Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Võrgutöö, kommunikatsioon ja Internet - II. osa

Traadita (juhtmevaba) võrgutöö - Wireless Networking

 

 

Traadita (juhtmevaba) võrgutöö - Wireless Networking:


NB! Võrgutööst, võrguseadmetest, kodu- või väikefirma võrkude ülesse seadmisest, traadita võrgust, tema turvalisusest, ruuteri konfigureerimisest ja muust võrguga seotust saad märksa põhjalikuma ülevaate Windows 7 osast (kehtib ka XP ja Vista kohta) - link: http://landfield.pri.ee/Windows_7/Win7_Network_1.html - seal on I. osa ja sealt viib link edasi II. ossa jne...
Loomulikult loe Vista kohta käiv osa siit enne läbi, siin on rohkem nõ üldjutt.


Wireless võrgutöös tehtud muudatused:

Wireless ühendused imiteerisid Windowsi varasemates versioonides Ethernet ühendusi ja neid võis laiendada ainult siis kui kasutati täiendavat Extensible Authentication Protocol (EAP) tüüpe IEEE 802.1X jaoks. Windows Vistas kasutavad traadita ühendused aga tarkvarainfrastruktuuri 802.11 traadita ühendusi, mida kutsutakse Native Wireless Fidelity (WiFi) arhitektuuriks.

Wireless Network Setup Wizard'i (Traadita Võrgu Ülesseadmise Nõustaja) abil saad Sa luua oma traadita ühendused. See nõustaja teeb kindlaks Sinu traadita võrguadapteri (traadita võrgukaart/adapter-wireless adapter) turvavõimalused ja soovitab Sulle siis tugevamaid turvaseadistusi, mida antud adapter toetab kui vaikimisi konfiguratsiooni. Näiteks, kui Sinu traadita võrguadapter toetab nii Wired Equivalent Privacy (WEP) kui ka WiFi Protected Access (WPA)'i, siis soovitab Wireless Network Setup Wizard Sulle konfigureerida seadistused WPA jaoks kui vaikimisi seadistused.


Wireless võrkudesse ühendamise uued võimalused:

Wireless klient võib ühendada ennast kolme erinevat tüüpi võrku:

 • Secure (turvaline)   Pakub rohkem kaitset ja see turvaline traadita võrk edastab paroolid ja andmed edasi palju turvalisemalt.

 • Unsecured  Mitteturvaline traadita võrk, mis ei saada paroole ja andmeid turvaliselt edasi. Kuid samas võivad nad nõuda ka parooli, et lubada ühendust. Nad saadavad tavaliselt kõik andmed edasi ilma krüptimata (krüpteerimata) ja kaitseta.

 • Hidden (varjatud)   Varjatud traadita võrgud, mis ei reklaami oma võrgu nimesid ja nad võivad olla nii turvalised kui ka mitteturvalised traadiata võrgud. Sa saad nendega ühenduse ainult siis kui tead nende võrgu nime.

 

Windowsi varasemates versioonides kui Sa üritasid võtta ühendust traadita võrkudega ja siis kui Sinu poolt eelistatud traadita võrkusid ei leitud või kui nad leiti, aga ühendus ei õnnestunud, siis soovitati Sul võtta ühendust kõikide teiste tuvastatud traadita võrkudega. Siin ei saanud me midagi konfigureerida/muuta.

Windows Vista Group Policy seadistused lubavad aga administraatoritel konfigureerida lubatud ja keelatud traadita võrgu nimede loetelu. Allow loetelus (lubatud nimekirjas) võivad administraatorid määrata võrgu nimede järgi traadita võrgud, milledega võib võtta ühendust. Aga deny loetelus (keelatud nimekirjas) võivad administraatorid määrata võrgu nimede järgi traadita võrgud, milledega ei tohi võtta ühendust, et sel teel takistada ühenduse loomist juba teadaolevate mitteturvaliste traadita võrkudega ja lisaks ka kõikide teiste võrkudega, mis võivad olla küll kättesaadavad, kuid mida ei tohiks kasutada (tundmatud...).

Ülesse

 

Teeme kindlaks Sinu traadita võrgutöö võimalused ja infrastruktuuri:

Kõiki neidsamu vahendeid, mida võib kasutada traadiga ehk kaablitega ühenduste tööks, saab kasutada ka traadita ühenduste jaoks. See tähendab, et kui Sa lugesid läbi eelnevalt kirjeldatud asjad seoses Network Center'iga, Network List'iga, Network Map'iga ja Võrgutöö ühendustega, siis saad Sa kasutada samasid vahendeid ka traadita ühenduse korral.


Ühendamine võrku (Network):

Kui Sul ei ole ühendust, siis Network Center ei näita võrgu ikooni, võrgukaart (network map) kuvab punase X , mis läbib ühenduseliini ja Network Details all kuvatakse staatuseks Not Connected. Võrguühenduse loomiseks võib kasutada kolme moodust:

 • Vali Start - Connect To.
 • Tee Network ikoonil, mis asub ekraani paremal allääres teadete väljal (notification area) paremklõps ja vali Connect To.

 • Network Center'is klõpsa vasemal ülesaannete paanis lingile Connect To.

Vista kuvab ligipääsetavad võrgud, näiteks alltoodud pilt kuvab ta traadita võrgud (wireless networks). Klõpsa võrgule, millega Sa soovid ühineda ja klõpsa siis Connect:

Connect To


Kui see on traadita võrk, mis nõuab WEP (Wired Equivalent Privacy) või WPA (WiFi Protected Access) turvavõtit, siis ilmub dialoogiaken kuhu tuleb tippida võti ja vajutada seejärel Connect:

key


Märkus: Mõned võtmed on üsna pikad ja et veenduda oma võtme korrektses sisestamises, pane linnuke ruutu Display Characters, et tippida võti puhta tekstina.

Kui kõik läks hästi, siis kuvab Vista järgmise akna:

success

Sa omad traadita võrkude jaoks kahte ühenduse parameetrit: :

 • Save This Network Kui Sul on see ruut aktiveeritud, siis Vista ühendab alati Sind automaatselt temaga, juhul kui Sa viibid antud piirkonnas. Kui Sa koristad siit linnukese, siis pead Sa alati võtma ühendust käsitisi.

 • Make This Network Available to Anyone Using This Computer Kui Sa aktiveerid selle kontrollruudu, siis saab iga antud kompuutri kasutaja ühendada ennast sellesse võrku.

 


Ad Hoc Wireless Network ühenduse loomine:

Kui Sul ei ole traadita võrgu juurdepääsu punkti (wireless access point), siis võimaldab Vista Sul seada ülesse ajutise võrgu kahe või mitme kompuutri vahel. Seda kutsutakse ad hoc ühenduseks. Klõpsa kättesaadavate võrkude loetelus Set Up a Connection or Network lingile, klõpsa Create an Ad Hoc (Computer-to-Computer) Network, klõpsa Next ja siis klõpsa jälle Next. Ilmub allnäidatud dialoogiaken, kuhu tipi võrgu nimi (Network Name), vali turvatüüp (Security Type) ja määra ka turvavõti (kui nõutakse). Klõpsa Next, vali failide ja printerite kasutamise parameeter ning jälle Next, et luua võrk:

Ad Hoc Network


Kui selline võrk loodi, siis teised inimesed, kes asuvad umbes 10 meetri raadiuses Sinu kompuutrist, näevad oma kättesaadavate võrkude loetelus ka Sinu ad hoc võrku:

ad hoc net

Selline võrk püsib kättesaadavana seni kuni vähemalt üks kompuuter on sinna ühendatud, kaasa arvatud kompuuter, kes selle lõi (st kokku vähemalt 2 kompuutrit).


Ühenduse võtmine kättesaadavate traadita võrkudega (Wireless Networks):

Tänapäeval omavad enamus laptoppe traadita võrgukaarte (adaptereid). Sel ei ole tähtsust, et kus Sa asud, Sa võid kätte saada kõik Sinu piirkonnas asuvate kättesaadavate traadita võrkude loetelu ja võtta neist ühega ühendust kasutades oma traadita võrgukaardi abi. Et näha ja võtta ühendust kättesaadava traadita võrguga, selleks tee:

 1. Klõpsa Start ja siis klõpsa Connect To.

 2. Ilmub momendil kättesaadavate traadita võrkude loetelu.

 3. Vali võrk ja klõpsa siis Connect.

Võrguloetelu on ainult siis kättesaadav kui Sinu kompuuter omab traadita võrgukaarti ja ta on sisse lülitatud ning kui seal ei ole policy seadistusi, mis blokeerivad Sinu kompuutril kättesaadavate traadita võrkude otsimise. Kui Sa ei näe seda traadita võrku, millega Sa soovid ühendust luua, siis klõpsa I Don’t See The Networks I Am Looking For lingile. Ilmub Select A Connection Option kaart/lipik, vali seal Show All Connection Options kontrollruut. Vali ühenduse tüüp, mida Sa püüad kasutada ja siis järgi juhist, et konfigureerida ühendus.
NB! Mõned traadita võrgud on kaitstud võrgu turvavõtmega, et sellistega ühendust luua, pead Sa hankima võtme kas võrgu administraatorilt või siis teenusepakkujalt (service provider—SP).


Ühenduse loomine avaliku traadita võrguga:

Kui Sa ühendad ennast avalike traadita võrkudega, siis võidakse Sul paluda luua oma konto (account) ja salvestada mingid failid oma kompuutrisse. Enne, kui Sa seda teed, püüa teada saada, et milliseid faile salvestatakse Sinu kompuutrisse ja mis tüüpi informatsiooni võrguteenuse pakkuja Sinu kompuutrist kogub. Loe tähelepanelikult teenusepakkuja (ISP) privaatsuse kohta käivat avaldust ja pea meeles, et isegi kui teenusepakkuja nõuab Sult konto loomist, ei tähenda see seda, et ühendus saab olema turvaline.

Sa võid näha ja luua ühenduse avalike traadita võrkudega täpselt samamoodi nagu Sa võid teha seda kättesaadavate traadita võrkude puhul:

 1. Klõpsa Start ja siis klõpsa Connect To.

 2. Ilmub momendil kättesaadavate traadita võrkude loetelu.

 3. Vali võrk ja klõpsa siis Connect.

Kui Sa saad ühenduse traadita võrguga, mis toetab Wireless Provisioning Service (WPS) tehnoloogiat, siis hoiatatakse Sind ajutiste failide allalaadimise suhtes, mis lubavad Sinu kompuutril võtta võrguga ühendust. Kuna sellised failid on tavaliselt turvalised, tuleks Sul siiski veenduda, et antud sait, kust Sa need alla laed, on turvaline sait. Kui Sa lubad nende failide allalaadimise, siis laed Sa need oma teenusepakkujalt alla ja hoiad neid oma kompuutris nii kaua, kuni Sa kasutad seda traadita avalikku võrku. Need failid ei sisalda mingit personaalset infot Sinust ega ka Sinu kompuutrist, selle asemel sisaldavad nad antud võrgu konfiguratsiooni kohta käivat infot ja seda, et kuidas Sa saaksid juurde pääseda antud võrku. Kui Sa neid faile alla ei lae, siis ei saa Sa juurdepääsu traadita võrku.

Kui need ajutised failid on alla laetud, siis nõuab Wireless Network Registration Wizard Sinu käest veel täiendavat infot. Järgi juhiseid, et edastada teenusepakkujale vastav info.


Traadita ühenduse lõpetamie :

Tee järgmist:

 1. Klõpsa Start ja siis Control Panel.

 2. Control Panel'i aknas klõpsa Network and Internet all linglile View Network Status and Tasks.

 3. Klõpsa Personalize, mis asub välja Network details paremas pooles. Ilmub Status dialoogiaken.
 4. Connections In Use loetelu näitab Sinu võrguühendusi. Märgista traadita ühendus ja klõpsa siis nupule Disconnect.

Kui Sul on avatud mitu traadita ühendust:

 1. Klõpsa Start ja siis Control Panel.

 2. Control Panel'i aknas klõpsa Network and Internet all linglile View Network Status and Tasks.

 3. Network Center aknas kõpsa vasemas paanis lingile Open connections või View connections.
 4. Tee traadita võrguühendusel paremklõps ja vali käsk Disable.

Ülesse

 

Mine lehele Võrguühenduse turvaliseks tegemine >

< Tagasi

 

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik