choose what the power buttons do);

PS! Juhul kui Sinu klaviatuuril on vastav Sleep klahv, siis vajuta sellele klahvile (Sleep klahv).

Et kompuutrit äratada magavast režiimist, tee ühte neist:

 

Läpakate (sülearvutid) puhul käib see sülearvuti kaane sulgemise-avamise kaudu. Kui Sa sulged oma läpaka kaane, siis siseneb ta magavasse režiimi ja kui Sa avad kaane, siis ta ärkab magavast olekust.

NB! Alati ja iga kompuutri puhul (just vanemat tüüpi) ei saa kasutada "uinuvat" režiimi, sellest tuleb allpool kohe ka juttu!Power
nupu kasutamine: mis on muutunud:

Millisel viisil, vaatamata sellele, et kas Sa kasutad laua või kaasaskantavat kompuutrit, Sinu kompuutri Power nupp töötab, see sõltub sellest, et milline on Sinu arvuti riistvara, süsteemi seisukord ja ka süsteemi konfiguratsioon:

 

Et aidata Sul aru saada erinevustest kompuutri väljalülitamise (turning off) ja tema täieliku sulgemise (shutting down) vahel, selleks kuvab Windows Vista seda Power nuppu kahel erineval kujul:

 

!!! Kui kompuuter asub 'Sleep Mode' režiimis, siis ei tohi arvutiplokki lisada uusi seadmeid või ühendada seadmeid arvutiga. Erandiks on välised seadmed, mis kasutavad USB või IEEE 1394 (FireWire) porte.Kompuutri sulgemine (Shutting Down) ja ümberlaadimine (Restarting):

Nagu juba eelpool mainisin, viib kompuutri väljalülitamine (turning off) arvuti vähese voolukasutamisega magavasse režiimi ja teda ei suleta täielikult. Et aga arvutit lõplikult välja lülitada, selleks tuleb ta sulgeda (Shut Down).
Selleks, et kompuutrit lõplikult sulgeda, kasuta ühte järgmitest moodustest:

Et kompuutrit välja lülitada ja teda seejärel ümber laadida (restart), selleks kasuta ühte alljärgnevat tehnikat:

 

Ülesse

 

Mine Vista välimus ja temaga töötamise lehele >

Tagasi

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik