Windows 7—Libraries ja Sticky Notes

Seitse...Windows 7 uued 'Libraries' ja 'Sticky Notes' vahendid

 

(Kehtib ka Windows 8/8.1 ja Windows 10 suhtes.)

 


I. Libraries:Libraries (Teegid või Raamatukogud)—Uus, huvitav ja väga vajalik asi, aga algul võib olla natuke arusaamatu mõiste ning seepärast tuleb temast ka natuke pikemalt juttu. Microsoft asendas Windows 7-s spetsiaalsed staatilised shell kaustad, mis olid Windowsi eelmistes versioonides, nüüd virtualiseeritud shell kaustadega, mis sisaldavad spetsiifilisi andmeid, mis on kokku kogutud süsteemi eri kohtadest (nende reaalsetest kõvaketta füüsilistest asukohtadest). Seega võib teekidesse koguda virtuaalselt kokku ühte tüüpi andmeid olenemata sellest et kus süsteemiosas need failid tegelikult asuvad. Oletame näiteks et meil asuvad videofailid nii C: kui ka loogilistes F: ja G: partitsioonides ning seoses sellega ei ole meil nendest videofailidest korralikku ülevaadet, me ei saa nendele kiiresti ja hõlpsalt ligi. Nüüd aga võime me koondada kõik need videod virtuaalselt ühte kohta, st nad omavahel ühendada ja selleks kohaks saabki siis olema Videos Library.

Libraries (teegid) on seega koht, kustkaudu Sa saad ligi kõikidele oma dokumentidele, muusikafailidele, piltidele jms failidele ükskõik kus nad Sinu kõvakettal reaalselt ka ei asuks. Library sarnaneb tavalisele kaustale, näiteks kui Sa avad selle kausta, siis näed Sa seal ühte või mitut kokkukogutud faili, mis asuvad aga füüsilise kõvaketta (sh ka välise kõvaketta või USB draivi) erinevates oblastites (ka eri partitsioonides, juhul kui Sul need loodud on). Libraries ei sisalda reaalseid elemente vaid nende kiirkorraldusi / otseteid. Näiteks kui Sul on palju muusikafaile, mis asuvad Sinu kõvaketta erinevates kaustades ja isegi mitmes partitsioonis ning välisel USB kõvakettal, siis võid Sa neile ligi saada ühestainsast kohast kasutades selleks Music library kausta.


Võib ka nii selgitada:

Windowsi varasemates versioonides näiteks nagu Windows Vista ja XP, olid olemas spetsiaalsete kaustade komplektid, kus hoiti kasutaja enda faile (näiteks “My Documents” ja “My Pictures”). Windows Vistas indekseeriti need spetsiaalsed kaustad automaatselt, et kasutaja saaks nende sisu kiiremini ja efektiivsemalt ülesse leida. Kuid paljud kasutajad hoiavad oma faile kõvaketta erinevates kohtades, näiteks C:\ temp, C:\Minu_vaenlased, D:\Minu_võlad\Jaanuar_2009, G:\Minu_pornod, H:\Backup\Minu_suured_äpardused (väline USB 500GB-ne kõvaketas) või I:\Minu_alimendid (väline USB 170GB-ne mini-kõvaketas) jne... Seega hoiavad kasutajad neid faile väljaspool enda kasutajaprofiili andmekaustasid. See ei ole aga hea indekseerimisele ja kasutajal on raske leida kiiresti oma faile ülesse.
Windows 7 pakub välja aga sellise lahenduse, kus kasutaja enda faile, mis on laiali üle kogu kompuutri, saab vaadata ja hallata ühes- ja samas kohas—Libraries kaustastruktuuris. See tähendab seda et kasutaja saab Windows 7-s ise määrata, et millised kaustad tuleb lülitada sinna Windows 7 Library virtuaalsesse kausta.
Windows 7 Library
on kasutaja enda poolt määratud mingi sisu kollektsioon, mis esitab neid andmeid sõltumata olemasolevast kaustahierarhiast (st kaustastruktuurist). Kasutaja võib oma mingid spetsiifilised failid, mis asuvad füüsilise ketta erinevates kohtades, koondada virtuaalselt ühteainsasse kohta – mis ongi library. Lülitades oma mingid kaustad sinna Libraries kausta, teatab kasutaja Windows 7-le sellega seda et kus asuvad tema tähtsad andmed.
Raamatukogud on seega virtuaalsed kaustad ja mis kujul nende sisu kuvatakse sõltub juba otsingupäringu tulemustest või siis failitüüpidest, mida me nendes vaatame hakkame. Vaikimisi on Windows 7's loodud järgmised eeldefineeritud raamatukogud (teegid): Documents, Music, Pictures ja Videos libraries kaustad.
Raamatukogudes hoitakse ka HomeGroup'i ühiskasutatavaid faile ja meediat (st kui Sul on loodud koduvõrk) ning teegid on seotud ka väliste kettaseadmete, mis on momendil meie arvutiga ühendatud, andmetega.


Milleks see uus Libraries süsteem siis ikkagi loodi?

Eks ikka selleks et me saaksime oma kindlat tüüpi faile kiiresti vaadata ja hallata ühes- ja samas kohas; me võime nendes virtuaalsetes Raamatukogudes avada faile, lisada sinna uus kaustasid ja faile, kustutada oma kasutasid/faile jne, jne... Me võime luua ka ise uusi Raamatukogusid (Library - Teek).
Library sarnaneb tavalisele kaustale, aga erinevalt standardsest kaustast, võib library kuvada ühel- ja samal ajal faile, mis asuvad erinevates kaustades, mis omakorda asuvad kõvaketta erinevates oblastites. Need raamatukogud ei sisalda reaalseid faile vaid nad omavad virtuaalseid kaustasid, millede kaudu saab kasutaja kiiresti ligi kõikidele oma tähtsamatele andmetele.
Kasutaja võib aga salvestada ja kopeerida oma faile otse " library" kaustadesse kuigi siin sai eelnevalt selgitatud, et need raamatukogud ei ole failisüsteemi kaustad vaid virtuaalsed kaustad, aga iga library omab vaikimisi salvestamiskohta, kuhu need failid siis saadetakse. (Windows 7-s omab iga Library omaenda spetsiifilist kohta, kuhu tema failid salvestatakse, st igat faili, mida salvestatakse sinna teeki, hoitakse ühes kindlas spetsiifilises kohas.)
Iga library sisaldab failide kahte füüsilist asukohta: kasutaja enda personaalset kausta ja nn avalikku (public) kausta ning failide salvestamise vaikimisi asukohaks saab olema esimene juurdelisatud kaust. Kasutaja võib igal ajal muuta seda vaikimisi salvestamiskohta aga kui ta eemaldab selle olemasoleva vaikimisi salvestamiskoha, siis valib Windows 7 libray kaustas oleva järgmise kausta, kuhu need failid siis salvestatakse.
Selliseid spetsiaalseid kaustasid teadsime me ka juba Windows Vistas kuid seal ei olnud nad individuaalsed kaustad ja me ei saanud nendesse faile salvestada; Windows 7's on aga üks Raamatukogu paljude erinevate kaustade kogum.
Me võime aga failide salvestamise vaikimisi asukohta ka muuta, avame Libraries kausta:

* Klõpsame all tegumirea vasemas osas Windows Explorer ikoonile ja temale klikkides avatakse vaikimisi Libraries kaust:

WinExplorer ikoon

Seejärel teeme akna vasemas paanis vajalikult Libraries kaustal (Documents, Music, Pictures või Videos Library kaustal) paremklõpsu ja valime käsu Properties ja tegutseme (vaata allasuvat pilti):

Muuda piltide salvestamiskohta


Ülemiselt pildilt on näha, et avatud on virtuaalse Pictures Library kausta omadusteaken, kus me võime muuta oma pildifailide salvestamise asukohta (märgistame üleval vajaliku kausta ja klõpsame nupule Set save location); lisada oma Pictures Library kausta uusi alamkaustasid nupu Include a folder... abil; olemasolevaid virtuaalkaustasid kustutada nupu Remove abil (Sellega me kustutame ainult antud virtuaalse kausta, mitte aga tegelikku reaalset kausta koos oma sisuga, tema jääb loomulikult alles!). Näiteks kui Sul võrku ei ole või kui Sa ei taha enda pornot teistega jagada, siis märgista üleval see "Public Pictures (X:\Users\Public)" rida ja klõpsa nupule Remove.

Kui me tahame muuta mingi Libraries kausta juba olemasoleva vaikimisi alamkausta omadusi, siis teeme sealsamas akna vasemas paanis vajalikul alamkaustal paremklõpsu ja valime käsu Properties ning ilmub järgmine dialoogiaken kus avame vahelehe Location (Asukoht):

Alamkausta omadused

Ülemisel pildil on avatud sakk/lipik Location ja me võime seal muuta selles alamkaustas olevate failide salvestamiskohta, antud näite puhul siis piltide salvestamiskohta - klõpsame nupule Move... ja valime ilmuvast dialoogiaknast uue salvestamiskoha.


Märkus: Alates Windows 7 Build 7048 väljalaskest on tehtud siin jällegi väike muudatus: Kui Sa klõpsad Start menüüs paremal ülaosas enda kasutajanimele, siis avatakse Windows Explorer aken, kus on avatud Sinu kasutajaprofiili kaust mitte aga Libraries kaust nagu seda varem tehti. (Kui Sa klõpsad aga all tegumireal Windows Explorer kollasele kaustaikoonile, siis viikase Sind otse Libraries kausta.)Uue Libray (Teegi) loomine:

Uue Raamatukogu loomiseks võime me kasutada kahte moodust:

1) Ava oma Libraries kaust, tee kaustakna vasemas navigatsioonipaanis (Navigation Pane) real Libraries paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk New > Library - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Uus Library


Seejärel ilmub vasemasse navigatsioonipaani uus Teek (New Library), mis on juba märgistatud, tipi kohe talle mingi sobiv nimetus ja vajuta klahvi ENTER.

Tipi nimi ja vajuta ENTER


2) Ava oma Libraries kaust, märgista kaustakna vasemas navigatsioonipaanis (Navigation Pane) Libraries, siis tee parempoolses aknas teegikausta enese sees tühjal kohal paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk New > Library - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Uus Library - teine variant

Paremasse aknaossa ilmub uus Raamatukogu (New Library), tipi kohe talle sobiv nimi ja vajuta ENTER ning seejärel "hüppab" ta ka vasemasse navigatsioonipaani...
Sa võid sama tehnikaga luua olemasolevatesse teekidesse ka uusi alamkaustasid, aga nüüd siis märgista vasemas navigatsioonipaanis mingi konkreetne libraries kaust, näiteks Music (Libraries) kaust.Oma uude äsjaloodud Library'sse (Teeki) kausta lisamine (toomine):

Märgista vasemas navigatsioonipaanis oma uus Raamatukogu ja klõpsa seejärel paremas aknapaanis nupule Include a folder (Lisa kaust) - kliki pisipiltidele, et neid suurendada:

Kausta lisamine


Otsi avanevas "Include a folder in..." aknas ülesse see kaust, mille Sa tahad lisada siia uude Raamatukokku ja klõpsa allasuvale Include Folder nupule -

Vali kaust ja klõpsa Include folder


Me võime lisada suvalisse Teeki kaustasid ka USB seadmetelt (mälupulk, väline USB kõvaketas jne) ja võrguketastelt.

NB! Kui Sa tahad mingit olemasolevat Raamatukogu/Teeki (Library) kustutada, siis tee vasemas paanis tal paremklõps ja vali käsk Remove location from library.
Aga kui selles paremklikiga hüpikmenüüs pakutakse mõnel juhul ka käsku Delete, siis antud käsuga kustutad Sa elemendi ka oma kompuutrist (st kõvakettalt) nii et ole selle käsuga ettevaatlik.

Kui Sa valid kontekstmenüüst käsu "Remove location from library", siis Sinu reaalsed kaustad ja failid jäävad alles! Kui me tahame mingi library sees või tema alamkaustas kustutada reaalset/füüsilist kausta või faili, siis klõpsame vasemas navigatsioonipaanis vajalikul Raamatukogul või tema alamkaustal ja kustutame parempoolses aknapooles vajaliku alamkausta/faili. Juhul kui vasemas navigatsioonipaanis on kättesaadav ka käsk Delete, siis ka see kustutab elemendi reaalselt.
Ühesõnaga kui Sa kustutad faili või kausta, mis asub library sees, siis ta kustutatakse ka tema originaalses asukohas. Kui Sa tahad library kaustast mingit elementi kustutada, aga soovid sealjuures antud faili tema originaalkohas alles hoida, siis pead Sa eemaldama selle library kausta, mille sees ta asub. Sarnaselt sellele, juhul kui Sa lisad oma mingisse Library kausta uue kausta ja seejärel kustutad selle kausta tema originaalasukohas, siis 'library' kausta kaudu ei saada enam antud kaustale ligi.
Kui Sa eemaldad 'library', siis ta siirdatakse prügikasti (Recycle Bin), aga failid ja kaustad, milledele sai sellest kustutatud library kaustast ligi, jäävad alles ükskõik kus nad ka ei asu. Kui Sa kustutad juhuslikult mingi oma vaikimisi library kausta (Documents, Music, Pictures või Videos), siis võid Sa ta taastada sel teel, et teed vasemas navigatsioonipaanis Libraries peal paremklõpsu ja valid kontekstmenüüst käsu Restore default libraries.


Alloleval pildil kustutatakse aga reaalne füüsiline fail, mis asub kasutaja "Minu_Dreamscenes" kaustas:

Kausta või faili kustutamine


NB! Need, kes ei taha seda uut Libraries funktsiooni kasutada ja soovivad, et Windows Exploreris avataks vaikimisi hoopis Computer või siis Documents kaust, saavad juhise siit.

Ülesse

< Tagasi Windows 7 uued vahendid

 II. Sticky Notes (märkmepaberid / kleebised):


Sticky NotesSticky Notes utiliit lubab meil oma töölauale igasuguseid märkmeid teha; teda saab avada: Start > All Programs > Accessories - Sticky Notes (Või klõps nupule Start ja kohe ülevalt Sticky Notes). Kui oled oma tähtsad asjad (võlad, trahvid, maksekorraldused, vaenlased jne) kirja pannud, siis sulge ta all tegumireal asuva Sticky Notes ikooni kaudu ja Sinu märked jäävad alles. Sulgeda saab teda kahel viisil:

a) Kui Sa käivitad selle Sticky Notes'i, siis ilmub alla tegumireale tema nupp/ikoon ja kui Sa oled enda tähtsate märkmete tippimise lõpetanud ning soovid ta sulgeda, siis vii oma hiirekursor tegumireal (Super Bar'il) selle nupu kohale. Seepeale ilmub Sticky Notes eelvaate aken, kus lõpsa tema paremal ülaosas punasele ristikesele (x) - pilt.


b) Või tee alternatiivina tegumireal tema ikoonil paremklõps ja vali käsk Close window.

Kui Sa ta uuesti käivitad, siis saad oma eelmisi märkmeid vaadata, redakteerida ja kustutada.
Alumisel pildi on käivitatud Sticky Notes ja kohe kuvatakse kasutaja eelmine teade ja et nüüd teha sellele lisaks ka uus sissekanne, siis klõpsa selleks tema akna vasemal ülaosas asuvale ristikesele ("New Note") - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Uus kirje...


Ilmub uus aken, kuhu tipi enda järgmine tähtis teade:

Järgmine teade


Kui Sa tahad mingit olemasolevat teadet kustutada, siis klõpsa akna paremas ülaosas asuvale "Delete Note" ristile - kliki pisipiltidele, et neid suurendada:

Kustuta teade


Seejäre klõpsa ilmuvas aknas nupule Yes -

Klõpsa Yes


Märkus: See kustutamise kinnitusaken ilmus alles selles Windows 7 build 7052 väljalaskes.

Sa võid luua oma töölauale tema kiirkorralduse või siis käivitada ta ja teha tegumiribal Sticky Notes nupul paremklõpsu ning valida nn Jump List menüüst käsu Pin this program to taskbar, siis on ta Sul edaspidi kohe käepärast võtta:

Kinnita ta tegumiribale


Märkus: Alternatiivina võid klõpsata nupule Start, teha ülaosas Sticky Notes lingil paremklõpsu ja valida käsu Pin to Taskbar.
Kui Sa tahad ta hiljem sealt tegumirealt ära koristada, siis tee sedasama, aga nüüd vali sellest väljakargavast menüüst käsk Unpin this program from taskbar.

Sticky Notes
lubab oma märkmepaberi suurust muuta (lohistame teda nurkadest ja külgedest); teda saab viia ka mujale (viime kursori tema kitsale tiitelribale ja lohistame); ta toetab teksti kleepimist (paremklõpsuga "Paste"); tema värve saab vahetada (paremklõpsu kaudu) ja märkmepaber toetab isegi linkide (URL) tippimist/kleepimist (Windows'i mälupuhvrist ehk lõikelauast käsuga "Paste"):

Lingid


Et neid linke avada, vajuta ja hoia all Ctrl klahvi ning klõpsa lingile.

Kui Sa tahad oma Sticky Notes'i sulgeda, siis vii oma kursor all tegumireal (Super Bar'il) tema ikooni/pisipildi kohale, seepeale ilmub ülesse antud ikooni kohale miniaknake, kus klõpsa punasele sulgemisristikesele (x):

Paremklõpsu käsud:

Paremklõpsu käsud

Ülesse

< Tagasi Windows 7 uued vahendid

 

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008