Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon SISUKORD icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Võrguühenduse turvaliseks tegemine - III. osa

Windows Defender ja spioonivara skaneerimine

 

 

Windows 8 (8.1) süsteemis jooksva Windows Defender antiviiruse kohta on info seal.

Windows 7: Microsoft'i enda üsna hea tasuta Microsoft Security Essentials antiviirusprogramm - info seal.

Windows 10 versioonis kasutatava Windows Defender antiviiruse kohta on info seal.

Windows 10: 'Windows Defender Security Center' uus tehnoloogia ja äpp. Meltdown ja Spectre kriitilised haavatavused info seal.

 

 

Windows DefenderWindows Vista:

Windows Vista kõik versioonid sisaldavad Windows Defender'it, mis on pahavaratõrje programm ja mis kaitseb kompuutrit ohtliku ebasoovitava tarkvara eest. Loomulikult tuleks teda kasutada koos antiviirusprogrammiga.

Sarnaselt antiviirustarkvaraga, omab ka Windows Defender kahte operatsioonireźiimi:

 

Vaikimisi on Windows Defender konfigureeritud kasutama reaalajas kaitset ja lisaks sellele teeb ta veel üks kord päevas skaneerimise. Kui ta töötab reaalaja kaitsereźiimis, siis jookseb ta taustreźiimis ja püüab avastada pahavara, mis üritavad installeerida end kompuutrisse.

Sarnaselt aniviirustarkvarale, kasutab ka Windows Defender defineeritud faile, et oleks pidevalt uuendatud informatsioon spioonivara signatuuridest. Windows Defender sisaldab automaatse värskendamise vahendit, mis kontrollib regulaarselt uusi värskendusi (updates) ja laeb need ka alla, lisaks sellele võid ka Sa ise käsitsi kontrollida neid väeskendusi (ja ka alla laadida).

Windows Defender'i üks võtmekomponente on Software Explorer, millest oli siin eelpool juba ka juttu. Software Explorer jälgib kõikide programmide seisukorda, mis jooksevad käesoleval momendil kompuutris. Sa võid siin peatada programmi töö, blokeerida sissetulevad ühendused programmile ja programmi välja lülitada või eemaldada. Software Explorer aitab tuvastada pahatahtlike programmide aktiivsuse.

 

Windows Defender'i käivitamine ja kasutamine:

Klõpsa Start ja siis Control Panel, klõpsa Security ja seejärel klõpsa Windows Defender. Kui Windows Defender on lülitatud välja, siis näed sa selle asemel hoiatusakent. Klõpsa siis Turn On And Open Windows Defender, et lubada Windows Defender'it.

Windows Defender'i pealehel (home page) kuvatakse ülevaade tema käesolevast seisundist, Sa näed kolme värvikoodi:

 

Põhiseadistuste konfigureerimine:

Põhiseadistused lubavad meil valida, et kuidas Windows Defender töötama hakkab. Me saame põhiseadistusi konfigureerida nii:

 1. Ava Windows Defender.

 2. Klõpsa üleval menüüd Tools ja siis klõpsa lingile Options.

 3. Avatakse Options leht:

seadistamine


Siin eelmises aknas on järgmised omadustesektsioonid:

 1. Automatic Scanning  Teostab automaatse skaneerimise ja värskendamise (update). Sel juhul tuleb valida Automatically Scan My Computer (Recommended) kontrollruut ja siis määrata skaneerimise sagedus, päeva kellaaeg ja skaneerimise tüüp. Kui Sa soovid enne skaneerimise algust, et Windows Defender kontrolliks ka uute värskenduste olemasolu, siis vali Check For Updated Definitions Before Scanning.

 2. Default Actions  Sellega määratakse vaikimisi tegevus (aktsioon), mis baseerub avastatud kahjuri hoiatuse tasemele. Kui Sa paned linnukese ruutu Apply default actions to items detected during a scan, mis asub Automatic Scanning all, siis Windows Defender täidab soovitud aktsiooni pärast seda kui ta lõpetab skaneerimise ja avastab kahjulikud elemendid. Siin võiks olla määratud Signature Default, mis tähendab, et kõrge ja keskmise astmega kahjurid eemaldatakse automaatselt.

 3. Real-Time Protection Options  See on niigi selge ja see lülita sisse!

 4. Advanced Options  (Täpsemad suvandid) Sellega saame kasutada täiendavat tehnikat, et avastada spioonivara. See lubab skaneerida ka arhiivide sees ja ta on vajalik ka ses suhtes, et saab tuvastada uut, varjatud spioonivara.

 5. Administrator Options  Määrame, et kas Windows Defender on lüliataud sisse või ei ole.

  Klõpsa Save, et salvestada enda tehtud muudatused.

 

Skaneerimine, et avastada spioonivara:

Windows Defender'iga saab täita kiiret skaneerimist (quick scan), täisskaneerimist (full scan) ja kasutaja skaneerimist (custom scan).

 

Custom scan'i puhul kontrollib Windows Defender Sinu poolt määratud failisüsteemi väljasid. Et seda käivitada, selleks tee:

 1. Ava Windows Defender.
 2. Kõpsa Scan Options nupule ja vali Custom Scan.
 3. Select Scan Options lehel klõpsa Select.
 4. Vali kettad ja kaustad, mida tahad skaneerida ja klõpsa OK.
 5. Windows Defender'is klõpsa Scan Now.

 

Värskenduste (Updates) kontrollimine:

Vananenud spoonivara definitsioonid panevad kompuutri ohu alla. Windows Defender kontrollib vaikimisi enne automaatset skaneerimist ka spioonivara uute definitsioonide olemasolu. Kui kompuutril on olemas ligipääs Internetti, siis uuendatakse ka spioonivara definitsioone.

Sa võid ka käsitsi kontrollida uute definitsioonide olemasolu:

 1. Klõpsa Start - Control Panel.

 2. Control Panel'i aknas klõpsa Security, siis klõpsa Windows Defender ja seejärel klõpsa üleval tööriistaribal kõige parempoolsele allanoolekesele (Help options) ning vali käsk Check for updates:

  Lae alla uued definitsioonid

 

Garantiini pandud elementide vaatamine:

Garantiini (st kompuutri kaitstud alasse) pannakse need elemendid, mida Windows Defender kahtlustab olevat spioonivara või muu ohtliku tarkvara. Sa saad neid elemente näha ja siis tegutseda:

 1. Ava Windows Defender.
 2. Klõpsa Tools ja siis Quarantined items.
 3. Kui Sa klõpsad garantiini topitud elemendil, siis saad Sa ta eemaldada või taastada:
  • Vali Remove, et eemaldada ta lõplikult kompuutrist.
  • Vali Restore, et taastada ta tema endisesse kohta.

   Nupp Remove All eemaldab kõik elemendi

   

Reguleeri Windows Defender'i tööd või siis lülita ta üleüldse välja:

Kui Sa kasutad mingei kolmandate firmade pahavaratõrje programme, milledest üks töötab ka reaalajas, siis võid selle Vista enda Windows Defender'i üleüldse välja lülitada või seada ta siis nii et ta ei skaneeriks Sinu süsteemi iga päev vaid teeks seda näiteks nädala mingil teatud päeval (Sel juhul töötagu Sinu mingi kolmandate firmade antispiooniprogramm reaalajas). Vaikimisi saab süsteemi skaneerimist Windows defender'is määrata kas üks kord päevas või siis üks kord nädalas (Tema menüü Tools ja seejärel Options kaudu). Kuid võib ka mingi muu aja (ajad) määrata, tee järgmist:

 • Klõpsa Start ja tipi Task Scheduler (Ülessannete Planeerija) ning vajuta ENTER;
 • Klõpsa menüü View -- Show Hidden Tasks;
 • Ava nüüd programmi vasemas paanis järgmine haru: Task Scheduler Library - Microsoft - Windows Defender.
 • Nüüd tee keskmises paanis üleval algul 2x klõps real MP Scheduled Scan ja sea skaneerimise ajad ning muud parameetrid, seejärel tee 2x klõps real MP Scheduled Signature Update ja sea andmebaasi uuendamise ajad:

Ülessannete Planeerija

 

Windows Defender'i väljalülitamine:

Kui Sa kasutad mingit kolmandate firmade pahavaratõrje programmi, mis skaneerib Sinu süsteemi ka reaalajas, siis tuleks see Vista enda Windows Defender välja lülitada, sellega tõstad Sa oma süsteemi jõudlust. Kuna Windows Defender on Vista opsüsteemi koostisosa, siis Sa ei saa teda deinstalleerida (uninstallida) vaid Sul tuleb ta lihtsalt välja lülitada, tee järgmist:

1. Klõpsa nupule Start, siis tipi sõnad windows defender ja vajuta ENTER (Võis siis klõpsa Start > All Programs > Windows Defender);
2. Klõpsa üleval nupule Tools:

Klõpsa nupule Tools

 

3. Kliki lingile Options - pilt.

 

4. Nüüd keri siin “Options” lehel allapoole kuni jõuad parameetriteni Use real-time protection (recommended) ja Use Windows Defender ning korista nende eesolevatest kontrollruutudest linnukesed:

Korista linnuke ära

 

Keri seejärel veel allapoole kuni jõuad selle teise parameetrini ja korista Use Windows Defender kontrollruudust linnuke ära ning kliki nupule Save - pilt.

 

5. Olles klikkinud nupule Save, ilmub järgmine hoiatusaken kus kliki lihtsalt nupule Close ja kogu lugu - pilt.

 

Märkus: Kuna Sa lülitasid selle Windows Defender'i välja, siis hakkab Sind edaspidi tüütama Windows Security Center oma punase hoiatusikooniga, mis ilmub ekraani allaäärde paremasse ossa (teadete väljale—system tray) ja mis teavitab Sind sellest, et Sul ei tööta üks või mitu turvavahendit. Et sellest teavitamisest lahti saada, tee järgmist: a) Tee sellel punasel hoiatusikoonil 2x klõps (Alternatiivina võid klõpsata nupule Start > Control Panel > Security > Security Center); b) Klõpsa akna vasemas paanis lingile Change the way Security Center alerts me; c) Ilmuvas dialoogiaknas vali kas parameeter Don’t notify me, but display the icon või siis parameeter Don’t notify me and don’t display the icon:

Vali üks neist...

Ülesse

 

Mine lehele Windows Vista installeerimine >

< Tagasi

 

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik