Media Center 12 - TV kanalid ja TV programmid

Seitse...Windows Media Center 12 ja tema kasutamine III. osa
(TV kanalite seadistamine, TV programmide vaatamine ja salvestamine)

 

 

TV kanalite (TV programmide) seadistamine


Kui Sa olid oma TV tüüneri installeerinud, seejärel Windows Media Center'i kaudu ta ülesse seadnud ja konfigureerinud ning ühtlasi ka kõik kättesaadavad TV kanalid üles leidnud ("alla laadinud"), millest oli eelmises veebilehes juttu (seal), siis nüüd tuleb Sul oma TV kanalid korda seada. Enamik TV kanaleid, mida suudeti tuvastada, ilmuvad kanalite loetellu ilma kanali nimeta, õigemini on neile omistatud "Unknown" nimetus. Peale selle tuleks kohe ka kõik üleliigsed TV kanalid (programmid), mida Sa nagunii ei vaata, sellest loetelust välja visata. Sa võid kohe panna kõik TV kanalid endale sobivasse järjekorda, omistada neile uued numbrid, sortida neid jne.


NB! Kui osa pilte ei ilmu siin dokumendis päris terviklikult (täissuuruses), siis klõpsa oma brauseriakna tööriistariba nupule uuenda1 (Refresh-värskenda) või siis nupule uuenda2 (Reload-lae ümber), aga Internet Explorer 8 brauseriaknas klõpsa aadressiriba paremas otsas asuvale värskendamisnupule IE 8 Refresh nupp


Selleks et seda kõike teha, tee järgmist:

1) Kliki Media Center peaaknas (stardimenüüs) Tasks, siis settings:

Kliki peaaknas Tasks - settings


2) Kliki TV:

Kliki 'TV'


3) Seejärel kliki Guide:

Kliki 'Guide'


4) Siis vali Edit Channels (Redakteeri kanaleid):

Vali 'Edit Channels'


5) Ja Sa jõuadki sinna olulisse aknasse, kus Sa saad teha järgmist:

- Lülitada mittevajalikud kanalid välja (korista nende eesasuvatest ruutudest linnukesed ära);
- Sortida kanaleid nende nimede järgi (kliki vasemal "Sort by Name");
- Sa võid klõpsata vasemal "Reorder Channels", siis avatakse uus aken, kus Sa saad ise oma kanalite järjekorda ühe kanali kaupa muuta...
- Vasemal asuv "Auto Select" link skaneerib kõik TV kanalid uuesti läbi ja teeb kindlaks, millised neist omavad signaali ning loob seejärel uue nimekirja ning salvestab kõik muudatused...
- Kui klikid paremal mingi kanali nimetusele (sh ka "Unknown"), siis avatakse uus aken, kus Sa saad seda kanalit eraldi redakteerida: anda talle uue või õige nime, muuta tema numbrit, ta ka sealtkaudu välja lülitada jne.

Igas kanalite redakteerimise aknas on oluline Show Preview nupp, mis kuvab sellesama akna taustal selle TV kanali elavat eelvaatepilti, mille nime Sa parasjagu oma hiirega osutad. Nii on Sul lihtne teada saada, et millise kanaliga Sul tegemist on ja seejärel ta kas välja lülitada või alles jätta. Nii saad kohe ka talle õige nime anda, klõpsad tema nimetusele ja uues aknas annad talle vajaliku nime.
Kui Sa ei taha enam seda eelvaadet näha, siis kliki jälle samale nupule (nüüd on tema nimeks "Hide Preview").
Igas aknas on ka üleval vasemal nupp Save ja sellele kliki siis kui Sa oled oma muudatused ära teinud; kanalite nimekirja paremal allosas on kaks üles-alla noolekest, nende abil saad oma pikka TV kanalite loetelu üles-alla kerida.
Allolevalt pildilt on näha, et kasutajal on olemas 61 kanalit ja hiirekursor asub loetelu viienda kanali kohal:

Korrasta oma kanalite loetelu...


Kui nüüd kasutaja klikkis ülemises aknas mingile kanali nimetusele (sh ka "Unknown"), siis avatakse uus aken, kus ta saab antud TV kanali suhtes teha igasuguseid muudatusi (tema numbrit muuta, uue nime anda jne):

Saame antud kanalit redakteerida


Kui nüüd klikkida selles eelmises aknas nupule Show Preview, siis ilmub sama akna taustaks antud TV kanali reaalne elav pilt ja Sa saad teada, et millise kanaliga tegu on. Seejärel saad klikkida vasemal nupule Rename ja tippida kanalile tema õige nime.

Märkus: Alati ei saa sellest eelvaatest aru, et millise TV kanaliga tegu on, siis sel juhul kui Sul on läheduses ka see "päris" televiisor, siis lülita ta sisse ja ka tema abil saad oma Media Center kanaleid korda seada. Teed ühekorra selle TV kanalite loetelu korda ja siis on tükiks ajaks rahu majas...

All on aga seesama eelmises aknas näidatud kanal nr. 16, aga siin kuvatakse tema taustaks ka antud TV kanali elav pilt ja siit on näha, et tegu on STV kanaliga. Nüüd võime klikkida vasemal Rename lingile ja tippida sellele kanalile tema õige nimetuse.

Elav pilt


Klikime selles ülemises aknas Rename, anname uues aknas antud TV programmile uue nime ja klõpsame Save:

Märkus: Sa võid kohe oma klaviatuurilt tippida TV kanali uue nime või siis teha seal tektikastis 2x klõps ja selle peale ilmub alla virtuaalne klaviatuur...
Kui Sa kasutad kaugjuhtimispulti, siis vajuta antud akna puhul oma puldil OK nuppu ja ka selle peale ilmub seesama virtuaalne klaviatuur...


Anname TV kanalile õige nime


Nüüd võid ka tema kanali numbrit muuta kui vaja ja seejärel klikkida jälle nupule Save ning Sa jõuad tagasi sinna TV kanalite loetelu aknasse:

Märkus: Kanalite numbrid tuleks seepärast ära muuta, et siis saad hiljem nad sortida õigesse järjekorda nii et paremad (alates nr. 1) on eesotsas ja kehvemad tagapool; sellest sortimisest tuleb allpool veel ka juttu.

Võid ka TV kanali numbrit muuta


Sa võid kas juba valmis või siis lõpetamata TV-kanalite loetelu redakteerida või siis vajaliku kanali vaatamise käivitada järgmisel teel:

a) Kliki Media Center avaaknas TV ja siis guide - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Vali TV ja siis 'guide'


b) Kui Sa klikid nüüd järgmises aknas vasemas veerus mingi TV-kanali nimele ja valid uues aknas nupu Edit Channel, siis saad tema nime jms muuta...

Kliki vasemas veerus...


Märkus: Et selles TV kanalite loetelus allapoole liikuda, vii oma kursor loetelu parempoolse veeru alla ja siis ilmub sinna allasuunatud nooleke, kliki sellele.
Et aga liikuda nimekirjas ülespoole, siis vii kursor parempoolse veeru kohale, ilmub ülespoole suunatud nooleke ja kliki temale.


Kui Sa aga klikid paremas veerus mingile kanalile, siis käivitataks tema vaatamine:

Klikk paremas veerus...


Järgmisel pildil käivitati ETV vaatamine, sest eelmises aknas sai klikitud parempoolses veerus ETV lahtrile. See alltulev episood iseloomustab vägagi kujukalt meie Eesti kanalite sisu - täielik saast, mida ei taha isegi raha eest vaadata - pilt.


Kui Sa teed nüüd TV-kanalite loetelu (mille Sa avasid TV -> guide kaudu) vasemas veerus mingil kanalil paremklõpsu, siis saad ligi mitmele vajalikule käsule. Klikkides nüüd selles hüpikmenüüs käsule Sort by Number, siis sorditakse kõik kanalid nende numbrite järgi ja siin tulebki kasuks see asjaolu, et Sa omistasid eelnevalt kanalitele omaenda numbrid (rohkem vaadatavad ettepoole ja teised tahapoole või siis panid neile numbrid nii nagu Sa olid neid oma televiisoris harjunud vaatama/lehitsema):

Vasemas veerus klõps...


Sortmise tulemus:

Sortimise tulemus


Kui Sa teed aga TV-kanalite loetelu (mille Sa avasid TV -> guide kaudu) parempoolses veerus mingil kanalil paremklõpsu, siis ilmub järgmiste käskudega kontekstmenüü:

Klikiti paremas veerus


Ühesõnaga Sa saad nende ülaltoodud kahe paremklõpsuga avatavate hüpikmenüüde kaudu kiiresti ligi mitmele vajalikule käsule ja Sa ei pea neid tegevusi mujalt käivitama...

EtteotsaTV vaatamine:


Oma TV programmide vaatamise võime käivitada mitmel moel:

1) Nagu siin ülevalpool sai juba kirjeldatud, siis üheks viisiks on Media Center peaaknas (stardimenüüs) valida TV, siis guide ja seejärel klikkida TV kanalite loetelu paremas veerus mingile kanalile.
2) Teine moodus TV kanalite vaatamise käivitamiseks on Media Center peaaknas valida TV, siis live tv ja seejärel hakatakse näitama seda kanalit, mis Sul viimati lahti oli.
Et nüüd TV vaatamise aknas vahetada kanaleid (TV programme), kliki selleks allääres juhtpnaalil + või - nuppu.
Või siis kliki TV programmide/kanalite loetelu avamise nupule, otsi vajalik programm ülesse ja kliki paremas veerus tema lahtrile - pilt.


Märkus: Kui Sul ei ole selle juhtpaneeli kõiki nuppe näha, siis lohista oma Media Center'i akent nurkadest natuke suuremaks seni kuni nad nähtavale ilmuvad.

Edasi tuleb aken, kus saame vahetada oma TV kanaleid. Et olemasolevaid kanaleid edasi-tagasi kerida, vii kursor parempoolse veeru alla või tema kohale, seejärel ilmub nooleke ja kliki temale seni kuni vajalik TV programm nähtavale ilmub. Kui leidsid programmi ülesse, siis tee paremas veerus tema lahtril klõps - pilt.


NB! Kui Sul on olemas ka kaugjuhtimispult siis et kanaleid vahetada, kliki temal + või - nuppu. Et avada TV kanalite loetelu, kliki allosas "kanalite loetelu" nupule, siis vali noolnuppude abil vajalik programm välja ja kliki OK nupule.


3) Kui Sul on olemas kaugjuhtimispult ja kui Media Center programmi ei ole veel käivitatud ning kui Sa tahad kohe avada TV vaatamise akent, siis kliki puldil vastavat "Live TV" nuppu ja selle peale avatakse see TV kanali näitamise aken, mida Sa viimati vaatasid.
Kui Sa tahad aga algul avada Media Center peaakent ja alles seejärel seal edasi askeldada, siis kliki oma puldil rohelist Windows'i logoga nuppu...Märkus: Kui Sa said oma TV tüüneriga kaasa ka kaugjuhtimispuldi, siis toon siin ära ka tema mõnede nuppude kasutamisviisid. Üldiselt on need puldid erinevad ja see sõltub juba tootjafirmast, aga mõningad nupud on standardsed, st kõikidele ühised:

- Puldi roheline Windows'i logoga nupp viib Sind alati Media Center'i peaaknasse (stardimenüüsse); kui Sa oled aga peaaknas ja vajutad seal antud nupule, siis lülitatakse sisse täisekraanirežiim. Kui Sul aga Windows Media Center ei tööta ja vajutades oma kaugjuhtimispuldil seda rohelist nuppu, siis käivitatakse Windows Media Center.
- Suurte noolnuppudega saab liikuda menüüdes ülesse-alla ja vasemale-paremale ja OK nupp käivitab antud valiku.
- Back/Previous pisem noolnupp: See viib Sind tagasi kas eelmisse aknasse või siis mingi menüü eelmisse punkti.
- Channel Up/Down +/- nupp: See nupp vahetab TV programme.
- Volume Up/Down +/- nupp: See nupp reguleerib heli tugevust.
- Replay/Skip: Kui Sa vaatad salvestatud TV programmi, siis need nupud viivad Sind 7 sekundit tagasi või siis 30 sekundit edasi. TV sisukorras viivad nad Sind 12 tunni võrra edasi või tagasi. Aga muusikaraamatukogus viivad nad Sind momendil mängitavast loost edasi kas järgmisse või siis eelmise loo ettemängimisse.
- Guide: See nupp avab TV programmide (kanalite) loetelu/sisukorra.
- Live TV: Käivitab TV programmide vaatamise kusjuures esmalt käivitatakse see kanal, mida Sa viimati vaatasid.
- Power (Off/Sleep/Suspend): See nupp lülitab Sinu kompuutri kas välja või viib ta sleep või suspend režiimi ja see oleneb juba sellest, et millise vaikimisi režiimi Sa olid eelnevalt oma Start menüü Power nupule kehtestanud.
- DVD Menu: Saame hakata oma filme vaatama.
- Recorded TV: Selle nupuga saame oma salvestatud TV saateid vaadata jne...
- Mute: Lülitab heli välja.
- jne...

Kaugjuhtimispuldi olemasolul, kui Sa viid mingi meediafaili mängimise ajal oma hiirekursori Media Center akna sisse või puutud sülearvutil lauaarvuti hiirt asendavat puutepatja ehk osutusseadet (trackpad), siis ilmub Media Center'i akna paremale allossa üks juhtimispaneel, mis on sarnane kõikide DVD pleierite taolistele juhtipispaneelidele.
Selle paneeli 4 vasemat nuppu lubavad Sul salvestada jooksvat TV programmi, lülituda ümber TV programmide (kanalite) loetelusse ja kasutada Channel/Page Up ja Channel/Page Down nuppe (st + ja - kanalite vahetamise nupukesi). Paneeli 3 kõige parempoolsemat nuppu lubavad Sul hääle välja lülitada ja muuta helitugevust - selline suuremate võimalustega juhtpaneel ilmub Sulle ainult siis kui Sul on olemas TV tüüner.TV pildi kvaliteet sõltub juba Sinu videokaardist, monitorist, ekraani resolutsioonist jm seadistustest. Kui Sul on täisekraani (full screen) puhul pilt natuke kehvavõitu, siis vaata TV-d väiksemas aknas ja eriti hea on seda siis teha kui Sa tegeled samal ajal ka muude asjadega. Näiteks loed Delfis hulle kommentaare ja samal ajal piilud/kuulad teise silma/kõrvaga ETV AK hirmsaid ning õudseid uudiseid (ega sealt muud suurt tulegi...).
Sa võid oma Media Center akna lohistada sobivasse kohta, näiteks ekraani paremasse serva ja seejuures ei sega ta Sul brauseriakna (veebilehitseja) lifti lohistamast - lohistad teda "läbi/üle" Media Center akna. Sa võid kasutada veebilehes või mujal edasiliikumiseks ka oma hiireratast (enne teed veebilehes kusagil hiireklõpsu ja seejärel hakkad seda ratast kerima).
Kui Sa tahad seda et Media Center aken oleks alati teiste akende peal, siis veendu, et menüü Tasks -> settings -> General -> Startup and Window Behaviour" aknas oleks linnuke "Always keep Window Media Center on top" ruudus. Kui seda ei ole, siis pane sinna ruutu linnuke ja kliki nupule Save; samamoodi saad selle asjanduse ka tühistada...

Alltulev pilt näitab, et korraga saab kahte asja teha - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Loeme Internetis midagi ja samal ajal vaatame-kuulame TV-d

Etteotsa

TV saadete (filmide jms) salvestamine:


Enne kui Sa hakkad midagi salvestama, pead Sa teadma järgmisi asju:

1) Kõik salvestatavad saated, filmid, seebikad jne hõivavad Sinu kõvakettal väga palju vaba kettaruumi. Media Center salvestab kõik asjad Windows Recorded TV Show formaati ja sellise salvestatud faili laiendiks on WTV (.wtv), näiteks võib selline salvestatud fail näha välja umbes selline:
Manual Recording_ARTE_2009_12_08_11_31_13.wtv


Vaikimisi salvestatakse kõik saated aadressile (kausta kaustateega) C:\Users\Public\Libraries\RecordedTV\

Sul peab olema seega piisavalt vaba kettaruumi või Sa pead siis regulaarselt kustutama vanad ja kasutatud salvestatud TV saated. Näiteks tunniajase saate salvestamine võib hõivata üle 3 GB Sinu kettaruumi ja kõrgresolutsiooniga saadete salvestamine võtab veelgi rohkem kettaruumi.
Kui Sul on oma kõvakettale loodud mitu partitsiooni ja mingis partitsioonis on rohkem vaba ruumi, siis võid antud partitsiooni määrata salvestatavate saadete vaikimisi salvestamiskohaks.
Tee järgmist: Vali Media Center peaaknas (stardimenüüst) Tasks -> settings -> TV -> Recorder -> Recorder Storage ja määra ülemise "Record on drive" lahtrist paremalpool asuvate + ja - nuppude kaudu vaikimisi salvestamiskohaks mingi muu suurem vaba ruumiga partitsioon ning kliki vasemal Save:

Muuda salvestamiskohta


2) Kui Sa tahad mingit salvestatud saadet/filmi põletada DVD plaadile, siis pead arvestama ka sellega et tavalise DVD plaadi mahutavuseks on ligikaudu 4.5 GB ja võib olla ei mahugi antud fail Sinu dvd plaadile. Selle peale pakub Media Center sSulle välja sellise võimaluse, et ta põletab antud faili "madalama kvaliteediga", et see sinna dvd plaadile ära mahuks (kui mahub) - ühesõnaga selle peale ei maksa loota...

Aga Sa võid oma salvestatud WTV (.wtv) faili konvertida hoopis DVR-MS (.dvr-ms) formaati ja seejärel omakorda konvertida see .dvr-ms fail mingi kolmandate firmade vabavaralise (tasuta) programmiga mingisse muusse sobivasse videoformaati. Ava oma salvestatud TV saadetega kaust, tee seal vajalikul .wtv laiendiga failil paremklõps ja vali käsk Convert to .dvr-ms Format:

Konverdi...


Seejärel tipi Google otsimootorisse näiteks sõnad .dvr-ms free converter, lae mingi pakutavatest alla, kontrolli ta pahavaratõrje programmidega üle ja tegutse edasi...

Märkus: On ka selliseid programme, mis konverdivad otse selle WTV (.wtv) faili sobivamasse formaati, aga need on enamjagu tasulised programmid.


TV programmide, seebikate, filmide jms jama salvestamine:

Ka TV salvestamist saab alustada mitmel moel:

1) Kliki Media Center avaaknas TV -> guide, seejärel otsi TV kanalite loetelust vajalik kanal ülesse ja tee loetelu paremas veerus tema lahtril paremklõps ning vali hüpikmenüüst käsk Record:

Vali käsk 'Record'


Juhul kui Sa tahad hakata kohe salvestama, siis kliki algul vasemal nupule/lingile Change Title, pane oma salvestatavale seebikale ilus nimi, määra paremal allosas kellaajad (NB! Seal on kerimiseks kaks noolnuppu) ja seejärel kliki Record:

Sea parameetrid ja kliki Record


Juhul kui Sa tahad teda aga kunagi hiljem salvestada, siis vali selles ülemises aknas "Frequency" alt salvestamise sagedus või siis "Date" alt täpne kuupäev ja määra all kellaajad, pane talle sobiv nimetus ning vajuta nupule Record.


2) Kui Sa vaatad mingit saadet ja tahad teda kohe ka salvestada, siis kliki all juhtimispaneeli kõige vasakpoolsemale punasele nupule. Selle peale ilmub seesama eelmine aken, kus sisesta sobiv nimetus, määra kellaajad ja kliki nupule Record - pilt.


Märkus: Ülemisel pildil kargavad minu sugulased - raha eest - lollidele turistidele...


Oma TV salvestuste vaatamine, kustutamine ja muutmine:

Et vaadata juba salvestatud TV saateid, vali Media Center peaaknas TV -> recorded tv ja avatakse järgmine aken:

Salvestuste vaatamine


Selles ülemises aknas saad Sa oma juba valmis salvestatud tv saateid sortida (ülemise riba linkide kaudu), vaadata seda et kas Sa oled planeerinud tulevikuks mingite saadete/filmide jne salvestamise (ülevalt nupp view scheduled), lisada kohe ka mingi uue salvestuse tegemise (ülevalt nupp add recording). Et mingit salvestust nüüd kohe vaatama hakata, kliki antud salvestuse eelvaatepildile või siis tee sellel pildil paremklõps ja avatakse alltoodud hüpikmenüü, kust vali Play:

Vali käsk Play või siis midagi muud...


Selle menüü kaudu saad Sa juba vaadatud salvestuse kustutada (käsk Delete) või siis põletada ta oma CD/DVD plaadile (käsk Burn a CD/DVD) juhul kui ta sinna mahub...

Et selle ülemise akna (vaata üle-eelmist pilti) vaadata oma tulevikuks planeeritud salvestusi, kliki selleks akna ülaosas nupule/lingile view scheduled ja ilmub uus aken, kus Sa näed oma kõiki planeeritud salvestusi. Allolev pilt näitab, et järjekorras ootab ainult üks salvestus ("Põnev-1"), aga siin on mingi probleem, sest tema kõrval on paha kollane hüüjumärk.

Kettaruumi on vähe


OK, kliki nüüd üleval sellele "Põnev-1" nupule ja järgmises aknas näed Sa ka selle probleemi põhjust. Nimelt teatab akna allääres olev kiri, et antud salvestuse jaoks ei jätku kõvakettal või siis partitsioonis vaba ruumi.

Kettaruumi on vähevõitu...


Seega tühista selle salvestuse tegemine klõpsates akna ülaosas nupule do not record ja tee seejärel järgmist:

- Kui Sul neid partitsiooni rohkem, siis lase kõik TV saated vaikimisi salvestada mingisse muuse partitsiooni, kus on rohkem vaba ruumi - sellest oli eelpool ka juttu;
- Kustuta oma juba vaadatud salvestused;
- Vabasta mingil muul moel oma kettaruumi;
- katsu korraga vähem salvestada (nii ajaliselt kui ka päevade kaupa)
- Media Center hoolitseb ka ise selle eest, et Sinu poolt tulevikus planeeritavad salvestamised ei ületaks selleks ettenähtud kettaruumi ja hakkab kõige vanemaid TV salvestusi ise kustutama, et teha ruumi uutele salvestustele. Sa võid ka ise kontrollida vaba kettaruumi olemasolu nii et valid Media Center'i peaaknas Tasks -> Settings -> TV - > Recorder ja seejärel Recorder Storage. Vaata selle akna allaossa ja Sa näed, et palju vaba ruumi seal veel jäänud on; vähese ruumi korral reguleeri üleval "Maximum TV limit" all - ja + nuppude abil TV salvestuste jaoks ettenähtud ruumi, st vähenda seda ning kliki nupule Save:

Muuda kettalimiiti


Üldiselt tänapäeva suuremahuliste kõvaketaste puhul ei peaks slle vaaba ruumi olemasolu nii hull ka nüüd olema...

Kui kõik on korras, siis kuvatakse Sinu tulevikuks planeeritud TV saate salvestus selliselt:

Tulevase salvestusega on lood korrasKas TV-d saab vaadata ka ilma TV tüünerita?


Eesti, Soome, Vene ja muid kanaleid, mida Sa saad oma televiisoris praegu vaadata, Sa ilma TV tüünerita näha ei saa, aga Sa võid vaadata Internet TV programme (filme, muusikat, spordisaateid, tv shows jne) ning selleks tuleb Sul oma Media Centerisse installeerida vastavad pluginid. Neid plugineid on mitut sorti ja neid luuakse aina juurde ning Sa võid nende abil pääseda ligi nii tasulistele kui ka tasuta Internet TV serveritele. Suured eelised on ses suhtes USA elanikel ja neil on oma Windows Media Centeris olemas isegi vastav menüüpunkt - internet tv:

internet tv


Osa plugineid pakuvad momendil Interneti TV-d ainult USA elanikele, aga tööd käivad ja varsti on taolised programmid kättesaadavad ka Euroopas.

Kes oskab natuke inglise keelt, see võib saada selle kohta lisainfot näiteks sealt.


NB! Kuid ma ei soovita Sul neid tv-plugineid installeerida, sest enamike pluginite puhul Sa ei näe pakutavaid TV kanaleid, st meie kuulume sellisesse neetud regiooni, kus ei saa neid kanaleid vaadata! Näiteks tuntud Hulu tv-kanaleid saab praegu näha ainult USA's; selliste tv pluginite nagu TunerFreeMCE, MiraWorldTV jne puhul näed Sa ainult mõnda kanalit ja kogu moos.
Peale selle töötavd mõned plugunid üsna kehvalt ja isegi nii magedalt, et jooksutavad Sinu Windows Media Center'i kinni...

Sa võid neid igasuguseid tv-plugineid ise proovida ja kui midagi mäda on, siis kindlasti uninstalli nad näiteks Revo Uninstaller'i abil.

Etteotsa

< Tagasi

 

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda


Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008