Windowsi kasutajaprofiilid

Seitse...Windowsi kasutajaprofiilid.

 

Mis on Windowsi kasutajaprofiil, kus ta asub ja mida ta sisaldab?

 

Oma kasutajaprofiili (User profile) personaalsete andmekaustade ümberpaigutamine.

 

(Vista, Windows 7, Win 8/8.1 ja Windows 10.)

 

 

Iga kasutaja vajab oma tööks teatud töökeskkonda ja selleks ongi kasutajaprofiil (user profile - %USERPROFILE%), mis sisaldab antud kasutaja kõiki seadistusi / sätteid ja faile (tema personaalsed dokumendid, meediafailid jne). Peale selle sisaldab kasutajaprofiil ka kasutaja enda registriseadistusi, "küpsiseid" (cookies), Internet Explorer'i Favorites linke ja antud kasutaja poolt installeeritud programmide andmeid ning sätteid.

Iga kasutaja, kes logib end kompuutrisse, omab lokaalset kasutajaprofiili ja see luuakse siis kui antud kasutaja logib end esmakordselt süsteemi. Kõiki lokaalseid kasutajaprofiile hoitakse %SystemDrive%\Users (tavaliselt C:\Users) kaustas, kus iga kasutajaprofiili jaoks on loodud eraldi alamkaust, mille nimeks on pandud kasutaja enda kasutajakonto nimi (näiteks C:\Users\ahv-2, kus see "ahv-2" kaust sisaldabki selle kasutaja ahv-2 jaoks ettenähtud kasutajaprofiili).
Kasutajarofiilid ja kasutajakontod ei ole üks -ja seesama asi.

Kui ühte kompuutrit kasutavad mitu isikut, siis tuleks nende jaoks luua nn kasutajakontod (user accounts), mis omavad kasutajanime ja parooli. Kasutajakonto on iga persooni, kes kasutab Sinu kompuutrit, unikaalne identifitseerija (tuvastaja) ja see on turvalisuse seisukohast üsna vajalik asi. Kasutajakontode abil saad Sa teha nii et Windows lubab süsteemi siseneda ainult nendel isikutel, kelle jaoks on loodud kasutajakontod ja kes sisestavad sisselogimisel vajaliku parooli. Kõik kasutajakontodega seotud andmed asuvad %SystemDrive%\Users (tavaliselt C:\Users) kausta alamkaustades.

Kui ühte kompuutrit haldavad mitu inimest, kellede jaoks on loodud kasutajakontod (kasutajanimega & süsteemi sisselogimise parooliga), siis ei ole neil ühesugused kasutajaprofiilid. Nende isikute kasutajaprofiilide kaustad sisaldava küll vaikimisi Contacts, Downloads, Favorites, Documents, Links jne alamkaustasid, aga nende alamkaustade sisu on kõikidel erinev. Pealegi on igas kasutajaprofiilis ka muud alamkaustad, andmed ja sätted, mis on samuti kõikidel erinevad ning seda seepärast et iga kasutaja töötab süsteemiga erinevalt: kasutajatel on erinevad kontaktid, erinevad lemmikud, erinevad dokumendid, erinevad lingid, erinevad meediafailid, erinevad sätted, nende poolt installeeritud erinevate programmide sätted (juhul kui neil on tarkvara installeerimise õigused) jne, jne.

Ühesõnaga, üheainsa kompuutri igal kasutajal (kasutajakontol) on omaenda, teistest erinev, töökeskkond ehk kasutajaprofiil.

Näiteks C:\Users\sm2 näitab, et tegemist on kasutajakontoga, mida haldab see kasutaja, kelle nimeks on pandud sm2, aga selle C:\Users\sm2\ kausta sees asuvad elemendid ongi siis selle sm2 kasutaja kasutajaprofiiliks.


Kasutajakontodest on pikemalt juttu järgmistes veebilehtedes:

* "Windowsi lokaalne kasutajakonto (Local Account) vs Microsofti kasutajakonto (Microsoft Account). | Lokaalse administraatori kasutajakonto ja Microsofti kasutajakonto vahel ümberlülitumine ehk kuidas minna ühelt kasutajakontolt üle teisele kasutajakontole." - seal.

* "Windows 10 süsteemis Microsofti kasutajakontolt ümberlülitumine (üleminek) administraatori õigustega lokaalsele kasutajakontole. | [Microsofti Kasutajakontolt (Microsoft Account) —> Lokaalsele Kasutajakontole (Local Account).]" - seal.

* "Windows 10 süsteemis lokaalselt adminõigustega kasutajakontolt ümberlülitumine (üleminek) Microsofti kasutajakontole. | [Lokaalselt Kasutajakontolt (Local Account) —> Microsofti Kasutajakontole (Microsoft Account).]" - seal.

* "Windows 10 operatsioonisüsteemis uue lokaalse piiratud õigustega standardse kasutajakonto loomine. | Tavakasutaja (Standard User) konto all administraatori õigusi nõudvate ülesannete täitmine. | Olemasolevate kasutajakontode kustutamine (süsteemist eemaldamine)." - seal.

* XP, Vista ja Windows 7 (osaliselt ka Windows 10): seal (I. osa) ...

...ja ka seal (II. osa).Windows 7 süsteemis: Kõige kiiremini saad oma kasutajaprofiili avada nii et klikid nupule Start ja seejärel klikid stardimenüü paremal ülaosas oma kasutajanime kiirkorraldusele - pilt. Selle peale avatakse Sinu kasutajaprofiili juurkaust, mis sisaldab omakorda 11 alamkausta - iga uue kasutajaprofiili jaoks luukse alguses 11 alamkausta, aga hiljem luuakse neid vastavalt vajadusele ka juurde (näiteks kui Sa installeerid mingi virtuaalmasina, siis lisatakse Sinu kasutajaprofiili uus alamkaust, mille nimeks on Virtual Machines):

Sinu kasutaja profiil


Märkus: Kui Sa vaatad nüüd seda ülemist pilti, siis näed Sa seda et "Documents", "Music", "Pictures" ja "Videos" kaustanimede ette on jällegi ilmunud see prefiks (eesliide) "My" kuigi teda ei peaks nende ees olema. (Alates Windows Vista aegadest ja ka Windows 7's on see "My" eesliide ära kaotatud.)
Uba on selles et need ekraanitekstid tulevad Desktop.ini failidest, mis asuvad kõikides nendes neljas alamkaustas - neid Desktop.ini faile Sa ei näe, sest nad on vaikimisi varjatud.
Desktop.ini faili kõige ülemine kirje viitab Shell32.dll süsteemifailile (näiteks nii: LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21790), mis sisaldabki antud kausta lokaliseeritud nime. Juhul kui Sa tahad nende kaustade nimesid muuta, siis ava oma kasutajaprofiili kaust (eelpool oli sellest juttu), tee vajalikul kaustal paremklikk ja vali käsk Rename ning tipi uus nimi. (See uus nimi lisataksegi Desktop.ini faili LocalizedResourceName kirje uueks väärtuseks.)

Veel nendest Desktop.ini failidest: Desktop.ini failid on varjatud süsteemi tekstifailid ja neid kasutatakse põhiliselt kaustadele ikoonide või pisipiltide, nime, infoteate jms lisamiseks - ühesõnaga nad määravad selle et kuidas Sinu kaustad hakkavad välja nägema ja käituma. Sa võid ka ise iga kausta Desktop.ini faili redakteerida ja luua isegi uusi Desktop.ini faile (kui oskad).


Windows 10 süsteemis: Kuid Windows 10 operatsioonisüsteemis kasutatakse peale selle vana lokaalse kasutajakonto ka Microsofti kasutajakontot ja seda pakutakse vaikimisi ka näiteks Windows 10 puhtal installeerimisel. Kui Sa ostad uue eelinstalleeritud Windows 10 operatsioonisüsteemiga kompuutri, siis tema esmakordsel käivitamisel tuleb Sul läbida Windows 10 esmakordne seadistamine (nn initial setup ehk Out of Box Experience või OOBE) ja ka siis pakutakse Sulle just seda Microsofti kontoga sisenemist. Kui Sul seda MS kontot ei ole, siis võid ta sealsamas ka luua. Kui Sul puudub internetiühendus, siis saad selle esmase seadistamisega minna edasi ainult lokaalse kasutajakonto loomisega. Hiljem võid lülituda ümber oma MS konto alla.

Kui Sa töötad Microsofti kasutajakonto all, siis leiad oma kasutajaprofiili elemendid näiteks C:\Users\sm2\ kaustast (kus see sm2 on võetud kasutaja Microsofti konto Email aadressist) ja ka ahv landfield alt (kus see ahv landfield on ekraaninimeks ja see ekraaninimi loodi kasutaja enda poolt siis kui ta selle MS kasutajakonto endale loos; seda võib ka muuta). Tegelikult on need ahv landfield ja sm2 üks -ja seesama kasutajakonto ning nad avavad ühe -ja sama kasutajaprofiili kausta. Seda ahv landfield kaustaakent näed Sa näiteks siis kui Sa teed oma töölaual oma kasutajakonto kiirkorraldusel 2x kliki.

sm2

ahv landfield


Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 ja Windows 10 (praegu veel...) süsteemides näeb oma kasutajakonto nime ja ka seda et kas tegemist on administraatori või tavakasutajaga, Control Panel\User Accounts\User Accounts aknas - need kaks järgmist pilti võeti Windows 10 süsteemist:

...näeb oma kasutajakonto nime - 1


Windows 10 süsteemis näeb oma kasutajakontot ka Settings äpis ('Settings > Accounts > Your info' lehel):

...näeb oma kasutajakonto nime - 2


Kui Sa vaatad neid kahte eelmist pilti, siis kuvatakse seal antud kasutajakonto kohta järgmine info:

* "AHV LANDFIELD" - see ahv landfield on ekraaninimeks ja see ekraaninimi loodi kasutaja enda poolt siis kui ta selle MS kasutajakonto endale loos; seda võib ka muuta.
* "sm2@..." - see sm2 on võetud siis kasutaja Microsofti konto Email aadressist.
* "Administrator" - tegemist on siis administraatori õigustega kasutajaga (tavaliselt kompuutri omanik).

Antud kasutajal on siis ka oma kasutajaprofiil.


Oma kasutajaprofiili kausta saad ka nii avada, et vajutad Windows + R klahvikombinatsiooni, sisestad Run dialoogiaknasse %USERPROFILE% ja vajutad ENTER. Antud näites avatakse sel juhul just see ahv landfield kaust (vaata ülemist pilti):

USERPROFILEKasutajaprofiili kaustas asuvad vaikimisi järgmised alamkaustad (andmekaustad):

- Contacts (Kontaktid): See kaust loodi esmakordselt Windows Vistas ja ta oli seal ette nähtud Windows Mail programmi kontaktinformatsiooni kasutamiseks. Kuid Windows 7 opsüsteemis ei kasuta seda ükski Windows 7 enda programm ja ta on siin ette nähtud ainult kolmandate firmade taoliste programmide jaoks...

- Desktop (Töölaud): See kaust sisaldab kõike seda, mis ilmub Sinu töölauale (ikoonid, kiirkorralduse, kaustad, failid).

- Downloads (Allalaadimised): Siia pannakse vaikimisi kõik veebsaitidest allalaetud failid. Juhul kui Sa ei ole oma brauseris allalaetavate failide jaoks vaikimisi kausta määranud/muutnud ja kui Sa ei tee ka seda allalaadimise alguses, siis salvestatakse need allatiritud failid sinna Downloads kausta.

- Favorites: See kaust sisaldab Internet Explorer'i lemmiklinke - neid, mida Sa olid seal ise brauseri Favorites kausta lisanud.

- Links: Siin asuvad need kiirkorraldused, mis on ära toodud iga kaustaakna vasemas navigatsioonipaanis Favorites pealkirja all.

!!! Sa võid siia kausta ka ise luua või lohistada/kopeerida mingi vajaliku kiirkorralduse, aga lihtsam on neid kiirkorraldusi lohistada kaustaakna aadressiribalt või siis tema sisupaanist otse kaustaakna navigatsioonipaani.

- My Documents (Windows 10 süsteemis aga Documents): Siin hoitakse vaikimisi kõikide programmide dokumente, mis kuuluvad Sinu kasutajaprofiili alla.

- My Music (Windows 10 süsteemis aga Music): Siia lisatakse vaikimisi CD/DVD plaatidelt ripitud muusikalood ja ka enamus kolmandate firmade programme lisavad siia oma allalaetud muusikafailid.

- My Pictures (Windows 10 süsteemis aga Pictures): Siia pannakse vaikimisi need pildid, mis tuuakse mingitest välistest seadmetest (digitaalkaamerad, moblad jne).

- My Videos (Windows 10 süsteemis aga Videos): Siia pannakse vaikimisi need videod, mis tuuakse mingitest välistest seadmetest (digitaalkaamerad, moblad jne).

- Saved Games: Seda kausta kasutavad Windowsi enda kõik mängud ja see kaust on määratud ka nende mänguprogrammide jaoks, mis suudavad mänge nende töö ajal salvestada.

- Searches (Otsing): Siia salvestatakse Sinu otsingute spetsifikatsioonid, mis lubavad Sul korrata vanemaid/eelmisi otsinguid.


Kuid kasutaja töötamise käigus lisanduvad tema kasutajaprofiili kausta ka igasugused muud alamkaustad ja andmed ning mõne aja mõõdudes võib antud kausta sisu näha välja umbes selline:

Kuid kasutaja töötamise käigus lisanduvad tema kasutajaprofiili kausta ka igasugused muud kaustad ja andmedMilleks Sulle neid äsja ülaltoodud kasutajaprofiili alamkaustasid vaja läheb? Läheb küll ja toon siin vaid mõned näited:

- Näiteks kui Sa laadisid midagi Internetist alla ja ei tea, et kuhu need allatiritud failid kadusid, siis viska oma tark ja terav pilk ka enda kasutajaprofiili Downloads kausta.
- Kui Sa rippisid oma plaadilt muusikat ja ei leia neid pärast ülesse, siis vaata ka Music kausta.
- Kui Sa tõid mingid videod või pildid väliselt seadmelt üle kompuutrisse ja ei leia neid pärast ülesse, siis vaata ka Pictures ning Videos kaustadesse.
- Võib ka nii juhtuda, et Sinu töölaualt on mingi kiirkorraldus, dokument, kaust või fail (ka allalaetud või kopeeritud) kaduma läinud kuigi Sa tead, et ta peab seal olema. Sel juhul ava siin see Desktop kaust ja ta peab seal olema. Kui ta on seal alles, siis ei saa Sa teda uuesti töölauale lohistada, loo selle asemel oma töölauale uus tühi kaust ja lohista see "kadumaläinud" fail sinna uude kausta. Seejärel lohista ta sealt uuest kaustast jälle oma töölauale.
- Kui Sa tahad oma Internet Explorer'i Favorites linke viia üle teise kompuutrisse või siis oma arvuti teises partitsioonis olevasse Windowsisse, siis võid siit oma Favorites kausta sisu kopeerida näiteks USB mälupulka ja sealt siis omakorda viia nad teise Windowsi sellesse samasse Favorites kausta.

Seda kõike saab ka muud moodi teha, aga on ka need ülaltoodu moodused...Application Data (AppData) kaust:

AppData kaust on varjatud ja seda seepärast, et kaitsta tema sisu juhuslike muudatuste ja kustutamise eest. Selles kaustas hoiavad programmid kasutaja andmeid ja seadistusi, peale selle hoitakse siin ka MS Word redaktori sõnastikke ning malle, e-mail kliendi mõningaid andmeid, omaenda tööriistaribade seadistusi jne, jne... Antud AppData kaustas on omakorda kolm alamkausta: Local, LocalLow ja Roaming.

Roaming kaust: temale saad kiiresti ligi nii et klikid Start -> Run (või vajutad Win+R klahve), tipid Run dialoogiaknasse %AppData% ja vajutad ENTER. See kaust sisaldab andmeid, milledele saab ka eemalt ligi, st nad on nn liikuva kasutajaprofiili (roaming profile) kaudu ligipääsetavad. Liikuvat kasutajaprofiili hoitakse võrguserveris ja server lubab sellele profiilile ligipääsu kõikidel võrgus asuvatel kompuutritel, kuhu kasutaja sisse logib. Seega kasutaja, kelle kompuuter kuulub antud võrku (domeeni) ja kes omab võrguserveris liikuvat kasutajaprofiili, saab ka Sinu kompuutrile ning dokumentidele selle roaming profile kaudu ligi.

Local kaust, millele saab kiiresti ligi kui Sa sisestad sinna Run dialoogiaknasse %LocalAppData% ja vajutad ENTER. See kaust sisaldab aga andmeid, millele Sa eemalt ligi ei saa.

LocalLow kausta kasutatakse ainult Internet Explorer Protected Mode (režiimi) andmete hoidmiseks ja seda ei ole tavakasutajal vajadust avada.


Et seda AppData kausta Windows 7 süsteemis nähtavale tuua (seda võib Sul tulevikus üsna tihti vaja minna), tee selleks järgmist:

a) Ava Windows Explorer (st suvaline kaust) ja klõpsa tööriistariba nupule Organize ning seejärel vali avanevast rippmenüüst käsk Folder and search options;
b) Ava vahekaart View ja aktiveeri seal raadionupp Show hidden files, folders, and drives ning klõpsa OK - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Aktiveeri raadionupp


Et seda AppData kausta Windows 10 süsteemis nähtavale tuua, tee selleks järgmist:

Ava File Explorer (endine Windows Explorer), seejärel ava "View" vaheleht ja pane ribamenüüs linnuke "Hidden items" ruutu:

Hidden items


Windows 10 süsteemis avati see AppData kaust:

Windows 10 süsteemis avati see AppData kaustLoe ka rikutud kasutajaprofiili (kasutajakonto) andmete taastamisest sealt.VirtualStore kaust:

Paljud programmid kirjutavad oma teatud liiki andmed sinna oblastisse, mis on administraatori õigusteta tavakasutaja kontole ('Standard User' kontole) ligipääsmatu. Windows omab sellist vahendit nagu User Account Control (UAC), mis põhjustab selle et kõik kasutajad (ka need, kes omavad administraatori õigusi) töötavad ainult tavakasutaja õigustega. Et ennetada igasuguseid ühildumisprobleeme, suunab UAC probleemsed failid ja registrikirjed virtuaalsesse keskkonda.

!!! Juhul kui Sa lülitad UAC vahendi välja, siis lülitatakse välja ka failide ja registri virtualisatsioon. Kui Sa logid end süsteemi Administraatorite grupi kasutajakonto õigustega, kus UAC on välja lülitatud, siis kirjutavad kõik käivitatud programmid oma andmed otse failisüsteemi ja registrisse ning Sa oled UAC kaitsemehhanismist ilma.

Näiteks kui mingi käivitatud programm tahab kirjutada andmeid %ProgramFiles% (tavaliselt C:\Program Files) kausta, siis suunatakse see kirjutamine märksa turvalisemasse kohta ja selleks asukohaks ongi %LocalAppData%\VirtualStore (tavaliselt siis C:\Users\SINU_KASUTAJANIMI\AppData\Local\VirtualStore). Kui programm tahab nüüd midagi lugeda, siis suunatakse see nõudmine sinnasamasse virtuaalsesse kausta (st VirtualStore kausta). Kogu selle tulemusel ei pääse tavakasutaja sellele %ProgramFiles% kaustale ligi.

Samamoodi kaitstakse ka registri sensitiivseid alasid, näiteks käivitatud programmid, mis soovivad saada ligi HKLM\Software harule, suunatakse ümber HKLM\Software\Classes\VirtualStore harule.

Avati VirtualStore kaust:

Avati VirtualStore kaust


Märkus: Virtualisatsioon ei takista administraatori õigustega kasutajale ligipääsu failidele ja registrile. Virtualisatsioon ei puuduta 64-bit protsesse.Peamised kasutajaprofiilid:

1) User profile (Kasutajaprofiil - sellest oligi eelpool pikalt juttu): Windows loob iga kasutajakonto jaoks lokaalse kasutajaprofiili ja neid profiile hoitakse %SystemDrive%\Users alamkaustades, nende kaustade nimedeks on kasutajakontode nimed (näiteks C:\Users\ahv-2 või C:\Users\sm2 või siis C:\Users\Pille).

2) Public profile (Avalik profiil): See profiil sisaldab kõiki neid kaustasid mida omab ka Sinu enda kasutajaprofiil (st Public Documents, Public Music, Public Pictures ja
Public Videos kaustasid). Vahe on aga sellest et:

- Nendesse kaustadesse saavad oma faile salvestada ka kõik teised antud kompuutri kasutajad.
- Nende kaustade failidele saavad ligi ka kõik teised antud kompuutri kasutajad.


3) Default profile (Vaikimisi pofiil): Kui kasutaja logib end esmakordselt kompuutrisse, siis loob Windows tema jaoks uue lokaalse profiili kopeerides Default kausta sisu uude kausta, mille nimeks pannakse äsja sisseloginud kasutaja nimi. See Default kaust on vaikimisi varjatud.

Avati Users kaust (antud süsteemis on siis ainult üks kasutajakonto - sm2 ja see sm2 kaust sisaldab siis antud kasutaja kasutajaprofilli elemente):

Peamised kasutajaprofiilid


Avati Default (vaikimisi pofiili) kaust:

Avati Default (vaikimisi pofiili) kaustOma kasutajaprofiili (User profile) personaalsete andmekaustade ümberpaigutamine:

Siin ülevalpool oli nendest kasutajaprofiilidest juba üksikasjalikult juttu...

Iga kasutajaprofiili kaust sisaldab personaalseid andmekaustasid ja vaikimisi on neist näha 11 alamkausta. Kuna kasutajaprofiili personaalsed andmed asuvad süsteemidraivil (partitsioonis, tavaliselt C: draivil), siis sel juhul kui süsteemidraiviga juhtub midagi, siis satuvad ohtu ka kasutaja personaalsed andmekaustad. Seega, kes tahab, võib need kasutajaprofiili personaalsed kaustad siirdada kusagile mujale partitsiooni või kettale ja üleviimise põhjuseks võivad olla järgmised asjad:

1) Suured andmemahud, näiteks digitaalsed meediafailid, võivad Sinu süsteemipartitsioonis / draivis (volume) hõivata väga palju ruumi ja seega jääb sinna väga vähe vaba ruumi. Seega tuleks nad viia üle teise, suuremasse partitsiooni (juhul kui see olemas on) või teisele kettale.
2) Kui Sa eraldad andmekaustad süsteemifailidest, siis on nende taastamine lihtsam - juhul kui süsteem on rikutud, näiteks pahavara tõttu.
3) Terve süsteemi / kõvaketta image backup'i on lihtsam teha (kulub vähem aega ja backup'i maht tuleb väiksem).
4) Personaalsete andmekaustade eraldamine tuleb ka siis kasuks kui Sa uuendad (upgrade) oma olemasoleva Windowsi tema kõrgema ja parema versioonini.

Märkus: Windows 7 puhul on kasulik isegi nii teha, et viid algul oma kasutajaprofiili personaalsed kaustad üle teise eraldi partitsiooni ja seejärel lülitad need üleviidud andmekaustad Libraries alla (Windows Libraries kohta juhised seal).


Sa võid oma kasutajaprofiili osad või kõik alamkaustad viia üle järgmsel teel (kõigepealt sulge kõik oma avatud programmid ja ära üleviimise ajal muid töid tee!):

1) Ava oma kasutajaprofiili juurkaust: Oma kasutajaprofiili kausta saad nii avada, et vajutad Windows + R klahvikombinatsiooni, sisestad Run dialoogiaknasse %USERPROFILE% ja vajutad ENTER:

USERPROFILE


2) Nüüd tee sellel kaustal, mida Sa tahad üle viia, paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Properties.

3) Ava Location vaheleht ja sisesta selle partitsiooni või ketta, kuhu Sa tahad oma andmekausta üle viia, aadress sinna tekstikasti. Näiteks kui Sa tahad oma kasutajaprofiili Pictures alamkausta aadressilt C:\Users\ahv-2\Pictures viia üle E:\Users\ahv-2\Pictures partitsiooni (või kettale), siis asenda seal kaustatee esimene C: täht lihtsalt E: tähega:

...asenda seal kaustatee esimene C: täht lihtsalt E: tähega


Märkus: Sa võid siin kasutada ka seda Move... nuppu, et valida see draiv, kuhu Sa tahad oma andmekausta üle viia. Sama näide Windows 10 süsteemist:

Sama näide Windows 10 süsteemist


4) Kliki OK, siis kliki uue kausta loomise kinnitusaknas nupule Yes ja seejärel järgmises aaltoodud aknas jälle nupule Yes (ära siin kliki nupule No).

Kliki siin kindlasti Yes


Kui antud kaust sai õnnelikult üle viidud, siis vii täpselt samamoodi üle ka teised oma kasutajaprofiili andmekaustad.Kui Sa kasutad tihti ka Windows Search vahendit, siis tuleb arvestada sellega et neid üleviidud kaustasid automaatselt enam ei indekseerita ja et nüüd oma otsingut kiiremaks teha, tuleks ka antud üleviidud kaustad lasta indekseerida. Selleks on kaks moodust:

a) Vii need kaustad üle Libraries alla - juhised.


b) Kui Sa neid "raamatukogusid" ei seedi, siis kasuta indekseerimiseks teist meetodit - juhised.


Loe ka rikutud kasutajaprofiili (kasutajakonto) andmete taastamisest sealt.

Ülesse
< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008