Win 7 'Sleep' režiimi (ooterežiimi) probleemid

Seitse...Windows 7 (Vista) 'Sleep' režiimi probleemid ja nende lahendamise viisid

 

Mis on 'Sleep Mode' ("uinaku"- ehk ooterežiim) ja millised probleemid võivad temaga tekkida?


 

Mis on Sleep režiim ("uinaku"- ehk ooterežiim ehk vähese voolutarbimise režiim)?


Windows Vista ja Windows 7 eelsetes Windowsi versioonides sai kompuutri sulgemiseks kasutada mitut moodust:

1) Sa võisid kasutada Shut Down parameetrit, et lülitada oma süsteem täielikult välja, mis hoidis küll voolu kokku, kuid sel juhul suleti ka kõik dokumendid ja programmid;
2) Sa võisid panna süsteemi Standby režiimi, kus lülitati välja ainult Sinu PC kõvaketas ja monitor/ekraan ning mis hoidis Sinu pooleliolevad tööd alles (masinat ei lülitatud lõplikult välja). See režiim lubas Sul hiljem oma süsteemi väga kiiresti käivitada;
3) Sa võisid minna ka Hibernate (Talveune) režiimi, mis salvestas PC käesoleva seisundi kõvakettale ja sulgeb seejärel masina täielikult, aga kompuutri käivitamine võttis jälle natuke kauem aega (kiiremini kui Shut Down, aga aeglasemalt kui Standby).


Windows Vista ja Windows 7 kasutavad aga uut Sleep režiimi (Sleep Mode), millesse on kombineertud parimad omadused vanadest Standby ja Hibernate režiimidest: Kuidas saavad aga Vista ja Windows 7 Sinu jooksvad tööd alles hoida ja teha siis jälle süsteemi käivituse mõne sekundi jooksul? Saladus on selles, et reaalselt ta ei lülita Sinu kompuutrit täelikult välja vaid ta sulgeb kõik asjad välja arvatud mõned üliolulised komponendid, näiteks nagu CPU (protsessor) ja RAM (mälu).

Windows Vista's
saab Sleep režiimi (ooterežiimi) minna klõpsates nupule Start ja seejärel nupule Power, mis ongi vaikimisi seadistatud sleep režiimile (Vaata alumist pilti). Et nüüd "äratada" oma kompuutrit, selleks vajuta suvalist klahvi - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Sleep nupp


* Windows 7-s aga kui Sa klõpsad nupule Start ja seejärel nupule "Power", mille nimeks on nüüd Shut Down, siis suletakse Sinu kompuuter lõplikult (st ta lülitatakse vooluvõrgust välja), sest antud nupu vaikimisi režiimiks on siin määratud Shut Down režiim:

Sulgeb PC täielikult


Kuna paljud on Windows Vista aegadest harjunud kasutama seda Sleep režiimi ja kes soovib Start menüü "Power" nupu vaikimisi režiimiks määrata jälle selle Sleep mode, see tehku järgmist:

1) Kui Sinu SuperBar'il (Tegumireal) on veel vaba ruumi, siis tee tal paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Properties või kui seal ei ole enam vaba ruumi, siis tee Start nupul paremklõps ja vali samuti käsk Properties ning ava seejärel sakk/vahekaart Start Menu.
Selelle lehele on nüüd ilmunud ka üks uus rippmenüü (Power button action
), kust saame määrata selle et kuidas meie Start menüü all olev vaikimisi "Shut Down" nupp ("Power" nupp) hakkab välja nägema ja et milline tegevus käivitatakse kui me antud nupule klõpsame.
Kohe pärast Windows 7 installeerimist näeb see nupp välja selline ja kui me temale klõpsame, siis lülitatakse kompuuter täielikult välja - vaata eelmist pilti.


2) Vali nüüd rippmenüüst "Power button action" parameeter Sleep ja klõpsa seejärel OK:

Vali nüüd rippmenüüst "Power button action" parameeter Sleep ja klõpsa seejärel OK


3) Kui me valime sealt Sleep parameetri, siis sel juhul kui me klõpsame antud Power nupule, mille nimeks sai nüüd "Sleep", siis pannakse meie PC ooterežiimi/"magamisrežiimi" (sleep mode) ja antud nupp näeb välja siis selline:

Sleep nupp


Nüüd on seda Power nuppu palju lihtsam seadistada, Windows Vista's pidi selle tegemiseks ronima ei tea kuhu pärapõrgusse...


Märkus: Millist ržiimi ikkagi kasutada? Sellele küsimusele ei olegi otsest vastust vaid kõik sõltub Sinu eelistustest, aga minu soovitused:

* Lauakompuutrite ehk statsionaarsete kompuutrite puhul võikski põhiliselt kasutada seda "Sleep" (uinaku või oote) režiimi.
* Aga mobiilsete seadmete puhul on siis kaks sobivat varianti:

- Kui tassid oma mobiilset seadet pidevalt kaasas ja kui vooluvõrku läheduses pole, siis võiks kasutada "Hibernation" (talveune) režiimi. Tema energiatarbimise plaan (Control Panel -> Hardware and Sound -> Power Options -> Change plan settings -> Change advanced power settings) võiks siis olla näiteks järgmine: "Sleep after" - akust 10 min, vooluvõrgust 30 min; "Hibernate after" - akust 30 min, vooluvõrgust 'Never'. Kui Sinu tahvlil või sülearvutil on väga vähe vaba kettaruumi, siis tuleks "Hibernation" režiimi asemel aga kasutada "Sleep" režiimi.
- Kui Sa viid oma mobiilse seadme harva kodust välja ja kasutad temaga töötamiseks vooluvõrku, st lülitad ta elektripistiku külge, siis sobib paremini see "Sleep" režiim.

Lülita oma kompuuter täielikult välja siis kui Sa lahkud kompuutri juurest paariks-kolmeks päevaks või isegi kauemaks ajaks.

!!! Kui kompuuter asub 'Sleep Mode' režiimis, siis ei tohi arvutiplokki lisada uusi seadmeid või ühendada seadmeid arvutiga. Erandiks on välised seadmed, mis kasutavad USB või IEEE 1394 (FireWire) porte.Täpsem selgitus:

Seega, kompuutri väljalülitamise ja tema täieliku sulgemise osas erinevad Windiws Vista ja Windows 7 oma eelmistest Windows'i versioonidest. Vista's ja Win 7's on kompuutri väljalülitamine ja tema sulgemine kaks täiesti erinevat asja. Kompuutri väljalülitamine (Turning Off) ei lülita arvutit vooluvõrgust välja, ainult kompuutri sulgemine (Shutting Down) lülitab kompuutri täielikult välja ja katkestab temale ka voolutoite andmise.

Kui Sa kehtestasid "Power" nupule Sleep režiimi:

Kui Sa lülitad oma kompuutri Windows 7-s välja (Turning off) ja Sul on Power nupule määratud vaikimisi Sleep mode, siis ta läheb nn "uinuvasse olekusse" ehk vähese voolutarbimise režiimi (sleep state).
Kui minnakse uinuvasse olekusse, siis operatsioonisüsteem:

- Salvestab automaatselt kõik pooleliolevad tööd.
- Lülitab ekraani välja.
- Paneb kompuutri ooterežiimi (sleep mode).


Ooterežiimis peatatakse ventilaatorite ja kõvaketta töö ning kompuuter siseneb minimaalse voolutarbimise režiimi, kus kompuutri eelnev tegevus säilitatakse tema mälus. Kui Sa järgmine kord lülitad oma kompuutri sisse, siis ilmub täpselt sama kompuutri seisukord nagu see oli siis kui Sa viimane kord lülitasid oma kompuutri välja.

Märkus: Seega ei ole Sul vaja enne kompuutri väljalülitamist oma töid salvestada; kui arvuti on magavas režiimis, siis tarvitab ta väga vähe elektrivoolu—eriti vajalik on see sülearvutite puhul (aku töötab kauem).


Kui Sa paned oma lauakompuutri sleep režiimi, siis hakkab arvutiploki Power nupu (või selle kõrval asuva indikaatori) roheline tuli vilkuma. Sülearvutitel hakkab vilkuma tema kaanel asuv vooluindikaatori või aku/batarei indikaatori roheline lambike (sedasama teeb ta ka siis kui Sa paned Windows XP olemasolul ta Standby režiimi). Paljudel sülearvutitel (seda just vanemate ja Win XP kasutamisel) saab seejärel süsteemi siseneda nii et avad läpaka kaane ja vajutad siis Power nuppu ning logid ennast süsteemi sisse.


Et kompuutrit välja lülitada ja viia ta ooterežiimi (minimaalsesse voolutarbimise režiimi):
  1. Klõpsa nupule Start;
  2. Klõpsa nupule Sleep (Kui see Power nupp on Sul seadistatud Sleep režiimile).
PS! Juhul kui Sinu klaviatuuril on vastav Sleep klahv, siis vajuta sellele klahvile (Sleep klahv).


Et kompuutrit ooterežiimist äratada, tee ühte neist:
Sülearvutite puhul käib see läpaka kaane sulgemise-avamise kaudu. Kui Sa sulged oma läpaka kaane, siis siseneb ta sleep režiimi (ooterežiimi/"magamisrežiimi") ja kui Sa avad kaane, siis ta ärkab magavast olekust. Paljudel sülearvutitel (seda just vanemate ja Win XP kasutamisel) saab seejärel süsteemi siseneda nii et avad läpaka kaane ja vajutad siis Power nuppu ning logid ennast süsteemi sisse.

Kuna ventilaatorid jms lülitatakse välja, siis on alati kasulikum minna sleep režiimi kui et kompuuter täielikult välja lülitada, pealegi toimub sel juhul arvuti start palju kiiremini.


Veel "Power" nupust:

Millisel viisil, vaatamata sellele, et kas Sa kasutad laua või kaasaskantavat kompuutrit, Sinu kompuutri Power nupp töötab, see sõltub sellest, et milline on Sinu arvuti riistvara, süsteemi seisukord ja ka süsteemi konfiguratsioon: NB! Kui kompuuter asub "uinuvas" olekus, siis ei tohi arvutiplokki lisada uusi seadmeid või ühendada seadmeid arvutiga. Erandiks on välised seadmed, mis kasutavad USB või IEEE 1394 (FireWire) porte.


Kompuutri sulgemine (Shutting Down) ja ümberlaadimine (Restarting) siis kui Sul on oma Windows 7-s määratud "Power" nupule vaikimisi režiimiks 'Sleep mode':

Nagu juba eelpool mainisin, viib kompuutri väljalülitamine (turning off) arvuti vähese voolukasutamisega ooterežiimi ja teda ei suleta täielikult. Et aga arvutit lõplikult välja lülitada, selleks tuleb ta sulgeda (Shut Down).
Selleks, et kompuutrit lõplikult sulgeda, kasuta ühte järgmistest moodustest:

Et kompuutrit välja lülitada ja teda seejärel ümber laadida (restart), selleks kasuta ühte alljärgnevat tehnikat:
Etteotsa'Sleep mode' probleemid ja nende lahendamise viisid:


Millised probleemid võivad tekkida seoses selle 'sleep' režiimiga:

a. Kui Sa oled läinud sleep režiimi, siis võib Sinu kompuuter mõne sekundi pärast ilma mingi põhjuseta jälle uuesti "ärgata" ja seda loomulikult vastu Sinu tahtmist...
b. 'Sleep mode' ei tööta üleüldse.
c. 'Screen saver' (ekraanisäästja) ei tööta.
d. Kui Sa väljud sleep režiimist (st "äratad" oma arvuti), siis on Sinu Internetiühendus kadunud ja Sa pead tema taastamiseks tegema kompuutri ümberlaadimise.
e. Sinu kompuuter läheb ise-enesest "sleep" režiimi, näiteks sel ajal kui Sa lähed vahepeal kööki ja jood ühe õlle ära.


NB! Kui mingi sleep probleem tekkis alles äsja ja enne seda oli kõik korras, siis proovi esmalt kasutada süsteemi taastamise (System Restore) vahendit - juhis.


1) Seadmete draiverid ja programmid:

Windows 7 (ka Vista) sleep režiimi probleemide põhjustajateks võivad olla seadmete draiverid või siis mõned hiljuti installeeritud programmid.

 

2) Gadgetid ehk vidinad:

Sleep probleemi võivad põhjustada ka gadget'id, tee järgmist:

Hakka neid gadgeteid (vidinaid) ühekaupa välja lülitama ning pärast igat väljalülitamist kontrolli 'sleep' režiimi tööd, nii jõuadki vigase gadgetini.

NB! Windows gadgetitest saad ülevaate siit!


3) Programmide ja süsteemikomponentide etteplaneeritud automaatne käivitamine:

Kui Sina või Windows ise või mingi programmi vaikimisi seadistus on seatud nii et mõni programm või süsteemikomponent käivitatakse teatud ajal automaatselt, siis võib ka see põhjustada sleep režiimi mittetöötamise (õigemini süsteemi enneaegse "ärkamise"). Pealegi võib see olla üheks asjaoluks, mis põhjustab Internetiühenduse puudumise pärast seda kui Sa olid ise magavast režiimist väljunud ja süsteemi sisenenud.

Kontrolli seda järgmiselt: 4) Kontrolli 'Startup' programme:

Koos Windows 7 startimisega käivitatakse automaatselt ka paljud tarkvarakomponendid, mis hakkavad tööle taustrežiimil, mõningad neist ei ole vajalikud ja nad võivad põhjustada ka sleep probleemi. Tee järgmist: 5) Kontrolli oma ekraanisäästjaid (Screen Saver):

Mõned ekraanisäästjad võivad samuti takistada sleep režiimi minemist ja sealt väljatulekut; screensaverite väljalülitamine või nende vahetamine võib samuti lahendada selle probleemi.
6) Kontrolli võrguseadmete, hiire ja klaviatuuri 'Wake Up Computer' parameetrit:

Ka võrguseadmed võivad põhjustada kompuutri mittesoovitud enneaegse "ärkamise" sleep seisundist, st kui Sa viisid oma süsteemi sleep režiimi, siis võib ta "ärgata" juba mõne sekundi pärast ilma et Sa seda soovinud oleksid.
(Ka High Definition Audio võib põhjustada kompuutri enneaegse ärkamise sleep seisundist.)

a) Et saada oma kompuutri seadmetest ja nende draiveritest ülevaadet, ava selleks Device Manager (Seadmete Juhtija), mis on graafiline utiliit ning mis annab detailse info kõikidest installeeritud seadmetest, neile määratud ressurssidest ja nende lisaseadistustest. Device Manager'i saab avada mitmel viisil:

Device Manager

Kõpsa seal iga kategooria ees olevale "+" sümbolile, et näha antud kategooria all asuvaid eraldi seadmeid.

b) Tee oma võrguseadmel (kategooria Network adapters all) paremklõps ja vali käsk Properties. Neid võrguseadmeid võib Sul olla seal mitu tükki, näiteks võrgukaart, kaabelmodem jne...

Vali käsk Properties

c) Ava Power Management sakk (vahekaart, tab) ja korista linnuke ruudust Allow this device to wake the computer - sel juhul ei "äratata" Sinu kompuutrit sleep režiimist enneaegselt.
Pane linnuke ruutu Allow the computer to turn off this device to save power (sellega lülitatakse antud seade välja siis kui kompuuter läheb sleep režiimi). Kuid juhul kui Sul läheb pärast sleep režiimst väljumist Internetiühendus kaduma, siis korista linnuke ka sellest "Allow the computer to turn off this device to save power" ruudust ära.

Märkus: Sul võib ka seda Power Management kaarti ka mitte olla...

Korista linnuke ära...


d) Ava sealsamas sakk (vahekaart) Advanced ja kontrolli, et sektsiooni Property all asuvatele parameetritele, mis sisaldavad sõna "Wake...", oleksid rippmenüüst Value määratud Disabled väärtus, vaata allasuvat pilti:

Määra neile Disabled väärtus


On välja lülitatud


Märkus: Kõikidel võrguseadmetel ei tarvitse neid parameetreid olla või need on siis natuke erinevad, see sõltub juba Sinu võrgseadme tootjafirmast...


NB!
Täpselt samamoodi saad siin seada ka oma hiire ja klaviatuuri antud seadistusi, aga siin tuleb neile vastupidi lubada see Allow this device to wake the computer parameeter, sest kui Sinu kompuuter on magamise režiimis ja Sa tahad teda "ülesse äratada", siis vajutad suvalist klahvi või liigutad oma hiirt (kõik hiiretüübid ei ärata kompuutrit) ning Sa jõuadki oma elluärganud süsteemi.
Ava sealsamas Device Manager aknas harude Mice and other pointing devices ja Keyboards harude alt oma klaviatuuri ja hiire omadusteaknad ning kontrolli sakilt Power Management see parameeter üle - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Siin tuleb lubada...


7) Uuri järgi, et millised seadmed saavad äratada Sinu süsteemi 'sleep' seisundist:

Sellega saad Sa teada, et mis seadmed võivad põhjustada sleep olekust enneaegse ärkamise ja teisest küljest ka selle, et mis seadmetega Sa saaksid ise oma kompuutri "äratada":
8) Kontrolli kompuutri BIOS'is oma kompuutris kättesaadavaid 'sleep' parameetreid:

Märkus: Veendu, et Sul oleksid installeeritud uuemad videodraiverid ja et ka emaplaadi BIOS oleks uuendatud—see käib rohkem ikka vanemate kompuutrite kohta...

 

9) Kontrolli oma 'Power plan' seadistusi:

- Kliki nupule Start ja tipi Search otsingukasti sõnad power plan ning kliki siis üleval Edit power plan lingile;
- Kui Sa ei taha, et Sinu kompuuter läheks teatud aja mõõdudes ise automaatselt sleep režiimi, st siis kui Sa millegagi ei tegele (ei liiguta hiirt ega näpi klaviatuuri või kui lähed kööki õlut jooma jne), siis vali alumisest rippmenüüst parameeter Never.

Seejärel kliki Change advanced power settings lingile:

Kliki lingile- Uues aknas ava Sleep haru allasuv Allow wake timers ja vali talle Disable parameeter. Sellega hoiame ära selle et meie kompuuter ei ärkaks ise magavast režiimist ülesse - ilma meie nõusolekuta...

Vali vastav parameeter- Nüüd ava sellessamas ülemises aknas Power buttons and lid haru ja veendu, et tema all oleksid määratud needsamad parameetrid mis on siin allasuval pildil ka ära toodud:

Kontrolli parameetrid üle...Juhul kui Sul on seal midagi muud, siis klõpsa selle ja seepeale ilmub rippmenüü, kust saadki valida vajaliku seade.


10) Kontrolli oma traadita klaviatuuri ja hiirt:

Traadita hiir ja klaviatuur võivad samuti põhjustada kompuutri põhjuseta "ärkamise" sleep režiimist või siis vastupidi ta ei ärka sleep režiimist siis kui Sa liigutad oma hiirt või vajutad klaviatuuri klahvi.
Kui Sa kasutad optilist hiirt, siis võib ka valguse muutmine põhjustada kompuutri enneaegse ärkamise.Traadita hiire ja klaviatuuri puhul tee järgmist:

 


Optilise hiire (Optical mouse) puhul tee:


Katsu oma hiirele mitte suunata eredat otsevalgust, näiteks laualambi oma...

Märkus: Et kontrollida kas Sinu hiir ja klaviatuur üleüldse toetavad sleep režiimi, selleks tee:

 


11) Kasuta Event Viewer'it:

Kasuta Event Viewer'it (tema ülevaade ja juhised seal), et tuvastada seda et mis võis põhjustada Sinu süsteemi enneaegse sleep režiimist ärkamise või siis selleks et teha kindlaks mingi muu sleep probleemi põhjustaja.

Toon ka ühe konkreetse näite:

See väga lihtne näide ja oletame, et Sa panid oma kompuutri magamise režiimi (sleep mode) ja korraga avastasid, et Sinu arvuti "ärkas" iseenesest või siis ta käivitus korraks ning läks seejärel jälle sleep olekusse tagasi. Selline omavoliline tegevus võib põhjustada ka Sinu Internetiühenduse kadumise juhul kui Sa ise olid väljunud sellest sleep režiimist.
Kuna sleep režiimist võivad omavolilise ärkamise põhjustada väga paljud asjaolud, siis võiks peale kõige muu käivitada ka selle Event Viewer'i, et vaadata tema viimaseid veateateid. Ja oletame, et Sa näed seal viimaste veateadete loetelus näiteks Windows Media Center'i MCUpdate.exe programmi, mis püüdis võtta oma serveriga ühendust, et seejärel uurida, et kas mingeid Media Center värskendusi (uuendusi) ei ole saadaval. See veateade fikseeriti just umbes samal ajal kui Sinu kompuuter väljus iseenesest magamise režiimist. Kuna MCUpdate.exe aga Internetiga ühendust ei saanud, siis läks kompuuter uuesti vähese voolutarbimise režiimi (sleep mode'i) ja Event Viewer fikseeris ühenduse mittesaamise. Kogu eelnevat arvestades tuleb meil hakata nüüd tegelema selle Media Center'i uuendamismehhanismiga - see asi tuleb tal sleep režiimi ajal ära keelata.


Ei saadud ühendustNüüd tuleb teha ühte järgmistest (võib olla läheb ka Sinul seda kunagi vaja):

- Kindlam variant ja seda peaks ka ilma antud näiteta tegema: Kliki Start -> Control Panel -> System and Security -> Change when the computer sleeps (Power Options kategoorialingi all) -> Change advanced power settings (link allosas); seejärel avada Sleep haru, siis avada tema all Allow wake timers ja seada talle Disable parameeter (ülevalpool oli sellest juba ka juttu ning ka pilt on olemas...- mine sinna).
Seda võid teha siis kui Sul ei ole planeeritud mingeid muid ülessandeid mille puhul peaks kompuuter sleep režiimist "ülesse ärkama"; Sa võid igal ajal selle Disable parameetri jälle tühistada kas siis ajutiselt või siis pikemaks ajaks.

NB!
Ülaltoodud tegevus aitab mõnikord ka siis kui Sul on pärast sleep režiimist väljumist Internetiühendus kadunud.

- Sa võid ka Windows Media Center'ile endale keelu peale panna ja kuna tema enda kaudu seda teha ei saa, siis tuleb kasutada muid vahendeid.
Näiteks kasuta Autoruns programmi: Käivita ta administraatori õigustega, siis ava üleval Scheduled Tasks vaheleht ja korista seejärel linnukesed kõikidest ruutudest, millede järel on keskmises Description veerus toodud ära lause "Windows Media Center Store Update Manager".

- Kasuta Task Scheduler'i abi, et lülitada välja Media Center'i ja muude programmide ning süsteemikomponentide käivitamine sleep režiimi ajal, sellest oli samuti ülevalpool juttu - seal.12) Kui Sul läks pärast sleep režiimist väljumist Internetiühendus kaduma:

Punane rist...


a) Kui kasutad Internetiühenduseks modemit, siis veendu, et talle oleks alla laetud ja installeeritud kõige uuemad draiverid (juhul kui need saadaval on).

Märkus: Mõnede vanemat tüüpi modemite jaoks ei ole mingeid uusi draivereid saada ja Sa pead probleemide korral hakkama mõtlema uuema modemi hankimisele...

b) Kui Sul on koduvõrk ja kasutad ruuterit, siis veendu, et talle oleks laetud alla ja paigaldatud uusim firmware (võrkudest ja koduvõrgu loomisest juhis seal).

c) Lülita 'Device Manager' aknas välja "Allow the computer to turn off this device to save power" parameeter, loe sellest siit eelpoolt punkti 6 alt.

d) Lõpeta Explorer.exe protsess ja seejärel restardi ta uuesti; tee järgmist:

* Ava Task Manager ja vajuta selleks CTRL+SHIFT+ESC klahve.
* Ava Processes vaheleht/sakk.
* Märgista protsesside loetelus explorer.exe ja kliki seejärel all nupule End Process.
* Kliki kinnitusaknas nupule End process.
* Vajuta uuesti klahve CTRL+SHIFT+ESC, et avada jälle see Task Manager'i aken.
* Kliki menüüs File käsule New Task (Run...).
* Tipi Create New Task dialoogiaknas Open tekstikasti sõnad %systemroot%\explorer.exe (või lihtsalt explorer.exe) ja kliki seejärel nupule OK.

NB! Sa või eeltoodu asemel kasutada ka märksa paremat meetodit, loe sellest järgmisest juhisest: "Explorer.exe protsessi õige peatamine ja uuesti käivitamine (restartimine) - Windows 7, Vista ja Windows XP" - sealt.e) Tõmba oma modemi või ruuteri elektrijuhe välja (st lülita ta elektrivõrgust välja), oota 10-15 sec ja ühenda ta seejärel vooluvõrku tagasi.

f) Lülita välja Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) protokoll—see aitab üsna tihti. Alates Windows Vista operatsioonisüsteemist võib kasutada ka uut Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Internetiprotokolli, mis on käesoleva IPv4 mantlipärija ja ta on ka vaikimisi sisse lülitatud. Paljud vanemad ruuterid, modemid, tarkvarad, ISP'd (esialgu ka Interneti teenuse pakkujad, sest IPv6 versioonile üleminek nõuab kulutusi) ja muud võrguseadmed ei toeta veel seda uut IPv6 protokolli. Kui Sa lülitad selle IPv6 toe välja, siis ei riku see Sinu Internetiühendust. Erinevalt Windows XP opsüsteemist, ei saa Vistas ja Windows 7's seda IPv6 uninstallida, aga teda võib välja lülitada.
Juhul kui Sinu võrguühendus läheb pärast sleep režiimst ärkamist kaduma või kui Sinu internetiühendus on aeglane, siis lülita see IPv6 protokoll välja ja tee selleks järgmist:

Windows 7 jooksutamisel:

* Kliki Start - > Control Panel.
* Kliki Network and Internet.
* Network and Sharing Center.
* Kliki Local Area Connection või Local Area Connection 2 lingile.
* Kliki nupule Properties.
* Korista linnuke Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) kontrollruudust ja kliki nupule OK:

Uus protokoll


* Kui Sa kasutad ka muid võrguadaptereid ja võrguühendusi, siis korda sedasama protseduuri ka nende jaoks.
* Kui kõik on valmis, siis tee kompuutri restart (taaskäivitus).

* Kui soovid hiljem oma TCP/IPv6 protokolli jälle sisse lülitada, siis pane sinna Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) kontrollruutu linnuke jälle tagasi.


NB! Juhul kui Sul on koduvõrk ja kui Sa tahad luua HOMEGROUP'i, siis ei tohi seda Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) protokolli välja lülitada!Windows Vista olemasolul:

* Kliki Start nupule, tee Network kiirkorraldusel paremklõps ja vali käsk Properties.
* Seejärel kliki 'Tasks' paanis "Manager network connections".
* Sa pead nüüd nägema oma erinevaid LAN, traadita, Bluetooth, Gigabit Internet ja muid võrguühendusi, mis on sinu Vista kompuutris kättesaadavad. Tee vajalikul/olemasoleval võrguühendusel paremklõps ja vali käsk "Properties".
* Kliki UAC kinnitusaknas nupule "Continue".
* Korista linnuke Internet Protocol version 6 (TCP/IPv6) kontrollruudust ja kliki OK.
* Kui Sa kasutad ka muid võrguadaptereid ja võrguühendusi, siis korda sedasama protseduuri ka nende jaoks.
* Kui kõik on valmis, siis tee kompuutri restart (taaskäivitus).

* Kui soovid hiljem oma TCP/IPv6 protokolli jälle sisse lülitada, siis pane sinna Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) kontrollruutu linnuke jälle tagasi.


Windows XP puhul:

Uninstalli "Microsoft TCP/IP version 6" võrguprotokoll:

* Mine Control Panel -> Network and Internet Connections -> Network Connections.
* Tee "Local Area Connection" peal paremklõps ja vali käsk "Properties".
* Korista General vahelehel linnuke ruudust Microsoft TCP/IP version 6 ja seejärel kliki all nupule "Uninstall".
* Tee kompuutri restart.g) Lülita välja Bonjour DNS Responder Service teenus (see elimineerib mõnikord ka sleep režiimi mitteminemise probleemi):

Bonjour (teda tuntakse ka kui null-konfiguratsiooniga võrgutööd) lubab IP võrkudes automaatselt leida kompuutreid, seadmeid ja IP võrkude teenuseid. Ta kasutab standardseid IP protokolle, et seadmed saaksid üksteist automaatselt leida ilma et me peaksime sisestama IP aadresse või siis seadistama DNS servereid.
Kui Sa installeerisid mingi Apple tarkvara (näiteks iTunes'i) või Adobe tarkvara (näiteks Premiere Pro) või Skype või Safari jne tarkvara, siis luuakse Sinu Program Files alla ka uus 'Bonjour' nimeline kaust. Ühtlasi käivitatakse automaatselt ka mDNSResponder.exe nimega protsess, mida ei saa Windows Task Manager'i akna kaudu sulgeda.

- Sa võid selle Bonjour Service teenuse lülitada Services applet'i kaudu üleüldse välja (st panna talle seal Disabled parameetri): 1) Kliki Start -> Run ja tipi services.msc ning vajuta ENTER (või kliki nupule Start, tipi Search otsingukasti sõna services.msc ning vajuta ENTER). 2) Seejärel otsi üles Bonjour Service nimeline teenus, märgista ta ja kliki vasemal üleval Stop lingile. 3) Nüüd tee sellel Bonjour Service teenusel 2x klõps, vali uues aknas "Startup type" rippmenüüst Disabled parameeter ja kliki nupule OK ning sulge Services applet. Märkus: Teenustest (services) ja nende seadistamisest loe täpsemalt sealt (XP/Vista puhul) ja sealt (Windows 7 olemasolul).

- Sa võid selle Bonjour teenuse ka unistallida: Näiteks Start -> Default Programs -> Programs and Features kaudu või siis näiteks Revo Uninstaller tarkvara abil.

NB! Lülita Bonjour teenus välja või uninstalli ta ainult sel juhul kui Sa ei kasuta teisi programme, mille tööks ta on vajalik, näiteks kui Sul on koduvõrk ja ühiskasutatav printer või kui Sa kasutad iTunes tarkvara koos failide jagamisega jne. Kui tekivad probleemid, siis lülita see teenus uuesti sisse ja ära kohe teda uninstalli (desinstalleeri). Näiteks kui Sa kasutad iTunes tarkvara, siis ilmub pärast Bonjour teenuse väljalülitamist ja iTunes programmi käivitamist järgmine teade:

Ilmus teade...


Kui Sa ei kasuta neid ülaltoodud teenuseid (st oma muusika teistega jagamist, muusika kuulamist AirPlay kõlarite kaudu, Apple TV vaatamist ja iPhone ning iPod touch "Remote" funktsiooni), siis kliki siin nupule OK ja jätagi see Bonjour teenus väljalülitatuks või siis uninstalli ta lõplikult.


h) Tee kompuutri restart (ümberlaadimine) ja see taastab Internetiühenduse praktiliselt alati. Kuid sel juhul pead Sa seda restarti iga kord tegema nii et proovi ikka ka muid eeltoodud lahendusi...


PS! Loe ka võrgutöö muudest probleemidest, vigade leidmisest ja nende parandamisest sealt. Ootamatult katkenud Internetiühenduse taastamisest - sealt.

EtteotsaKuidas vältida pärast Sleep režiimist väljumist sisselogimise ekraani ('logon screen') ilmumist:


a) Pärast seda kui Sa väljusid sleep režiimist ("magamise" ehk vähese energiatarbimise režiimsit), võib Sulle ilmuda üsna tüütu sisselogimise ekraan, kuhu Sa pead sisestama oma parooli juhul kui see Sul loodud oli. Et seda ekraani vältida, tee järgmist:

- Kliki Start, tipi Search otsingukasti sõna powercfg.cpl ja vajuta ENTER (või tipi lihtsalt sõna power ja vali ülevalt otsingutulemustest Choose a power plan link);
- Kliki akna vasemas paanis Require a password on wakeup lingile;
- Kliki Change settings that are currently unavailable lingile;
- Aktiveeri Password protection on wakeup sektsioonis Don't require a password parameeter (raadionupp) ja kliki nupule Save changes - pilt.


b) Kui Sa kasutad ekraanisäästjaid, siis veendu ka selles et tema aknas oleks annuleeritud vastav parooli sisestamist nõudev parameeter:

• Tee töölaual paremklõps ja vali käsk Personalize;
• Kliki paremal all Screen Saver;
• Korista linnuke ruudust On resume, display logon screen (juhul kui ta peaks seal olema)
• Kliki OK - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Korista linnuke ära


PS! Kui Sa oled oma kompuutri ainuke kasutaja, siis Sa võid oma süsteemi sisselogimise teha kiiremaks nii et pärast kompuutri käivitamist või ümberlaadimist ei ilmugi see tüütu sisselogimise ja parooli sisestamise 'logon screen' ekraan (sleep režiimi kohta see ei kehti) - juhis seal.

Etteotsa

 

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda


Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008