Windows 7 – RUN ja CMD käsud

Seitse...Windows 7 operatsioonisüsteemi RUN ja CMD käsud (commands).

 

Win 7 operatsioonisüsteemi RUN dialoogiakna, Command Prompt (CMD) konsooliakna käsuviipadele ja Start menüü Search otsingukasti sisestatavad enamlevinud käsud.

 

Lisaks sellele ka mõned "Shell" käsud.

 

(Käib ka Win XP, Vista ja Windows 10 kohta)

 

Uuendatud: See alltoodud jutt kehtib suurel määral ka Windows 8/8.1 ja Windows 10 süsteemide suhtes ning sama materjal on ka seal ära toodud, aga juba märksa täielikumalt ning ülevaatlikumalt. Seega tuleks kõigest sellest lugeda nüüd hoopis sealt.Kui me räägime Windowsi käsuviipadest, siis me peame selle all silmas tavaliselt Command Prompt (CMD) konsooliakna ja Run dialoogiakna käsuviipasid. Nende käsuviipade kaudu saame me kiiresti käivitada paljusid programme, utiliite ja vahendeid. Mõnda vahendit ja käsku saabki ainult nende kaudu käivitada.

Teatud mõttes võib ka Start menüü Search otsingukasti kasutada "käsuviibana", sest ka selle kaudu saab käivitada paljusid instrumente ja vahendeid. Kui Sa tipid sinna 'Search' kasti vajaliku sõna ja kui see ilmub üleval otsingutulemustes esimesele kohale, siis vajutad lihtsalt klahvi ENTER ning hakataksegi seda käsku täitma. Juhul kui see ei ole üleval otsingutulemustes esimesena (kõige ülemisena) ära toodud, siis klikid seal vajalikule nimetusele...

Mõnda programmi või utiliiti või käsku saab käivitada kõikide nende kolme kaudu...


Command Prompt akna pilt.


Run dialoogiaken:

Run dialoogiaken


Stardimenüü Search otsingukast - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Start menüü ja otsingukast


Märkus: Windows 7's on peale selle olemas ka uus käsuviiba shell ja selle nimeks Windows PowerShell ning mis on loodud rohkem süsteemiadministraatorite jaoks. Seda võib käivitada Start -> All Programs -> Accessories -> Windows PowerShell kaudu. All ongi ära toodud Windows PowerShell konsooliaken koos selle käsuviibale (PS C:\Users\ahv-2>) sisestatud käskudega:

Windows PowerShell akenKuidas avada Run dialoogiakent (käsuviipa)?

Windows Vistas ja ka Windows 7's, erinevalt Windowsi varasematest versioonidest, ei ole Start menüüs seda Run käsku ära toodud, sest ta on varjatud. Me saame ta aga lihtsal teel sinna tagasi panna:

1) Tee ekraani allääres tegumiribal tühjal kohal paremklõps ja vali käsk Properties;
2) Ava Start Menu vahekaart (sakk, tab) ja klõpsa siis nupule Customize...:

Kliki nupule Customize...


3) Keri loetelus allapoole ja leia ülesse rida Run command ning pane tema ees asuvasse ruutu linnuke:

Pane linnuke ruutu


4) Kliki nupule Apply ja Sa oledki valmis.

Märkus: Kui Sinu tegumireal ei ole seda vaba ruumi, kuhu paremklõpsu teha, siis tee Start nupul paremklõps ja vali käsk Properties ning seejärel ilmub seesama omadusteaken, milles on see meile vajalik Start Menu vahekaart juba avatud.

NB! Run dialoogiakna (käsuviiba) saab avada ka nii et vajutad "Windows logoga" ja "R" klahve (Win logo + R).


Kuidas avada Command Prompt (CMD) akent?

Seda saab teha mitut moodi:

1) Kliki Start nupule, sisesta Search otsingukasti sõna cmd ja vajuta ENTER.
2) Vajuta klahve Win logo + R, tipi Run dialoogiaknasse cmd ja vajuta ENTER.
3) Kliki Start -> All Programs -> Accessories -> Command Prompt.

Märkus: Osade käskude jaoks on vaja avada administraatoriõigustega CMD aken ja seda tee nii: Klõpsa nupule Start, tipi otsimislahtrisse sõna cmd ja tee üleval cmd.exe peal paremklõps ning vali käsk Run as administrator.Allpool tuleb siis olulistemate Run ja Command Propmpt (CMD) käskude loetelu:


Kes kasutab aeg-ajalt Run vahendit ja CMD käsuviipa, see saab enamus käske siit alt loetelust, aga eks neid käskusid on veelgi—tuleb lihtsalt neid otsida ja katsetada... Nende siintoodud käskude mõte on ikka selles, et me saame nende abil käivitada utiliite, vahendeid jmt palju-palju kiiremini; pealegi saabki osasid neist ainult sel teel käivitada/kasutada.

NB! Kõiki siintoodud käske ei saa igas süsteemis kasutada ja see sõltub sellest et millist Vista või Windows 7 versiooni Sa kasutad; kas sul on sülearvuti või lauaarvuti; kas sinu süsteemi on vastav tarkvara installeeritud; kas Sinu kompuutriga on vastav riistvara (nt kaamera, skänner jne) ühendatud jne, jne... Näiteks Windows Vista Home, Windows Vista Home Premium, Windows 7 Home Premium jm versioonid ei toeta Domain Join and Group Policy'i ja muid vahendeid ning seega ei ole kõik alltoodud käskudest neile kättesaadavad (näiteks kasvõi sellised väga vajalikud käsud nagu secpol.msc või siis gpedit.msc). Ka ei saa neid käske kasutada siis kui Sul ei ole oma süsteemis vastav funktsioon või instrument sisse lülitatud.


Märkus: Command Prompt (CMD) aknas käskude sisestamisel jälgi tühiklahvide Pane tühiklahv õigesse kohta panemist, et nad oleksid tipitud sinna kus nad olema peavad - tühiklahvide (Spacebar) ärajätmine on üheks enamlevinud vigadest nende cmd käskude sisestamisel.


Kui Sa ei tea, et mida need alltoodud käsud endast kujutavad ja kustkaudu neid käivitada saab, kas Start menüü Search otsingukasti, Run dialoogiakna või siis Command Prompt (CMD) akna käsuviiba kaudu, siis lihtsalt proovi neid käskusid käivitada järjest kõikide eelpoolnimetatud instrumentide kaudu - nii saad teada ka seda et millega tegu on ja kas antud käsku saab üleüldse Sinu süsteemis kasutada.
Näiteks .cpl ja .msc laiendiga käske saab käivitada Run dialoogiakna kaudu ja vahel ka Start menüü otsingukasti kaudu. Ilma laiendita käske (v. a. CMD käsud) võib käivitada nii Run dialoogiakna käsuviiba kui ka Start menüü Search kasti kaudu (mitte aga alati...).


AC3 Filter (juhul, kui ta on installeeritud): ac3filter.cpl
Accessibility Options (Ease of Access Center): control access.cpl
Adobe Photoshop (kui ta on installeeritud): photoshop
Add/Remove Programs (Programs and Features): appwiz.cpl

Add/Remove Programs (Add New Programs eelvalituna; Win 7 puhul aga programmide install võrgu kaudu - 'Get Programs'): control appwiz.cpl,,1

Add/Remove Programs (Add/Remove Windows Components eelvalituna; Win 7's aga "Turn Windows features on or off"): control appwiz.cpl,,2

Add/Remove Programs (Set Program Access & Defaults eelvalituna): control appwiz.cpl,,3
Administrative Tools: control admintools
Authorization Manager: azman.msc


assoc - See on CMD akna käsuviiba käsk, mis taastab katkenud failiseosed.

Näiteks kui Sa ei saa käivitada ühtegi programmi (.exe laiendiga) või siis avatakse vale programm, siis tipi CMD aknasse käsk:

assoc.exe=exefile ja vajuta ENTER

Kui tipid käsuviibale ainult assoc, siis kuvatakse kõik jooksvad failiseosed.


Süntaks:

ASSOC.ext=[Faili tüüp]
- Parandab või muudab failiseose
ASSOC - Kuvab kõik jooksvad failiseosed
ASSOC.ext - Kuvab antud faililaiendi seose (st millise failitüübiga ta on seotud)
ASSOC.ext= - Kustutab antud faililaiendi seose

Võtmed:

.ext
: Faili laiend
fileType
: Faili tüüp


PS! Rohkem infot seal: http://landfield.pri.ee/File_EXT_Assots..html ja...

... seal http://landfield.pri.ee/Vista_Probleemid2.html, seal on küll Vistast juttu, aga üldjutt kehtib ka Windows 7 kohta.

Bitlocker Wizard: bitlockerwizard
Bitlocker Notifier: fvenotify
Bluetooth Transfer Wizard: FSQUIRT

Buutmine: BCDEDIT ja Bootrec.exe instrumnedid:

Bcdedit.exe
ja Bootrec.exe on cmd akna käsud, millede abil saab modifitseerida alglaadimise (buutimise) konfiguratsiooniandmeid. Buutimise konfiguratsiooniandmed sisaldavad alglaadimise konfiguratsiooni parameetreid, mis kontrollivad seda, et kuidas opsüsteem peab alglaadimist tegema (need parameetrid olid varem Boot.ini failis).

Käsud bcdedit /? ja bcdedit /? TOPICS annavad antud instrumendi kohta abiinfot.

bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
Bootrec.exe
Bootrec /RebuildBcd


Neid Bootrec käskusid koos parameetritega/võtmetega kasutatakse siis kui pärast kompuutri käivitamist ilmub "BOOTMGR is missing" teade või muude buutimisprobleemide puhul.

Neid on hea kasutada Windows RE keskkonnas (System Recovery Options akna menüü Command Prompt kaudu avatavas CMD aknas).

Sa võid siin proovida ka järgmisi käskusid, mis loovad täiesti uue Boot Configuration Data (BCD).

Tipi CMD käsuviibale alljärgnevad käsud ja vajuta iga käsu järel ENTER:

bcdedit /export C:\BCD_Backup

c:
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd

Sa võid proovida algul lihtsalt käsku Bootrec /RebuildBcd ja kui see ei aita, siis proovi ülemisi käske. Ülevaatlikuma info sellest väga vajalikust Bootrec.exe instrumendist ja tema parameetritest saad sealt.

NB!
Kui Sa olid loonud varem VistaBootPRO utiliidi abil BCD varukoopia ja salvestanud ta süsteemiketta juurkausta (tavaliselt C:\), siis kasuta sealsamas Windows RE CMD aknas käsku:

bcdedit /import c:\ VBP_Backup.bcd


Kus C:\VBP_backup.bcd on selle varukoopia nimi ja asukoht, mille Sa loosid VistaBootPRO programmiga - info seal.

Calculator = calc

cacls (Windows 7 / Windows 8 puhul kasuta selle asemel käsku Icacls) - see on CMD käsk ja ta kuvab või redakteerib failide ACL'sid (access control lists).

Näiteks saab antud käsuga kustutada süsteemifaile, tee nii (Windows Vistas tehtud näide):

1) Ava administraatoriõigustega CMD aken
2) Kasuta takeown käsku koos kustutatava faili kaustateega (aadressiga) ja /f võtmega, näiteks:

takeown /f C:\Windows\System32\paha_fail.exe + ENTER. Sel teel Sa tegid end antud faili omanikuks.

3) Seejärel tipi CMD aknasse käsk cacls koos kustutatava faili kaustateega, oma kasutajanimega ja võtmetega, näiteks:

cacls C:\Windows\System32\paha_fail.exe /G ahv:F + ENTER


Selle peale ilmub teade "Are you sure (Y/N)?" kus vajuta Y klahvi ja seejärel ENTER.

Siin näites on kasutajaks "ahv" ja selle pead asendama oma kasutajanimega. Sellega said Sa täisõigused antud faili üle ...

4) Nüüd kustuta see fail (Windows Explorer'is)

PS! Kui ikka ei õnnestu, siis tee restart ja mine Safe Mode režiimi ja kustuta ta seal.

Veel üks näide:


Faili kustutamine

Käsk Icacls /? - annab infot antud käsu kohta.


Certificate Manager: certmgr.msc
Character Map: charmap

Check Disk Utility (CMD akna käsk): chkdsk

Kui Sa tahad kontrollida ja parandada näiteks enda C: ketast, siis tee järgmist: Ava CMD aken ja tipi: chkdsk c: /f ja vajuta ENTER, seejärel vajuta Y klahvi ja jälle ENTER. Kui teed PC restardi, siis hakataksegi Sinu C: ketast kontrollima ja parandama... - täpsem info seal.

Color Management: colorcpl
Command Prompt (CMD akna avab): cmd.exe või cmd
Component Services: dcomcnfg
Computer Management Launcher: compmgmt.msc või CompMgmtLauncher
Control Panel: control

Credential Backup and Restore Wizard (loob Sinu kasutajanimedest ja paroolidest reservkoopia, et neid hiljem vajaduse korral taastada või siis viia üle teise kompuutrisse): credwiz

Date and Time Properties: timedate.cpl
Defragment User Interface (Käivitab Disk Defragmenter utiliidi): dfrgui
Device Manager: devmgmt.msc

Muuda oma süsteem natuke kiiremaks ja kõrvalda vanad draiverid, mida Sinu seadmed enam ei kasuta ning mis võivad põhjustada konflikte:

a) Ava cmd aken.

b) Tipi käsuviibale set devmgr_show_nonpresent_devices=1 ja vajuta ENTER.

c) Tipi devmgmt.msc ja vajuta ENTER.

d) Device Manager'i aknas vali menüü View > Show hidden devices

Nüüd võid vaadata väljalülitatuid mittevajalikke draivereid ja need eemaldada (Uninstall).

Märkus: Neid SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 ja devmgmt.msc käske tuleb kasutada iga kord uuesti kui me tahame seal Device Manager'i aknas näha kõiki oma varjatuid seadmeid ja kui me olime vahepeal antud akna sulgenud - täpsem info seal.


Digitizer Calibration Tool (peab olema vastav riistvara): tabcal

Direct X Troubleshooter / DirectX Diagnostic Tool (testib Direct X-i ja soovi korral ka seda et kas kõik draiverid on signeeritud): dxdiag

Disk Cleanup Utility (Disk Cleanup): cleanmgr
Disk Management tool: diskmgmt.msc

Disk Partition Manager (avab CMD akna DISKPART käsuviibaga): diskpart
? või help käsud annavad info diskpart instrumendi kasutamiseks...

Display Properties (Personalization aken): control desktop
Screen Resolution: desk.cpl
Display Properties (Appearance tab/sakk eelvalituna): control color 
Display Adapter Troubleshooter: AdapterTroubleshooter
Downloads (kasutaja allalaadimiste kaust): Downloads
DPI Scaling (saame muuta ekraaniteksti, ikoonide jms suurust, et nad oleksid paremini loetavad...): dpiscaling
Driver Package Installer (käivitab seadmete draiverite installeerimise nõustaja): dpinst

Driver Verifier Utility (Draiverite kontrollija): verifier

Suur osa Windowsi probleeme, näiteks nagu sinine ekraan ja juhuslikud restardid, on põhjustatud kolmandate / kõrvaliste firmade draiverite poolt. Microsoft signeerib testitud ja sertifitseeritud draiverid, st signeeritakse need draiverid, mis on läbinud testimise ja vastavad vajalikele nõudmistele.
Kuid sageli installitakse koos programmide ja seadmetega ka draiverid, mis ei ole signeeritud ning võivad seega põhjustada probleeme. Et kontrollida oma süsteemis olevaid draivereid, võib selleks kasutada väga head utiliiti, mille nimeks on Driver Verifier Manager. Ta on Windowsi varjatud instrument ja tema abil saad Sa identifitseerida potentsiaalselt halbasid draivereid.
Pärast seda käsku käivitatakse antud utiliit ja soovitav on siin esialgu jätta parameeter Create standard settings ja klikkida Next. Järgmises aknas las jääb valituks Automatically select unsigned drivers ja kliki Next.
Viimasesse aknasse kuvataksegi seejärel kõik Sinu süsteemis olevad signeerimata draiverid... Kirjuta märgistatud "pahad" draiverid üles ja kliki Cancel. (Juhul kui signeerimata draivereid ei leiata ja kui kõik on korras, siis kuvatakse teade: "No unsigned drivers have been found.".)


driverquery - see CMD käsk lubab Sul uurida oma kõikide seadmete draiverite täilelikku loetelu, mis on Sinu süsteemi installeeritud. Tegelikult on ta Win XP käsk, aga ta toimib väga hästi ka Windows Vistas ja Windows 7's.

Antud käsule saab lisada ka võtmeid:

driverquery /?
ja vajuta ENTER—kuvab kõik tema võtmed. Täpsem info seal

DVD Player (Käivitab Windows Media Player'i): dvdplay
Encryption File System (loome krüptitud/krüpteeritud failide dekrüptimise/dekrüpteerimise sertifikaadi ja võtme): rekeywiz
Event Viewer (Sündmuste esiletooja): eventvwr.msc või eventvwr
Fax Cover Sheet Editor (Fax Cover Page Editor - võime luua omaenda faxi esilehe kujunduse): fxscover
Files and Settings Transfer Tool (Windows Easy Transfer nõustaja): migwiz

File Signature Verification Tool (kõik kriitilised süsteemifailid signeeritakse digitaalselt ja kui neid on näiteks mingi pahavara poolt muudetud, siis saab antud käsu abil neid kiiresti tuvastada). Kui kõik on korras, siis ilmub teade: "Your files have been scanned and verified as digitally signed." - sigverif

Firefox (kui ta on installeeritud): firefox
Folders Properties (avab kaustade omadusteakne - RUN käsk): control folders
Fonts (avab installitud fontide kausta - RUN käsk): control fonts
Free Cell Card Game: freecell
Game Controllers: joy.cpl

Group Policy Editor (on Win 7 Ultimate ja Prof. versioonides ainult): gpedit.msc
Avab väga vajaliku Group Policy Editor konsooliakna... Seda käsku saab kasutada ainult Windows Vista ja Windows 7 Ultimate ning Windows XP Pro operatsioonisüsteemides.

icacls - See CMD käsk kuvab, modifitseerib, arhiveerib või taastab failide ja kaustade ACL'sid.
Internet Explorer: iexplore
Iexpress Wizard (Loome self-extracting/self-installing package): iexpress
Internet Properties: inetcpl.cpl
iSCSI Initiator: iscsicpl

IP Configuration (Kuvab võrguühenduse konfiguratsiooni - CMD käsud): ipconfig.exe või ipconfig või ipconfig /all

ipconfig /displaydns - IP Configuration (Kuvab DNS Cache sisu)
ipconfig /flushdns - IP Configuration (Kustutab DNS Cache sisu)
ipconfig /registerdns - IP Configuration (Uuendab DHCP & Re-Registers DNS'i)
ipconfig /release - IP Configuration (Katkestab kõik võrguühendused)
ipconfig /renew - IP Configuration (Uuendab kõik võrguühendused)
ipconfig /setclassid - IP Configuration (Modifitseerib DHCP Class ID)
ipconfig /showclassid - IP Configuration (Kuvab DHCP Class ID)

ipconfig /? - annab antud käsu kohta info ja võtmed...


Keyboard Properties (Run ja CMD käsk): control keyboard
Language Pack Installer (täiendavate keelefailide install ja deinstalleerimine): lpksetup
Libraries: explorer või Windowsi logoga klahv + E klahv
Local Security Settings (see on ainult Win7 Ultimate ja Prof. versioonides): secpol.msc
Local Users and Groups: lusrmgr.msc
Logib Sind Windowsist välja: logoff
Malicious Software Removal Tool (saame ta ise käivitada - info): mrt
Memory diagnostics tools: MDSCHED
Microsoft Office Access (kui ta on installeeritud): msaccess
Microsoft Office Excel (kui ta on installeeritud): excel
Microsoft Sync Center: mobsync
Microsoft Support Diagnostic Tool (Sul peab võti olema): msdt
Microsoft Paint: mspaint.exe või mspaint
Microsoft Powerpoint (kui ta on installeeritud): powerpnt
Microsoft Word (kui ta on installeeritud): winword
Mouse Properties: control mouse või main.cpl
Mobility Center (ainult mobiilsetele PC-dele ehk sülearvutitele): mblctr
Network Connections: control netconnections või ncpa.cpl


netsh winsock reset - see on CMD käsk.

Kui Sul on Internetiühendusega probleeme, siis võib selles süüdi olla ka rikutud Winsock või Windows sockets konfiguratsioon.
Winsock on selline mehhanism, mida Windows'i programmid kasutavad Internetiühenduse loomiseks (WINdows SOCKets).
Uus Winsock 2, mida kasutatakse alates Windows XP operatsioonisüsteemist, teeb koostööd sellise vahendiga nagu Layered Service Provider (LSP), mis lubab kolmandatel müügifirmadel lisada omaenda koodi sellesse "ketti". Kuid seda vahendit kasutavad kahjuks ka spioonivara levitajad...
Tipi see käsk CMD aknasse ja vajuta ENTER, seejärel tee kompuutri restart...

NB! Kui Sa kasutad seda netsh winsock reset käsku, siis eemaldad Sa ka kõik kolmandate firmade LSP-d (Layered Service Providers) ja taastad Winsock'i tema tehase vaikimisi seadistustesse.
Seega tuleb Sul need programmid, mis kasutavad omaenda LSP-sid, uuesti installeerida (Näiteks.. Google Desktop Search)—see ei ole aga mingi probleem ja tavaliselt ei ole neid programme Sul palju või kui üleüldse ongi...
Et kontrollida kui palju ja millised LSP-d on Sinu Windows'i süsteemi installeeritud, kasuta selleks CMD aknas netsh winsock show catalog käsku. Seal on ka Windows'i enda "jubinad", Sina aga otsi sealt mingi programmi nime - juhul kui neid on.


netsh int ip reset - ka CMD akna käsk.

Kui Sul tekib Interneti või võrguühendusega probleeme ja kõik paistab korras olevat, siis proovi tühistada ja installeerida ümber TCP/IP (Internet Protocol) - pärast lõpetamist tee PC restart. Sellega eemaldatakse kõik kasutaja poolt kehtestatud TCP/IP seadistused ja nad viiakse tagasi nende algsesse originaalsesse seisundisse.

Veel: Lülita välja TCP Auto-Tuning, et lahendada aeglase võrgu, veebilehtede ja e-mail'ide kehva allalaadimise probleemid. Et antud probleemi lahendada, lülita välja TCP/IP AutoTuning, mis ei tekita mingeid muid negatiivseid kõrvalnähte ja kui tahad, siis võid selle vahendi igal ajal jälle tagasi lülitada.

Kõigepealt kontrolli oma TCP Auto-Tuning'u käesolevat seisundit või seadistusi:

1) Ava administraatoriõigustega CMD aken (vaata ülevalt eelmisi näiteid).
2) Tipi cmd akna käsuviibale järgmine käsk ja vajuta Enter: netsh interface tcp show global
3) Kui seal on Receive Window Auto-Tuning Level parameetriga Normal või Enabled, siis on see vahend sisse lülitatud.

Lülita TCP Auto-Tuning välja:

- Ava administraatoriõigustega CMD aken.
- Tipi cmd akna käsuviibale järgmine käsk ja vajuta Enter: netsh interface tcp set global autotuning=disabled

Lülita TCP Auto-Tuning sisse:

- Ava administraatoriõigustega CMD aken.
- Tipi cmd akna käsuviibale järgmine käsk ja vajuta Enter: netsh interface tcp set global autotuning=normal


Notepad: notepad
On Screen Keyboard (käivitab ekraanil virtuaalse klaviatuuri): osk
Outlook Express (kui ta on installeeritud): msimn
ODBC Data Source Administrator (andmete viimine üht tüüpi andmebaasist teise): odbcad32
Optional Features Manager (lülitame Windowsi sisseehitatud vahendid sisse/välja): optionalfeatures
Paint: pbrush
People Near Me: p2phost
Performance Monitor (avab MMC konsooli Reliability and Performance Monitor'i): perfmon või perfmon.exe
Phone and Modem Options (helistamiseks): telephon.cpl
Phone Dialer ("telefon" ise): dialer

ping 127.0.0.1 ja ping localhost või ping ::1 (sobib Ipv6 puhul) - neid CMD käske kasutame selleks et veenduda kas TCP/IP on installitud ja meie võrgukaartiga ühendatud (nn "silmusaadress").

ping /? - See on CMD käsk ja ta kuvab ping käsu parameetrid/võtmed.

ping <Meie kompuutri IP aadress> - et veenduda kas meie kompuuter ei dubleeri võrgus mingi teise kompuutri IP aadressi.

ping <Gataway aadress> - et veenduda kas lüüs (gateway) töötab ja et kas meie arvuti saab võrguga ühendust võtta.

ipconfig /all kuvab vajalikud andmed IP konfiguratsiooni kohta sealhulgas annab ta meile ka meie IP ja gataway aadressid...

ping <Eemaloleva kompuutri IP aadress> - et veenduda kas meie kompuuter suudab võtta ühendust teise arvutiga maršruuteri (router—ruuter) kaudu. Näiteks: ping www.address.com või ping [192.00.00.11]

Power Configuration (Power Options): powercfg.cpl

powercfg -devicequery wake_armed - see on CMD käsk. Kui Sinu kompuuter ei taha jääda korralikult sleep režiimi (st arvuti mingi seade põhjustab tema enneaegse "ärkamise" sleep ehk vähese energiatarbimise režiimist), siis kasuta seda käsku ja ühtlasi saad teada ka need seadmed, milledega saab oma kompuutri sleep režiimist äratada:

sleep'i äratamise seadmed

Vaata see ilmunud nimekiri üle ja uuri, et kas seal ei ole sellist seadet, mis võisid põhjustada Sinu kompuutri enneaegse sleep seisundist "ärkamise" (Näiteks võrguseadmed: Modem, Ethernet, jne või siis traadita ehk traadivaba hiir). Juhul kui seal loetelus on selline seade, siis lülita tema omadusteaknas need "äratamise" seaded välja (Ava Device Manager, siis tee vajalikul seadel paremklõps ja vali käsk Properties. Ava tab/sakk Power Management ja korista linnuke vastavast ruudukesest...).
Antud näite puhul on näha, et 'sleep' režiimi võivad siin tühistada kolm asja: hiir, klaviatuur ja HD audio kontroller; nii peabki see olema ning siin ei ole vaja midagi muuta/elimineerida... (Kui vaja, siis võib siin uurida ainult seda High Definition Audio Controller'it ja vajadusel tema Wake up parameeter välja lülitada—juhul kui selline parameeter tal olemas on...)

Loe sellest ja muudest sleep probleemidest sealt.


powercfg -a - see on CMD käsk. Kontrolli BIOS'is oma kompuutris kättesaadavaid sleep parameetreid. Sellega kuvatakse Sulle kompuutris kättesaadavad sleep võimalused ja ka põhjused, et miks mingit sleep vahendit ei saa kasutada. Seda kasuta siis kui Sul üleüldse ei tööta see sleep režiim, st Sa ei saa seda sleep režiimi sisse lülitada.

powercfg -h - Kui Sa kustutasid kogemata Disk Cleanup vahendiga oma 'hibernation' faili ja seega ei saa Sa enam kasutada 'hibernation sleep' režiimi, siis käsk powercfg -h taastab selle 'hybrid sleep' või siis 'hibernation sleep' režiimid.

powercfg -H OFF - Lülitab välja 'Hibernate' režiimi.

Presentation Settings (ainult mobiilsetele PC-dele): presentationsettings
Printer Migration (printeri draiverite jms ekport/import): PrintBrmUi
Printers and Faxes (Win 7's avab Devices and Printers akna): control printers

Private Character Editor (saame ise luua spetsiaalseid sümboleid, mida klaviatuuril ei ole ja seejärel neid Character Map vahendi kaudu sisestada oma mingisse dokumenti): eudcedit

Remote Assistance: msra
Remote Desktop: mstsc
Remote Access Phonebook: rasphone
Regional Settings (Regional and Language Settings): intl.cpl
Registry Editor: regedit.exe või REGEDIT või REGEDT32
Snipping Tool: snippingtool
Scheduled Tasks (RUN & CMD käsk): control schedtasks
Security Center: wscui.cpl
Services: services.msc
Sounds and Audio: mmsys.cpl
Sound Volume (Heliseadistaja): sndvol
Sound Recorder (Helisalvestaja, peab ka vastav seade olema): soundrecorder
Sticky Note: StikyNot
Sulgeb Windows'i: shutdown

System Configuration Editor: sysedit (NB! Kasuta seda käsku väga ettevaatlikult või siis ära teda üldse torgi!!!) See on pisike Windows'i tekstiredaktor, mille abil võib redakteerida Autoexec.bat, Config.sys, Win.ini ja System.ini faile (igaühte omaenda eraldi aknas).


System Configuration Utility: msconfig

System File Checker Utility (CMD käsk): sfc

Tema puhul võib vaja minna ka Windowsi installeerimise CD/DVD plaati USB meediat.

SFC /scannow - skaneerib kohe kõiki süsteemifaile ja parandab/asendab rikutud failid
SFC /VERIFYONLY - ainult skaneerib
SFC /Scanfile - "nimi ja faili tee": skaneerib meie poolt näidatud faili ja parandab ta kui vaja
SFC /VERIFYFILE - "nimi ja faili tee": ainult skaneerib meie poolt näidatud faili
SFC /scanonce - skaneerib süsteemifaile pärast järgmist kompuutri restarti (ümberlaadimist ehk taaskäivitamist)
sfc /cachesize=x - määrab Cache suuruseks x'i
sfc /purgecache - kustutab File Cache
sfc /revert - paneb vaikimisi seadistused
sfc /scanboot - skaneerib igal alglaadimisel ehk kompuutri taaskäivitamisel

Tipi CMD akna käsuviibale käsk sfc /? - annab antud käsu kohta rohkem infot...


NB! Käsk sfc /scannow taastab Windowsi originaalsed süsteemifailid. Kui Sa kasutad antud käsku oma mittelegaalse (piraat) Windowsi puhul, kus Sa olid Windows Genuine Advantage (WGA) või Windows Activation Technology (WAT) vahendi mingi kräki abil välja lülitanud, siis taastab käsk sfc /scannow kõik esialgsed süsteemifailid ja ühtlasi kõrvaldab ka Sinu Windowsi aktiveerimise väljalülitamise või muu taolise kräki. Nii et sellega pead Sa arvestama ja kui Sul on vaja antud käsku kasutada, siis pead oma mittelegaalse Windowsi aktiveerimise uuesti välja lülitama või muud moodi ta elimineerima. Kuid seda sfc /scannow käsku on ka siis hea kasutada, kui Sa tahad oma WGA ükskõik millise kräki tühistada.


System Information: msinfo32

systeminfo - Kui tippida Command Prompt (CMD) akna käsuviibale käsk systeminfo, siis saab teada:

a) Et kui kaua on arvuti järjest töötanud pärast viimast sisselülitamist või restarti (parameetr: "System Boot Time").
b) Millal installeeriti operatsioonisüsteem (parameeter: "Original Install Date"). Sellega saad teada ainult oma Windowsi viimase installeerimise aja, kompuutri vanuse saad aga teada BIOS menüü kaudu (juhul kui vahepeal seda BIOS'i ei uuendatud/värskendatud).
c) Ja ka muud vajalikku infot...

Windows XP's saab selle süsteemi töötamise aja teha kindlaks ka käsuga systeminfo | find "Up Time".

PS! Sama töö teeb ära ja mis annab palju rohkem kiiret infot, on tasuta utiliit "WinAudit", mis ei vaja isegi mingit installeerimist. Ta kõlbab kõikidele Windows'le, soovi korral lae ta alla sealt (http://pxserver.com/WinAudit.htm)


System Properties (Advanced tab/sakk on avatud): SystemPropertiesAdvanced
System Properties (Computer Name sakk on avatud): SystemPropertiesComputerName või siis sysdm.cpl
System Properties (Data Execution Prevention on avatud): SystemPropertiesDataExecutionPrevention
System Properties (Hardware sakk on avatud): SystemPropertiesHardware
System Properties (Performance on lahti): SystemPropertiesPerformance
System Properties (Protection sakk/vahekaart on lahti): SystemPropertiesProtection
System Properties (Remote eelvalituna): SystemPropertiesRemote
Sustem Restore vahendi avab (Windows 7/Vista): RSTRUI
SQL Client Configuration: cliconfg
Task Manager: taskmgr

takeown /f - Teeme ennast mingi faili omanikuks, et saaksime teda seejärel muuta, kustutada, üle kopeerida jne... Antud käsu ja tema võtme /f järele peame tippima selle faili täistee (kaustatee ehk aadressi), näiteks:

takeown /f C:\Windows\System32\migwiz\mighost.exe (selles näites saime me faili mighost.exe omanikeks)

Veel näiteid:

TAKEOWN /? (info antud käsu parameetritest ja näidetest)
TAKEOWN /F lostfile
TAKEOWN /F \\system\share\lostfile /A
TAKEOWN /F directory /R /D N
TAKEOWN /F directory /R /A
TAKEOWN /F *
TAKEOWN /F C:\Windows\System32\acme.exe
TAKEOWN /F %windir%\*.txt


Rohkem infot saad sealt


Trusted Platform Module: TpmInit

User Accounts lisaaken (CMD konsool & Run dialoog): netplwiz või control userpasswords2

See netplwiz või siis control userpasswords2 käsk avab User Accounts ja paroolide täiustatud seadistusteakna. Näiteks Sa saad nende käskudega teha nii et Sa logid oma süsteemi automaatselt sisse ilma et Sa peaksid iga kord pärast restarti sisestama oma parooli või valima kasutajakontot.

Et kehtestada automaatset sisselogimist (kodus), korista kõigepealt avanevas dialoogiaknas linnuke ruudust "Users must enter a user name and password to use this computer" ja kliki Apply ning seejärel tipi uues aknas oma parool (2 korda). Kui Sa parooli ei kasuta, siis kliki seal lihtsalt Cancel - täpsem info seal.


PS! Päris (built-in) Administrator’i konto lubamine - vahel harva läheb seda vaja ja kui oled oma süsteemimuudatused lõpetanud, siis keela ta jälle ära (allpool on ifo):

Klõpsa nupule Start ja tipi käsk cmd, siis tee üleval cmd.exe'l paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Run as administrator. Tipi CMD Prompt akna käsuviibale käsk net user administrator /active:yes ja vajuta ENTER.

Logi ennast välja ja seejärel logi end uuesti sele päris "Administratorina" sisse. Turvalisuse eesmärkidel võib selle tõelise Administratori konto jälle samamoodi tühistada, tipi selleks cmd promt aknasse käsk net user administrator /active:no ja vajuta ENTER.
Julgemad kasutajad võivad ta aga alles jätta; kõige parem on seda teha aga pärast Windowsi puhastinstalleerimist (clean install), seejuures andku sellele uuele kontole teine sobivam nimetus ja kustutagu oma "pseudo" administraatori konto.


Kui Sul on Internetiühendusega või Internetist failide allalaadimise kiirusega probleeme, näiteks BitTorrent failide allalaadimine on liiga aeglane, siis võib aidata ka järgmine tegevus:

1. Klõpsa nupule Start, tipi otsingukasti sõna cmd
2. Tee üleval cmd.exe'l paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Run as administrator
3. Seejärel tipi cmd akna käsuviibale alltoodud käsk ja vajuta ENTER:

netsh int tcp set global autotuninglevel=disable

4. Tee kompuutri restart

Sa võid hiljem igal ajal antud tegevuse tühistada kui tipid cmd akna käsuviibale järgmise käsu:

netsh int tcp set global autotuninglevel=normal

Veel lisaks: CMD käsurea käsk netsh wlan show networks mode=bssid annab traadita võrgust info juhul kui Sa kasutad seda...

Utility Manager (Ease of Access Center akna avab): utilman
Windows Backup Utility (avab Backup and Restore akna): sdclt

winsat formal - see on CMD käsk.

Windows Experience Index (WEI) vahendi võib käivitada ka käsuviibalt, et saada oma süsteemi jõudlusest täpsemat infot. See info salvestatakse aadressile: C:\windows\Performance\WinSAT\DataStore

.SAT failid kuvatakse seal kuupäevade kaupa ja nad on XML failiformaadis ning nad avatakse vaikimisi brauseriaknas.

Windows Explorer: explorer
Windows Fax and Scan: wfs
Windows Firewall: firewall.cpl
Windows Firewall with Advanced Security: wf.msc
Windows Image Acquisition (skännerit või kaamerat on vaja...): wiaacmgr
Windows Media Player: wmplayer
Windows Magnifier: magnify
Window Management Instrumentation (WMI): wmimgmt.msc
Windows Activation akna avab: slui
Windows Share Creation Wizard (aitab luua ühiskasutatavaid kaustasid - võrgus): shrpubw

Windows System Security Tool (SAM andmebaasiga tegeleb): syskey (NB! Seda käsku kasuta väga ettevaatlikult või ära siis üldse teda torgi!!!).

Windows Shared Folder Management (tegeleb ühiskasutatavate kaustadega - võrgus): fsmgmt.msc
Windows version (kuvab Windowsi versiooni): Winver
WordPad: write
Windows Update akna avab: wuapp

Vssadmin list shadowstorage - See on CMD käsuviiba käsk ja ta kuvab meile System Restore poolt hõivatud kettamahu.

Et vaadata, kui palju ruumi System Restore antud momendil hõivab, ava selleks administraatoriõigustega Command Prompt aken:

Kliki Start ja tipi otsingulahtrisse sõna cmd ja tee üleval otsingutulemustes cmd.exe'l paremklõps ning vali käsk Run as adminsistrator. Seejärel tipi käsk Vssadmin list shadowstorage ja vajuta ENTER.

Märkus: System Restore andmete vaikimisi asukohaks on d:\System Volume Information, kus d on iga draivi (partitsiooni) tähis. See System Volume Information kaust on varjatud ja et teda näha, pead Sa ta tegema "nähtavaks" ning saama temale ligipääsuõigused - juhis seal.

Iga restore point (taastepunkt) asub omaenese alamkaustas unikaalse 32-sümbolise (tähenumbrilise) koodi all, mida kutsutakse GUID'iks. Seda asukohta ei saa muuta ja nendele failidele kasutajad ligi ei saa, isegi mitte siis kui nad kuuluvad Administraatorite gruppi.


Quicktime (kui ta on installeeritud): QuickTime.cpl

PS! Mõnikord on muutunud meie töölaud täiesti tühjaks, kus ei ole ühtegi ikooni. Sel juhul avame Task Manager'i kasutades selleks CTRL + SHIFT + ESCAPE või siis CTRL + ALT + DEL klahve.

Seejärel valime menüü File -> New Task (Run...) ja käivitame sealt System Restore utiliidi käskudega:

Windows 7/Vista puhul: RSTRUI
Sustem Restore vahendi avab (Win XP): %WINDIR%\SYSTEM32\RESTORE\rstrui.exe

Veel lisaks RUN dialoogiakna käsurea käske, mis avavad kiiresti mingi süsteemikausta:

%WINDIR% või %SYSTEMROOT% - avab Windowsi installatsioonikausta (tavaliselt C:\WINDOWS).
%PROGRAMFILES% - avab installeeritud programmide kausta (tavaliselt C:\Program Files)
%USERPROFILE% - avab kasutajaprofiili kausta (näiteks ahv landfield).
%HOMEDRIVE% - avab selle partitsiooni, kuhu on opsüsteem installitud (tavaliselt C:\).

%HOMEPATH% - avab momendil sisseloginud kasutaja kodukausta (C:\Documents and Settings\[kasutajanimi] või siis C:\Users\[kasutajanimi]).

%TEMP% - avab ajutiste failide kausta (näiteks C:\Users\SITASI~1\AppData\Local\Temp).
%appdata% - Avab Sinu App Data kausta, näiteks: C:\Users\ahv-2\AppData\Roaming

Ülesse


Vajalikud Win 7 'Shell Commands' (Shell käsud) & nende kiirkorralduste loomine:

Shell käsud on väga vajalikud sel juhul kui Sa tahad pääseda ligi neisse kohtadesse kuhu on muidu raske ja keeruline minna - sisesta need käsud Run dialoogiakna käsuviibale (ka Start menüü Search kasti võib tippida).


Peale selle võid Sa nende jaoks luua ka kiirkorraldused järgmisel teel:

- Tee oma töölaual paremklõps ja vali konteksmenüüst käsk New -> Shortcut.
- Nüüd vali siit alt nimekirjast vajalik "shell:" käsk ja lisa tema ette "explorer.exe" (neid peab tühiklahv eraldama), seejärel sisesta see käsk Create Shortcut esimesse aknasse, näiteks:

explorer.exe shell:User Pinned

Antud pildil loome me sel teel kasutajaprofiili kaustale (Profile) kiirkorralduse - pilt.

- Siis kliki Next ja sisesta tekstilahtrisse loodava kiirkorralduse jaoks sobiv nimetus ning kliki Finish.
- Kuna taoliste spetsiaalsete süsteemikaustade kiirkorraldustele pannakse alati seesama Windows Explorer (Windows Shell) kaustaikoon, siis on mõtekas see ikoonipilt kohe ära muuta. Tee tal paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Properties ning kliki nupule Change icon.... Järgmises aknas märgista vajalik ikoon ja kliki OK või siis kasuta nupu Browse... abi, et leida talle mingi mõnusama välimusega ikoon.

Sa võid selle uue kiirkorralduse jätta kas oma töölauale või siis panna ta alla tegumireale või Start menüüsse (tee kiirkorraldusel paremklõps ja vali käsk Pin to Taskbar või siis Pin to Start Menu). Seejärel võid selle kiirkorralduse töölaualt kustutada.
1) Windows 7:

shell:Libraries
shell:MusicLibrary
shell:VideosLibrary
shell:OtherUsersFolder
shell:Device Metadata Store
shell:PublicSuggestedLocations
shell:DocumentsLibrary

shell:User Pinned - see avab siis kasutaja poolt oma tegumireale (TaskBar) ja selle kiirkäivitusribale (Quick Launch) kinnistatud programmide/elementide kiirkorralduste kausta, mis asub kaustateel: C:\Users\Kasutajanimi\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\.

shell:ImplicitAppShortcuts - Antud kaust asub samas kohas kus ka ülemine, aga see on tühi ja seda kasutatakse Windowsi enda poolt. Sinna pannakse ajutiselt avatud programmide puhul automaatselt sellised kiirkorraldused, mis on seotud Help and Support, Start Menu, Control Panel ja Windows Virtual PC rakendustega ning eemaldatakse sealt siis kui need programmid/rakendused suletakse.

shell:UsersLibrariesFolder
shell:PicturesLibrary
shell:Ringtones
shell:CommonRingtones

2) Vista ja Windows 7:

shell:Common Programs
shell:GameTasks
shell:UserProfiles - avab siis C:\Users kausta.
shell:MyComputerFolder
shell:SyncSetupFolder
shell:SamplePlaylists
shell:Favorites
shell:My Video
shell:SearchHomeFolder
shell:System - avab C:\Windows\System32 kausta
shell:CommonVideo - avab C:\Users\Public\Videos kausta
shell:SyncResultsFolder
shell:LocalizedResourcesDir
shell:Cookies
shell:Original Images
shell:CommonMusic - avab C:\Users\Public\Music kausta
shell:My Pictures
shell:Cache
shell:Downloads
shell:CommonDownloads
shell:AppData
shell:SyncCenterFolder
shell:My Music
shell:ConflictFolder
shell:SavedGames
shell:InternetFolder
shell:Quick Launch
shell:SystemCertificates
shell:Contacts
shell:TreePropertiesFolder
shell:Profile
shell:Start Menu
shell:Common AppData
shell:PhotoAlbums
shell:ConnectionsFolder - avab Control Panel\All Control Panel Items\Network Connections kausta
shell:Administrative Tools
shell:PrintersFolder
shell:Default Gadgets
shell:ProgramFilesX86
shell:Searches
shell:Common Startup
shell:ControlPanelFolder - avab Control Panel\All Control Panel Items kausta
shell:SampleVideos
shell:SendTo
shell:ResourceDir
shell:ProgramFiles
shell:CredentialManager
shell:PrintHood
shell:CD Burning
shell:AppUpdatesFolder
shell:Common Start Menu
shell:LocalAppDataLow
shell:Templates
shell:Gadgets
shell:Programs
shell:Recent
shell:SampleMusic
shell:Desktop
shell:CommonPictures
shell:RecycleBinFolder
shell:CryptoKeys
shell:Common Templates
shell:Startup
shell:Links
shell:OEM Links
shell:SamplePictures
shell:Common Desktop
shell:NetHood
shell:Games
shell:Common Administrative Tools
shell:NetworkPlacesFolder
shell:SystemX86
shell:History
shell:AddNewProgramsFolder
shell:Playlists
shell:ProgramFilesCommonX86
shell:PublicGameTasks
shell:ChangeRemoveProgramsFolder
shell:Public
shell:Common Documents
shell:CSCFolder
shell:Local AppData
shell:Windows
shell:UsersFilesFolder
shell:ProgramFilesCommon
shell:Fonts
shell:Personal


NB! Loe ka Control Panel kausta ja teiste spetsiaalsete süsteemikaustade otse tegumiribale või Start menüüsse panemisest (Pin to...) ning CLSID väärtustest... - juhised seal.

ÜlesseKuidas luua omaenda RUN käskusid (Windows XP, Vista ja Windows 7):

Sa võid luua suvalise kausta, utiliidi või programmi kiireks avamiseks ka omaenda RUN käsu. Kui Sa tipid sel teel loodud RUN käsu Start menüü Search otsingukasti või RUN dialoogiakna käsuviibale, siis avataksegi antud programm või kaust.

Märkus: Kes tuli siia mujalt, see võib saada nendest RUN, CMD ja Shell käskudest ülevaatlikuma ning täpsema info siitsamast ülevaltpoolt.


Omaenda RUN käskude loomiseks on kaks meetodit:

1) Esimene lihtsam meetod: Loo vajalikust programmist või siis kaustast kiirkorraldus ja pane see kiirkorraldus Windowsi kausta (tavaliselt kaustateega C:\Windows).

Näide: Loome näiteks osam.exe programmist, mis asub kaustas C:\Program Files\Online Solutions\OSAM\ kiirkorralduse ja paneme sellele kiirkorraldusele mingi sobiva nimetuse, näiteks Autorun_Juhtija. Seejärel viime selle kiirkorralduse C:\Windows kausta (st C:\Windows\Autorun_Juhtija) ja nüüd kui me tipime selle Autorun_Juhtija nime Start menüü või siis RUN dialoogiakna tekstikasti (käsuviibale) ning vajutame ENTER, siis avataksegi antud osam.exe programm.

NB! Kui Sa annad oma kiirkorraldusele nime, siis vaata, et ta ei sisaldaks tühiklahve - pilt.


2) Teine meetod:

- Kliki nupule Start, tipi Search otsikasti sõna regedit ja vajuta ENTER.
- Oti ülesse järgmine registrivõti: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
- Seejärel tee App Paths alamvõtmel paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk New -> Key.
- Tipi uue võtme nimeks suvaline endale sobiv nimetus, seda nime Sa hakkadki hiljem tippima Start menüü Search otsingukasti või siis Run dialoogiakna käsuviibale.
Kasutame seda ülaltoodud esimest näidet ja paneme nimeks Autorun_Juhtija.exe (nime lõppu tuleb alati lisada .exe laiend).
- Nüüd tee parempoolses paanis Default string väärtusel paremklõps ja vali käsk Modify ning tipi või kopeeri sinna antud käivitatava faili kaustatee (aadress), antud näite puuhul siis
C:\Program Files\Online Solutions\OSAM\osam.exe, seejärel kliki OK.

Sisesta programmi kaustatee ja kliki OK


- Tee jälle seal parempoolses paanis tühjal kohal paremklõps ja vali käsk New -> String Value, tipi nimeks Path ja vajuta ENTER.
- Seejärel tee tal (Path) kahekordne klõps ja tipi või kopeeri sinna oma selle kausta kaustatee (aadress), milles see meie poolt käivitatav fail asub, st ühesõnaga meil tuleb sinna sisestada seesama kaustatee, aga juba ilma faili eneseta. Antud näites saab see olema siis järgmine: C:\Program Files\Online Solutions\OSAM ja kui valmis, siis kliki OK ning tulemus on selline - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Tulemus


- Sulge Registry Editor.
- Kui Sa tipid nüüd antud näite kohaselt sõna Autorun_Juhtija sinna RUN dialoogiakna käsuviibale ja vajutad ENTER, siis käivitataksegi see osama.exe programm:

Tipime käsu ja vajutame ENTER


Märkus: Kui Sa tahad, et sellist käsku saaks ka Start menüü Search otsingukasti kaudu käivitada, siis pane käsu New -> Key abil loodava uue registri alamvõtme nimeks ikka selline nimi, mis ei sisalda tühiklahvi asendavat alljoont ("_" ). Näiteks eltoodud näite kohaselt pane talle nimeks lihtsalt Autorun.exe (või AutorunJuhtija.exe).


Uuendatud 18.12.13: See kogu ülaltoodud jutt kehtib suurel määral ka Windows 8 ja Windows 8.1 suhtes ning sama materjal on ka seal, aga juba märksa täielikumalt ja ülevaatlikumalt. Seega kui tahtmist on, siis loe sellest sealt.

Ülesse< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008