Windows 7 Backup and Restore

Seitse... Windows 7 ' Backup and Restore' utiliit ja Windows Backup vahendi abil andmefailidest varukoopiate tegemine

 

II. osa

 


Windows 7 Backup and Restore utiliidi tundmaõppimise esimeses osas sai vaadeldud tema Complete PC Backup vahendi kasutamist, mille abil saab luua kas windows 7 süsteemist või siis tervest kõvakettast varukoopia ('system image' või kõvaketta 'image').
Nüüd vaatleme Backup and Restore utiliidi teise komponendi Windows Backup tööd, mille abil saab luua reservkoopiad kaustadest ja failidest ning sellele lisaks ka süsteemist endast - system image, mis ei ole aga seesama system image, mille sai teha Complete PC Backup abil vaid ta on natuke erinev ja sellest tuleb ka allpool juttu.

Windows Back vahend teeb varukoopiad Sinu andmefailidest aga mitte programmidest ja seadistustest, ta on failipõhine arhiveerija. Seega saad Sa hiljem taastada oma individuaalseid faile või siis kõiki andmefaile, aga juhul kui Sinu ketas kokku jooksis, siis tuleb Sul Windows 7 ja kõik programmid uuesti ümber installeerida.

Temaga saab arhiveerida (varundada):

- Kui lased seda Windows 7-l enesel teha, siis luuakse varukoopiad andmefailidest, mis asuvad Libraries, Desktop ja Windows'i kaustades.
Windows'i kaust sisaldab AppData, Contacts, Desktop, Downloads, Favorites, Links, Saved Games ja Searches kaustade andmeid.
! Kui see draiv, kuhu Sa oma loodava reservkoopia salvestad, omab piisavalt vaba ruumi ja ta kasutab NTFS failisüsteemi, siis võib sinna lisada ka Sinu programmide, Windows'i ja kõikide draiverite ning registriseadistuste system image. Seda system image't võib kasutada siis kui Sinu kompuuter või kõvaketas "pange kukuvad"...
Seega juhul kui Sa soovid ühtlasi teha ka süsteemipartitsioonist 'sytem image', siis jätagi linnuke sinna "Include a system image of drives:..." eesolevasse ruudukesse.

- Kui valid ise, et mida varukoopiasse panna, siis võid Sa valida individuaalseid faile, kaustasid ja isegi partitsioone. Kuid süsteemikaustasid (st neid, mis sisaldavad faile, mis on vajalikud Windows 7 tööks) ja programmifaile ei arhiveerita, isegi siis kui nad asuvad Sinu poolt väljavalitud kaustas.
Windows Backup ei arhiveeri ka neid faile, mida hoitakse kõvakettal, mis kasutab FAT failisüsteemi, faile, mis asuvad Prügikastis ja ajutisi faile, millede maht on väiksem kui 1 GB.
Ka siin saab varukoopiasse lülitada selle 'system image' ja seega juhul kui Sa soovid teha ühtlasi ka süsteemipartitsioonist 'sytem image', siis jätagi linnuke sinna "Include a system image of drives:..." eesolevasse ruudukesse.

Kui Sa hakkad kasutama Windows Backup'i (st failidele baseeruvat reservkoopiate loomist), siis võid soovi korral käivitada ka automaatse varundamise kas siis igaks päevaks, nädalaks, kuuks või siis Sinu enda poolt määratud ajaks.


Andmefailide varundamine (nendest reservkoopia loomine):


NB! Kui osa pilte ei ilmu siin dokumendis päris terviklikult (täissuuruses), siis klõpsa oma brauseriakna tööriistariba nupule uuenda1 (Refresh-värskenda) või siis nupule uuenda2 (Reload-lae ümber), aga Internet Explorer 8 brauseriaknas klõpsa aadressiriba paremas otsas asuvale värskendamisnupule IE 8 Refresh nupp.


1) Klõpsa nupule Start, tipi Search kasti bac (või backup) ja klõpsa üleval otsingutulemustes Backup and Restore lingile.

või

Klõpsa Start, siis Control Panel ja seejärel System and Security ning lõpuks Backup and Restore - avatakse järgmine aken, kus klõpsa paremas paanis lingile Set up backup - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Kliki paremal lingile 'Set up backup'


2) Seejäre otsib Windows 7 ülesse kõik sobivad salvestamiskohad, kuhu võiks selle loodava varukoopia salvestada ja esitab Sulle nende loetelu.

Kuhu Sa saad oma varukoopia salvestada?

* Lokaalsele kõvakettale, aga ta ei tohi olla see ketas (partitsioon), kuhu on installeeritud Windows 7, tavaliselt on ta installeeritud C: jaotusse. Kui Sul on ainult C: partitsioon, siis tuleb Sul oma varukoopia salvestada mujale või pead siis looma partitsioone juurde.
* Välisele kõvakettale, mis on Sinu süsteemiga ühendatud kas USB 2.0 või siis IEEE 1394 abil.
* Võrgukausta.
* Eemaldatavale meediale, näiteks nagu DVD-R (või DVD-RW) plaatidele või USB mälupulka.

Kõige parem lahendus oleks siin välise usb kõvaketta kasutamine, aga sobivad ka muud variandid, sest kõige tähtsam on ikkagi nende reservkoopiate loomine.
Varukoopiad võib luua ka ühele ja samale kõvakettale, sinna, kuhu on installeeritud ka Windows 7 (aga eraldi partitsiooni), kuid siin on see oht, et kui kõvaketas peaks täielikult ülesse ütlema, siis on ka need varukoopiad hingusele läinud. Kuid siiski, kuna varukoopiate tegemine on väga oluline, siis sel juhul kui välist kõvaketast või DVD-R (või DVD-RW) plaate ei ole käepärast võtta, siis tuleks varukoopiad esialgu teha kasvõi omaenese kõvakettale ja kuna tänapäeva kettad on väga suure mahuga, siis ruumi taha asi seisma ei jää. Varukoopiad (kasvõi tervest omast süsteemist) tuleb sel juhul salvestada Windows 7 partitsioonist (partition'ist) eraldi tühja jaotusse; näiteks extended jaotuse mingisse loogilisse ketasse (näiteks D:, E:, F: jne loogilisse draivi).

Partitsioonide kõvakettale loomisest loe siit (see on küll Vista leht, aga käib ka Win 7 kohta).

Juhul kui Sinu väline USB kõvaketas (või USB pulk) ei ole veel kompuutriga ühendatud või sisse lülitatud, siis tee seda ja kliki nupule Refresh.
Antud näites tuvastas Windows, et on olemas ka väline USB kõvaketas ja pakkus ise automaatselt teda salvestuskohaks (märgistas ta) ning ega kasutaja temaga vaidlema ei hakanudki vaid oli sellega nõus.
Juhul kui Sulle Windows 7 enda pakkumine ei meeldi, siis märgista antud loetelus mingi muu salvestuskoht ja klõpsa nupule Next:

Vali sobiv salvestamiskoht


Märkus: Nupuga "Save on a network..." võib ka võrgukausta salvestada, juhul kui võrk olemas on ja sel juhul võib ka parooli vaja minna.


3) Järgmises aknas on kaks valikuvõimalust:

* Kui Sa aktiveerid ülemise raadionupu, siis valib Windows ise need andmed, mida tuleb varundada. Kui lased seda Windows 7-l enesel teha, siis luuakse varukoopiad andmefailidest, mis asuvad Libraries, Desktop ja Windows'i kaustades.
Windows'i kaust sisaldab AppData, Contacts, Desktop, Downloads, Favorites, Links, Saved Games ja Searches kaustade andmeid.
* Kui Sa valid alumise raadionupu, siis saad aga ise määrata, et millistest andmetest varukoopia luuakse.
Kui valid ise, et mida varukoopiasse panna, siis võid Sa valida individuaalseid faile, kaustasid ja isegi partitsioone juhul kui Sul neid rohkem on. Kuid süsteemikaustasid (st neid, mis sisaldavad faile, mis on vajalikud Windows 7 tööks) ja programmifaile ei arhiveerita, isegi siis kui nad asuvad Sinu poolt väljavalitud kaustas.
Windows Backup ei arhiveeri ka neid faile, mida hoitakse kõvakettal, mis kasutab FAT failisüsteemi, faile, mis asuvad Prügikastis ja ajutisi faile, millede maht on väiksem kui 1 GB.
Siin aktiveeris kasutaja alumise raadionupu ja klõpsas Next:

Aktiveeri alumine raadionupp


4) Uues aknas pane "linnuke" nende kaustade ja partitsioonide ette, milledest Sa soovid reservkoopia luua. Iga parameetri ees on ka nooleke, millele klõpsates saab antud kausta või partitsiooni haru laiendada ja teha seejärel täpsemaid valikuid.
Vot selle akna allosas on ka "Include a system image of drives:..." parameeter, mis lubab Sul luua ka system image sellest partitsioonist, kuhu on Sinu Windows 7 installeeritud.
Kui see draiv, kuhu Sa oma loodava reservkoopia salvestad, omab piisavalt vaba ruumi ja ta kasutab NTFS failisüsteemi, siis võib sinna lisada ka Sinu programmide, Windows'i ja kõikide draiverite ning registriseadistuste system image. Seda system image't võib kasutada siis kui Sinu kompuuter või kõvaketas "pange kukuvad"...
Seega juhul kui Sa soovid ühtlasi teha ka süsteemipartitsioonist 'sytem image', siis jätagi linnuke sinna "Include a system image of drives:..." eesolevasse ruudukesse.
Antud näite puhul on näha, et kasutaja kompuutris on peale süsteemipartitsiooni (draiv C:) loodud juurde veel mitu partitsiooni (D:, E: ja F:) ja ta võib ka need juurde lisada.
Kui valmis, siis kliki Next:

Vali, et mida varundada


5) Seejärel ilmub ülevaade sellest, et millistest andmetest varukoopia tehakse ja et kuhu ta salvestatakse.
Selle akna allosas on olulist teadet:

* Esimene neist teavitab Sind sellest, et Sul võib vaja minna ka nn System Repair Disc (System Recovery Disc) plaati ja seda juhuks kui Sinu süsteem peaks ülesse ütlema ja Sa ei saa enam temasse sisse logida või ka siis kui Sa ei ole võimeline tegema isegi kompuutri alglaadimist. Selle plaadi abil saad Sa teha PC buutimise (alglaadimise) ja seejärel taastada oma süsteemi.


Märkus: System Repair Disc (System Recovery Disc) loomisest, kasutamisest ja tema vajalikusest saad ülevaate aadressilt: http://landfield.pri.ee/Windows_7/SystemRecoveryDisc.html


* Teine teade hoiatab Sind ses suhtes, et juhul kui Sa loosid ka varem selle 'system image' kas siis siitsamast Windows Backup või siis vahendi abil ja kui Sa salvestad nüüd antud momendil loodava uue 'system image' sinnasamasse kohta kus asub ka see varemloodud image, siis kirjutatakse too üle ning see varasem variant läheb kaduma.
Näiteks oletame, et Sa loosid varem Complete PC Backup utiliidi abil tervest oma kõvakettast varukoopia ja salvestasid ta oma välisele USB kõvakettale. Nüüd tegid Sa Windows Backup abil koos muude andmetega ka selle system image ja salvestasid varukoopia samuti sinna välisele USB kõvakettale. Kogu selle asja tulemuseks on see et too varasem terve kõvaketta varukoopia asendatakse selle uue image'ga, mis kujutab endast aga ainult süsteemipartitsiooni varukoopiat ja see jama juhtub seetõttu, et igale loodavale imagele pannakse üks -ja seesam nimi: WindowsImageBackup - seega ole siin tähelepanelik...

Kui oled kõik üle vaadanud, siis kliki nupule Save settings and exit - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Kliki nupule 'Save settings and exit'


6) Nüüd ilmub aken, kus Sulle pakutakse reservkoopia loomise automatiseerimise sisselülitamist. See tähendab seda et kui Sa jätad siin linnukese ruutu "Run backup on a schedule (recommended)", siis sel juhul kui Sa muudad või lisad uusi faile, lisatakse need ka sellesse äsja loodavasse reservkoopiasse ja seda tehakse sel ajal, mille Sa määrad siinsamas altoodud akna rippmenüüde kaudu.
Kui Sa ei taha mingit automatiseerimist ja soovid ise teha aeg-ajalt käsitsi reserkoopiaid, siis korista linnuke parameetri "Run backup on a schedule (recommended)" eesasuvast kontrollruudust ja klõpsa OK - pilt.


7) Järgmises aknas klõpsa nupule Back up now - pilt.


Märkus: Kui Sa klõpsad seal eelmises aknas lingile Manage space, siis saad oma vanu reservkoopiaid ära kustutada, et vabastada kettaruumi.


8) Ja algabki Sinu poolt valitud andmete varundamine (arhiveerimine) - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Algas andmete varundamine


9) Kui varundamine lõppes, siis võid oma äsjaloodud varukoopiat vaadata sealt, kuhu Sa ta lasid salvestada, antud näites siis väliselt USB kõvakettalt ja faili nimeks peab olema "WindowsImageBackup":

Uuri oma uut varukoopiat...


Märkus: Sinna kausta loodi ka üks teine fail, antud juhul siis "AHV-PC" ja kui Sa teed tal 2x klõpsu, siis saad ka otse siitsamast käivitada oma failide või süsteemi reservkoopiast taastamise, sellest tuleb allpool ka juttu.

ÜlesseAndmefailide reservkoopiast taastamine:

Seda võib teha kolmel viisil:


1) Backup and Restore utiliidi kaudu:

* Klõpsa nupule Start, tipi Search kasti bac (või backup) ja kliki üleval otsingutulemustes Backup and Restore lingile.

* Backup and Restore aknas kliki lingile Restore my files:

Kliki lingile Restore my files


* Juhul kui järgmises aknas ei kuvata ühtegi varukoopiat (algul näidatakse siin ainult Sinu kõvakettale loodud reservkoopiaid), siis kliki nupule Browse for folders ja otsi oma reservkoopia fail ülesse; enne lülita oma väline usb kõvaketas sisse või torka usb mälupulk pessa või pane varukoopia esimene DVD plaat sahtlisse:

Kliki nupule Browse...


* Kui leidsid varukoopia ülesse, siis märgista ta ja klõpsa nupule Add folder - pilt.


* Seejärel jõuad Sa tagasi sinna üle-eelmisse aknasse kus märgista vajalikud varukoopiad ja klõpsa nupule Next:

Märgista ja klõpsa Next


* Viimases aknas klõpsa nupule Restore - pilt.2) Andmefailide taastamise teine moodus:

* Ava see koht, kuhu Sa lasid oma varukoopia salvestada, alltoodud pildil on selleks väline USB kõvaketas ja tee oma kompuutrinimelisel failil 2x klõps (siin "AHV-PC"):

Tee 2x klõps sellel failil


* Klõpsa lingile Restore my files from this backup - pilt.


* Ja avatakse jälle seesama eelpooltoodud Restore Files esimene aken, kus kliki nupule Browse for folders ja otsi oma varukoopia ülesse:


Kliki nupule Browse...


* Edasi tee täpselt samamoodi nagu tuli seda teha ka andmefailide taastamise esimese mooduse puhul, loe kohe eelpoolt...


3) Kolmas moodus:

Juhul kui Sa ei suuda oma Windows'it käivitada ja Sa loosid koos oma andmefailidega ka system image varukoopia (+ System Repair Disc plaadi), sellest oli ülevalpool ka juttu, siis kasuta selle System Repair Disc plaadi abi.

Märkus: System Repair Disc (System Recovery Disc) loomisest, kasutamisest ja tema vajalikusest saad ülevaate aadressilt: http://landfield.pri.ee/Windows_7/SystemRecoveryDisc.html ning infot sellest, et kuidas tema ja system image kaasabil taastada oma süsteemi, saab lugeda siit.


Lisaks:

Kui Sa olid varem juba mingi varukoopia loonud või kustutanud või siis käivitanud automaatse varundamise, siis hakkab Windows Backup programm edaspidi käituma vastavalt Sinu varasematele tegevustele ja seadistustele.
Et neid varasemaid seadistusi muuta, näiteks automaatse salvestamise aega (või teda hoopis välja lülitada) või et muuta arhiveeritavate andmefailide kaustasid/partitsioone ja salvestamiskohta jne, siis tee järgmist:

* Klõpsa nupule Start, tipi Search kasti sõna bac (või backup) ja klõpsa üleval otsingutulemustes Backup and Restore lingile.

* Backup and Restore aknas kliki lingile Change settings - pilt.


* Seejärel ilmub seesama Set up backup teine aken, millest oli juba eelpool seoses andmefailide varundamisega juttu. Vali siin koht, kuhu Sa tahad oma varukoopia salvestada ja klõpsa Next:


Vali sobiv salvestamiskoht


* Edasi toimub kõik samamoodi nagu ülevalpool seoses andmete varundamisega juttu oli, aga nüüd saad ühtlasi muuta ka oma varasemaid seadistusi... - jätka sealt.

Ülesse

< Tagasi


< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008