Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Windows Vista ja TURVALISUS - IV. osa

Võrgutöö, kommunikatsioon ja Internet - I. osa

 


NB! Võrgutööst, võrguseadmetest, kodu- või väikefirma võrkude ülesse seadmisest, traadita võrgust, tema turvalisusest, ruuteri konfigureerimisest ja muust võrguga seotust saad märksa põhjalikuma ülevaate Windows 7 veebilehest (kehtib ka XP ja Vista kohta) - link: http://landfield.pri.ee/Windows_7/Win7_Network_1.html - seal on I. osa ja sealt viib link edasi II. ossa jne...
Loomulikult loe Vista kohta käiv osa siit enne läbi, siin on rohkem nõ üldjutt.


Sissejuhatus TCP/IP võrgutöösse Windows Vistas:

Windows Vista's on võrgutöö komponente üsna palju muudetud. Allpool tuleb juttu:

 

Järgmise generatsiooni TCP/IP Stack (TCP/IP protokollid):

Enamus võrke kasutavad TCP/IP protokolle vaatamata sellele, et kas nad kasutavad traadiga või traadita (kaablivaba) tehnoloogiat. TCP/IP on protokollide komplekt (pakett), mille koostisosadeks on Transmission Control Protocol (TCP) ja Internet Protocol (IP). TCP on ühendusele orienteeritud protokoll, mis on loodud usaldusväärsele end-to-end kommunikatsiooniks. IP on internetitöö protokoll, mida kasutatakse andmepakettide edasisaatmiseks üle võrgu. Kasutatakse kahte IP versiooni:

Kuigi paljud kompuutrid kasutavad ainult IPv4-ja, hakatakse üha enam kasutama IPv6 protokolli. Miks? IPv4 lubab kasutada ainult 2^32 unikaalset aadressi. Kuigi esmapilgul paistab, et 4,294,967,296 unikaalsete aadresside arv on tohutu, siis tegelikult see nii ei ole—väheseks hakkab jääma...
Seepärast ongi vaja IPv6 protokolli, sest tal on virtuaalselt piiramatu aadressiruum ja seetõttu omab Windows Vista mõlemat IPv4 kui ka IPv6 protokolli, mis on ka vaikimisi paigaldatud ja konfigureeritud. (Muide ka Windows XP omanikele installeeriti uute update'ide allalaadimise ja installeerimise käigus see IPv6, kuid ta ei ole vaikimisi paigaldatud.)

Lisaks sellele on Windows Vistas ka palju muid peamiste võrgutöö komponentide muudatusi. Windows Vistas on uus TCP/IP protokollide komplekt, mida tuntakse kui Next Generation TCP/IP stack.

 

Mis on Dual Stack ja IP Management Enhancements (IP Täiustatud Juhtimine):

Nag ma enne mainisin, kasutab Windows Vista kahte IPv4 ja IPv6 vaikimisi protokolli. See on peamine erinevus võrreldes Windowsi eelmiste versioonidega, kus kasutatakse vaikimisi ainult IPv4 protokolli.

Windows Vista toetab IPv4 ja IPv6 protokolle kasutades kahetasemelist (dual-layer) Next Generation TCP/IP stack'i (siin peetakse sõna "stack" all silmas protokollide komplekti).

Windows Vistas võid Sa käsitsi konfigureerida nii IPv4 kui ka IPv6 seadistusi. Klõpsa Start - Control Panel. Control Panel'i aknas klõpsa Network and Internet kategooria all asuvale linglie View Network Status And Tasks. Vasemas paanis klõpsa Network Center ja siis klõpsa Manage Network Connections. Tee oma ühendusel paremklõps ja vali käsk Properties. Tee 2x klõps Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) või Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)'il.

Ülesse

 

Vaatame üle Sinu võrgutöö võimalused ja infrastruktuuri:

Windows Vistas kasutatakse täiesti uut moodust võrgutöö vahendie juhtimiseks ja navigeerimiseks.


Network Center (Võrgutöö Keskuse) kasutamine:

Windows Vista kuvab alati Network ikooni ekraani paremal allääres teadete väljal. Ikooni versioon, mida Sa näed, sõltub jooksvast võrgustaatusest. Kui Vista on ühendatud võrku koos Interneti juurdepääsuga, siis ilmub allkuvatud ikooni versioon:

network ikoon1

 

Interneti juurdepääsuta võrgu jaoks ilmub Network ikoon ilma gloobuseta:

Network ilma Internetita

 

Lõpuks, kui Vista ei suuda ühendust võtta ühegi võrguga, siis ilmub järgmine ikoon:

No network connections

 

Ükskõik milline ikoon seal asub, kui Sa teed tal 2x klõpsu, siis ilmub uus Network Center aken. Sa saad sinna aknasse ka nii:

 1. Kliki Start ja siis Control Panel.
 2. Control Panel aknas kliki Network and Internet pealkirja all asuvale View Network Status And Tasks lingile ja avatakse Network Center:

Network Center

 

NB! Antud Network Center akna sisu ja välimus muutub vastavalt sellele, et millise konfiguratsiooniga Sinu võrk on ((kas Sul on kodus üksik kompuuter ja kuidas ta on Internetiga ühendatud (traadiga või traadita / kaablita) või on Sul kodus mitu kompuutrit ja need on ühendatud võrku ning kas Sul on traadita või traadiga (kaablitega) võrk.)). Või Sa asud hoopis firma võrgus või oled läpakaga traadita võrgus jne, jne.
Ülemine pilt näitab, et Sa asud oma kodus ja seal on loodud ka koduvõrk + Internetiühendus ning see on traadita ühendus (wireless connection).

 

See pilt näitab, et tegemist on samuti koduvõrguga - pilt.

 

Edasi tuleb pilt, kus Network Center'is on aga ära toodud firma võrk:

Firma võrk

 

Vaatame seda ülemist pilti ja me näeme, et Network Center'is on parempoolses paanis kolm peavälja:

 

Peamised võrgutöö seadistused:

Network Center'i aknas väljal General saab blokeerida igasuguse ühenduse oma kompuutriga või siis jälle seda lubada. Kui Sa klõpsad Block, siis blokeerib Sinu kompuutri tulemüür igasuguse juurdepääsu võrku. Kuna juurdepääs on blokeeritud, siis Sa ei saa teistele kompuutritele võrgus ligi ja ka Internetiühendus on blokeeritud. Ka teised kompuutrid ei pääse ligi Sinu kompuutrile.
Et oma kompuutrit jälle lahti blokeerida, selleks tuleb vajutada Allow.

 

Võrguseotuse diagnoosimine ja probleemide lahendamine:

Kui Sul on võrguühendus katkenud (võrgu või Internetiga), siis kuvatakse Network Center'is järgmine pilt:

puudub kontakt

 

Et seda probleemi lahendada, selleks kontrolli oma võrgukaablit või siis kõiki wireless adaptereid. Kontrolli ka oma modemi kaableid. Lülita modem umbes 10 sekundiks välja ja siis jälle sisse ning tee kompuutri restart. Sa võid ka klõpsata vasemas paanis lingile Diagnose Internet Connection, et käivitada Windows Networks Diagnostics Tool.
Windows Networks Diagnostics Tool on päris hea asi ja ta annab samm-sammult nõu, et kuidas viga leida. Näiteks allasuv pilt teatab, et Sa pead ühendama võrgukaabli oma arvutiploki võrgukaardiga/adapteriga. Kui Sa ühendad oma kaabli ära ja klõpsad siis sellele diagnostika kastile, siis kontrollitakse paranduse tulemust. Kui viga ikkagi püsib, siis jätkatakse probleemi lahendamist:

kaabel

 


NB!
Kui Sul katkes ootamatult Internetiühendus või tekkisid muud võrguühenduse probleemid, siis saad abiinfot siit!

 


Võrkude vaatamine ja juhtimine:

Juhul, kui Sa asud võrgus (tööl või kodus), siis võid Network Center'is vaadata võrgus asuvaid kompuutreid ja seadmeid kui klõpsad vasemas paanis asuvale lingile Browse The Network. Kui Sa teed mingil kompuutril 2x klõpsu, siis saad Sa näha antud kompuutriga seotud seadmeid, näiteks printereid.

Network Center'is võid Sa luua uue võrguühenduse kui klõpsad vasemas paanis linglie Connect To... ja klõpsad siis ilmuvas dialoogiaknas Create A New Connection. Seejärel avatakse Connect To A Network Wizard ja Sa võid tema abil lisada või luua uue võrgu, luua virtuaalse privaatse võrguühenduse (VPN) või dial-up ühenduse või esmakordse Internetiühenduse.

Kui Sa ühendad ennast uude võrku, siis luuakse võrguprofiil. Windows võib selle võrguühenduse seadistused salvestada ja järgmine kord kui Sa ühendad ennast sinna võrku, siis kasutatakse automaatselt neidsamu salvestatud seadistusi. Mõnikord saab ühe võrguga võtta ühendust mitut moodi, näiteks Sa võid ühendada ennast võrku kaabli abil või ilma kaablita (wireless) või siis kasutada korraga mõlemat moodust. Või Sinu kompuuter omab mitut võrgukaarti ja need võivad olla ühenduses kas mitme võrguga või siis ühe ja sama võrguga. Seega võid Sa luua ühe -ja sama võrgu jaoks mitut liiki võrguühendusi ja salvestada siis nende võrguprofiilid edaspidiseks kasutamiseks.
Sa saad tuvastada seadmeid ja ühendusi, mis on jooksva võrguga seotud, järgmisel viisil:

 1. Start - Control Panel.

 2. Control Panel'i aknas klõpsa Network and Internet all linglile View Network Status And Tasks.

 3. Kui Sa omad olemasolevat ühendust võrku, siis klõpsa Personalize, mis asub Network Details oblastis paremal küljel.
 4. Personalize Settings dialoogiaknas kuvatakse antud võrgu detailid, kuhu Sa momendil oled ühendatud:

Info


Vaatame ülemist pilti: Network tekstikast näitab profiili nime, mis on antud võrguga seotud, seda nime võib siinsamas muuta.


Network List'i kasutamine:

Network List (Võrguloetelu) kuvab kõikide võrkude loetelu, milledele Sa oled oma kompuutrist saanud juurdepääsu. Juhitud (st mida me oleme seadistanud) ja mittejuhitud võrgud näidatakse eraldi loeteludena. Sa saad sellele loetelule ligi nii:

 1. Start - Control Panel.

 2. Kliki Control Panel'i aknas Network and Internet all linglile View Network Status And Tasks.

 3. Network Center aknas kliki vasemas paanis See Also all asuvale Network List lingile - pilt.

 

Seda loetelu võib vaadata mitmel kujul ja seda saab valida kui klõpsad nupule Views ja valid siis soovitud vaate. Kõige parem oleks valida Details vaade. Kui valid antud vaate, siis saad Sa ruttu vaadata järgmist infot:

 

Selle akna tööriistariba nupud lubavad teha:

 


Võrguühenduste ( Network Connections) vaatamine ja juhtimine:

Network Connections kuvab kõik võrguühendused, mis on konfigureeritud meie kompuutrile kasutamiseks.

 1. Start - Control Panel.

 2. Control Panel'i aknas klõpsa Network and Internet all linglile View Network Status and Tasks.

 3. Network Center'i akna vasemas paanis klõpsa lingile Manage Network Connections.

NetworkConnections

 

Kui kasutad Details vaadet, siis kuvatakse järgnev info:

Ülesse

 

Mine lehele Traadita võrgutöö (Wireless Networking) >

< Tagasi

 

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik