Uus 'Cloud antivirus' tehnoloogia ja Panda

Seitse...'Pilve' antiviirusprogrammid (cloud antivirus) ja Panda Cloud Antivirus viirustõrjeprogramm

(Windows XP, Vista ja Windows 7)

 

 

Mida tähendab uus 'cloud antivirus' viirustõrje tehnoloogia?

Antiviirusprogrammide ehk viirustõrjeprogrammide töö baseerub peamiselt kolmele meetodile: Viiruse käekirja (signatuuri - 'signature'), heuristika (heuristic) ja tema käitumise (behavior) analüüsimisele. Kuni siiani töötasid kõik antiviirusprogrammid nii et kasutaja kompuutrisse laeti alla kõikide teadaolevate viiruste signatuuride andmebaas ja tänu sellele andmebaasile sai viirustõrjeprogramm võrrelda kasutaja arvutis olevad faile ning tuvastada pahavara koodid juhul kui need seal pesitsesid. Seda andmebaasi tuli aga regulaarselt uuendada ja ta kasvas aina suuremaks ning suuremaks, mõnikord ulatus sellise andmebaasi maht kuni mõnesaja megabaidini.
Paha lugu oli ka siis kui ilmus mingi täiesti uus viirus ja antiviirusprogrammide pakkujad ei jõudnud teda veel läbi töödelda ning kasutaja kompuutrisse alla laadida, et täiendada tema viiruste andmebaasi vastava uue infoga.
Peale selle on selliste viirustõrjeprogrammide töö üsna ressursinõudlik ja kui kasutaja käivitab ise terve süsteemi skaneerimise siis võib see võtta mõnikord tunde aega.

Aga uus cloud antivirus lahendus teeb oma tööd mitte kasutaja enda arvutis vaid hoopis Interneti serveris ehk siis "pilves" (in the cloud) ja selles serveris asub ka terve viiruste andmebaas. Kasutaja installeerib ainult pisikese agendi, mida rakendatakse selleks et skaneerida kõiki vanu ja uusi faile, mis ilmuvad kompuutrisse või siis uuritakse käivitatud programmide tööd. Seega vastupidi traditsioonilistele antiviirusprogrammidele, töötab 'pilve antiviirus' eemalasuvas serveris (pilves). Cloud Antivirus "skaneerib" kõiki Sinu faile Interneti kaudu ja käivitab testimise omaenda serveris ning seepärast ei segata Sinu süsteemi tööd ja ka kompuutri enda töö ei muutu aeglasemaks.
Selle 'pilve' antiviiruse abi saavad korraga kõik kasutajad, kes on endile installeerinud vastava claud antivirus programmi/agendi, sest agent laeb kõikide kasutajate kompuutritest oma serverisse uute ja kahtlaste failide koodijuppe (õigemini nende hash'i). Seejärel töödeldakse ja võrreldakse neid faile (nende hash'e) serveris ja kui tuvastatakse, et need on kahjulikud, siis rakendatakse kaitsemehhanism ka kõikide ülejäänud kompuutrite jaoks. Ülesse ei laeta mitte terveid faile vaid ainult paarsada KB informatsiooni ööpäevas ja sedagi ainult siis kui kasutaja kompuutris on väga palju seni tundmata faile. Cloud skaneerija saadab faili hash'i cloud serverisse, et teha kindlaks, et kas antud faili jaoks on ka mingit infot olema.

Cloud Antivirus'e suureks eeliseks on ka see et nüüd ei pea kasutaja oma kompuutris pidevalt uuendama viiruste andmebaasi vaid selle uuendamine käib eemalasuvas serveris (pilves) endas ja seejärel skaneeritakse Sinu kompuutris asuvaid faile, et tuvastada uusi viirusi.NB! Kasutaja kompuuter peab omama suhteliselt kiiret DSL/Broadband modemiga Internetiühendust, et see 'pilve-antiviirus' töötaks nii nagu peab - ilma Internetiüheduseta ta ei tööta. See aga ei tähenda seda et ta ei kaitse Sinu arvutit siis kui Sul ei ole Internetiühendust, Cloud Antivirus näiteks nagu Panda Cloud Antivirus salvestab info ja signatuurid lokaalses vahemälus ning see hoiab Sinu süsteemi turvalisust ka siis kui Sa oled offline režiimis.

Cloud AV ei blokeeri spam'i, ta ei oma sisseehitatud tulemüüri (firewall) ja ta ei paku ka Vanemate kontrollvahendit (Vanemlik järelevalve - Parental Control) või mingit muud Web filtreerimist.
Ta võib töötada koos teiste traditsiooniliste viirustõrjeprogrammidega ja soovitav ongi teda esialgu kasutada kui täiendavat kaitsevahendit; kui asi ennast õigustab (tundub, et suurel määral seda ta ka teeb), siis võikski ainult mingit Cloud AV antiviirust hakata reaalajas töötamiseks kasutama. Oma teisi tavalisi antiviirusprogramme võid siis aeg-ajalt käivitada, et skaneerida nendega tervet oma süsteemi, näiteks:

- ClamWin Free Antivirus—Väga hea ja põhjalik antiviirusprogramm, teda ei saa kasutada reaalajas skaneerimiseks vaid teda võib kasutada kas siis paremklõpsuga kontekstmenüü kaudu või siis tema eraldi käivitamisega. Lae see avatud lähtekoodiga programm alla siit.

Märkus: Tema portatiivse variandi võid panna ka oma USB mälupulka (vägagi soovitan), lae ta alla sealt. Tõmba ta alla, siis kopeeri ta oma USB mälupulgale ja alles sealt käivita tema setup fail—kogu lugu (Sa võid ta installerida oma kõvakettale...). Et teda aeg-ajalt uuendada, selleks mine tema kodulehele ja lae sealt uusim versioon alla.

- Multi Virus Cleaner—See on ka väga hea iseseisev viirusetõrje utiliit ja ka teda ei saa kasutada reaalajas skaneerimiseks vaid ta tuleb eraldi käivitada selleks et mingeid faile skaneerida; lae ta alla siit.
Tema puhul on nii et Sa ei saa tema andmebaasi otse uuendada vaid Sa pead aeg-ajalt minema tema kodulehele ja laadima sealt alla tema uusima versiooni.
Teda võib panna ka oma USB mälupulka, selleks kopeeri aadressilt "C:\Program Files\AxBx\Multi Virus Cleaner 2008" terve see Multi Virus Cleaner 2008 kaust oma mälupulka.

- PC Tools AntiVirus Free Edition—Väga hea antiviirusprogramm, lae ta alla siit.

- jne.Aga Sa võid mingi oma juba olemasoleva traditsioonilise antiviiruse ka reaalajas töösse jätta, näiteks:

- ThreatFire—Ta on uue tehnoloogia alusel väljatöötatud antiviirusprogramm ja ta elimineerib ka rootkitte. Ta sobib igale Windows'ile ja ta ühildub ka muude tuntumate viirustõrjeprogrammidega, st ta võib töötada koos nendega, st koos temaga võib Sul reaalajas tõõtada ka mingi muu antiviirusprogramm. Kui tahad proovida ainult tasuta programme, siis võiksidki kasutada näiteks seda ThreatFire programmi koos Avira AntiVir Personal antiviirusprogrammiga, kusjuures las nad mõlemad töötavad reaalajas. Lae tema tasuta (Free) variant alla sealt.

- Microsoft Security Essentials (MSE), mis sobib nii Windows XP, Windows Vista kui Windows 7 operatsioonisüsteemidele (32-bit ja 64-bit versioonidele - info)) ning ta asendab endist Windows Live OneCare anti-viirusprogrammi, mis ei jõudnudki välja ilmuda...
Microsoft Security Essentials antiviirusprogrammi endiseks koodinimeks oli Morro ja ta pakub ka reaalajas kaitset ning nüüd on ilmunud välja ka tema lõppversioon (finaalversioon).
Microsoft Security Essentials antiviirusprogramm jookseb taustarežiimis ja teostab reaalajas viiruste, spioonivara ja muu pahavara skaneerimist - seega ta ei ole ainuüksi antiviirusprogramm. Ta toetab automaatset viiruste definitsioonide uuendamist (Windows Update või Microsoft Update kaudu) ja see on ka vaikimisi sisse lülitatud.
Seega kui Sa ei taha mingit tasulist või tasuta muud antiviirusprogrammi installida, siis võid julgelt antud programmi alla laadida ja installeerida. Teda on väga lihtne kasutada ja ta ei õgi ka üleliia Sinu kompuutri ressursse, mis on ka oluline näitaja - juhised ja info seal.


- jne. Tasuta antiviirus- ja pahavaratõrje programmid, tulemüürid, lingid ja soovitused on seal.Toon siin veelkord ära cloud antivirus uue tehnoloogia mõned eeliseid:

- Hädaoht avastatakse praktiliselt kohe: Igasuguste ohtude eluiga on tänapäeval väga lühike ja selle aja jooksul, mil Sa saad hädaohu tuvastamise teate traditsiooniliselt antiviirusprogrammilt, on see oht juba silmapiirilt kadunud. Seda enam et suurem osa hädaohte (10 000 kuni 40 000 päevas) on Sinu jaoks ebaolulised. Muutuste avastamise võimalus, mida võib teha kas või üks selline hädaoht, on väga-väga madal. Aga juhul kui Sinu süsteem teeb mingi hädaohu suhtes päringu pilve serverisse, siis saabub vastus väga kiiresti (keskmiselt 200ms ehk siis 1/5 sekundi jooksul). Seega kui mingil teisel arvutil, millesse on ka installitud seesama Cloud AV, avastatakse mingi oht, siis on ka Sinu kompuuter selle hädaohu eest kaitstud. Näiteks kui Vändra metsas asuvas Mari kompuutris avastatakse mingi pahavara, siis Jüri kompuutris (Tallinas) on see pahavara kohe ka blokeeritud.

- Ta nõuab Sinu kompuutrilt vähem ressursse: Cloud AV kasutab vähem kõvaketast, mälu ja protsessorit.

- Ta lubab laialdasemat kaitset: Pilve võib peale pahavara kohta käiva info koguda ka igasuguseid muid andmeid, mille abil on lõppkasutajat lihtsam ja paindlikum kaitsta.

- Ta lubab uuendusi märksa kiiremalt ellu viia: Firmal, kes haldab pilve serverit, on lihtsam luua ja ellu viia igasuguseid uuendusi ning pahavara tuvastamise meetodeid - see ei nõua kasutaja poolset tegevust.

- Ta lubab ekslikult hädaohuks tituleeritud failide/programmide suhtes parandada koheselt antud vea: False positives—juhul kui mingi täiesti legaalne programm on tähistatud kui hädaoht, siis levib see kuuldus AV tööstuses kui katk ja seda ei ole võimalik täielikult elimineerida. Kuid pilve-põhisel mudelil võib selle ebakorrektse tuvastamise kohe tühistada, sest on näha, et kasutajad on hakanud neid false positive faile garantiinist taastama.

- Kasutajal ei ole vaja laadida alla ja pidevalt uuendada viiruste signatuuride andmebaasi.

- Kokkupakitud pahavara programmide lihtsam tuvastamine: Pahavara võib kokku pakkida väga erinevatel viisidel ja seda selleks et vältida viirustõrjeprogrammide poolt tuvastamist, näiteks mõne sellise pahavara programmi tuvastamiseks läheb vaja miljoneid viiruste signatuure.
Cloud AV võib kokkupakitud, metamorfsed ja polümorfsed pahavarad tuvastada kasutades selleks domeeni-spetsiifilisi põhisignatuure, mis on antud juhul märksa efektiivsemad.


Neid tasuta (vabavara) Cloud AV programme on juba mitmeid välja lastud, näiteks: Panda Cloud Antivirus (tema oli selles valdkonnas esimeseks ja siiamaani parimaks tarkvaraks ning temast tuleb allpool ka üksikasjalikum ülevaade), HitMan Pro, Immunet Protect 2, Kingsoft Free Antivirus.

Ülesse'Panda Cloud Antivirus' viirustõrjeprogramm:

Panda Security SL kompanii lasi välja tasuta antiviiruse (Panda Cloud Antivirus), mis ei asu mitte kasutaja kompuutris (host süsteemis) vaid hoopis eemalasuvas Interneti serveris (pilves). Kasutades "Collective Intelligence" (CI) ehk siis "Kollektiivsele Mõistusele", koos hajustöötlusele ja globaalsele kogukonnale (kommuunile) baseeruvat platvormi, on ta täiesti uut tüüpi viirustõrjeprogramm.
CI eemaldab kasutaja süsteemist ligi 90% viiruste signatuuridest, mida oleks vaja olnud traditsiooniliste antiviirusprogrammide olemasolul ja seda seepärast et nüüd toimub lokaalse tuvastamise asemel pilvepõhine tuvastamine ning pilve (eemalasuva serveri) tsentraalsesse andmebaasi on kokku kogutud kõikide kasutajate vastav info.

Kui Sul on Panda Cloud Antivirus 1.1.0, 1.1.1 või 1.1.2 väljalase juba olemas, siis saad Sa tema uuema versiooni kätte automaatselt ja taustrežiimis (muidugi seda mõne järgmise päeva jooksul). Juhul kui Sul teda ei ole, siis võid ta alla laadida www.cloudantivirus.com (http://www.cloudantivirus.com/) veebsaidist.Panda Cloud Antivirus 1.3 peamised uued vahendid ja parandused on järgmised:

- Malicious Web & URL Filtering
: See vahend blokeerib need veebsaidid, mis laevad alla pahavara; see vahend on kättesaadav Panda Cloud Antivirus tasuta (Free) kui ka tema tasulise (Pro) verisooni puhul ja see vahend installeeritakse Sinu brauserisse (vastava tööriistaribana). See tööriistariba töötab kõikide peamiste brauseritega: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, jne. Juhul kui Sa teda tulevikus ei vaja, siis võid ta desinstalleerida. Kui Sa ei taha installeerida ainult seda tööriistariba, aga soovid seejuures kasutada Web & URL Filtering funktsiooni, siis lae ta alla siit ja installeeri ta käsitsi.

- Unifitseeritud Recycle Bin ja Quarantine: Nüüd on Recycle Bin (Prügikast) ja Quarantine (Garantiin) vahendid kokku liidetud ja Sa saad Recycle Bin vahelehel/aknas näha ning hävitada lõplikult kõik tuvastatud pahavarad või siis taastada need failid, mis olid kas valesti tuvastatud või need, mida sa tead, et nad on täiesti ohutud (näiteks igasugused kräkid). See vahend on olemas nii Free kui ka Pro väljalasetes.

- Automaatne ja nähtamatu uuendamine Panda Cloud Antivirus uuema versioonini: Varem oli see kättesaadav ainult Pro Edition puhul, aga nüüd on ta olemas ka Free Edition programmis.

- Kõrvaldati kõik tüütud väljahüppavad reklaamiteated.

- Uuendati pahavara käitumisele baseeruvaid blokeerimise reegleid: See muudab kasutaja süsteemi kaitsmise kiiremaks ja fikseerib paljud false positives blokeerimised.

- Viiruse avastamisel ilmub kohe ka HOIATUS: Varem kui avastati mitu viirust, siis koguti kõik nad alla süsteemiribale ühte gruppi kokku ja alles seejärel anti sellest teada, aga nüüd tehakse seda viivitamatult.

- Kahtlaste hädaohtude tuvastamise loendurid: Statistics lehe/akna allaossa lisati mõned uued erinevat tüüpi heuristilise ja käitumise tuvastamise loendurit.Panda Cloud Antivirus viirustõrjeprogrammi installeerimine:

1) Lae ta alla oma töölauale - sealt.

Ta sobib järgmistele operatsioonisüsteemidele: Windows 7 (32 ja 64-bit), Windows Vista 32 ja 64-bit (sobib ka Windows Vista SP1 või hilisemale), Windows XP (32-bit koos SP2 või hilisemaga).


2) Käivita see allalaetud PandaCloudAntivirus.exe fail - pilt.


3) Kliki ilmuvas UAC dialoogiaknas nupule Yes:

Kliki Yes3) Nüüd laetakse alla Panda Cloud Antivirus programmi kõige uuem versioon - pilt.


4) Alustatakse installeerimise esimest faasi, siin ei pea Sa midagi tegema - pilt.5) Kliki lihtsalt nupule Next, sest muid keeli pole siin mõtet valida:

Kliki Next


6) Järgmises aknas kliki nupule ACCEPT and INSTALL. Siin võid aga enne koristada linnukese "Set Yahoo! as my default search provider" ruudust (kes see praegu veel seda Yahoo! otsingumootorit kasutab?). Kui Sa ei taha oma brauseritesse installida ka täiendavat Panda Security Toolbar'i (tööriistariba), siis võid ka sellest ülemisest ruudust linnukese ära koristada (kui vaja siis võid ta siitkaudu eraldi alla laadida ja hiljem soovi korral ka installeerida).
See tööriistariba võib hakata Sulle närvidele käima, sest ta pakub Sulle pidevalt Sinu identiteedi kaitset (Panda Identity Protect) - brauseri käivitamisel ilmub "Welcome to the Panda Security Toolbar Setup" installeerimise ja seadistamise aken. See Panda Identity Protect on igati vajalik ja kasulik asi juhul kui Sa ei kasuta mingit muud vahendit enda identiteedi (paroolid, kasutajainfo jms) kaitseks - sel juhul installi ja luba ta. Vastasel juhul ja kui Sa tahad sellest tööriistaribast lahti saada, siis võida ta Start -> Default Programs -> Programs and Features kaudu uninstallida. Sa võid ta ajutiselt välja lülitada või siis uninstallida ka brauseri enda kaudu: Firefox brauseris menüü Tools -> Add-ons ja IE brauseris menüü Tools -> Manage Add-ons kaudu.

Aksepteeri ja installeeri7) Algab programmi tegelik installeerimine - pilt.

Kui lõpetati, siis pead natuke ootame, kuni ilmub installeerimise viimane aken, kus pead klikkima nupule Finish (pilt all).


8) Viimases aknas las jääbki aktiveerituks "Free Edition" raadionupp ja kliki lihtsalt Finish:

Kliki Finish


9) Ilmub Panda Cloud Antivirus programmi enda väga lihtne ja kasutajasõbralik aken:

Ilmub programmi enda akenSa võid hiljem selle akna avada kas klikkide Start -> All Programs -> Panda Cloud Antivirus -> Panda Cloud Antivirus või käivitad ta tegumirea paremas osas asuva ikooni kaudu - pilt.Panda Cloud Antivirus antiviirusprogrammi kasutamine:

1) See programm/agent on väga lihtne ja kui Sa vaatad seda eelmist pilti, siis näed, et ta sisaldab nelja vahelehte/akent, mida saab avada üleval asuvate nelja nupu kaudu - vaikimisi on avatud Status aken.
Peale selle saab akna paremas allnurgas asuva hammasrattakujulise nupu kaudu avada eraldi seadistuste akna.


Status aknas saab kompuutri kaitsmise seisukorda/staatust vaadata kolme tingmärgi järgi:roheline - See näitab, et Panda Cloud Antivirus kaitse töötab ja on korrektne, siin ei pea Sa midagi tegema.


kollane - Näitab, et Panda Cloud Antivirus nõuab Sinu tähelepanu ja Sa pead antud ikoonile klikkima ning seejärel näed Sa mitut nõuannet, et mida tuleks ette võtta.


punane - Näitab seda et kompuuter on ohu all ja et antiviirus on oma töö peatanud. Kliki sellele punasele ikoonile ja Panda Cloud Antivirus kuvab nõuanded, et mida ette võtta, näiteks käivitada see programm uuesti.2) Kui Sa klikid üleval vasakult esimesele Scan nupule, siis võid käivitada pahavara skneerimise ja siin on Sul kaks võimalust:

* Optimize scan: Kui Sa valid selle parameetri, siis skaneerib Panda Cloud Antivirus neid kaustasid, mis võivad tavaliselt sisaldada pahavara:

Käivita skaneerimine


* Other scans: Kui Sa klikid aga sellele nupule, siis ilmub tema alammenüü kust võid valida parameetri Scan all My computer (skaneeri tervet kompuutrit) või siis parameetri Scan other items..., mis lubab Sul endal valida, et milliseid kaustasid või faile skaneerida.


NB! Soovitan Sul kohe pärast Panda Cloud Antivirus viirustõrjeprogrammi installeerimist skaneerida oma tervet kompuutrit, st valida siit parameetri Scan all My computer.

Valida saab kahte moodi skaneerimist


PS! Sa võid skaneerimise käivitada ka Windows Explorer'i kaudu ja tee selleks: Tee vajalikul failil või kaustal paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Scan with Panda Cloud Antivirus.


Mis juhtub kui skaneerimise ajal tuvastatakse mingi viirus?

Skaneerimise kulgu näidatakse vastaval progressiribal protsentides:

Progressiriba


Juhul kui Panda Cloud Antivirus neutraliseerib skaneerimise ajal mingi viiruse, siis ilmub sellele progressiribale rohelist värvi riba (vaata eelmist pilti), selline püstriba ilmub iga avastatud ja neutraliseeritud hädaohu jaoks. Kui mingit hädaohtu ei suudeta neutraliseerida, siis ilmub tema jaoks merevaigu värvi kollane riba.

Kui Sa viid oma hiirekursori sellise rohelise või siis kollase riba kohale, siis ilmub hüpikaken, kus kuvatakse rohkem infot: antud hädaohu kaustatee, põhjus, et miks teda ei suudetud neutraliseerida, soovitused jne.


Järgmine pilt näitab seda et kasutaja on oma kompuutri täisskaneerimise juba lõpetanud ja leiti, et Panda Cloud Antivirus avastab ning neutraliseerib pahavara vägagi hästi. Kasutaja testis siin kahte test-viirust, mis ei ole päris viirused ja peale selle avastati ka üks kräkk, mis ei ole tegelikult mingi pahavara - pilt.3) Kui Sa klikid peaaknas vasemalt teisele Report nupule, siis kuvatakse aruanne sellest, et mida on leitud ja kui palju; alumine pilt näitab seda et ei oldud mingeid "kahtlasi" ega pahalasi avastatud ja et kõik on OK:

Kas on midagi avastatud?


Kui klikid siin allääres See the events report lingile, siis näed uues aknas juba detailset aruannet, Sa võid seal neid filtreerida, sortida, salvetada ja välja printida; kui valmis, siis sulge too aken paremal ülanurgas asuva punase ristiga nupu kaudu ja Sa jõuad siiasamasse aknasse tagasi.


4) Kui Sa klikid peaaknas vasemalt kolmandale prügikasti ikoonile, siis avatakse Panda Cloud Antivirus'e omaenda Prügikast (Recycle bin), mis sisaldab kahtlasi ja potentsiaalselt ohtlikke faile - need on juba neutraliseeritud. Sa võid nad siin lõplikult kustutada või juhul kui Sa oled kindel, et tegemist on igati legaalse ja usaldusväärse failiga, siis saad ta siitkaudu ka jälle taastada.

Prügikast


Kliki selle akna allääres "View details and recover neutralized files..." lingile ja avatakse järgmine aken, kus tuuakse siis ära kõikide neutraliseeritud pahalaste loetelu - antud juhul ei ole teda mõtet avada, sest ühtegi pahalast seal ei ole ja seda näitab ka ülemises aknas olev kiri.


Kuidas selles Prügikasti aknas töötada ja kuidas me saaksime omaenda igati usaldusväärseid faile taastada?

Panda Cloud Antivirus hoiab kõiki neutraliseeritud faile siin teatud aja alles, enne kui ta võtab nendega midagi ette - see aeg sõltub hädaohu tüübist. juhul kui tegemist on pahavaraga, siis kustutatakse ta automaatselt mõne päeva mõõdudes. Kui tegemist on aga mingi kahtlase failiga, siis hoitakse teda niikaua alles kuni Panda Cloud Antivirus otsustab, et kas ta kujutab endast ohtu või ei kujuta. Adware ja muud tüüpi potentsiaalselt mittevajalikke faile hoitakse samuti alles, et kasutaja saaks ise otsustada, et mida nendega ette võtta - kas ta kustutab või siis taastab nad.


Failide taastamine:

a) Märgista loetelus vajalik fail või programm ja kliki temast paremal asuvale rohelisele Recover file ikoonile (Taastamisnool) ning seejärel kinnita oma otsus ilmuvas kinnitusaknas:

Taasta failidJärgmine pilt on taastatava faili kinnitusaken, kus kliki nupule Yes, I want to continue - pilt.


Kui Sa taastad mingi faili, siis ta viiakse tagasi tema originaalkausta (või muuse asukohta) ja Sa võid teda kasutama hakata. Kui Sa taastad mingi faili või programmi, siis taastatakse ka temaga seotud muud failid.


b) NB! Nüüd, et sedasama faili ei hakataks jälle uuesti neutraliseerima, siis kliki kohe peaaknas paremal allnurgas asuvale hammasrattakujulisele ikoonile, mis avab seadistuste akna - pilt.

Seejärel kliki uues aknas allosas Advanced settings... lingile - pilt.

Järgmises aknas ava vaheleht Exclusions, siis kliki nupule Add, otsi see fail või kaust ülesse, märgista ta ja kliki all Exclude from the scans nupule.Failide prügikasti tagasitoomine:

Juhul kui Sa mõtlesid vahepeal ümber ja soovid juba taastatud faili/programmi siia prügikasti tagasi tuua, siis märgista ta loetelus ning kliki temast paremal asuvale rohelisele ikoonile (Toob tagasi Prügikasti); juhul kui Sa tood ta tagasi Exclude loetelust, siis on selle rohelise ikooni nimeks "Remove exclusion".
Kui Sa tood faili/programmi siia prügikasti tagasi, siis ta eemaldatakse ta tema originaalasukohast ja Sa ei saa teda enam kasutada.Faili/programmi lõplik Prügikastist kustutamine (süsteemist eemaldamine):

Kui Sa kustutad siin mingi faili või programmi, siis eemaldatakse koos temaga seotud kõik muud failid. Märgista vajalik fail/programm ja kliki temast paremal asuvale punasele ikoonile - Kustutamine. Seda operatsiooni ei saa enam tühistada!!!5) Kui Sa klikid peaaknas paremal allnurgas asuvale hammasrattakujulisele ikoonile (pilt), siis avatakse Panda Cloud Antivirus programmi seadistamise aken:

Seadistamise aken


Märkus: Seadistuste enda aknast saad tagasi peaaknasse minna nii et klikid tema vasemas allnurgas asuvale hammasrattakujulisele ikoonikesele - vaata eelmist pilti.


* Connection settings...: Selle nupu kaudu saad määrata oma proxy serveri IP aadressi ja pordi juhul kui Sinu kompuuter on Internetiga ühenduses proxy serveri kaudu - tavaliselt ei ole seda vaja teha.

* Siin on kolmas ja neljas parameeter kättesadavad ainult tasulisele Pro versioonile.

* Kui Sa klikid seal eelmises aknas all "Advanced settings..." lingile, siis avatakse nelja vahelehega täiendavate seadistustega aken. Ega Sul ei ole siin suurt midagi teha ja ainuke vajalik vaheleht võiks siin olla seesama Exclusions sakk, mille kaudu võib skaneerimisest lülitada välja oma mingeid kaustasid ja faile - sellest oli eelpool ka natuke juttu:

Täiendavad seadistusedPS! Panda Cloud Antivirus ei vaja enda ega ka viiruste andmebaasi uuendamist, sest ta töötab uue 'pilve' tehnoloogia baasil; ta tuvastab kõiki tüüpi viirusi: Trojans, worms, spyware, dialers, hacking tools, jokes ja muid turvariske vaatamata sellele et kas nad on aktiivses või siis latentses olekus.Ka Cloud anti-viirused pole kõikvõimsad:

Juba praegu võivad mõned troojalased petta 'pilve antiviirusprogramme' ja näiteks võib siin tuua hiinlaste "Bohu" troojalase, mis lisab omaenda faili lõppu juhuslikud andmed, et takistada sellega hash'ile baseeruvat tuvastamist. Nende juhuslike andmete tulemusel genereeritakse uus hash, mida cloud server ära ei tunne.
Peale selle üritab Bohu blokeerida ka anti-viirus tarkvara ja 'pilve' vahelist andmete liikumist. Seda tehakse sel teel, et ta installib ühe spetsiaalse filtri [Windows Sockets Service Provider Interface (Winsock SPI) ja NDIS draiveri tarbeks], mis blokeerib osaliselt võrguliikluse. Momendil üritab Bohu troojalne blokeerida ainult Hiina tuntud 'pilve' antiviiruste tööd ja nendeks on Kingsoft, Rising ja Qihoo. Bohu nakatab kompuutri sel teel, et ta "esitleb" ennast videokoodekina (st maskeerub selle taha) ja et see koodek on Sinu süsteemi jaoks vajalik ning mis tuleks installeerida... Seega oleks soovitatav lisaks sellele 'cloud' antiviirusele kasutada ka mingit muud viirusetõrjeprogrammi.


PS! Mis on 'Cloud Computing' (st pilvandmetöötlus, pilvarvutus, pilvetehnoloogia või pilvraalindus)? Tulevane Windows 8 (või Next), pilvetehnoloogia ja 'Windows Azure' - loe sellest sealt.


Lõpetuseks:

Nukker Panda - Olen üksik nukker Panda, kelle identiteedi ja nime varastas selline firma nagu PANDA Security SL - nuuks!

Väljavõte Panda (hageja) kaebusest Euroopa Loomaõiguste Kohtusse (kaebuses/hagis nõutakse PANDA Security SL firmalt peale kõige muu ka 4 tonni värsket bambust—hagejale kompensatsiooniks ja pisikeseks valurahaks). Ja kus on nüüd siis meie suured Eesti loomakaitsjatest piketeerijad?

Ülesse
< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008