Vista sisukorda

icon Koju1 icon Koju2 icon Sisukord icon Arvutiabiicon Koolitus & help

Minu lugu...

 

Windows Vista ja mängud - Game Explorer

 

 

Game Explorer:

 

Esimene asi, mis näitab Microsoft'i natuke tõsisemat huvi mägude suhtes, on see, et Games kaustale on antud kõrgem staatus. Windows XP stardimenüüs pesitseb see Games kaust All Programs alammenüü all, aga Vistas on ta üle toodud kohe Start menüü parempoolsesse oblastisse kõrvuti Documents, Pictures ja Music kaustadega (Tegelikult ei ole ta mängude kaust vaid nn Game Explorer, mängudekausta tegelik aadress on: C:\Program Files\Microsoft Games ja Start manüüs asub see kaust Start > All Programs all).

Kui Sa avad selle Game Explorer'i kausta (vajuta Start > Games) ja klõpsad üleval tööriistaribal nupule Options, siis näed Sa Set up Games folder options dialoogiakent, kus kuvatakse kahte kontrollruutu:

Allpool tuleb pilt, mis näitab Games kausta akent ja mida kutsutakse Game Explorer'iks:

Game Explorer

Kui Sa märgistad siin mingi mängu (momendil on seal märgistatud Chess Titans), siis ilmub akna parempoolsesse paani informatsioon selle kohta, mis näitab, et kui palju ressursse see mäng Sinu kompuutrilt nõuab ja kui kõrge on Sinu arvuti käesolev jõudluse hinne (WEI).

Game Explorer on spetsiaalne shell kaust, mis pakub mitmeid uusi vahendeid mängude ja mängude kirjutajate jaoks:

 

Game Explorer sisaldab üheksat mängu, mis on Vistaga kaasa antud ja need on: vanad aga täiustatud FreeCell, Hearts, Minesweeper, Solitaire, Spider Solitaire ja InkBall ning uued mängud: Chess Titans, Mahjong Titans ja Purble Place.

 

Mängude toomine Game Explorer'isse:

Ideaalne oleks kui Game Explorer näeks kõiki süsteemi installitud mänge, aga tegelikkuses see nii ei ole.
Esimeseks asjaks, mis selle probleemi lahendamiseks tehti, oli nn mängu-defineerimise faili loomine ((game-definition file (GDF)). See on XML fail, mis kirjeldab mängu erinevaid aspekte ja lubab Vista'l mängu ära tunda siis kui teda hakatakse installeerima ning seejärel tema lisamist Game Explorer'isse. GDF faile realiseeritakse kolmel viisil:

%SystemRoot%\System32\GameUXLegacyGDFs

 

Siin on ühe mängu (antud juhul Boggle) GDF faili näide:

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<GameDefinitionFile xmlns="urn:schemas-microsoft-com:GameDescription.v1" 
 xmlns:baseTypes="urn:schemas-microsoft-com:GamesExplorerBaseTypes.v1">  
<GameDefinition gameID="{dc90fdca-aa28-4d13-8401-ad149e4bccae}"  
WMID="{9e6c8124-5159-4aed-a175-a2dd292dfe86}">   
<Name>Boggle"!</Name>   
<Ratings>    
<Rating ratingID="{7a53b0be-b92d-4e8a-a11f-8e6f9f3c575b}"    
ratingSystemID="{768bd93d-63be-46a9-8994-0b53c4b5248f}" />   
</Ratings>   
<Version>    
<VersionNumber versionNumber="1.0.0.0" />   
</Version>  
</GameDefinition> 
</GameDefinitionFile>

Mänguga seotud ülessanded:

Windows Vista shell Game Explorer kausta tööriistariba sisaldab järgmisi nuppe:

 

Game Explorer kaust omab ka ise mitmeid sisu-spetsiifilisi ülessandeid ja need asuvad kaustaakna enese ülemises osas kohe tööriistariba all.

Käivitatud on malemäng (Chess Titans) - pilt.

 

Mängude metadata tugi:

Game Explorer'is sisaldab metadata iga mängu 11. parameetrit:

 

Et näha kõiki metadata'sid, vali selleks Views rippmenüüst Details vaade (ta ei kuva kõiki metadata'sid, näiteks Release Date ja Genre):

Details vaade

 

Game Explorer'is ei saa metadata'sid redakteerida.

Ülesse

 

Edasi Programmide installeerimisse, juhtimisse ja eemaldamisse >

< Tagasi

 

< Tagasi Windows Vista esilehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

elaja kojuAbout Us |Site Map | ©2006 Ahv & Co Eesti Vabariik