Media Player 12 - I. osa. Formaadid, koodekid jms

Seitse... Windows Media Player 12

I. osa

 

 

Windows Media Player 12 kasutamine:


Windows 7 sisaldab Windows Media Player 12 versiooni, millega võib igasugust meediat mängida, rippida (st cd/dvd plaatidelt oma arvutisse kopeerida), kopeerida, hinnata (rate), meediat otsida, sünkroniseerida, teda põletada (burn) CD/DVD plaatidele ja jagada teiste kasutajatega. Windows 7 Media Player 12 versioon on märksa kasutajasõbralikum, lihtsama kasutajaliidesega ja need, kes ei taha tegelda kolmandate firmade meediapleieritega võivad nüüd täiesti julgelt töötada ka Win 7 enda Windows Media Player 12 versiooniga - ta on lihtne, üsna multifunktsionaalne ja kasutamiseks arusaadavam.


NB! Kui osa pilte ei ilmu siin dokumendis päris terviklikult (täissuuruses), siis klõpsa oma brauseriakna tööriistariba nupule uuenda1 (Refresh-värskenda) või siis nupule uuenda2 (Reload-lae ümber), aga Internet Explorer 8 brauseriaknas klõpsa aadressiriba paremas otsas asuvale värskendamisnupule IE 8 Refresh nupp.


Windows Media Player 12 kasutajaliides:

Windows Media Player'iga võib mängida heli -ja videofaile nii lokaalselt kõvakettalt kui ka eemaldatavalt meedialt (USB seadmed ja CD/DVD plaadid). Peale selle saab tema abil vaadata/kuulata meediafaile ka üle Interneti, võrgust (st teistest kompuutritest ja serveritest) ja ka muudest välistest meediaseadmetest. Temaga võib rippida audiot CD plaatidelt, st kopeerida neilt muusika oma arvuti kõvakettale ja luua ka omaenda CD plaate. Sa saad vaadata ka DVD plaatidel olevat videot või filme.

Sa võid Windows Media Player'i käivitada kahest kohast: Start -> All Programs ja klikid üleval Windows Media Player lingile või siis klõpsad all tegumiribal (SuperBar) tema ikoonile - see ikoon ilmub vaikimisi sinna kohe pärast Windows 7 installeerimist:

Windows Media Player'i ikoonike


Windows Media Player kasutab põhiliselt kahte peamist vaadet: Player Library (Pleieri raamatukogu) ja Now Playing (meediafailide ettemängimise/esitamise) vaadet.

Library
vaade avatakse vaikimisi ja selles vaates saab oma meediafaile lehitseda, otsida, neid lisada jne...—ühesõnaga selles vaates saab kasutaja ligi ja organiseerida tervet oma digitaalset meediakollektsiooni (audio, video, pildid, salvestatud TV):

'Library' vaade


Kui Sa vaatad nüüd ülemist pilti, siis näed seal Library vaikimisi vaates 4 põhipaani ja akna allosas asuvat meedia ettemängimise juhtpaneeli.

- Navigatsioonipaan (Navigation pane): See on nagu Windows Explorer'i aknas (st kaustaakendes) olev navigatsioonipaan ja ta täidab põhiliselt sama rolli ning tema suurust saab lohistamise teel ka muuta. Siin kuvatakse meediat kategooriate kaupa ja antud näites on seal avatud Pictures kategooria ning keskmises osas detailvaates on näha olemasolevad pildid.
- Aadressiriba (Address bar): See meenutab kaustaakende taolist riba ja ta aitab meil näha, et kus me antud momendil asume, st millises Library kaustas me oleme. Me saame edasi-tagasi liikuda aadressiriba vasemas otsas asuvate noolnuppude abil; seda saab ka nii teha, et klikime aadressiribal vajalikul kaustanimetusel. Kui Sa klikid seal aadressiribal avatud kausta paremas otsas asuvale noolekesele, siis avatakse rippmenüü, mille abil saame kas liikuda mingisse järgmisse kausta või siis täpsustada avatud kausta sisu kuvamise viisi.
Aadressiriba alla asub tööriistariba, mille sisu (välimus) muutub vastavalt meie poolt tehtud valikutele, st see riba ei ole kogu aeg ühe -ja sama välimusega.
- Detailide paan (Details pane): Ka antud paani sisu muutub pidevalt ja see sõltub sellest et millist tüüpi sisu (meedia) me akna vasemast Navigatsioonipaanist valisime.
- Loetelupaan (List pane): Ka selle paani suurust saab hiirekursoriga lohistades muuta ja ta sisaldab käesolevat meedialisti juhul kui see meil loodud oli ning kui me avasime antud paani ülaosas Play vahekaardi (saki). Kui me avame seal Burn (põleta) või Sync (sünkroniseeri) saki, siis me saame oma olemasolevat aktiivset listi muuta, põletada CD/DVD plaadile või siis saata need meediafailid oma portatiivsele seadmele; samuti saab nendes luua ka uusi meedialiste. Loetelu kohal asuv infokast kuvab mängitava meediafaili kohta käivat infot juhul kui see olemas on.

Märkus: Et muuta Navigatsiooniopaani või siis List paani laiust, vii oma hiirekursor vastava paani vasemale või paremale küljejoonele, oota kuni kursor muutub kahe peaga nooleks ja seejärel lohista...

Et ajutiselt varjata seda mõnikord segavat parempoolset loetelupaani (List pane), tee tema paremal ülaosas List options nupule klõps ja vali avanevast rippmenüüst parameeter Hide list.
Hiljem võid selle List paani jälle tagasi tuua klõpsates üleval kas Play, Burn või siis Sync lehelipikule (sakile).


- Meedia esitamise juhtpaneel (Playback controls): Sellega saab juhtida audio ja videofailide ettemängimist.


NB! Tööriistaribal on ka väga vajalik otsingukast (Search box), mis lubab Sul leida iga elemendi, mis kuulub sinna kategooriasse, mis on Sul navigatsioonipaanis antud momendil märgistatud.
Näiteks kui Sa märgistad navigatsioonipaanis kategooria Music > Artist ja tipid otsingukasti sõna michael, siis kuvatakse keskmises Detailpaanis kõik antud laulja laulud formaadis "George Michael. 7 Songs. 33 minutes. 3,50 Star Average"; see nimekiri ilmub ka parempoolsesse List paani. Ja kui Sa teed nüüd detailpaanis temal paremklõpsu ja valid kontekstmenüüst käsu Play, siis hakatakse mängima tema lugusid.
Kui Sa märgistad navigatsioonipaanis kategooria Music > Album ja tipid otsingukasti jälle sõna michael, siis kuvatakse kõik tema albumid (või CD-d), mis on Sinu kollektsioonis olemas.
Kui Sa märgistad navigatsioonipaanis ainult kategooria Music ja tipid otsingukasti sellesama sõna michael, siis kuvatakse antud artisti kõik olemasolevad almumid ja laulud...


Player Library vaatest saab minna üle Now Playing režiimi/vaatesse nii et klikid akna paremas allnurgas Switch to Now Playing nupule - Viib üle 'Now Playing' vaatesse (vaata eelmist pilti).


Klikkides sellele nupule vahetatakse kohe pleieri välimust ja ilmub meedia ettemängimise miniaken kus kuvatakse esitatava albumi pilt (240 x 240 pikslit) ja kus saab ligi meedia esitamise juhtpaneelile (Playback controls) siis kui Sa viid oma hiirekursori akna sisse. Plaadialbumi pildi kohal näidatakse esitatava loo/albumi nimi. Sa võid selle akna suurust muuta nii et viid oma kursori akna suvalise nurga kohale, ootad kuni kursor muutub kahe peaga nooleks ja seejärel lohistad... Edaspidi, kui Sa käivitad Windows Media Player'i uuesti ja lähed üle Now Playing režiimi/vaatesse, siis ilmub see aken samasuguse suurusega mis Sa olid talle varem seadnud, aga albumi pilt jääb ikka sama suureks (240 x 240px).

Laulab


Juhul kui Windows Media Player ei leia ettemängitavale loole tema albumi pilti, siis kuvatakse selle asemele noodimärk:

Pilt puudubEt pöörduda tagasi Player Library vaatesse, kliki paremas ülanurgas Switch to Library nupule - Viib tagasi 'Library' vaatesse.

Failide ettemängimise kontrollpaneel


PS! Selle Meedia esitamise juhtpaneeliga (Playback controls) saab teha ka muid huvitavaid "asju", kliki näiteks tema vasemas nugas asuvale noodimärgile või siis laulu esitamise lõpuni jäänud ajaindikaatorile (numbritele).
Kui Sa teed alumisel Playback juhtpaneeli ribal kusagil vabal osal paremklõpsu, siis avatakse pikk kontekstmenüü, mille kaudu saad kiiresti teha mingeid vajalikke muudatusi. Kui Sa teed paremklõpsu Play/Pause nupul, siis võid muuta laulu esitamise kiirust.

Ka Windows Media Player 12 on seotud Windows 7 uue ja hea tegumiribaga (SuperBar) ning kui Sa viid oma hiirekursori tegumireal asuva WMP ikooni kohale, siis ilmub WMP pisike eelvaate aken mille kaudu saad kiiresti näha, et mida parasjagu mängitakse. Peale selle saad tolle miniakna kaudu ettemängimist peatada või siis kerida edasi jägmiste lugudeni - see on siis hea kui Sa kuulad muusikat ja samal ajal tegeled mingi muu asjaga.

WMP ikoon tegumiribal


WMP 12 on seotud ka Windows 7 hüpikloeteluga/menüüga (jump list), mis loob automaatselt Sinu kõige sagedamini mängitavast/kuulatavast meediast loetelu. See hüpikmenüü on seadistatav ja Sa võid sellest loetelust mittevajaliku välja visata või siis lisada sinna ise uusi lugusid. Selles jump list'is on ka sellised käsud nagu "Resume previous list" ja "Play all music".

WMP 'Jump list'

Etteotsa


Digitaalmeedia formaadid (vormingud - 'formats') ja koodekid ('codecs'):

Selleks et Windows Media Player saaks mingit multimeedia faili (digitaalmeedia faili) esitada, peab ta toetama tema formaati (vormingut - format) ja koodekit (codec).

Digitaalmeedia formaat ja konteinerformaat (konteinervorming/pakendvorming - container format) näitab seda et kuidas andmed on meediafaili salvestatud või kuidas neid meediaandmeid üle võrgu edastatakse. Vorminguga (formaadiga) määratske ära see et kuidas audio, video -ja nendega seotud muud andmed salvestatakse faili. Sellisteks multimeedia formaatideks on näiteks AVI, MCF, MOV, OGM formaadid.

Märkus: Audio/Video konteiner (container) ei ole video/audio kompressimise (kokkupakkimise) koodek vaid ta on nagu "ümbrik", mille sees võib olla suur hulk audio, video -ja subtiitrite voogusid, mis lubavad meil tervet filmi või CD/DVD plaati hoida ühesainsas failis [(st konteinervorminguga/konteinerformaadiga failis - ta on formaat (õigemini konteinerformaat) mitte koodek.)].

Koodek (codec) on aga pisike tarkvara, mida kasutatakse digitaalmeedia kokku -ja lahtipakkimiseks, st suured meediafailid muudetakse kompaktsemaks ja seetõttu on neid võimalik üle võrgu edastada. Kui Sa laed mingi suuremahulise, aga kokkupressitud meediafaili Internetist alla, siis pakitakse see allalaetud digitaalmeedia fail Sinu kompuutris oleva vastava koodeki abil jälle lahti ja seejärel saad Sa teda vaadata ning kuulata.
Ka meediafailide salvestamisel CD/DVD plaatidele kasutatakse koodekite abi ja ikka sellesama ruumi kokkuhoiu nimel.
Iga meediafaili vaatamiseks/kuulamiseks peab Sinu arvutisse olema installeeritud ka vastav koodek (codec), näiteks DivX ja Xvid koodekid, mida kasutatakse AVI failide esitamiseks. Juhul kui Sinu Windows Media Player ei suuda mingit meediafaili esitada, siis on üheks peamiseks põhjuseks see et Sinu arvutis puudub vastav koodek.

Märkus: AVI (Audio Video Interleave) on Microsoft'i multimeedia konteinerformaat (konteinervorming) ja ta võib kasutada paljusid erinevaid koodekeid (kõge sagedamini: DivX, Xvid, FFDShow ja MPEG-2 koodekeid).
Muide on olemas ka eraldi .avi formaat, aga see ei ole sama mis AVI (st koodekid ja failiformaadid ei ole üks -ja seesama asi...)—AVI failideks võivad olla näiteks: .mpg või .dvr laiendiga (formaadiga) failid.

Windows 7 Media Player 12 toetab kõiki neid digitaalmeedia formaate ja koodekeid, mis olid juba olemas ka Windows XP's ja Vistas nende Windows 7 Media Player 11 käsutuses, aga nüüd on lisandunud ka terve rida uusi formaate ja koodekeid, millede jaoks oli varem vaja installida kolmandate firmade vastavad formaadid ja koodekid.
Uued failiformaadid, mida toetab nüüd ka Windows Media Player 12, on järgmised:

- QuickTime Movie (laiendiks on .mov) See on konteinerformaat (konteinervorming), mida kasutatakse videokaamerate puhul.
- MPEG-4 Audio (.m4a) See on Apple’s iTunes tarkvara vaikimisi kasutatavaks failiformaadiks.
- 3GPP ja 3GPP2 audio ja video (.3gp, .3gpp, .3g2 ja .3gp2) Lubab edastada ja esitada digitaalmeediat üle 3G traadita ehk traadivaba võrgu.
- MPEG-2 TS video (.ts ja .tts) See on voogedastusformaat (striimingformaat), mida kasutatakse sünkroniseeritud audo -ja video edastamiseks ning mida kasutatakse peamiselt Euroopa digi-TV süsteemides.


Märkus: Striiming (voogedastus) - seda kasutatakse audio -ja videofailide edastamiseks üle Interneti ja seejuures töödeldakse neid edastatavaid andmeid pideva/katkematu voona (stream). Audio -ja videofailid on tavaliselt suure mahuga ja nende Internetist ühekorraga (terviklikult) allalaadimine võtaks kaua aega ja seda eriti sel juhul kui Sul on väga aeglane Internetiühendus. Striimingu puhul aga hakatakse allalaetavat meediat kohe esitama ilma et oleks vaja antud faili tervenisti alla laadida. Ühesõnaga meedia saabub Sinu pleierisse pideva katkematu voona ja meediafaili allalaadimise kiirust reguleerib juba mälupuhver ise...
Windows Media Player suudab laadida alla ja mängida stream meediat otse veebiserverist ning sellise meedia faililaienditeks on tavaliselt .asx, .wax, .wvx, .wmx - need on XML failid.- ADTS audio (.aac) Seda vormingut kasutatakse audio voogedastamiseks (streaming) kas meediapleieritest või siis veebsaitidest.
- AVCHD video (.m2t, .m2ts ja .mts) See on kõrglahutusega ehk kõrgeraldusega ehk väga selge (HD - High Definition) video konteinerformaat, mida kasutatakse kaasaskantavates videopleierites.
- MP4 video (.m4v, .mp4 ja .mp4v) See on kõrglahutusega (HD - High Definition) video formaat.

Nüüd saab Windows Media Player'iga mängida ka Apple iTunes Music Store'i mittekaitstud muusikat ja pleier esitab sellist muusikat MP3 ja WMA vormingus (formaadis).
Toetatakse ka enamik kõrglahutusega (HD - High Definition) videoformaate.

Peale selle on olemas ka ASF (Advanced Systems Format) failiformaadi tugi, antud formaat võib sisaldada audiot, heli või siis mõlemat. Windows Media Audio (.wma) and Windows Media Video (.wmv) võivad samuti olla ASF failid juhul kui neid pakiti kokku erinevate koodekitega—.asf faililaiend tähendab tavaliselt seda et antud fail oli kokku pakitud erinevate koodekite abil.

Windows Media Player 12 sisaldab koodekeid, mis on suutelised käsitsema enimkasutatavaid meediaformaate ja peale selle on ta võimeline ka automaatselt laadima alla puuduvaid koodekeid. Kuid mõningatel juhtudel võib mingi vajalik koodek ikkagi puududa ja sel juhul tuleb ta Sul endal alla laadida ning installeerida. Kui üldjuhul tuleb tavakasutajal seda üsna harva teha ja sellega peab olema väga hoolikas, sest kolmandate firmade vale või vigane koodek võib Sinu meediapleieri "pange kukutada"...
Internetis pakutakse igasuguseid koodekite pakette (codec packs), mis kujutavad endist kolmandate firmade poolt väljalastud koodekite kollektsioone, aga nende installeerimisega peab olema väga-väga ettevaatlik, sest nad võivad põhjustada igasuguseid konflikte jms. Enne nende installeerimist peaks kindlasti tegema System Restore taastamispunkti (juhis seal) ja mingil juhul ei tohi installeerida korraga mitut erinevat koodekite paketti; kui on tõesti vaja installida mingeid uusi koodekeid (pakette), siis tuleb eelnevalt vana pakett unistallida (deinstalleerida). Kes ei saa hakkama oma olemasolevate Win 7 koodekitega, nendel soovitan kasutada ainult K-Lite Codec Pack nimelist koodekite paketti, kus on tavakasutaja jaoks kõik vajalik olemas. Tema allalaadimisel pakutakse kolme varianti ja Sa võid allalaadimiseks valida Standard paketi, millest piisab küll...; allatirimine seal.


NB! Kui mõnele satub mingi Matroska Video (.mkv) failiformaadis videofail, siis sel juhul peab ta küll laadima alla ka täiendava koodeki, et sellist faili saaks ka Windows Media Player'i abil vaadata. Puuuduvaid koodekeid ja infot saab Win 7 jaoks aadressidlet: http://www.divx.com/en/win/7, http://www.xvid.org/ ja http://www.matroska.org/ (Matroska videofailidele koodekid).

Kui Sa avad või üritad mängida Windowsis Matroska faile (.mkv, mka või .mks laienditega faile), siis ilmub umbes taolise kirjaga veateate dialoogiaken: “Windows can’t open this file”, mis palub kasutajal minna Internetti ja otsida sealt sellist programmi, mis suudab antud faili avada või siis valida oma süsteemist selline programm.
Kui Sa valid seejärel Windows Media Player'i või isegi juhul kui mingi Matroska fail avatakse automaatselt Windows Media Player'is, siis ta ei suuda antud faili esitada ja selle asemel ilmub järgmine veateade: “Windows Media Player cannot play the file. The Player might not support the file type or might not support the codec that was used to compress the file”.
Peale selle on Matroska konteiner, mis võib sisaldada paljusid helilugusid ja videosid koos erinevate audio ning video kodeerimise ja dekodeerimise formaatidega - ka see tekitab probleeme.

Need, kes soovivad kasutada Windows Media Player'it või muid DirectShow'le-baseeruvaid pleiereid (nt BSPLayer), et mängida .mkv või .mka faile, need installeerigu näiteks selline koodekite ja filtrite pakett nagu seda on CCCP (Combined Community Codec Pack).
CCCP paketiga installeeritakse järgmiste konteinerformaatide tugi: AVI, MKV, MP4, FLV, TS, 3GP, OGM, OGG; järgmiste videokoodekite tugi: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP, Xvid, DivX, 3ivx, lavc, MPEG-4 AVC (H.264), WMV, VC-1, VP6F, Theora, H.263+; järgmiste audiokoodekite tugi: MP3, MP2, MP1, AC3, DTS, AAC, Vorbis, FLAC, TTA, WavPack, AMR, LPCM, IMA ADPCM ja ka järgmiste subtiitlite tugi: SRT, Vobsub (.idx + .sub), SSA ja ASS.

Lae CCCP alla siit.


PS! DivX:

DivX 7 (Windows'i jaoks) installeerimine annam meile kõrge kvaliteediga digitaalse video toe, mille alla kuuluvad HD H.264 (.mkv) videod koos AAC audioga, DivX või DivX Plus failid (.divx, .avi) ja videod, mis loodi DivX tehnoloogia vanemate veersioonide abil.

Lae DivX 7 alla siit.


Kui Sa installid Windows 7, siis seotakse Windows Media Player 12'ga vaikimis kõik digitaalmeedia failiformaadid, aga Sa võid igal ajal seda muuta ja näiteks kui Sa installeerid mingi kolmandate firmade meediapleieri, siis võib hoopis tema saada mingi meediaformadi "peremeheks", st kui Sa käivitad taolise meediafail, siis avatakse ta hoopis selles kolmandate firmade meediapleieris. Et saada ülevaadet sellest et milliste failiformaatidega on Sinu Windows Media Player seotud või siis muuta seal midagi, tee järgmist:

a) Kliki nupule Start, siis Default Programs ja seejärel akna ülaosas lingile Set your default programs;
b) Kliki akna vasemas paanis lingile Windows Media Player ja seejärel sama akna paremas pooles lingile Choose defaults for this program ning ilmub järgmine aken. Antud aknas on toodud ära kõik meediafailide formaadid, mida võib Windows Media Player'iga siduda. Vaikimisi on nad kõik temaga seotud (linnukesed on ruutudes), aga Sa võid siin soovi korral mingi seose tühistada koristades vastava faililaiendi eesolevast ruudust linnukese, näiteks sel juhul kui Sa soovid, et antud meedifaili mängitaks ainult Sinu enda poolt installeeritud kolmandate firmade meediapleieriga.
Samamoodi võid Sa taastada mingi meediafaili seose Windows Media Player'iga juhul kui see side vahepeal kaduma läks, näiteks siis kui selle seose tühista mingi Sinu enda poolt installitud pleier. Sel juhul pane siin aknas vajalik linnuke vastavasse ruutu ja kliki allosas nupule Save - pilt.


Alternatiivina, et taastada kõikide failiformaatide seosed Windows Media Player'iga, tee järgmist:

a) Kliki nupule Start, siis Default Programs ja seejärel akna ülaosas lingile Set your default programs;
b) Kliki akna vasemas paanis lingile Windows Media Player ja seejärel sama akna paremas pooles lingile Set this program as default.

NB! TV-d saab vaadata ainult Windows Media Center'iga ja Sul peab selleks olema ka TV tüüner, mis tuleb Sul eraldi osta ning arvutiplokiga ühendada...


Kuidas Windows Media Player'iga vaadata populaarset FLV ehk Flash Videot (.flv faile)?


WMP ei toeta FLV koodekit/formaati ja seetõttu ei saa temaga vaadata laialt levinud flash faile, millede laienditeks on .flv.
FLV või Flash Video on failiformaat (vorming) või koodek, mida kasutatakse video saatmiseks üle Interneti kasutades Adobe (Macromedia) Flash Player'it ja ta võib olla juurutatud ka SWF (.swf) failidesse. FLV on väga laialt levinud failiformaat ja eriti palju on teda näha video jaotamise ja näitamise saitides, näiteks nagu YouTube, Google Video, Yahoo! Video jne; isegi minu kodulehtedes kohtab siin-seal flash'i.

Et neid FLV video faile saaks vaadata, peab Sul olema installeeritud mingi kolmandate firmade programm, näiteks nagu VLC pleier, Quicktime pleier, iseseisev FLV plaier või mingi muu pleier, mis kasutab DirectShow ja ffdshow filtreid. Windows Media Player (WMP) ei oma sisseehitatud FLV Flash Video mängimise tuge.
Et seda probleemi lahendada tuleb Sul installida näiteks PlayFLV plugin, mille abil saadki Windows Media Player'iga avada ja vaadata FLV (Flash Video) faile.

PlayFLV vahendid:

- See plugin võimaldab Windows Media Player'iga vaadata FLV (.flv) faile.
- Temaga saab kasutada kõiki olemasolevaid funktsioone: suumimine, täisekraanirežiim jne.
- Loob faili assotsiatsiooni: teed 2x klõpsu flash failil ja ta avatakse WMP aknas.
- Ta on vabavara ja avatud lähtekoodiga ning "kaalub" ainult 247 KB.
- Seda pluginit saab kasutada ka Windows Media Player 11 ja 10 jaoks.

Kui Sa hakkad seda Play FLV Codec pluginit installima, siis tee järgmist:

1) Tee allalaetud PlayFLV.exe installeerimisfailil paremklõps ja vali käsk Run as administrator;
2) Installimise lõpus ilmub aken, mis küsib, et kas tahad ka FFDShow filtrit alla laadida ja installida, ole nõus ja kliki Yes.


Ole nõu ja kliki Yes


3) Oota kuni allalaadimine lõpeb ja jätka filtri installimist, jäta kõik vaikimisi parameetrid, st ära midagi muuda installeerimise ajal.
4) Nüüd kui Sa teed mingil oma .flv failil 2x klõpsu, siis käivitatakse WMP ja hakatakse antud flashi ette mängima.

Märkus: Kui Sa teed oma FLV failiga seda esimest korda, siis ilmub ka WMP hoiatusaken, mis teatab, et antud failitüüp on talle tundmatu. Pane selles hoiatusaknas linnuke ruutu "Don't ask again" ja kliki seejärel nupule Yes, et alustataks antud video ettemängimist - rohkem see hoiatusaken ei ilmu...

Lae see PlayFLV plugin alla siit.

Etteotsa


Muusika (audio) mängimine:

Kui Sa alustad mingi muusikafaili või CD/DVD plaadi mängimist, siis saad kasutada umbes samasugust juhtpaneeli (Playback controls) nagu see on ka enamikel tavalistel CD/DVD mängimise füüsilistel seadmetel - vaata ülemist pilti.
Sa võid meedia mängimise ajal lohistada meedia esitamise kulgu näitavat indikaatorit, et kuulata/vaadata tema varasemat või siis edasist osa.
Kui Sul on mingi meedia mängimine käivitatud, siis esitatakse seda kindlas järjekorras (st aktiivse pleilisti järgi - kas siis Library mingi albumi või Sinu poolt eelnevalt märgistatud lugude või siis CD/DVD plaadi lugude järgi).

- Kui Sa lülitad aga sisse Shuffle nupu (vasemalt esimese nupu), siis hakatakse lugusid esitama juhuslikus (suvalises) järjekorras.
- Kui Sa lülitad sisse Repeat nupu (vasemalt teine nupp), siis juhul kui käesoleva pleilisti või loo esitamine lõpeb, siis alustab pleier tema ettemängimist algusest peale ja nii lõputult... Et seda kordamist lõpetada, siis kliki sellele Repeat nupule uuesti.

Kui Sa paned audio CD/DVD plaadi sahtlisse, siis ilmub AutoPlay aken, kus klõpsates nupule Play, siis käivitatakse Windows Media Player'i miniaken ja hakatakse kohe ka lugusid esitama. Kui Sa paned seal linnukese ruutu "Always do this for audio files", siis edaspidi ei ilmu isegi seda AutoPlay akent vaid Sinu plaadil olevaid lugusid hakatakse kohe mängima.

Las hakatakse mängima


Juhul kui Sul on näiteks plaat kuhu Sul on kopeeritud ainult laulude .mp3 failid, siis avatakse samuti see AutoPlay aken ja asi käib samamoodi.
Alternatiivina võid Sa avada plaadi sisu klikkides nupule Open folder to view files, siis märgistada kõik lood või siis osa lugusid, teha neil paremklõpsu ja valida hüpikmenüüst käsu Play ning seejärel käivitatakse Windows Media Player.

Etteotsa


Video/filmide vaatamine:

Alates Windows 7 Home Premium versioonist saab vaadata ka DVD plaate, aga Windows 7 Starter ja Home Basic versioonide jaoks peab DVD plaatide video/filmide vaatamiseks installeerima lisaks ka ühe tarkvaradekooderi, et neid saaks korralikult vaadata.
DVD filmide vaatamine on sama lihtne nagu seda on ka audio-plaatide kasutamisel. Kui Sa paned oma filmiga DVD plaadi sahtlisse ja kui AutoPlay seadistused on seatud nii et Windows Media Player käivitatakse DVD plaatide puhul automaatselt, siis alustatakse kohe ka filmi näitamist. Video või filmi käivitamisel avatakse Now Playing vaatega WMP aken ja ta on justnimelt nii suur kui seda on vaja käesoleva meedia vaatamiseks.
Kui see nii ei ole, siis ilmub seesama ülevalpool toodud AutoPlay aken, kus kliki nupule Play.

Alternatiivina ava ise Windows Media Player'i aken, kliki tööriistaribal nupule Library, seejärel kliki navigatsioonipaanis DVD kettaikoonile ja lõpuks kliki all nupule Play. (Sa võid sellel dvd ikoonil teha ka paremklõpsu ja valida käsu Play, aga alati ei ole see kontekstmenüü käsk ligipääsetav, näiteks sel juhul kui Sinu DVD plaat sisaldab sinna kopeeritud filmi .avi, xVid või tema muus formaadis faili; sel juhul tuleb klikkida all Play nupule.) - pilt.


Kui Sa viid filmi näitamise ajal hiirekursori pleieri aknasse, siis ilmub sinna seesama meedia esitamise juhtpaneel (Playback controls), mis töötab samal põhimõttel nagu see oli ka audio kuulamisel. Peale selle ilmuvad sinna ka kuvatava filmi pealkiri (või tema failinimi) ja kaks nuppu: paremal allnurgas asuva nupu abil saame me lülitada sisse täisekraani režiimi ja üleval paremas nurgas asuva nupu abil saame tagasi minna Library vaatesse - kliki pisipiltidele, et neid suurendada:

Näidatakse filmi


Sa võid pleieriakna suvalises kohas teha paremklõpsu ja selle peale ilmub väga vajalik hüpikmenüü, mille kaudu saad Sa teha igasuguseid muudatusi:

Kontekstmenüü...


Kui Sa vajutad aga ALT klahvi, siis ilmub ülesse äärde menüü, kust saad samuti valida kõiki vajalikke käskusid; see ALT klahv kehtib ka Player Library vaate kohta.

Kui Sul on oma kõvakettal mingi filmifail, näiteks .avi formaadis, siis tee temal paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Play ja ta laetakse Windows Media Player'i (võid tal teha ka 2x klõpsu ja see tomib samamoodi).

NB! Windows 7 ei toeta Blu-ray plaate, st Sa ei saa temaga vaadata filme, mis on pandud sellistele plaatidele.
Sinu kompuuter peab omama blu-ray plaatide lugemise seadet, sobivat videokaarti ja videodraiverit, et vaadata blu-ray fime. Peale selle peab Sul olema ka vastav tarkvara - Blu-ray filme võib vaadata näiteks järgmiste tasuliste programmidega: PowerDVD ja WinDVD.

Etteotsa


Navigatsioonipaani (Library pane) seadistamine:

Library paanis (Raamatukogu paanis) on multimeedia jaotatud kategooriate kaupa ja tema ülaosas enne neid kategooriaid on Sinu poolt lisatud pleilistid juhul kui Sa olid nad varem loonud. Kui Sul on oma arvutiga ühendatud ka mingi portatiivne seade, näiteks USB mälupulk või MP3 mängija, siis ilmuvad nende ikoonid selle paani allaossa. Veel ilmuvad sinna allossa eraldi grupina (Other media) igasugused muud seadmed ja grupi Other Libraries alla ilmuvad teiste kompuutritega ühiskasutatavad raamatukogud juhul kui Sa asud võrgus.

'Library' paan


Sa võid seda navigatsioonipaani muuta, lisades sinna puuduvaid elemente või siis mittevajaliku sealt ära koristada. Kliki selleks üleval tööriistariba nupule Organize ja seejärel klõpsa avanevas rippmenüüs Customize navigation pane...; ilmub alltoodud aken.

Märkus: Sa võid ka seal navigatsioonipaanis teha suvalisel kategoorianimel paremklõpsu ja valida sama Customize navigation pane... käsu.

Alltoodud aknas tuleb tegutseda järgmiselt:

a) Siin on vaikimisi märgistatud kõik peakategooriad ja nad on rasvase kirjaga ning nende ees olev ruut on sinist värvi. Kui sa tahad mingi peakategooria navigatsioonipaanist ära koristada, siis tee siin aknas tema ees asuval sinisel ruudul 2x klõps nii et ta muutuks valgeks ("tühjaks");

b) Iga peakategooria all on alam-kategooriad (ehk vaated) ja need millede eesasuvates ruutudes on linnuke, need kuvatakse ka selles navigatsioonipaanis. Korista vajalik linnuke siit ära või siis pane linnuke sinna ruutu, mille elemendi Sa soovid lisada oma navigatsioonipaani.

Kui valmis, siis kliki OK ja vaata tehtud muudatusi oma navigatsioonipaanis - pilt.


Et navigatsioonipaanist koristada ära Other Libraries gruppi, tee tal paremklõps ja vali käsk Hide Other Libraries.

Windows Media Player'i akna Deatails pane kohal tööriistaribal on ka View options nupp mille kaudu saab määrata, et kuidas elemente detailide paanis kuvatakse, kas ikoonidena või siis detailvaates.
Kui Sa tahad pleieri aknast üleliigseid veergusid ära koristada või siis puuduvaid juurde lisada, siis tee detailide paani kohal asuval suvalise veeru pealkirjal paremklõps ja vali käsk Choose columns... ning uues aknas määra...:

Muuda veergusid

Etteotsa


Windows 7 Media Player'i hindamissüsteemi (ratings) kasutamine:

Windows Media Player sisaldab vahendit, mis lubab Sul omistada igale meediaraamatukogu elemendile (muusikapalad, pildid, video) mingi hinde. Milleks need hinded vajalikud on? Ikka selleks et Sa saaksid enda meediafailid ära "märgistada" vastavalt sellele, et millised neist meeldivad Sulle rohkem ja mis natuke vähem. Sellise hindamisskaala alusel võid Sa otsida kiiresti ülesse oma lemmikfailid või siis luua meediafailide hinnete alusel oma pleilistid (näiteks hinde 5 saanud meediafailidest).

Meediaraamatukogus (media library) võib igale meediafailile (laulud, video, pildid) omistada mingi hinde (1 kuni 5, kus 5 on kõige kõrgem/parem hinne). Kui Sa lisad mingi laulu Windows Media Player'isse, siis omistatakse talle automaatselt ka hinne, mida tähistatakse siis helesinise tähega (tärniga), millel on tumesinist värvi piirjoon. Need hinded ilmuvad keskmises detailide paanis veerus Ratings ja vaikimisi omistatakse igale uuele laulule või videofailile hinded järgmiselt:

a) Igale uuele laulule pannakse vaikimisi hinne 3 (st kolm helesinist tumeda äärejoonega tähte);
b) Igale laulule, mis on WMA (.wma) formaadis ja mis on Windows Media andmebaasis juba olemas, omistatakse see hinne, mis oli tema originaalfailil;
c) Igale videofailile pannakse see hinne, mis oli tema originaalfailis juba olemas;
c) Kui Sa kuulad mingit laulu esmakordselt, siis suurendatakse tema hinnet automaatselt kuni 4-ni (st talle omistatakse 4 tähte);
d) Kui Sa paned oma meediafailile aga ise mingi hinde, siis tähistatakse tema tähed kuldse värviga.

Et vaadata oma meediafailide hindeid või siis muuta või panna neile omaenda hinded, tee järgmist:

- Vaata, et keskmises Details paanis oleks ülevalt tööriistariba View options rippmenüüst valitud Details vaade;
- Seejärel vali mingi meediafail välja ja kliki temast paremal veerus Ratings vajalikule tähele;
- Sa võid ka mingil elemendil teha paremklõpsu ja valida hüpikmenüüst käsu Rate > ja seejärel valida talle mingi hinde;

või

märgista eelnevalt mitu faili, siis tee ühel neist paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Rate > ja seejärel vali neile kõikidele mingi sobiv hinne;

- Või märgista näiteks Library paanis Music kategooria all kas Artist või siis Album, seejärel tee keskmises paanis vajalikul elemendil paremklõps ja vali käsk Rate all > ning vali antud laulja või albumi kõikidele lauludele sobiv hinne.

Laulude hindamine


Kui Sa tahad mingit hindamist tühistada, siis märgista vastav meediafail, tee temal paremklõps ja vali käsk Rate > Unrated.

Etteotsa


Albumid, laulud ja nende metaandmed (metadata):

Metaandmed (kokkuvõtvad andmed—kõik andmed on üheskoos) on andmed, mis kirjeldavad andmeid. Näiteks, kui Sul on kompuutris mõned digitaalsed fotod, siis võid Sa kasutada metaandmeid, et kirjeldada üksikasjalikult igat fotot: isik, kes pildistas, millist kaamerat kasutati, pildi enese kirjeldus jne.

Metadata (metaandmed) ei ole mingi uus asi Windows'i maailmas: Metaandmed teevad meie elu lihtsamaks:

 

Lõpetuseks metaandmetest veel seda, et kui me loome edaspidi palju uusi dokumente, siis tuleks igale ühele neist kohe lisada ka metaandmed, et siis hiljem oleks neid lihtsam ülesse otsida.

Kui Sul on Internetiühendus olemas, siis laeb Windows Media Player iga plaadi või laulu kohta, mida Sa esmakordselt kuulad, alla antud meedia kohta käiva info ehk metaandmed (metadata): plaadialbumi nimi, albumi ümbris, laulu nimi, laulja ise jne. Kui Sa ripid oma lood mingilt CD/DVD plaadilt või lisad MP3 ja WMA laulud oma Music kausta, siis lisatakse ka nende kohta käiv metainfo sinna Library kausta.
Kui Sa laed oma meediafailid mingist Interneti servisest alla, siis ei saa Sa alati kätte kogu infot, sel juhul tee oma albumil või laulul paremklõps ja vali käsk Find album info. Seejärel otsitakse vajalikku infot ja ilmub dialoogiaken kus kliki nupule Finish ning seejärel laetakse puuduv info ka alla.

Sa võid igal ajal ise muuta oma albumi või laulu metaandmeid: Märgista Library paanis Album, seejärel tee vajaliku albumi veeru Album, Album artist, Genre või Release date väljal paremklõps ja vali käsk Edit; seejärel tipi uued andmed ja vajuta ENTER - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Muudame albumi metaandmeid


Ka laulude puhul saad muuta nende metaandmeid, märgista Library paanis kategooria Music, tee vajaliku laulu veeru Title, Contributing artist, Album, Genre, Release year või Composer väljal paremklõps ja vali käsk Edit.

Märkus: Et ajutiselt varjata seda segavat parempoolset loetelupaani (List pane), tee tema paremal ülaosas List options nupule klõps ja vali avanevast rippmenüüst parameeter Hide list.
Hiljem võid selle List paani jälle tagasi tuua klõpsates üleval kas Play, Burn või siis Sync lehelipikule (sakile).


Etteotsa


Pleilist (Playlist - kasutaja enda poolt loodud multimeedia loetelu):

Kui Sa soovid, siis võid oma muusikafailidest luua nn pleilisti ja need listid on seepärast vajalikud, et siis võib Windows Media Player taolist listi mängida ette järjest ühekorraga, st sellise loetelu muusikapalad mängitakse korraga ühtejutti ette. Peale selle võib määrata ka seda et taolise digitaalmeedia listi faile mängitakse ette kas ettemääratud või siis juhuslikus järjekorras.
Ka võib mitme muusikaalbumi laulud kombineerida ühte listi, seal panna nad vastavasse järjekorda ja seejärel põletada nad CD/DVD plaadile või viia oma portatiivsesse pleierisse.
Sa võid luua ka ajutise pleilisti ja kui oled oma asjad lõpetanud, siis võid ta ära kustutada - originaalfailid jäävad alles.
Sa võid luua ka nn Auto Playlist'i, mille igakordsel avamisel uuendatakse tema sisu automaatselt.

Pleilisti loomine:

Kui Sul ei ole veel ühtegi pleilisti loodud, siis tee järgmist:

a) Ava Windows Media Player ja seejärel kliki tema akna parempoolses List paanis sakile Play.

Antud aknas on vasemas navigatsioonipaanis märgistatud Music kategooria (kaust) ja keskmises Details paanis on määratud Details vaade (tööriistariba nupu View options kaudu) ning akna parempoolses List paanis on avatud Play vaheleht.
Seejärel kasuta oma navigatsioonipaani või otsingukasti, et leida vajalikud digitaalmeedia failid ülesse, mida Sa tahad oma loodavasse pleilisti lisada - antud näites loome oma pleilisti muusikapaladest - pilt.


b) Nüüd võib selle pleilisti luua mitut moodi:

- Lohista üksik laul, album või artist Details paanist otse sinna parempoolsesse List paani.

- Või märgista keskmises Details paanis üks või mitu laulu, albumit, artisti (selleks peb seal olema Details vaade), siis tee neil paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Add to -> Play list:

Tee märgistatud elementidel paremklõps ja ...


- Märgista vasemas navigatsioonipaanis Music kategooria all Album, siis tee keskmises paanis suvalisel albumil 2x klõps, teda hakatakse ette mängima ja tema sisu ilmub sinna List paani, kus Sa võid teda redakteerida ning lõpuks ka soovi korral salvestada, st listi luua.

- Ava Windows Explorer'is suvaline kaust, mis sisaldab muusikafaile ja lohista sealt vajalikud failid Windows Media Player'i akna List paani.
Või märgista üks või mitu või kõik seal kaustas olevad failid, siis tee paremklõps ja vali käsk Add to Windows Media Player list ning kõik nad lisatakse sinna List paani - see on kõige kiirem ja mugavam viis.

c) Kui Sul on loetelu koostatud, siis võid seal List paanis nende järjekorda veel muuta lohistades neid ülesse-alla; võid ka mõne üleliigse elemendi paremklõpsu kaudu eemaldada ning kui kõik on valmis, siis kliki seal List paani ülaosas nupule Save list. Tipi allpool lahtrisse oma uuele pleilistile sobiv nimetus ja vajuta ENTER. (Või kliki lisatavate failide loetelu kohal "Unsaved list" pealkirjale, tipi sobiv nimetus ja vajuta ENTER).
Seejärel sulge oma Windows Media Player ja käivita ta uuesti, siis saad ligi ka oma uuele äsjaloodud pleilistile.

Klõpsa nupule 'Save list' ja anna talle nimi


Salvestatud pleilist ilmub navigatsioonipaani Playlists sektsiooni ja vaikimsi kuvatakse seal ainult 5 kõige uuemat listi, aga Sa võid seda arvu muuta. Kliki selleks üleval tööriistariba nupule Organize ja seejärel klõpsa avanevas rippmenüüs Customize navigation pane...; ilmub aken, kus pane üleval Playlists kategooria all linnuke ruutu All (eelpool on sellest aknast ka pilt ja juttu).

Märkus: Sa võid ka seal navigatsioonipaanis teha suvalisel kategoorianimel paremklõpsu ja valida sama Customize navigation pane... käsu.

Kui Sa märgistad seal navigatsioonipaanis oma mingi pleilisti, siis ilmuvad tema elemendid keskmisse Details paani, kus Sa võid paremklõpsu menüü kaudu seda loetelu igatemoodi redakteerida... või käivitada nende kõikide ettemängimise.

Kui Sa tahad mingit pleilisti kustutada, siis tee tal navigatsioonipaanis paremklikk ja vali käsk Delete ning veendu, et ilmuvas dialoogiaknas oleks aktiveeritud raadionupp Delete from library only, muidu kustutatakse need failid ka Sinu kõvakettalt:

Veendu enne... ja alles siis kliki OK


PS!
Et Sul ei tekiks nende muusika ja videode pleilistide ja raamatukogudega (libraries) edaspidi segadusi (eriti Windows Media Center'is) ja kui Sa tahad nendega otsast peala alustada, siis tee järgmist:

- Ava Windows Explorer (st suvaline kaustaaken) ja vaata, et Navigatsioonipaan oleks sisse lülitatud (ülevalt nupp Organize, siis Layout > Navigation pane);
- Nüüd laienda navigatsioonipaanis Libraries kategooria all oma Music, Pictures ja Videos kaustad ja tee nende all kõikidel üleliigsetel (nt Public), tühjadel ning ka juba olemasolevatel raamatukogudel paremklõps ning vali käsk Remove location from library;
- Kui oled puhastuse lõpetanud, siis hakka sealsamas looma uusi vajalikke meediaraamatukogusid; kliki vasemas navigatsioonipaanis Music või Videos kaustal ning seejärel klõpsa paremas paanis nupule Include a folder. Otsi vajalik meediafailidega kaust ülesse ja kliki all nupule Include folder.
- Seejärel märgista keskmises paanis kõik sinnailmunud meediaelemendid, tee paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Add to Windows Media Player list.
- Selle peale käivitatakse WMP ja hakatakse kohe neid faile ette mängima; vii oma kursor pleieri aknasse ja kliki paremal üleval pisikesele Switch to Library nupule, mille peale avatakse pleieri Player Library vaade ning Sa näed seal lisatud meediafaile.
- Muusikafailide puhul võid soovi korral luua neist kohe ka pleilisti: Tipi pleieri parempoolses List paanis Unsaved list tekstikasti sobiv nimetus ja vajuta ENTER ning uus pleilist ilmubki sinna kõige vasempoolsesse pleieri navigatsionipaani Playlists kategooria alla. Seesama äsja Sinu poolt loodud pleilist lisatakse automaatselt ka Windows Media Center'i Music kategooria alla. Näiteks kui ma lisasin Libraries all Music kategooriasse oma uue HITID-1 kausta ja loosin tema sisust Windows Media Player'i abil uue pleilisti, siis lisatakse antud pleilist ka Windows Media Center'i Music kategooria alla.


NB! Windows Media Center seotakse automaatselt kõikide videofailidega (ka filmid), mis on Sinu kasutajakonto all juba olemas, st mis asuvad tavaliselt aadressil C:\Users\<SINU_KASUTAJANIMI> ja need videofailid kuvatakse Media Center'is Movies kategooria all. Juhul kui Sul on neid videosid (.avi, .wmv, .mpg, .mp4 jne laienditega faile) väga palju ja seetõttu läheb seal Windows Media Center'is pilt väga kirjuks ning seal on raske neis orienteeruda ja neid mängida, siis võid teha ühte järgmstest:

a) Vii need mittevajalikud videod oma kasutajakonto alt kusagile mujale (muide ka töölaud, st Desktop kuulub Sinu kasutajakonto alla).


b) Aga veelgi parem meetod: Käivita Windows Media Center, siis vali Tasks > settings > Media Libraries > Movies > Remove folders from library ja korista linnuke ruudust C:\Users\SINU_KASUTAJANIMI, siis jälle Next, vali raadionupp Yes, use these locations, seejärel nupp Finish.
Nüüd vali jälle Tasks > settings > Media Libraries > Movies > Add folders to the library > On this computer (...) > vali vajalik kaust või kaustad ja jälle Next > vali raadionupp Yes, use these locations, seejärel nupp Finish.
Sel teel saad lisada või eemaldada kaustasid, mis sisaldavad igasugust digitaalmeediat (pildid, muusika, videod, filmid, dreamscene'd jne); kaustasid saad lisada ka muudest partitsioonidest, väliselt USB draivilt (nt USB kõvakettalt) ja võrgukaustast. Seda moodust võib Sul piisavalt tihti vaja minna ja jäta see algus "Tasks > settings > Media Libraries > ja siis valid vajaliku meediakategooria (Music, Pictures, Videos, Recorded TV või Movies) + Next jne" meelde.

Filme ja TV-d saad lisada ja konfigureerida ainult Windows Media Center'is endas kas Movies või TV kategooriate kontekstmenüüde või siis Tasks > settings > Media Libraries menüü kaudu.

Kui Sa lood oma piltidest (sh tapeetidest) uue raamatukogu/teegi (library), siis seotakse nad automaatselt nii Windows Media Player'i kui ka Windows Media Center'iga.

Põhiline on teada seda et nii Windows Explorer'i, Windows Media Player'i kui ka Windows Media Center'i raamatukogud (libraries) ja pleilistid on omavahel rohkemal või vähemal määral seotud.


Raamatukogudest ehk teekidest (Libraries) on juttu seal.


Etteotsa

 

Edasi WMP 12 II. ossa >

 

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukordaSaada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008